Özet  EskidenYeniye
 
İSTEDİĞİNİZ MANŞETLER..         "Buzoğlu" için arama sonuçları    (Toplam 15 sonuç)           Arama sonuçlarını yazdırmak için tıklayın


Ergenekon temyizi sürüyor

Yargıtay'da temyiz duruşmaları yapılan Ergenekon davasında son olarak bugün 9. celse görüldü. Temyize katılan sanıkların yarısından fazlası savunmasını tamamlamış oldu. Bugünkü duruşmada Mustafa Balbay ile Nusret Senem savunmalarını yaptı. Duruşmalara yarın Mehmet Haberal'ın savunması ile devam edilecek.

20.10.2015 20:22 "Ergenekon" davasının Yargıtay'da görülen temyiz duruşmaları yoğun şekilde devam ediyor. Davada son olarak bugün 9. celse görüldü. Duruşmada Mustafa Balbay ile Nusret Senem savunmalarını yaptı. Duruşmalara yarın Mehmet Haberal'ın savunması ile devam edilecek.

İşte son duruşmalarda yaşananlar:

5. GÜN

"Ergenekon" davasının temyiz duruşmasında beşinci gün, sanık savunmalarına devam edildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, emekli Orgeneraller Hurşit Tolon, Nusret Taşdeler, Yalçın Küçük, Kemal Kerinçsiz, Nusret Senem ve Hikmet Çiçek'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

NUSRET TAŞDELER'İN SAVUNMASI

Emekli Orgeneral Nusret Taşdeler, "Yargı eliyle başlatılan bu ihanet süreci, artık en kısa zamanda, yine yargı tarafından hukuken sona erdirilmelidir. Onarım aşamasında, Türk yargısının çok önemli rolü, görev ve sorumlulukları olduğu gerçeği de gözden uzak tutulmamalıdır" dedi.

"Ergenekon" davasının temyiz duruşmasında savunmasını yapan emekli Orgeneral Taşdeler, bu süreci neden yaşadıkları sorusunun, Ergenekon, Balyoz ve benzeri davaların başladığı tarihten bugüne kadar ülkede yaşanan iç olaylar ve bölgede oluşan, halen artan bir hızla gelişen dış olaylar değerlendirildiğinde cevabını bulacağını söyledi.

Söz konusu davalar sürecinde Türkiye Cumhuriyetinin, siyasal, sosyal ve ekonomik bakımdan nereden nereye geldiğinin, Türk milletinin bekası, güvenliği ve refahı açısından çok iyi incelenmesi gerektiğini vurgulayan Taşdeler, "devletin bütünlüğüne, milletin birliğine kasteden iç ve dış tehdidin birbiriyle ilişkili ve senkronize olarak ulaştığı boyutların dikkatle değerlendirilmesini" istedi.

Nusret Taşdeler, savunmasında şu görüşlere yer verdi:

"Yaşanmakta olan gelişmeler açıkça göstermektedir ki 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Ortadoğu bölgesinde gerçekleştirilmeye çalışılan 'büyük proje'nin ve bu maksatla oynanan 'büyük oyun'un hedefi, mevcut siyasi sınırların projenin sahibi olan ABD'ye ve onun stratejik ortakları olan batılı devletlere müzahir yeni siyasi oluşumlara imkan verecek şekilde değiştirilmesidir. Söz konusu proje kapsamında, hemen güneyimizde, 'Denize açılımı olan, müstakil, birleşik bir Kürt devletinin kurulmasının' amaçlandığı ve Türkiye'nin de bu projede 'edilgen devlet' olarak konumlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bugün ülkemizde ve güney hudutlarımızda gelişen olayların iç ve dış güvenlik boyutlarıyla tehlikeli bir mahiyet arz etmesinin nedeni budur. Söz konusu yargı süreçleri de hiç şüphesiz Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu kaotik duruma getirmek ve böylece büyük projeye istenildiği şekilde adapte olmasını sağlamak amacına matuf olarak planlanmış ve uygulanmıştır."

-"Bu büyük oyunun önemli unsurları olduğu anlaşılmalı"-

Taşdeler, Ergenekon, Balyoz ve benzeri davaların bu çerçevede değerlendirilmesi, bu büyük oyunun önemli unsurları olduğunun anlaşılması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü, büyük projenin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak en önemli şartlardan biri de Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık yeteneğini, kendine güvenini ve inisiyatifini kaybedecek şekilde zayıflatılması suretiyle, Türk diplomasisinin, ulusal menfaatlerimizi gerçekleştirecek dış politika hedeflerine ulaşma mücadelesindeki en önemli desteğinden yoksun bırakılması, böylece ulusal dış politika uygulama imkanları ortadan kaldırılan Türkiye'nin söz konusu projede kendisine biçilen rol çerçevesinde, her türlü emrivakiyi ve zorlamayı çaresizce kabule hazır bir 'piyon devlet' haline getirilmesidir."

-"ABD, sürecin yönetiminde yer aldı"-

Ergenekon, Balyoz ve benzeri operasyon ve davaların yürütülmesi sürecinde görev alan kişi ve kurumların alenen görüldüğünü, bilindiğini ve tanındığını söyleyen Taşdeler, "ABD'nin, operasyonların karar ve hazırlık aşamasından itibaren siyasi, diplomatik ve istihbari unsurları ile sürecin yönetiminde yer aldığı, bugün herkesin gördüğü ve bildiği bir gerçektir" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek makamlarda, etkin görevlerde ve önemli olayların içinde bulunan Amerikalıların anı yazma alışkanlıkları bilindiği için, ABD'nin 2003-2014 döneminde Ankara'da görev yapan büyükelçiler anıları yayımlandığı zaman, tüm dünya ile Türk kamuoyunun da "Ergenekon Operasyonları"nın gerçek yüzünü, bütün detayları, sebep ve sonuçlarıyla öğreneceğine inandığını dile getiren Taşdeler, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle, menfur maksatları doğrultusunda yürüttükleri asimetrik psikolojik harekatın başarılı olduğunu, Ergenekon, Balyoz ve benzeri operasyonların hedefine ulaştığını ve böylece Türk Ordusu'nu mağlubiyete uğrattığını zannederek mutlu hayallere dalan yerli ve yabancı gafillere, 64 yıllık hayatının 48 yılını Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçirmiş olmanın verdiği tecrübeye sahip emekli bir general olarak, inançla ve güvenle ifade etmek isterim ki karşılarındaki ordu, ebedi Başkomutanı Atatürk'ün 'Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir' sözleriyle onurlandırdığı, 2 bin 224 yıldır Türk yurdunu koruyan, Türk milletinin hak ve menfaatlerini savunan şanlı Türk ordusudur. Bu ordu, kahraman Türk milletinin, özündeki cevheri kuşaktan kuşağa taşıyan öz ordusudur. Mertçe savaşılsa da, namertçe saldırılsa da mağlup edilemez. Hiçbir güç, Türk ordusunun fıtratını değiştirerek, mayasını bozarak, Türk milletini korumasız, Türk yurdunu savunmasız bırakamaz. Hukuk ne kadar istismar edilerek kullanılırsa kullanılsın, tarihin tekerleği yargı marifetiyle tersine döndürülemez."

-"Cinnet halini andıran bu kaostan bir an önce çıkılmalıdır"-

Orduların varlığının, devletlerinin devamlılığını, milletlerinin kendi vatanlarında, bayraklarının gölgesinde hür ve bağımsız, güven ve refah içinde yaşamalarını sağlamak için olduğunu vurgulayan Taşdeler, "Bölgemizdeki gelişmelerin, milli gücümüzü azami düzeye yükseltmemizi dikte ettiği bir dönemde, uluslararası komplolarla yaratılan girdaplarda, devlet yapısındaki önemli kurumlarını yıpratarak, milli imkan ve vasıtalarını tüketerek, dünya tarihinde emsali görülmedik şekilde, adeta kendisini yok etmek için gayret sarf etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti, artık cinnet halini andıran bu kaostan bir an önce, tamamen çıkmak zorundadır. Yargı eliyle başlatılan bu ihanet süreci, artık en kısa zamanda, yine yargı tarafından hukuken sona erdirilmelidir. Onarım aşamasında, Türk yargısının çok önemli rolü, görev ve sorumlulukları olduğu gerçeği de gözden uzak tutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

-"Türk yargısı artık bu yükü taşıyamaz"-

Taşdeler, bu davanın gerçek manasını, başlangıcından itibaren çok az kişinin kavradığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başlangıçta sadece yargıda, basında ve halk arasında değil, devletin yüksek kademelerinde de sanıklara ağır suçlamalar yönelten, hakaretler yağdıran hayranları vardı. Dava artık başlangıçtaki sahte itibarı ile beraber mevcut hayranlarını da kaybetti ve Türk yargısının sırtında manasız, ağır bir yük haline geldi. Adalet Tanrıçası Themis'in terazisinin bu kadar sıkleti çekemeyeceği aşikar olduğu gibi, Türk yargısının da artık bu yükü taşımasının uygun ve mümkün olmadığı açıkça görülmektedir. Bugün bu meşum davayı tasfiye ederek Türk yargısını, dolayısıyla Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini bu yükten kurtarma onuruna sahip olma imkan ve fırsatı Yüksek Heyetinizin önünde durmaktır.

Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü kritik dönemde, bizleri devletimize hizmetten uzak tutan Ergenekon operasyonları ile sadece bizlerin şahsi vaktini değil, bu operasyonlar nedeniyle pasif duruma geçirilen kıymetli sivil ve asker entelektüel birikimden ve enerjiden mahrum bırakarak, Türk milletinin kıymetli zamanını da heba edenlerin, bizlere ve yüce milletimize karşı ne kadar büyük bir borç yükü altına girdiklerinin farkında olup olmadıklarını bilmiyorum. Ancak, bu süreçte devletimize ve milletimize karşı işlenen cürümlerin unutulmayacağı, Türkiye Cumhuriyetinin 'hukuk devleti' vasfını tekrar kazanacağı, Türk milletinin kahraman ordumuza 'silahlı terör örgütü' muamelesi yapma ihanetinde bulunanlardan hesap soracağı, bizlere 'silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi' sıfatını yakıştırarak bu ahlak dışı ağır hakareti yapmaya, şeref ve haysiyetimizle oynamaya, ailelerimizi kahretmeye vicdansızca yeltenenlerin bağımsız ve tarafsız Türk mahkemelerinde adil biçimde yargılanacağı günlerin yakın olduğu, artık açık ve net olarak görülmektedir."

Hiçbir karanlık güç odağının, yüce Türk milletini, adalet güneşinin aydınlığından uzun süre mahrum bırakamayacağına emin olduğunu dile getiren Nusret Taşdeler, "Yüksek heyetinizin vereceği, devletimize verdirilen zararların, şahıslarımıza ve ailelerimize uygulanan zulümlerin, çektirilen çilelerin, uğradığımız mağduriyetlerin, maddi ve manevi kayıpların karşılanmasına imkan verecek kapsamlı ve adil kararın, beklenen aydınlığa kısa zamanda ulaşmamızı sağlayacak şartları yaratmasını diliyorum. Bu davalar sürecinde hayatlarını kaybeden, verilecek hiçbir yargı kararının artık geri getiremeyeceği, sivil ve asker bütün değerli şahsiyetleri rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Taşdeler, hakkındaki mahkumiyet kararının esastan bozulmasını ve yaşanan hukuk dışı operasyonlar ve davalar sürecinin planlanmasında rol alan tüm şahısların tespit edilerek, haklarında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

-Avukatının savunması-

Nusret Taşdeler'in Avukatı Metin Güçlü, Taşdeler'in "Bilgi Destek Planı" adlı doküman nedeniyle suçlandığını söyledi.

Bu belgenin bir yerde ele geçirilmediğini, imzasız ihbar mektubunun ekinde gönderildiğini belirten Güçlü, belgenin ihbar mektubuyla aynı bilgisayarda yazıldığının ve sahte olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde eşi Emine Erdoğan'ın başörtüsü nedeniyle GATA'da tedavi gören tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'u ziyaretine izin verilmemesine değinen Güçlü, geçerli kıyafet yönetmeliğinin bunu gerektirdiğini ancak yönetmeliğin daha sonra değiştiğini aktardı.

Güçlü, bir başka olayda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, havaalanından uğurlanırken, Garnizon Komutanının Hayrünnisa Gül'ün elini sıkmamak için yer değiştirdiğinin iddia edildiğini ancak komutanın protokol kuralı gereği durması gereken yere geçtiği için böyle bir durum yaşandığını anlattı.

Bu iki olayın "Bilgi Destek Planı"nda anlatılan türbana tepkinin kanıtı olarak gösterildiğini belirten Güçlü, "Askerin türbana tepkisi 2008'de mi başladı? Tepkinin bu belgeyle başladığını söylemek Türkiye'yi tanımıyor olmaktır" dedi.

Güçlü, belgede imza dahi olmadığını belirterek, "Böyle bir belgeyle hukuk davalarında 10 bin liralık alacağınızı alamazsınız ama bu, bir insanın müebbetle cezalandırılmasına yeter bir belge olmuş" diye konuştu.

Müvekkiliyle ilgili başka hiçbir belge olmadığını ifade eden Güçlü, heyetin belgeyi incelediğinde suç unsuru olmadığını göreceğini söyledi.

-"İnternet siteleri faaliyeti"-

Müvekkilinin suçlandığı ikinci konunun, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde 1999 ve 2009 yılları arasında rutin devam eden "internet siteleri faaliyeti" olduğunu aktaran Güçlü, Taşdeler'in 2007-2008 yıllarında Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevini yürüttüğünü, söz konusu faaliyetin de buraya bağlı Bilgi Destek Daire Başkanlığınca yapıldığını anlattı.

Bu internet sitelerinde hükümet aleyhine yayınlar yapıldığının iddia edildiğini belirten Güçlü, buna ilişkin hiçbir yasal delil ortaya konulamadığını, ABD'den alınan ve yasal olmayan bir takım dokümanlar getirildiğini söyledi.

Güçlü, burada köşe yazıları, bazı haberlerin yayınlandığını, bunu Taşdeler'in günü gününe takip etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Taşdeler'in bir yıl görevde bulunduğu harekat başkanı olarak 10 yıl süren internet siteleri faaliyetinden suçlanan tek kişi olduğunu anlatan Güçlü, diğer harekat başkanlarının suçlanmadığını ifade etti.

Güçlü, "Diyelim ki o dönemde suç işlendi. Bir astı konumunda bulunan ve bizatihi Bilgi Destek Dairesinin başındaki kişi suçlanmamış, üstündeki ikinci başkan suçlanmamış. Hiyerarşik olarak oraya geldiğini kabul etsek bile alttaki suçlanmamış. O ikisi Balyoz'a takılmış çünkü. Buraya takma gereği duymamışlar" diye konuştu.

-AK Parti hakkındaki kapatma davası-

Bu internet sitelerindeki haberlerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından alınarak AK Parti'nin kapatma davasında delil olarak kullanıldığının yerel mahkeme kararına yansıdığını aktaran Güçlü, "Bu mahkeme neredeyse Yargıtay Cumhuriyet Savcısını ve Anayasa Mahkemesini de Ergenekon'un ayağı olarak kabul edecekti, ramak kalmıştı, neyse ki bitti dava. Çünkü bu anlamda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına doküman vermek ya da yardımcı olmak nasıl suç olabilir. Burada irticayla mücadele ediliyor. Bunun suç olmadığı açık" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin AK Parti hakkındaki kapatma davası kararını çok önemsediğini belirten Güçlü, "Anayasa Mahkemesinin 11 üyesinden 10'u AKP'nin laikliğe karşı faaliyetlerin odağı olduğunu kabul etmiştir. Bu karar halen geçerlidir, ortadan kalkmış değildir. İrticai faaliyetlerin odağı olan partinin irticayla mücadele eden internet sitelerinden rahatsız olmasından daha doğal ne olabilir? Anayasa Mahkemesinin kararını doğru değerlendirmek lazım. İnternet sitelerinde hiçbir şekilde suç işlenmemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Yerel mahkeme kararının hukuki olmadığını savunan avukat Güçlü, şunları söyledi:

"Özetle zamanın ruhu müvekkilim ile diğer sanıkların cezalandırılmasını gerektirdi. Zamanın ruhu değişti bu kez buradaki sanıkların beraatiyle soruşturmanın bazı aktörlerinin cezalandırılması gerekiyor ki öyle olacak gibi. Bu gelişmelere hukuk neden olmadı. Keşke hukuk neden olsaydı. Hukukçular emir ve talimat yerine hukuku esas alsalardı ve buradan hukukla çıkılsaydı ne güzel olurdu. Hukuku savunmak bizim işimiz. Hukuk varsa varız, aksi halde gereksiz oluruz. Bu hukuksuz kararın esastan bozulmasını arz ve talep ederim."

-"Apronda namaz şovu" haberi-

Bu arada söz alan Nusret Taşdeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kapatma davasıyla ilgili iddianamesini hazırlarken, gazete, televizyon haberleri, resmi kurumlardan alınan belgeler, dilekçeleri delil olarak gösterdiğini anlattı.

Delil olarak gösterilen 2 bin 514 unsurun sadece bir tanesinin "irtica.org" isimli siteden alındığını aktaran Taşdeler, şunları kaydetti:

"Bu haber de 'Apronda namaz şovu' isimli resimli bir haber. İstanbul Atatürk Havalimanında apronda uçaktan inen bir yolcu ki yanlış hatırlamıyorsam Iraklıydı, namaz kılıyor. Bu, Cumhuriyet Gazetesi tarafından haber yapılmış. Sanıyorum iki gün sonra bizim sitemizde haber olarak yayınlanmış. O sırada Atatürk Havalimanının mülki amiri olan kişiye 'neden bu emniyetsiz duruma müsaade ettin?' diye dava açılmış ve görevden alınmış. Bu gazetelerde de bazı yazarlar tarafından çok konu edildi, televizyonlarda da söylendi 'Genelkurmay'ın internet siteleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına dava için belge üretti' diye. Arz ettiğim gibi savcının kullandığı 2 bin 514 belgeden biridir ki bunu Cumhuriyet'ten de alabilirdi. Ayrıca haberde AKP'nin ismi de geçmiyor."

HİKMET ÇİÇEK'İN SAVUNMASI

Aydınlık Gazetesi Yazarı Hikmet Çiçek savunmasında, Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınayarak, "Karşımızdaki örgüt, cumartesi günü 97 canımızı alan IŞİD terör örgütünden çok daha tehlikelidir, çok daha vahimdir. Devlet içinde, poliste, yargıda, sivil bürokraside, devlet içinde yuvalandığı için IŞİD'den daha tehlikelidir. Cumhuriyetimizi yıkmak istediler ama bunun öyle kolay almayacağını anladılar. Şimdi kendileri Silivri'deler" diye konuştu.

"Ergenekon" davasının, bir hukuk davası değil, "Cumhuriyet'le hesaplaşma davası, bir karşı devrim operasyonu" olduğunu belirten Çiçek, "Tertibin bir ucu Atlantik'in ötesine dayanmaktadır. Türkiye'dekiler ise onların iş birlikçisi ve tetikçileridir. Bu dava toplumu sindirmek, susturmak, korkutmak için açılmıştır. Burada hukuk, bir maşa gibi sadece alet olarak kullanılmıştır" görüşlerini savundu.

Devletin gizli belgelerini elinde bulundurmakla suçlandığını, Ergenekon davasında en uzun süre hapiste kalan sanıklardan biri olduğunu ifade eden Çiçek, 25 Mart 2008'de gözaltına alındığında, Aydınlık dergisinin haber-araştırma müdürü ve aynı zamanda İşçi Partisi basın bürosu başkanı olarak görev yaptığını anlattı.

Hikmet Çiçek, "Ergenekon" davası savcılarının, yargıçlarının, gizli bir örgüt içinde olması gereken hiyerarşiyi bir türlü delillendiremediklerini belirterek, kullandığı telefonun rehberinde Doğu Perinçek, Nusret Senem, Ferit İlsever, Emcet Olcaytu, Serhan Bolluk, Mehmet Perinçek gibi İşçi Partili yönetici ve üye arkadaşlarının isimlerinin bulunmasını bile "sanığın bir kısım diğer sanıklarla irtibatı" olarak gösterildiğini kaydetti.

Ergenekon savcısının mütalaasında, "kendisinden birçok askeri ve istihbari nitelikli belge ele geçmiş olması dikkate alındığında, Ergenekon Terör Örgütünde önemli bir konumu bulunduğu" sonucuna varıldığını anlatan Çiçek, "Harp Akademileri Komutanlığının halka açık stantlarında satılan kitaplar, 28 Şubat süreci sırasında o süreci anlatan Batı Çalışma Grubuna ilişkin raporlar, 'Batı Harekat Konsepti' adı verilen ve o dönemdeki Genelkurmay kaynaklı resmi çalışmalardır. Bu belgeleri toplamışım, kitap yapmışım. 'İrticaya karşı Genelkurmay belgeleri' adı altında 1997 yılında yayımlanmış. Kitap, sadece bu belgelere dayanıyor. Suç mudur bu?" diye sordu.

Çiçek, 13 yıl önce yazdığı "Hangi Hizbullah" adlı kitabında kaynak göstererek kullandığı Jandarma Genel Komutanlığının "Hizbullah Terör Örgütü ve Diğer İrticai Faaliyetler, Eylül 1999" kitapçıktan dolayı da cezalandırılmasının istendiğini söyledi.

Bir gazetecinin arşivinde pek çok şey bulunacağını ifade eden Çiçek, "Evimde, iş yerimde, bilgisayarımda bulunan haberler, haber notları, bilgi notları yüzlercedir. Bir gazeteciye değişik konularda sayısız bilgi ve haber gelir. Bir gazetecinin arşivinde devletin resmi belgesi de olur, gayri resmi belge de. İmzalı imzasız mektuplar olur, tehditler de olur, övgüler de. Ben neyin arşivini yapacağımı savcılara mı soracağım?" dedi.

Davanın gizli tanıklarını da eleştiren Çiçek, "Ergenekon" davasının, gizli tanık beyanları üzerine kurulduğunu belirtti. "Gizli tanıklar arasında koyun hırsızı, oto hırsızı, kız kardeşinin kızını satan da var, gayrimeşru alemde tanınmak için çabalayan da PKK'lı da..." diyen Çiçek, gizli tanıkların hiçbir kanıt, bilgi ve görgüye dayanmayan ifadelerine dayanarak Ergenekon sanıklarının yıllarca hapiste tutulduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 yıldır Aydınlık'ta yaptığım haberlerdir benim suçum. Ben, Fetullahçı Gladyo'nun devlet içindeki yuvalanmasına karşı yıllardır mücadele eden insanlardan biriyim. Bu konuda birkaç kitaba sığacak sayısız haber yaptım. Hem de ses getiren, devlet içinde, kamuoyunda tartışılan haberler. Bu karanlık örgütlenmeyle mücadele eden haberler. 10 Ocak 1999 tarihli Aydınlık'ın kapak haberini, 'Devlete sunulan rapor: Fethullah Emniyeti Ele Geçirdi' haberini ben yazmıştım. Bu haber üzerine, Başbakanlık Teftiş Kurulu soruşturma başlatmış, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde soruşturma açılmıştı ama o günlerde ne yazık ki devlet içindeki bu cemaat yapılanmasına karşı güçlü bir siyasi irade olmadığı için soruşturmadan bir sonuç çıkmamıştı. Suçlarım Aydınlık'taki haberlerimdedir. Ben o yazıları bugün de savunmaktan onur duyuyorum."

Çiçek, bu davanın esastan bozulmasını ve karşıdaki suç örgütü hakkında suç duyurusunda bulunmasını istedi.

-Avukatının savunması-

Hikmet Çiçek'in avukatı Ceyhan Mumcu da konuşmasında, müvekkili Hikmet Çiçek'in, gazeteci olarak elinde bulundurduğu belgeler ve yaptığı haberler nedeniyle suçlandığına dikkati çekerek, "Ben kardeşim Uğur Mumcu'dan biliyorum, gazeteciye çok belge gelir" dedi. Çiçek'in de mesleğinin gereği olarak arşivlediği belgeler nedeniyle suçlandığını ifade eden Mumcu, bu davanın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

FİKRET EMEK'İN SAVUNMASI

Sanık emekli binbaşı Fikret Emek de savunmasında, sözde örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 41 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldığını belirtti.

Özel Kuvvetler Komutanlığı görevindeyken emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ile irtibatlı olduğu için cezalandırıldığını da anlatan Emek, "Yıllarca Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde hain bölücü terör örgütüne karşı Göktaş ile omuz omuza savaşarak, kader birliği yapmamız örgütsel bağlantı olarak kabul edilmiştir" dedi.

Doğu'da terör örgütüne karşı yaptığı görevlerden birinde dağda ağır yaraladığını, gazi unvanı aldığını söyleyen Emek, "Vatanı uğruna kanını dökmüş bir gazinin asla terörist olamayacağını anlamamaları mümkün değildir. Bana terörist denilmesini hazmedemiyorum" diye konuştu.

Evinde ele geçen silahlar nedeniyle da davaya dahil edildiğini vurgulayan Emek, yanında bulundurduğu iki silah ve patlayıcıları, teröristlerden kamp bölgelerinde ele geçirdiklerini ve bunları teröristlere karşı kullandıklarını anlattı. Emek, "Teröristlerin kamp bölgelerinden aldığım ve kullanım süreleri geçen, kullanılmayacak haldeki bu silahlar delil yapıldı" dedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil'in, silahların kullanılamaz durumda olduğuna dair rapor alınıp alınmadığını sorması üzerine Emek, silahların ve patlayıcıların fotoğraflarından paslı ve küflü olduğunun görüleceğini, mahkemenin bu konuda rapor aldırmadığını ve patlayıcıların imha edildiğini belirtti.

Emek'in Avukatı Abdullah Eren de dağda terörle mücadele sırasında, terör örgütü kamplarından elde edilen silahların ne şekilde kullanıldığının herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Eren, ele geçirilen 9 eğitim bombasının 15 yıl boyunca açılmadığından paslı ve küflü olduğunun görüldüğünü ancak arama sırasında paslı bombaların yanına yeni bombaların da eklendiğini iddia etti.

Yargılama sırasında bu iddialarını dile getirdikleri halde sonradan koyulan bombaların ertesi gün imha edildiğini Eren, hiçbir araştırma yapılmadan, istedikleri raporlar alınmadan müvekkilinin "örgüte silah temin etmek"le suçlandığını kaydetti.

Avukat Eren, davanın esastan sonuçlandırılarak, Emek hakkındaki mahkumiyet kararının bozulmasını istedi.

KEMAL AYDIN İÇİN MAHKEME BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, savunma sırası gelen sanık Kemal Aydın'ın temyiz duruşmasında avukatı olmadığı için baroya yazı yazdıklarını ve avukat Oğuz Erdem Kılıç'ın görevlendirildiğini söyledi.

Kılıç'a dosyayı incelemesi için süre verebileceklerini belirten Yeşil, "Duruşmaların ne kadar süreceğini tahmin edemiyoruz. Ancak, tahmini bir hafta süremiz var. Sanıkla da irtibat kurabilirseniz, ilgili dokümanlardan size de sunabilirler" dedi.

Kılıç, savunmasını daha sonra yapmak istediğini bildirdi.

KEMAL KERİNÇSİZ'İ EŞİ SAVUNDU

Duruşmada sanık Kemal Kerinçsiz'i ise eşi avukat Gönül Kerinçsiz savundu.

Usule aykırılıkların yargılamaya damgasını vurduğunu ve büyük hak ihlallerine neden olduğunu savunan Kerinçsiz, dosyada müvekkiliyle ilgili delillerin üzerinde tahrifat yapılan belgeler olduğunu belirtti.

Eski tarihli kararlar yazıldığını, kararların hiçbirisinde matbu numara bulunmadığını anlatan Gönül Kerinçsiz, müvekkiline ait dinleme kararındaki hakim, katip imzalarının sahte olduğunu, bunu özel bilirkişi raporuyla kanıtladıklarını öne sürdü.

Avukat Kerinçsiz, bu yazının emniyet tarafından hazırlandığı ispatlanmasına rağmen bu durumun mahkeme tarafından görmezden gelindiğini kaydetti.

Müvekkiline ait dinleme kararına ulaşmak için savcılık ve emniyet arasındaki yazışma suretlerini istediğini belirten Gönül Kerinçsiz, 6 klasör halinde gelen yazışmalarda, müvekkilinin isminin geçtiği tek bir yazı bile bulunmadığını ifade etti.

Kerinçsiz, "Müvekkilim adeta o tarihe kadar davaya dahil edilmemiş" diye konuştu.

Bu kararı mahkemeden istediğini ve kendisine bir belge verildiğini söyleyen avukat Kerinçsiz, kararın üzerindeki imzaların sahte olduğunu özel bilirkişi raporuyla ispatladıklarını anlattı.

-"Deliller üzerinde tahrifatlar yapıldı"-

"Soruşturma tamamen, kovuşturma önemli ölçüde emniyetin kontrolünde sürdürüldüğünden, deliller üzerinde istenildiği şekilde oynanmış, tahrifatlar yapılmıştır" diyen Kerinçsiz, müvekkilinin telefon rehberine sonradan yüklemeler yapıldığını iddia etti.

Hangi sebeple emniyette bulunduğunu bilmedikleri bir telefondan müvekkilinin telefonuna 365 adet veri yüklendiğini, daha sonra bunlara 140 veri daha eklenerek bir başka sanığın telefonuna aktarıldığını dile getiren Gönül Kerinçsiz, bunların telefona sonradan eklendiğinin bilirkişi raporuyla tespit edildiğini da bildirdi.

İşçi Partisi'ndeki aramada ele geçirildiği belirtilen 131 No'lu CD'de müvekkilinin "Doğu Perinçek ve Vural Savaş ile yurt dışında toplantı yaptığı" iddiasının yer aldığını aktaran Kerinçsiz, böyle bir seyahat olmadığı için itiraz ederek emniyete yazı yazdıklarını, emniyetten "sehven Kemal Kerinçsiz ismi yazılmıştır" diye cevap geldiğini anlattı.

Müvekkiline ait tapelere ve bir başka kişinin bilgisayarında tebrik kartı bulunduğu iddialarına itiraz ettiklerini ve bunlarla ilgili de "sehven Kemal Kerinçsiz ismi yazılmıştır" cevabı geldiğini belirten avukat Kerinçsiz, "Delillerle ilgili o kadar çok 'sehven yapıldı' yazısı geldi ki müvekkilim beyanında artık 'beni sehven mi sanık yaptınız' demek durumunda kaldı" şeklinde konuştu.

Birleşen dosyalardan Danıştay saldırısı davasının sanıklarından Süleyman Esen'in bürosunda müvekkilinin avukatlık ofisinin kartvizitinin çıktığının iddia edildiğini belirten Kerinçsiz, Esen ile müvekkilinin birbirini tanımadığını ileri sürdü.

Gönül Kerinçsiz, kartvizitin bir başkası aracılığıyla da gitmiş olabileceğini, bunun anormal olmadığını, ancak tüm taleplerine rağmen bu kartvizitin fotokopisinin dahi kendilerine gösterilemediğini kaydetti.

Müvekkilinin "Büyük Hukukçular Birliği Derneği'nin başkanı" olduğunu, derneğin usulsüz şekilde arandığını dile getiren Kerinçsiz, "Evde arama yaparken, dernekte de aynı zamanda arama yapmışlar. Bunu söylemedikleri için oraya avukat gönderemedik. Avukat olmadan, usulsüz şekilde arama yaptılar" ifadesini kullandı.

El konulduğu belirtilen CD'lerin içeriğinde ise dernekle hiç alakası olmayan, bir başka dosya sanığının arkadaşlarıyla çay içerken çekilmiş fotoğraflarının bulunduğunu anlatan avukat Kerinçsiz, "CD, disket, kaset gibi delillerin mahallinde imajı alınmadığından daha sonra bir çok sahte yükleme iddiası gündeme gelmiştir. Bunların kısa sürede imajı alınıp iade edilmesi gerekiyordu, ancak yıllar geçmesine rağmen bilgisayar kütükleri halen emniyettedir. Bu şekilde bizim kabul etmediğimiz bir çok belge buralara yüklenmiş ve aleyhimize delil olarak kullanılmıştır" dedi.

Gönül Kerinçsiz, müvekkilinin barodan 5 meslektaşıyla çalıştığını, her birinin kendisine ait bilgisayarı olduğunu, tüm itirazlarına rağmen "bütün bilgisayarlar müvekkiline aitmiş gibi" işlem yapıldığını savundu.

Yargılama sırasındaki "gizli tanık" uygulamalarını da eleştiren Kerinçsiz, "Bu davada gizli tanıklığın ne kadar etik dışı kullanılabileceğinin örnekleri verilmiştir" diye konuştu.

Duruşmaların 5'inci günü bu savunmayla birlikte tamamlandı. Kerinçsiz, savunmasına yarın da devam edecek.

------------------------------------------------------------------------------

6. GÜN

"Ergenekon" davasının temyiz duruşmasında altıncı gün, sanık savunmalarının ardından tamamlandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Kemal Kerinçsiz'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

MEHMET ERÖZ'ÜN SAVUNMASI

Eski Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Korgeneral Mehmet Eröz, "Tüm yaşantısı boyunca yasal sınırlar içerisinde hareket etmiş birisi olarak, mütalaada üzerime atılı suçlamaların tamamını reddediyorum. Ben, yasa dışı hiçbir iş ve eylem yapmadım, emir ve talimat vermedim. Hiçbir zaman yasa dışı bir yapılanmanın içinde yer almadım" dedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki "Ergenekon" davası temyiz duruşması, verilen öğle arasının ardından emekli Korgeneral Mehmet Eröz'ün savunmasıyla devam etti.

Eröz, Ağustos 2008-Ağustos 2010 yılları arasında 2 yıl süreyle ve korgeneral rütbesiyle Genelkurmay Harekat Başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

Kendisine bağlı altı daire başkanlığı bulunduğunu, bunlardan birisinin de "internet siteleri ve internet andıcı" ile adı anılan Bilgi Destek Dairesi olduğunu belirten Eröz, Genelkurmay Harekat Başkanı olarak görevli olduğu dönemde, "Ergenekon Silahlı Terör Örgütü" yöneticilerinden olduğunun iddia edildiğini bildirdi.

Eröz, hakkında, Genelkurmay bünyesinde illegal işletilen, AK Parti, bazı bakanlıklar ve hükümet aleyhine kara propaganda mahiyetli yayınlar yapan "irtica. org" isimli internet sitesi ve diğer internet sitelerinin Şubat 2009 tarihine kadar yayınlarına devam ettirdiği, "internet andıcı"nı ve "irtica ile mücadele eylem planı" isimli planı hazırlattığı suçlamaları yapıldığını aktardı.

Mehmet Eröz, basında 4 Şubat 2009'da, Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığı tarafından işletilen internet sitelerini konu eden bazı olumsuz haberlerin yer almaya başlaması üzerine, internet yayınlarının durdurulması emrinin verildiğini söyledi.

Harekat Başkanlığı olarak, internet yayınlarını aynı gün durdurduklarını ve konu üzerinde çalışmaya başladıklarını anlatan Eröz, normal karargah çalışma usulleri ve esasları dahilinde, karargahın ilgili başkanlıkları ile de koordine edilerek, işletilen internet siteleri konusunda bir andıç hazırladıklarını ifade etti.

Andıç ile incelenen konunun, "4 Mart 1999 tarihinde, 28 Şubat kararlarına ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan hükümet direktiflerine göre Genelkurmay Başkanlığınca kurulup 10 yıldır işletilmekte olan internet siteleri" olduğunu açıklayan Eröz, şunları kaydetti:

"Nedeni de söz konusu internet sitelerinin 2007 tarihli 5651 sayılı yasaya uyumlu hale getirilmesidir. İnceleme sonunda da görevlerimizi, terör örgütleri, laiklik karşıtı eylemler, kurumu tanıtma, iç ve dış kamu oyunu bilgilendirme konulu 4 başlık altında toplayarak ve bu konularda internet sitesi kurarak daha iyi yerine getirebileceğimizi düşündük. Ben, bu internet andıcı vasıtasıyla 'cebir ve şiddet yöntemleri kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ettiğim' iddiası ile yargılandım ve müebbet hapis cezası aldım."

-"Andıç, bir emir değildir"-

Mehmet Eröz, Genelkurmay Karargahında bir konunun incelenerek, nasıl bir karar verileceği konusunda hareket tarzlarının komutana sunulduğu ve komutanın kararının alınmak istendiği çalışmaya "andıç" dendiğini belirtti.

Eröz, "Andıç, bir emir değildir. Andıcın uygulamaya geçebilmesi için mutlaka bir emir yazılması gerekir. Ancak, 12 Haziran 2009'da yani, iddia edilen irtica ile mücadele eylem planı basında yer aldığında, biz henüz emri hazırlamamış ve siteleri faal hale getirmemiştik. Hazırlık çalışmalarımız devam ediyordu. Yani, biz andıcın uygulama emrini yazmadık ve andıç da yürürlüğe girmedi. Bu nedenle andıç, yarım kalmış bir çalışmadır. Andıç, yasal bir belgedir" diye konuştu.

Bu belgenin yasallığının Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 Kasım 2009 tarihli basın toplantısında ve 7 Kasım 2009 tarihli Genelkurmay Genel Sekreterliği basın bildirisinde açıklandığını aktaran Eröz, "Mahkeme, ne Genelkurmay Başkanlığının yazısını ve basın açıklamalarını ne de tanıkların ifadelerini dikkate almış, sahte ihbar mektupları ve polis tespit tutanaklarına itibar ederek bizleri mahkum etmiştir" dedi.

Eröz, andıç konusundaki suçlamalarda, devletin resmi kurumlarının belgelerinin adeta bir suç belgesi gibi işlem gördüğünü, resmi kurumların hiyerarşik yapısı ve hiyerarşik çalışma sisteminin bir terör örgütü yapısı gibi değerlendirildiğini savundu.

-"Böyle bir emir vermedim"-

Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile göreve başladığını, o dönem söz konusu internet sitelerinde davaya konu edilen hiçbir yazı veya haberin yer almadığını söyleyen Eröz, "Benim dönemimde astlarımdan hiçbir zaman internette yayınlanmak üzere kanun, emir ve talimatlar dışı, siyasi içerikli veya hükümet aleyhine bir yazı veya yorum ya da talep gelmedi, ben de böyle bir emir vermedim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Eröz, 12 Haziran 2009'da "irtica ile mücadele eylem planı" olduğu iddia edilen belgenin basında yer alması üzerine komuta katının, "konunun toplumda bazı olumsuz anlamalara yol açabileceği düşüncesiyle" önce internet bilgisayarları bölümünün, sonra da Bilgi Destek Dairesinin lağvedilmesi emrini verdiğini anlattı.

Eröz, "internet sitelerinin yayınlarını 4 Şubat 2009'a kadar devam ettirdiği" iddialarını da "Söz konusu internet siteleri, 14 Mart 1999'da kurulmuştur. Benim göreve başlamamdan 9 yıl önce kurulup işletilen internet sitelerinin ve Bilgi Destek Dairesinin kuruluş ve görevlerinin, göreve başladığım tarihte, hukukilik araştırmasını yapmayı hiç aklımdan geçirmedim ve sitelerin ayrıntıları hakkında bilgi almadım" diyerek yanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde genellikle yeni göreve başlayan komutanların, "ikinci bir emre kadar, bugüne kadar verilmiş emirler yürürlüktedir" şeklinde emir verdiklerini, kendisinin de öyle yaptığını belirten Eröz, "Ancak, 4 Şubat 2009'da basında 'Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığı tarafından işletilen internet sitelerini konu eden bazı olumsuz haberler' yer almaya başlayınca, internet yayınlarını aynı gün durdurduk" dedi.

-"İrticayla mücadele eylem planı" hakkındaki iddialar-

"İrticayla mücadele eylem planı" hakkındaki iddialara da değinen Eröz, bu konudaki suçlamaları reddetti.

Sahte ihbar mektupları haricinde, hiçbir tanık, sanık beyanı, telefon kaydı, yazılı veya dijital belge bulunmadığını ifade eden Eröz, suçlamaların varsayıma dayandığını ileri sürdü.

Eröz, "Ne Orgeneral Hasan Iğsız'dan böyle bir emir aldım ne böyle bir emir verdim ve ne de böyle bir çalışmanın yapıldığına dair bir bilgi veya duyumum oldu" dedi.

Hakkındaki iddiaların iki adet asılsız ihbar mektubuna dayandığını kaydeden Eröz, savunmasında şunları söyledi:

"Bu mektupları yazan bir subay olduğunu iddia etmekte ve istendiği an mahkemeye gelip ifade verebileceğini belirtmektedir. Ancak, tüm taleplerimize rağmen mahkeme ne bu ihbar mektuplarının nasıl ve kim tarafından yazıldığını araştırmış ne de ihbarcı subayı ifadeye çağırmıştır. Diğer sanıkların ve tanıkların ifadelerinde, Genelkurmay ve ilgili kurumlardan mahkemeye gelen cevabi yazı ve belgelerde, ifadelerimin aksine bir hususa da rastlanmamıştır. Ancak, buna rağmen mahkeme benim söylediklerimi ve belgelerimi ve tanıkları hiç dikkate almamıştır. Ben, tüm yaşantısı boyunca yasal sınırlar içerisinde hareket etmiş birisi olarak mütalaada üzerime atılı suçlamaların tamamını reddediyorum. Ben yasa dışı hiçbir iş ve eylem yapmadım, emir ve talimat vermedim. Hiçbir zaman yasa dışı bir yapılanmanın içinde yer almadım."

-Avukatının savunması-

Emekli Korgeneral Mehmet Eröz'ün avukatı Doğan Subaşı, müvekkilinin "Ergenekon" davası kapsamında birleştirilen 22 davadan, "internet andıcı" davasının sanığı olduğunu söyledi.

"İnternet andıcı"nın Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlandığını anlatan Subaşı, bunun bir tür bilgi notu olduğunu belirtti.

Subaşı, müvekkilinin Harekat Dairesi Başkanı olduğu dönemle ilgili suçlandığını hatırlattı.

Şubat 2009'da basında "internet andıcı"na ilişkin haberler yer aldığını aktaran Subaşı, Genelkurmay Başkanlığınca işletilen internet sitelerinin yeniden düzenlenmesi konusunda müvekkiline görev verildiğini, andıcın bununla ilgili olduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanlığınca daha önce işletilen ve kapatılan 42 internet sitesi bulunduğu bilgisini veren Subaşı, andıçla ilgili uygulama aşamasına geçilmediğini, ayrıca bu andıcın ve internet sitelerinin yasal olduğunun Genelkurmay Başkanlığının açıklamalarında da belirtildiğini ifade etti.

Avukat Subaşı, müvekkilinin Genelkurmay Başkanının yargılandığı davanın sanığı olduğunu, Yüce Divan'da yargılanması gerekirken neden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığına ilişkin gerekçeye kararda yer verilmediğini bildirdi.

İstanbul'da başka ağır ceza mahkemeleri de bulunmasına rağmen neden bu dosyaların hep İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştiğinin cevabını hiçbir zaman alamadığını ifade eden Subaşı, 22 farklı dosyanın neden birleştiğine de net, tartışmasız cevap bulamadıklarını söyledi.

Subaşı, "Bu davalar neden bu kadar birleştirildi? Çünkü konunun anlaşılması istenmedi. Ergenekon davaları, darbeler, bütün bu konuların kamuoyu tarafından anlaşılması istenmediği için bilinçli şekilde bu dosyaların birleştirildiğini düşünüyorum" dedi.

Gizli tanık ifadelerine de değinen Subaşı, "Gizli tanık müessesesi artık zıvanadan çıkmış durumda. Gizli tanıklık müessesinin ne yönde şekilleneceğine yüce Yargıtay karar vermeyecek de kim verecek" diye konuştu.

Subaşı, ihbar mektuplarının delil niteliğine ilişkin de Yargıtayın bir karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

-"Üyesi olmayan örgüt olur mu"-

Sanıkların çoğunun örgüt yöneticisi olarak yargılandığını ifade eden Subaşı, "Üye yok. Üyesi olmayan bir örgüt olur mu? Herkes şef, ortada Kızılderili yok hikayesi gibi" ifadesini kullandı.

Andıç ile ilgili mahkeme kararında ilginç bir cümle bulunduğunu ve bundan "yasal görünümlü örgüt belgesi" diye bahsedildiğini belirten Subaşı, hukuki belgelerin dahi örgüt belgesi yerine konduğunu söyledi.

Subaşı, "Yargıya olan inanç büyük ölçüde sarsılmış durumda. Bunun en önemli nedenlerinden biri Ergenekon davası oldu. Bu davada yapılan haksızlıklar topluma dalga dalga yayıldı. Benim bir avukat olarak beklentim yargı sisteminde ne tür hatalar olursa olsun, 'Bu konu Yargıtaya gittiğinde çözülür' denilebilmesi" ifadesini kullandı.

Müvekkilinin haksız suçlamalara muhatap kaldığını savunan Subaşı, "Müvekkilim Harekat Başkanıydı, Genelkurmay Başkanlığına kadar rütbesinde yükselme yaşayabilirdi, her subayın gönlünde bu vardır ama erken emekli olmak zorunda kaldı. Ömrünü adadığı mesleği bu dava nedeniyle sona ermiş oldu. Üstelik sanki ülkesine ihanet etmiş bir insanmış gibi mesleği sona erdi" diye konuştu.

Subaşı, müvekkilinin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve davanın esastan bozulmasını istedi.

HÜSEYİN BUZOĞLU'NUN SAVUNMASI

-"Bu asla bir savunma değil"-

Sanık Mustafa Hüseyin Buzoğlu da savunmasına "insan olan herkesin kınaması gerektiğini" düşündüğü Ankara'daki menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Beyanlarının asla bir savunma olmadığını belirten Buzoğlu, "Yapacağım sözlü açıklamaların hepsi, bir gün cumhuriyet savcılarının yapacakları soruşturmada sorumluların bulunmasına katkıda bulunmak içindir" dedi.

Diğer sanıklar ve avukatların aksine davanın çok basit bir dosya olarak gördüğünü dile getiren Buzoğlu, hukuka uygun açılmış bir davanın karışık olduğundan söz edilebileceğini söyledi.

Buzoğlu, "Dosyanın zor olan kısmı şu, hukuk devletinin sizlere yüklediği vazife 'Ankara'da hakimler var' denmesini sağlamak içindir. Bu inancımı başından beri korudum. Bunu ifade ettiğim için yerel mahkemede iki kez hakkımda suç duyurusunda bulunuldu" diye konuştu.

Ergün Poyraz'ın avukatı olarak dosyadan bilgi sahibi olduğunu ve yakından takip ettiğini belirten Buzoğlu, 3. iddianame ile sanık haline geldiğini anlattı.

İlk duruşma başladığından bu yana tarafsız ve bağımsız hakim önünde yargılama yapılmasını istediklerini aktaran Buzoğlu, tarafsızlık bağımsızlığını yitirmiş hakimlerden başka bir karar bekleme şanslarının olmadığını kaydetti.

Buzoğlu, "17 ve 25 Aralıkta bir soruşturma, savcılık kararları olmasaydı bugün bu dava huzurlarınızda olmayacaktı. Bu davayla ilgili yargılananların yargılanması halen devam ediyor olacaktı" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bugün özgürlüklerden yoksun olduğunu savunan Buzoğlu, şunları söyledi:

"Bu soruşturma ve kovuşturmalarla Türkiye'nin özgürlükleri kısıtlanmıştır. Ankara'da hakimler var sözünü ifade edebilmemiz için sizlerin bu konudaki sorumluluğu yerine getirmeniz, gerekirse daha detaylı incelemeye tabi kılmanız, tüm bu hukuka aykırılıkları, emsal bir kararla ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bu açık aykırılıklarla ilgili siz bir içtihat oluşturmadığınız takdirde bir kısım savcılar bu hukuka aykırılıkların Anayasa'ya, uluslararası sözleşmelere uygun olduğu fikrine kapılacaktır."

-"Özel olmak istemeyiz"-

Bu arada, Buzoğlu'nun cuma günleri de duruşma yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusu üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, "Başka işlerimiz de var, ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığımız davalar var, tutuklu dosyalarımız var. Cuma günü o işlere bakıyoruz. Yerel mahkemede dosyaların okunmadığından şikayet ettiniz. Biz dosyaları okuyarak çıkıyoruz" dedi.

Buzoğlu'nun esprili şekilde "Keşke sizin için özel bir yasa çıkarılsaydı da sadece bu davaya baksaydınız" demesi üzerine Yeşil, gülümseyerek, "Özel mahkemelerden çok çektiniz, onun için biz özel olmak istemeyiz" diye konuştu.

Buzoğlu, savunmasına sonraki gün devam etmek üzere ara verdi.

------------------------------------------------------------------------------

7. GÜN

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu bazı sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

HÜSEYİN BUZOĞLU'NUN SAVUNMASI

Duruşmada, sanık Avukat Mustafa Hüseyin Buzoğlu, savunmasına devam etti.

Ergün Poyraz'ın avukatı olarak dosyayı takip ederken, üçüncü iddianame ile sanık haline geldiğini belirten Buzoğlu, davanın soruşturma, yargılama ve karar aşamasında yaşadıkları "hukuksuzlukları" anlattı.

Eskiden suç oluşturmak için yerleştirilen uyuşturucular gibi bu davada da dijital veri yerleştirilerek sanıkların mahkum edilmeye çalışıldığını söyleyen Buzoğlu, sanıkların dava boyunca bu dijital verilerin kendilerine ait olmadığını ispatlamakla uğraştıklarını vurguladı.

Hüseyin Buzoğlu, "Bu davayı incelemeyi bitirdiğiniz gün eğer Osman Yıldırım hakkında tutuklama kararı vermezseniz, bende davanın içselleştirilemediği kanısı ortaya çıkacaktır" dedi.

Buzoğlu'nun Avukatı Levent Türkoğlu da müvekkilinin Fetullah Gülen hakkında açılan davaların çoğunda, dava açanların avukatı olduğunu, Ergenekon davasında Tuncer Kılınç ve Ergün Poyraz'ın da avukatlığını üstlenmesi nedeniyle davaya sanık olarak dahil edildiğini söyledi.

Müvekkiliyle ilgili yapılan polis arama görüntülerini, salona yerleştirilen ekrandan heyete izleten Türkoğlu, buradan da usulsüzlüklerin görüleceğini ifade etti.

KEMAL ALEMDAROĞLU'NUN AVUKATININ SAVUNMASI

-"Hukuk çerçevesinde mücadele edilmeli"-

Sanık eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun avukatı Metin Çetinbaş ise terörün bir insanlık suçu olduğuna işaret ederek, terör kimden, nereden gelirse gelsin mutlaka hukuk çerçevesinde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Çetinbaş, "Yasaları, anayasayı, hukuku, insan haklarını bir taraf koyup örgütlü suçlarla terörle mücadele etmeye kalktığınızda bu bir felakettir. Bundan daha kötüsü şudur: Eğer 'Terörle mücadele ediyorum' adı altında kalkıp da anayasal kurumların verdiği yetkileri, görevleri kötüye kullanıp cadı avına çıkarsanız, muhalifleri susturmaya çalışırsanız bu bir faciadır" ifadelerini kullandı.

Lüzumsuz, keyfi uygulamaların toplumda nefret, güvensizlik yaratacağını ifade eden Çetinbaş, özellikle bu tür davalarda hukuki kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

Tebliğnameye bakıldığında dosya ve eklerinin yeterince incelenmediğinin anlaşıldığını aktaran Çetinbaş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi heyetinin de sanıkların savunma ve taleplerini yeterince inceleyebildiğini düşünmediğini söyledi.

Çetinbaş, "Zaten karara konu 22 birbirinden ilgisiz dava ve olayın, dosya kapsamı birbiriyle ilgisiz insanların bir araya getirilmesindeki amaç, dava dosyasının anlaşılmasına engel olmaktır. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde medya aracılığıyla yapılan algı operasyonuyla sanıkların suçlu gibi gösterilmesine çalışılmış, bunda önemli ölçüde başarılı olunmuştur" diye konuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bozma nedenlerine ilişkin taleplerine katıldıklarını ancak tebliğnameye bazı konularda katılmadıklarını belirten Çetinbaş, tebliğnamede değinilmeyen, tartışılmayan birçok konu bulunduğunu kaydetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ısrarla yazmadığını, bu nedenle yasa değişikliği yapıldığını anlatan Çetinbaş, yerel mahkemede kendilerinden başka hiçbir hakim-savcıya güvenmeyen, tek hakim-savcı kendileriymiş gibi düşünen bir heyetle karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Kararın usul ve yasaya aykırı şekilde tebliğ edildiğini, bu nedenle yok hükmünde olduğunu savunan Çetinbaş, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki "hukuka aykırılıkları" anlattı.

Adil yargılanma haklarının açıkça ihlal edildiğini dile getiren Çetinbaş, yerel mahkeme heyetinin tarafsızlık kurallarını bilerek ve isteyerek ihlal ettiğini ileri sürdü.

Çetinbaş, davanın esastan sonuçlandırılmasını, müvekkili hakkındaki hükmün bozulmasını istedi.

MUSTAFA ABBAS YURTKURAN'IN SAVUNMASI

"En zor savunma, yalana, iftiraya, komploya karşı yapılandır"

Sanık eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Abbas Yurtkuran da en zor savunmanın, yalana, iftiraya, komploya karşı yapılan savunma olduğunu dile getirdi.

Kendisiyle ilgili olarak bu davanın arama, el koyma ve gözaltına alma safhası dahil, tüm safhalarının hukuk sistemine aykırı olduğunu ifade eden Yurtkuran, "Davanın iddianamesi de mütalaası da bir iftiranamedir. Bir büyük tezgahın, kumpasın yalanlar manzumesinden oluşmaktadır. Karar ise bu trajikomik oyunda son perdedir" dedi.

Gizli tanıkların, "katil, terörist, meczup, psikopat ve ırz düşmanlarından" seçildiğini ileri süren Yurtkuran, "Savcı-gizli tanık ilişkileri, 'aslanım, koçum, Osman'ım' samimiyeti düzeyinde yürütülmüştür. Delil yaratabilmek için topladıkları boş-dolu CD'ler, harddisklere ilaveler yapılmıştır. Telefon konuşmaları, dernek faaliyetleri, halka açık mekanlarda yenilen yemekler, tahrif edilmiş gazeteci notları, muğlak ifadeler, suç delilleri olarak gösterilmeye çalışılmıştır" diye konuştu.

O dönem bakanlar Faruk Çelik, Faruk Özak, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, MİT Müsteşarı Emre Taner'i tanık gösterdiğini ancak mahkeme tarafından bu kişilerin dinlenmediğini belirten Yurtkuran, savunma hakkının kısıtlandığını, sunduğu karşı delillerin hiçbirinin dikkate alınmadığını söyledi.

Yurtkuran, "Bu ülkenin Emniyet Genel Müdürü, MİT Müsteşarı tanıklığa muteber görülmüyor. Hükümetin iki sayın bakanı aynı gerekçeyle tanık olarak kabul edilmiyor ama gizli tanık adı altında PKK terör örgütünün yöneticisi dinleniyor ve verdiği ifadeyle Genelkurmay Başkanı tutuklanıyor. Bunu yapanlar vatan haini olarak yargılanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

-"Mitingde 'Ordu göreve' pankartını açanlar" -

Cumhuriyet mitinginde "Ordu göreve" pankartını açanların kendi talepleri üzerine yargılandığını aktaran Yurtkuran, buna rağmen bu olayın kendilerine bir "suç iftirası" olarak döndüğünü ifade etti.

"Dava, Atatürk ilke ve devrimlerini yol gösterici kabul eden, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan, vatansever çevrenin tasfiyesi ve yok edilmesi üzerine kurulmuştur" diyen Yurtkuran, 54 rektör içinde tutuklanan 5 rektörün Atatürkçü Düşünce Derneği'nde (ADD) yönetim kurulu üyesi olduğunu anlattı.

Yurtkuran, şöyle konuştu:

"Ergenekon'dan yargılanmak tek başına bir davadan yargılanmak değildir. Eğer Ergenekon'dan yargılanıyorsanız devletin tüm kurumları durumdan vazife çıkarıp harekete geçer. Sayıştay, 8 yıllık rektörlük dönemini her yıl incelemesine rağmen heyetler kurarak tekrar inceler. YÖK, görevden ayrılmış olmanıza rağmen rektörlük döneminde hiç soruşturma açmamışken sık sık soruşturma açar. Farklı çevre ve inanç grupları akla ve mantığa sığmayan ihbarlarda ve suç duyurularında bulunur. Asıl kötü olan dost bildikleriniz belli etmeden yavaş yavaş sizden kaçar. ve siz sadece Silivri'ye değil çeşitli mahkemelere sorgu ve soruşturmalara taşınır durursunuz. Bu da işkencenin başka bir türüdür."

Ergenekon sanıkları arasında en şanslıları arasında yer aldığını ifade eden Yurtkuran, tutukluluğunun 70. gününde şiddetli sırt ağrısıyla başlayan sağlık sorununun 4 günde 4 ayrı hastanenin mahkum koğuşlarını dolaştıktan sonra acil by-pass ameliyatıyla sonuçlandığını söyledi.

Bunun ardından tutuklu ölmemesi için bir gece vakti tahliye edildiğini düşündüğünü belirten Yurtkuran, "Halbuki tutuklandığım gün verdiğim raporlarım vardı. O zaman beni tutuklayan Sayın Hakim, 'Bunların hiçbiri senin hiçbir işine yaramaz' demişti" ifadelerini kullandı.

Mustafa Abbas Yurtkuran, davanın sadece usulden değil, esastan da bozulmasını, yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi.

Bu savunmayla temyiz duruşmalarında 7. gün sona erdi. 6 Ekim'de başlayan duruşmalarda bugüne kadar duruşmalı temyiz talebi kabul edilen 64 sanıktan yaklaşık yarısı savunmasını tamamladı.

------------------------------------------------------------------------------

8.GÜN

"Ergenekon" davasının temyiz duruşmasında sekizinci gün, sanık savunmalarıyla devam edildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki duruşmaya emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu bazı sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

FİKRİ KARADAĞ'IN SAVUNMASI

Duruşma, Kuvayı Milliye Derneğinin kurucusu emekli Kurmay Albay Mehmet Fikri Karadağ'ın savunmasıyla başladı.

Karadağ, sözde "Ergenekon" örgütünün üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl tutuklu kaldığını söyledi.

"Türk anadan, Türk babadan doğmuş, soyunda dönme olmayan Türk oğlu Türk'üm ben" diyen Karadağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gittiğini, gitmeye de devam edeceğini belirtti.

Karadağ, Kuvayı Milliye Derneğinin hukuksuz hiçbir icraatı bulunmadığını ifade ederek, "Vatanını, milletini sevmenin bedeli 7 yıl tutsaklık oldu" şeklinde konuştu.

Kamuoyuna, "ölmek, öldürülmek üzere yemin ettiren albay" olarak yansıtıldığına dikkati çeken Karadağ, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'da yaptığı gizli toplantıda söylediği, "Bu uğurda ölmek var, öldürülmek var, öldürmek var" sözlerinden alıntı yaptığını kaydetti.

Karadağ, "Benim, 'Atatürk diyor ki' diye yaptığım alıntıyı oradan çıkarıp, girişteki cümleler de benimmiş gibi anlatıp, bilerek böyle bir algı oluşturmuşlardır" ifadesini kullandı.

Danıştay saldırısı davasının bu davayla birleştirilmesini eleştiren Karadağ, yargılama sürecinde yaşadıkları hukuksuzlukları anlattı.

Karadağ, "İddianameyi hazırlayanlar bugün vatana ihanetten yargılanıyor, meslekten atılmışlar, biz burada hala konuşuyoruz. Yok sayılması gereken bu mahkemenin verdiği kararı ve gerekçelerini şiddetle reddediyorum. ABD'de yazılmış iftiralardır. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sanık Karadağ, bu davanın yok sayılmasını ve beraatına karar verilmesini, Danıştay saldırısı davasının bu davadan ayrılmasını ve 7 yıl tutuklu kalmasına neden olan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

MUSTAFA DÖNMEZ'İN SAVUNMASI

Sanık emekli Yarbay Mustafa Dönmez de "Ergenekon" terör örgütünün mühimmatçısı olarak suçlandığını söyledi.

Jandarma subayı olduğunun iddia edildiğini ancak karargahta mühendis subay olarak çalıştığını anlatan Dönmez, "Tutuklandığım zaman Genelkurmayın ikmal amiriydim, milyarlarca dolar malzemenin başındaki teknik subaydım ama beni jandarma subayı gibi 358 dolarlık mühimmatla Ergenekon örgütünün mühimmatçısı yaptılar" diye konuştu.

Suçlamaları çürüten, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak nesnel delilleri olduğunu ifade eden Dönmez, mahkeme heyetine anlattıklarına ilişkin bazı görüntüler de izletti.

Dönmez, Zir Vadisi'ndeki mühimmat görüntülerinin ham halinde arama yapan polislerin, sözde delilleri aynen, daha önce Sapanca ve Gölbaşı'ndakine benzer şekilde elleriyle koymuş gibi bulduklarının görüldüğünü söyledi.

Zir Vadisi'nde bulunan mühimmattan sorumlu tutulduğunu aktaran Dönmez, "Bende bulunduğu iddia edilen mühimmat oradan oraya dolaştırıldı. Önce Gölbaşı'nda, sonra Zir Vadisi'nde, daha sonra Poyrazköy'de bulunduğu iddia edilen mühimmat aynıydı. Seri numarası, her şeyi aynı olan bu mühimmat bulundu. Mahkemede, '3 yerde bulunan mühimmatı bir araya getirin, bütün suçlamaları kabul edeceğim' dedim. Yapamadılar" şeklinde konuştu.

Emniyet Amiri Behçet Oktay'ın, bu mühimmatın emniyetin Gölbaşı deposundan çıkarıldığını açıkladığını belirten Dönmez, Oktay'ın bu açıklamadan kısa süre sonra intihar ettiğinin söylendiğini ancak buna inanmadığını dile getirdi.

Dönmez, Gölbaşı'ndaki aramaya ilişkin basına brifing verilirken iki polisin boş bulunarak, bu mühimmatın başka yere de gönderilmesi konusunda konuştuğunu ve bunun görüntülere yansıdığını anlatarak, bu konuşmanın gerçekliğinin TÜBİTAK tarafından tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Mahkemede her duruşmada bunun üzerine konuştuğunu ve eşya emanet makbuzunu istediğini aktaran Dönmez, delil değerlendirmesinin mahkemede yapılmadığını savundu.

Mustafa Dönmez, kişisel verileri kaydetmekle de suçlandığını belirterek, Yalçın Küçük'ün bir kitabında yazdıklarını not aldığını, bunun da "kişisel verileri kayıt altına aldığı" suçlamasına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Dönmez, hakkındaki yerel mahkeme hükmünün bozulmasını, "kumpası" kuranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, Dönmez'in savunmasını tamamlamasının ardından, müdafilere ve sanıklara savunma sırası verileceğini söyledi.

ŞENER ERUYGUR'UN AVUTAININ SAVUNMASI

Sanık eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur'un avukatı Filiz Esen, savunmasında müvekkilinin emekli olduktan sonra Atatürkçü Düşünce Derneğinin genel başkanlığına seçildiğini, yargılama sırasında geçirdiği rahatsızlığı sebebiyle görevine dönemeyeceğinin anlaşılması üzerine genel başkanlık görevini devretmek zorunda kaldığını söyledi.

Eruygur'un, ömrünü Türk vatanına, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve idealine adamış, faaliyetlerini bu uğurda her zaman yasal sınırlar içinde ifa etmiş, yüksek sorumluluk duygusuna sahip gerçek bir vatansever olduğunu ifade eden Esen, bu yargılamaya rağmen Jandarma teşkilatı içinde en çok sevilen komutanların başında geldiğini belirtti.

Esen, müvekkilinin "hayali bir senaryo" ile "Ergenekon Terör Örgütü"nün yöneticisi olmak ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye çalışmak suçlarından mahkum edildiğini anlattı.

Şener Eruygur'un savcılık sorgusu tamamlanmadan sürenin dolması nedeniyle mahkemeye çıkarıldığını ve tutuklanarak önce Metris, sonra Kandıra Cezaevine gönderildiğini ifade eden Esen, "Eruygur, tutuklanmasından iki buçuk ay sonra ani tansiyon yükselmesi nedeniyle iki katlı koğuşun merdivenlerinden düşerek beyin kanaması geçirmiş, boynu 4 yerden kırılmıştır. Yaşaması tam anlamıyla mucize olan müvekkilin yarım kalan savcılık sorgusu dışında yargılamanın hiçbir aşamasında herhangi bir beyanı ya da ifadesi yoktur. Kendisi hakkında kimlik tespiti dahi yapılamamış ama nasıl oluyorsa hüküm tesis edilerek tutuklanmıştır" dedi.

Avukat Filiz Esen, müvekkilinin ileri düzeyde hipertansiyon hastası olduğuna yönelik sağlık raporları ve dilekçelerinin dikkate alınmadığını, beyin kanaması nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında talepte bulunmadıkları halde "her an ölebileceği düşüncesiyle" apar topar tahliye edildiğini söyledi.

Eruygur'un, beyin ameliyatından sonra aylarca yoğun bakımda yatmak zorunda kaldığını, ağır hafıza kaybı yaşadığını, okuma yazma kabiliyetini geri dönüşsüz şekilde yitirdiğini, kendini ifade edemez duruma geldiğini aktaran Filiz Esen, bu nedenle hiçbir zaman savunma yapabilecek durumda bulunmadığını, yargılamadan haberi dahi olmadığını bildirdi.

Esen, bu nedenlerle "davanın düşmesi" ya da en azından "durma kararı" verilmesi gerektiği yönündeki taleplerinin hiç bir zaman dikkate alınmadığını söyledi.

-"Son derece zeki ve akıllı bir komutandı"-

Avukat Filiz Esen, Eruygur'un, 2002-2004 tarihleri arasında son derece zeki ve akıllı bir komutan olduğunu belirterek, beyin hasarı ve arızasının, tamamen bu mahkemenin asılsız suçlama ve tutuklaması nedeniyle düşmeye bağlı olarak 17 Eylül 2008'den sonra meydana geldiğini ifade etti.

Yargılama aşamasında duruşma ehliyetinin olmaması nedeniyle durumunun tespiti için istedikleri Adli Tıp Kurumunun gerçekleri yansıtmayan raporu ile Eruygur'un hayatının hiçe sayıldığını ifade eden Esen, raporda "suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğunun" yazılması nedeniyle Eruygur hakkında hüküm tesis edildiğini söyledi.

-"Yargılamaya durma veya düşme verilmeliydi"-

Esen, ilgili yasaya göre, "eğer sanığın sonradan kaybettiği akıl sağlığı, duruşmaların gidişatını engelleyecek derecede, yani duruşmayı takip edemeyecek, savunmasını yapamayacak, sorulan soruları anlayamayacak derecede ise akıl sağlığının olmadığının kabul edilip, davanın düşürülmesi" gerektiğini aktardı.

Eruygur'un herhangi bir ifadesi ve savunması olmadan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Ağustos 2013'teki hüküm duruşmasına kadar gelindiğini belirten Esen, tüm bunlara rağmen, savcılık sorgusu tamamlanmış, yargılama süresince yasaya uygun kimlik tespiti yapılabilmiş, dava süresince ifadesi ve savunmaları alınmış, diğer sanıkların ifadelerine beyanda bulunulabilmiş, son beyanları alınmış gibi Eruygur hakkında diğer sanıklarla hüküm verildiğini anlattı.

Yargılama sürecinde Eruygur'un geçirdiği rahatsızlıkları sıralayan Esen, 4 Kasım 2013'te düzenlenen Sağlık Kurulu Raporu'nda, Eruygur'un "ileri evre beyin kanaması yapmış yüksek tansiyon, böbrek yetmezliğine neden olmuş şeker hastalığı, kalp yetmezliği, uyku apnesi, kompresöre bağlı maskeyle uyuma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, böbrek kanseri, geçirilmiş beyin kanamasına bağlı ağır beyin fonksiyonu bozuklukları ve major depresyon" hastası olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Esen, Eruygur'da, bu hastalıklarından sonra "beş yıl önce geçirilen ağır beyin kanaması neticesinde düzelmesi mümkün olmayan beyin fonksiyon bozuklukları zamanı, mekanı algılamada, hatırlamada, konuşma için cümle kurmada, tekrarlamada, dikkatte ağır bozukluklar"ın tespit edildiğini söyledi.

Şener Eruygur'un, gündelik şahsi işlerini yapma, ilaçlarını tanıyıp kullanabilme kabiliyetini bile yitirdiğini anlatan Esen, bu nedenle mahkumiyetini hastane odasında tutuklu olarak geçirdiğini ifade etti.

Filiz Esen, Eruygur'un beyin hasarının hiçbir zaman düzelmeyeceğinin kesinleşmesi nedeniyle 1 Nisan 2014'te "vesayet altına" alındığını, eşi Mukaddes Eruygur'un kendisine vasi olarak tayin edildiğini aktardı.

Avukat Esen, "Sonuç olarak, müvekkilim bu yargılama nedeniyle geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatının geri kalanını bakıma muhtaç ve akli arızalı olarak vesayet altında geçirmek zorundadır. Hakkında hüküm tesis edilmesi ve tutuklanması, müvekkilin yaşam hakkının doğrudan ihlali anlamına gelmektedir. Müvekkilim bu davadan önce hiçbir beyinsel problemi olmayan son derece zeki bir insan iken bu dava nedeniyle beyni ağır hasarlı bir insan olmuştur ve artık asla eskisi gibi olamayacaktır. Sebebi tamamen bu mahkemedir, yargılamadır" değerlendirmesinde bulundu.

-Hukuki değerlendirme-

Müvekkili yargılanma ehliyetine sahip olmasa da ülke tarihinin en önemli davası bu yargılama hakkında hukuki bir değerlendirme de yapmak istediğini belirten Esen, Eruygur'un atılı suçları işlediği konusunda hiçbir yasal delil bulunmadığını ifade etti.

İddianamede böyle bir örgütün varlığının ortaya konulamadığını, böyle bir örgüt ile irtibatını gösteren hiçbir delilin, Eruygur'un dış dünyaya yansıyan hiçbir irade ve hareketi bulunmadığını söyleyen Esen, "Müvekkilin müsnet suçları işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesini gösteren hiçbir olgu mevcut olmadığı gibi aksine, bu yönde hiçbir açık ve somut delil, bilgi, bulgu yoktur. İddialar soyut kabul ve varsayımdan öte geçememektedir" diye konuştu.

Şener Eruygur'un, Ağustos 2008'de düşmeden hemen önce ailesine gönderdiği mektubu okuyan ve mahkeme heyetine sunan Esen, "Okuma yazma yeteneğini geri dönüşsüz kaybeden müvekkilimin bu el yazısı mektubunu tarihe not düşmesi açısından da dilekçemle beraber yüksek mahkemenize vermek istiyorum" dedi.

Avukat Filiz Esen, bu nedenlerle Eruygur'un yurt dışına çıkış yasağının kaldırılarak, hükmün esastan bozulmasına karar verilmesini talep etti.

MUSTAFA KOÇ'UN SAVUNMASI

Sanık Mustafa Koç, 14 yaşında askeri liseye başladığını, çorabını bile devletin verdiğini belirterek, bu nedenle her zaman ülkeye, millete hizmet etme gayretinde olduğunu söyledi.

Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında Kastamonu ve Ankara'da Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını anlatan Koç, terfi etmesine 6 ay kala kendisini "akıl almaz bir komplo"nun içinde bulduğunu ifade ederek, "Hayatım boyunca hem milliyetçi hem dindar hem sosyal adaletten, haktan, hukuktan yana olunabileceğini savundum. Bu hep karşıma çıktı" dedi.

Eski savcı Zekeriya Öz'ün kendisine "Terfi etmene 6 ay kalmış. Bak komutanların seni paketlediler. Sen de kendini harcama onları ele ver" dediğini ileri süren Koç, Çetin Doğan'ın da Şener Eruygur'un da iftiraya uğradığını söylediğini aktardı.

Jandarmada görev yaptığı dönem boyunca bütün komutanların el üstünde tuttuğu bir subay olduğunu dile getiren Koç, "TSK'da ilk sıralarda, geleceği parlak olanları topladılar ki kendi adamlarının önü açılsın. Tırları durduran adam terfi etsin diye bizleri aldılar. Suçlamalarla ilgili delil yok, hukuk yok, illiyet bağı yok. Ne bilgisayarımda ne odamda bir şey yok. Hakkımda tanık beyanı da yok" diye konuştu.

Şener Eruygur'un Jandarma Genel Komutanlığı döneminde 1 yıl emrinde çalıştığını aktaran Koç, onun zamanında kurulan istihbarat şubesinin, Fevzi Türkeri tarafından kaldırıldığını anlattı.

Koç, o şubenin kapatılmasıyla kendisinin de başka bir yere atandığını belirterek, "Bana, 'Seni, cunta yapılanmasının sekreteryasına seçmişler, Eruygur gidince sürülmüşsün' diyorlar. Yok böyle bir şey. 'Sorun Genelkurmay'a' diyorum ama oradan gelenleri dikkate almıyorlar" dedi.

-"Geri döndürülemez kayıplarımız oldu"-

Hukuk eğitimi aldığı için yargılamalar sırasında hep "dava delilsiz yürümez, bu dava düşecek" dediğini, yerel mahkemede ceza aldıktan sonra ise Yargıtay'dan döneceğini söylediğini ifade eden Koç, "Yargıtay da onayınca gördük ki ne o zamanki Yargıtay devletin yargıtayı ne mahkeme devletin mahkemesi. 'Hard disk' demeyi bilmeyen hakimler dijital veri değerlendirerek mahkumiyet karar verdi. Bu hukuksuzluktan artık geri döndürülemez kayıplarımız oldu. Herkesin korgeneral olarak baktığı adam bir vebalı gibi sistemin dışına itildi" diye konuştu.

Koç, kimsenin kendisine darbeci diyemeyeceğini ancak diğer taraftan "avucunu oluşturanlara" fırsat verildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"O fırsat onların kucağında kalmalıdır. Bana yalancı şahitlik yapmadım diye ceza isteyen Zekeriya Öz bugün kaçaktır. O, Alman istihbaratının kucağına oturmuş, benim ise yurt dışına çıkış yasağım var. Lütfen yurt dışı yasağımızı kaldırın. Bir suç var ise bedelini ödemeyen namerttir.

Herkes giydiği cübbenin, üniformanın, milletin emrinde hareket etmesi gerektiğini bilmek zorunda. Bir doğru var, ya ben darbeciyim içeri girmeliyim ya da bana bu zulmü yapanlar içeri girmeli. En karanlık günlerde bile bu işin böyle yürümeyeceğine, adaletin tecelli edeceğine inandım. Bu işlerin buraya geleceğini biliyordum. Bu şeref heyetinize nasip olmuştur, lütfen bu zulme son verin ve karanlığa ışık tutun."

Koç'un avukatı Nazlı Çubuklu da müvekkilinin hukuka aykırı delillerle asılsız şekilde suçlandığını savunarak, davanın esastan bozulmasını istedi.

Salonda başka sanık bulunmaması nedeniyle 8. gün duruşması erken tamamlandı.

------------------------------------------------------------------------------

9. GÜN

MUSTAFA BALBAY'IN SAVUNMASI

"Ergenekon" davası sanıklarından CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, "Öncelikle bu yargılamanın yargılanması ve bu davanın dava haline gelmesi gerekiyor. Bu anlamda bizim sizden beklentimiz sadece usulden ve esastan bozulması değil asıl bu yargılamanın sizin katınızda bir zemine oturtulması" dedi.

"Ergenekon" davasının temyiz duruşmasında dokuzuncu gün, Balbay'ın savunmasıyla başladı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile sanıkların avukatları ve yakınları katıldı.

Balbay, Silivri'de yaklaşık 600 duruşma, kabaca 3 bin saat yargılamayla yüz yüze kalmış ve 'Bu olayın Yargıtay aşaması var' diye düşünen biri olarak heyetin karşısına geldiğini söyledi.

"Her şeyden önce sizlerden beklentimiz, Silivri'deki yargılamayı yargılamanızdır" diyen Balbay, Silivri'deki birkaç duruşma izlendiğinde nasıl bir yargılama yapıldığının görülebileceğini ifade etti.

Yargılamanın, dışarıdan bakılınca olağanüstü büyük görünen, korkulan ve içine girilince adeta kaybolunan bir davaya ait olduğunu belirten Balbay, birbiriyle bağlantısız 22 davanın, birleştirme işlemleriyle tamamen içinden çıkılmaz hale geldiğini kaydetti.

Balbay, yargılamalarda tam sona yaklaşıldığını düşündükleri sırada her seferinde yeni bir davayla birleştirme kararı alındığını anlatarak, "Ergenekon" davasının, ilerledikçe yolun çoğaldığı, dosyaların arttığı, böylece artık hukuk beklentisinin kalmadığı bir dava haline geldiğini söyledi.

Yargılama boyunca hukuk ihlalleriyle ilgili yaptıkları başvuruların sayısının bini aştığını belirten Balbay, "Öncelikle bu yargılamanın yargılanması ve bu davanın dava haline gelmesi gerekiyor. Bu anlamda bizim sizden beklentimiz sadece usulden ve esastan bozulması değil asıl bu yargılamanın sizin katınızda bir zemine oturtulması. Öncelikle Danıştay saldırısının ayrılması ve öteki yargılamaların da gerçekten bir dava haline getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Ergenekon" davasının Türkiye'de hukuka güveni azaltan etkenlerin başında geldiğini ifade eden Balbay, "Türkiye'nin asrın davası diye baktığı bu yargılamada sizin vereceğiniz karar çok önemli olacak ve hukuka olan inancın artmasına önemli bir ivme kazandıracak" ifadesini kullandı.

"Ergenekon" davasının toplum vicdanında bittiğini dile getiren Balbay, hukuk zemininde de bitirilmesi gerektiğini söyledi.

-"Toplumun sessizliği bombaların sesinden daha tehlikelidir"-

Silivri'de 30 bin mektup aldığını, bunlar arasından en çok etkilendiği 300'ünü bir kitap haline getirdiğini belirten Balbay, kitabı heyete sundu.

Kendisine yazan bir kişinin, ancak 8. mektubunda ismini kullanmaya cesaret edebildiğini anlattığını dile getiren Balbay, bu kişinin, daha önce adıyla yazarsa işinden olacağını, başına bir şey geleceğini düşündüğünü ifade etti.

Balbay, "Bu, işte böyle bir davaydı. Bu anlamda toplumun sessizliği bombaların sesinden daha tehlikelidir. Toplum sustuğunda artık iktidar sahipleri yargıyı da etki altına alırlarsa gaddarlaşırlar ve iktidarlarını sürdürmek için acımasız hale gelirler. Menderes idam edildiği gün Türkiye'de insanlar birbirine karşı hakaret suçu bile işlemedi. Ergenekon'un ilk aylarında da toplum büyük bir sessizliğe gömüldü ve korkuya kapıldı" dedi.

Yargılamanın bir medya ayağı bulunduğunu ve bu ayağın yerel mahkemeden daha acımasız olduğunu belirten Balbay, "Bize yönelik yargılamayı yapanlar şimdi hukuk arıyorlar. O yayın organlarının, kamuoyunda cemaat diye bilinen organların bize değil bu topluma özür borcu var. Onlar hukuk ararken ben de onların adil yargılanmasını istiyorum. Siyasi davaların tutuksuz sürmesini istiyorum. Eğer siyasi davalar tutuklu yürüyorsa, deliller ne olursa olsun, yüzde 51'i intikamdır" ifadelerini kullandı.

"Ergenekon" davasıyla ilgili çok farklı bir iklim yaratıldığını ve bunun olağanüstü bir dönemin fotoğrafı olduğunu belirten Balbay, hukuksuzluğun hukuku kullanmasını, olağanüstü dönemlerin temel özelliği olarak değerlendirdi.

Balbay, Yargıtay'ın bu davayı sadece bozmakla kalması halinde davaya kişilik kazandırmış olacağını, bu nedenle yargılama biçiminin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Cemaatin böylesine toplumu etkileyerek, yargılamayı da etki altına alarak sürdürdüğü bu sürecin arkasında siyasi destek olmasaydı devam edemezdi" diyen Balbay, "Tamamen siyasetten bağımsız, yargının intikam değil adalet ürettiği bir zemin yaratmak sizin elinizde" dedi.

-"İddianame, her türlü işkence aletinden daha etkiliydi"-

Yargılama sürecinde yaşadıkları sıkıntılara da değinen Balbay, "Gözaltılarda işkence yoktu ama işkence iddianameydi. O iddianame akla gelebilecek her türlü işkence aletinden çok daha etkiliydi. Çünkü bir kişi en çok neden etkilenecekse o konuda ona suçlama yönelttiler. Bana, 'Siz Uğur Mumcu'yu, Ahmet Taner Kışlalı'yı da öldüren örgüte üyesiniz, olmadığınızı ispat edin' dediler. Vücut kimyasının bir anda bu kadar değişebileceğini bilmiyordum" diye konuştu.

Yargılamalarda "gizli tanık terörü" diyebilecekleri bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını da belirten Balbay, şunları söyledi:

"Eğer bir tanık bir hata yaptıysa tanıklığının düşmesi gerekir ama öyle durumlar oldu ki tanık resmen saçmalamaya başladığında 'kendinizi toparlayın, yarın sizi yeniden alalım' dediler. Bir gizli tanık, sesi metalik, perde gerisinde, bütün sanıklar monitörde görünmekte, 'Şu kişiyi 2 yıl önce mafya bürosunda gördüm' dedi. Sanık çıktı ve heyete, 'Beni 4 yıldır tutukladığınız için teşekkür ederim' dedi. Yargılama süreci içinde sadece tanıkların dinlenmesi sorunu bile ayrıca bozmaya ve bu davanın fotoğrafını göstermeye yeter. Sanıklar 835 tanık dinlenmesini istedi, sadece 57'si dinlendi."

Balbay, 27 Kasım 2012'deki duruşmanın izlenmesini isteyerek, bu duruşmada heyetin birden esas hakkındaki mütalaaya geçilmesine karar verdiğini, Şenkal Atasagun, Şamil Tayyar gibi dinlenmesi mahkeme tarafından daha önce kabul edilen kişilerin dinlenilmesinden bir anda vazgeçildiğini bildirdi.

"Bizi yargılayanlar, tutuklayıp hapse atanlar nerede" diye soran Balbay, şunları kaydetti:

"Savcı yurt dışında, polisler tutuklu. Adil yargılamadan yanayız ama ben en azından onların da muhakeme konusu yapılmasını, bu yargılamanın yargılanmasının değerlendirmenizde olmasını dilerdim. Bu yargılamanın arkasında tabii ki siyasal güç olmasaydı sürdürülemezdi ama oradaki heyete tutuklu olduğumuz halde sık sık şunu söylemek zorunda kaldık. 'Biz tutukluyuz, siz yargılıyorsunuz. Yer değiştirmemiz gerekse sizin yerinizde olmak istemezdik' dedik. Davanın usulden ve esastan bozulması tabii ki talebimiz ama yargılamanın yargılanması bizim sizden özellikle Türkiye'nin hukuk devleti olabilmesi için en önemli isteklerimizin başında geliyor."

-"Yargılanan ben değildim, gazetecilikti"-

Davada kendisinin değil gazeteciliğin yargılandığını ifade eden Balbay, bir gazetecinin yazdığı yazılardan, kitaplardan suç örgütü çıkarılması halinde Türkiye'de bu mesleğin yapılamayacağını yerel mahkemede de söylediğini belirtti.

Medyanın çok önemli olduğunu, 10 Ekim'de Ankara'daki terör saldırısının, basın yasağına direnilmemesi halinde bu kadar aydınlanamayacağını dile getiren Balbay, medyanın bu nedenle görevini yapması gerektiğini ifade etti.

Balbay, 1 Temmuz 2008'de gözaltına alındığını, imajları alınmadan bütün bilgisayarlarına el konulduğunu, 5 Temmuz 2008'de bu dijital verilerle ilgili sorgulandığını anlatarak, bilgisayarların imajının 7 Temmuz'da alındığının ortaya çıktığını söyledi.

"8 yıllık Mustafa Balbay notları" diye delil olarak gösterilen notların tümünün 3,5 dakikada yazılmış olduğunu dile getiren Balbay, sadece bu iki durumun bile iddiaları çürüttüğünü belirtti.

Bir siyasetçi olarak hukukun rayına oturması için ne gerekiyorsa yapacağını belirten Balbay, gerçek anlamda barışın da adaletle geleceğine inandığını söyledi.

Balbay, "Bu tür hukuksuzluklara cesaret edilemeyecek bir Türkiye hayal ediyoruz. Mahkeme heyetine de söyledim, 'Beni alsanız, Kapıkule'ye götürseniz, buradan çık dönmezsen özgürsün deseniz de gitmem' dedim. Biz bu ülkede hukuk bekliyoruz" dedi.

Olağanüstü dönemlerde yargının adalet değil intikam ürettiğini ifade eden Balbay, "Hepimizi zorla bir araya getirdiler yine de örgüt olamadık. Mümkün değildi bütün bu insanların bir araya gelmesi. Bizi bir araya getiren bu hukuksuzluk oldu. Tam Aziz Nesin'lik bir tabloydu" değerlendirmesinde bulundu.

İddianamede 'Bu Ergenekoncular hep milli kavramları kullanırlar' denildiğini aktaran Balbay, "Bu mantıkla Cumhurbaşkanı'nın milli milletvekili istemesindeki milli bile Ergenekon'a girebilirdi. İddianamede yer alan esas hakkındaki mütalaaya baktığınızda göreceksiniz" diye konuştu.

Mustafa Balbay, Ergenekon davasıyla ilgili, "Bu dava Türkiye'nin toplam gücünün, refleksinin yok edilmesine yönelikti. Bütün kurumlarını fiilen tedirgin eden ve onları bir şey yapamaz noktaya getiren bir refleks, bir direnç ölümü getirilmek istendi. New York Times'ın manşetindeki sözünü geri çevirmeye başlamamız gerekiyor. Yasta, zaferde birleşemedik ama adalet ve hukukta birleşirsek devamı gelecektir diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

-"Düşman ceza hukuku"-

Avukat Mehmet İpek ise Silivri'deki yargılamanın hiçbir hukuki değeri olmadığını, "Düşman ceza hukuku" ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Bir ceza davasının sağlıklı yürütülebilmesi için öncelikle usule ve hukuka uygun iddianame bulunması gerektiğini dile getiren İpek, yargılamada "davasız yargılama olmaz" ilkesinin açıkça çiğnendiğini belirtti. İpek, davanın usulden ve esastan bozulmasını istedi.

Avukat Aydın Metin de yargılamada şeklen bile bulunamadıklarını, idam cezasına karşılık gelen bir cezadan yargılanan müvekkili için 2 saat savunma süresi verildiğini belirtti. Bu sürenin 1 saat 57 dakikasında Balbay'ın kendisini savunduğunu, iki avukata bu nedenle 3 dakika süre verildiğini aktaran Metin, "Duruşma salonunda kronometre var, çalıştırıyorlar, 3 dakika dolduğunda mikrofonu kapatıyorlar" dedi.

Metin, 3 dakikalık bir savunmayla buraya geldiklerini belirterek, hükmün esastan bozulması talebinde bulundu.

NUSRET SENEM'İN SAVUNMASI

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı sanık Nusret Senem, 37 yıldır serbest avukatlık yaptığını, gözaltına alındığında İşçi Partisinde Genel Sekreterlik görevini yürüttüğünü anlattı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un savunmasındaki bir bölüme katılmadığını belirten Senem, Başbuğ'un "ABD'de Bush yönetiminin Fetullahçı Terör Örgütünü desteklediği, Obama için bunun söylenemeyeceği" görüşünü desteklemediğini ifade etti.

ABD'nin 2013 yılından bu yana Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonların tamamına karşı çıktığını savunan Senem, Gülen'in hala ABD tarafından korunup kollandığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütünün, ABD'nin kontrolünde olduğunu ve ABD'nin bu örgütten vazgeçemeyeceğini ifade eden Senem, "Ergenekon dalgaları başladığı günden itibaren her soruşturma dalgasından sonra, bu soruşturmada doğrudan görevli polis şeflerinin ABD Büyükelçiliğine giderek brifing verdikleri de biliniyor. Bu gerçekleri nereye saklayacaklar? Türk ordusuna karşı, Türk vatanseverlerine karşı ABD'nin menfaatleri doğrultusunda psikolojik savaş kampanyası yürütülmüştür ve bu kampanya bugün için sonuç alamamıştır, yenilgiye uğratılmıştır" diye konuştu.

"Ergenekon" ve benzeri davaların ABD ve AB'nin bölge planları için üretildiğini ileri süren Senem, bunların dava olarak görülemeyeceğini kaydetti.

Senem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde "Bugün artık geçmişteki bazı yargılamaların da üzerinde çok büyük soru işaretlerinin oluştuğunu daha net olarak görüyoruz. Sahte ihbar mektuplarıyla, yasa dışı dinlemelerle, sahte delillerle, tasarlanmış ve ayarlanmış bir kısım yargı mensuplarıyla insanların nasıl mahkum edildiklerini bugün çok daha belirgin şekilde görebiliyoruz" ifadelerini kullandığını hatırlattı. Nusret Senem, "Bu açıklama ciddiye alınmalıdır. Onun sözleri yargılama açısından çok şey ifade eder ve sonuç doğurur" dedi.

"F tipi polisler"le ilgili çalışma yaptığını belirten Senem, "F tipi örgüt, Türkiye'nin içine CIA'nın yerleştirdiği Amerikan ajanlarından oluşur. Türkiye Cumhuriyeti'ni başka ülkelerin ajanlarına asla teslim etmeyiz, bu mümkün değil" diye konuştu.

Senem, ayrıca 1999 yılında "Fetullahçıların" emniyeti ele geçirdiği yönündeki tespitini MGK Genel Sekreterliğine sunduğunu da anlattı.

Yapılan her şeyin hukuk dışı olduğunu ifade eden Senem, "Şimdi gerçekler ortaya çıkıyor. Peki yaşananlar nasıl telafi edilecek? Benim için en gurur kırıcı olan da 'Yargıtay'da suikast' iddiasına karşı savunma yapmak zorunda kalmam" diye konuştu.

"Fetullahçı örgüt"ün Susurluk'ta cinayet işleyen örgütün devamı olduğunu da savunan Senem, bu örgütün kendi suçunu başkalarının üzerine atarak aklanma girişiminde bulunduğunu söyledi.

Hakkındaki cezaların alt sınırdan ayrılarak verildiğini belirten Senem, "Kendimi savunmam, dik durmam, hakkımda kastın yoğunluğu olarak yorumlanmış. Karar kanunsuzdur, hakkımdaki hükmün bozulmasını saygılarımla arz ederim" dedi.

"Ergenekon" davasında temyiz duruşmalarının dokuzuncu günü bu savunmayla tamamlandı.

DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

Duruşmalara 10. gün olarak 21 Ekim Pazartesi günü (yarın) devam edilecek. Yargıtay Konferans Salonu'nda yapılan duruşmalarda yarın Mehmet Haberal savunma verecek.

Ergenekon temyizi başladı
Yargıtay'daki Ergenekon temyiz duruşmaları

KUMPAS ŞÜPHESİYLE İLGİLİ HABERLER
Mahkeme Ergenekon davasını başarıyla gördü
Balyoz örtbasında skandal detaylar
Skandal: Yeniden görülen Balyoz davası örtbasla bitti
Kumpas'la doğan kahramanlar
Kumpasa bak cambazlığı zirvede
Yargıtay'dan Balyoz gibi gerekçe
Balyoz planı ve davasıyla ilgili manşetlerimiz
Ergenekon ve benzer davaları engelleme girişimleri
Balyoz ve diğer davalardaki delil tartışmaları
Ergenekon, Balyoz ve bağlantılı iddianamelerde arama yap
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar manşetlerimiz
Paralel yapı-Ergenekon manşetlerimiz
Paralel yapı ile ilgili tüm haberlerimiz

(20 Ekim 2015, 20:22)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

PARALEL YAPIYA DAİR GRUPLANDIRILMIŞ HABERLERİMİZ:

Paralel yapı-Fetullah Gülen manşetlerimiz
Paralel yapı-Örgütlenme detayları manşetlerimiz
Paralel yapı-Cemaat Evleri manşetlerimiz
Paralel yapı-Masonik yapılanmalarla benzerliği manşetlerimiz
Paralel yapı-Yargı uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Anayasa Mahkemesi uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-HSYK uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Polis uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-MİT uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-TSK uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Diyanet uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-PKK & Çözüm Süreci manşetlerimiz
Paralel yapı-PKK & HDP yakınlığı manşetlerimiz
Paralel yapı-Doğan Medyası bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-Medya uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Finansal uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Meclis uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Koç grubu manşetlerimiz
Paralel yapı-CHP bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-MHP bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-AKP bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-BBP bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-Eğitim alanındaki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Sağlık alanındaki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-KPSS ve diğer sınav yolsuzlukları manşetlerimiz
Paralel yapı-Finansal yolsuzluklar manşetlerimiz
Paralel yapı-TÜBİTAK'taki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-TİB'deki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-BTK'daki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-EPDK'daki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-SGK'daki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-TMO'daki (Toprak Mahsulleri Ofisi) uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-TKDK'daki (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-KOSGEB'deki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Adli Tıp Yapılanması manşetlerimiz
Paralel yapı-Cezaevleri (Gardiyan) Yapılanması manşetlerimiz
Paralel yapı-Kadın Yapılanması manşetlerimiz
Paralel yapı-TRT Yapılanması manşetlerimiz
Paralel yapı-BDDK Yapılanması manşetlerimiz
Paralel yapı-Başbakanlık'taki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Galatasaray'daki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Diplomat/Büyükelçi Yapılanması manşetlerimiz
Paralel yapı-Redhack Terör Örgütü bağlantısı manşetlerimiz
------------------------------------------------------------------------------
Paralel yapı-07 Şubat (2012) MİT krizi bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-17/25 Aralık (2013) yolsuzluk kumpası manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ocak (2014) TIR baskını ve soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-Telekulak soruşturmaları manşetlerimiz
Paralel yapı-Başbakanın ofisindeki böcek olayı ve soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-DEVA programıyla Erdoğan'ın yasadışı izlenmesi soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-İHH komplosu manşetlerimiz
Paralel yapı-Selam-Tevhit kumpası manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Nisan (2014) 'Adana yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Mayıs (2014) 'Taraf/Baransu'ya MGK davası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Haziran (2014) 'Adana hakimlerin yasadışı dinlenmesi' davası manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Haziran (2014) 'Adana polislerin yasadışı dinlenmesi' davası manşetlerimiz
Paralel yapı-07 Temmuz (2014) '25 Aralık kumpasına katılan hakim-savcılar' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Temmuz (2014) 'Yasadışı dinleme ve 25 Aralık/Selam kumpasları' manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2014) 'İzmir yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Ağustos (2014) 'Adana kişisel verileri yoketmeyip saklama' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Eylül (2014) 'Taltif yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ekim (2014) 'TÜBİTAK-Cevdet Aydın'ın sahte diplomayla işe alınması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-20 Ekim (2014) 'Ankara yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Ekim (2014) 'Mersin yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Aralık (2014) 'Tahşiye kumpası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-07 Ocak (2015) 'Emniyet Dış İlişkilerde ayrı yapılanma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Ocak (2015) 'TÜBİTAK-Hasan Başaran'ın sahte diplomayla işe alınması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Ocak (2015) 'İzmir yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Şubat (2015) 'İstanbul Fetullahçı Terör Örgütü' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Şubat 2015 'Balyoz'da paralel bilirkişilere kumpas suçlaması' davası manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Şubat (2015) 'Bolu yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Şubat (2015) 'Eskişehir yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Mart (2015) 'Sinop Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Mart (2015) 'Sivas yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Nisan (2015) 'TÜBİTAK-Böcekte sahte rapor' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-07 Nisan (2015) 'Şırnak örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-07 Nisan (2015) 'Sincan örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Nisan (2015) 'Emniyet İstihbarat'ı yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Nisan (2015) '25 Nisan kamikaze/yargısal darbe girişimi' manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Nisan (2015) 'Van yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Mayıs (2015) 'Ankara yasadışı dinleme-VIP dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Mayıs (2015) 'Balyoz kumpası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Mayıs (2015) 'Konya Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Mayıs (2015) 'Can Dündar/MİT TIR görüntülerini yayınlama' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2015) 'Rize yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Haziran (2015) 'Mersin/Gülen'in GDO kumpası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Temmuz (2015) 'Trabzon yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2015) 'İzmir Himmet' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Eylül (2015) 'İstanbul Koza-İpek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Eylül (2015) 'Üsküdar Himmet' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Eylül (2015) 'Kaynak Holding' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Eylül (2015) 'Antalya yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-15 Eylül (2015) 'Ankara Himmet/Kutsal Hoca Payı-1' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Eylül (2015) 'Kayseri Melikşah Üniversitesi' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Ekim (2015) 'Ankara/Kayseri Askeri Lise sınavlarında yolsuzluk' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Ekim (2015) 'TÜBİTAK-Hasan Palaz'ın bilgileri bozma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Ekim (2015) 'Albay Hüseyin Kurtoğlu'na kumpas' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Ekim (2015) 'Florya Himmet' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Ekim (2015) 'Uşak Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Kasım (2015) 'İzmir askeri casusluk kumpası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Kasım (2015) 'Ankara yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Kasım (2015) 'Eskişehir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Kasım (2015) 'Manisa Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Aralık (2015) 'Bursa/Örgütün İnsan Kaynakları' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Aralık (2015) '17 Aralık Kumpası/Fetullah Gülen dahil 44 sanık' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Aralık (2015) '17 Aralık Kumpası/Zekeriya Öz ve diğer savcılar' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Aralık (2015) 'Sivas örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Aralık (2015) 'Tekirdağ örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Aralık (2015) 'Ankara/FETÖ'nün Lider Kadrosu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Aralık (2015) 'Selam kumpasına karışan 54 hakim-savcı' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-15 Aralık (2015) 'Adana SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Aralık (2015) 'Ankara yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Aralık (2015) 'Çanakkale yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Ocak (2016) 'Adana UYAP'tan örgüte bilgi sızdırma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Ocak (2016) 'Adana örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ocak (2016) 'Erzincan örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ocak (2016) 'Erzurum tecavüze örtbas' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Ocak (2016) 'Malatya örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Şubat (2016) 'Manisa örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Şubat (2016) 'Düzce yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Şubat (2016) 'Bursa Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Şubat (2016) 'Kayseri örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Şubat (2016) 'Bursa örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Şubat (2016) 'Rize örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Şubat (2016) 'Balıkesir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Şubat (2016) 'Antalya örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Şubat (2016) 'Isparta MİT timi' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Şubat (2016) 'Karabük sınav yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Şubat (2016) 'Gaziantep örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Şubat (2016) 'İzmir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Şubat (2016) 'Erzurum yolsuzluk ve örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Şubat (2016) 'İzmir Adliye yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Mart (2016) 'Kastamonu Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Mart (2016) 'Diyarbakır SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Mart (2016) 'Erzincan Ergenekon davasında kumpas' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Mart (2016) 'Kayseri Boydak Holding' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Mart (2016) 'İstanbul Zaman Gazetesi' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Mart (2016) 'Sakarya yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-07 Mart (2016) 'Erzurum Gülen'in kardeşinin matbaası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Mart (2016) 'İzmir SGK yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Mart (2016) 'Balıkesir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Mart (2016) 'Tokat Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Mart (2016) 'Elazığ Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Mart (2016) 'İstanbul yasadışı dinleme-VIP dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Mart (2016) 'Isparta Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Mart (2016) 'Dershanelerin kapatılmaması için tehdit' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Mart (2016) 'Nevşehir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Mart (2016) 'Samsun örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Mart (2016) 'Çankırı örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Mart (2016) 'Batman örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Mart (2016) 'Giresun örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Mart (2016) 'Muş Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Mart (2016) 'Ankara Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Mart (2016) 'Eskişehir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Mart (2016) 'Aksaray örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Mart (2016) 'İzmir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mart (2016) 'İzmir emniyet müdürlerine kumpas' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Nisan (2016) 'Çorum Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Nisan (2016) 'Bursa Polis Okulu sınav hırsızlığı ihbarcısına kumpas' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Nisan (2016) 'Karabük Kayyumdan Mal Kaçırma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Nisan (2016) 'Ordu Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Nisan (2016) 'Gülen ve 44 polise casusluk' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Nisan (2016) 'Samsun Bank Asya'da sahtecilik' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Nisan (2016) 'Kırıkkale Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Nisan (2016) 'Kilis Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Nisan (2016) 'Antalya örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Nisan (2015) 'Ankara Himmet/Kutsal Hoca Payı-2' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Nisan (2016) 'Adıyaman Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Nisan (2016) 'Gaziantep örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Nisan (2016) 'Erzincan Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Nisan (2016) 'Çanakkale örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Nisan (2016) 'Osmaniye SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Nisan (2016) 'Denizli örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Nisan (2016) 'Sivas SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Nisan (2016) 'Yozgat Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Nisan (2016) 'İstanbul Bank Asya/Dumankaya' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Nisan (2016) 'Bitlis Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Nisan (2016) 'Hatay örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Nisan (2016) 'Ankara 138 istihbaratçıya Paralel Kulak' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Nisan (2016) 'Afyon örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Nisan (2016) 'Van örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Nisan (2016) 'Aksaray örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Nisan (2016) 'Şanlıurfa örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Nisan (2016) 'Yozgat örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Nisan (2016) 'Kırıkkale örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Nisan (2016) 'Trabzon Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Mayıs (2016) 'Ağrı SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Mayıs (2016) 'Kahramanmaraş örgüte finansal destek ' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Mayıs (2016) 'Kırşehir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Mayıs (2016) 'Erzurum SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Mayıs (2016) 'Van örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Mayıs (2016) 'Antalya Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Mayıs (2016) 'Adana örgüte yardım yataklık' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Mayıs (2016) 'Amasya örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Mayıs (2016) 'Çorum Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Mayıs (2016) 'Şanlıurfa örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Mayıs (2016) 'Kastamonu örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Mayıs (2016) 'Bartın örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Mayıs (2016) 'Erzincan SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Mayıs (2016) 'Muğla örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Mayıs (2016) 'Manisa Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Mayıs (2016) 'İzmir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Mayıs (2016) 'TÜBİTAK'ta paralel kadrolaşma-146 usulsüz işe alım' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-20 Mayıs (2016) 'Hakkari örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-21 Mayıs (2016) 'Zonguldak örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-21 Mayıs (2016) 'Yalova Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Mayıs (2016) 'Sivas Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Mayıs (2016) 'Kahramanmaraş örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Mayıs (2016) 'Ardahan Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Mayıs (2016) 'Aksaray Kayyumdan Mal Kaçırma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Mayıs (2016) 'Mersin örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Mayıs (2016) 'Sinop Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Mayıs (2016) 'Düzce örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Mayıs (2016) 'Diyarbakır örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Mayıs (2016) 'Çorum örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Mayıs (2016) 'Ordu örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Mayıs (2016) 'Niğde örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Mayıs (2016) 'Balıkesir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Mayıs (2016) 'Siirt Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Mayıs (2016) 'Balıkesir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Mayıs (2016) 'Karaman örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Mayıs (2016) 'İstanbul örgüte finansal destek ve belge imha' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2016) 'Iğdır Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2016) 'Denizli örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2016) 'Hatay örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2016) 'Erzurum Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2016) 'Ankara örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2016) 'Ankara Emniyet Bilgisayarlarına Virüs Yükleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Haziran (2016) 'Aydın örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Haziran (2016) 'Rize Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Haziran (2016) 'Elazığ Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Haziran (2016) 'Kocaeli Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Haziran (2016) 'Van Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Haziran (2016) 'Bursa Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Haziran (2016) 'Giresun Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Haziran (2016) 'Edirne Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Haziran (2016) 'Gaziantep Işıkevleri Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Haziran (2016) 'Gaziantep örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Haziran (2016) 'Adana örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Haziran (2016) 'Kahramanmaraş Gülen'in doktorları' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Haziran (2016) 'Kastamonu örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Haziran (2016) 'Trabzon örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Haziran (2016) 'Samsun örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-15 Haziran (2016) 'Aksaray Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Haziran (2016) 'Kahramanmaraş Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Haziran (2016) 'Kayseri örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Haziran (2016) 'Adıyaman Himmet' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-20 Haziran (2016) 'Gümüşhane örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-20 Haziran (2016) 'Tekirdağ örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Haziran (2016) 'Antalya Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Haziran (2016) 'İstanbul Haydar Meriç cinayeti' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Haziran (2016) 'Kırklareli Okul Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Haziran (2016) 'İstanbul Silahlı Himmet' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Haziran (2016) 'Elazığ SODES yolsuzluğu ve örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Haziran (2016) 'Kırklareli örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Temmuz (2016) 'Sakarya örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-07 Temmuz (2016) 'İzmir askeri casusluk kumpası ve TSK yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Temmuz (2016) 'Batman Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Temmuz (2016) 'Ankara örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Temmuz (2016) 'Ankara örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Temmuz (2016) 'Bayburt örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'Ankara darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'İstanbul darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Temmuz (2016) 'Antalya Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Temmuz (2016) 'Aydın Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Temmuz (2016) 'İstanbul Örgütün Para Kasası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Temmuz (2016) 'Kars Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Temmuz (2016) 'İstanbul Harp Akademileri Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Temmuz (2016) 'Manisa Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Temmuz (2016) 'Çorum darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-20 Temmuz (2016) 'Ankara Askeri Yargı Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-21 Temmuz (2016) 'Adana Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Temmuz (2016) 'Siirt Emniyet Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Temmuz (2016) 'Isparta/Yalvaç örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Temmuz (2016) 'Isparta/Yalvaç Öğretmen Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Temmuz (2016) 'Trabzon Gülen'in sağ kolu Halis Hancı'nın yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Temmuz (2016) 'İzmir Bodrum İmamı Çağrı Acar'ın yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Temmuz (2016) 'Aydın Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Temmuz (2016) 'Samsun örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Temmuz (2016) 'İstanbul SAT İmamı Kemal Işıklı'nın yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Temmuz (2016) 'Eskişehir Polatlı İmamı R.Y'nin yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Temmuz (2016) 'Ankara Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Temmuz (2016) 'Antalya Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Temmuz (2016) 'Elazığ Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Temmuz (2016) 'İstanbul Kanada İmamı İlhan Erdem'in yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Temmuz (2016) 'İstanbul Medya yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Temmuz (2016) 'Mardin SODES yolsuzluğu ve örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Temmuz (2016) 'Mardin darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Temmuz (2016) 'Bartın Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Temmuz (2016) 'Yozgat Askeri Lise sınavlarında yolsuzluk' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2016) 'Konya Avukat yapılanması/Balyoz kumpası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2016) 'İstanbul Albay Üçok'a Hipnoz davasında kumpas' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2016) 'Ankara örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2016) 'Bursa Emniyet yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2016) 'Denizli örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2016) 'İstanbul Mülkiye Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Temmuz (2016) 'İzmir Adliye/Cezaevi yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Temmuz (2016) 'İzmir Petkim Yapılanması ve örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Temmuz (2016) 'İzmir Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Temmuz (2016) 'Adıyaman Emniyet Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Temmuz (2016) 'Aydın örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Temmuz (2016) 'Sivas örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Temmuz (2016) 'Bursa darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Temmuz (2016) 'Batman darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Temmuz (2016) 'Ankara Cezaevi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Temmuz (2016) 'Ankara Başbakanlık'taki Yapılanma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Temmuz (2016) 'Diyarbakır Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Temmuz (2016) 'Antalya Akdeniz Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Temmuz (2016) 'Edirne Emniyet Yapılanması/İmamları' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Temmuz (2016) 'Anayasa Mahkemesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Temmuz (2016) 'Siirt Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Temmuz (2016) 'İzmir Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Temmuz (2016) 'Ardahan Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Temmuz (2016) 'Ankara Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Temmuz (2016) 'İstanbul Adli Tıp Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Temmuz (2016) 'Ordu Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Temmuz (2016) 'Ankara Anayasa Mahkemesi (AYM) Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Temmuz (2016) 'Ankara Mülkiye Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Temmuz (2016) 'İstanbul TÜBİTAK Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Ağustos (2016) 'Zonguldak darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Ağustos (2016) 'Uşak Emniyet Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Ağustos (2016) 'Aksaray Gıda Tarım Hayvancılık Md.Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Ağustos (2016) 'Elazığ Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Samsun örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Kütahya Emniyet Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Isparta sosyal medyadan darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Edirne Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Denizli Pamukkale Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Ankara GATA Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'İzmir Çeşme Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Ağustos (2016) 'Manisa Emniyet Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Ağustos (2016) 'Kayseri Avukat Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Ağustos (2016) 'Niğde örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Ağustos (2016) 'Konya Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Ağustos (2016) 'Uşak Kadın Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Ağustos (2016) 'Ankara Avukat Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Ağustos (2016) 'Ankara Adalet Bakanlığı Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Ağustos (2016) 'Kırklareli Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Ağustos (2016) 'Antalya Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Ağustos (2016) 'Kayseri Melikşah Üniversitesi yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Ağustos (2016) 'İzmir Kavuklar Holding ve örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Ağustos (2016) 'Eskişehir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Ağustos (2016) 'Şanlıurfa Cezaevi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Ağustos (2016) 'Yalova örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Ağustos (2016) 'Manisa Avukat Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Ağustos (2016) 'Kahramanmaraş Cezaevi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Ağustos (2016) 'Mersin Cezaevi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Ağustos (2016) 'K.Maraş Elbistan İmamı Recep Paksoy'un yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Ağustos (2016) 'İstanbul Küçükçekmece vs. Adliye Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Ağustos (2016) 'Kayseri örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Ağustos (2016) 'Ankara TRT Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Ağustos (2016) 'Ankara 648 hakim-savcı' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Ağustos (2016) 'Balıkesir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Ağustos (2016) 'Adana Milli Eğitim Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Ağustos (2016) 'Mersin BBP/Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Ağustos (2016) 'İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Ağustos (2016) 'Denizli örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Ağustos (2016) 'Uşak Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Ağustos (2016) 'Antalya 'Abi' Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Ağustos (2016) 'Adana Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Ağustos (2016) '17 Aralık Kumpası/Fetullah Gülen dahil 67 sanık' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Ağustos (2016) 'İzmir Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Ağustos (2016) 'Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Ağustos (2016) 'İstanbul örgüte finansal destek veren şirketler' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Ağustos (2016) 'Kayseri Erciyes Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ağustos (2016) 'Balıkesir TSK Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ağustos (2016) 'Ankara 2012'deki hakim-savcı sınavı yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ağustos (2016) 'İstanbul örgüte finansal destek veren şirketler' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ağustos (2016) 'Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Yap.' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ağustos (2016) 'Ankara Diplomat/Büyükelçi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'Adana örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'Konya Selçuk Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'İstanbul Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'İstanbul Cezaevi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'İstanbul BDDK Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'Balıkesir Mülkiye Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-20 Ağustos (2016) 'Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-21 Ağustos (2016) 'Düzce Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-21 Ağustos (2016) 'İzmir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Ağustos (2016) 'Ankara Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Ağustos (2016) 'Ankara Askeri Yargı Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Temmuz (2016) 'Çanakkale Cezaevi yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Ağustos (2016) 'İstanbul Futbolda Fetullahçı Yapılanma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Ağustos (2016) 'Bursa Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Ağustos (2016) 'Ankara AYM/Yargıtay Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Ağustos (2016) 'Kahramanmaraş Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Ağustos (2016) 'Batman Adliye Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Ağustos (2016) 'Mersin Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Ağustos (2016) 'Kocaeli TSK Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Ağustos (2016) 'İstanbul Bölge İmamları Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Ağustos (2016) 'Ankara Danıştay Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Ağustos (2016) 'Bursa Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Ağustos (2016) 'İzmir Gediz Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Ağustos (2016) 'Sakarya örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Ağustos (2016) 'İstanbul Avukat Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Ağustos (2016) 'Giresun Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Ağustos (2016) 'Erzurum Atatürk Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Ağustos (2016) 'Zonguldak Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Ağustos (2016) 'İstanbul Özilhanlar Tekstil' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Ağustos (2016) 'Nevşehir il imamı Alim Çakır'ın yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Ağustos (2016) 'İstanbul Medya Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapıya yönelik soruşturmalar manşetlerimiz
Paralel yapıya açılan davalar manşetlerimiz
Paralel yapıya açılan davaların iddianameleri manşetlerimiz
------------------------------------------------------------------------------
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları manşetlerimiz
Paralel yapı-Abdullah Gül manşetlerimiz
Paralel yapı-Gezi olayları bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar manşetlerimiz
Paralel yapı-Ergenekon manşetlerimiz
Paralel yapı-Tahşiye Kumpası manşetlerimiz
Paralel yapı-Hrant Dink cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı manşetlerimiz
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü manşetlerimiz
Paralel yapı-Paris cinayetleri manşetlerimiz
Paralel yapı-Mustafa Akın cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Aselsan intiharları manşetlerimiz
Paralel yapı-Doğu'daki terörde rolü manşetlerimiz
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-Kozmik Oda soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-Ses kayıtları manşetlerimiz
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları manşetlerimiz
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Şubat süreci manşetlerimiz
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
------------------------------------------------------------------------------
Paralel yapıya yönelik operasyonlar manşetlerimiz
Paralel yapıya yönelik kayyum atamaları manşetlerimiz
Paralel yapıya karşı TBMM/Hükümet'in attığı adımlar
Paralel yapıya karşı HSYK'nın attığı adımlar
Paralel yapıya karşı MGK'nın attığı adımlar
Paralel yapıya karşı TSK'nın attığı adımlar
Paralel yapıya karşı MİT'in attığı adımlar
Paralel yapıya karşı Adalet/İçişleri Bakanlığı ve Emniyet'in attığı adımlar
Paralel yapıya karşı Yargıtay'ın attığı adımlar
Paralel yapıya karşı Diyanet'in attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleriyle ilgili manşetlerimiz
Paralel yapı-Yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair deliller manşetlerimiz
Paralel yapı soruşturmalarındaki Fetullah Gülen delilleri manşetlerimiz
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar manşetlerimiz
Paralel yapı-Suç duyuruları manşetlerimiz
Paralel yapı-Abdullah Harun manşetlerimiz
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-ABD bağlantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-İsrail bağlantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Mısır (askeri darbecileri) bağlantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Vatana ihanet manşetlerimiz
Paralel yapı-Dershane manşetlerimiz
Paralel yapı-Yurtdışındaki cemaat okulları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri manşetlerimiz
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları manşetlerimiz
Paralel yapı-Haber ve iddialara karşı tekzipleri manşetlerimiz
Paralel yapı konulu kitaplar manşetlerimiz
Paralel yapı konulu filmler manşetlerimiz
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları
------------------------------------------------------------------------------
PARALEL YAPI İLE İLGİLİ TÜM HABERLERİMİZ

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=7266    yazdır/print


 

Cemaate şok: Savcı o dosyayı açtı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hablemitoğlu suikasti dosyasını yeniden açtı. Hablemitoğlu'nun eşinin 2003 tarihli ifadesi de dosyada bulunuyor. İfadesini doğrulayan Şengül Hanım, eşinin Gülen Cemaati ile ilgili de geniş çaplı araştırmalar yaptığını dile getirdi. Cemaati anlattığı kitap ölümünden sonra yayımlandı. Öldürüldüğü dönemde Fetullah Gülen örgütlenmesine ilişkin 'Köstebek' adlı bir kitap üzerinde çalışan Hablemitoğlu'nun tamamlayamadığı kitap, ölümünün ardından yarım kalmış hali ile yayınlandı. Kitapta, 'Cemaat mensuplarının yabancı devletler adına casusluk yaptıkları' iddia ediliyor. Hablemitoğlu'nun cemaat konulu bir raporu 2000 yılındaki Gülen iddianamesinin delilleri arasında yer aldı. Rapor, 'Etki Ajanları, Nüfuz Casusları ve Fethullahçılar' başlığını taşıyordu. İddianameyi, kitabı ve raporun tamamını eklediğimiz bu haberde; Hablemitoğlu'nun ölümü sonrası kitabını yayınlatan Dost tarikatı liderinin eşiyle birlikte öldürülmesi, Hablemitoğlu'nun karşı çıktığı altın madenlerinden Ovacık'ın cemaatin prenslerinden Koza şirketine geçmesi gibi kafa kurcalayan çok ilginç bazı tesadüf ve sorulara da dikkat çekiliyor.

30.07.2014 12:24 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu, 18 Aralık 2002 tarihinde işlenen Hablemitoğlu cinayetini silbaştan soruşturmak için harekete geçti. Faili meçhul kalan suikastla ilgili iddia ve şüphelerin soruşturulması için Savcı Hakan Yüksel görevlendirildi. Yaklaşık 12 yıldır işlem yapılmayan dosyadaki tüm delil ve ifadeler en küçük ayrıntısına kadar incelenecek. İki hafta önce görevlendirilen Savcı Hakan Yüksel'in mercek altına alacağı belgeler arasında, Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu'nun 2003 tarihli ifadesi de bulunuyor.

CEMAATİN SUİKASTLE BAĞLANTISI AK PARTİ'DEN ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Hablemitoğlu suikastinin Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu iddiası aslında yeni değil. Geçmişte ciddi şekilde gündeme gelmiş hatta 2000 yılındaki Gülen davasında da gündeme gelmişti. Hablemitoğlu'nun cemaatin dış ülkeler adına casusluk yaptığı iddiasını konu edinen bir makalesi o dava iddianamesinin ek delilleri arasında yer almıştı. Cemaat tabanlı paralel yapıya karşı en büyük soruşturma Ankara'da yürütülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Serdar Coşkun, geçtiğimiz haftalarda 30 ilin emniyet müdürlüğüne gönderdiği talimatta, paralel yapı hakkındaki iddialarla ilgili delillerin toplanmasını talep etmişti. Talimattaki talepler kapsamına, yapılanmanın Hablemitoğlu suikastiyle bağlantısına dair iddiaların araştırılması da dahildi.

KURŞUNU ENSENDE HİSSEDECEKSİN

Şengül Hablemitoğlu'nun soruşturma dosyasındaki ifadesinin ayrıntılarına AKŞAM ulaştı. Eşinin Gülen Cemaati ve diğer örgütlerle ilgili çalışmalar yaptığını vurgulayan Şengül Hablemitoğlu, bu nedenle tehdit mesajları aldıklarını belirterek özetle şunları söylüyor: "... Tehdit mesaj ve mailleri eşimin öldürüldüğü döneme kadar devam etti. Gönderilen tehdit mesajları arasında, 'Seni tanıyoruz, nereye gidip geldiğini çok iyi biliyoruz, ensende kurşun hissedeceksin' ifadesi de vardı. Aynı dönemde 'Hoca efendi' başlıklı tehdit mailleri de geliyordu. Bu maillerde, 'Sen Ateist bile değilsin, cezanı bulacaksın' yazıyordu..."

CİNAYET ÇÖZÜLMELİ

Akşam'a konuşan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, 2003 tarihli ifadesini doğruladı. Şengül Hablemitoğlu, şunları söyledi: "Eşim, 2000'lerin başından itibaren Gülen Cemaati'nin yapılanmasıyla ilgili makaleler yazan, konferanslar veren bir insandı. Sadece Cemaat konusunda değil, başka örgütler hakkında da çalışmalar yapıyordu. Eşimi Alman Vakfı başkanı bile tehdit etmiş. Durum böyleyken 'cinayeti şu taraf işledi' diyemem. Bu cinayetin kim ya da, kimler tarafından işlendiğini çözmesi gereken yargıdır"

-Cemaati anlattığı kitap ölümünden sonra yayımlandı-

18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, öldürüldüğü dönemde Fethullah Gülen örgütlenmesine ilişkin "Köstebek" adlı bir kitap üzerinde çalışıyordu. Hablemitoğlu'nun tamamlayamadığı kitap, ölümünün ardından yarım kalmış hali ile yayınlandı. Kitapta, "Cemaat mensuplarının yabancı devletler adına casusluk yaptıkları" iddia edilmişti.

-Makalesi 'Ek Delil' oldu-

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun adı, 1990'lı yılların ikinci yarısında Alman Vakıfları ve Gülen Cemaati'nin örgütlenme yapısına ilişkin makale ve araştırmalarıyla gündeme gelmişti. Fethullah Gülen ve Cemaati hakkında, "Anayasal Düzeni Yıkmaya Teşebbüs" suçlamasıyla iddianame hazırlayan dönemin DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, Hablemitoğlu'nun kaleme aldığı "Etki Ajanları, Nüfuz Casusları ve Fethullahçılar" adlı makaleyi de, dava sürecinde ek delil olarak mahkemeye sunmuştu. Hablemitoğlu'nun makalesinde Fethullah Gülen'in, Philedelphia yakınlarında özel bir çiftlikte FBI koruması altında yaşadığı, Fethullahçı yapılanma CIA'nın öngördüğü tarikat modeline (Mormon, Moon, Scientology) benzediği, Cemaat yapılanmasının TSK'ya sızmaya çalıştığı da ileri sürülmüştü.

İŞTE HABLEMİTOĞLU'NUN CEMAATE IŞIK TUTAN KÖSTEBEK KİTABININ ÖNSÖZÜNDEN

Akşam'ın haberi bu şekilde. Haberde bahsi geçen kitap ve rapora gelince bunların tamamını habere ekledik. Okuduğunuz zaman paralel yapılanmanın AK Parti'den önceki dönemde nasıl deşifre olduğunu ancak bir şey yapılamadığını fark edeceksiniz. Tamamına ulaşabilmeniz için gerekli linki de eklediğimiz Hablemitoğlu'nun 'Köstebek' isimli kitabının önsözünde şu bilgiler yer alıyor:

"“Köstebek” adlı bu çalışma, içinde bulunduğumuz kapkara dönemde, devletimizin altının nasıl oyulduğunun, nasıl zaafa düşürüldüğünün binlerce örneğinden sadece birine ışık tutuyor: Türk Devleti’nin istihbarat birimlerine sızmış, kadrolaşmış fethullahçıları!..

Şeyhleri A.B.D.’de yaşayan, ancak kendi ülkesinde Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanan; C.I.A., MI6 ve BND gibi yabancı ülke istihbarat örgütlerine taşeronluk yapan bir cemaate mensup müritlerin, asli görevi kendileri ile mücadele etmek olan istihbarat birimlerinde kadrolaşabileceğini, devletin gücünü, devleti savunanlara karşı kullanabilecek düzeye gelebileceklerini kim tahmin edebilir ki? “Köstebek”, bu ihanet öyküsünün adıdır...

Siz, hiç fethullahçıları devlete karşı bir tehdit olarak algılayan, şikâyet eden ya da onlarla uğraşan bir PKK’lı, Brüksel ya da Köln merkezli bir terörist ya da bir TÜSİAD üyesi ya da bir siyasal parti lideri ya da bir ikinci cumhuriyetçi ya da bir azınlık mensubu ya da misyoner ya da Hükûmet üyesi ya da bir Başbakan gördünüz mü? Nitekim, fethullahçıları kontr-espiyonaj kapsamında iç ve dış tehdit odağı olarak tanımlayan ve mücadele konsepti geliştiren gelmiş-geçmiş bir İçişleri Bakanı, bir Emniyet Genel Müdürü ve bir M.İ.T. Müsteşarı da göremezsiniz, gösteremezsiniz!.. Haklı olarak sorarsınız, kendi iç güvenliğini sağlayamayan, sızıntılara engel olamayan bir ulusal istihbarat birimi, nasıl olur da ülkenin güvenliğini sağlar?!. Bu sorunun yanıtı, doğal olarak olumsuzdur. Önünüzde iki tercih vardır; ya çoğunluğun yaptığı gibi bu çelişkiye karşı başınızı çevirir, farketmemiş gibi yaparsınız veya risk üstlenerek araştırmaya ve mücadeleye başlarsınız!..

Fethullahçılar, Türkiye’de Mevleviler, Bektaşiler, Cerrahiler gibi salt dinsel inancını yaşamaya çalışan bir cemaat değildir. Uluslararası alanda at koşturan, son derecede tehlikeli bağlantılarıyla, ekonomik kaynakları ve eğitim kurumlarıyla, Türkiye’nin yüzyüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır. Örgütlenme modeli itibariyle Türkiye’de bir eşi yoktur; örgütlenme modeli olarak, tamamı C.I.A. denetimindeki Moon, Falun-Gong, Scientology gibi tarikatlarla benzeşmektedir. Fethullahçılar, mevcut ekonomik kaynaklarını, yapılabilecek en akılcı ve en değerli alana, eğitim yatırımına tahsis ettiklerinden, diğer şeriatçı yapılanmalara kıyasla, ülkemizin sadece bugününü değil, daha çok geleceğini tehdit etmektedirler. İşte bu yasadışı yapılanmanın, eğitimin yanısıra, en az onun kadar önemli olan istihbarat alanına yönelmesinde, birtakım stratejik gerekçeler rol oynamaktadır:

1. Tüm dünyanın pekçok merkezinde uygulanmakta olan terörist ve de köktendinci ideolojik yaklaşımların yaptığı gibi, devlete ya da yabancı devletlere karşı silahlı mücadele vererek hedefe varmanın mümkün olmadığını en kavrayan dinsel organize suç örgütü, Fethullahçılardır. Mevcut sistemi yıkmak yerine, takiyyeyi ön plana çıkararak, devlet yapısıyla çatışmayacak bir örgütlenmeyle, zaman içinde devletin stratejik kurum ve kuruluşların içine sızmak ve ele geçirmek, bu yasadışı yapılanmanın “ılımlı” görüntüsünün altındaki en önemli neden ve etkendir.

2. Fethullahçılar, istihbarat birimlerine sızmakla, kendilerine gelebilecek her türlü operasyonu önceden haber alma, önleme ve de karşı operasyonu başlatma olanağına sahip olmaktadırlar. Bu durum, onlara sadece savunma değil, saldırı olanağı da sağlamaktadır.

3. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmakta zorlanan ama buna rağmen yılmaksızın girişimlerini sürdüren fethullahçılar, istihbarat birimlerindeki kadrolarını, alternatif Silahlı Kuvvetler olarak algılamaktadırlar. Bu durum, onların kendilerini güvende hissetmelerine yol açmaktadır. Nitekim, emniyet mensubu fethullahçıların toplanma ve eğitim merkezlerine “ışık kışlaları”, emniyet içindeki kadrolarına da genel bir ifadeyle “ışık orduları” denilmektedir. Fethullahçıların emniyet içindeki kadroları, T.S.K.’ne karşı “denge” sağlama çabalarının bir sonucudur. Devletin ele geçirildiği, sistemin bütünüyle değiştirildiği, “Çin Seddi’ne otağ kurulduğu” en son aşamada, alternatif silahlı kuvvetlerin T.S.K.’ne karşı kullanılması olasılığından, moral anlamda sıkça söz edilmektedir.

4. Fethullahçılar, Türkiye’nin tek özel istihbarat örgütüne sahiptirler. Devletin istihbarat birimlerinin tüm olanaklarını kullanan; gizli bilgilerin tamamını elde eden bu yasadışı örgüt, gerek kendi “hasım”ları ve gerekse, hedef siyasiler, gazeteciler, mafya babaları, bürokratlar, akademisyenler, askerler ve diğer önemli meslek mensuplarının “açıklarını” içeren, şantaj malzemesi olarak kullanılabilecek her türlü görsel ve işitsel bant kayıtlarından, bu kayıtlara ait çözümlerden, fotoğraflardan her türlü resmi belgeye, hatta kişisel anekdotlara kadar herşeyi içeren bir arşive de sahip bulunmaktadırlar. Parayla satın alamadıklarına, hatta korkutamadıkları “hasım”larına karşı, çarpıtılmış, fabrikasyon bilgi ve belge tanzimi de, bu örgütün ilgi ve uzmanlık alanı içindedir. Aynı şekilde, fethullahçılar, kendi şirketlerine rakip şirketleri bertaraf etmek için bu özel istihbarat örgütünü kullanmaktadırlar. Bunun için daha çok, “kaçakçılık” duyumları çerçevesinde şirket merkezlerine yapılan aramaların yıkıcı etkisinden söz edilmektedir. Aynı taktik, “hasım” vakıf, dernek ve şahıslar için de uygulanmaktadır. Bu örgütün servis hizmetlerinden kimi siyasilerin sıkça yararlandığı yolunda duyumlar alınmaktadır. Özel istihbarat örgütü sayesinde, radikal sosyalist partilerin dışında, seçim barajını aşma olasılığı kuvvetli olan tüm siyasal partilerde, fethullahçıların aday gösterme gücünün sözkonusu olduğu bilinmektedir. Bu örgüt aynı zamanda, “hasım”ların enterne edilmesi, etkisizleştirilmesi ya da tasfiyesi; yandaşların ise önemli yerlere getirilmesinde işlevsel rol oynamaktadır.

İşte, “Köstebek” çalışması, fethullahçıların bu az bilinen karanlık yüzüne ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır. Özellikle Basın Savcılarının şu gerçeği bilmeleri gerekmektedir: Bu kitap, İçişleri Bakanlığı’nı ya da Emniyet’i tahkir ve tezyif amacıyla kaleme alınmamıştır. Aksine, kitabın yazılmasında, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve M.İ.T. gibi kuruluşlara, devletin güvenliğini koruma gibi asli görevlerini hatırlatma ve bu görevlerinin gereğini talep etme amacı ön planda tutulmuştur.

Bu kitabı hazırlarken, Fethullahçı istihbaratçıların “imam” düzeyindeki mensuplarına “moral” amacıyla dağıttıkları “İstihbarat Evrakı” yazılı dosyalardan (“gizli”, “çok gizli” kaşeli yazışmalar, soruşturma evrakları, ifade tutanakları, yazılı savunma ve diğer matbu metinler) çok yararlandığımı belirtmek istiyorum. Ama bunun için de fethullahçılara teşekkür etmem gerekmiyor. Buna karşılık, fethullahçı kadrolaşmaya karşı mücadele verdikleri için zarar gören ve bu çalışmada yardımlarını esirgemeyen “Kemal’in Polisleri”ne minnet duygularımı sunuyorum. Hukuksal yardımlarından dolayı dost ve fedakâr avukatım Hüseyin Buzoğlu’na ve Av. Neşet Yıldırım’a, “Yeni Hayat” Dergisinin sahibi Av. Hanifi Altaş’a, ve ayrıca bu alandaki çalışmalarından yararlandığım Dr. Ümit Emre’ye, M. Emin Değer’e, Ergün Poyraz’a, Zübeyir Kındıra’ya, Sertaç Eş’e ve Yasemin Güneri’ye teşekkür ediyorum.

Daha dün, T.B.M.M., A.B. ve A.B.D.’nin dayatmaları sonucunda, 30.000’den fazla vatandaşımızın ölümünden, yüzmilyarlarca dolarlık ekonomik kayıptan sorumlu Abdullah Öcalan için “idamı kaldıran” ve Türkiye’nin ulus-devlet özelliğinin temellerine dinamit koyan bir uyum yasa paketini kabul etmiştir. Hukukun temel kuralıdır, kişiler için yasa çıkarılamaz. Başta A.B.D. olmak üzere, hiçbir A.B. ülkesi, kendi iç hukuku ile ilgili dış dayatmalara izin vermez, veremez. Bu olguya rağmen Batılı ülkeler, bağımsız Türk yargısına, sözkonusu müdahale ile kabaca tecavüzde bulunmuştur. Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı ilkelerinin bu şekilde çiğnenmesiyle, artık yeni dış müdahalelere de resmen yol açılmıştır. Bu zaafiyeti sergileyen T.B.M.M. üyelerinin, Abdullah Öcalan için ne zaman “af” çıkaracakları, hiç şüphesiz henüz bilinmiyor. Ama bu arada fethullahçıların beklentisi de ortaya çıkıyor: Fethullah Gülen, aynı dayatmacılıkla, belki yarın, tıpkı Humeyni gibi ve Humeyni işleviyle Türkiye’ye döndürülürse?!. Acaba T.B.M.M. ya da Hükûmet, hayır mı diyecek?!. Türkiye’deki tüm ulusalcıları, fethullahçı tehlikeye karşı çok geç olmadan birlikte hareket etmeye; istihbarat birimlerindeki fethullahçı unsurların temizlenmesi için kamuoyu oluşturmaya çağırıyorum... Dr. Necip Hablemitoğlu. 05.08.2002 Çankaya – Ankara."


KAFA KURCALAYAN SORULAR VE ŞÜPHELER

Hablemitoğlu, 'Köstebek' isimli kitabını tamamlayamadan öldürüldü. Kitap eksik haliyle yayınlandı. Yayınlanmasında Dost Tarikatı lideri İhsan Güven'in yardımı olduğu biliniyor. İlginçtir ki, Güven ve eşi de cinayetle öldürüldü. Bu iki cinayet de Ergenekon'la ilişkilendirildi cemaat çevrelerinde. Oysa son dönemdeki paralel yapı tartışmaları bunun bir şaşırtma ve hedef saptırma olabileceği ihtimalini akla getiriyor. Fetullah Hocanın 'teknik nakavt' konulu basına da yansımış görüşleri, cemaatin takiyyenin en alasını yıllardır yaptığı, bukalemunu bile kıskandıracak ustalıktaki kamuflajıyla devlet kurumlarına sızdığı hatırlandığında niçin olmasın denilebilir.

Çok ilginç bir bilgi daha var bu şüpheyi güçlendiren. Hablemitoğlu'nun altın madenlerine nasıl karşı çıktığını hatırlarsak, o da, Ovacık altın madeninin Gülen örgütünün prensi sayılan Koza şirketine gitmiş olmasıdır. Görüldüğü gibi olaylar hiç de görüldüğü gibi olmayabiliyor.

Ayrıca içimizdeki bir şüpheyi burada dile getirmenin yeri olduğuna inanıyoruz. 2000 yılında Fetullah Gülen'e karşı dava açıldı. Bu davayı Refah ve dolayısıyla AK Parti'nin de belalısı olan DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel açtı. Ancak bu dava beraatle sonuçlandı. Yargıtay da bu kararı onadı. Dava açılır açılmaz Fetullah Gülen soluğu Amerika'da aldı. Yurtdışına nasıl usulsüzce verilmiş bir yeşil pasaportla çıktığı geçtiğimiz aylarda basına yansıdı. Kaçmadığını, tedavi amacıyla gittiğini ileri süren Gülen halen ABD'de yaşıyor. Bu davanın iddianamesini, bu iddianameye delil olan Hablemitoğlu'nun 'Köstebek' kitabı ve 'Etki ajanları' raporunu okuduğunuzda, paralel yapılanmanın AK Parti'den önceki dönemde nasıl deşifre olduğunu ancak bir şey yapılamadığını fark edeceksiniz. Bu bir şey yapılamama kafaları kurcalıyor. Gerçekten de Gülen hakkındaki deliller o dönem yetersiz miydi?.. Yoksa bugün yargının her yerine sızdıkları her kesimce kabul edilen, hatta o kadar ki geçtiğimiz günlerde Yargıtay 1. Başkanlar Kurulunu ele geçirdikleri şimdi de aynısını HSYK için yapmaya hazırlandıkları ileri sürülen yargıdaki uzantıları bu beraatde rol almış olabilir mi?..

HABLEMİTOĞLU BUNLARI GÖRSEYDİ NE DERDİ?

Ayrıca Hablemitoğlu'nun cemaat mensuplarını yabancı ülkelere ajanlık yapmakla suçlamasını, aşağıda linklerini verdiğimiz kategorik haberlerimizdeki bilgilerle birlikte okumanızı tavsiye ediyoruz.

Şok ses kaydı!.. Paralelciler: ABD'yi Türkiye'ye tercih ederiz!
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-ABD bağlantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-İsrail bağlantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Vatana ihanet manşetlerimiz
Paralel yapı-Masonik yapılanmalarla benzerliği manşetlerimiz
Paralel yapı-TIR baskını ve soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-Telekulak ve soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-Tevhit-Selam komplosu manşetlerimiz
Paralel yapı-İHH komplosu manşetlerimiz

Özbekistan'daki, Rusya'daki ve Azerbaycan'daki konuyla ilgili kendisini haklı kılar nitelikteki somut gelişmeleri görseydi acaba Hablemitoğlu ne derdi?.. Son aylardaki paralel yapı tartışmalarında ortaya çıkan somut bulguları, Adana'daki yardım TIR'ının cemaatin TSK ve yargıdaki mensuplarınca durdurulmasını, Suriye'ye ait savaş uçağının sınırlarımızı ihlali üzerine düşürülmesine cemaat çevrelerinin tepki göstermesini, Suriye konulu üst düzey güvenlik toplantısının medyaya servis edilmesini, Tevhit-Selam soruşturmasını İsrail istihbaratının ihbarı üzerine başlatmasını ve ülke yetkilileri dahil yüzlerce kişinin telefonlarını dinlemesini, bu kişilerin şu anda casusluk suçlamasıyla yargılanmaya başladıklarını, TİB'deki bilgilerin yabancı ülkelere transfer edildiğini, Mavi Marmara'nın otorite olan İsrail'den izin almadan yola çıkmasının eleştirilmesini, cemaatin güneydeki sevilen ülke dedikleri İsrail'i kollayan başka açıklamalarını, cemaatin Türkiye'yi teröre destek veren ülke gibi gösterme çabasını, Ankara'daki cemaat mensubu yargıç ve savcılara çetenin talimatlarını ve ABD'yi Türkiye'ye tercih edecekleri mesajını içeren ses kaydını görseydi acaba yine ne derdi Hablemitoğlu?..

(Abdullah Harun / kontrgerilla.com)

Hazırlık No: 1999/420 olan 2000 yılındaki Gülen iddianamesi (pdf) için tıklayın
Hablemitoğlu'nun Gülen cemaatini konu edindiği 'Köstebek' kitabı (pdf) için tıklayın
Hablemitoğlu'nun 'Etki Ajanları, Nüfuz Casusları ve Fethullahçılar' raporu (pdf) için tıklayın

(30 Temmuz 2014, 12:24)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

PARALEL YAPIYA DAİR GRUPLANDIRILMIŞ HABERLERİMİZ:

Paralel yapı-Fetullah Gülen manşetlerimiz
Paralel yapı-Örgütlenme detayları manşetlerimiz
Paralel yapı-Cemaat Evleri manşetlerimiz
Paralel yapı-Masonik yapılanmalarla benzerliği manşetlerimiz
Paralel yapı-Yargı uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Anayasa Mahkemesi uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-HSYK uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Polis uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-MİT uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-TSK uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Diyanet uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-PKK & Çözüm Süreci manşetlerimiz
Paralel yapı-PKK & HDP yakınlığı manşetlerimiz
Paralel yapı-Doğan Medyası bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-Medya uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Finansal uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Meclis uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Koç grubu manşetlerimiz
Paralel yapı-CHP bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-MHP bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-AKP bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-BBP bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-Eğitim alanındaki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Sağlık alanındaki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-KPSS ve diğer sınav yolsuzlukları manşetlerimiz
Paralel yapı-Finansal yolsuzluklar manşetlerimiz
Paralel yapı-TÜBİTAK'taki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-TİB'deki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-BTK'daki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-EPDK'daki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-SGK'daki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-TMO'daki (Toprak Mahsulleri Ofisi) uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-TKDK'daki (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-KOSGEB'deki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Adli Tıp Yapılanması manşetlerimiz
Paralel yapı-Cezaevleri (Gardiyan) Yapılanması manşetlerimiz
Paralel yapı-Kadın Yapılanması manşetlerimiz
Paralel yapı-TRT Yapılanması manşetlerimiz
Paralel yapı-BDDK Yapılanması manşetlerimiz
Paralel yapı-Başbakanlık'taki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Galatasaray'daki uzantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Diplomat/Büyükelçi Yapılanması manşetlerimiz
Paralel yapı-Redhack Terör Örgütü bağlantısı manşetlerimiz
------------------------------------------------------------------------------
Paralel yapı-07 Şubat (2012) MİT krizi bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-17/25 Aralık (2013) yolsuzluk kumpası manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ocak (2014) TIR baskını ve soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-Telekulak soruşturmaları manşetlerimiz
Paralel yapı-Başbakanın ofisindeki böcek olayı ve soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-DEVA programıyla Erdoğan'ın yasadışı izlenmesi soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-İHH komplosu manşetlerimiz
Paralel yapı-Selam-Tevhit kumpası manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Nisan (2014) 'Adana yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Mayıs (2014) 'Taraf/Baransu'ya MGK davası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Haziran (2014) 'Adana hakimlerin yasadışı dinlenmesi' davası manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Haziran (2014) 'Adana polislerin yasadışı dinlenmesi' davası manşetlerimiz
Paralel yapı-07 Temmuz (2014) '25 Aralık kumpasına katılan hakim-savcılar' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Temmuz (2014) 'Yasadışı dinleme ve 25 Aralık/Selam kumpasları' manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2014) 'İzmir yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Ağustos (2014) 'Adana kişisel verileri yoketmeyip saklama' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Eylül (2014) 'Taltif yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ekim (2014) 'TÜBİTAK-Cevdet Aydın'ın sahte diplomayla işe alınması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-20 Ekim (2014) 'Ankara yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Ekim (2014) 'Mersin yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Aralık (2014) 'Tahşiye kumpası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-07 Ocak (2015) 'Emniyet Dış İlişkilerde ayrı yapılanma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Ocak (2015) 'TÜBİTAK-Hasan Başaran'ın sahte diplomayla işe alınması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Ocak (2015) 'İzmir yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Şubat (2015) 'İstanbul Fetullahçı Terör Örgütü' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Şubat 2015 'Balyoz'da paralel bilirkişilere kumpas suçlaması' davası manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Şubat (2015) 'Bolu yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Şubat (2015) 'Eskişehir yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Mart (2015) 'Sinop Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Mart (2015) 'Sivas yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Nisan (2015) 'TÜBİTAK-Böcekte sahte rapor' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-07 Nisan (2015) 'Şırnak örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-07 Nisan (2015) 'Sincan örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Nisan (2015) 'Emniyet İstihbarat'ı yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Nisan (2015) '25 Nisan kamikaze/yargısal darbe girişimi' manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Nisan (2015) 'Van yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Mayıs (2015) 'Ankara yasadışı dinleme-VIP dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Mayıs (2015) 'Balyoz kumpası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Mayıs (2015) 'Konya Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Mayıs (2015) 'Can Dündar/MİT TIR görüntülerini yayınlama' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2015) 'Rize yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Haziran (2015) 'Mersin/Gülen'in GDO kumpası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Temmuz (2015) 'Trabzon yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2015) 'İzmir Himmet' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Eylül (2015) 'İstanbul Koza-İpek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Eylül (2015) 'Üsküdar Himmet' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Eylül (2015) 'Kaynak Holding' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Eylül (2015) 'Antalya yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-15 Eylül (2015) 'Ankara Himmet/Kutsal Hoca Payı-1' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Eylül (2015) 'Kayseri Melikşah Üniversitesi' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Ekim (2015) 'Ankara/Kayseri Askeri Lise sınavlarında yolsuzluk' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Ekim (2015) 'TÜBİTAK-Hasan Palaz'ın bilgileri bozma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Ekim (2015) 'Albay Hüseyin Kurtoğlu'na kumpas' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Ekim (2015) 'Florya Himmet' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Ekim (2015) 'Uşak Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Kasım (2015) 'İzmir askeri casusluk kumpası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Kasım (2015) 'Ankara yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Kasım (2015) 'Eskişehir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Kasım (2015) 'Manisa Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Aralık (2015) 'Bursa/Örgütün İnsan Kaynakları' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Aralık (2015) '17 Aralık Kumpası/Fetullah Gülen dahil 44 sanık' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Aralık (2015) '17 Aralık Kumpası/Zekeriya Öz ve diğer savcılar' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Aralık (2015) 'Sivas örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Aralık (2015) 'Tekirdağ örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Aralık (2015) 'Ankara/FETÖ'nün Lider Kadrosu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Aralık (2015) 'Selam kumpasına karışan 54 hakim-savcı' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-15 Aralık (2015) 'Adana SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Aralık (2015) 'Ankara yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Aralık (2015) 'Çanakkale yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Ocak (2016) 'Adana UYAP'tan örgüte bilgi sızdırma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Ocak (2016) 'Adana örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ocak (2016) 'Erzincan örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ocak (2016) 'Erzurum tecavüze örtbas' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Ocak (2016) 'Malatya örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Şubat (2016) 'Manisa örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Şubat (2016) 'Düzce yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Şubat (2016) 'Bursa Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Şubat (2016) 'Kayseri örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Şubat (2016) 'Bursa örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Şubat (2016) 'Rize örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Şubat (2016) 'Balıkesir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Şubat (2016) 'Antalya örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Şubat (2016) 'Isparta MİT timi' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Şubat (2016) 'Karabük sınav yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Şubat (2016) 'Gaziantep örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Şubat (2016) 'İzmir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Şubat (2016) 'Erzurum yolsuzluk ve örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Şubat (2016) 'İzmir Adliye yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Mart (2016) 'Kastamonu Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Mart (2016) 'Diyarbakır SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Mart (2016) 'Erzincan Ergenekon davasında kumpas' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Mart (2016) 'Kayseri Boydak Holding' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Mart (2016) 'İstanbul Zaman Gazetesi' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Mart (2016) 'Sakarya yasadışı dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-07 Mart (2016) 'Erzurum Gülen'in kardeşinin matbaası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Mart (2016) 'İzmir SGK yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Mart (2016) 'Balıkesir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Mart (2016) 'Tokat Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Mart (2016) 'Elazığ Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Mart (2016) 'İstanbul yasadışı dinleme-VIP dinleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Mart (2016) 'Isparta Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Mart (2016) 'Dershanelerin kapatılmaması için tehdit' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Mart (2016) 'Nevşehir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Mart (2016) 'Samsun örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Mart (2016) 'Çankırı örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Mart (2016) 'Batman örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Mart (2016) 'Giresun örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Mart (2016) 'Muş Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Mart (2016) 'Ankara Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Mart (2016) 'Eskişehir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Mart (2016) 'Aksaray örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Mart (2016) 'İzmir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mart (2016) 'İzmir emniyet müdürlerine kumpas' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Nisan (2016) 'Çorum Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Nisan (2016) 'Bursa Polis Okulu sınav hırsızlığı ihbarcısına kumpas' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Nisan (2016) 'Karabük Kayyumdan Mal Kaçırma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Nisan (2016) 'Ordu Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Nisan (2016) 'Gülen ve 44 polise casusluk' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Nisan (2016) 'Samsun Bank Asya'da sahtecilik' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Nisan (2016) 'Kırıkkale Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Nisan (2016) 'Kilis Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Nisan (2016) 'Antalya örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Nisan (2015) 'Ankara Himmet/Kutsal Hoca Payı-2' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Nisan (2016) 'Adıyaman Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Nisan (2016) 'Gaziantep örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Nisan (2016) 'Erzincan Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Nisan (2016) 'Çanakkale örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Nisan (2016) 'Osmaniye SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Nisan (2016) 'Denizli örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Nisan (2016) 'Sivas SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Nisan (2016) 'Yozgat Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Nisan (2016) 'İstanbul Bank Asya/Dumankaya' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Nisan (2016) 'Bitlis Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Nisan (2016) 'Hatay örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Nisan (2016) 'Ankara 138 istihbaratçıya Paralel Kulak' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Nisan (2016) 'Afyon örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Nisan (2016) 'Van örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Nisan (2016) 'Aksaray örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Nisan (2016) 'Şanlıurfa örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Nisan (2016) 'Yozgat örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Nisan (2016) 'Kırıkkale örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Nisan (2016) 'Trabzon Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Mayıs (2016) 'Ağrı SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Mayıs (2016) 'Kahramanmaraş örgüte finansal destek ' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Mayıs (2016) 'Kırşehir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Mayıs (2016) 'Erzurum SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Mayıs (2016) 'Van örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Mayıs (2016) 'Antalya Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Mayıs (2016) 'Adana örgüte yardım yataklık' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Mayıs (2016) 'Amasya örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Mayıs (2016) 'Çorum Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Mayıs (2016) 'Şanlıurfa örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Mayıs (2016) 'Kastamonu örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Mayıs (2016) 'Bartın örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Mayıs (2016) 'Erzincan SODES yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Mayıs (2016) 'Muğla örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Mayıs (2016) 'Manisa Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Mayıs (2016) 'İzmir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Mayıs (2016) 'TÜBİTAK'ta paralel kadrolaşma-146 usulsüz işe alım' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-20 Mayıs (2016) 'Hakkari örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-21 Mayıs (2016) 'Zonguldak örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-21 Mayıs (2016) 'Yalova Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Mayıs (2016) 'Sivas Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Mayıs (2016) 'Kahramanmaraş örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Mayıs (2016) 'Ardahan Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Mayıs (2016) 'Aksaray Kayyumdan Mal Kaçırma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Mayıs (2016) 'Mersin örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Mayıs (2016) 'Sinop Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Mayıs (2016) 'Düzce örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Mayıs (2016) 'Diyarbakır örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Mayıs (2016) 'Çorum örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Mayıs (2016) 'Ordu örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Mayıs (2016) 'Niğde örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Mayıs (2016) 'Balıkesir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Mayıs (2016) 'Siirt Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Mayıs (2016) 'Balıkesir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Mayıs (2016) 'Karaman örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Mayıs (2016) 'İstanbul örgüte finansal destek ve belge imha' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2016) 'Iğdır Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2016) 'Denizli örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2016) 'Hatay örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2016) 'Erzurum Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2016) 'Ankara örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Mayıs (2016) 'Ankara Emniyet Bilgisayarlarına Virüs Yükleme' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Haziran (2016) 'Aydın örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Haziran (2016) 'Rize Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Haziran (2016) 'Elazığ Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Haziran (2016) 'Kocaeli Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Haziran (2016) 'Van Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Haziran (2016) 'Bursa Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Haziran (2016) 'Giresun Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Haziran (2016) 'Edirne Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Haziran (2016) 'Gaziantep Işıkevleri Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Haziran (2016) 'Gaziantep örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Haziran (2016) 'Adana örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Haziran (2016) 'Kahramanmaraş Gülen'in doktorları' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Haziran (2016) 'Kastamonu örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Haziran (2016) 'Trabzon örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Haziran (2016) 'Samsun örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-15 Haziran (2016) 'Aksaray Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Haziran (2016) 'Kahramanmaraş Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Haziran (2016) 'Kayseri örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Haziran (2016) 'Adıyaman Himmet' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-20 Haziran (2016) 'Gümüşhane örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-20 Haziran (2016) 'Tekirdağ örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Haziran (2016) 'Antalya Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Haziran (2016) 'İstanbul Haydar Meriç cinayeti' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Haziran (2016) 'Kırklareli Okul Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Haziran (2016) 'İstanbul Silahlı Himmet' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Haziran (2016) 'Elazığ SODES yolsuzluğu ve örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Haziran (2016) 'Kırklareli örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Temmuz (2016) 'Sakarya örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-07 Temmuz (2016) 'İzmir askeri casusluk kumpası ve TSK yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Temmuz (2016) 'Batman Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Temmuz (2016) 'Ankara örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Temmuz (2016) 'Ankara örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-13 Temmuz (2016) 'Bayburt örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'Ankara darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'İstanbul darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Temmuz (2016) 'Antalya Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Temmuz (2016) 'Aydın Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Temmuz (2016) 'İstanbul Örgütün Para Kasası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Temmuz (2016) 'Kars Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Temmuz (2016) 'İstanbul Harp Akademileri Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Temmuz (2016) 'Manisa Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Temmuz (2016) 'Çorum darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-20 Temmuz (2016) 'Ankara Askeri Yargı Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-21 Temmuz (2016) 'Adana Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Temmuz (2016) 'Siirt Emniyet Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Temmuz (2016) 'Isparta/Yalvaç örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Temmuz (2016) 'Isparta/Yalvaç Öğretmen Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Temmuz (2016) 'Trabzon Gülen'in sağ kolu Halis Hancı'nın yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Temmuz (2016) 'İzmir Bodrum İmamı Çağrı Acar'ın yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Temmuz (2016) 'Aydın Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-23 Temmuz (2016) 'Samsun örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Temmuz (2016) 'İstanbul SAT İmamı Kemal Işıklı'nın yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Temmuz (2016) 'Eskişehir Polatlı İmamı R.Y'nin yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Temmuz (2016) 'Ankara Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Temmuz (2016) 'Antalya Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Temmuz (2016) 'Elazığ Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Temmuz (2016) 'İstanbul Kanada İmamı İlhan Erdem'in yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Temmuz (2016) 'İstanbul Medya yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Temmuz (2016) 'Mardin SODES yolsuzluğu ve örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Temmuz (2016) 'Mardin darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Temmuz (2016) 'Bartın Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Temmuz (2016) 'Yozgat Askeri Lise sınavlarında yolsuzluk' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2016) 'Konya Avukat yapılanması/Balyoz kumpası' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2016) 'İstanbul Albay Üçok'a Hipnoz davasında kumpas' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2016) 'Ankara örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2016) 'Bursa Emniyet yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2016) 'Denizli örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Temmuz (2016) 'İstanbul Mülkiye Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Temmuz (2016) 'İzmir Adliye/Cezaevi yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Temmuz (2016) 'İzmir Petkim Yapılanması ve örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Temmuz (2016) 'İzmir Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Temmuz (2016) 'Adıyaman Emniyet Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Temmuz (2016) 'Aydın örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Temmuz (2016) 'Sivas örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Temmuz (2016) 'Bursa darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Temmuz (2016) 'Batman darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Temmuz (2016) 'Ankara Cezaevi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Temmuz (2016) 'Ankara Başbakanlık'taki Yapılanma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Temmuz (2016) 'Diyarbakır Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Temmuz (2016) 'Antalya Akdeniz Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Temmuz (2016) 'Edirne Emniyet Yapılanması/İmamları' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Temmuz (2016) 'Anayasa Mahkemesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Temmuz (2016) 'Siirt Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-29 Temmuz (2016) 'İzmir Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Temmuz (2016) 'Ardahan Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Temmuz (2016) 'Ankara Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Temmuz (2016) 'İstanbul Adli Tıp Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Temmuz (2016) 'Ordu Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Temmuz (2016) 'Ankara Anayasa Mahkemesi (AYM) Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Temmuz (2016) 'Ankara Mülkiye Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-31 Temmuz (2016) 'İstanbul TÜBİTAK Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Ağustos (2016) 'Zonguldak darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Ağustos (2016) 'Uşak Emniyet Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Ağustos (2016) 'Aksaray Gıda Tarım Hayvancılık Md.Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-01 Ağustos (2016) 'Elazığ Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Samsun örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Kütahya Emniyet Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Isparta sosyal medyadan darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Edirne Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Denizli Pamukkale Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'Ankara GATA Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-02 Ağustos (2016) 'İzmir Çeşme Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Ağustos (2016) 'Manisa Emniyet Yapılanması ve darbeye destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Ağustos (2016) 'Kayseri Avukat Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-03 Ağustos (2016) 'Niğde örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Ağustos (2016) 'Konya Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Ağustos (2016) 'Uşak Kadın Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-04 Ağustos (2016) 'Ankara Avukat Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Ağustos (2016) 'Ankara Adalet Bakanlığı Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Ağustos (2016) 'Kırklareli Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-05 Ağustos (2016) 'Antalya Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Ağustos (2016) 'Kayseri Melikşah Üniversitesi yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Ağustos (2016) 'İzmir Kavuklar Holding ve örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-06 Ağustos (2016) 'Eskişehir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-08 Ağustos (2016) 'Şanlıurfa Cezaevi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-09 Ağustos (2016) 'Yalova örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Ağustos (2016) 'Manisa Avukat Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Ağustos (2016) 'Kahramanmaraş Cezaevi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Ağustos (2016) 'Mersin Cezaevi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Ağustos (2016) 'K.Maraş Elbistan İmamı Recep Paksoy'un yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Ağustos (2016) 'İstanbul Küçükçekmece vs. Adliye Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-10 Ağustos (2016) 'Kayseri örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Ağustos (2016) 'Ankara TRT Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Ağustos (2016) 'Ankara 648 hakim-savcı' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Ağustos (2016) 'Balıkesir örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Ağustos (2016) 'Adana Milli Eğitim Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-11 Ağustos (2016) 'Mersin BBP/Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Ağustos (2016) 'İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-12 Ağustos (2016) 'Denizli örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Ağustos (2016) 'Uşak Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Ağustos (2016) 'Antalya 'Abi' Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Ağustos (2016) 'Adana Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-14 Ağustos (2016) '17 Aralık Kumpası/Fetullah Gülen dahil 67 sanık' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Ağustos (2016) 'İzmir Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Ağustos (2016) 'Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-16 Ağustos (2016) 'İstanbul örgüte finansal destek veren şirketler' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-17 Ağustos (2016) 'Kayseri Erciyes Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ağustos (2016) 'Balıkesir TSK Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ağustos (2016) 'Ankara 2012'deki hakim-savcı sınavı yolsuzluğu' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ağustos (2016) 'İstanbul örgüte finansal destek veren şirketler' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ağustos (2016) 'Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Yap.' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-18 Ağustos (2016) 'Ankara Diplomat/Büyükelçi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'Adana örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'Konya Selçuk Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'İstanbul Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'İstanbul Cezaevi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'İstanbul BDDK Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'Balıkesir Mülkiye Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-20 Ağustos (2016) 'Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-21 Ağustos (2016) 'Düzce Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-21 Ağustos (2016) 'İzmir Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Ağustos (2016) 'Ankara Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Ağustos (2016) 'Ankara Askeri Yargı Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-22 Temmuz (2016) 'Çanakkale Cezaevi yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Ağustos (2016) 'İstanbul Futbolda Fetullahçı Yapılanma' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Ağustos (2016) 'Bursa Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Ağustos (2016) 'Ankara AYM/Yargıtay Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Ağustos (2016) 'Kahramanmaraş Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-24 Ağustos (2016) 'Batman Adliye Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Ağustos (2016) 'Mersin Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Ağustos (2016) 'Kocaeli TSK Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Ağustos (2016) 'İstanbul Bölge İmamları Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Ağustos (2016) 'Ankara Danıştay Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-25 Ağustos (2016) 'Bursa Emniyet Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-26 Ağustos (2016) 'İzmir Gediz Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Ağustos (2016) 'Sakarya örgüte finansal destek' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-27 Ağustos (2016) 'İstanbul Avukat Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Ağustos (2016) 'Giresun Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Ağustos (2016) 'Erzurum Atatürk Üniversitesi Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Ağustos (2016) 'Zonguldak Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Ağustos (2016) 'İstanbul Özilhanlar Tekstil' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Ağustos (2016) 'Nevşehir il imamı Alim Çakır'ın yakalanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-30 Ağustos (2016) 'İstanbul Medya Yapılanması' soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapıya yönelik soruşturmalar manşetlerimiz
Paralel yapıya açılan davalar manşetlerimiz
Paralel yapıya açılan davaların iddianameleri manşetlerimiz
------------------------------------------------------------------------------
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları manşetlerimiz
Paralel yapı-Abdullah Gül manşetlerimiz
Paralel yapı-Gezi olayları bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar manşetlerimiz
Paralel yapı-Ergenekon manşetlerimiz
Paralel yapı-Tahşiye Kumpası manşetlerimiz
Paralel yapı-Hrant Dink cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı manşetlerimiz
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü manşetlerimiz
Paralel yapı-Paris cinayetleri manşetlerimiz
Paralel yapı-Mustafa Akın cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti manşetlerimiz
Paralel yapı-Aselsan intiharları manşetlerimiz
Paralel yapı-Doğu'daki terörde rolü manşetlerimiz
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-Kozmik Oda soruşturması manşetlerimiz
Paralel yapı-Ses kayıtları manşetlerimiz
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları manşetlerimiz
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları manşetlerimiz
Paralel yapı-28 Şubat süreci manşetlerimiz
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı manşetlerimiz
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
------------------------------------------------------------------------------
Paralel yapıya yönelik operasyonlar manşetlerimiz
Paralel yapıya yönelik kayyum atamaları manşetlerimiz
Paralel yapıya karşı TBMM/Hükümet'in attığı adımlar
Paralel yapıya karşı HSYK'nın attığı adımlar
Paralel yapıya karşı MGK'nın attığı adımlar
Paralel yapıya karşı TSK'nın attığı adımlar
Paralel yapıya karşı MİT'in attığı adımlar
Paralel yapıya karşı Adalet/İçişleri Bakanlığı ve Emniyet'in attığı adımlar
Paralel yapıya karşı Yargıtay'ın attığı adımlar
Paralel yapıya karşı Diyanet'in attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleriyle ilgili manşetlerimiz
Paralel yapı-Yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair deliller manşetlerimiz
Paralel yapı soruşturmalarındaki Fetullah Gülen delilleri manşetlerimiz
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar manşetlerimiz
Paralel yapı-Suç duyuruları manşetlerimiz
Paralel yapı-Abdullah Harun manşetlerimiz
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-ABD bağlantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-İsrail bağlantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Mısır (askeri darbecileri) bağlantıları manşetlerimiz
Paralel yapı-Vatana ihanet manşetlerimiz
Paralel yapı-Dershane manşetlerimiz
Paralel yapı-Yurtdışındaki cemaat okulları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri manşetlerimiz
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları manşetlerimiz
Paralel yapı-Haber ve iddialara karşı tekzipleri manşetlerimiz
Paralel yapı konulu kitaplar manşetlerimiz
Paralel yapı konulu filmler manşetlerimiz
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları
------------------------------------------------------------------------------
PARALEL YAPI İLE İLGİLİ TÜM HABERLERİMİZ
------------------------------------------------------------------------------
Necip Hablemitoğlu ile ilgili tüm manşetlerimiz
Hablemitoğlu talimatı Küçük´ten
Sabancı ve Hablemitoğlu Ergenekon işi
Hablemitoğlu dosyası açılıyor

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=6158    yazdır/print


 

Şener Eruygur: Teslim Olmam

Ergenekon davasının 5 Ağustos´taki karar duruşmasında haklarında yakalama kararı çıkan 13 sanıktan 8´i hala teslim olmadı. En ilginç tepki ise emekli Org. Şener Eruygur´dan geldi. Davanın en önemli sanıklarından olan eski Jandarma Genel Komutanı emekli orgeneral Eruygur, ´Teslim olmayacağım. Gelip zorla götürebilirlerse götürsünler´ dedi. Yakalama kararı çıkarılan sanıklardan ikisi yurtdışına firar etmişti.

28.08.2013 10:26 Ergenekon davası 5 Ağustos´ta karara bağlanırken İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan 13 Ergenekon sanığı hakkında aldıkları hapis cezalarına istinaden yakalama kararı vermişti. Hakkında yakalama kararı bulunan sanıklardan 8´i halen firarda. Firardaki sanıklardan ´darbeye teşebbüs´ suçundan müebbet hapse mahkum olan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur´un avukatı “Teslim olmuyoruz, gelip zorla alsınlar” derken, yurtdışına kaçan eski Ülkü Ocakları Başkanı Levent Temiz´in avukatı “Teslim olma zamanımız henüz gelmedi” dedi. Arama kararı bulunan 4 sanığın ise yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

3 sanık karar duruşmasında tutuklandı

Kararın çıktığı 5 Ağustos tarihinde duruşma salonunda bulunan 3 sanık hemen tutuklanırken, 2 sanık ise daha sonra teslim olmuştu. Darbeye teşebbüs suçlamasıyla 15 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası alan Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, ´Ergenekon Terör Örgütü Üyesi´ olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Kemal Şahin ile ´Ergenekon terör örgütü yöneticisi´ olmaktan 22 yıl 6 ay hapis cezası alan Prof. Dr. Yalçın Küçük karar günü duruşma salounda tutuklanmıştı.

2 sanık teslim oldu

Hakkında yakalama kararı olanlardan ilk teslim olan ise ´örgüt üyeliği´ suçlamasıyla 13 yıl 2 ay hapis cezası alan Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç olmuştu. ´Ergenekon üyesi´ olmak suçundan 16 yıl 6 ay hapis alan Teğmen Mehmet Ali Çelebi ise 10 gün sonra Çağlayan Adliyesine gelerek teslim olmuştu.

Gelip alabiliyorlarsa alsınlar

“Darbeye teşebbüs” suçundan müebbet hapis, diğer suçlardan da 10 yıl hapis cezası verilen emekli Orgeneral Eruygur´un teslim olmama kararı aldığı öğrenildi. Eruygur´un Avukatı Filiz Esen, “Biz teslim olmayacağız, zorla götürülünceye kadar biz gelmeyeceğiz. Mahkeme heyeti gelip alabiliyorsa gelip alsınlar” dedi. Av. Esen, Eruygur´un sağlık durumu ile ilgili ise “Sağlık durumu eskisinden farklı değil. Herhangi bir gelişme olmadı” dedi. Ancak Adli Tıp Kurumu, karardan önce istenilen nihai raporunda “Eruygur´un cezaevinde kalmasında sağlık sorunları açısından bir sakınca yok” raporu vermişti.

Teslim olma zamanı gelmedi

Ergenekon davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan davanın tutuksuz sanığı Levent Temiz´in avukatı Cevat Çalık ise “Levet Temiz´in Bulgaristan´a kaçtığı bir iddiadan ibarettir. Her şeyin bir zamanı vardır. Biz de zamanı gelince geliriz elbet. Daha zamanı gelmedi” dedi. Levent Temiz´in, 8 Ağustos´ta Bulgaristan´a giriş yaparken, Bulgar güvenlik kuvvetlerince yakalandığı iddia ediliyor. Temiz´in üzerinde yapılan aramalarda, Kocaeli nüfusuna kayıtlı “Ayhan Coşkun” ismi taşıyan sahte kimlik bulunduğu ve “siyasi iltica” talebinin de Bulgar makamlarınca reddedildiği belirtiliyor. (Star)

2 ulusalcı yurtdışına kaçtı

Ulusalcı geçinen sanık ülkücü Levent Temiz hakkında hapis kararı çıktığını öğrenince ´vatan sağolsun´ demişti. Ardından kayıplara karışan Temiz´in Bulgaristan´da olduğu öğrenilmişti. Bir başka ulusalcı geçinen sanık Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan da halen bulunduğu Almanya´dan Türkiye´ye dönmeyeceğini açıklamıştı.

Ergenekon davasında hapis cezası alan sanıklardan hala teslim olmayanlar arasında bir çok ismin de yurt dışında olduğu biliniyor. Teslim olmamaları halinde bu sanıklar için kırmızı bülten çıkarılması gündeme gelebilecek. Sanıklar arasında Gazeteci Merdan Yanardağ, Vatansever Kuvvetler Güçbirliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Cinali de bulunuyor. Avukat Mustafa Hüseyin Buzoğlu, Aydınlık Gazetesi´nden Mehmet Adnan Akfırat, TGB´nin kurucusu Tunç Akkoç´un yurt dışında olduğu belirlendi.

Yakalama kararı çıkarılan 13 sanık

Ergenekon davasında kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz yargılanmakta olan sanıklardan 13´ü hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu sanıklar şunlardı:

Şener Eruygur, Yalçın Küçük, Tuncer Kılınç, Kemal Alemdaroğlu, Ahmet Cinali, Adnan Türkkan, Hüseyin Buzoğlu, Merdan Yanardağ, Tunç Akkoç, Adnan Akfırat, Mehmet Ali Çelebi, Kemal Şahin, Levent Temiz.

MERDAN YANARDAĞ YAKALANDI VE TUTUKLANDI

14.09.2013 16:47 Ergenekon davası kapsamında aldığı hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Muğla´nın Bodrum İlçesi´nde dün gözaltına alınan Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandı. Yalıkavak Beldesi´nde kiraladığı yazlıkta dinlenirken dün (Cuma) akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ, Bodrum Adliyesi´ndeki sorgusunun ardından tutuklandı. Yanardağ, gözaltına alınmasıyla ilgili bir soruya Bir kitap hazırlığı için Bodrum´a çalışmaya gelmiştim. Kitap hazırlığını tam da bitirmiştim. Kaldığım yazlığa gelen polislerin daveti üzerine emniyete gittik. Bana iyi davranıyorlar bir sıkıntı yok açıklamasını yapmıştı. Ergenekon Davası kapsamında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hakındaki 10 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün (Cuma) saat 20.00 sıralarında kaldığı Yalıkavak Beldesi´ndeki yazlıktan yanındaki 28 Şubat Soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

(28 Ağustos 2013), son güncel.: (14 Eylül 2013)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Teğmen Çelebi tutuklandı

Eski MGK sekreteri tutuklandı

Ergenekon sanığı firar etti

Ulusalcılar bir bir kaçıyor

Ergenekon: Sanıklara ceza yağdı

Ergenekon´un bitişine 3 gün kaldı

Flaş!!! Mütalaa: Ergenekon var

Ergenekon ve benzer davaları engelleme girişimleri

Ergenekon, Balyoz ve benzer davalarda delil tartışmaları

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5539    yazdır/print


 

Teğmen Çelebi tutuklandı

Ergenekon davasında 16,5 yıl hapisle cezalandırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, adliyeye gelerek teslim oldu. Yakalama kararı yüzüne okunan Teğmen Çelebi tutuklandı ve cezasının infazı için cezaevine gönderildi.

14.08.2013 15:33 Ergenekon davasında 16,5 yıl hapisle cezalandırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, adliyeye gelerek teslim oldu.

Çağlayan´daki İstanbul Adalet Sarayı´na annesi Rukiye Çelebi, babası Muharrem Çelebi, ağabeyi Volkan Çelebi, sözlüsü Kezban Merey ve avukatıyla birlikte gelen Çelebi´yi, ellerinde Türk bayrakları taşıyan bir grup, çeşitli sloganlar atarak karşıladı.

Valiziyle teslim olan Çelebi, adliyenin önünde yaptığı açıklamada, suçsuz olduğunu ifade ederek, Masumiyetimize güveniyoruz sadece. Bunun mutlaka adaletle sonuçlanacağına eminiz. Bunu yeni görev olarak kabul ediyoruz. Hakikat er veya geç zafere ulaşacaktır. Bizim ödediğimiz bu bedeller milletimiz için uyanış vesilesi olacaktır dedi.

Avukat Serkan Günel, hakkındaki delilleri teker teker çürüttükleri müvekkilinin 33 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini belirterek, müvekkilinin gerekçesiz şekilde yeninden tutuklanmasına karar verildiğini savundu. Günel, müvekkilinin tahliye olmasının ardından geçen 26 ayda dosyaya hiçbir yeni delil girmediğini, hakkında yeni bir iddiada bulunulmadığını söyledi.

-Avukatı: Kaçma şüphesi yok-

Çelebi´nin kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmamasına rağmen tekrar tutuklanmak istenmesine anlam veremediklerini ifade eden Günel, Tekrar tutuklanmasının ne anlama geldiğini sehven soruşturmasıyla 134 telefon numarasının rehberine yüklenmesiyle ortaya çıkan olayla bağlantılıyoruz. Kararı Türk milletine bırakıyoruz diye konuştu. Açıklamanın ardından adliye binasına giren Çelebi, yakınlarıyla da vedalaştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılacak olan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, hakkındaki yakalama kararının yüzüne okunmasının ardından tutuklanacak.

Ergenekon davasını 5 Ağustos´ta karara bağlayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Ali Çelebi´ye terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl, kişisel verileri kaydetme ve ele geçirme suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme ayrıca Çelebi hakkında verilen ceza miktarı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı hususlarını dikkate alarak, tutuklanmasına ve yakalama emri çıkartılmasına hükmetmişti.

TUTUKLANDI

Adliyede sağlık kontrolünden geçirilen Çelebi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına geçti. Ergenekon davasına bakan hakimlerin yıllık izinde olması nedeniyle mahkemenin başkanlığını Metin Özçelik yaptı. Mahkemede Hakim Kemal Can ve Savaş Çelik de üye hakim olarak yer aldı.

Duruşmada ilk olarak, Çelebi hakkındaki yakalama kararı okundu. Kimlik bilgileri de okunan Çelebi, “Kimlik bilgileri bana aittir. Benim diyecek bir şeyim yoktur dedi.

Avukat Serkan Günel ise, “Müvekkilim 33 ay tutuklu olarak yargılandıktan sonra 26 ay önce oybirliği ile tahliye edilmiştir. Tahliyesinden sonra aleyhinde hiçbir yeni delil girmemesine rağmen hüküm ile birlikte tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmıştır. Bu hukuka uygun değildir. Bu sebeple tutuklanmamasına karar verilmesini talep ediyorum diye konuştu.

Savcı Mustafa Çavuşoğlu ise, mahkemece sanık hakkında hüküm ile birlikte yakalama kararı çıkarılması nedeniyle Çelebi´nin tutuklanmasını istedi. Mahkeme ise, sanığın aldığı ceza miktarı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı hususlarını dikkate alarak Çelebi´nin “Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Çelebi, daha sonra cezaevine gönderildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILANLAR

Ergenekon davasında kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz yargılanmakta olan sanıklardan 13´ü hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu sanıklar şunlardı:

Şener Eruygur, Yalçın Küçük, Tuncer Kılınç, Kemal Alemdaroğlu, Ahmet Cinali, Adnan Türkkan, Hüseyin Buzoğlu, Merdan Yanardağ, Tunç Akkoç, Adnan Akfırat, Mehmet Ali Çelebi, Kemal Şahin, Levent Temiz.

-Hapis cezası alanlardan 2´si kaçtı, bir çok sanık ise yurtdışında-

Ergenekon davasında 13 yıl 2 ay hapis cezası alan sanıklardan eski MGK sekreteri emekli orgeneral Tuncer Kılınç önceki gün teslim olmuş, yakalama kararı okunduktan sonra tutuklanarak hükmünün infazı için cezaevine gönderilmişti. Bazı sanıkların ise emekli org. Tuncer Kılınç ve Teğmen Mehmet Ali Çelebi gibi teslim olmak yerine yurtdışına kaçtıkları anlaşılmıştı. Tutuksuz sanıklardan ülkücü Levent Temiz´in hakkında hapis kararı çıktığını öğrenince ´vatan sağolsun´ dediği, ardından da Bulgaristan´a kaçtığı ortaya çıktı. Bir başka tutuksuz sanık Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan´ın ise halen bulunduğu Almanya´dan Türkiye´ye dönmeyeceği, odatv internet sitesine yaptığı açıklama ile öğrenildi. Bu iki sanık dışında haklarında yakalama kararı çıkarılan bir çok ismin de halen yurtdışında olduğu, bunların da Türkiye´ye dönmeyerek firari konumuna girebilecekleri belirtiliyor.

(12 Ağustos 2013, 13:26)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Ergenekon sanığı firar etti

Ulusalcılar bir bir kaçıyor

Eski MGK sekreteri tutuklandı

CHP o kararları tanımıyor

Ergenekon: Sanıklara ceza yağdı

Ergenekon´un bitişine 3 gün kaldı

Flaş!!! Mütalaa: Ergenekon var

Ergenekon ve benzer davaları engelleme girişimleri

Ergenekon, Balyoz ve benzer davalarda delil tartışmaları

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5526    yazdır/print


 

Ulusalcılar bir bir kaçıyor

Ergenekon davasında hapis cezası alan bazı sanıkların yurtdışına kaçışları sürüyor. Haklarında yakalama kararı çıkarılan bir çok ismin halen yurtdışında olduğu belirlendi. Sanık ülkücü Levent Temiz´in hakkında hapis kararı çıktığını öğrenince ´vatan sağolsun´ dediği, ardından da Bulgaristan´a kaçtığı ortaya çıkmıştı. Bir başka sanık Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan´ın ise halen bulunduğu Almanya´dan Türkiye´ye dönmeyeceği, yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.

13.08.2013 16:42 Ergenekon davasında hapis cezası alan bazı sanıklar hala teslim olmazken, teslim olmayanlar arasında bir çok isimin de yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Sanıklar arasında Gazeteci Merdan Yanardağ, Vatansever Kuvvetler Güçbirliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Cinali, Teğmen Mehmet Ali Çelebi de bulunuyor. Avukat Mustafa Hüseyin Buzoğlu, Aydınlık Gazetesi´nden Mehmet Adnan Akfırat, TGB´nin kurucusu Tunç Akkoç ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan´ın yurt dışında olduğu belirlendi. Adnan Türkkan Almanya´dan dönmeyeceğini açıkladı. Yasadışı yollarla ve sahte kimlikle yurt dışına kaçan Levent Temiz´in ise iade edilmesi için Bulgaristan makamları ile görüşmeler devam ediyor. Ulusalcı geçinen sanık ülkücü Levent Temiz hakkında hapis kararı çıktığını öğrenince ´vatan sağolsun´ demiş, ardından kayıplara karışan Temiz´in Bulgaristan´da yakalandığı ortaya çıkmıştı. Bir başka ulusalcı geçinen sanık Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan´ın da Almanya´dan Türkiye´ye dönmeyeceği, yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.

-Anavatanlarına mı kaçtılar?-

Halen bulunduğu Almanya´dan Ergenekon örgütüne yakınlığı hakkında açılan davada ortaya çıkan odatv internet sitesine bir açıklama yapan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan, Almanya´dan dönmeyeceğini belirtti. Türkkan Zindanlar yurtseverlerle doldu. Artık tek bir Aydınlıkçıyı dahi gladyo mahkemelerine teslim etmeyeceğiz. Biz asla başka devletlerin boyunduruğu altına girmeyiz dedi.

Almanya Ergenekon sanıklarının yabancısı olmadığı bir ülke. Ergenekon davasının en önemli sanıklarından birisi olan Bedrettin Dalan soruşturma sürecinde gözaltına alınacağını öğrenince yurtdışına firar etmişti. Son bir kaç yıldır Almanya´da olduğu ortaya çıkan Dalan´a Alman gizli servisince sahte pasaport verildiği belgeleriyle ortaya çıktı.

Ergenekon örgütüyle derin bağlantıları olduğu, bu ülkedeki vakıfları aracılığıyla Ergenekon sanıklarına çeşitli miktarlarda para gönderdiği ve Dalan´a sahte pasaport verdiği belgelerle kanıtlanan Almanya, Ergenekon soruşturma ve davasına başından beri soğuk bakıyor.

Ergenekon davasında da ele alınan Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastinin ardında Almanya´nın olduğu, bu ülkenin isteği doğrultusunda suikastin Ergenekon örgütünce gerçekleştirildiğine dair çok güçlü bulgular ortaya çıktı. Halen ölümüne dair soruşturması süren Hablemitoğlu´nun ölmeden önceki son araştırması, Alman vakıflarının Türkiye´deki faaliyetleri üzerineydi. Hablemitoğlu´nun, Alman vakıflarının Türkiye´de yasal olmayan çalışmalar yaptığı, etnik ve mezhepsel ayrılıkları körüklediği ve altın madeni karşıtlarını örgütlediği yönünde çok önemli bilgilere ulaştığı ileri sürülüyor. Bu bilgileri 26 Aralık 2002´de Ankara 1. Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi´nde görülmeye başlanacak 15 sanıklı ´Alman Vakıfları´ davasında açıklaması bekleniyordu. Ancak 8 gün varken öldürüldü.

Alman devletinin ve vakıflarının Türkiye´deki siyasi etkileri son Gezi olaylarında da çarpıcı şekilde ortaya çıktı. Alman başbakanı Angela Merkel, Gezi olaylarına polisin müdahalesini eleştirdi. Korkunç görüntüler var diyen Merkel, G-8 zirvesinde bu konunun ele alınabileceğini belirtip Türkiye´yi tehdit etti. Alman milletvekili Cladio Roth, Türkiye´deki gezi olaylarına aktif şekilde katıldı. Taksim Gezi Parkı´ndaki proteso gösterilerine katılan Almanya Yeşiller Partisi Genel Başkanı ve Federal Meclis Milletvekili Claudia Roth, Türk-Alman Parlamenterler grubu temsilcisi olarak Gezi Parkı´ndaki eylemelere katılmasının hakkı ve görevi olduğunu söyledi. Roth, göstericilerin çevreye vermiş olduğu herhangi bir zarara tanık olmadığını da iddia etti. Başbakan ve milletvekilleri gibi Alman medyası da Gezi olaylarından dolayı Türkiye´ye karşı adeta ilan edilmemiş bir savaş açtı. O günlerde bir başka çarpıcı gelişme daha yaşandı. Gezi olaylarının sürdüğü o günlerde Hatay´da Gezi Parkı eylemcilerine para dağıtılarak provokasyon yapıldığı ihbarı üzerine ´casus evlerine´ ikiz baskın düzenlendi. Eski Bakan Zekeriya Temizel´in kızı Selin Temizel´in de aralarında bulunduğu Alman Arche Nova ve İngiliz MapAction üyesi 8 kişi gözaltına alındı. 6 yabancı ajanlık suçlamasıyla sınır dışı edildi. Konuyla ilgili bir başka gelişme de, Alman vakıflarının Gezi olaylarına aktif desteğinin Başbakan Erdoğan´a sunulan Gezi raporunda yer aldığının ileri sürülmesi oldu. Konuyla bağlantılı ilgili ilginç bir bilgi de, Alman ve ABD vakıflarının Mısır´da siyasi faaliyetlerde bulundukları iddiasının açılan dava sonucunda kanıtlanması oldu. ABD´li bakanın oğlu ile çok sayıda Alman vakıf yetkilisinin de yer aldığı 43 sanık mahkum oldu. Mısır mahkemelerinin davayı sonuçlandırmasından 1 ay sonra Mısır Cumhurbaşkanı Mursi darbe ile devrildi.

-Alman ve Türk gladioları hala etkin-

1990 sonunda İtalya´da patlayan Gladio skandalı sonrasında tüm NATO üyelerinde kurulduğu, İtalyan savcıların ulaştığı belgelerle ve üye ülkelerin yetkililerince yapılan açıklamalarla kanıtlanan Ergenekon benzeri Gladio teşkilatlarının tüm üyelerde tasfiye edildiği açıklanmasına karşın Türkiye´de bunun yapılmadığı yıllardır zaten biliniyordu. Türklere yönelik yakın zamanda yaşanan ve altından Alman derin devletinin çıktığı Dönerci cinayetleri üzerine açıklama yapan Alman araştırmacılar ise teşkilatın Almanya kolunun da halen var olduğunu, Alman ve Türk Gladio teşkilatlarının halen güçlü şekilde varlıklarını sürdürdüğünü ve işbirliği yaptıklarını dile getirdiler.

-Ulusalcılığın 10´da 9´u kaçmak mı?-

Türkiye´nin çeşitli girişimlerde bulunmasına karşın Almanya, Ergenekon firari sanığı Bedrettin Dalan´ı Türkiye´ye iade etmeyi reddediyor. Yine Almanya´nın etkili olduğu Uluslararası Polis Teşkilatı INTERPOL de sanıklar hakkında yakalama kararı çıkartılması taleplerini çeşitli bürokratik gerekçelerle reddediyor. Bu bulgular ışığında halen Almanya´da bulunan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan´ın da Dalan gibi Türkiye´ye iade edilme olasılığı zayıf görülüyor. Yine bu bulgular ışığında ulusalcı geçinen sanıkların aslında anavatanlarına kaçmış oldukları değerlendirmesi de yapılıyor. (Abdullah Harun / kontrgerilla.com)

(13 Ağustos 2013, 16:42)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Ergenekon sanığı firar etti

Eski MGK sekreteri tutuklandı

Ergenekon: Sanıklara ceza yağdı

Ergenekon´un bitişine 3 gün kaldı

Flaş!!! Mütalaa: Ergenekon var

Ergenekon ve benzer davaları engelleme girişimleri

Ergenekon, Balyoz ve benzer davalarda delil tartışmaları

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

Firarlarda özel bir durum mu var?

Almanya, 250 teröristi iade etmiyor

Sanıklara Ergenepol koruması

Interpol´e sunulan Ergenekon raporu

Almanya´dan Dalan´a sahte pasaport

Almanya Dalan´ı iade etmiyor

Almanya Bakıcı´yı da vermiyor

Ergenekon´un Almanya örgütlenmesi konulu manşetlerimiz

Naziler, Alman Ergenekonu´nun kılıfı

Alman vakıfları Ergenekon davasında

Aydınlık´tan Kozinoğlu´na ilginç sansür

Ergenekon´un Almanya örgütlenmesi konulu manşetlerimiz

TAKSİM GEZİ OLAYLARIYLA İLGİLİ MANŞETLERİMİZ

Belgeleriyle Gezi´nin Ardındakiler

O vakıflar iş üstünde yakalandı

Mısır Alman vakıflarını yargılıyor

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5521    yazdır/print


 

Ergenekon: Sanıklara ceza yağdı

Ergenekon davasında karar duruşması başladı. 6 hakim ve 3 savcı kürsüdeki yerlerini aldı. Tutuklu sanıklar salona alındı. Tüm sanıklar ve avukatların yerlerini almasının ardından kararın açıklanması bekleniyor.. Ve kararın okunmasına başlandı.. Mahkeme Ergenekon Terör Örgütü´nün varlığını tescil etti. Mahkeme 275 sanıktan 21´i hakkında beraat kararı verdi. Bedrettin Dalan´ın da aralarında bulunduğu firari sanıkların dosyası ayrıldı. Duruşmada şu an ceza alan sanıklarla ilgili bölümler okunuyor. Doğu Perinçek´in aralarında bulunduğu sanıklar salonu terketmek istedi. Jandarma izin vermedi. Duruşmada arbede çıktı, avukatlar salonu terketti.

05.08.2013 12:41 İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nde yaklaşık 5 yıldır görülen Ergenekon davasında karar duruşması başladı. 67´si tutuklu 275 sanığın yargılandığı dava duruşmasında 6 hakim ve 3 savcı kürsüdeki yerlerini aldı. Tutuklu sanıklar salona alındı. Tüm sanıklar ve avukatların yerlerini almasının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

-Mustafa Balbay: Herkes hazırlansın sıcak bir sonbahar geliyor-

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşma salonunda yerlerini aldı. Avukatlar, salona giren sanıkları ayakta alkışladı. Sanıklardan bazılarının Türk Bayrağı açtığı gözlendi. ´Mustafa Kemal´in askerleriyiz´, ´Her yer Silivri her yer taarruz´ şeklinde sloganlar atıldı. Tutuklu sanıklardan Mustafa Balbay, ´Bu davayı halktan kopardılar, biz halkın adaletine sığınıyoruz. Herkes hazırlansın sıcak bir sonbahar geliyor. diye bağırdı.

-Sanık yakınları salonda-

Bazı sanık yakınlarının duruşma salonunda olduğunu bildirdi. DHA´nın haberine göre, Tuncay Özkan´ın kızı Nazlıcan Özkan ve Mustafa Balbay´ın eşi Gülşah Balbay salona girdi. Duruşma öncesi yapılan açıklamada, sanık yakınlarına da duruşma salonu yasağı konulmuştu.

-Bazı sanıklar katılmadı-

Sanıklardan yaklaşık 15 dakika sonra mahkeme heyetinin yerini almasıyla duruşma başladı. Duruşmaya, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal, İlker Başbuğ, Tuncay Özkan, emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Hasan Iğsız ile Veli Küçük´ün de aralarında bulunduğu 63 tutuklu sanık katıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Gülhane Askeri Tıp Akademisi´nde (GATA) tedavi gören Yüksek Askeri Şura kararıyla emekliliğe sevk edilen Orgeneral Nusret Taşdeler, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ile avukat Serdar Öztürk katılmadı.

Heyetin yerini almasıyla avukat sıraları hareketlendi, söz isteyenler oldu. Vekil sıralarından CHP Mersin Milletvekili İsa Gök ayağa kalkarak heyet başkanına, “Sanık yakınlarının alınmadığı duruşma aleniyet kazanmaz. Sabah saat 9.00 denilen duruşma 3,5 saat geç başlıyor, böyle yargılama olmaz” itirazında bulundu. Mahkeme başkanı Hüseyin Özese, pek çok avukatın itirazına rağmen hükmün açıklanacağını, kimseye söz verilmeyeceğini belirterek kısık bir sesle hükmü okumaya başladı. Mahkemedeki gerginlik, başkanın sesine de yansıdı. Arada diğer üyelere kısa karar uzatılarak okutuldu. Mahkeme kürsüsünde 2 savcı, 4 hakim, 6 isim yer aldı. 6 kişinin de kürsüde devam edip etmeyeceğine dair bir avukatın itirazına mahkeme başkanı usule aykırı bir durum olmadığı yanıtını verdi.

13.09: 21 SANIK BERAAT ETTİ

Ve kararın okunmasına başlandı.. Başkan Özese, sanıklar hakkındaki kararlarını hazırladıklarını belirtti. Kararın iki aşamadan oluştuğunu ifade eden Özese, birinci aşamada sanıklar hakkındaki hükmün, ikinci aşamada ise sanıkların tutukluluk durumu ve taleplerinin yer aldığını ifade etti.

Özese, kararın özetini okumaya başladı. Mahkeme kararında, Ergenekon silahlı terör örgütü ifadesi kullanıldı. Mahkeme 275 sanıktan 21´i hakkında beraat kararı verdi. Beraat eden sanıklar arasında Ali Yiğit, Süleyman Esen, Salih Kunter, gazeteci Caner Taşpınar, yönetmen Halis Yavuz Işıklar da var.

Bedrettin Dalan ve Turhan Çömez´in da aralarında bulunduğu firari sanıkların dosyası ayrıldı.

SALONDA ARBEDE ÇIKTI

Doğu Perinçek´in aralarında bulunduğu sanıklar salonu terketmek istedi. Jandarma izin vermedi. Duruşmada arbede çıktı, avukatlar salonu terketti. 47 yıl hapis cezasına çarptırılan Arif Doğan, kararı duyduğu anda çığlıklar atarak kapıdan çıkmaya çalıştı. Doğan´ı son anda jandarma engelledi. Beni asın diye mahkeme heyetine bağıran Doğan uzun süre sakinleşemedi. Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Tuncay Özkan ise, karara tepki gösterince salondan çıkarıldı. Tuncay Özkan´a başka suçlardan 16 yıl 2 ay daha ceza verildi.

13.15: İŞTE CEZASI BELLİ OLANLAR

* Emekli Tuğgeneral Veli Küçük´e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet (diğer suçlardan da 99 yıl 1 ay)

* Danıştay saldırganı Alparslan Aslan´a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet (diğer suçlardan da 90 yıl)

* Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin´e 2 kez ağırlaştırlmış müebbet

* İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek´e ağırlaştırılmış müebbet

* Emekli Albay Fikri Karadağ´a ağırlaştırılmış müebbet

* Emekli Albay Dursun Çiçek´e ağırlaştırılmış müebbet

* Avukat Kemal Kerinçsiz´e ağırlaştırılmış müebbet

* Gazeteci Tuncay Özkan´a ağırlaştırılmış müebbet

* Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ´a müebbet

* Emekli Orgeneral Hurşit Tolon´a müebbet

* Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur´a müebbet

* Eski 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız´a müebbet

* Emekli Orgeneral Nusret Taşdeler´e müebbet

* Eski Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol´a müebbet

* Emekli Albay Fuat Selvi´ye müebbet

* Sendikacı Mustafa Özbek´e müebbet

* Emekli Korgeneral Mehmet Eröz´e müebbet

* Metal-İş eski başkanı Mustafa Özbek´e müebbet

* CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal´a 12 yıl 6 ay

* CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay´a 34 yıl 8 ay

* CHP´li vekil Sinan Aygün´e 13 yıl 6 ay

* Yazar Yalçın Küçük´e 22 yıl 6 ay

* Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz´e 22 yıl 6 ay

* Eski Özel Tim´ci İbrahim Şahin´e 49 yıl 4 ay hapis

* Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin´e 2 kez ağırlaştırlmış müebbet hapis (Bununla birlikte 117 yıl daha)

* Mustafa Levent Göktaş´a 23 yıl 4 ay

* Emekli Albay Hasan Atilla Uğur´a 29 yıl 3 ay

* İnternet Andıcı Davası sanıklarından emekli Tuğamiral Alaaddin Sevim 10 yıl

* Genelkurmay eski İstihbarat Dairesi Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkın Pekin 7,5 yıl

* Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak 6 yıl 3 ay

* Emekli Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu 20 yıl 6 ay

* Tümgeneral Hıfzı Çubuklu 9 yıl 6 ay

* Davanın bir numaralı sanığı emekli asker Oktay Yıldırım´a 33 yıl 10 ay

* Akın Birdal suikastinin azmettiricisi, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay´a 12 yıl

* Emekli Albay Arif Doğan´a 47 yıl 3 ay hapis

* Zir Vadisi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Emekli Yarbay Mustafa Dönmez´e 49 yıl 2 ay

* Eski MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç´a 13 yıl 2 ay

* Teğmen Noyan Çalıkuşu´na 8 yıl 6 ay

* Emekli asker Serdar Öztürk´e 25 yıl 6 ay

* Doğu Perinçek´in oğlu öğretim üyesi Mehmet Perinçek´e 6 yıl

* Adli Tıp Uzmanı Ümit Sayın´a 4 yıl

* Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz´e 13 yıl 11 ay

* Sedat Peker´e 10 yıl

* Susurluk Davası hükümlüsü Sami Hoştan´a 10 yıl

* Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu´na 23 yıl

* Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu´na 15 yıl 8 ay

* Eski Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Ferit Bernay 10 yıl

* Eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Abbas Yurtkuran 10 yıl

* Anayasa Mahkemesi Üyesi Osman Paksüt´ün eşi tutuksuz sanık Ferda Paksüt´e 2 yıl 6 ay

* Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan´a 14 yıl hapis

* İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever´e 15 yıl hapis

* Osman Yıldırım´a 8 yıl 9 ay (Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi´ne molotof saldırılarından beraat)

* Prof. Dr. Erol Manisalı´ya 9 yıl

* Emekli Orgeneral Kemal Yavuz´a 7 yıl 6 ay

* Gazeteci Adnan Bulut´a 6 yıl 3 ay

* Gazeteci Vedat Yenerer´e 7 yıl 6 ay

* Cumhuriyet Gazetesi´ne molotoflu saldırıda adı geçen Bedir Şinal´a 18 yıl 8 ay

* Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bolluk´a 7 yıl 6 ay

* İP Genel Başkan Yardımcısı Turan Özlü 9 yıl

* Gazeteci Güler Kömürcü 7 yıl 6 ay

* Özlem Usta 6 yıl 3 ay

* Bekir Öztürk 12 yıl

* Yazar Ergün Poyraz´a 29 yıl 4 ay

* İşçi Partisi´nin avukatlarından Emcet Olcaytu´ya 13 yıl 2 ay

* Fatma Cengiz´e 11 yıl

* Emekli Binbaşı Fikret Emek´e 41 yıl 4 ay

* Eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan´a 1 yıl 3 ay

* İşçi Partisi yöneticisi ve Aydınlık Gazetesi yazarı Hikmet Çiçek´e 21 yıl 9 ay

* İşçi Partisi yöneticisi Hayrettin Ertekin´e 12 yıl

* Eski Ülkü Ocakları Başkanı Levent Temiz´e 10 yıl

* Boğaç Kaan Murathan´a 17 yıl

* İşçi Partisi yöneticisi Adnan Akfırat´a 19 yıl

* Teğmen Mehmet Ali Çelebi´ye 16 yıl 6 ay

* 27 el bombasının ele geçirildiği gecekondunun sahibi Emekli Astsubay Mehmet Demirtaş´a 22 yıl

* Eski Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım´a 16 yıl 10 ay

* Mehmet Zekeriya Öztürk´e 19 yıl 6 ay

* Genelkurmay Eski Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel´e 7 yıl 6 ay

* Avukat Nusret Senem´e 20 yıl 3 ay

* Gazeteci Ünal İnanç´a 19 yıl

* Kemal Aydın´a 20 yıl 8 ay

15.15: HABERAL ve 16 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ergenekon Davası´nda 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Mehmet Haberal ve diğer 16 sanık tahliye edildi. Sanıklar, tutuklu bulundukları süre gözönünde bulundurularak tahliye edildiler. Tahliye edilen 17 sanığın isimleri şöyle: Mehmet Haberal, Hıfzı Çubuklu, Mehmet Otuzbiroğlu, İsmail Hakkı Pekin, Osman Yıldırım, Cemal Gökçeoğlu, Erkan Ayyıldız, Fatma Cengiz, Hüseyin Yanç, Hulusi Gülbahar, İbrahim Özcan, Kenan Özay, Mehmet Perinçek, Mehmet Bülent Sarıkahya, Sedat Özüer, Selçuk Özkan, Ziya İlker Göktaş.

11 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Mahkeme 11 sanık hakkında da yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararı çıkarılanların isimleri şöyle: Şener Eruygur, Yalçın Küçük, Tuncer Kılınç, Kemal Alemdaroğlu, Ahmet Cinali, Adnan Türkkan, Hüseyin Buzoğlu, Merdan Yanardağ, Tunç Akkoç, Adnan Akfırat, Mehmet Ali Çelebi, Kemal Şahin, Levent Temiz.

KARARIN ÖZETİ 2 SAAT SÜRDÜ

Mahkeme ´Ergenekon kararının´ özetinin okunmasını bitirdi. Alınan kararlarla ilgili gerekli yazışmalar yapılıyor. Kararların açıklanması 2 saat 10 dakika sürdü.

BALBAY VE BAZI SANIKLAR İTİRAZ DİLEKÇESİ SUNDU

Mustafa Balbay, İlker Başbuğ ve Hurşit Tolon´un da aralarında bulunduğu bazı sanıklar, karara itirazı içeren dilekçeyi mahkemeye sundular.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLENLER

06.08.2013 13:55 Tutukluluk halinin devamına karar verilen 49 sanık: Oktay Yıldırım, Mehmet Demirtaş, Muzaffer Tekin, İsmail Yıldız, Ergün Poyraz, Fikret Emek, Mehmet Zekeriya Öztürk, Veli Küçük, Sevgi Erenerol, Sedat Peker, Semih Tufan Gülaltay, Doğu Perinçek, Hikmet Çiçek, Kemal Kerinçsiz, Mehmet Fikri Karadağ, Alparslan Arslan, İsmail Sağır, Erhan Timuroğlu, Aykut Metin Şükre, Özkan Kurt, Bedirhan Şinal, Boğaç Kaan Murathan, Hurşit Tolon, Levent Ersöz, Hasan Atilla Uğur, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Durmuş Ali Özoğlu, Kemal Aydın, Fatih Hilmioğlu, Mustafa Dönmez, Mustafa Levent Göktaş, Hasan Ataman Yıldırım, İbrahim Şahin, Dursun Çiçek, Serdar Öztürk, Mehmet Deniz Yıldırım, Hasan Iğsız, Mehmet Eröz, Nusret Taşdeler, Fuat Selvi, Alaettin Sevim, Mehmet İlker Başbuğ, Ulaş Özel, Okan İşgör, Mehmet Bedri Gültekin, Erkan Önsel, Turan Özlü, Mahmut Güzel.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLENLER

Mehmet Haberal, Hıfzı Çubuklu, Mehmet Otuzbiroğlu, İsmail Hakkı Pekin, Osman Yıldırım, Cemal Gökçeoğlu, Erkan Ayyıldız, Fatma Cengiz, Hüseyin Yanç, Hulusi Gülbahar, İbrahim Özcan, Kenan Özay, Mehmet Perinçek, Mehmet Bülent Sarıkayha, Sedat Özüer, Selçuk Özkan, Ziya İlker Göktaş.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILANLAR

Şener Eruygur, Yalçın Küçük, Tuncer Kılınç, Kemal Alemdaroğlu, Ahmet Cinali, Adnan Türkkan, Hüseyin Buzoğlu, Merdan Yanardağ, Tunç Akkoç, Adnan Akfırat, Mehmet Ali Çelebi, Kemal Şahin, Levent Temiz.

DAVA DOSYASI AYRILANLAR

Bedrettin Dalan, Emrah Gönenci, Mustafa Bakıcı, Saipir Debzlelvidze, Turhan Çömez, Süleyman Solmaz. Engin Aydın, İlhan Selçuk ve Murat Özkan vefaat ettikleri için haklarındaki davanın düşürülmesine karar verildi.

BERAAT EDENLER

Adem Uzun, Ali Yiğit, Ayhan Çelik, Bahadır Berk, Bekir Çelik, Coşkun Çalık, Erdal İrten, Eren Mumcu, Fuat Ermiş, Garip İrfan Torun, Hakan Akdoğan, Halis Yavuz Işıklar, İlhami Ümit Handan, Kenan Temur, Maruf Şinik, Muhterem Bağcı, Onur Özdemir, Önder Koç, Recep Taylan, Salih Kurter, Satılmış Balkaş, Süleyman Esen, Tuncay Hacıbektaşoğlu.

ADLİ KONTROLE TABİ TUTULANLAR

Arif Doğan, Hüseyin Vural Vural, Ünal İnanç ve Mustafa Özbek hakkında konutlarını terk etmemek kaydıyla adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

HAKİMLER KONUŞTU: VİCDANEN ÇOK RAHATIZ

10.08.2013 11:18 Ergenekon davasının ilk safhası 5 Ağustos´ta açıklanan kararla tamamlandı. Karara imza atan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin hakimleri ise karar sonrası ilk kez konuştu. Kararlarla ilgili eleştirilere yanıt veren yedek hakimlerden Mehmet Fatih Uslu, Kişilerin durumlarını hassas terazide tartar gibi inceledik dedi. Hakim Ercan Fırat ise, Verdiğimiz kararda vicdanen çok rahatız ifadesini kullandı. Milliyet gazetesine değerlendirme yapan yedek hakimlerden Mehmet Fatih Uslu ise, Kişilerin durumunu hassas terazide tartar gibi inceledik. Gerekçeli karar beklenmeden yargısız infaz yapılıyor. Maalesef kimse dosyanın içeriğini bilmiyor dedi. Hakim Ercan Fırat da, gerekçeli kararla birlikte her şeyin daha da açıklığa kavuşacağını belirtti. Fırat, İsabetli ve çok hukuki, yerinde bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Vicdanen çok rahatız ifadesini kullandı.

-------------------------------------------------------------------------

İŞTE 275 SANIK VE ALDIKLARI CEZALAR:

1-) Abdullah Arapoğlulları: 7 yıl 6 ay hapis cezası
2-) Abdulmuttalip Tonçer: 7 yıl 1 ay hapis cezası
3-) Abdulvahit Özkaya: 8 yıl 4 ay hapis cezası
4-) Adem Uzun: BERAAT ETTİ
5-) Adil Serdar Saçan: 14 yıl 5 ay hapis cezası
6-) Adnan Bulut: 6 yıl 3 ay hapis cezası
7-) Adnan Türkkan: 10 yıl 6 ay hapis cezası
8-) Ahmet Cinali: 10 yıl 6 ay hapis cezası
9-) Ahmet Hurşit Tolon: MÜEBBET HAPİS CEZASI, 5 yıl hapis cezası
10-) Ahmet Tuncay Özkan: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI, 16 yıl 2 ay hapis cezası
11-) Alaettin Sevim: 10 yıl hapis cezası
12-) Ali Kutlu: 6 yıl 3 ay hapis cezası
13-) Ali Oktay Şahbaz: 6 yıl 3 ay hapis cezası
14-) Ali Yasak: 6 yıl 3 ay hapis cezası
15-) Ali Yiğit: BERAAT ETTİ
16-) Alparslan Arslan: 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI, 90 yıl 3 ay hapis cezası
17-) Altunay Şahin: 6 yıl 3 ay hapis
18-) Arif Doğan: 47 yıl 3 ay hapis cezası
19-) Asım Demir: 10 ay hapis cezası
20-) Atilla Aksu: 6 yıl 3 ay hapis cezası
21-) Aydın Gergin: 7 yıl 6 ay hapis cezası
22-) Aydın Yüksek: 16 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası
23-) Aydoğan Aksüngü: 6 yıl 3 ay hapis cezası
24-) Ayhan Atabek: 6 yıl 3 ay hapis cezası
25-) Ayhan Çelik: BERAAT ETTİ
26-) Aykut Metin Şükre: 12 yıl 6 ay hapis cezası
27-) Ayşe Asuman Özdemir: 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası
28-) Bahadır Berk: BERAAT ETTİ
29-) Barbaros Hayrettin Altıntaş: 6 yıl 3 ay hapis cezası
30-) Bayram Demir: 8 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası
31-) Bedirhan Şinal: 18 yıl 8 ay hapis cezası
32-) Bedrettin Dalan'ın (Firari sanık) DAVA DOSYASININ AYRILDI.
33-) Bekir Çelik: BERAAT ETTİ
34-) Bekir Öztürk: 12 yıl hapis cezası
35-) Birol Başaran: 8 yıl 9 ay hapis cezası
36-) Boğaç Kaan Murathan: 16 yıl 9 ay hapis cezası
37-) Bora Ballı: 8 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası
38-) Bülent Baş: 6 yıl 3 ay hapis cezası
39-) Bülent Güngördü: 6 yıl 3 ay hapis cezası
40-) Caner Taşpınar: 6 yıl 3 ay hapis cezası
41-) Cem Şimşek: 6 yıl 3 ay hapis cezası
42-) Cemal Gökçeoğlu: 7 yıl 6 ay hapis cezası
43-) Cengiz Köylü: 6 yıl 3 ay hapis cezası
44-) Cihan Arık: 6 yıl 3 ay hapis cezası
45-) Cihandar Hasanhanoğlu: 12 yıl 6 ay hapis cezası
46-) Coşkun Çalık: BERAAT ETTİ
47-) Doğu Perinçek: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 34 yıl 4 ay hapis cezası
48-) Doğukan Yorulmaz: 6 yıl 3 ay hapis cezası
49-) Durmuş Ali Özoğlu: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS, 6 yıl 6 ay hapis cezası
50-) Dursun Çiçek: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
51-) Emcet Olcaytu: 13 yıl 2 ay hapis cezası
52-) Emin Caner Yiğit: 8 yıl 1 ay hapis cezası
53-) Emin Gürses: 12 yıl hapis cezası
54-) Emin Şirin: 7 yıl 6 ay hapis cezası
55-) Emrah Gönenci(Firari sanık) DAVA DOSYASI AYRILDI
56-) Emre Baltacı: 6 yıl 3 ay hapis cezası
57-) Engin Aydın (Hayatını kaybetti) DAVASI DÜŞÜRÜLDÜ
58-) Erbay Çolakoğlu: 8 yıl 10 ay 20 gün hapis
59-) Ercüment Ovalı: 6 yıl 3 ay hapis cezası
60-) Erdal İrten: BERAAT ETTİ
61-) Erdal Şahin: 6 yıl 3 ay hapis cezası
62-) Eren Mumcu: BERAAT ETTİ
63-) Ergün Poyraz: 29 yıl 7 ay hapis cezası
64-) Erhan Timuroğlu: 21 yıl 6 ay hapis cezası
65-) Erkan Ayyıldız: 4 yıl 7 ay hapis cezası
66-) Erkan Önsel: 9 yıl hapis cezası
67-) Erkut Ersoy: 11 yıl 15 gün hapis cezası
68-) Erol Manisa: 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası
69-) Erol Mütercimler: 8 yıl 9 ay hapis cezası
70-) Erol Ölmez: 9 yıl hapis cezası
71-) Ersin Gönenci: 8 yıl 4 ay hapis cezası
72-) Ertaç Giray: 11 yıl 8 ay hapis cezası
73-) Ertuğrul Orta: 6 yıl 3 ay hapis cezası
74-) Evrim Baykara: 6 yıl 3 ay hapis cezası
75-) Fahri Kepek: 6 yıl 3 ay hapis cezası
76-) Fahri Süslü: 8 yıl 9 ay hapis cezası
77-) Fatih Derdiyok: 2 yıl 6 ay hapis cezası
78-) Fatih Hilmioğlu: 23 yıl hapis cezası
79-) Fatih Koca: 6 yıl 3 ay hapis cezası
80-) Fatma Cengiz: 11 yıl 15 gün hapis cezası
81-) Fatma Sibel Gürcihan: 6 yıl 3 ay hapis cezası
82-) Ferda Paksüt: 2 yıl 6 ay hapis cezası
83-) Ferid İlsever: 15 yıl hapis cezası
84-) Feridun Refik Nuhoğlu: 6 yıl 3 ay hapis cezası
85-) Fikret Emek: 41 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası
86-) Fuat Ermiş: BERAAT ETTİ
87-) Fuat Selvi: MÜEBBET HAPİS CEZASI
88-) Fuat Turgut: 7 yıl 6 ay hapis cezası
89-) Garip İrfan Torun: BERAAT ETTİ
90-) Gazi Güder: 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası
91-) Güler Kömürcü: 7 yıl 6 ay hapis cezası
92-) Gürbüz Çapan: 1 yıl 3 ay hapis cezası
93-) Habip Ümit Sayın: 4 yıl 22 gün hapis cezası
94-) Hakan Akdoğan: BERAAT ETTİ
95-) Hakan Arıkan: 7 yıl 6 ay hapis cezası
96-) Hakan Şanlı: 8 yıl 9 ay hapis cezası
97-) Halil Behiç Gürcihan: 13 yıl 5 ay hapis cezası
98-) Halil Kemal Gürüz: 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası
100-) Halis Yavuz Işıklar: BERAAT ETTİ
101-) Hasan Ataman Yıldırım: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS, 12 yıl 9 ay hapis cezası
102-) Hasan Atilla Uğur: 29 yıl 3 ay hapis cezası
103-) Hasan Hüseyin Uçar: 6 yıl 3 ay hapis cezası
104-) Hasan Iğsız: MÜEBBET HAPİS CEZASI
105-) Hatice Bahtiyar: 7 yıl 6 ay hapis cezası
106-) Hayati Özcan: 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası
107-) Hayrettin Ertekin: 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası
108-) Hayri Bildik: 6 yıl 3 ay hapis cezası
109-) Hayrullah Mahmud Özgür: 10 yıl 6 ay hapis cezası
110-) Hıfzı Çubuklu: 7 yıl 6 ay hapis cezası
111-) Hikmet Çiçek: 21 yıl 9 ay hapis cezası
112-) Hulusi Gülbahar: 7 yıl 6 ay hapis cezası
113-) Hüdayi Ünlüer: 7 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası
114-) Hüseyin Gazi Oğuz: 10 yıl hapis cezası
115-) Hüseyin Görüm: 10 yıl hapis cezası
116-) Hüseyin Keskin: 10 yıl hapis cezası
117-) Hüseyin Nazlıkul: 2 yıl 1 ay hapis cezası
118-) Hüseyin Nusret Taşdeler: MÜEBBET HAPİS CEZASI
119-) Hüseyin Vural Vural: 17 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası
120-) Hüseyin Yanç: 6 yıl 3 ay hapis cezası
121-) İbrahim Benli: 6 yıl 3 ay hapis cezası
122-) İbrahim Özcan: 14 yıl 8 ay hapis cezası
123-) İbrahim Şahin: 49 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası
124-) İhsan Göktaş: 6 yıl 3 ay hapis cezası
125-) İlhami Ümit Handan: BERAAT ETTİ
126-) İlhan Bulayır: 6 yıl 3 ay hapis cezası
127-) İlhan Selçuk:(Hayatını kaybetti) DAVASI DÜŞÜRÜLDÜ
128-) İker Güven: 6 yıl 3 ay hapis cezası
129-) İlyas Çınar: 12 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası
130-) İlyas Gümrükçü: 6 yıl 3 ay hapis cezası
131-) İsmail Eksik: 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
132-) İsmail Hakkı Pekin: 7 yıl 6 ay hapis cezası
133-) İsmail Sağır: 21 yıl 6 ay hapis
134-) İsmail Yıldız: 28 yıl 4 ay hapis cezası
135-) İsmet Reçber: 6 yıl 3 ay hapis cezası
136-) Kahraman Şahin: 7 yıl 6 ay hapis cezası
137-) Kemal Aydın: 20 yıl 8 ay hapis cezası
138-) Kemal Kerinçsiz: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI, 5 yıl hapis cezası
139-) Kemal Şahin: 6 yıl 3 ay hapis cezası
140-) Kemal Yalçın Alemdaroğlu: 15 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası
141-) Kemalettin Balcı: 6 yıl 3 ay hapis cezası
142-) Kenan Özay: 4 yıl 3 ay hapis cezası
143-) Kenan Temur: BERAAT ETTİ
144-) Levent Ersöz: 22 yıl 6 ay hapis cezası
145-) Levent Temiz: 10 yıl hapis cezası
146-) Mahir Akkar: 3 yıl 4 ay hapis cezası
147-) Mahir Çayan Güngör: 7 yıl 6 ay hapis cezası
148-) Mahmut Güzel: 5 yıl hapis cezası
149-) Mahmut Öztürk: 6 yıl 3 ay hapis cezası
150-) Maruf Şinik: BERAAT ETTİ
151-) Memet Adnan Akfırat: 19 yıl hapis cezası
152-) Mehmet Ali Çelebi: 16 yıl 6 ay hapis cezası
153-) Mehmet Bedri Gültekin: 10 yıl 6 ay hapis cezası
154-) Mehmet Bora Perinçek: 6 yıl 3 ay hapis cezası
155-) Mehmet Bozkurt: 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası
156-) Mehmet Bülent Sarıkahya: 7 yıl 6 ay hapis cezası
157-) Mehmet Dalagan: 6 yıl 3 ay hapis cezası
158-) Mehmet Demirtaş: 22 yıl hapis cezası
159-) Mehmet Deniz Yıldırım: 16 yıl 10 ay hapis cezası
160-) Mehmet Eröz: MÜEBBET HAPİS CEZASI
161-) Mehmet Fikri Karadağ: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI, 12 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
162-) Mehmet Haberal: 12 yıl 6 ay hapis cezası
163-) Mehmet İlker Başbuğ: MÜEBBET HAPİS CEZASI
164-) Mehmet Koral: 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
165-) Mehmet Murat Yücel: 7 yıl 6 ay hapis cezası
166-) Mehmet Otuzbiroğlu: 7 yıl 6 ay hapis cezası
167-) Mehmet Sabuncu: 7 yıl 6 ay hapis cezası
168-) Mehmet Şener Eruygur: MÜEBBET HAPİS CEZASI+ 10 yıl hapis cezası
169-) Mehmet Zekeriya Öztürk: 19 yıl 6 ay hapis cezası
170-) Melih Yüksel: 6 yıl 3 ay hapis cezası
171-) Merdan Yanardağ: 10 yıl 6 ay hapis cezası
172-) Meryem Kurşun: 6 yıl 3 ay hapis cezası
173-) Mesut Özcan: 6 yıl 3 ay hapis cezası
174-) Mete Yalazangil: 6 yıl 3 ay hapis cezası
175-) Muammer Karabulut: 11 yıl 3 ay hapis cezası
176-) Muammed Murat Avar: 5 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası
177-) Muammed Sarıkaya: 6 yıl 3 ay hapis cezası
178-) Muammet Yüce: 12 yıl hapis cezası
179-) Muhittin Erdal Şenel: 7 yıl 6 ay hapis cezası
180-) Muhterem Bağcı: BERAAT ETTİ
181-) Murat Ağırel: 6 yıl 3 ay hapis cezası
182-) Murat Aplak: 2 yıl 6 ay hapis cezası
183-) Murat Çağlar: 10 yıl 10 ay hapis cezası
184-) Murat Çavdar: 6 yıl 3 ay hapis cezası
185-) Murat Eke: 6 yıl 3 ay hapis cezası
186-) Murat Özkan: (hayatını kaybetti) DAVASI DÜŞÜRÜLDÜ
187-) Murat Uslukılıç: 2 yıl 1 ay hapis cezası
188-) Mustafa Abbas Yurtkuran: 10 yıl hapis cezası
189-) Mustafa Ali Balbay: 34 yıl hapis cezası
190-) Mustafa Bakıcı:(Firari sanık) DAVA DOSYASI AYRILDI
191-) Mustafa Dönmez: 49 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası
192-) Mustafa Hüseyin Buzoğlu: 31 yıl 9 ay hapis cezası
193-) Mustafa Koç: 14 yıl 2 ay hapis cezası
194-) Mustafa Levent Göktaş: 23 yıl 9 ay hapis cezası
195-) Mustafa Özbek: MÜEBBET HAPİS CEZASI, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası
196-) Muzaffer Öztürk: 12 yıl 6 ay hapis cezası
197-) Muzaffer Şenocak: 12 yıl 11 ay hapis cezası
198-) Muzaffer Tekin: 2 KERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI, 117 yıl hapis cezası
199-) Münür Kemal Yavuz: 7 yıl 6 ay hapis cezası
200-) Neriman Aydın: 10 yıl 5 ay hapis cezası
201-) Noyan Çalıkuşu: 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası
202-) Nusret Senem: 20 yıl 3 ay hapis cezası
203-) Oğuz Alpaslan Abdülkadir: 6 yıl 3 ay hapis cezası
204-) Oğuz Bulut: 11 yıl 3 ay hapis cezası
205-) Oğuzhan Sahıroğlu: 6 yıl 3 ay hapis cezası
206-) Okan İşgör: 20 yıl hapis cezası
207-) Oktay Yıldırım: 33 yıl 10 ay hapis cezası
208-) Onur Özdemir: BERAAT ETTİ
209-) Orhan Güçlü: 2 yıl 1 ay hapis cezası
210-) Orhan Tunç: 6 yıl 3 ay hapis cezası
211-) Osman Gürbüz: 8 yıl 9 ay hapis cezası
212-) Osman Yıldırım: 9 yıl hapis cezası
213-) Önder Koç: BERAAT ETTİ
214-) Özkan Kurt: 13 yıl 6 ay hapis cezası
215-) Özlem Usta: 6 yıl 3 ay hapis cezası
216-) Rafet Arslan: 6 yıl 3 ay hapis cezası
217-) Raif Görüm: 6 yıl 3 ay hapis cezası
218-) Rasim Görüm: 6 yıl 3 ay hapis cezası
219-) Recai Alkan: 6 yıl 3 ay hapis cezası
220-) Recep Gökhan Sipahioğlu: 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
221-) Recep Taylan: BERAAT ETTİ
222-) Rıza Ferit Bernay: 10 yıl hapis cezası
223-) Saipir Debzlelvidze:(Firari sanık) DAVA DOSYASI AYRILDI
224-) Salih Kurter: BERAAT ETTİ
225-) Sami Hoştan: 10 yıl hapis cezası
226-) Satılmış Balkaş: BERAAT ETTİ
227-) Sedat Özüer: 7 yıl 6 ay hapis cezası
228-) Sedat Peker: 10 yıl hapis cezası
229-) Selçuk Özkan: 4 yıl 7 ay
230-) Selim Akkurt: 10 yıl 6 ay hapis cezası
231-) Selim Utku Gümrükçü: 6 yıl 3 ay hapis cezası
232-) Semih Tufan Gülaltay: 12 yıl hapis cezası
233-) Serdar Öztürk: 25 yıl 6 ay hapis cezası
234-) Serhan Bolluk: 7 yıl 6 ay hapis cezası
235-) Servet Kaynak: 8 yıl 9 ay hapis cezası
236-) Sevgi Erenerol: MÜEBBET HAPİS CEZASI, 8 yıl 9 ay hapis cezası
237-) Seyhun Zaim: 15 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası
238-) Sinan Aygün: 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası
239-) Siyami Yalçın: 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası
240-) Süleyman Esen: BERAAT ETTİ
241-) Süleyman Solmaz: (Firari sanık) DAVA DOSYASI AYRILDI
242-) Taner Ünal: 8 yıl 9 ay hapis cezası
243-) Tanju Güvendiren: 6 yıl 3 ay hapis cezası
244-) Tanju Okan: 1 yıl 3 ay hapis cezası
245-) Taylan Özgür Kırmızı: 7 yıl 6 ay hapis cezası
246-) Tekin Irşi: 9 yıl 2 ay hapis cezası
247-) Tuğrul Demre: 6 yıl 3 ay hapis cezası
248-) Tuncay Hacıbektaşoğlu: BERAAT ETTİ
249-) Tunç Akkoç: 11 yıl 6 ay hapis cezası
250-) Tuncer Kılınç: 13 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası
251-) Turhan Çömez(Firari sanık) DAVA DOSYASI AYRILDI
252-) Turhan Özlü: 9 yıl hapis cezası
253-) Ufuk Akkaya: 8 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası
254-) Ufuk Mehmet Büyükçelebi: 7 yıl 6 ay hapis cezası
255-) Ulaş Özel: 15 yıl 3 ay 15 gün
256-) Ümit Oğuztan: 8 yıl 9 ay hapis cezası
257-) Ünal İnanç: 18 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası
258-) Vatan Bölükbaşoğlu: 6 yıl 3 ay hapis cezası
259-) Vedat Yenerer: 7 yıl 6 ay hapis cezası
260-) Veli Küçük: 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 99 yıl hapis cezası
261-) Yalçın Küçük: 22 yıl 6 ay hapis cezası
262-) Yaşar Arslanköylü: 6 ay 20 gün hapis cezası (6136 sayılı kanuna muhalefet etmek'den en az cezayı aldı)
263-) Yaşar Oğuz Şahin: 6 yıl 3 ay hapis cezası
264-) Yaşar Tozkoparan: 6 yıl 3 ay hapis cezası
265-) Yusuf Beşirik: 6 yıl 3 ay hapis cezası
266-) Yusuf Erikel: 8 yıl 9 ay hapis cezası
267-) Yusuf Ethem Akbulut: 7 yıl 6 ay hapis cezası
268-) Yusuf Görüm: 6 yıl 3 ay hapis cezası
269-) Yusuf Tunçer: 7 yıl 6 ay hapis cezası
270-) Yüksel Dilsiz: 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası
271-) Zafer Şen: 8 yıl 9 ay hapis cezası
272-) Zahide Ruhsar Şenoğlu: 7 yıl 11 ay hapis cezası
273-) Zeki Yurdakul Çağman: 6 yıl 3 ay hapis cezası
274-) Zerar Atik: 6 yıl 3 ay hapis cezası
275-) Ziya İlker Göktaş: 7 yıl 6 ay hapis cezası

(05 Ağustos 2013), son güncel.: (10 Ağustos 2013)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Ergenekon´un bitişine 3 gün kaldı

Baskına çağıran TGB´ye baskın

Flaş: Ergenekon´da izleyici yok

Ergenekon´da karar 5 Ağustos´ta

Flaş!!! Mütalaa: Ergenekon var

Ergenekon ve benzer davaları engelleme girişimleri

Ergenekon, Balyoz ve benzer davalarda delil tartışmaları

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5507    yazdır/print


 

Ergenekon´da 313. duruşma

Ergenekon davasında 313. duruşma görülüyor. Sanıkların savcılık mütalaasına karşı son savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Duruşmada sanıklardan Gürbüz Çapan son savunmasını yapıyor.

11.06.2013 11:27 Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük´ün de aralarında bulunduğu 66´sı tutuklu 275 sanıklı Ergenekon davasının 313. duruşması görülüyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın duruşmasında, CHP milletvekilleri Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay ile Veli Küçük, İbrahim Şahin, Tuncay Özkan ve Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan´ın da aralarında bulunduğu 49 tutuklu sanık hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve Gazeteci Adnan Bulut ile Yalçın Küçük de duruşmaya katıldı. Küçük, Odatv davasından tutuklu olduğu için tutuklu sanık bölümünde yer aldı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, YAŞ üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve emekli Tuğgeneral Levent Ersöz´ün de aralarında bulunduğu 17 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi.

Kimlik yoklamasının ardından Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, 7 Haziran 2013 tarihli oturumda tutuklu sanık İlker Başbuğ´un savunmasını tamamlamasının ardından bazı seyircilerin alkışlamak suretiyle duruşma disiplinini ve düzenini bozduklarına ilişkin jandarma tarafından tutulan tutanağın mahkemeye sunulduğunu açıkladı.

SANIK GÜRBÜZ ÇAPAN´IN SAVUNMASI

Daha sonra da Özese, tutuksuz sanık Adil Serdar Saçan´a savunması için hazır olup olmadığını sordu. Ancak Saçan, rahatsız olduğu için savunma sırasını mahkemenin müsaadesiyle sanık Gürbüz Çapan´a vermek istediğini ifade etti. Başkan Özese rahatsızlığını sorduğunda Çapan, akciğer yetmezliği sendromu olduğunu ve fazla oturamadığını söyledi. Bunun üzerine Başkan Özese, savunması için Çapan´a söz verdi.

Çapan, Dava dosyasındaki deliller bir örgütün varlığını ortaya koyuyorsa örgütün istemediği bir kişi olduğum apaçık ortadadır. diye konuştu. Çapan sözlerine Bu davayla ilgili bir sürü vatandaşımız var. Savunmalarımız sırasında onlar da ben de aramızda organik bir ilişkinin olamayacağını söyledik. Bırakın darbecilerle birlikte olmayı bir karakolda çay içmişliğim bile yoktur. diye konuştu.

Bu dava ile hayatının hiç bir evresi arasında irtibat göremediğini belirten Çapan, kendi ile alakalı suçlamaların Ergenekon davasından ayrılmasını istedi.

Kendisine gelen bir ihbarda suikaste uğrayacağının belirtildiğini anlatan Çapan, silah temin etmeye çalıştığını söyledi. Resmi kanallardan silah ve koruma talebinde bulunduğunu belirten Çapan bu isteklerinin de geri çevrildiğini anlattı. Bu davada tanık olmasının da sanık olmasının da mümkün olmadığını belirten Çapan, bu davada yeri olmadığını, tek suçunun Cumhuriyet gazetesine yardım etmek olduğunu söyledi.

Çapan, 50 yaşımdan sonra dava nedeniyle 1,5 yılımı kaybettim. Dışarı çıkıp hakkımı aramaya da çalışmayacağım ama özensiz ve dikkatsiz delillerle birşey yapmadan beraatime karar verilmesini talep ediyorum. ifadesini kullandı. (Cihan)

SANIK ADİL SERDAR SAÇAN´IN SAVUNMASI

Duruşmada tutuksuz sanık İstanbul eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan da son savunmasını yaptı. 2 saat savunma süresi verilen Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini söyleyerek, Tahliye olduktan 3 ay sonrasına kadar neden tutuklandığımı ben de anlayamadım. Dosyadaki iddiaları, belgeleri okuyunca ´Bende hakim olsam tutuklardım´ diye düşündüm. Emniyet talep ettiğim bazı belgeleri, ben tahliye olduktan 2 ay sonra gönderdi. Zamanında gönderseydi tutuklanmazdım. 25 yıl emniyet hizmet ettiğim halde bana bunu yaparsa, emniyetçi olmayanlara neler yapar, diye düşünüyor insan. O kadar emeğimiz var. Yazıklar olsun. Talebimin üzerine dosyaya gelen belgeler iddianameyi tamamen çürüttü diye konuştu. Saçan, soruşturma aşamasında emniyetin yaklaşık 300 sayfa belgeyi savcılıktan ve sonrasında da mahkemeden gizlediğini iddia etti.

2001 yılında Tuncay Güney ile yapılan mülakatın ardından yürütülen proje çalışmasının savcılık tarafından hazırlık soruşturmasına dönüşmeden kapatıldığını söyleyen Saçan, kendisi hakkında ´soruşturmayı kapattığı, mülakat kasetlerini aldığı, başka suretleri olmayan belgelerin evinde bulunduğu´ şeklinde suçlamalarda bulunulduğunu belirtti. Güney´in mülakat kasetleri ile kendisinin aldığı iddia edilen belgelerin talep etmeleri üzerine ilgili yerlerden mahkemeye gönderildiğini söyleyen Saçan, Ben yaptığım operasyonlarla ilgili belgelerin birer suretini hep yanımda götürmüşümdür. Adli tahkikatta dava açıldıktan sonra gizlilik kalkar dedi.

Dava kapsamında dinlenen gizli tanığın, ´Saçan´ın, Sedat Peker´e yol verdiğini alemde herkes bilir´ şeklinde ifade verdiğini söyleyen Saçan, bu iddianın doğru olmadığını belirterek Alemde herkes yol vermediğimi çok iyi bilir dedi. Adil Serdar Saçan, Yattılar kalktılar ´Saçan işkenceci´ dediler. Bu işkence davası mı? İşkence iddialarına ilişkin yargılandığım davalardan beraat ettim. Tuncay Güney´e işkence yaptığım mütalaa edilmiş. Ben Güney´e işkence yapmadım, bununla ilgili kesinleşmiş yargı kararı var diye konuştu. Dava sanıklarından Veli Küçük´ü tanımadığını söyleyen Saçan, Veli Küçük´e hiçbir belge vermedim, telefon irtibatım yok. Adam hakkında bir sürü işlem yapmışım gidip bir de tanışacak mıyız? diye konuştu.

SANIK YALÇIN KÜÇÜK´ÜN SAVUNMASI

Adil Serdar Saçan´ın ardından Mahkeme Başkanı Özese, tutuksuz sanık Yalçın Küçük´e Avukat Kazım Yiğit Akalın burada. Siz son savunmanız için hazır mısınız? diye sordu. Sinirlenen Yalçın Küçük, Siz burada devlet işi yapıyorsunuz. Ben bir devletim. Burada devlet olarak bulunuyorum. Çocuk gibi ´Gel hazır mısın savunmanı yap´ olmaz. Ben çocuk değilim. Ben kafası olan bir adamım diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Özese´nin Bağırmayın diye uyarması üzerine Yalçın Küçük yine sinirli bir tonda şöyle konuştu: Benim 100 avukatım vardır. Her birinin ayrı yerlerde ayrı işi var. Devlet için buradayım. Ciddi konuşma yapacağım. Bizim acelemiz yok, sizin aceleniz nedir? Görüyorsunuz sabahtan beri çalışıyorum. Dikkatim yoğunken savunma yapamam. Avukatım, ustadım Hasan Fehmi Demir´in gelmesini bekliyorum. Çünkü o da çok çalıştı diye konuştu.

Başkan Özese ise Mütalaa 18 Mart´ta verildi. Aradan 2.5 ay geçti. Tutuklu sanıklardan başladık, hazır olan tutuksuz sanıkları da aldık diye konuştu.

SANIK ÖZKAN KURT´UN SAVUNMASI

Ergenekon soruşturmasını yürüten savcı Zekeriya Öz´ü tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Özkan Kurt da önceki beyanlarını tekrar ettğini söyleyerek, yazılı savunmasını mahkemeye sundu.

MAHKEMEDEN AVUKAT VE SANIKLARIN MAZERET TALEPLERİNE RET

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Özese, Yalçın Küçük´ün avukatlarından Kazım Yiğit Akalın´a savunma yapıp yapmayacaklarını yeniden sordu. Avukat Akalın Benim işverenim avukat Hasan Fehmi Demir´dir. Ben yanında çalışan SGK´li işçi avukatım. Hasan Bey boyun fıtığı ameliyata oldu, 30 günlük raporu olmasına rağmen gelip savunmayı yapmak istiyor. Haftaya pazartesi ya da salı günü savunmasını yapabilir dedi.

Aldıkları ara kararları açıklayan Mahkeme Başkanı Özese, Davanın geldiği aşama, duruşmaların kesintisiz devam ettiği, tutuklu sanıkların hepsinin esas hakkındaki mütalaalara karşı son savunmalarını yaptığına dikkat çekti. Kararında tutuksuz sanıkların vareste tutulma taleplerinin de kabul edilmediğinin tebliğ edildiğine dikkat çeken mahkeme heyeti, avukatların ve sanıkların mazeret taleplerinin reddine karar verdi.

TUTUKLU 66 SANIK İLE TUTUKSUZ 80 SANIĞIN SAVUNMASI TAMAMLANDI

Bu şekilde tutuklu 66 sanığın savunması tamamlanmış oldu. Yine esas hakkındaki mütalaanın açıklanamsının ardından geçen 2 aylık süre içinde 80 tutuksuz sanık da mütalaaya ilişkin son savunmasını yapmış oldu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti savunmaların alınmasına ara verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 13 Haziran Perşembe saat 09.30´a ertelendi. (DHA)

312. DURUŞMADA YAŞANANLAR

Ergenekon davasında dün de 312. duruşma görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi´nde oluşturulan salonda dün görülen 312. duruşmaya CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal, Tuncay Özkan ve İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek´in de aralarında bulunduğu 46 tutuklu sanık katıldı. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Gülhane Askeri Tıp Akademisi´nde (GATA) tedavi gören Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler ve emekli Tuğgeneral Levent Ersöz´ün de aralarında yer aldığı 20 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, başka suçtan tutuklu yargılanan Yalçın Küçük ile tutuksuz sanıklar eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Abbas Yurtkuran ve avukat Hüseyin Buzoğlu da hazır bulundu.

SANIK MUSTAFA ABBAS YURTKURAN´IN SAVUNMASI

Duruşmada, savunmasını yapan Yurtkuran, mütalaada iletişim tespitlerine göre davanın sanıklarından emekli Orgeneral Şener Eruygur, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Doğu Perinçek gibi bazı sanıklarla irtibatlı olduğunun yazıldığını söyledi. Eruygur ile yazlık evinde komşu olduklarını, rektörlük görevi nedeniyle iki kez Eruygur´a ziyarette bulunduğunu ifade eden Yurtkuran, Tolon ile iddia edilen irtibat süresinin ise 2-3 kez telefon görüşmesi olduğunu savundu.

Dava sanıklarından İlker Güvenin 20 yıllık arkadaşı olduğunu, yine sanıklardan emekli Tuğgeneral Levent Ersözü de Bursa Bölge Jandarma Komutanı olması nedeniyle tanıdığını anlatan Yurtkuran, Haberal hem meslektaşım, hem de transplantasyonda ağabeyimdir. Bu kişilerle olan ilişkim örgütsel ilişki değildir. Rektör olmam nedeniyle kamu görevimin gerektirdiği ilişkilerdir dedi.

Yurtkuran, Perinçek´in de aralarında bulunduğu İşçi Partili bazı sanıklarla da mütalaada yer almasına rağmen hiç görüşmesinin olmadığını, bu kişileri dava nedeniyle tanıdığını öne sürdü. Rektörlüğünü yaptığı 2000-2008 yılları arasında Uludağ Üniversitesi´nde hiçbir öğrenci hareketinin dahi olmadığını savunan Yurtkuran, darbe iddialarını ise kabul etmedi.

BALBAY VE HABERAL´DAN TBMM´YE ÇAĞRI

Dünkü duruşmada davanın sanıklarından Balbay ve Haberal ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 2 yıllık süre içerisinde tutuklu milletvekilleri sorununun çözülmemiş olmasının TBMM´nin sorunu olduğu belirtilerek, Hemen her dönem yargı paketleri çıkaran TBMM, bugüne kadar bu sorunu çözemeyerek eksik çalışmalarını devam ettirmiş ve bizleri de seçen binlerce insanın oylarını da adeta yok saymıştır ifadeleri kullanıldı. Tutukluyken aday olanların milletvekili seçildikten sonra özgürlüğüne kavuştuğu kaydedilen açıklamada, tutukluluk sorunlarının çözülmesi için TBMMye çağrıda bulunuldu. (AA)

(11 Haziran 2013, 11:27)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Flaş!!! Mütalaa: Ergenekon var

Ergenekon ve benzer davaları engelleme girişimleri

Ergenekon, Balyoz ve benzer davalarda delil tartışmaları

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5382    yazdır/print


 

Ergenekon´da yumruklaşma

Ergenekon davasına 277. duruşma ile devam ediliyor. Avukatlar Mahkeme Başkanı tartıştı, avukatların mikrofonları kapatıldı. Bir avukat salondan çıkarıldı. Sanık Mustafa Balbay, ´Burada hukuk, milli irade ayaklar altına alınmaktadır´ dedi. Mahkeme Başkanı Balbay´ın mikrofonunu kapattırdı. Duruşmanın ilerleyen saatlerinde benzer tartışmalar yine yaşandı. Mahkeme başkanının bir avukatı salon dışına çıkarttırmak istemesi üzerine diğer bazı avukatlar da o avukatı jandarmaya karşı korumaya aldı ve dışarı çıkartılmasını engellemeye çalıştı. Sanık avukatları ile jandarmalar arasında yumruklaşma yaşandı. Gerginlik üzerine duruşma salonuna takviye jandarma ekipleri geldi. Taşkınlık devam etti. Bazı izleyiciler küfür ederek mahkeme heyetine doğru yürümeye çalıştı.

11.03.2013 10:59 Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük´ün de aralarında bulunduğu 67´si tutuklu 275 sanıklı Ergenekon davasının 277. duruşması başladı. Duruşmaya Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Hurşit Tolon, Hasan Iğsız ve İbrahim Şahin´in de aralarında bulunduğu 47 tutuklu sanık ve 9 tutuksuz sanık katıldı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Nusret Taşdeler, Veli Küçük ve Doğu Perinçek´in da aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanık ise katılmadı.

Büyük duruşma salonunda KCK davasının görülmesi nedeniyle Ergenekon davası, yargılamaların ilk başladığı küçük duruşma salonunda başladı. Salonun küçük olması ve katılımın yoğun olacağı ihtimali nedeniyle duruşma salonuna sanık yakınlarının da aralarında bulunduğu az sayıda izleyici katıldı.

Saat 10.14´de başlayan duruşmaya Cumhuriyet Savcıları Murat Dalkuş ve Mehmet Ali Pekgüzel de katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese bügünkü oturumda ortaya konan delillerle ilgili tarafların beyanlarının alınacağını söyledi. Yoklamanın yapılmasının ardından davaya katılan avukatlarında yoklaması yapıldı. Esas hakkındaki mütalaanın verilmesine kadar duruşmalardan men edilen tutuklu sanık Durmuş Ali Özoğlu´nun avukatı Ali Rıza Dizdar, müvekkilinin duruşmalardan yasaklı olduğu için beyanda bulunamayacağını belirtti. Mahkeme Başkanı Özese de yoklamanın yapıldığını, talebini yazılı olarak mahkemeye sunmasını isteyerek Avukat Dizdar´a söz vermedi. Avukat Dizdar´ın konuşmasına devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Özese´nin talimatı üzerine mikrofonu kapatıldı.

AVUKAT ZEYNEP KÜÇÜK: FİZİKİ KOŞULLAR KORKUNÇ

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük´ün kızı aynı zamanda avukatı olan Zeynep Küçük, duruşmanın küçük salonda yapılması nedeniyle yer konusunda sorun yaşandığını belirterek, Fiziki koşullar korkunç. Üst üste burada sıkıştık diye konuştu. Mahkeme Başkanı Özese de Keşke büyük salonda duruşmayı yapabilseydik ancak büyük salonda KCK davası görülüyor diye cevap verdi. Bazı avukatların ayakta kalması üzerine, müdahil avukatlar için ayrılan bölümde oturmalarına izin verildi. Öte yandan bazı avukatlar da izleyicilerin arasında duruşmayı izledi. Küçük olması nedeniyle avukatlar, sanık yakınları, milletvekilleri ve basın mensupları salona alındı. Bazı sanık yakınları da salon dışında bulunan ve ekran bulunan alanda duruşmayı takip etti. CHP Milletvekilleri Ali İhsan Köktürk ve Ali Özgündüz de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

HABERAL´IN AVUKATI: YAŞAR YAZICIOĞLU HAZIR, TANIK OLARAK DİNLENSİN

Mahkeme Başkanı Özese daha sonra dosyaya çeşitli kurumlardan gelen evrakları okudu. CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal´ın avukatı Dilek Helvacı da söz alarak eski Başbakanlık Müsteşarlarından Yaşar Yazıcıoğlu´nun hazır olduğunu belirterek tanık olarak duruşmada dinlenmesini talep etti.

SANIKLAR REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Bu sırada sanıklardan Fikri Karadağ ve Hüseyin Buzoğlu mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Sanık Buzoğlu, Siz tarafsızlığınızı yitirmenin yanı sıra 18 Şubat´ta verdiğiniz ara kararla kararınızı açıkladınız. Sizin artık bu heyet içinde yer almamanız gerekir dedi.

AVUKAT İLE HAKİM TARTIŞTI

Mahkeme Başkanı Özese de Empati yapıp bizim yerimize geçmeyin. Mahkeme öyle bir şey söylemez dedi. Sanık Buzoğlu da Şahsınızın yerinde olmaktansa bu davada sanık ya da avukat olmayı tercih ederim diye konuştu. Mahkeme Başkanı Özese, Bunlar amacını aşan söylemler. Biz Türk Milleti adına yargılama yapıyoruz diyerek sanık Buzoğlu´nu uyardı.

AVUKAT SALONDAN ATILDI

Bu sırada duruşmada avukat Zeynep Küçük söz alarak müvekkilinin esas hakkındaki mütalaa verilene kadar duruşmalardan men edildiğini hatırlatarak, Veli Küçük´ün beyanda bulunması için salonda bulunması gerektiğini ifade etti. Zeynep Küçük´ün sesini yükselterek konuşmasına devam etmesi üzerine mikrofonu kapatıldı. Bu sırada söz almadan konuşan avukat Mehmet Taşdelen, Niye mikrofonu kapatıyorsunuz. Konuşmamıza izin vermiyorsunuz? diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Özese de Disipline uymayan herkes dışarı çıkartılır dedi. Avukat Taşdelen´in yüksek sesle konuşmaya devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Özese avukatın Taşdelen´in dışarı çıkmasını istedi. Avukat Taşdelen de Zaten konuşturmuyorsunuz. Buradan çıkıyorum diyerek salondan ayrıldı.

BALBAY´IN MİKROFONU KAPATILDI

Mustafa Balbay da Burada hukuk, milli irade ayaklar altına alınmaktadır dediği sırada Mahkeme Başkanı Özese´nin talimatı üzerine mikrofonu kapatıldı. Taleplere ilişkin görüşü sorulan Mehmet Ali Pekgüzel, reddi hakim talebin soyut ve kişisel nedenlere dayandırıldığını, sırf yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, taleplerin reddedilmesini istedi. Mahkemede talebi değerlendirmek üzere duruşmaya ara verildi.

TALEPLERE İLİŞKİN KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti bir saatlik aranın ardından taleplere ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanık Fikri Karadağ ve tutuksuz sanık Hüseyin Buzoğlu´nun reddi hakim taleplerini, mahkeme heyetinin tarafsızlığını gölgeye düşürecek sebeplerden olmadığı ve talebin açıkça davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçeleriyle reddetti. Mütalaaya karşı son savunmaları alınıncaya kadar duruşmadan men edilen Veli Küçük ve Durmuş Ali Özoğlu´nun ortaya konan delillere karşı beyanda bulunması için duruşmada hazır edilmesi talebini de değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklarla ilgili disiplin tedbir kararı bulunduğundan talebin reddedildiğini açıkladı. Mahkeme heyeti, ayrıca CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal´ın avukatı Dilek Helvacı´nın eski Başbakanlık Müsteşarlarından Yaşar Yazıcıoğlu´nun tanık olarak dinlenmesi talebini de reddetti. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, Avukat İlkay Sezer´in Müvekkili Hurşit Tolon ile ilgili daha önce mahkemeye sunduğu reddi hakim talebini kabul edilmediğini belirtti. Mahkeme heyeti, İlkay Sezer´in dilekçesinde bulunan bazı ifadelerden dolayı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

AVUKATLAR MAHKEMEYE KARŞI DİRENİŞE GEÇTİ!

´Ergenekon´ davasında, tanık beyanları ve delillerle ilgili şu aşamada beyanda bulunmak istemeyen sanık avukatları ile Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese arasında tartışma çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, dosyadaki tanık beyanları ve delillere ilişkin sanık ve avukatlarına 15´er dakika süre verildiğini, konuşmak isteyenlerin beyanlarının alınacağını kaydetti.

Ancak, buna tepki gösteren bazı avukatlar, mahkemenin dosyaya gelen bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarını hazırlamaları amacıyla kendilerine süre verdiği, tüm delillerle ilgili beyanda bulunmak için hazır olmadıklarını belirttiler.

Avukat Vural Ergül, mahkemeden ısrarla söz isterken avukat Celal Ülgen de, Başkan Özese´nin uyarılarına rağmen oturmayacağını ve konuşmak istediğini söyledi. Avukat Ergül, mahkemenin bu uygulamasının usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade etti.

Avukat Celal Ülgen´in de oturmayarak konuşmaya devam etmesi üzerine de Başkan Özese, ´Başkanla tartışıyorsunuz. Disipline aykırı davranıyorsunuz´ dedi.

Ülgen´in ´Ben saygılıyım´ sözleri üzerine Özese, ´Biz şahsi bir saygı istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti adına yargılama yapıyoruz. Saygınız Türk milletinedir´ diyerek, Ülgen´i oturması konusunda uyardı.

Ülgen´in ısrarlara rağmen yerine oturmaması üzerine Özese, önce uyarıda bulundu, ardından da avukatın salondan dışarı çıkartılmasını istedi.

Bunun üzerine diğer avukatlar da Ülgen´in çevresini sararak dışarı çıkartılmaması için jandarmayı engelledi. Özese de, ´Komutan, engelleyen herkesi çıkarın´ uyarısında bulundu.

Avukatların direnişinin sürmesi üzerine duruşmaya ara verildi. Ara sırasında izleyiciler ve sanıklar salondan çıkartılırken avukatların duruşma salonundan ayrılmamak için jandarmaya karşı direnişleri sürüyor.

SALONDA YUMRUKLAŞMA

Duruşmada sanık avukatlarıyla jandarma görevlileri arasında yumruklaşma yaşandı. Salona takviye jandarma ekipleri alındı.

İZLEYİCİLER MAHKEME HEYETİNE SALDIRMAK İSTEDİ

Ergenekon davasının tanınmış sanık avukatlarından Celal Ülgen´in mahkeme başkanı tarafından salondan atılmak istenmesiyle tırmanan tansiyon kavgaya dönüştü. Ülgen´in salondan çıkarılmak istenmesi geriliminin ardından ara verilen duruşma tekrar başladığında avukatlar ve jandarma tekme tokat kavgaya tutuştu.

Duruşmanın başlamasıyla beraber Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, verilen arada yaşanan olaylarda stajyer avukat Ece Unutmaz´ın bir tablet aracılığıyla görüntü aldığı ve jandarmanın tableti istemesiyle CHP Milletvekili Musa Çam´a verdiğini ifade etti. Musa Çam´ın tablet bilgisayarı kendine ait olduğunu söyleyerek jandarmalara vermediğini ifade etti. Başkan Özese, duruşma salonunda görüntü almanın yasak olduğu gerekçesiyle stajyer avukatın dışarı çıkarılmasını istedi. Ancak avukatlar araya girerek stajyer avukatın dışarı çıkarılmasını engelledi. Bunun üzerine duruşma salonuna robocop jandarmalar girdi. Jandarmalar ile avukatlar arasında arbede yaşandı. Bu esnada bazı avukatların kollarında ufak sıyrıklar oluştu. Arbede uzun süre devam etti. Robocoplar duruşma salonu içerisinde adeta etten duvar ördü. Bu esnada bazı izleyiciler küfür ederek mahkeme heyetine doğru yürümeye çalıştı ancak izleyiciler buna engel oldu. Duruşma salonunda CHP Milletvekili Musa Çam, cep telefonuyla görüntü aldı. Jandarmalar kaydın silinmesini istedi. Musa Çam ise telefonunu vermedi ve fotoğrafı silmedi. Arbedenin sürmesi üzerine seyirciler ile sanık bölümü arasına robocoplar yerleştirildi. Mahkeme heyetinin bulunduğu kürsünün önüne de set kurdu. Bu esnada bazı avukatlar heyete doğru bağırmaya başladı. Ali Rıza Dizdar ve Mahkeme Başkanı arasında sık sık bağrışmalar yaşandı. Son olarak stajyer avukatın dışarı çıkarılmasıyla jandarmalar salondan çıkarıldı ve duruşmaya devam edildi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen Ergenekon Davası´nda söz alan tutuklu sanık CHP Zonguldak milletvekili Prof. Dr. Mehmet haberal duruşmada yaşanan gerginliğe dikkkat çekerek, Biz hekimler ve siz hakimler dogrudan insan hayatını ilgilendiren mesleklerle meşgulüz. Görevimiz biran evvel üzerimize düşeni yapıp insanları topluma kavuşturmak. Hekimler ve hakimler mesleklerini icra ederken sinirlenmemesi, reaksiyon göstermemesi gerekiyor. Arkanızda ´Adalet mülkün temelidir ´ yazıyor ve adalet yüceler yücesi Allah´ın emridir. Benim birinci görevim sizin sağlığınızı korumaktır. Ne olur sağlığınızı zedelemeyin. Beraber karşılıklı birbirimizi dinleyelim dedi.

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Davanın tutuklu sanıklarından Bedirhan Şinal´in ifadeleri sağlık sistemimi bozan iddialar. Ben yasal haklarımı kullanacağım. Mahkemenin da haklarımı koruyacağı inancındayım. Mahkeme kanalıylada suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum dedi.

Sanıkların beyanlarının alınmasına ara veren Mahkeme Heyeti duruşmayı yarın saat 09.30´a erteledi

ŞOK DELİLLERİ GENELKURMAY GÖNDERDİ---------------------------------------------------------------------------

Bugünkü duruşmada savcının mütalaa vermesi beklenmiyor. Belki mütalaanın gecikebileceği de söylenebilir. Çünkü son duruşmada mahkeme çok sayıda ara karar almıştı. Bunlardan biri, yeni delillerin ortaya çıkması üzerine sanık avukatlarına savunma için süre verilmesiydi.

Mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanlığı´ndan gönderilen harddisklere ilişkin naip hakim incelemesi ve diğer naip hakim incelemelerine ilişkin rapor ve belgelerin çokluğunu dikkate alarak, bu belgeler ile daha önce dosyaya gelen diğer belgeler ve tanık beyanlarının incelenmesi amacıyla sanıklar ve avukatlarına süre verilmesine hükmetmişti.

Bilindiği gibi son bir kaç haftadır basına yansıyan bilgilere göre, Ergenekon davası kapsamına alınan internet andıcı ile ilgili olarak mahkeme heyetinin talebi üzerine Genelkurmay´daki bazı bilgisayarların harddiskleri incelemeye gönderilmiş, harddisklerden darbe planlarını destekleyen şok içerikli belge ve bilgiler çıkmıştı.

Mahkemede bulunmayan yeni belge ve isimlerin yer aldığı hardisklerdeki yaklaşık 3 milyon belgeden 600 bin adedinin şifreli ve gizli ibareli olduğu anlaşılmış, mahkeme Genelkurmay´dan şifreleri istemişti.

Gölcük Donanma Komutanlığı´nda elde edilen çuvallarca belgenin delil olarak çok büyük önemi olmasına ve davaları önemli ölçüde etkilemesine benzeyeceği anlaşılan Genelkurmay harddisklerinden çıkan belge ve bilgilerin de yeni bazı soruşturmaların açılmasına yol açabileceği, şifreli belgelerin açılmasıyla ilerleyen süreçte diğer yeni delillerin de elde edilebileceği düşünülüyor. Harddisklerdeki yeni delillerden basına yansıyan bazıları özetle şu şekilde:

Cumhuriyet mitingleri sivil değilmiş

Genelkurmay´ın Ergenekon davasına bakan mahkemeye gönderdiği harddisklerden AK Parti hükümetine karşı 2007´de düzenlenen mitinglerle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Resmi yazışmalarda mitingler hakkında değerlendirmeler var. Yazışmalardan mitinglere destek verilmesi gerektiği açıkça belirtiliyor. Eski adı Psikolojik Harekat olan Bilgi Destek Dairesi´nden Albay Fuat Selvi´nin hazırladığı belgede, terör ve Cumhuriyet mitingleri kıyaslanıyor. Nerelerde yanlış yapıldığı, başarılı mitinglerin nasıl olması gerektiği tek tek anlatılıyor.

Genelkurmay´ın inkar ettiği Tushad´ın belgeleri Genelkurmayın disklerinden çıktı

Disklerden çıkan ve sadece Ergenekon davasını değil diğer bir çok davayı da temelden etkileyecek belki de en önemli delil, Genelkurmay´ın varlığını ettiği TUSHAD isimli Özel Harp Dairesi´nin TSK içinde kurduğu Ergenekon hücresinin varlığını gösteren ıslak imzalı resmi belgelerin taranmış fotoğrafları oldu.

Resmi belgelerde ´TUSHAD Genelkurmay bünyesinde kurulmuş gizli bir yapılanmadır´ deniliyor. Belgelerde resmi yazışmaların tüm ayrıntıları görülüyor. Son 1 yıl içinde peşpeşe gelen bilgilerle Tushad´ın varlığı ortaya çıkmıştı. Bilgilerin tümünde Özel Harp Dairesi (ÖHD) ve onun kurduğu Ergenekon hücresi TUSHAD´ın çok sayıda terör olayını planladığı, Türkiye´deki terörü en üst düzeyde planlayıp yürüten resmi daire olduğu iddia ediliyordu. Peşpeşe gelen bilgilerden rahatsız olan Genelkurmay geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama ile Özel Harp´in terörle bağlantısı iddialarını yalanladı. Genelkurmay, Tushad biriminin olmadığını da iddia etti. Ancak Genelkurmay´ın gönderdiği harddisklerden Genelkurmay´ın inkarını geçersiz kılan belgelerin çıkması Genelkurmay´ı çok zor durumda bırakacak. Tushad ile ilgili belgeler sadece Ergenekon davasını değil, Malatya Zirve katliamı, Hrant Dinl cinayeti davalarını, hatat Özel harp´le ilgili açılmak üzere olan diğer davaları da yakından etkileyecek. Bu mahkemeler çoktan Tushad´ın var olup olmadığına dair Genelkurmay´dan bilgi talep etmiş bulunuyor.

Albay Çiçek´in bilgileri harddisklerden çıkmadı

Disklerden çıkan ilginç bir bulgu da, disklerde yer alması gereken bir bilginin bulunmadığının anlaşılmasıydı. Bilgi Destek Dairesi´nde çalışan tüm kullanıcılara ait bilgilerin server bilgisayarın harddiskinde tespit edilmesine karşın o bölümün yöneticisi ve ıslak imzalı belgenin de mimarı olan Albay Dursun Çiçek´e ait bilgiler ise bulunamadı. Bu bilgi kaybı, daha önce İrticayla Mücadele Eylem Planı davasının delil klasörlerine giren Bilgi Destek Dairesi´ne ait 26 adet bilgisayar ve beş adet sunucu üzerinde ´70 kez güvenli silme işlemi´ yapıldığı iddialarını güçlendirdi.

Darbeyi olgunlaştırmada basına görev

Disklerden çıkan bir bilgi de, 30 Ağustos 2007´de Harekat Başkanlığı için hazırlanan bilgi notunda gözler önüne serilen darbe hazırlığı idi. Hükümete müdahale şartlarının olgunlaşma süreciyle ilgili basına yüklenen bazı sorumluluklara ve faaliyetlere yer verilen bilgi notunda, yazarlara kitap yazdırma, bazı tarikat ve sivil toplum örgütleri hakkında broşür hazırlatılması ve yönlendirici anket yaptırılması dikkat çekiyor.

Genelkurmay: Darbe şartları henüz yok!

Harddisklerden çıkan bir bilgi notu ise şok içerikliydi. 30 Ağustos 2007´de Harekat Başkanlığı için hazırlanan bilgi notunda hükümete müdahale şartlarının olgunlaşmadığı belirtiliyor. Bu sebeple muhtemel bir darbe için siyasi istikrarsızlık ve ekonomik gerilemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Harddisklerden, Ergenekon sanıklarının kurtarılması, topluma irtica korkusu pompalanması, AK Parti´nin engellenmesi için yapılmış kara propaganda planları da çıktı.

Andıç´la 49 kampanya yürütülmüş

Disklerden çıkan bir belge, sanıkların varlığını inkar ettiği çok sayıdaki kara propaganda amaçlı internet sitesinin işletildiğine yönelik Ergenekon davasındaki suçlamayı doğruluyor. Ekim 2008 tarihli bir belgede, propaganda amaçlı 10 sitenin hizmet verdiği, 430 sitenin izlendiği ve internette 49 adet örtülü yayın kampanyasının yürütüldüğü belirtiliyor.

Genelkurmay´a çalışan 14 gazeteci kim?

Disklerden çıkan ilginç bir bilgi, ilerleyen günlerde gündemi sarsabilecek içerikte. Belgede AK Parti´ye kapatma davası hazırlanırken kullanılan 14 gazetecinin isimleri yer alıyor. Genelkurmay´dan gönderilen haberleri başlıkları değiştirerek aynen kendi haberleri gibi köşelerinde yayınlayan ve sadece isimlerinin başharfleri öğrenilebilen bu 14 gazetecinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Sanıklar ihbarları örtbas etmiş

Yeni deliller sadece harddisklerden değil Genelkurmay´dan gönderilen diğer belgelerden de elde edilmişti. Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı´ndan gönderilen klasörler arasında yer alan 140 sayfalık bir belgede çarpıcı bilgiler yer alıyor. Örneğin, Ergenekon terör örgütüyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı´na gönderilen 7 adet ihbar mektubunu, Balyoz ve Ergenekon davasının sanıkları incelemiş. Andıç davasındaki Ergenekon sanığı İsmail Hakkı Pekin ile Balyoz sanıkları Ahmet Türkmen, Cumhur Eryüksel ve Erdem Caner Bener tarafından yapılan incelemelerde, ihbar mektuplarında yer alan isimlerin hepsi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş.

Büyükanıt 2. muhtırayı hazırlamış

Disklerden çıkan bir diğer bilgi, 27 Nisan 2007 tarihinde AK Parti hükümetine karşı internette muhtıra yayımlayan dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt´ın, yeni bir bildiri hazırlattığı ancak kamuoyuna duyuramadığı oldu. Muhtırada, ´Genelkurmay´ın Başbakan´a bağlı bir kurum´ olduğu şeklindeki hükümet açıklamasından duyulan rahatsızlık dile getiriliyor.

İbadet Eylem Planı!

Disklerden, Ergenekon´un TSK´nın din düşmanı olmadığını göstermek için ´İbadet Eylem Planı´ yaptığını gösteren ilginç belgeler de çıktı. Namaz, hacc, kurban gibi ibadetlerin subaylarca yapılmasını ve kamuoyunun duyması için haberleştirilmesini isteyen planda amacın gösteriş olduğunu kanıtlayan iki kritik ayrıntı dikkat çekiyor. İlki, ibadetlerin dozajının iyi ayarlanması gerektiği, aksi halde kamuoyunda TSK´nın imajının zarar görebileceği uyarısı. Diğeri ise TSK´nın üst düzey yöneticilerinin ibadet uygulamasına katılmamasının istenmesi.

Aydınlık, yarı resmi TSK yayın organı

Disklerden çıkan bir belgelerde, Genelkurmay´ın Aydınlık ve Jeopolitik gibi dergilere kara propaganda amaçlı maddi desteği de yer alıyordu. Belgelerde, bu yayın organlarına çok sayıda abone yapılması, ilan ve reklam verilmesi, çıkaracakları kitap ve dergilerin alınması talep ediliyor. Belgelerde çok sayıda faaliyete dair planlar yer alıyor. En dikkat çekeni ise bazı Kuran ayetlerine yönelik çirkin saldırı planı. Bilindiği gibi Aydınlık dergisi yöneticileri Ergenekon davası kapsamında yargılanıyor. Aydınlık´a yöneltilen suçlamalardan biri, örgütün yayın organı olduğunu kanıtlayacak şekilde Başbakan Erdoğan´ın yasadışı şekilde kaydedilmiş gizli devlet konuşmalarını yayınlamak, böylece onu devirmeye yönelik darbe çalışmalarına destek vermek. Diğer yayın organı Jeopolitik de hükümet karşıtı bir yayın organı olarak yayın faaliyeti yürütüyor. (Abdullah Harun / kontrgerilla.com)

(11 Mart 2013, 10:59), son güncel.: (12 Mart 2013)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Genelkurmay´ın provokasyon siteleri ya da ´internet andıcı´ konulu manşetlerimiz

Ergenekon, balyoz ve benzer davaları engelleme girişimleri

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5169    yazdır/print


 

Ergenekon´da tanık talebine ret

Ergenekon davasının bugün görülecek 276. duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyordu ama olmadı. Duruşma 11 Mart´a ertelendi. Duruşmada Başbuğ´un avukatının bazı emekli kuvvet komutanlarının tanık olarak dinlenmesi talebi daha önce son duruşmada alınan ara karar gereğince reddedildi.

18.02.2013 10:51 Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük´ün de aralarında bulunduğu 67´si tutuklu 275 sanıklı Ergenekon davasının 276. duruşması başlamak üzere. Davanın bugünkü duruşmasında savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Duruşmaya, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, gazeteci Tuncay Özkan ve emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Hasan Iğsız´ın da aralarında bulunduğu 52 tutuklu sanık katıldı. Sanıklardan İlker Başbuğ, Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay´ın duruşma salonuna girişleri sırasında salondan alkış sesleri yükseldi.

Ankara GATA´da tedavi gören Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler, emekli tuğgeneraller Veli Küçük ve Levent Ersöz ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek´in de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi.

Bu davadan tutuksuz yargılanan Odatv davasının tutuklu sanığı Yalçın Küçük ile başka suçtan tutuklu olan Sami Hoştan ile tutuksuz yargılanan 17 kişi de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcı Umut Oran ile İlhan Cihaner ve Musa Çam´ın da aralarında bulunduğu 14 CHP´li milletvekili de izleyici olarak katıldı.

Öte yandan, tutuklu sanık Mustafa Balbay, salonu girişi sırasında izleyicilere hitaben, İşte açık yargılamayı gördünüz. Kaç tane barikattan geçerek duruşma salonuna geldiniz? 4. yargı paketinden ne çıkacağını biliyorum; 5. yargı paketi çıkacak. Hukuku matruşkaya çevirdiler. diye bağırdı.

SALONA GETİRDİM DİNLEYİN!

Savcıların esas hakkındaki mütalaayı açıklamaları beklenirken, duruşmanın başında söz alan tutuklu sanık eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ´un avukatı İlkay Sezer, mahkemeye adeta ´Bunları tanık olarak dinle´ emri verir gibi bir talepte bulundu. Sezer, Başbuğ´un aynı dönemde birlikte görev yaptıkları ve 2011 yılında kendi isteğiyle emekli olan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Metin Ataç, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aydoğan Babaoğlu ve yine kendi isteği ile 2010 yılında emekliye ayrılan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Atilla Işık´ın tanık olarak dinlenilmesi için salona getirdiğini belirterek bu isimlerin tanık olarak dinlenilmesini istedi.

DAVAYI UZATMA TAKTİĞİ Mİ?

Bugüne kadar böyle bir uygulama Türk yargı tarihinde görülmezken, Sezer´in bu talebi ´sanık avukatları davada kararın çıkmasını geciktirmek istiyor´ iddiaları güç kazandırdı.

´TUNCAY GÜNEY SKYPE ÜZERİNDEN TANIK OLARAK DİNLENSİN´

Ayrıca Sevgi Erenol´un avukatı Vural Ergül, Kanada´da bulunan Tuncay Güney´in Skype bağlantısı yapılması suretiyle hazır bulunduğunu ifade ederek Güney´in tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, dosyaya gelen cevabi yazıların okunacağını, bunların incelenmesi için süre vereceklerini, ayrıca tanık dinletme taleplerini değerlendireceklerini kaydetti.

HANİ 778 TANIK DİNLENMEYECEKTİ?

Hatırlanacağı gibi mahkeme bundan önceki son duruşma olan 11 Ocak 2013´teki 275. duruşmada artık tanık dinlenmeyeceği kararına varmıştı. Toplam 835 tanıktan 778´i henüz dinlenmemiş bulunuyor. Bu sayının çokluğu durumunu değerlendiren Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlemesi taleplerini istatistiki bilgilerle reddetmişti. O duruşmada ara karar alan Mahkeme, 576 duruşma yapıldığını, sadece 120 duruşmada tanık dinlenildiği belirterek, yeni tanık dinlenilmesine gerek olmadığını vurgulamıştı. Davada 835 tanığın dinlenilmesinin istendiğini, bunların arasından 57´sinin beyanlarının alındığını belirten Mahkeme, en iyimser tahminle 10 yıl sürecek bir yargılama süreci oluşacağını, bu nedenle, bundan sonra dinlenecek tanıkların davaya bir katkı sağlayamayacağını kaydetmişti. Mahkemenin bugün Avukat Sezer´in tanık dinleme talebini kabul etmesi durumunda çok sayıdaki diğer tanıkların dinlenmemesinin ise o tanıkları talep eden sanık ve müdahiller arasında rahatsızlık oluşturacağı, bu nedenle de mahkemenin 4 komutanın tanıklığına ret kararı vermesi bekleniyor.

SAVCI: TANIK TALEPLERİ REDDEDİLSİN

13:17 Mahkeme Başkanı Özese, daha önce eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun´un tanık sıfatıyla dinlenilmesinin talep edildiğini hatırlatıldı. Başkan Özese, Atasagun´un mahkemeye yazı gönderdiğini belirterek, “Atasagun tanık olarak dinlenilmesi için MİT´ten izin alınması gerektiğini belirtiyor yazısında dedi.

FATİH HİLMİOĞLU´NUN AVUKATINDAN İSYAN

Hastanede tedavi gören davanın tutuklu sanığı Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu´nun avukatı aynı zamanda kardeşi Hayati Hilmioğlu, müvekkilinin biran önce tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, “Ölümcül noktaya gelmiş hastaları tutuklu yargılamaya neden ısrar ediyorsunuz anlamıyorum. diye konuştu.

BALBAY: BİZ TAKAS SANDIĞI DEĞİLİZ

Avukatların ´tanık dinleme´ taleplerinin alınmasının ardından söz alan İzmir CHP Milletvekili ve Gazeteci Mustafa Balbay, “Artık delillerin de tanıklığa ihtiyacı var. Onlar da bilirkişilerdir. Siz karar vermeden önce dinlemelisiniz. Burada artık uzun tutukluluk değil, uzun hukuksuzluk sorunu vardır. Buradaki insanlar ne olduğunu bilmediği bir pazarlığın takas sandığı gibi kendini görmektedir. Biz takas sandığı değiliz. dedi.

HABERAL: BAŞBAKAN´IN BİR SÖZÜ VAR

Balbay´ın ardından Prof. Dr. Mehmet Haberal söz aldı. Mahkeme heyetine teşekkür eden Haberal, “Bugünkü duruşmanın özelliği var. Toleranslı görüşleriniz için teşekkür ediyorum. Başbakan´ın bir sözü var; “İddia sahibi iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Ben iddia makamından rica ediyorum. Durum ne ise, TBMM´nin çıkardığı yasalar ne ise ona göre karar verin. şeklinde konuştu.

SAVCI: TANIK TALEPLERİ REDDEDİLSİN

Avukatların ve sanıkların ardından mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese, tanık dinlenme taleplerine ilişkin savcının görüşünü sordu. Duruşma savcısı Murat Dalkuş, mevcut delil durumu ve daha önce verilen 11 Ocak 2013 tarihli ara karar gereğinde talebin reddedilmesini istedi. Duruşmaya ara verildi.

MAHKEME TANIK TALEBİNİ REDDETTİ

15:45 Ergenekon davasında mahkeme, eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner´in de aralarında bulunduğu eski üst düzey komutanların tanık olarak dinlenmesi talebini reddetti. Duruşmayı erteledi. Savcı da mütalaa sunmadı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, tanık dinleme taleplerine ilişkin alınan ara kararı açıkladı. Özese, bir kısım sanık ve avukatların, hazır ettikleri tanıkların dinlenilmesini, mahkemeden de bazı tanıkların çağrılmasını istediklerini belirtti.

Mahkemenin 11 Ocak 2013´teki duruşmada tanık dinlenilmesiyle ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Özese, bu güne kadar dinlenen tanık beyanlarının nitelik ve nicelik açısından maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında yeterli olduğunu kaydetti. Özese, bu gerekçelerle tanık dinleme taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

Özese, tutuklu yargılanan eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu´nun da Adli Tıp Kurumu´na sevk edilerek, cezaevinde kalmasının hayatı için kesin tehlike oluşturup oluşturmayacağı konusunda rapor alınmasına karar verildiğini de belirtti.

Mahkeme heyeti, firari Sanıklar Saipir Debzlelvidze, Bedrettin Dalan, Turhan Çömez ve Mustafa Bakıcı hakkındaki yakalama kararlarının yerine getirilmesinin beklenmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, bugünkü oturumda okunan belgeler, Genelkurmay Başkanlığı´ndan gönderilen harddisklere ilişkin naip hakim incelemesi ve diğer naip hakim incelemelerine ilişkin rapor ve belgelerin çokluğunu dikkate alarak, bu belgeler ile daha önce dosyaya gelen diğer belgeler ve tanık beyanlarının incelenmesi amacıyla sanıklar ve avukatlarına süre verilmesine hükmetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Mart 2013´e erteledi.

Başkan Özese ara kararları açıklarken sanık avukatları tepki gösterdi. Bazı izleyiciler de mahkeme heyetini yuhaladı. Bunun üzerine Başkan Özese, Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, yuhalayan seyirciler hakkında işlem yapılmasını istedi. Bunun üzerine salonda görevli jandarma basın mensuplarının salondan çıkmasına izin vererek izleyicileri çıkartmadı. Yapılan tespitin ardından salon boşaltıldı.

DURUŞMAYLA İLGİLİ DİĞER DETAYLAR -----------------------------------------------------------------------------------

MÜTALAA AÇIKLANMAYABİLİR

Mütalaa açıklanması beklentisiyle çok sayıda izleyici Silivri´ye gelmiş bulunuyor. Ancak, Mahkeme başkanı gelen yazılarla ilgili taraflara söz verileceğini söyledi. Bu nedenle savcının bugün esas hakkında mütalaasını vermesinin mümkün olmayabileceği de belirtiliyor.

JANDARMA GRUBA MÜDAHALE ETTİ

Ergenekon Davası´nın görüldüğü Silivri Cezaevi önünde toplanan kalabalık ile jandarma arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor. Cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, grupların cezaevi önüne girişine izin vermiyor. Kalabalık arasındaki bazı gruplar, jandarmanın çektiği tel örgüleri devirince guruba müdahale edildi. Jandarma , grubu tazyikli su sıkarak dağıttı.

DURSUN ÇİÇEK´İN KIZINDAN JANDARMAYA TEPKİ

Duruşma öncesi jandarma ekipleri Silivri Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Duruşma salonu önüne kimse alınmazken, destek için gelenler uzak bir noktada bekletildi. Duruşma salonuna sanıkların birinci derece yakınları ve avukatları ile gazeteciler dışında kimse alınmadı. Girişlerde uzun kuyruklar oluşurken, sanıklardan Albay Dursun Çiçek´in kızı ve avukatı İrem Çiçek, annesiyle birlikte kapıda bekletilince jandarmaya tepki gösterdi. Çiçek bir süre sonra içeri alındı.

Bu arada, bazı CHP´li milletvekilleri de duruşma için cezaevine geldi. Umut Oran, Veli Ağababa, Musa Çam, Aykut Erdoğdu, Kadir Göknel Öğüç, Mahmut Tanal, İlhan Cihaner ve Yaşar Okuyan ile CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da duruşmaya katılmak üzere Silivri´de bulunuyor. Milletvekillerinden bazıları ile jandarma görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Duruşma salonu önündeki gerginlik sürüyor.

İKİNCİ MÜDAHALE

Ergenekon Davası nedeniyle Silivri Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma, bariyerleri aşarak duruşma salonuna girmek isteyen gruba ikinci kez müdahale etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ümraniye Çakmak Mahallesi´nde Mehmet Demirtaş´a ait gecekondunun çatısında sandık içerisinde ele geçirilen 27 savunma tipi el bombası, TNT kalıpları ve fünyelere ilişkin 12 Haziran 2007´de başlayan Ergenekon soruşturmasına ilişkin davada sona geliniyor.

İlk duruşması 20 Ekim 2008´de başlayan davada savcıların aralarında CHP Milletvekilleri Mehmet Haberal ile Mustafa Balbay, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek´in de yer aldığı 67´si tutuklu 275 sanık hakkındaki görüşünü açıklaması bekleniyor.

Soruşturmanın başlamasından 13 ay sonra 14 Temmuz 2008´de Ergenekon soruşturmasına ilişkin hazırlanan 2 bin 455 sayfalık ilk iddianamede; Danıştay 2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin “maktül”, aynı dairenin Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve Danıştay tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu da “mağdurlar” olarak yer almıştı.Ergenekon davasıyla birleştirilen ´İrtica ile Mücadele eylem Planı´ davasının 19 Aralık 2011´de görülen oturumunda ´suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu´ gerekçesiyle iktidar partisi AK Parti´nin müdahilliğine karar verilmişti.

22 DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Sanık sayısının fazla olması ve güvenlik nedeniyle 20 Ekim 2008´de Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinde ki duruşma salonunda 86 sanık ile başlayan dava, yargılama aşamasında 2´inci ve 3´üncü Ergenekon, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi´ne molotof kokteyli atılması, İnternet Andıcı ve İrtica ile Mücadele Eylem Planı´nın da arasında olduğu 22 iddianamenin birleşmesi ile sanık sayısı 275´e çıkmıştı.

Dava kapsamında arlarında eski ATO Başkanı CHP milletvekili Sinan Aygün, Gürbüz Çapan, Adil Serdar Saçan´ın da bulunduğu 64 sanık tahliye edilmişti. 4 yılı aşkın bir süredir görülen dava kapsamında Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, emekli Orgeneraller Teoman Koman ve Ergin Saygun, eski MİT mensubu Mehmet Eymür ve organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı´nın da arasında bulunduğu yaklaşık 130 kişi tanık olarak ifade vermişti.Dava kapsamında “Deniz” kod adlı gizli tanık iken kimliğini açıklayan PKK´nın eski yöneticilerinden Şemdin Sakık´ın da arasında bulunduğu 31 gizli tanığın ifadesi alınmıştı.Birinci ´Ergenekon´ davasının sanıklarından olan Cumhuriyet Gazetesi´nin eski imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk dava kapsamında savunmasını yapamadan 21 Haziran 2010´da hayatını kaybetmişti.

Yargılama sürecinde mahkeme firari sanıklardan emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı, Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan, eski AK Parti Milletvekili Turhan Çömez ve Saipir Deblevidze hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

MÜTALAA BEKLENMİŞ ANCAK SAVCILAR YENİ TALEPLERDE BULUNMUŞLARDI

Davanın 13 Aralık 2012´de görülen 270. celsede Savcının mütalaasını açıklaması beklenmiş ancak o celse duruşma savcıları dosyadaki eksikliklere ilişkin yeni taleplerde bulunmuşlardı. Mütalaanın beklendiği 270. Celse tartışmalarla geçmiş ve mahkeme davanın 4 sanığı hakkında ek bir iddianame düzenlendiğini belirtmişti. Yaşanan tartışmalardan ötürü sık sık ara verilen celsede duruşma savcıları Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın ve Murat Dalkuç TBMM´ye yazı yazılarak darbeleri araştırma komisyonunun hazırladığı raporu ve eklerinin dava dosyasına gönderilmesini talep etmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen ´Darbe günlükleri´ soruşturması kapsamında 2009 yılında ifade veren emekli Orgeneraller İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Aytaç Yalman´ın verdiği ifadelerin bir örneğinin dosyaya eklenilmesini isteyen Savcılar sanık Alparslan Arslan´a Danıştay saldırısında kullandığı iddia edilen glock marka silahların satılmasına ilişkin haklarında Silahlı terör örgütüne silah temin etmek suçlundan yeni bir iddianame hazırlanan sanıklar Aykut Metin Şükre, Erkan Ayyıldız, Kenan Özay ve Selçuk Özkan´a ek savunma için süre verilmesini talep etmişlerdi.

Savcıların taleplerini kabul eden mahkeme duruşmayı ertelemişti. Aralık 2012 ve Ocak 2013´te görülen duruşmalarda haklarında ek iddianame hazırlanan 4 sanık savunmasını yapmış, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu´nun hazırladığı rapor mahkemeye ulaşmıştı.

Davanın bundan önceki son duruşması olan 11 Ocak 2013 tarihindeki 275. duruşmasında yaşanan diğer gelişmeler de şu şekildeydi:

-Ergenekon davasının 1 no´lu sanığı olan ve sağlık problemleri nedeniyle tutuksuz yargılanmakta olan emekli Org. Şener Eruygur´un sağlıklı olduğunun Adli Tıp heyetinin oybirliği ile mahkemeye bildirilmişti.

-Tutuklu sanıklardan avukat Hüseyin Buzoğlu´dan elde edilen deliller üzerinde naip hakimlikçe inceleme yapılmış, ancak sonuçları kamuoyuna yansımamıştı.

-2 sanıkta tarihi eser bulunması nedeniyle Kültür Bakanlığı´nın müdahillik talebi kabul edilmişti.

-Karagümrük çete davasından hükümlü bulunan Nuri Ergin tarafından mahkemeye bir mektup gönderildiği açıklanmış, içeriği öğrenilememişti.

-Kimliğini açıklamayan bir kişi tarafından duruşma savcısı Mehmet Ali Pekgüzel´e bazı gazete küpürleri ve 132 adet jpeg formatında fotoğrafın bulunduğu bir CD gönderildiği ortaya çıkmış, savcı Pekgüzel, incelediği CD´yi mahkeme kalemine teslim etmişti.

-Duruşmada mahkemenin aldığı kritik bir karar, davanın çok uzayacağı gerekçesiyle 835 tanıktan henüz dinlenmemiş olan 778´inin dinlenmesinden vazgeçilmesi olmuştu.

-Mahkeme, esas hakkında mütalaa için savcılara tekrar süre vermiş ve duruşmayı 18 Şubat 2013´e ertelemişti.

SİLİVRİ´DE MAHKEMEYE İKİNCİ BASKIN

19.02.2013 10:40 Ergenekon davasında sona yaklaşılırken CHP ve bazı ulusalcı dernekler mahkemeyi kaba kuvvetle baskı altına almaya çalıştı. CHP´li vekiller, kimliğini göstererek ayrı bir kapıdan salona girebilecekleri halde, göstericilerin önüne geçip bariyerlere yüklendi. Ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, salonda yuhalayanları tespit ettirmek istedi, ancak Süheyl Batum kapıları açarak buna engel olmaya çalıştı.

Savcının mütalaa açıklaması beklenen Ergenekon davasının dünkü duruşması da olaylı geçti. Silivri´deki mahkemenin güvenliğini sağlayan Jandarma, geçen duruşmadaki gibi bariyerleri yıkarak salonu basmak isteyen gruba karşı bu kez sıkı tedbir aldı. CHP, İşçi Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Tüm Gençlik Birliği gibi ulusalcı gruplar, sabah saatlerinde mahkeme önünde toplandı. Geçen duruşmaya göre katılım azdı ancak CHP´li vekillerin tutumları yine arbedeye sebep oldu. Vekiller kimliklerini gösterip salona girebilecekken, kaba kuvvetle mahkemeye baskı kurmaya çalışan gruplarla birlikte hareket etti. Salona girmek isteyenler, taş ve sopalarla saldırınca jandarma tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. CHP´li Mahmut Tanal bariyerlerden atlarken yaralandı. Dışarıda arbede sürerken içeride de olaylar yaşandı. CHP´nin savcı kökenli vekili Ali Özgündüz, sanıkların bulunduğu bölümden geçerek avukatların yanına gitmek istedi. Ancak kendisini uyaran jandarmaya “Bırak lan beni, ben milletvekiliyim.” diyerek tehdit ve hakaretler savurdu. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese ara kararı okurken ağır hakaretlere maruz kaldı ve yuhalandı. Özese, yuhalayanların salon dışına çıkarılmaması ve haklarında işlem yapılması talimatını verdi. Görevliler, Mahkeme Başkanı´nın talimatı üzerine kapıları kapattı. Ancak CHP milletvekili Süheyl Batum, kapıyı zorla açtırdı.

Ergenekon davasının 276´ncı duruşması, dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi´nde oluşturulan salonda görüldü. Dava sebebiyle Silivri Cezaevi önüne toplanan değişik derneklere üye kişilerin oluşturduğu grup, bariyerleri aşarak duruşma salonuna girmek isteyince jandarmanın müdahalesi ile karşılaştı. Gruptakiler duruşma salonuna alınmayınca barikatları yıkarak taş ve sopalarla saldırdı. Eylemcilere karşı jandarma tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Davanın 13 Aralık 2012 günkü duruşmasında yine mütalaa beklentisi ile cezaevi önüne gelen kalabalık dışarıda taşkınlık çıkarıp duruşma salonu bahçesini savaş alanına çevirmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran´ın da aralarında bulunduğu vekiller, ilk müdahalenin ardından Jandarma komutanıyla görüşerek barikatların kaldırılmasını istedi. CHP milletvekilleri Süheyl Batum, İlhan Cihaner, Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Musa Çam, Aykut Erdoğdu, Kadir Gökmen Öğüt ve CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da eyleme katılanlar arasında yer aldı.

Duruşma salonunun dışında tansiyonu yükselten gruptakiler, “Silivri´yi yıkacağız” şeklinde slogan atarak ilk barikatı devirdi. Mahkeme salonuna ulaşmaya çalışan kitleyle jandarma arasında zaman zaman arbede yaşandı.

CHP´li milletvekilleri de duruşma salonuna girmelerinin önünde engel olmamasına rağmen, barikatların üstünden geçmeye çalıştı. Bu sırada CHP Milletvekili Mahmut Tanal, düşerek topuğunu incitti. Milletvekili, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Umut Oran da barikatın üstüne çıkarak göstericilerin yanından güvenlik güçlerinin bulunduğu bölüme geçti. CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ise jandarma komutanından barikatların kaldırılmasını istedi, aksi takdirde yıkılacağını söyleyerek tehdit etti. Jandarma komutanından ret cevabı alan vekiller, barikatları yıkma konusunda aralarında tartıştı. Vekil Erdoğdu, “Niye duruyoruz, yıkıp kaldıralım şunları. Kafamı kırsalar da yıkalım şunları.” sözlerine karşın Süheyl Batum, “Burada 400 kişiden 100 kişi var bastıracak. Gerisi 60 yaşın üstünde kadınların olduğu grupta eğer biz bu barikatı açtıramazsak onlar biber gazıyla telef olur. Biz önde olacağımız için bize sıkamazlar ama arkada kalanları perişan ederler. O yüzden bu insanları telef ettirmemenin bir yolunu bulmalıyız.” diye konuştu.

İşte eyleme katılan gruplar

Ergenekon davası duruşması için Silivri Cezaevi önünde toplanan gruplar arasında İşçi Partisi, CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği ön sıralarda yer aldı. Diğer gruplar ise Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve bu partinin gençlik teşkilatı Tüm Gençlik Birliği oldu.

CHP´nin eylemdeki milletvekilleri hukuk kökenli

Silivri´de cezaevi önünde ve mahkeme salonunda gerçekleştirilen eylemlere katılan CHP´li milletvekilleri hukukçu kimlikleriyle biliniyor. Barikatlara çıkıp topuğunu inceten CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Barosu´na kayıtlı bir avukat. Duruşmada jandarmaya ´lan´ diye hakaret eden CHP´li Ali Özgündüz de İstanbul´da görev yapan eski bir savcı. Süheyl Batum ise anayasa profesörü. CHP´nin söz konusu vekillerinin başında kendisi de Ergenekon davası sanığı olan Denizli Milletvekili İlhan Cihaner geliyor. Cihaner, Erzincan Başsavcısı olduğu dönemde ´İrtica ile Mücadele Eylem Planı´nı Erzincan´da yürürlüğe koymakla suçlanıyor. Ergenekon davasına sık sık gelip sanıklar ile yakın ilişkiler kuruyor. Cihaner´in yanı sıra emekli savcı Hakkı Süha Aldan ile avukat İsa Gök de CHP´nin hukukçu olup Ergenekon davasında darbe teşebbüs iddiasıyla yargılanan sanıkların yanında saf tutan isimler arasına bulunuyor. ( Göksel Genç, Cihan Acar / Zaman)

BAŞBUĞ´DAN TEPKİ: PKK´LI SAKIK MUTEBER TANIK KOŞANER DEĞİL

20.02.2013 15:35 Ergenekon tutuklusu eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, mahkemenin eski Genelkurmay başkanlarından Işık Koşaner ile kuvvet komutanlarını tanık sıfatıyla dinlememesini Hürriyet´e değerlendirdi. Başbuğ´un, “Teröristler Muteber Tanık, Ülkenin Genelkurmay Başkanı Değil” başlıklı mektubu şöyle:

-Hukuk garabeti-

“Türk Ordusu´nun Komutanı olarak, beraber çalıştığım üst düzey devlet yöneticilerini tanık olarak gösterdim ve mahkeme tarafından dinlenmesini istedim. Mahkeme bu isteğimizi reddetti. Türkiye Cumhuriyeti´nde devlet protokolü açısından 4 no´lu sırada bulunan bir kişinin, devletin üst düzey yöneticilerini tanık olarak göstermesinden daha doğal bir şey olamaz. Ancak, burada doğal olmayan başka bir şey vardır. Tanık olarak dinlenilmeleri istenen üst düzey devlet yöneticileri, kendileri tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen kişinin, iddiaya göre; cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellenmeye çalıştığı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti´nin başı ve üyeleridir. Eğer ileri sürülen bu iddia ciddiyse ve Türkiye ciddi bir hukuk devletiyse, mağdur durumda oldukları düşünülen bu üst düzey devlet yöneticilerinin; iddia makamının talebi ile mahkeme tarafından kamu tanıkları olarak dinlenmeleri gerekirdi. Ama Türkiye´de hukuk alanında o kadar büyük hukuk cinayetleri yaşanıyor ki, bunların sonucu olarak da mağdurların sanık tarafından tanık gösterilmesi gibi, dünyada emsali bulunmayan hukuk garabeti de ortaya çıkabiliyor.

-Başbakan´ın sözleri isyan-

Sayın Başbakan´ın suçlandığımız konulara ilişkin çeşitli zamanlarda konuşma ve beyanları olmuştur. Yapılan bu konuşmalara dikkatle bakılırsa, iddianamede bize yöneltilen suçlamalara karşı bir isyan ve reddedilişin olduğu açıkça görülebilir. Mahkeme bu beyanları bu açıdan görmemezlikten gelemez. Aksi takdirde, yine diğer zamanlarda olduğu gibi yeni bir hukuk cinayetine neden olabilir.

-Dinlemeye mecburlar-

Özellikle, 2008-2009 yılları arasında beraber görev yatığımız üst düzey silah arkadaşlarımı da 30 Mayıs 2012 tarihinde resmen tanık olarak gösterdim ve mahkeme tarafından dinlenilmesini talep ettim. Mahkeme bu isteğimizi de neredeyse 8 ay geçtikten sonra reddetti. Tanık olmalarını istediğim, değerli komutan arkadaşlarım; 18 Şubat 2013 günü Silivri´ye geldiler ve mahkeme tarafından dinlenilmelerini beklediler. Gün boyunca Silivri´de Cezaevi kampüsünde sabırla bekleyen, değerli arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Ceza Muhakemeleri Kanunu´nun 178. maddesine göre; mahkeme bu kişileri tanık olarak dinlemek zorundadır. Böyle bir talebin reddedilmesi, yine Ceza Muhakemeleri Kanunu´nun 289/h maddesine göre, Yargıtay için mutlak bir bozma nedenidir. Bu konuda Yargıtay Ceza Genel Kurulu´nun da kararı vardır.

-Mahkeme izah edilemez-

Buna rağmen mahkeme tanık dinleme taleplerini büyük bir cesaretle reddetmiştir. Bu inanılmaz bir karardır, inanılmaz bir durumdur. Bunu hiç kimse izah edemez. O zaman, bu mahkeme bu şekilde davranabilme gücünü nereden almaktadır? Neye güvenmektedir? Bu duruma Türkiye´de yargı erki ve yasama erki daha ne kadar seyirci olmaya devam edecektir?

-Yüce Türk Milleti-

Yüce Türk Milleti; Senin adına yargılama yaptığını ifade eden Mahkeme, terörist Şemdin Sakık´ı muteber bir tanık olarak dinlemiş buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti´nin Genelkurmay Başkanlığı´nı yapmış emekli Orgeneral Işık Koşaner ile Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı´nın tanıklığına itibar etmemiş ve onları dinlememiştir. Bu şekilde hareket edebilen bir mahkemenin adil yargılama yaptığını ve neticede de adil bir karara ulaşabileceğini beklemek mümkün müdür? Elbette hayır!” (Hürriyet)

(18 Şubat 2013), son güncel.: (20 Şubat 2013)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5131    yazdır/print


 

Eruygur´un sağlığı yerinde

Ergenekon davasına 275. duruşma ile devam ediliyor. Duruşmada, TBMM Darbe Komisyonu´ndan istenen raporun, mahkemeye ulaştığı açıklandı. Önemli bir gelişme de, mahkemeye ulaşan Adli Tıp raporunda, tutuksuz sanıklardan emekli Orgeneral Şener Eruygur´un suç tarihinde ceza ehliyetinin tam olduğuna dair oybirliği ile görüş bildirilmesi oldu. Mahkemenin önemli bir kararı da bundan sonra kalan 778 tanığın dinlenme işleminden vazgeçmesi oldu.

11.01.2013 11:16 Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük´ün de aralarında bulunduğu 67´si tutuklu 275 sanıklı Ergenekon davasının 275. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi´nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, gazeteci Tuncay Özkan ve emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Hasan Iğsız´ın da aralarında bulunduğu 38 tutuklu sanık katıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara GATA´da tedavi gören Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler, emekli tuğgeneraller Veli Küçük ve Levent Ersöz ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek´in de aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi. Bu davadan tutuksuz yargılanan ´Odatv´ davasının tutuklu sanığı Yalçın Küçük de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, daha önceki duruşmada sanıklardan Ertaç Giray hakkında İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan farklı bir dava dosyasının incelenmek üzere istendiğini hatırlattı. Özese, ayrıca sanık Hüseyin Buzoğlu´ndan elde edilen deliller üzerinde de naip hakim incelemesi yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Başkan Özese, yapılan taleplere ilişkin yazılan yazılardan bazılarına cevap verildiğini belirterek, mahkemeye ulaşan cevabi yazıları okudu. Özese, mahkeme tarafından naip hakim incelemesi yapılan iki konu ile ilgili olarak incelemenin tamamlandığı ve mahkemeye ulaştığını açıkladı. Ancak bu incelemelerin ayrıntıları konusunda bilgi verilmedi.

-Kültür Bakanlığı müdahil-

Mahkeme 2 sanıkta tarihi eser bulunması nedeniyle Kültür Bakanlığı´nın yaptığı müdahillik talebini kabul etti.

-Meclis darbe raporu mahkemede-

Önceki oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi´ne yazı yazıldığını hatırlatan Özese, TBMM Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu tarafından Kasım 2012 tarihinde hazırlanan raporun, iki cilt kitap ve ekinde bir adet harddisk ile birlikte mahkemeye ulaştığını açıkladı.

-Adli Tıp: Eruygur´un sağlığı yerinde-

Sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olup olmayacağı daha önce de tartışma konusu olan tutuksuz sanık Şener Eruygur hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı´ndan en son istenen sağlık raporunun mahkemeye ulaştığı da Özese tarafından bildirildi. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi´nce 28 Aralık 2012 tarihinde hazırlanan raporda, ´Suç tarihinde Eruygur´un ceza ehliyetinin tam olduğu´ belirtildi. Bu karar, Adli Tıp Kurumu Başkanı ile birlikte 9 üyenin oy birliğiyle alındı. Raporda, Eruygur´da, cezaevinde düşmesinin ardından travma sonrası gelişen hafif bilişsel yetersizlik sayılan akli arızanın saptandığı ifade edildi. Bu duruma karşı 2 üye ise ´Şahsın durumunun düzelebileceği, travmaya bağlı demansta bilimsel araştırmalara göre düzelme eğilimi olduğunun saptandığı, hastalığın kalıcı olmadığı´ şeklinde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, 28 Haziran 2012´de aldığı kararla, Eruygur´u, mevcut rahatsızlığının ceza ehliyetini etkileyip etkilemediğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu´na sevk etmişti.

Öte yandan, Karagümrük çete davasından hükümlü bulunan Nuri Ergin tarafından da mahkemeye bir mektup gönderildiği açıklandı.

Kimliğini açıklamayan bir kişi tarafından duruşma savcısı Mehmet Ali Pekgüzel´e bazı gazete küpürleri ve 132 adet jpeg formatında fotoğrafın bulunduğu bir CD gönderildiğini belirten Başkan Özese, savcı Pekgüzel tarafından bu CD´nin incelenerek mahkeme kalemine verildiğini ifade etti.

-Savcı taleplerin reddedilmesini istedi-

Duruşmada, Başkan Özese, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin savcı Mehmet Ali Pekgüzel´e de söz verdi. Savcı Pekgüzel de, söz konusu yazılı ve sözlü taleplerin, davaya katkı sağlamayacağından reddedilmesini istedi.

Duruşmaya talepler konusunda karar vermek üzere ara verildiği sırada sanık avukatlarından İlkay Sezer ve Dilek Helvacı, gelen evrakları henüz görmediklerini, incelemek üzere kendilerine verilmesini ve inceleme yapmak için makul süre verilmesini talep ettiler. Avukat İlkay Sezer, ayrıca müvekkili İlker Başbuğ ve Hurşit Tolon için bazı tanıkların dinlenmesini istediklerini, ancak bu konuda bir karar verilmediğini hatırlatarak tanık dinletme taleplerinin de bir karara bağlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi. (Cihan)

DİĞER 778 TANIK DİNLENMEYECEK

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmada, mahkeme heyeti tarafından alınan kararlar açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, davada yeni tanık dinlenilmesi taleplerini istatistiki bilgilerle reddetti. Mahkeme, 576 duruşma yapıldığını, sadece 120 duruşmada tanık dinlenildiği belirterek, yeni tanık dinlenilmesine gerek olmadığını vurguladı. Davada 835 tanığın dinlenilmesinin istendiğini, bunların arasından 57´sinin beyanlarının alındığını belirtti. (Dinlenmesi istenen diğer tanık sayısı 778.)

En iyimser tahminle 10 yıl sürecek bir yargılama süreci olacağını ifade eden mahkeme heyeti, bundan sonra dinlenecek tanıkların bir katkı sağlayamayacağını kaydetti. Mahkeme, bu kapsamda davada, başka tanık dinlenilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkemenin bu kararına göre, daha önceden dinlenilmesine karar verilen eski MİT Başkanı Şenkal Atasagun ve Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar´ın tanıklığına başvurulmayacak. (AA)

TAHLİYE TALEPLERİNE RET

İlker Başbuğ´un da aralarında bulunduğu 67 sanığın tutukluluk hallerinin devamın karar veren mahkeme Ergenekon Duruşmasını 18 Şubat 2013 tarihine erteledi.

(11 Ocak 2013, 11:16)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5061    yazdır/print


 

Tanık: Özkök, Ergenekon yöneticisi

Ergenekon davasına 253. duruşma ile devam ediliyor. Duruşmada Ergenekon örgütünün medya yapılanması konusunda şok iddialarda bulunan gizli tanık Mart, örgütün medya yöneticiliğini Ertuğrul Özkök´ün yaptığını iddia etti. Duruşmada önemli bir diğer gelişme de, Odatv davasına bakan mahkemenin davanın Ergenekon´la birleşmesi için görüş talep etmesi oldu.

01.11.2012 12:42 Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük´ün de aralarında bulunduğu 65´i tutuklu 274 sanıklı ´Ergenekon´ davasının 253. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi´nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan´ın da aralarında bulunduğu 36 tutuklu sanık katıldı. Duruşmaya, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ile Sedat Peker ve Semih Tufan Gülaltay´ın da aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık gelmedi. Duruşmada, kumar operasyonundan tutuklanan davanın tutuksuz sanığı Sami Hoştan ile tutuksuz yargılanan ´Odatv´ davasının tutuklu sanığı Yalçın Küçük de hazır bulundu.

ODATV DAVASI ERGENEKON´LA BİRLEŞSİN TALEBİ

Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi´nin ´Odatv´ dava dosyasını göndererek, bu dava ile birleştirilip birleştirilmeyeceği konusunda görüş sorduğunu kaydetti.

GİZLİ TANIK ´MART´IN İFADESİ

Başkan Özese, ardından ´gizli tanık Mart´ın gizli tanık odasında hazır olduğunu belirtti. Özese´nin ´İfadenizde Ergün Poyraz, Hüseyin Buzoğlu ve emekli Orgeneral Tuncer Kılınç gibi sanıklarla ilgili beyanda bulunmuşsunuz. Anlatır mısınız?´ diye gizli tanık Mart´a soru yöneltti.

-Ergenekon´un medya ayağına dair bilgiler-

Gizli tanık, isnat edilen örgütün medya ayağıyla ilgili bilgisi olduğunu söyledi.

-Poyraz´ın kitapları-

Gizli tanık, Togan Yayınları´nda çalıştığını belirterek, Ergün Poyraz´ın yazdığı kitapların Ankara´dan avukat Hüseyin Buzoğlu tarafından getirilerek bu yayınevinde basıldığını anlattı.Poyraz´ın kitaplarının Hürriyet Gazetesi´nde tanıtımının yapıldığını ve haberleştirildiğini ifade eden gizli tanık, Poyraz´ın en son yazdığı ´İplikçi´ adlı kitabın internet sitelerinde kapağının tanıtımının yapılmasına rağmen basılmadığını belirtti.Gizli tanık, savcı Mehmet Ali Pekgüzel´in ´Poyraz´ın yazmış olduğu kitaplardaki bilgilerin nereden temin edildiği konusunda jandarma ismi geçti mi?´ sorusunda, ´Geçiyordu. Öyle bir kanaldan geldiği söyleniyordu. Kitaplar Ankara´da yazılıp Ergün Poyraz´ın düzeltmesinden sonra yayına veriliyordu´ yanıtını verdi.

Pekgüzel´in, ifadesinde Tuncer Kılınç´tan da söz ettiğini belirttiği gizli tanık, ´Tuncer Kılınç kanalıyla geldi mi bilemem. Ben Kılınç´ın adını Hüseyin Buzoğlu avukatı olduğu ve onu tanıdığı için söylemiştim´ dedi.

Gizli tanık Mart, savcılıktaki “Bu örgütün medya patronluğunu Hüseyin Buzoğlu yapmaktadır. Talimatı da Tuncer Kılınç´tan almaktadır” şeklindeki ifadesini düzelterek şu iddialarda bulundu: “Hüseyin Buzoğlu için bu biraz ağır olmuş. Bu şekilde yorumlanmış. Tuncer Kılınç´ı tanımıyorum. Kendi yorumlarına göre medya patronluğunu Ertuğrul Özkök ve ekibi yapıyordu.”

-Deniz Feneri dosyası-

Deniz Feneri dosyasını Almanya´dan Hürriyet Gazetesi muhabiri Toygun Atilla´nın getirdiğini öne süren gizli tanık Mart “Deniz Feneri dosyasının Almancasını gördüm. Toygun Atilla, bize getirdi. Hürriyet Grubu, önce yayınlamayı düşünmüş, sonra vazgeçmiş” diye konuştu.

-Avukat Buzoğlu salondan çıkartıldı-

Tutuksuz sanık avukat Hüseyin Buzoğlu, gizli tanık Mart´ın ifadesinin 5 Mart 2012 tarihinde savcılık tarafından alındığına dikkat çekerek “Mahkeme ile savcılık arasında gizli tanık Mart´ın ifadesine ilişkin bir yazışma olmamış” diye konuştu. Başkan Özese “Belgeler dosyada vardır. Siz gizli tanık Mart´a soru sorun” diye uyardı. Hüseyin Buzoğlu ise “Hiçbir yazışma olmadığı halde mahkeme nereden biliyor da gizli tanık Mart´ın ifadesini istiyor? Mahkeme, duruşma dışında savcılarla görüşüyor mu” diye sordu. Başkan Özese “Soru sorma hakkınızı amacına uygun kullanmıyorsunuz. Kesmek zorunda kalacağım. Usule uygun soru sormuyorsunuz” dedi. Buzoğlu´nun gizli tanık Mart´ın ifadesinin alınması ve mahkemeye gönderilmesi sürecine ilişkin sorularını sürdürmesi üzerine Başkan Özese Buzoğlu´nun dışarı çıkarılması talimatı verdi. Buzoğlu ise jandarmanın müdahalesine fırsat vermeden “Yargılama böyle mi olacak? Bana soru sordurmuyorsunuz” diye bağırarak salondan çıktı.

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük´ün kızı ve avukatı Zeynep Küçük ise, tutuksuz sanık ve avukat Hüseyin Buzoğlu´nun salondan çıkarılmasına “Sanığa soru sordurtmadınız ve dışarı çıkarttınız. Bu nedenle tanığın sorgusu eksiktir. Bu durumda adil yargılama yapıldığından bahsedemeyiz” sözleriyle tepki gösterdi. Gizli tanık Mart´ın “Ergenekon davasının ilk 30-40 duruşmasını izlemişimdir” sözleri üzerine avukat Zeynep Küçük, “Bir tanığın duruşmalara girmesi yasaktır” diye konuştu.

Duruşmaya ara verildi. (AA)

GİZLİ TANIK BOYABAT´IN İFADESİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkmesi´nde görülen Ergenekon Davası´nın öğleden sonraki bölümünde Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, Gizli Tanık Boyabat´ın dinleneceğini söyledi. Mahkeme Başkanı Özese, Savcılık ifadenizde dava sanıklarından Sami Hoştan ve Muzaffer Tekin hakkında beyanlarda bulunmuşsunuz. Bildiklerinizi anlatır mısınız? diye sordu. Sesi ve görüntüsü bozularak duruşma salonunda bulunan ekranlara yansıtılan Gizli Tanık Boyabat, Taner Büber isimli şahısla cezaevinde tanıştıklarını söyledi. Gizli Tanık Boyabat, Büber aracılığıyla Muzaffer Tekin ve Sami Hoştan ile tanıştığını söyleyerek şunları anlattı:

2001 yılında Taner Büber ile gayrimeşru ortamlarda tanıştık ve suç ortaklığımız oldu. Taner Büber 2005 yılında cezaevinden avukatı aracılığıyla bize notlar göndermeye başladı. Gönderdiği notların birinde Gaziosmanpaşa´da Kürt- Türk çatışması çıkarmamızı istedi, bunun ardından belli hedeflere ateş etmeye başladık. PKK´ya destek veren esnaflara ve PKK sempatizanı gençlere saldırmaya başladık. 2005 yılında çatışma hızlandı. Bizden ve onlardan da vurulanlar oldu. Bu süreçte cezaevine girdik ve çıktık.

Büber´in avukatları aracılığıyla gönderdiği başka nota da değinen Gizli tanık Boyabat, Büber gönderdiği pusulasında Erol Evcil´in vurulmasını istedi. Gönderilen notta, ´Erol Evcil ağabeye yanlış yaptı bulun öldürün´ yazıyordu. Evcil´i 1,5 ay Bursa ve Adana´da takip ettik. Evcil´i bir kaç yerde kıstırmaya çalıştık ancak çok sıkı korunuyordu. Evcil´in JİTEM elemanları tarafından korunduğunu öğrenerek durumu Büber´e ilettik. Büber de ´Ağabeyi bu işi hallecek siz geri çekilin´ dedi. Ağabeyi olarak bahsettiği kişi ise Sami Hoştan´dı diye konuştu.

Büber´in cezaevinden çıkmasının ardından Muzafer Tekin ve Sami Hoştan´ın Silivri´deki çiftliğe geldiğini söyleyen Gizli tanık Boyabat, Tekin´in çiftlikte 5-6 gün kadar kaldığını söyledi. Gizli Tanık Boyabat, Muzaffer Tekin bize ideolojik şeyler bahsetti. Ben doğma büyüme Gaziosmanpaşalı´yım. Gaziosmanpaşa´da çatışma çıkarmamızı, PKK sempatizanlarının yollara çıktığını, öldürmemiz gerektiğini söyledi. Benim bakış açım da onunla aynıydı. Kürtlerle iyi geçinemiyordum. Tekin´den bir silah almadık. Bizim silaha ihtiyacımız yoktu. Silahı sokakta da buluyorduk. Silahı kendimiz temin ettik. Tekin, bizden çatışma ortamı için hazırlık yapmamızı istedi. Hazırlığını yapıyorduk. Gaziosmanpaşa´da dükkanlara ateş ediyorduk. İnsanlar yaralandı diye konuştu.

-´Muzaffer Tekin, Hrant Dink´i öldürme talimatı verdi´-

Duruşma savcısı Pekgüzel Muzaffer Tekin ile Taner Büber´in arası neden bozuldu? diye sorması üzerine tanık şunları anlattı:

2005 yılında Taner Büber cezaevinden çıkmıştı. Silivri´deki çiftlikte Muzaffer Tekin, Taner Büber´in Hrant Dink´i öldürmesini istedi. Tekin, Taner Büber´e üzerinde miktarı yazmayan çekler verdi. Tekin, ´İşi bitirdikten sonra istediğiniz miktarı yazabilirsiniz´ dedi. Ama Taner Büber, yeniden cezaevine girmek istemediğini söyleyip vazgeçti, kabul etmedi.

Savcı Pekgüzel, Neden Hrant Dink´in öldürülmesi isteniyor? diye sordu. Gizli Tanık Boyabat, Muzaffer Tekin, Büber´e 2005 yılının ortalarında, Hrant Dink´i öldürmesini söyledi. Hrant Dink´in yazdığı yazılarından dolayı. Büber bu işi bize yaptıracaktı. Ancak plan aşamasına gidilmedi. Büber bu işin kendisine uzayacağını anladı, ´Büyük cezalar alırım´ diye vazgeçti. Bunu Tekin´e de söyledi. Tartıştılar. Muzaffer Tekin çiftlikten ayrıldı. Tekin, Büber´e verdiği çekleri geri istedi. Çekler, Dink´in öldürülmesi için verildi. İşi hallettikten sonra istediğimiz rakamı yazabileceğimiz söylendi. Büber, ´sizin için işler yaptık´ diyerek çekleri geri vermedi. Sami Hoştan ağabeyin araya girmesi üzerine Büber çekleri Tekin´e geri verdi diye konuştu.

-Balbay´a suç duyurusu talebi-

Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, duruşma sona ererken söz alarak Mustafa Balbay´ın 30 Ekim 2012 tarihli duruşmada iddia makamını “itham edici” beyanları nedeniyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı´na gereğinin yapılması için yazı yazılmasını talep etti.

Duruşma 5 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

-Balbay, Savcı´ının açığını yakalamasına bozulmuş-

30 Ekim Salı günkü duruşmada Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, Mustafa Balbay´ın sabahki oturumda “Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, duruşmalardan yasaklı olduğum sırada Haziran 2008´e yazdığım yazıyı 2006´da yazdığımı ifade ederek soru yöneltmiş” şeklinde itirazı olduğunu anımsatmıştı. Pekgüzel, Balbay´ın Cumhuriyet Gazetesi´nde 2 Haziran 2006 tarihinde yayınlanan “Er Er Ergenekon Gel Her Yere Kon” başlıklı yazısını okuyarak açıklama yapmasını istemişti. Ergenekon adının kendisi yazmadan önce medya yer aldığına dikkat çeken Mustafa Balbay ise şu açıklamayı yapmıştı: “Benim Savcı Pekgüzel´in ´Ergenekon soruşturmaları başlamadan, hiçbir yerde yayınlanmadan Mustafa Balbay´ın yazılarında kaleme aldı´ şeklindeki sözleri çok ağır bir itham. Eğer hiçbir yerde yayınlanmadan Ergenekon´u yazdıysam ya çok özel bir şeyler biliyorum ya da bir şeyler saklıyorum. Bu konuyu araştırıp benden önce nerelerde yayınlandığını size sunacağım. Şimdi hatırladığım 26-27 Mayıs 2006 tarihlerinde gazete manşetlerinde Ergenekon yer almıştı.”

“Savcı Pekgüzel´in benim yokluğumda gazeteci Aslı Aydıntaşbaş´ın tanıklığı sırasında ´Siz bu yazıyı yazarken Balbay´dan mı esinlendiniz´ diye sormasına çok alındım” diyen Balbay, 2 Haziran 2006 tarihli yazısının Atabeyler operasyonu ve Danıştay saldırısının ile ilgili olduğunu anlatmıştı. Balbay yazısındaki “Bütün bu örgütlenmelerin tepesinde de medyaya ve medyaya haber sızdıranlara göre, Ergenekon adlı bir örgüt var” ifadesine dikkat çekerek “Benim savcı Pekgüzel´e itirazım hiçbir yerde yayınlanmadan benim Ergenekon´u yazdığım iddiası. İşte adresi gösteriyorum” demişti.

Balbay, ayrıca yazısındaki ifadeleri 2008 yılında bir televizyon programında Şamil Tayyar ile tartışmasında kullandığına dikkat çekerek “Burada 4 yıldır benim Türkiye´deki tartışmaları haber yapmam tartışılıyor. Ben Cumhuriyet Gazetesi´nin Ankara temsilcisi olarak ülkedeki tartışmaları yazıyordum. Televizyon programları yapıyordum, radyoda yorumlar yapıyordum ve kitap yazıyordum” diye konuşmuştu. (Cumhuriyet)

(01 Kasım 2012, 12:42)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Kontrgerilla Medyası

Odatv ile ilgili manşetlerimiz

Odatv davası duruşmaları

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=4916    yazdır/print


 

Ergenekon sanığına iftira davası

Ergenekon davası sanığı Avukat Serdar Öztürk´ün, ´bürosunda yapılan aramada ele geçirilen mermileri ve gizli belgeleri koydukları´ iddiasıyla haklarında suç duyurusunda bulunduğu 2 kadının açtığı ´iftira´ davasına devam edildi. Islak imzalı belge, ilk olarak diğer bir çok kritik belgeyle birlikte Ergenekon sanıklarının avukatlığını yapan Serdar Öztürk´ün bürosunda ele geçirilmişti. Bu belgelerin ortaya çıkması üzerine Öztürk inanılmaz suçlamalarda bulunarak belgeleri bürosuna polislerin yerleştirdiğini iddia etmişti. Bu iddiasından vazgeçen Öztürk, daha sonra yoldan geçen sabıkalı birisinin yerleştirdiğini iddia etmiş, o kişinin de derhal bulunmasını istemişti.

26.09.2012 17:31 Ergenekon davası sanığı Avukat Serdar Öztürk´ün, ´bürosunda yapılan aramada ele geçirilen mermileri ve gizli belgeleri koydukları´ iddiasıyla haklarında suç duyurusunda bulunduğu 2 kadının açtığı ´iftira´ davasına devam edildi. Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya ´Ergenekon´ davasından tutuklu bulunan sanık Öztürk ve avukatları ile şikayetçiler A.A. ve A.H.B.´nın avukatı katıldı.

Öztürk, savunmasında, kendisini ´Ceyda Ertüzün´ olarak tanıtan A.H.B.´nın telefon açarak, hukuki bir problemi için randevu talep ettiğini, kendisinin de talebi kabul ettiğini anlattı. Telefondan yarım saat kadar sonra kadınların bürosuna geldiğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti: ´Ofisteki görüşmede benden Adnan Oktar adlı kişinin Yargıtay´daki dava dosyasıyla ilgili yardımcı olmamı istediler. Adnan Oktar, kamuoyunda ´Adnan Hoca´ olarak bilinen halen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi´nde örgüt üyeliğinden yargılanan biridir. Ben bu hanımlara kendi dosyalarım için bile Yargıtay´a gitmediğimi, böyle bir tarzım olmadığını söyledim ve beni nereden bulduklarını sordum. Doyurucu bir cevap veremediler. Ancak, şikayetçilerin ofisteki şüpheli hareketlerinden rahatsız olduğum için irtibatı kesmek istemedim. Bu nedenle daha sonra tekrar görüşelim diye ayrıldık. Görüşmenin hemen akabinde, bir meslektaşımla yaptığım telefon görüşmesinde, Fethullah Gülen cemaatine mensup polislerin bu kadınları göndermiş olabileceğini ifade ettim.´

Öztürk, sonraki süreçte Ergenekon soruşturması kapsamında sahte delillerle gözaltına alındığını ve tutuklandığını öne sürerek, ´Bu süreçte, şikayetçilerin de emniyet içindeki bu çete tarafından kullanıldığına dair çok kuvvetli emareler bulunmaktadır´ dedi.

Bu kapsamda, şikayetçi kadınlar hakkında bazı delillerin toplanmasını istediğini söyleyen Öztürk, bunun yasal hakkı olduğunu belirtti. Öztürk, ´Ne kadınların kişilik haklarını ihlal eden ifadelerde bulundum ne de hakaretamiz beyanlarım oldu. Ben sadece somut olguları izah ederek, bu kadınlar hakkında bazı delillerin toplanmasını talep ettim. Çünkü bu hanımların avukatlık ofisime yaptıkları ziyaretlerde bıraktıkları kartvizitte yazan telefon numaralarının hiçbirisi kendilerine ait değildi´ diye konuştu.

´Bu kadınların ziyaret ettiği avukatlardan Mustafa Levent Göktaş, Hüseyin Buzoğlu ve kendisinin ya gözaltına alındığını ya da tutuklandığını´ kaydeden Öztürk, ´kadınların ziyaretlerde avukatlara ilk sorularının, büroda gizli kamera ve ortam dinlemesi yapılıp yapılmadığına´ ilişkin olduğunu ileri sürdü.

Öztürk, ´Tüm bu olgular hayatın olağan akışına aykırı olduğu için bu hanımlardan şüphelendik ve sadece haklarında bazı araştırmaların yapılmasını talep ettik. Ancak bunların hiçbirisi yapılmadı´ dedi.

Savunmasını zabıt katibine bizzat yazdıran Öztürk´ün detaylara inmesi ve savunmasının uzaması üzerine Hakim Avni Mis, Öztürk´ü birkaç kez uyardı. Öztürk, uyarılara, ´Ben burada size yönelik savunma yapmıyorum. Esasında Yargıtay´a yönelik bile yapmıyorum. Bırakın savunmama ben karar vereyim. Ben burada her şeyi anlatacağım. 3,5 yıldır yatıyorum. Siz de 2 saat dinleyin´ dedi.

Müştekilerin avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise ´Sanık 3,5 yıldır tutuklu. 3 gün de sürse savunmasını dinlemek gerekir. Herkes bilsin. Bu devlet, beni de Ergenekoncu diye 3 yıl 1 ay dinlemiş. Bugün bu tarafta oturunca kafalarda sorular oluşuyor´ diye konuştu.

-Hakim cenazeye gidemedi-

Hakim Mis, ilerleyen dakikalarda Öztürk´ten ´Cenazemiz var. İki adımlık yerdeki cenazeye katılalım´ diyerek, savunmasını kısa kesmesini istedi. Öztürk ise ´Ben babamın cenazesine katılamadım´ dedi. Öztürk´ün salonda izleyici olarak bulunan annesi de ´6 ay babasının öldüğünü söyleyemedik´ ifadesini kullandı. Hakim Mis ise bunun üzerine sitemle ´Peki, gitmeyeyim´ dedi.

Öztürk, duruşmada, şikayetçilerden biriyle yaptığı görüşmeye ilişkin ses kaydını da mahkemeye sundu. Müştekilerin avukatı Çiçek, suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi. Duruşma, müştekilerin ifadelerinin alınması için talimat yazılmasına ve Öztürk´ün verdiği ses kaydı üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilerek, ertelendi.

-İddianameden-

İddianamede, Öztürk´ün, ´bürosunda yapılan aramada ele geçirilen mermiler ve gizli belgeleri A.H.B. ve A.A. tarafından konulduğu, A.H.B ve A.A.´nın emniyet mensupları ve Adnan Hocacıların organizasyonuyla bir örgüt çerçevesinde hareket ederek eylemlerini gerçekleştirdiklerini´ öne sürerek, A.H.B. ve A.A. hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. CMK´nın 250. maddesiyle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği´nin, şikayetin ardından yürüttüğü soruşturmada A.H.B. ve A.A. hakkında takipsizlik kararı verdiği belirtilen iddianamede, A.H.B. ve A.A.´nın, bunun üzerine Öztürk hakkında ´iftira´ suçundan şikayette bulundukları kaydedildi. Öztürk´ün, iki kişiye iftirada bulunduğu gerekçesiyle 8 yıla kadar hapsi isteniyor. ( AA)

ISLAK İMZA DAVASI ONUN BÜROSUNDA BAŞLADI

Ergenekon kapsamındaki Islak imzalı ´İrtica ile Mücadele Eylem Planı´ davasının tutuklu sanığı Avukat Serdar Öztürk, Ergenekon´un en renkli simalarından birisi. Türkiye´yi sallayan ıslak imzalı Kontrgerilla belgesi, ilk olarak onun gözaltına alındığı operasyonda fotokopi olarak çok sayıdaki diğer belgeyle birlikte ele geçirilmişti. Bu ve benzeri sarsıcı belgeleri önceleri bürosuna polis tarafından yerleştirildiğini iddia eden Serdar Öztürk, aramada bürodaki bir kaç avukatın daha bulunduğu ve tutanağa paraf atmalarıyla çark etmiş, ardından belgelerin büroya sokaktan geçen birisi tarafından yerleştirildiğini, bu meçhul kişinin tespit edilmesini istemişti. Serdar Öztürk, gözaltına alındığında eski cumhurbaşkanı Necdet Sezer tarafından kendisine verilmiş olan devlet madalyasını iade edeceğini de iddia etmişti.

-Aramalara katılan avukat, Öztürk´ü yalanladı: Belge onun ofisinde bulundu-

Masum insanlara suç isnat edip askerî mahkemelerde yargılamayı öngören ıslak imzalı ´Kaos Planı´ avukat Serdar Öztürk´ün ofisinde ele geçirilmişti. Avukat Serdar Öztürk, bütün delillere rağmen ´Kaos Planı´nın ofisinde yapılan aramada ele geçirildiğini kabul etmiyordu. Öztürk ve avukatları, komplo planının polis tarafından ofise bırakıldığını iddia ediyordu. Fakat ek klasörlerde ortaya çıkan belgeler, planın polisler tarafından bırakılmadığını kanıtlıyor. Aramalara müdafi avukat sıfatıyla katılan Özge Evci, El konulan belgeleri ben paraf ettim. Polislerin ellerinde içeriye girerken herhangi bir çanta veya paket yoktu. ifadelerini kullanıyor. İddianamenin 18. ek klasöründe, Levent Göktaş´la aynı ofisi paylaşan avukat Özge Evci´nin ifadeleri yer alıyor. Serdar Öztürk´ün ofisinde aramanın yapıldığı gün polisle birlikte aramalara müdafi avukat sıfatıyla katılan avukat Evci, şu ifadeleri kullanıyor: Avukat Levent Göktaş ile birlikte ofis arkadaşı aynı büroda görev yapıyordum. Serdar Öztürk Bey´i bu vesile ile tanıyorum. Olay günü, Serdar Öztürk Bey´in bürosuna gittim. Ben avukat olduğumu, Serdar Öztük Bey´in müdafisi olarak hazır bulunacağımı söyledim. 10-15 dakika kadar bekledik. Aynı büroda görev yapan arkadaşlardan Çağrı Yılmaz Bey geldi. Kapıyı açtı, büroya girdik. Avukat Serdar Bey´e ait odayı gösterdi. Aramaya imkânların elverdiği ölçüde bizler de katılıyorduk. Bürodan çıkarıldığı ve meslekî faaliyetle ilgisinin bulunup bulunmadığı yönünden kontrol edilen belgeler ve dosyaları bir polis memuruyla birlikte ben paraf ediyordum. Numaralandırma işlemlerini memur bey yapıyordu, evrakın boş yerlerini bizzat ben çizerek iptal ediyordum. Bu şekilde el konulan evrakların tamamını ben paraf ettim. Şu an bana göstermiş olduğunuz ´İrtica ile Mücadele Eylem Planı´ başlıklı ve gizli ibareli olup 4 sayfadan ibaret olan ve Dursun Çiçek ismi ve imzası bulunan fotokopilerde bulunan paraflar benim paraflarıma benzemektedir. Belgenin aslının getirilmesine gerek yoktur. Boş alandaki çizgi tarafımdan çizilmiştir. Büroda arama yapan polislerin üzerinde normal yazlık kıyafetleri vardı. Polislerin ellerinde içeriye girerken herhangi bir çanta veya paket yoktu. Sadece arama kararı ve eki yazılar vardı. Arama sırasında bu belgelerin konulması çok zayıf ihtimaldir. Zaten bizler de gerekli dikkat ve özeni göstermeye çalıştık.

-Madalyalarını geri iade etme girişimi ile başlayan şovlar, ´Belgeyi ofisime polisler koydu´ diyerek ortalığı ayağa kaldırmasıyla sürmüştü-

Avukat Serdar Öztürk, TV´den 51 Numaralı DVD´yi ve diğer belgeleri büroya polisin koyduğunu iddia etmiş ve bu iddia Ergenekoncu çevrelerce de günlerce dile getirilmişti. Hatta Öztürk iddiasını daha da ileri götürerek DVD ve diğer CD-DVD´leri polisin koyduğunu ispatlayacaklarını açıklamıştı: DVD´nin oraya polis memurlarınca konulduğunu tespit ettik. DVD içinde bulunan görüntülerin tespit tutanağına ulaştık. DVD´de bir savcının havaalanında gizlice çekilmiş görüntülerinin bulunduğunu ileri süren Öztürk, şöyle devam etmişti: Havaalanında bulunan kameraların diğer görüntülerinden bu görüntüyü çeken kişinin de tespit edileceğini anladık. DVD´yi büroya koyan polis memurunun ismi ve resmini de tespit edip Ankara Savcılığı´na başvurdum.

-Aramaların polis kamerasına kaydedildiğinin ortaya çıkması ve kendi avukatlarının imzaları Öztürk´ün şovunu bitirdi-

Ancak Öztürk´ün bu iddiası aramanın polis kamerasınca saniye saniye kaydedildiğinin ve arama esnasında Öztürk´ün bürosunda bulunan 3 avukatının tutanağı imzaladıklarının ortaya çıkmasıyla yalanlanmıştı. Öztürk´ün avukatı Hasan Gürbüz, müvekkiline ait böyle bir belge olmadığını ve komplo kurulduğunu iddia etmişti. Ancak, Öztürk´ün bürosundaki arama sırasında Öztürk´ün avukatı Demet Reçber´in de hazır bulunduğu ve büroda ele geçirilen belgelerle ilgili tutanağa polis ve savcıyla birlikte imza attığı ortaya çıktı. Avukatlık bürosunda yapılan arama sırasında Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kamera kullandığı ve kameraların an be an aramaları kaydettiği ve arama yapılan her yere savcı, avukat ve polisin birlikte girdiği öğrenilmişti. Serdar Öztürk´ten elde edilen CD, DVD ve bilgisayar hard disklerinin imajlarının da kısa süre içinde kopyalanarak tutanak karşılığı teslim edildiği, kamera uygulamasının Levent Göktaş´ın ofisinde ele geçirilen 51 no´lu DVD ile ilgili olarak ortaya atılan ´polis koydu´ iddiası gibi benzer bir olayla karşılaşmamak için yapıldığı öğrenilmişti.

-Kendi bürosuyla müvekkilinin bürosunda Türkiye´yi sallayan dvd ve belgeler ele geçti-

Serdar Öztürk, bazı üst düzey yargı mensupları ile bürokratlara ait şantaj amaçlı namahrem görüntüler ile Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya´nın özel hayatı ve ailesiyle ilgili fişleme dosyalarının bulunduğu 51 Numaralı DVD´nin sahibi Göktaş´ın avukatı ve iş ortağıydı. Öztürk, TV´den 51 Numaralı DVD´yi büroya polisin koyduğunu iddia etmişti.

-Kendisini sivil değil askeri savcıların sorgulamasını istemiş ve bürosunda ele geçen harddiski askeri savcılığa teslim etmişti-

Ergenekon tutuklusu Avukat Serdar Öztürk´ün sivil yargıdan kaçma çabası dikkatlerden kaçmamıştı. Bürosunda yapılan aramada ´İrtica Eylem Planı´ bulunan Ergenekon tutuklusu Serdar Öztürk´ün avukatları, müvekkilleri Öztürk´ün Askeri Savcılık tarafından ifadesinin alınmasını talep etmiş ve ayrıca kopyası çıkartılan harddisk´i de Askeri Savcılığa teslim etmişlerdi. Bunlarla da yetinmeyen Serdar Öztürk, Taraf Gazetesi´nde yayımlanan ´İrtica ile Mücadele Planı´nı basına sızdırdıkları gerekçesiyle savcılar ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Öztürk´ün avukatları, belgeyi sızdırdıkları iddiasıyla Fatih Cumhuriyet Savcılığı´na başvururak, polis şefleri hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı. Suç duyurusu dilekçesinde dosyada ´kısıtlama kararı´ olması nedeniyle avukatlara bile verilmeyen belgelerin bir gazeteye servis yapıldığı savunularak, savcılar ve polislerin görevi ihmal suçundan yargılanması istenmişti. İlk ortaya çıktığında belgeyi inkar eden Öztürk´ün, belgenin sızdırılması iddiasıyla suç duyurusu yapması anlamlı bulunmuştu. Öztürk´ün avukatları ayrıca Ergenekon soruşturma savcılarını aynı gerekçelerle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu´na (HSYK) da şikayette bulunacaklarını açıklamışlardı. Öztürk´ün Topluma karşı suç olan eylemleri içeren bir belgeyi bürosunda bulundurmayı açıklamak yerine veya ´benim değil, alnım ak´ demek yerine sivil yargıdan kaçma girişimleri, madalyasına düşkün olduğunu iddia eden biri için hayretle karşılanmıştı. Öztürk´ün avukatları, Askeri Savcılığı da başvuruda bulundu. Avukatlar, Öztürk´ün ifadesinin Askeri Savcılık tarafından alınmasını talep etti. Öztürk´ün avukatı Hasan Gürbüz konuyla ilgili şunları söyledi: Serdar Öztürk avukat olduğu için kanunlar gereği polis ifade alamıyor. Belgeleri inceleyemediği için savcılığa da ifade vermedi. Sorgu hakimi ise ´Soru sormayız´ dedi. Bu noktada, Öztürk´ün ifadesini Askeri Savcılığın alması için başvuruda bulunduk. Çünkü belgeyle ilgili soruşturmayı da Askeri Savcılık yürütüyor. Öztürk´ün ifadesinin alınmaması eksiklik yaratır. Bu başvuruyu yaparken Öztürk´ün bürosundaki bilgisayarın hard diski´nin kopyasını da Askeri Savcılığa verdik. Çünkü belgenin bu bilgisayardan çıktığı iddia ediliyor. İnceleme yapması için hard disk´in kopyasını askeri savcılığa teslim ettik.

-Sorguda belgeleri ameliyat eldiveniyle inceledi-

Serdar Öztürk´ün avukatı Demet Reçber, müvekkilinin 6 Haziran 2009 tarihindeki sorgusunda parmak izi istediğini belirterek, şöyle anlattı: O gün üzerinde ´gizli´ ibaresi olan birçok belge müvekkilime gösterildi. Kendisi üzerinde ´gizli´ yazısını görünce ameliyat eldiveni istedi ve belgeleri bu eldiveni giyerek yaklaşık bir dakika inceledi. Bu sırada hakim ve polisler de eldiven giydi. Hakim inceleme sırasında müdahale etti ve ´Belgeleri incelemeniz için değil tespit için size gösterdik´ dedi. Belgenin Öztürk´ün bürosunda ortak kullanım alanında bulunan bir masanın altındaki yeşil çantanın içinden çıktığı iddia edilmişti. Öztürk´ün avukatı Hasan Gürbüz ise kendilerinin belgeyi görmemelerine rağmen Emniyet birimleri tarafından kendilerine belgenin bürodaki beyaz renkli bir klasörden çıktığının beyan edildiğini söyledi. Söz konusu beyaz klasör, 4 Haziran 2009 tarihinde Öztürk´ün bürosunda tutulan arama ve el koyma tutanağında şöyle anlatılıyor: Bir adet beyaz klasörün içerisinde 326 sayfalık, tarafımızdan 1´den 326´ya kadar numaralandırılan ve Avukat Özge Evci´ye paraflatılan ´Gizli - Çok Gizli´ kaşeli bilgisayar çıktılı, daktilo çıktılı, el yazmalı teksir kağıtlarından dökümanlar... Öztürk´ün avukatları belgenin gazetecilere sızdırıldığını ileri sürerek Ergenekon savcıları ve polis hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu. Serdar Öztürk´ün avukatları, Fatih Cumhuriyet Savcılığı´na verdikleri suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Sağ Terör Büro amirliği görevlileri, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar, haberi yayınlayan Taraf Gazetesi ve muhabiri hakkında soruşturma yapılarak soruşturmanın gizliliğini ihlal edenlerin tespit edilerek cezalandırılmasını istediler. Avukatlar, dosya üzerinde kısıtlama olduğu gerekçesiyle kendilerine bile bilgi verilmediği halde, ´İrtica ile Mücadele Planı´ adlı belgenin gazetecilere sızdırılarak soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğini ileri sürdüler. Serdar Öztürk, avukatlığını yaptığı Ergenekon tutuklusu, emekli Albay Levent Göktaş´ta bulunan şantaj CD´si ve mermiler için de “Polis koydu” demişti.

-Başbakan´a açık mektup: Belgeyi gerçek grafologlara incelettir sahte olduğu ortaya çıkacaktır!-

Öztürk´ün ilginç bir icraatı da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan´a açık mektup göndermesi olmuştu. Öztürk mektubunda, ıslak imzalı ´İrtica ile Mücadele Eylem Planı´nın teknolojik imkanlar kullanılarak üretilmiş başka bir sahte belge olduğunu iddia etmişti. Öztürk mektubunda, Başbakan Erdoğan´dan bu belge aslının gerçek grafologlardan oluşan bir kurulca, savcı Zekeriya Öz, askeri savcı ve jandarma kriminal uzmanlarının sadece gözlemci olarak katılımıyla incelemesinin yapılmasının sağlamasını istemişti. Serdar Öztürk, belirttiği ayrıntılı incelemenin sivil uzmanlar tarafından oluşturulan kurulca yapılması durumunda belgenin sahte olduğunun görüleceğini savunmuştu.

-Şov bitmedi: Belgeleri polis koydu iddiasını tutturamayınca yılmadı, bu kez sabıkalı birini suçladı, üstelik de o kişinin bulunmasını istedi-

Daha önce ofisinde ele geçirilen Kurmay Albay Dursun Çiçek´in hazırladığı ´AKP ve Gülen´i Bitirme Planı´ belgesini arama yapan polislerin koyduğunu iddia eden Serdar Öztürk, ağız değiştirip ´Belgeyi sabıkalı biri bıraktı, araştırılıp bulunsun´ iddiasında bulunmuştu. Belgenin polislerce yerleştirildiği iddiası çürüyen Serdar Öztürk ağız değiştirerek bu kez daha soyut bir suçlamayla sabıkalı birisinin belgeleri bürosuna yerleştirdiğini iddia etti ve bürosunun bulunduğu sokaktaki telefon görüşme kayıtlarının incelenerek bu kişinin bulunabileceğini belirterek savcılıktan bu isteğinin değerlendirilmeye alınmasını istemişti. Serdar Öztürk´ün ağız değişikliği, Yarbay Mustafa Dönmez´i hatırlatmıştı. Yarbay Dönmez de arazisinde ve evinde ele geçen malzemelerin polislerce yerleştirildiğini iddia ederek polisi suçlayarak askerleri savunmuştu. Ancak aramada hazır bulunan çok sayıdaki asker görevlilerin de polisleri savunması üzerine konuyu saptıran Yarbay, ıslak tükenmezle hazırladığı krokinin kendisine ait olduğunun bilirkişi tarafından kesin olarak belirtilmesine de itiraz ederek oyalama olduğu anlaşılan savunma taktiği yürütmeye devam etmişti. Avukat Serdar Öztürk´ün, dilekçesinde, soruşturma konusu belgenin sabıkalı bir kişi tarafından ofisine konulduğunu iddia ederek, aramanın yapıldığı günden bir gün öncesine ait ofisinin bulunduğu Bestekar Sokak ile ilgili “iletişimin tespiti” kararı çıkartılmasını talep ettiği belirtildi. Öztürk´ün belgeyi bırakan kişinin bu şekilde tespit edilebileceğini savunduğu, ancak isim vermediği bildirildi. Savcılık, Öztürk´ün bu talebine ilişkin henüz bir karar vermedi. Öztürk, aramada ele geçirilen belgeler ve 250 adet merminin kendisine ait olmadığını ileri sürmüştü. Aramanın yapıldığı gün iş nedeniyle Antalya´da bulunan Öztürk, bu süre içerisinde bürosuna giren kişi ya da kişilerce belgenin ofisine bırakılmış olabileceğini iddia etmişti.

-Bu nasıl hukukçu? Savcılara darbe tehdidi-

Albay Dursun Çiçek imzalı kaos belgesinin fotokopisi Ankara´daki ofisinde ele geçen ve kaos belgesi skandalının patlamasına neden olan Ergenekon sanığı avukat Serdar Öztürk´ün, savcıları tehdit ettiği de ortaya çıktı. Tutuklandıktan 4 gün sonra Başsavcılığa dilekçe gönderen Öztürk, ´operasyonlar sürerse TSK´nın darbe yapacağını´ iddia ediyor. 6 sayfalık dilekçede Öztürk, Darbe olursa binlerce, on binlerce insanın polislikten atılacağını rahatlıkla göreceksiniz. Bütün polis teşkilatı yenisi kurulmak üzere lağvedilebilir. diyor. Cemaatçi vakıfların ve işadamlarının mal varlığına el konulabileceğini iddia eden Öztürk, Cemaat operasyonunun psikolojik harp ayağını yürüten ajan gazeteciler tutuklanır. TV´ler kapatılır ve mal varlıklarına el konulur. ifadelerini kullanıyor.

-TSK´ya saldırmak, çocuk oyuncağı değildir-

Ankara´daki ofisinde yapılan aramada ´İrtica ile Mücadele Eylem Planı, 300 adet mermi ve çok sayıda askeri gizli belge´ bulunan Avukat Serdar Öztürk, Ergenekon soruşturması kapsamında 06.08.2009 tarihinde tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklandıktan 4 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı´na dilekçe gönderen Öztürk, soruşturmayı yürüten savcılara ´darbe´ ile gözdağı vermeye çalışıyor. 10.08.2009 tarihli 6 sayfalık dilekçede şunlar kaydediliyor: Oynadığınız oyunun ne kadar tehlikeli olduğunu ve nelere yol açacağını bilmeniz gerekir. Çünkü TSK´ya saldırmak, çocuk oyuncağı değildir. Emekli bir subay olarak ifade etmek isterim ki; emekli bir subay olarak ülkenin onurunu ve şerefini korumakla görevli subaylar orduya ve kendilerine yapılan hakaret ve aşağılamaları asla unutmazlar, mutlaka hesabını sorarlar. Şimdi siz hedef seçtiğiniz bilim adamlarının, muhaliflerin ve cemaatçi olmayan insanların ve subayların ev ve işyerlerine delil bırakıp tutukluyorsunuz. Bu aklı da eski bir kuaför hanımın muhteris eşinden ve onun ders verdiği yabancı bir servisten dolayı alıyorsunuz.

-Darbe olursa gazeteciler tutuklanır, TV´ler kapanır-

Dilekçede savcılara İşlediğiniz suçlardan ötürü yargının önüne çıktığınız gün sizi Potomyalı başbakan bile kurtaramaz. diyen Öztürk, şöyle devam ediyor: Darbe olursa binlerce, on binlerce insanın polislikten atılacağını rahatlıkla göreceksiniz. Bütün polis teşkilatı yenisi kurulmak üzere lağvedilebilir. Cemaatçi vakıfların ve işadamlarının mal varlığına el konulabilir. Cemaat operasyonunun psikolojik harp ayağını yürüten ajan gazeteciler tutuklanır. TV´ler kapatılır ve mal varlıklarına el konulur. Bunlar olduğunda bugün bu zulmü reva görenlere kimse acımaz. Dilekçe üzerine Öztürk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı´nca ´kamu görevlisine hakaret, TSK´yı aşağılama ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs´ suçlarından soruşturma başlatıldı. Öztürk, geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi´nden Jandarma nezaretinde getirilerek savcıya ifade verdi.

-Gözaltına alınırken ´Madalyamı geri alın´ demişti-

Ergenekon son dalga operasyonları sırasında 5 Haziran 2009 günü emekli Albay Levent Göktaş´ın avukatı Serdar Öztürk, Ergenekon Terör Örgütü üyesi olduğu iddiası ile Ankara´da gözaltına alınmıştı. Gözaltında iken Serdar Öztürk gözaltında iken avukatı Demet Reçber´e yıllar önce kendisine verilen üstün hizmet madalyası ve beratının Cumhurbaşkanı´na iade edilmesi talimatını vermişti. Öztürk, gözaltında bulunduğu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´nde de Cumhurbaşkanlığı makamına iletilmek üzere şu dilekçeyi yazmıştı: 1985 yılında binlerce Kara Harp Okulu subayı gibi gerekirse vatan uğrunda canımı feda etmeye yemin ederek askerlik mesleğine adım attım. Askerlik hayatım boyunca yeminime sadık kaldım. 1993-1994 tarihleri arasında Şırnak ili Silopi İlçesi Çalışkan köyü bölgesinde konuşlu Eren bölüğünde bölük komutanı olarak görev yaptım. Bu görevim esnasında 13 Ekim 1994 tarihinde Kuzey Irak sınırında icra edilen operasyon sırasında bubi tuzağına basmak suretiyle ağır yaralandım. İki hafta komada kaldım. İki yıl tedavi gördüm. Bir gözümü ve bazı iç organlarımı tamamen kaybettim. Bu nedenle devletim tarafından şahsıma devlet övünç madalyası verilmiştir. 3 Haziran 2009´da İstanbul Özel yetkili 11´inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkımda terör örgütü üyeliği iddiası ile yakalama kararı verilmiştir. Bir insan, hem devletinin övüncüne mazhar olmuş bir kahraman, hem de terör örgütü üyesi olamaz. Yaptığım hizmet, feda ettiğim gençliğim ve sağlığım. Devletime helaldir. Ancak bu çelişkinin giderilmesi maksadıyla Sayın Cumhurbaşkanlığı´nca tarafıma verilen devlet övünç madalyasını makamınıza iade etmek zorunluluğu doğmuştur.

-Bozacının şahidi şıracı-

Serdar Öztürk´ün çok ilginç bir icraatı ise diğer bir Ergenekon sanığı olan Albay Dursun Çiçek´in savcılığa yaptığı bir suç duyurusuyla ortaya çıktı. Çiçek, altında ıslak imzasının olduğu ´İrtica ile Mücadele Eylem Planı´ belgesinin orjinalini bir ihbar mektubu ile birlikte savcılığa gönderen kişiler hakkında ´kendisine iftira ettikleri´ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İlginç olan ayrıntı ise, Dursun Çiçek´in delil olarak diğer bir Ergenekon sanığı Serdar Öztürk´ün bir dilekçesini göstermesiydi. İftiraya uğradığını belirten Çiçek şikayetinde, elinde somut bir bulgu olmadığı halde ihbarı yapabilecek beş emniyet görevlisinin adını Öztürk´ün dilekçesine dayanarak verdi. Serdar Öztürk´ün dilekçesinde isimleri geçen Bülent Türker, Recep Güven, Ali Fuat Yılmazer, Ahmet Çevik ve Abdullah Kaya gibi üst düzey emniyet görevlilerinden birinin kendisine iftira etmiş olabileceğini dile getiren Dursun Çiçek, bu şahıslardan şikayetçi olduğunu belirtmişti. Çiçek´in suç duyurusu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Islak imzanın Çiçek´e ait olduğu Emniyet, Jandarma ve Adli Tıp laboratuvarlarınca defalarca teyit edildi. Dursun Çiçek´in Özel Harp Dairesi´nin (ÖHD) psikolojik savaş biriminde yönetici olduğu hatırlanırsa, böyle ilginç bir şikayette bulunmasının şaşırtıcı olmadığı, mesleğinin hakkını verdiği yorumları medyada yer aldı.

-Olmayan sicil numaralarıyla savcılığı polislerin peşine taktı-

Serdar Öztürk´ün bir başka ilginç eylemi de polislerle ilgili savcılığa yaptığı başvurusunda ortaya çıktı. Soruşturmanın uzaması üzerine ´Gerçeğe aykırı tutanak hazırlamakla´ suçladığı polislerin savcılık tarafından korunduğunu iddia etti. Ancak iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Serdar Öztürk, suçladığı polislerin sicil numaralarını savcılığa yanlış bildirmiş. Dolayısıyla Öztürk´ün verdiği sicil numaralarını araştıran savcılık, söz konusu polislere ulaşamıyor.

-Polisin ABD büyükelçisine Ergenekon brifingi verdiğini iddia etti-

Serdar Öztürk´ün diğer bir icraatı, savcılığa yaptığı ilginç bir suç duyurusuydu. Wikileaks belgelerine göre bazı emniyet görevlileri tarafından ABD´nin Ankara Büyükelçiliği´nde Ergenekon soruşturmasına dair brifing verildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. ABD Büyükelçiliği´ne brifing verildiğine dair herhangi bir somut bulgu olmadığı, iddiaların tamamen soyut olduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´nın işleme koymadığı suç duyurusundaki iddiayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, ´İddialar gerçeğe aykırıdır´ diye açıklama yaptı.

-İlker Başbuğ´a başvurdu. Ergenekon hakim ve savcılarının askeri savcılıkça tutuklanmasını istedi-

Serdar Öztürk´le ilgili son ilginç gelişme ise, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında hazırlanan ´internet andıcı´ iddianamesiyle ortaya çıkmıştı. Buna göre, internet andıcı davasının tutuklu sanığı Serdar Öztürk, dönemin Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ´a başvurarak, aralarında Ergenekon soruşturmalarını yürüten savcılar, emniyet mensupları, kovuşturmaları yürüten hakimlerin de yer aldığı isimlerin askeri savcılığın yürüteceği bir soruşturma ile tutuklanmalarını istemişti. Öztürk, Başbuğ´a kişiye özel ve ´sayın komutanım´ diye başlayan dilekçeleri yazarak, yasama organı üyeleri ile görüşmesini, askeri savcılığın görev ve yetkisini artırıcı tedbirlerin alınması için çaba harcamasını talep etmişti. Genekurmay Başkanlığı´nın toplam 109 sayfa tutan dilekçe ve eklerini Andıç davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi´ne göndermişti. (Abdullah Harun / kontrgerilla.com)

(26 Eylül 2012, 17:31)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

AVUKAT SERDAR ÖZTÜRK´ÜN BİRBİRİNDEN İLGİNÇ İDDİALARI

Serdar Öztürk´le ilgili manşetlerimiz

Ergenekon davasını engelleme girişimleri

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=4845    yazdır/print


 

İkinci Ergenekon´da 161. duruşma

İkinci Ergenekon davasına 161. duruşma ile devam ediliyor. Duruşma, tutuksuz sanık avukat Hüseyin Buzoğlu´nun savunmasıyla sürüyor. Bu arada, Birinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Semih Tufan Gülaltay´a bir başka mahkemede yargılandığı çete davasında 74 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

27.02.2012 12:02 İkinci ´Ergenekon´ davasına 161. duruşma ile devam ediliyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi´nde oluşturulan küçük salonda görülen duruşmaya, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, gazeteci Tuncay Özkan, emekli Orgeneral Hurşit Tolon´un da aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan CHP Zonguldak Milletvekili ve Başkent Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Oğuz Bulut ve Mustafa Dönmez ise duruşmaya gelmedi. Duruşmaya, ´Odatv davası´ kapsamında tutuklu olan bu davanın tutuksuz sanığı Yalçın Küçük ile tutuksuz yargılanan emekli Orgeneral Kemal Yavuz, Hüseyin Buzoğlu, Ferit Bernay, Muhammet Avar ve Mustafa Yurtkuran da katıldı.

HÜSEYİN BUZOĞLU´NUN SAVUNMASI

Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese yarım kalan savunmasını tamamlaması için tutuksuz sanık avukat Hüseyin Buzoğlu´nu kürsüye çağırdı. Ankara´daki ofisinde yapılan aramada ele geçirildiği iddia edilen flaş belleğin kendisine ait olmadığını savunan Buzoğlu, Ergenekon davalarında suçlamalar ya ihbar mektubu, ya e-posta yoluyla ya da dijital verilere dayanılarak yapılıyor. İletiler, ihbarlar, dijital veriler suç kabul edilip soruşturmalar yürütüldü ve iddianameler hazırlandı. Siz de bunların doğruluğunu sorgulamadan kabul edip yargılama yapıyorsunuz. Bu yasal değildir dedi.

Evindeki bilgisayarda çocuk pornosu içerikli resimleri bulunduğu iddia edildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Buzoğlu, Bu çirkin isnatla ilgili yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan söz konusu ´Ergenekon´ soruşturmasını yürütenler tarafından hakkımda savcılar tarafından istemde bulunulan tutuklama taleplerinin mahkemece reddinin ardından bu kez de bu denli çirkin bir iftirada bulunuldu. Bunun amacı kamuoyu nezdinde şahsıma ve temsil ettiğim müvekkillere yönelik bir saldırı başlatılmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yapılan inceleme neticesinde takipsizlik kararı verdiğini belirten Buzoğlu, Her ne kadar takipsizlik kararı verilmiş olsa da 6 yaşındaki kızım büyüdüğünde bu çirkin iftirayı görse ona kim nasıl hesap verecek. Ben kızıma bunu nasıl anlatacağım? dedi. Buzoğlu ayrıca savcılığın kendisine birçok kişi hakkında böyle ithamların olduğunu söylediğini savundu.

Buzoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren Araştırmacı Yazar Necip Hablemitoğlu´nun avukatlığını da yaptığını belirtti. Buzoğlu, Hablemitoğlu´nun cemaat hakkındaki çalışmaları nedeniyle kendisinde bulunan belgeleri kendisine yönelik davalar açılması halinde kanıt olarak kullanmak üzere avukat sıfatıyla şahsıma teslim etmiştir. Sayın Hablemitoğlu´nun avukatı olduğum bilinmesine rağmen bu belgelerin ekler arasında yer verilmesi yasallıktan uzaktır dedi.

Buzoğlu, gerekli gereksiz birçok yazı veya dokümanın iddianame ve ek delil klasörlerine konularak milyonlarca sayfaya ulaştığını dile getiren Buzoğlu, Tertipçilerin, Fethullahçıların himmet toplantıları hakkındaki bu belgeleri ekler arasına koymamaları, tertibin ardındakilerin kimler olduğu bir kez daha açıklığa kavuşmuştur diye konuştu.

Duruşmada Ankara´daki ofisindeki arama görüntülerini de izlettiren Buzoğlu, Görüntülerden de anlaşılacağı üzere neye el konulacağına emniyet yetkilileri karar veriyor. Bu durum Ceza Muhakemeleri Kanunu´na aykırıdır dedi. Kendisine ait olduğunu kabul etmediği flaş belleğin bulunduğu iddia edilen görüntülerde 9 dakikalık bir kayıp olduğunu dile getiren Buzoğlu, Görüntü bir ara gidiyor, geldiği zaman ile gittiği zaman arasında 9 dakikalık bir kayıp söz konusudur. Bu da gösteriyor ki açıkça hukuka aykırı delillerle yargılama yapılıyor yorumunda bulundu. İletişim tutanaklarında örgütsel bağlamda konuştuğu iddialarına da değinen Buzoğlu, konuşmalarında suç isnat edilecek bir durum olmadığını ileri sürdü.

İddianamede yer alan bir telefon görüşmesinde Kemal paşayla görüştüm ben ifadesinin iddianamede Kemal Paşa isimli bir şahısla görüştüğü anlaşılmıştır şeklinde yer almasının manidar olduğunu söyleyen Buzoğlu, Sırf mesnetsiz savlarına gerekçe yaratabilmek adına, yasalar da hiçe sayılarak iki avukat arasındaki bir dosyaya dair hukuki bir konuya ilişkin telefon görüşmesi, terör örgütü soruşturması veya kovuşturmasının kanıtı olarak sunulabilmiştir. Burada ´Kemal Paşa´ olarak bildirilen bir şahıs değil İzmir İli´ne bağlı Kemalpaşa İlçesi´dir. Nasıl bir kin ve husumetle tertibin derinleştirilmeye çalışıldığı sabittir dedi.

MUHAMMET MURAT AVAR´IN SAVUNMASI

Daha sonra savunma yapan tutuksuz sanık Gazeteci Muhammet Murat Avar, 24 Şubat 2012 tarihine kadar asker olduğunu ve terhis olur olmaz da duruşmaya ifade vermeye geldiğini belirtti. Davanın sanıklarından Neriman Aydın ve Kemal Aydın´ı tanıdığını söyleyen Avar, Doğu Anadolu´da gazetecilik yapıyorum. Orada iddianamede geçtiği gibi misyonerlik faaliyetleri ile ilgili de haber yaptım. Gazeteciyim, polis ve asker başta olmak üzere haber kaynağı olabilecek herkesle görüştüm. Suçlamaları kabul etmiyorum. Yaptıklarım gazetecilik faaliyetinin dışında değildir dedi.

Bir an önce kararın verilmesini talep eden Avar, annesinin duruşmaya geldiğinden haberi olmadığını kendisini askerde sandığını kaydetti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, yargılamanın makul sürede sona ermesi için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

RIZA FERİT BERNAY´IN SAVUNMASI

Avar´ın ardından savunmasını yapmak için 19 Mayıs Üniversitesi eski Rektörü Rıza Ferit Bernay huzura geldi. İki dönem rektörlük yaptığını ifade eden Bernay, yasa dışı hiçbir faaliyetinin olmadığını anlattı. Terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirten Bernay, Ergenekon ismini ilk defa bu dava nedeniyle duydum. Salondakilerin çoğunun, sanık mı ziyaretçi olduğunu ancak yaka kartlarından ayırt edebildim dedi.

İddianamede dava sanıklarından YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz ile aynı örgüt mensubu olarak gösterilmelerine de değinen Bernay, 2000 yılında cumhurbaşkanı tarafından göreve atandığını söyledi. O dönemde Kemal Gürüz´ün atamaya karşı çıktığını dile getiren Bernay, Rektör olduğumda iki yıl boyunca Kemal Gürüz bana akademik kadro vermedi. Bu oldukça uzun bir süredir bir üniversite için. Ben Kemal Gürüz´ün kendisini hiç tanımıyordum. Hiç tanışmadığım ve aramızda sıkıntılar olan bir insanla aynı örgüte mensup olmamız çelişkiyi ortaya koymaktadır ifadelerini kullandı.

Dava sanıklarından Fatih Hilmioğlu´nun üniversite yıllarından sınıf arkadaşı olduğunu hatırlatan Bernay, Mustafa Yurtkuran´ı da Rektörler Kurulu´ndan tanıdığını belirtti. Tutuklu sanık Mustafa Balbay ile konuşmacı olarak katıldıkları bir panelde tanıştığını dile getiren Bernay, Mehmet Haberal Hacettepe´den hocamdır. Şener Eruygur ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) seçimlerinde görüşmelerim olmuştur dedi. İşçi Partisi üyesi olmadığının altını çizen Bernay, zamanında Talat Paşa Komitesi´nden davet aldığını ancak katılmadığını ifade etti.

Hakkındaki iddiaların üç ayağı olduğunu söyleyen sanık Ferit Bernay, İlki Cumhuriyetçi Çalışma Grubu´dur. İkincisi Jandarma Genel Komutanlığı´nda verilen yemektir. Üçüncüsü de Mustafa Balbay´ın üçüncü şahıslarla yaptığı görüşmelerde adımın geçmesidir şeklinde konuştu. Cumhuriyetçi Çalışma Grubu´nun adını ilk defa soruşturma aşamasında duyduğunu ileri süren sanık Bernay, Jandarma Genel Komutanlığı´ndaki yemeğe ise YÖK tasarısındaki değişiklikleri konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak için gittiklerini kaydetti. Cumhuriyete saygı mitinglerinin Jandarma Genel Komutanlığı´nda kararlaştırıldığı yönündeki iddialarını reddeden Bernay, Mitinglerde ´ordu göreve´ pankartı açanların defalarca kez ikaz edildi. Emniyet görevlilerinden gruptan çıkarılmaları istendi. Hatta fiziki itişmeler yaşandı. Bazı medya kuruluşları konuyu mitinge mal etti diye konuştu. Hakkındaki suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirten Bernay, beraatını talep etti. ( DHA)

MUSTAFA ABBAS YURTKURAN´IN SAVUNMASI

Tutuksuz sanık Mustafa Abbas Yurtkuran da, savunmasında, ´silahlı örgüt üyesi´ ve ´darbe teşebbüsü´ iddiaları ile yargılanmasının kendisini kahrettiğini belirterek, bu suçlamalarla kendisinin uzaktan ve yakından ilgisinin olmadığını öne sürdü. Yurtkuran, 2000 ile 2008 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesinde rektörlük yaptığını ifade ederek, ´Rektörlük görevim sırasında yaptığım konuşmalar dinlenirse hükümeti devirme gibi bir planımın olmadığı görülecektir´ dedi. Cumhuriyet Mitingi´ne katıldığını belirten Yurtkuran, söz konusu mitingde ´Ordu göreve´ pankartını açanları tanımadığını ve bu olayın münferit bir hadise olduğunu iddia etti.

Davanın sanıklarından Şener Eruygur ile görevdeyken iki kere görüştüğünü anlatan Yurtkuran, Uludağ Üniversitesi´nin jandarma bölgesinde olduğunu, söz konusu görüşmelerden birinde jandarma sayısının güvenlik açısından arttırılmasını istediğini, diğer görüşmesinde ise görevli kıdemli bir astsubayın çocuğu hasta olduğu için görevinde bir dönem daha kalması için ricada bulunduğunu anlattı.

Kent Otel´de yapılan toplantılara çağrılmadığını söyleyen Mustafa Abbas Yurtkuran, İşçi Partisi´nin yurt dışı programları dahil hiçbir programına katılmadığını ancak Aydınlık Dergisinde, fotoğrafı yayınlanarak ´sanki katılmış gibi´ yansıtıldığını belirtti.

Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese´nin, ´Batı Çalışma Grubu´nu duydunuz mu?´ sorusuna Yurtkuran, ´Rektörlük dönemimde Bursa Bölge Komutanı tarafından BÇG´ye şikayet edildiğimi duydum. Söz konusu komutan, il genel kurulunda dönemin valisi Ali Fuat Güven ve bana hitaben, İlahiyat Fakültesindeki kız öğrencilerin başörtüleriyle derse girmelerine izin vermem nedeniyle BÇG´ye şikayet ettiğini söyledi. Bende ilk kez BÇG´yi bu kurulda duymuş oldum´ yanıtını verdi.

2000 ile 2008 tarihler arasında görev yapan Bursa valilerinin, Bursa emniyet müdürlerinin ve cumhuriyet başsavcılarının tanık olarak dinlenilmesini isteyen Yurtkuran, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, beraatını talep etti.

Yurtkuran´ın savunmasının tamamlanmasının ardından duruşma yarına ertelendi. (AA)

-Ergenekon sanığı Gülaltay´a ´çeteden´ 74 yıl hapis cezası-

27.02.2012 11:49 Birinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Semih Tufan Gülaltay´a yargılandığı çete davasında 74 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Gülaltay´ın annesini de ´yağma´ suçundan 5 yıl hapisle cezalandırdı.İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Semih Tufan Gülaltay, Ahmet Fulin, Necdet Atış, Dursun Güler, Veli Kılıç, Gürkan Temelli, Fuat Güngör ve Ferit Erbağcı getirildi. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Gülaltay, ortada bir suç örgütü olmadığını belirterek tahliyesini ve beraatini istedi. Diğer sanıklar da tahliyeleri ve beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Ergenekon davası kapsamında da tutuklu olarak yargılanan Semih Tufan Gülaltay´ın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçunu işlediğini belirtti. Mahkeme, Gülaltay´ın Örgüt kurmak, silah kanununa muhalefet, Muzaffer ve Esra Feride Gökçimen, Mehmet Kemal Bublişin, Recai Agül, Mehmet Demir´in yağmalanması, Suat Turgut ve Fuat Turgut, Sevinç Dereli ve Celal Güven´in yağmalanmasına teşebbüs etmek ve İbrahim Zeyrekce ile Yusuf Akyüz´in alıkonması ve yağmalanması suçlarından toplam 74 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Semih Tufan Gülaltay´ın annesi Solmaz Gülaltay´ın da Sevinç Dereli ve Celal Güven´e yönelik yağmaya teşebbüs suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, tutuklu sanıklardan Ahmet Fulin´i örgüte üye olmak, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplam 67 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Sanık Dursun Güler´in benzer suçlardan 63 yıl 6 ay 15 gün, Necdet Atış´ın 44 yıl 4 ay 15 gün, Gürkan Temelli´nin 26 yıl 15 gün, Ferit Erbağcı´nın 24 yıl 4 ay 15 gün, Fuat Güngör´ün 21 yıl 15 gün, Veli Kılıç´ın da 16 yıl 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Diğer tutuksuz sanıklara da çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptıran mahkeme, aralarında Semih Tufan Gülaltay´ın da olduğu 8 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Yakalanamayan sanıklar Muzaffer Gökçimen ve Emre Gülaltay´ın dosyalarının ayrılarak yargılamalarının devamına karar verildi. Ayrıca, duruşmaya kendileri ve avukatları da mazeretsiz gelmeyen sanıklar Sami Alper Eren ve Cengiz Akboğa hakkındaki dosyaların da ayrılarak başka bir numara üzerinden devamı kararlaştırıldı. ( Cihan)

(27 Şubat 2012, 12:02)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=4288    yazdır/print


 

İkinci Ergenekon´da 160. duruşma

İkinci Ergenekon davasına 160. duruşma ile devam ediliyor. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Tutuklu sanık Mustafa Balbay gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmaların ilk zamanlarda ağır ilerlediğini ifade ederek, ´Son zamanlarda yargılama inanılmaz hızlandı´ dedi. Bazı gazetecilerin davanın hızlanmasının çok iyi olduğunu söylemesi üzerine Avukat Turgut Kazan, ´Olur mu öyle şey?´ diyerek bu durumu eleştirdi.

24.02.2012 11:59 İkinci ´Ergenekon´ davasına 160. duruşma ile devam ediliyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi´nde oluşturulan küçük salonda görülen duruşmada, Mustafa Balbay, İbrahim Şahin, Hasan Atilla Uğur ve Tuncay Özkan´ın da aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Mehmet Haberal, Levent Ersöz ve Mustafa Dönmez ise duruşmaya gelmedi. Tutuksuz sanıklardan Yalçın Küçük, İlyas Çınar, Muhterem Bağcı, Münir Kemal Yavuz ve Hüseyin Buzoğlu da duruşmaya katıldı. Ayrıca duruşmaya gazeteciler Orhan Birgit, Kenan Akın, Turgay Noyan, Engin Köklüçınar, Oktay Duran, İbrahim Tufan Türenç ve Pınar Türenç ile eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan da duruşmaya izleyici olarak geldi.

-Özkan: Evimden bomba çıkmadı, AİHM yanıltıldı-

Duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklar, izleyici olarak katılan gazeteciler ile bir süre sohbet edip kendi hukuki durumları ve davanın bulunduğu aşama konusunda bazı bilgilendirmelerde bulundu. Sanık Tuncay Özkan, dava sürecinde tutuklu yargılanmalarla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan başvurulardan sadece Mustafa Levent Göktaş ve kendisinin başvurusunun kabul edildiğini söyledi. Özkan, Adalet Bakanlığı AİHM´in benim hakkımdaki iki sorusuna ´bomba ve gizli içerikli belgeler çıktığını´ söyleyerek AİHM´i etkilemeye çalışıyor. Oysa benim evimde bomba çıkmadı. Gizli belgeler denilen belgeler ise benim araştırma yaptığım Susurluk konusuyla alakalı rapor, Yeşil´in kimlik bilgileri ve Milli Güvenlik ön değerlendirme raporudur. dedi. Kendi haklarında Eylül ayına kadar AİHM´den bir karar çıkmasını beklediğini belirten Özkan, bu aşamadan sonra davada tahliyelerin yaşanacağını öne sürdü.

-Davaların hızlı ilerlemesi Avukat Turgut Kazan´ın hoşuna gitmedi-

Tutuklu sanık Mustafa Balbay da, duruşmaların ilk zamanlarda ağır ilerlediğinden yakındıklarını belirterek, Son zamanlarda yargılama inanılmaz hızlandı. dedi. Sohbet ettiği gazetecilere bu durumun normal olup olmadığını sordu. Bazı gazetecilerin davanın hızlanmasının çok iyi olduğunu söylemesi üzerine Avukat Turgut Kazan, Olur mu öyle şey? diyerek bu durumu eleştirdi.

İLYAS ÇINAR´IN SAVUNMASI

Duruşma başlamadan önce yapılan uyarı üzerine sanıklar sohbetlerini bitirerek yerlerine alındı. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, kimlik yoklamasının ardından dünkü oturumda savunmasını yapan tutuksuz sanık İlyas Çınar´a bazı sorular yöneltti. Ergenekon ana davası tutuklu sanıklarından Doğu Perinçek´i tanıyıp tanımadığı ve tanıyorsa nerede ve nasıl tanıdığı sorulan Çınar, Perinçek´i İşçi Partisi´nde tanıdım. Partide düzenlenen çeşitli konferanslara davet edildiğimde kendisiyle karşılaşıyorduk. Bir konferansa kendisi bizzat çağırdı beni. Diğer konferanslara da partinin çeşitli yöneticileri davet etti. diye konuştu.

Ergenekon ana davası sanıklarından Ferit İlsever, Emin Gürses ve Kemal Kerinçsiz ile Yaşar Hacısalihoğlu´nu tanıdığını belirten sanık Çınar, bazı konferans ve bilimsel içerikli panellerde bu kişilerin konuşmacı olarak katıldığını, kendisinin de de katıldığı bu programlarda karşılaştıklarını ve tanıştıklarını söyledi. Talatpaşa komitesinin ne olduğunu bilmediğini belirten Çınar, katıldığı bazı toplantılara ´Talatpaşa komitesi´ adının verildiğini ama kendisinin bundan haberi olmadığını söyledi. Duruşma, sanık İlyas Çınar´ın avukatı Celal Ülgen´in savunması ile devam ediyor. ( Cihan)

(24 Şubat 2012, 11:59)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

AİHM: Ergenekon örgütü var

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=4282    yazdır/print


 

İkinci Ergenekon´da 159. duruşma

İkinci Ergenekon davasına 159. duruşma ile devam ediliyor. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Tutuksuz yargılanan eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz savunma ve çapraz sorgusunda, hakkındaki suçlamaları reddetti.

23.02.2012 11:13 İkinci ´Ergenekon´ davasına 159. duruşma ile devam ediliyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi´nde oluşturulan küçük salonda görülen duruşmaya, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, gazeteci Tuncay Özkan, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu´nun da aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan CHP Zonguldak Milletvekili ve Başkent Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Oğuz Bulut ve İbrahim Özcan ise duruşmaya gelmedi. Duruşmaya, ´Odatv davası´ kapsamında tutuklu olan bu davanın tutuksuz sanığı Yalçın Küçük ile tutuksuz yargılanan eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, emekli Orgeneral Kemal Yavuz, Türk Metal Sendikası eski Genel Başkanı Mustafa Özbek, avukat Hüseyin Buzoğlu ve İlyas Çınar katıldı.

TUNCER KILINÇ´IN SAVUNMASI

Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, eski MGK Genel Sekreteri olan tutuksuz sanık emekli Orgeneral Tuncer Kılınç´ın yarım kalan savunması ile duruşmaya devam edeceklerini açıkladı. Hakkındaki iddiaların 5´ncisi ile savunmasına devam edeceğini belirten Kılınç, İşçi Partisi´nde yapılan aramalarda elde edilen CD ve DVD içeriğinde Avrasya ittifakı içinde milli devletimizi yeniden yapılandırmayı cesaretle savunan emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Tuncer Kılınç´a karşı yürütülen psikolojik savaş harekatları şeklinde isminin geçtiği ve devletin yeniden yapılandırılmasından bahsedildiği, bunun da örgüt amaçları doğrultusunda devletin yeniden şekillendirilmesi ve kendi amaçları doğrultusunda devlet yönetiminde görev alacak şahısların yönetime getirilmesinin hedeflendiği amaçlandırılmaktadır.´ şeklindeki iddiayı hatırlattı.

CD ve DVD içeriğinde kendisinin 7 Mart 2002 yılında Harp Akademileri´nde yaptığı bir konuşmaya yer verildiğini anlatan Kılınç, ayrıca Ergenekon ana davasının tutuklu sanıklarından Doğu Perinçek´in de aynı konu ile ilgili değerlendirmesinin bulunduğunu söyledi. Kılınç, konuşmasının ardından 3 ay boyunca yazılı ve görsel medyada hakkında olumsuz yazı ve konuşmaların yapıldığını söyledi. Konuşmasında, ´Türkiye´nin çevresinde bir güvenlik kuşağı nasıl oluşturulabilir?´ ana temasının işlendiği sempozyumun AB ile ilişkiler konusunun işlendiği panelde kendisinin de katkıda bulunmak üzere konuşma yaptığını söyledi.Kılınç, AB´nin, Türkiye´nin ulusal çıkarlarını gözardı ettiğini, bizden beklentilerinin ulusal çıkarlarımızla uyuşmayan hususlar olduğunu, Türkiye´nin ulusal çıkarları bakımından yakın çevresi ile de ilişki kurmasının yararlı olacağını, bu kapsamda ABD´ni gözardı etmeksizin Rusya ve hatta mümkünse İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde fayda gördüğümü belirtmiştim. hatırlatmasını yaptı.Bu tarihten itibaren Türkiye´nin güvenliği dahil her türlü geleceğinin AB ve ABD güdümünde olmasını destekleyen karşı görüşlü birçok yazar, medya mensubu ve siyasetçinin hedefi haline geldiğini söyleyen Kılınç, Sayın Perinçek´in, bu saldırıları bir psikolojik harekat olarak değerlendirmesinin nedeni bu olsa gerek. Şu anda sizlere hesap verme konumunda olmamda o saldırıların etkileri vardır. diye konuştu. ( Cihan)

Kendisinin, yargılandığı dava konusu örgütün 1 numarası olarak ilan edildiğini belirten Kılınç, buna gerekçe olarak da, MGK Genel Sekreterliği görevini yürütürken yurt dışında faaliyette bulunan Atatürkçü Düşünce Dernekleri´ne para yağdırdığı iddiasının gösterildiğini kaydetti. MGK Genel Sekreterliğinin derneklere ismen yardım yapmadığını dile getiren Kılınç, ulusalcı olduğu ve Türkiye´nin Avrasya ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmesini önerdiği için iddia olunan ´Ergenekon´ örgütünün içinde yer almasının doğal bir sonuç olarak gösterildiğini söyledi.

´Perinçek bunları göz önünde tutarak şahsıma karşı yürütülen psikolojik savaştan bahsediyorsa yerden göğe kadar haklıdır´ diyen Kılınç, ´Devletin Yeniden Yapılandırılması´ isimli dokümanın ne kimler tarafından hazırlandığı, ne de içeriğinden haberdar olduğunu dile getirdi.

İradesi dışında bir makalede isminin geçmesinden dolayı suçlandığını belirten Kılınç, ´Sayın Eruygur ile hiçbir faaliyetin içinde bulunmadım. Bu yakıştırmaların tamamı asılsızdır. Tuncer Kılınç olarak ne bu salonda bulunanlar, ne isimleri geçen şahıslar ne de başka bir kimseyle iddianamede ileri sürülen çerçevede bir birlikteliğim söz konusu değildir. Geçmişte üstlendiğim görevler, Silahlı Kuvvetler içerisindeki hiyerarşik konumum, düşünülen türdeki bir birlikteliğe asla izin vermez´ dedi.

Kılınç, Birinci ´Ergenekon´ davasında tutuklu yargılanan Ergün Poyraz´dan ele geçirilen birçok devlete ait gizli bilgi ve belgelerin kendisi tarafından ulaştırıldığı iddialarına ilişkin olarak, ´Bu mantıktan hareket edersiniz bana gelen her ziyaretçiye gizli bilgi ve belgeler sağladığım kanaatine varırsınız. Bu tamamen soyut bir yakıştırmadır. Ancak mesleğimin en üst kademelerine ulaşmış bir üst düzey askerin onuruna yönelik çok büyük iftira taşıdığı için bu mesnetsiz ve insafsız tutumu kınıyorum´ diye konuştu. ( AA)

Dava dosyasında yer alan bir ihbar içerikli mailde sanık Hasan Atilla Uğur´un, 2003-2004 Sarıkız ve Ayışığı darbe planlarına ilişkin Şener Eruygur ve Aytaç Yalman ile kendisi arasında irtibat sağladığı iddialarına ise Kılınç, Benim devre arkadaşlarımdırlar. Görüşme yapmak için herhangi bir aracıya ihtiyacım yoktur. cevabını verdi. Kılınç, ayrıca iddianamede geçen Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven isimli darbe planlarından da dava başlayana kadar haberi olmadığını iddia etti.

Hakim Özese tarafından Ergenekon ana davasında tutuklu olarak yargılanan Ergün Poyraz´ı tanıyıp tanımadığını sorulan Kılınç, Necip Hablemitoğlu öldürüldükten sonra Ergün Poyraz yanıma geldi. ´Hablemitoğlu´nun ölmeden önce Alman vakıfları konusunda araştırma yaptığını ve kendisinin de aynı konuda elinde bulunan bazı bilgileri Hablemitoğlu ile paylaştığını´ söyledi. Hablemitoğlu öldürüldüğüne göre kendisinin de öldürülebileceğini söyledi. Kim tarafından öldürülebileceğini söylemedi ama hayatından endişe duyduğunu belirterek koruma talebinde bulundu. Ben de Ergün Poyraz jandarma bölgesinde oturduğu için Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur´u arayarak durumu anlatım. Koruma sağlanmasını istedim. Poyraz´ın korunma talebi kabul edildi. dedi.

Davanın, 21 Haziran 2010 tarihinde ölen tutuksuz sanığı İlhan Selçuk´u aileleriyle katıldığı özel bir yemekte tanıştıklarını ifade eden Kılınç, Bir kez de İstanbul Üniversitesi´nde düzenlenen bir sempozyumda konuşma yapmak için gittiğimde gördüm. İlhan Selçuk da başka bir panelde konuşmacı olarak bulunuyordu. dedi. Veli Küçük´ü de tanıdığını belirten Kılınç, 1984 ile 1987 yılları arasında ben Edirne Uzunköprü´de Alay Komutanıydım. Veli Küçük de o dönem binbaşı rütbesinde Edirne´de Jandarma Komutanıydı. Veli Küçük zaman zaman bölgemize gelip gittiğinde gördüm. Ancak ne o zaman ne de emekli olduktan sonra özel bir görüşmemiz olmadı. ifadesini kullandı.

Hurşit Tolon ile komşuluk ilişkisinin üzerinde dostlukları olduğunu belirten Kılınç, Sevdiğim mümtaz bir generaldir. dedi. Tolon ile 6 yıl aynı apartmanda oturduklarını belirten Kılınç, belli bir rütbeye geldikten sonra asgari düzeyde bile ilişki kuramadıklarını dile getirdi. Kılınç, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sosyal dayanışma sorunları olduğunu belirten Kılınç, Tolon´u çok sevmesine rağmen sadece birer kez ailece birbirlerini ziyaret ettiklerini anlattı. Balyoz Davası´nın tutuklu sanığı emekli Korgeneral Engin Alan´ı tanıdığını ifade eden sanık Kılınç, 2000- 2001 yıllarında Ben 3. Ordu Komutanıyken, Engin Alan 8. Kolordu Komutanı olarak emrimde çalıştı. TSK´ni Güçlendirme Vakfı Başkanıydı kendisini bir kez ziyaret ettim, çayını içtim. dedi.

Mahkeme Başkanı Özese´nin, 28 Şubat 1997 yılında bazı kararların alındığı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına katıldınız mı? O zaman rütbeniz neydi? şeklindeki sorusuna ise sanık Kılınç, O dönem Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarıydım. Bu toplantıya katılmadım. Müsteşar olarak o toplantıya katılma şansım yoktur. cevabını verdi. ( Cihan)

23.02.2012 22:12 İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri´de görülen davanın 159. duruşmasında Tuncer Kılınç´ın savunması ve sorgusu tamamlandı. Tuncer Kılınç, kendisine yönelik iddialara ilişkin şu savunmayı yaptı: “Bütün bu dayanaksız, kanıttan yoksun yakıştırmalarla sayın savcıların, emniyet mensuplarının kendi kafalarında yarattıkları bir örgütün sözde üyesi olduğumu, zorlanarak sizlere ispat etmeye çalıştıkları ortadadır. Tekrar ediyorum, ben ne onların kafalarındaki ne de herhangi bir illegal örgütün ne üyesiyim ne de sempatizanıyım.”

Kılınç, Balbay´a ait olduğu ileri sürülen notlarda kendisine “Bu AKP´yi sadece yasal yollardan durdurmak mümkün değil” gibi bir ifade atfedildiğini belirterek “Güncel konularda değerlendirmelerimi almak için bazı gazetecilerle sohbetim olmuştur. Sayın Balbay ile de birkaç kez görüşmüştüm. Şunu itiraf edeyim ki o günlerde seçimi kesin olarak kazanacağı beklenen AKP´nin içinden çıktığı parti dahil o siyasal ve sosyal görüşteki hiçbir partiye sempati duymam mümkün değildir. Ancak ´Bu AKP´yi sadece yasal önlemlerle durdurmak mümkün değil´ gibi saçma bir ifadenin söz konusu olamayacağı açıktır. Bu ifadeler Balbay´ın benim değerlendirmemden aldığı notlar olamaz. Zira akıl ve mantıkla bağdaşmayan ifadeler yer alıyor. Sayın Balbay da konu edilen günlüklerin tahrif edilmiş olduğunu belirtmiştir” dedi. Kılınç, “Mustafa Balbay´a YAŞ ve MGK toplantılarına ilişkin bilgi sızdırdığı” iddiasıyla ilgili olarak “Bir kısım gizli belgeleri sızdırdığım yolundaki iddia tamamen asılsızdır. Bu suçlamayı şahsıma yapılmış bir hakaret olarak değerlendiriyorum. Tarafımdan sayın Balbay´a veya herhangi bir şahsa devlet sırrı olabilecek nitelikte herhangi bir evrakı, belgeyi ya da dokumanı verdiğim savı, varsayımlarla değil, somut delillerle ispat edilmelidir” diye açıklama yaptı.

Kılınç, “Hiç kimse ve hatta hiçbir otorite de beni yasadışı olabilecek bir konuda faaliyet göstermem hususunda yönlendiremez. Ben 43 yıl emir komuta altında görev yaptım. 2003 yılında emekli oldum. O tarihten bu yana da kendi hür irademle hareket eden bir insanım. Yasadışı hiçbir düşüncenin veya eylemin sahibi değildim” diye konuştu.

Kılınç, savunmasında tutuklu sanık yazar Ergun Poyraz ile görüşmesine ilişkin “örgüt çatısı” altında olduğu iddiasını şu şekilde reddetti. “MGK Genel Sekreterliği adeta bir hacet kapısı gibidir. Bürokratından normal vatandaşa kadar ülke güvenliği konusunda kendi gözlem ve görüşmelerini iletmek isteyenlerden tutun, bazı bakanlıklardan veya devlet kuruluşlardan beklentilerini gerçekleştiremeyenlere kadar birçok vatandaş o kapıdan medet umar. Bugünkü başbakan da henüz milletvekili olmadan seçimi kazanmış bir parti başkanı olarak bir cumartesi günü ziyaretime gelmiş ve 1.5 saat süre kendileriyle görüşülmüştür.”

Kılınç, eski başbakanlardan 2006´da kaybettiğimiz Bülent Ecevit´in koruması eski milletvekili Recai Birgün´ün “Kılınç emekli olduktan sonra Ecevit´in Oran´daki konutuna gidip askerler olarak DSP´nin yönetimini kendilerinin oluşturduğu bir gruba devredilmesini istediği” şeklindeki tanık ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirterek “Tamamen hayal mahsülü” dedi. Kılınç, 2004 başında parti başkanlığından ayrılacağı açıklandığında Ecevit´in evine gittiğini ve “Partinin güçlenebilmesi konusunda fikirlerim arasında parti başkanlığına genç ve dinamik birinin getirilmesi” düşüncelerini aktardığını anlattı.

Kılınç, fikirlerimi açıkladığında Ecevit´in “Paşam doğru söylüyorsunuz, ama parti içinde yıllarca emek vermiş, yönetimde bulunmuş arkadaşlarımız var, onların emeklerini göz ardı edemeyiz” dediğini aktardı. Kılınç şöyle devam etti: “Ecevit, hatta ´Sayın Paşam siz 8-10 arkadaşınızla buyrun partimize katılın´ şeklinde teklifte bulundular. Ben de ´Genç dinamik ve yetenekli birilerine vurgu yapmıştım. Ben 65 yaşında emekli bir askerim´ mealinde bir şeyler söyledim. Ecevit ısrarla ´Düşünün 2-3 gün içerisinde cevabınızı bekleyeceğim´ dediler. Bu konuda hiç kimseyle görüşmediğim halde ´kimsenin istekli olmadığını´ telefonla belirttim.”

Başkan Özese´nin “Genç dinamik birisi derken kafanızda bir isim var mıydı” sorusunu Kılınç, “Hayır” diye yanıtladı.

Ergenekon iddiaları kapsamında görülen ÇEV ve ÇYDD davasında firari sanık Çağdaş Eğitim Vakfı Genel Başkanı Gülseven Yaşer ile görüşmesini ise Kılınç şu şekilde açıkladı: “ÇEV Başkanı´nın ziyaret maksadı o dönemde burs verdikleri öğrencilere Fethullah Gülen cemaatinden bazılarının musallat olduğu yolundaki gözlemlerini aktarmaktı. Ayrıca bu konuda kendilerine yardımcı olacağını beyan eden İstanbul Emniyet Teşkilatında görevli bir şahsın başlarına açtığı bazı sıkıntılardan dolayı yakınmaları vardı. Bu yakıştırmalarla bu ziyaretleri anlamlandırmak bir karalamadan ibarettir.”

Başkan Hasan Hüseyin Özese, savunmasını tamamlamasının ardından Tuncer Kılınç´a “28 Şubat 1997 de göreviniz neydi” diye sordu. Kılınç, “Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarıydım. 1995-1998 yılları arasında bu görevdeydim” diye yanıt verdi. Başkan Özese´nin “28 Şubat kararlarının alındığı MGK toplantına katıldınız mı” sorusunu Kılınç, “Hayır, MSB Müsteşarı olarak o toplantıya katılma şansım yoktu” diye yanıtladı.

Özese´nin “İlhan Selçuk´u tanır mıydınız” sorusu üzerine Kılınç, “Tanışırdım. Özel bir davet yemeğine katılmıştık. Cumhuriyet´ten Alev Coşkun´da vardı. Ailelerimiz, eşlerimizle katılmıştık. İstanbul Üniversitesi´nde bir sempozyumda ikimiz de konuşmacıydık Orada karşılaşmıştık” dedi.

Başkan Özese, Kılınç´a dosyadaki bazı belgelere dayanarak “Sarıkız Ayışı, Yakamoz Eldiven gibi darbe planlarından haberdar olup olmadığını” sordu. Kılınç, “Bahsi geçen konularla ilgili ne bir bilgim var ne de duydum” diye yanıt verdi.

Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özök´ün tanık olarak verdiği ifadesinde darbe iddialarına ilişkin “Vardır da diyemem, yoktur da diyemem” şeklindeki sözlerini anımsatarak “Bu sözler darbe teşebbüsü girişimi olduğu izlenimi uyandırmıyor mu” diye sordu. Hilmioğlu, emekli Orgeneral Hilmi Özkök´ün darbe iddialarına ilişkin “Şuyu vukuundan beter” dediğini anımsatarak “Bu durumda soruşturma başlatması gerekmez mi” diye sorular yöneltti.

Başkan Özese´nin “Yorum sorusu sormayın. Bilgiye görgüyü dayalı soru sorun” diye uyarması üzerine Prof. Dr. Hilmioğllu, “Nasıl sorayım bilemiyorum. Hilmioğlu´nun ifadeleri doğru mu” diye sordu. Başkan Özese, “Bu sorunun Hilmi Özkök´e sorulması lazım” diye müdahale etti. Prof. Dr. Hilmioğlu´nun “27 Mayıs, 12 Eylül askeri darbelerinde sivillerle işbirliği olmuş mudur? Bu davada yargılananları üçte ikisi sivil. Askeri darbelerin doğasında sivillerle işbirliği var mıdır” diye soru yöneltti. Kılınç, “27 Mayıs´ta ben Harp Okulu´nda öğrenciydim. 12 Eylül´de ise yurtdışındaydım. O nedenle neler yapılmış bilemem” yanıtını verdi.

Özese´nin gazetecilerle ilgili sorusu üzerine “Ben MGK Genel Sekreterliği görevim nedeniyle birçok gazeteci ile iç içe oldum. 1987-1989´da da Genelkurmay Genel Sekreterliği, 1982-1984 yıllarında Basın Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı yapmıştım. Bu görevlerim nedeniyle sadece Mustafa Balbay değil, Mehmet Ali Birant´tan birçok gazeteciye kadar o dönemde tanıştım” şeklinde bilgi verdi.

Kılınç, “Darbe çalışmaları kapsamında Kent Otel toplantılarına katıldığı anlaşılmıştır” şeklindeki iddiaya da yanıt verdi: “Anılan bu toplantı Ankara´da Patalya Oteli´nde gerçekleşmiştir. Toplantıya basın mensupları, bazı siyasi parti başkanları katılmıştır. Beni oraya Ufuk Söylemez davet etmiştir. Herkese açık olan bu toplantının gizli yanı yoktur. Bir kere de önceki bir tarihte de Kent Otel´de yapılan toplantıya katıldığımı söylemiştim. Her iki toplantıya da misafir olarak katıldım. Bu toplantılar yeni bir siyasi parti oluşturabilmek çabalarının dışında bir içerikte değillerdir. Her iki toplantıda da yaklaşık 70-80 kadar katılımcı vardı.” Kılınç “Sarıkız” ve “Ayışığı” isimli darbe planlarından dava başlayana kadar haberi olmadığını da söyledi.

MUSTAFA ÖZBEK´İN SAVUNMASI

Tutuksuz sanık eski Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek de savunmasında “Ömrüm boyunca ihtilallere karşı oldum. 27 Mayıs´ta Kırıkkale´de işçiydim. 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat´ta sendikacıydım. İhtilallerin ülkelere ne getirdiğini, ne götürdüğünü en iyi bilen kişilerden biriyim” diye konuştu. Özbek, savunmasını şöyle sürdürdü: “38 yıldır mücadele eden sendikacı Mustafa Özbek´in terör örgütüyle, ihtilalle ne işi olabilir. Demokratik rejimi, işçi haklarını savunmuş bir sendikacı bu şekilde nasıl suçlanır. Ömrümüzü demokratik sendikacılığa verdik.”

Strateji dergisi

Özbek, Cumhuriyet Gazetesi´nin eki olarak bir süre verilen Strateji Dergisi´nin Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (TUSAM) tarafından çıkarıldığını anlattı. Özbek, derginin bağımsız olduğunu ifade ederek derginin 12 yazarından 8-9´nun TUSAM´dan, 2-3´ünün de Cumhuriyet yazarları olduğunu belirtti.

Özbek “Bana bütün başbakanlar milletvekili olma teklifinde bulundu. Siyaseti sevmiyordum. Ben sendikacıyım, kabul etmedim” dedi.

Özbek, çocuklarına ait Avrasya Televizyonu´nda Mustafa Balbay´ın program yaptığını anlatarak, “Balbay ile arkadaşlık dostluk dışında bir ilişkim olmadı” diye konuştu. ( Cumhuriyet, Vatan)

(23 Şubat 2012, 11:13)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:
Bu bölüm araştırmacılara yardımcı olmak için konulmuştur. Zaman içerisinde geçersiz hale gelen ya da yanlış linkler olabilmekte, farkedildikçe düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=4278    yazdır/print


 Mavi Marmara'da yakalama kararı

26.05.2014 15:43 Gazze'ye 31 Mayıs 2010'da insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Ashknazi dahil dört komutan hakkında tutuklam..
Tamamı 26.05.2014

TIR iddianamesi kabul edildi

15.05.2014 13:34 Adana Cumhuriyet Başsavcı vekili Ali Doğan tarafından MİT'e ait tırların durdurulmasına yönelik olarak 13 askeri personel hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince ka..
Tamamı 15.05.2014

Paralel kulağa ilk dava açıldı

05.05.2014 14:06 Adana'da yürütülen ve Emniyet İstihbarat yetkililerinin şüpheli olduğu telekulak soruşturması sona erdi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Adana Cumhuriyet Başsavcıvekili Ali Doğan'ın yazdığı iddianameyi kabul etti. Böylec..
Tamamı 05.05.2014

Flaş!!! Gülen'e darbe soruşturması

30.04.2014 10:55 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyuruları üzerine Fetullah Gülen hakkında soruşturma başlatıldı. Gülen hakkındaki soruşturmanın, 17 Aralık sonrasında kaldırılmadan önce Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10. ..
Tamamı 30.04.2014

Güney:Gülen Ergenekon bağlantılı

09.04.2014 19:24 2001 yılında polise verdiği ifadesi ile Ergenekon örgütünün ilk kez resmi kayıtlara girmesini sağlayan gazeteci Tuncay Güney'in ifadesinin satır aralarında çok önemli bir bilgiye rastlandı. Ergenekon'un firari şüpheli..
Tamamı 09.04.2014

Mahkeme davayı başarıyla gördü

04.04.2014 10:55 Beş yıl süren ve 8 ay önce sonuçlanan Ergenekon davasında gerekçeli karar ancak dün açıklanabildi. 16 bin 780 sayfadan oluşan kararda çok çarpıcı ifadeler yer aldı. Örneğin şu satırlar dikkat çekici: "Yargılama sonunda..
Tamamı 04.04.2014

Ağlayan Gülen, gülen AK Parti

31.03.2014 11:47 Türkiye, dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Yerel seçimler başarıyla yapıldı. Milli iradeyi hedef alan 17 Aralık darbe girişimine karşı halk sandığa koştu. Seçimlere katılım oranı % 90 ile çok yüksek gerçekleşt..
Tamamı 31.03.2014

Kozmik Oda'da paralel şüphe

14.03.2014 11:10 2009 sonunda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast şüphesiyle başlatılan ve Özel Harp Dairesi'nde (ÖHD) 1 ay süreyle aramalar yapılmasına neden olan Kozmik Oda soruşturması 5 yıla yakın süredir tamamlanmadı. 60'lı..
Tamamı 14.03.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 08.02.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 02.12.2013

Ayasofya camiye çevrilsin

27.11.2013 12:17 İstanbul'u 1453'te fetheden Fatih Sultan Mehmed'in şehirde ilk iş olarak kiliseden camiye çevirdiği ve cuma namazını kıldığı Ayasofya Camii, 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararnamesi ile müzeye çevrilmiş ve ibadete kapa..
Tamamı 27.11.2013

Darbe kaydına suç duyurusu

18.11.2013 13:10 Sivil Toplum Kuruluşu olan Adalet Platformu, geçtiğimiz yıl Genelkurmay karargahında yapılan çok gizli bir darbe toplantısına ait ses kaydıyla ilgili suç duyurusu yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen ve sit..
Tamamı 18.11.2013

Flaş!!! Temizöz mütalaada

06.09.2013 18:26 Şırnak´ın Cizre ilçesinde 1993-95 yılları arasında işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili açılan Temizöz davasına iki aylık ara sonrası devam edildi. Güneydoğu´da işlenen faili meçhul cinayet ve kayıp olaylarıyla ilg..
Tamamı 06.09.2013

Mahkemeden 41 suç duyurusu

15.08.2013 13:08 Ergenekon davası 5 yıl sonra bitti denirken, 4 gruptaki onlarca isme suç duyurusu geldi. Bu gruplardan birisinde, aralarında gazeteci Zeyno Baran´ın da bulunduğu 41 isim yer alıyor. Mahkeme tarafından yapıldığı için hu..
Tamamı 15.08.2013

Ergenekon: Sanıklara ceza yağdı

05.08.2013 12:41 İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nde yaklaşık 5 yıldır görülen Ergenekon davasında karar duruşması başladı. 67´si tutuklu 275 sanığın yargılandığı dava duruşmasında 6 hakim ve 3 savcı kürsüdeki yerlerini aldı. Tutuklu ..
Tamamı 05.08.2013

BM´nin balyoz raporu çöktü

24.07.2013 10:01 ´BM´den Balyoz Gibi Karar´ başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığı açıklandı. TRT Haber´e özel açıklamalar yapan Birleşmiş Milletler genel sekreter sözcüsü, BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu´nun BM adına açıklama ya..
Tamamı 24.07.2013

Hanefi Avcı´ya 15 yıl hapis

19.07.2013 16:12 89 sanıklı ´Devrimci Karargah Örgütü´ (DKÖ) davasında karar açıklandı. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında gazeteci Aylin Duruoğlu´nun da bulunduğu 24 kişi ise örgüt üyeliğinde..
Tamamı 19.07.2013

Özel Harp´e operasyon geliyor

10.06.2013 13:44 Gezi Parkı´nda ortaya çıkan Özel Harp´e iki şok darbe geliyor.. Türkiye´de pek çok karanlık olayın arkasında olduğu gibi Gezi Parkı olaylarının arkasından da Özel Harp Dairesi çıktı demiştik. Geçtiğimiz günlerde intern..
Tamamı 10.06.2013

Sitede uygulanacak kısıtlamalar!

Kısıtlama uyarısı

2001'den beri hizmet veren sitemizin ziyaretçi sayısı giderek artış göstermiş, savcıların dahi iddianame hazırlarken faydalandıkları bir başvuru kaynağı haline gelmiştir. Ziyaretçilerden ücret talebi hiç düşünülmemiştir. İlk günkü heyecan ve amatörce bir gayretle ve sadece hizmet amacıyla yapılandırılmış sitemiz, hiç bir yerde olmayan iddianame aramaları, geniş ve kategorileştirilmeye çalışılan arşivi ile siz değerli ziyaretçilerine ve araştırmacılara -karşılıksız- hizmeti sunmayı prensip edinmiştir. Bunda herhangi bir değişiklik de düşünülmemektedir. Ancak giderek yoğunlaşan kullanım beraberinde yavaşlığı ve bazen yayının saatlerce durmasını da getirebilmektedir. Bu nedenle siteyi yoran bazı bölümlerin devre dışı bırakılmasına ve mümkün olduğunca küçülme uygulanmasına karar verilmiştir. Eğer ilerleyen süreçte ekonomi ve insangücü şartları profesyonel imkanları getirirse sitenin tekrar genişletilmesi düşünülebilecektir. Bu itibarla sitede ulaşamadığınız bölümler, karşılaşabileceğiniz kısıtlama ve olumsuzluklar için şimdiden özür diliyoruz.
Tamamı 09.08.2016

Zirve davasındayız!

Kontrgerilla.com, Zirve'yi sarstı

Zirve davasının 93. duruşmasında sanıklar savcılık mütalaasına karşı savunma yaptı. Sanıklardan Ergenekon hükümlüsü Hurşit Tolon'un avukatı İlkay Sezer savcıya tepki gösterdi: 'Mütalaanın ilk bölümü 'kontrgerilla.com' internet..
Tamamı 23.06.2013

Ergenekon davasındayız!

Ecevit'e yönelik Ergenekon komplosu

Ergenekon davasının 202. duruşmasında eski Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik Ergenekon komplosu konuşuldu. Ecevit'in doktoru Mücahit Pehlivan tanık olarak ifade verdi. Duruşmada Abdullah Harun'un konuyla ilgili bir yazısı da gündeme geldi. O ve benzer diğer yazılarda Ecevit'in koruma müdürü Recai Birgün'ün "Dünyada tedavisi kesilince iyileşen tek hasta..
Tamamı 11.03.2013

Yeni kitabımız çıktı!

Arınç Suikasti ve Özel Harp Dairesi

'Ordu Suikast Düzenler mi? Bülent Arınç Suikasti ve Özel Harp Dairesi' başlıklı kitap, 2009 yılı sonunda gerçekleşen Arınç Suikasti ve Kozmik Aramalar konusunu ve üç yıldır tamamlanmayan soruşturmanın örtbas edilip edilmediğini sorgulayan, konuyla ilgili iddiaları da aktaran bir çalışma.. Subayların Ergenekon ve diğer örgüt bağlantıları.. Kozmik Aramalar.. Tepkiler..
Tamamı 27.12.2012

Fetullah Gülen'e şok

Paralel Devlet´e suç duyurusu

23.01.2014 11:20 Milli İradeyi Savunanlar Platformu (MİSAP), 'Paralel Devlet' konulu bir suç duyurusu yaptı. TMK ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Başssavcılığı'na yapılan suç duyurusunda; birkaç aydır yaşanmakta olan paralel devlet iddiaları ile bu yapılanmanın başında Fethullah Gülen’in bulunduğu ve yapılanmayı bizzat idare ettiği şüphesi çok sayıda somut bulgu..
Tamamı 23.01.2014

Zirve mütalaası sitemizde

Malatya Zirve Katliamı Davası

17.07.2014 13:55 Malatya Zirve Katliamı davasının 567 sayfalık savcılık mütalaasının tamamı sitemize eklenmiştir. Kelime arama yapabilir, sayfaları yazdırabilirsiniz. 23 Haziran'daki duruşmada sanık avukatları savcılık mütalaasına tepki gösterdiler. Hurşit Tolon'un avukatı, mütalaanın ilk 150 sayfalık bölümünün 'kontrgerilla.com' adlı internet sitesinden..
Tamamı 17.07.2014

Gezi Belgeseli

Belgeleriyle Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılan, haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek veren sanatçı, bankacı, işadamları ve medya ile yurtdışı destekçilerini delilleriyle birlikte sergilemeye başlıyoruz. Halka ve verdiği oya güvenmeyen, onları aşağılayan, sandık yerine başka yerlerden iktidara çıkmaya çalışan, kısacası seçimlerden fayda ummayan bu güçlerin..
Tamamı 24.06.2013

Ayasofya Camiye Çevrilsin

Ayasofya için dilekçe kampanyası

26.11.2013 13:01 Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), 'Peygamberimizin'in işareti, Fatih'in emaneti, Büyük Türkiye'nin alameti; Ayasofya açılsın' sloganıyla Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi için dilekçe kampanyası başlattı. Türkiye çapında yapılacak kampanya, İstanbul'un Fethi'nin sene-i devriyesi olan 29 Mayıs 2014'te sonlanacak ve toplanılan dilekçeler yine..
Tamamı 26.11.2013

İddianame yayından kaldırılmıştır

İzmir casusluk davası

İzmir casusluk davasının iddianamesinde 196'sı müşteki, 831'i mağdur olmak üzere toplam 1027 kişi için kimlik bilgilerinin sansürlenmesi çalışması yapılmıştı. Bu süreçte çok yoğun emek harcandı. Ancak sitemize artarak gelmeye devam eden taleplerden anlaşıldığı gibi, iddianamelerde mağdur ya da müşteki olarak yer almadığı halde çok sayıda başka ismin de..
Tamamı 14.05.2013

Türkistan Deklarasyonu

Türkistan Uluslararası Konferansı

12.05.2014 11:50 'Türkistan'ın Dünü, Bugünü, Yarını' adıyla üçüncüsü düzenlenen uluslararası konferans, 11 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkistan; ilmi, islami, fenni ve tıbbi ilimlerin beşiği olan, Buhari, Tirmizi ve Biruni gibi çok önemli müslüman ilim adamlarının yaşadığı bölgenin adıdır. Türkistan coğrafyası ve özellikle de bu coğrafya..
Tamamı 12.05.2014

Nevşehir FETÖ imamı yakalandı

30.08.2016 17:59 Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün 'il imamı' olduğu belirlenen kişi yakalandı. 30 Ağustos'ta yaşanan operasyonla ilgili alınan bilgiye göre, Nevşeh..
Tamamı 30.08.2016

Özilhanlar Tekstil'e FETÖ baskını

30.08.2016 17:54 Fetullahçı Terör Örgütü'ne himmet adı altında para topladığı iddia edilen şahıslara yönelip yapılan operasyonda Özilhanlar Tekstil sahibi Ziya Zambur'un evinde yapılan aramada, banyodaki 2 poşet içerisinde 630.000 Amer..
Tamamı 30.08.2016

Sakarya'da FETÖ'ye 3 gözaltı

30.08.2016 17:50 Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 işadamı gözaltına alındı. 27 Ağustos'ta yaşanan gözaltılarla ilgili alınan bilgiye göre, Sakarya Cu..
Tamamı 30.08.2016

Tübitak'ta 201 kişi işten çıkarıldı

30.08.2016 17:47 TÜBİTAK'ta FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen 201 personelin daha görevine son verildi. TÜBİTAK'tan tasfiye edilen personel sayısı 368'e ulaştı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fetullah..
Tamamı 30.08.2016

Zonguldak'ta FETÖ'ye 7 gözaltı

30.08.2016 17:19 Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı İlçeleri'nde FETÖ/PDY soruşturmasında 3'ü imam 7 kişi gözaltına alındı. 30 Ağustos'ta yaşanan gözaltılarla ilgili alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Ereğli ve Alaplı'da sabah saatlerind..
Tamamı 30.08.2016

FETÖ kasasının şirketlerine kayyum

30.08.2016 17:10 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finansal destek sağlamak üzere bir araya geldiği öne sürülen aralarında iş adamlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamınd..
Tamamı 30.08.2016

Bylock FETÖ evlerine ateş saldı

28.08.2016 10:11 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör polisinin operasyonlarında gözaltına alındıktan hemen sonra tutuklanan adliye, emniyet ve üniversite çalışanlarının büyük bölümünün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü ..
Tamamı 28.08.2016

2847 hakim-savcıya ihraç!

28.08.2016 10:03 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan 2 bin 847 hakim ve savcıyı oy birliğiyle meslekten ihraç etti. 24 Ağ..
Tamamı 28.08.2016

Gülen'i överken Kuran'a hakaret etti

28.08.2016 10:00 Adana'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) milli eğitim içindeki yapılanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 13 öğretmen gözaltına alındı. 11 Ağustos'ta gerçekleşen gözaltılarla ilgil..
Tamamı 28.08.2016

FETÖ imamlarından ilginç itiraflar

28.08.2016 09:58 Bakırköy, Güngören, Zeytinburnu ve Esenler'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi, emniyet işlemlerinin ardından 25 Ağustos öğle saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na..
Tamamı 28.08.2016

GS'li futbolculara FETÖ gözaltısı

28.08.2016 09:51 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbol dünyasındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma başlattı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşt..
Tamamı 28.08.2016

Adliye katiplerinden itiraflar

28.08.2016 09:43 FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonlarda yakalanan Anadolu Adalet Sarayı çalışanı 75 şüpheliden 3'ü ilk ifadelerinde itirafçı oldu. Aralarında katiplerin de bulunduğu şüpheliler, örgütün üst düzey isimlerin..
Tamamı 28.08.2016

Batman Adliyesinde 17 gözaltı

28.08.2016 09:37 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Batman Adliyesinde görevli 17 kişi gözaltına alındı. 24 Ağustos'ta yaşanan gözaltılarla ilgili edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet..
Tamamı 27.08.2016

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
19.013.933