Tam
EskidenYeniye
 

Yargıtay Üyesi: Erzurum mahkemesi dosya isteğine uymasın

Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Ömeroğlu, Başsavcı Cihaner´i kurtarma operasyonunda yaşanan skandalla ilgili bir yazı kaleme aldı. Yüksek mahkemelerin son dönemdeki tutum ve davranışlarıyla yerel mahkemeleri baskı altına aldığını aktaran Ömeroğlu, ´Yargıtay 11. Ceza Dairesi anayasal suç işlemektedir. Özel kurye ve Erzurum´un dava dosyasını İstanbul´a göndermeden istemesi gerçek ise usul ve yasaya aykırıdır. Bu, hakimlere emir vermektir. CMK´ya göre yerel mahkemelerin buna itibar etmemeleri gerekir.´ ifadelerini kullandı. Ömeroğlu, Star gazetesine yazdığı yazıda ayrıca, duruşmada yaşanan alkış skandalını da değerlendirdi: ´Eğer bunlar gerçekse, başkan ve heyetin açıkça ihsas-ı reyini gösteren bir tablodur.´

Önceki haber title=Sonraki haber

Yargıtay Üyesi: Erzurum mahkemesi dosya isteğine uymasın

Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Ömeroğlu, Başsavcı Cihaner´i kurtarma operasyonunda yaşanan skandalla ilgili bir yazı kaleme aldı. Yüksek mahkemelerin son dönemdeki tutum ve davranışlarıyla yerel mahkemeleri baskı altına aldığını aktaran Ömeroğlu, ´Yargıtay 11. Ceza Dairesi anayasal suç işlemektedir. Özel kurye ve Erzurum´un dava dosyasını İstanbul´a göndermeden istemesi gerçek ise usul ve yasaya aykırıdır. Bu, hakimlere emir vermektir. CMK´ya göre yerel mahkemelerin buna itibar etmemeleri gerekir.´ ifadelerini kullandı. Ömeroğlu, Star gazetesine yazdığı yazıda ayrıca, duruşmada yaşanan alkış skandalını da değerlendirdi: ´Eğer bunlar gerçekse, başkan ve heyetin açıkça ihsas-ı reyini gösteren bir tablodur.´

Yargıtay üyesi iki kişiye ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarının ardından Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin İlhan Cihaner´in yargılandığı davada takındığı tavır eleştiri oklarının hedefi oldu. Yargıtay 5. Dairesi Üyesi M. Nihat Ömeroğlu, dün Star Gazetesi´nin ´Açık Görüş´ ekinde hukuk manifestosu gibi bir yazı kaleme aldı. ´Yargıtay hukuk üstü mü?´ başlığıyla verilen yazıda Ömeroğlu, yerel mahkemelerin baskı altına alındığını ve bunun suç olduğunu aktarıyor. Yargıtay´ın şu aşamada söz konusu iki davada birleştirme kararı veremeyeceğini belirtiyor. İşte o yazıdan çarpıcı bölümler:

Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin tutumu, bizi endişelendiriyor

Son günlerde bir cumhuriyet başsavcısının yargılanması ile ilgili basında çok şey yazıldı, yorum yapıldı. Bu yazılarda adı geçen cumhuriyet başsavcısını kurtarma operasyonundan bahsedildi. Biz buna ihtimal vermiyorduk. Ancak yazılı ve görsel medyada bir Yargıtay üyesine ait olduğu öne sürülen ortam dinlemesinde ve buna paralel Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin adı geçen kişiyle ilgili yaptığı yargılama sırasında sergilediği tutum, bizi ciddi surette endişeye sevk etti. Alınan ara kararlar ve kendi meslektaşları hakkında suç duyurusunda bulunmamaları bu endişemizi artırdı. 2797 sayılı Yargıtay Kanunu´nun 1. maddesine göre, Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başlıca bir adli merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olan, bağımsız yüksek bir mahkemedir. Ayrıca Yargıtay özel yasamalarında belirlenen kamu görevlilerinin (1. sınıf hakim ve cumhuriyet savcısı, vali, müsteşar vb.) ilk derece yargı merciidir. Basın ve görsel medyadan öğrendiğimiz kadarıyla, Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki (ACM) cumhuriyet başsavcısı ve diğer sanıklarla ilgili davaya ´el koymuş´. Deyim çok yakışıksız ve ağır. Ancak iddia edilen plana uygun bir tabir. CMK, madde 3´e göre, ´mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir´. Madde 11´e göre ise, ´davaya bakan mahkeme birden çok dava arasında bağlantı görürse birleştirme kararı verebilir´. Erzurum 2. ACM, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada bağlılık kuralını tespit etmiş ve birleştirme kararı vermiştir. İstanbul´daki ilgili ağır ceza mahkemesi bunu uygun görürse iki davayı birlikte görür. Uygun görmezse görev uyuşmazlığının çözümü için dava dosyalarını Yargıtay 5. Ceza Dairesi´ne gönderir. 5. Ceza Dairesi´nin vereceği karar kesindir.

Yargıtay, hakimlere emir veremez

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sanıklardan biri hakkında yargılama yaptığı için, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nin dosyasını incelemek için isteyebilir. Bağlantı görürse, CMK 9 maddeye göre birleştirme kararı verip yüksek dereceli mahkeme olarak bu davalara bakabilir. Ancak bu aşamada, yani Erzurum 2. ACM birleştirme kararı verdiği için (dava dosyasından el çektiğinden) artık Yargıtay 11. Ceza Dairesi birleştirme kararı veremez. Ayrıca Erzurum 2. ACM´den, silahlı örgüt ve darbe iddiasıyla dava açıldığından, bu davalara ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi bakabilir. Her zaman söylemeye çalıştım. Yüksek yargı, hakim ve cumhuriyet savcılarıyla yerel mahkemeleri baskı altına alıyor görüntüsünden sakınmalıdır. 11. Ceza Dairesi, Erzurum 2. ACM´yi baskı altına almakta ve anayasal suç işlemektedir. Özel kurye ve dava dosyasını İstanbul ACM göndermeden istemesi gerçek ise usul ve yasaya aykırıdır. Bu, hakimlere emir vermektir. CMK´ya göre yerel mahkemelerin buna itibar etmemeleri gerekir. Hiçbir makam, kurum, kuruluş mahkemelere emir veremez. Bu, vesayetçi zihniyeti çağrıştıran bir davranıştır. Yüksek yargı, elini yerel yargıdan çekmelidir. Yüksek yargı sadece yerel mahkemelerden kendisine gelen davalarla ilgili ´hukuki denetim ve deliller doğru değerlendirilmiş mi´ noktasında yetkilidir. 14 Mayıs 2010 tarihinde, Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nde yaşananlara ihtimal vermek istemiyorum. Sanığa ismen hitap etme, hastalığı, özrü olmadan yüce mahkeme önünde oturarak savunma yapma, toplu alkış vb. davranışlar yasalara ve usule aykırıdır. Bunlar gerçekse, başkan ve heyetin açıkça ihsas-ı reyini gösteren bir tablodur. Ama maalesef yüksek yargı mensuplarının, gerçek anlamda hesap verebilmeleri mevzuatta yok. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu´nun daha önceki olaylardaki tutum ve davranışı bilinmektedir. Bir Yargıtay üyesine ait olduğu iddia edilen ses kaydı, mahkemeye emir talimat veren karar hakkında, ne gibi işlem yapıp sonuçlandıracağını merakla bekliyoruz. (Ses kaydının hukuka aykırı delil olduğu öne sürülse de, soruşturma için delil başlangıcıdır. Ayrıca disiplin soruşturmasına ve disiplin cezası verilmesine engel değildir. Adalet Bakanlığı´nın da görev yerini mazeretsiz ve izinsiz terk eden, gösteri yapan hakim-savcılarla ilgili işlem yapıp yapmayacağı da merak konusudur. Eğer bunlar yapılmazsa, o zaman sormak gerekir. Yasalar, sadece güçsüzler için mi işlerlik kazanır?

Vesayetçi sistem halka rağmen süremez

Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve yüksek yargı, büyük bir sınavdan geçmektedir. Özellikle yüce Yargıtay´ı yıpratmaktan kaçınalım. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, bağımsız ve tarafsız yargıya inananlarla, bunlara direnenler arasında bir mücadele verilmektedir. Ama tarih hep şunu göstermiştir: Halka rağmen bu vesayetçi sistem sürecek değildir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inananlar, er geç bu mücadeleyi kazanacaktır. Yüksek yargının bazı kesimleri, yerel yargıyı rahat bırakmalıdır. Yerel yargı mensupları, Anayasa´ya, hukuka, kanuna ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Eğer yanlışları varsa o zaman Yüksek Mahkeme bunu düzeltir. mnomeroglu@gmail.com

Ses kaydı yok görülemez

Ses kaydının hukuka aykırı delil olduğu öne sürülse de, soruşturma için delil başlangıcıdır. Ayrıca disiplin soruşturmasına ve disiplin cezası verilmesine engel değildir. (Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 29.06.2004 gün, 2004/96 sayılı kararı ve Yargıtay ve Danıştay kararları) Bkz. daha geniş bilgi için, Kenan Koçer´in, Telekomünikasyon vb gibi delillerle ilgili disiplin soruşturması. Ceza Hukuku Dergisi, Seçkin. Ağustos 2009 sh. 5-36) ( Star)

(31 Mayıs 2010, 10:12)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

Şok ses kaydını dinlemek için tıklayın

Profesör: Kayıt Tolon´un, ispat ederim

Yargıtay üyelerinin Ses kaydı: Yargıtay´ın Cihaner planı

Cihaner´i Yargıtay´da kurtarma planı manşetlerimiz

Kontrgerilla´nın yargıdaki örgütlenmesi

Uçaklar yaramadı, gelsin Yargıtay

Ergenekon soruşturmasını/davasını akamete uğratma girişimleri

İşte adım adım Erzincan´daki Islak Komplo ve boşa çıkarılması

Erzincan´da savcı Cihaner ve Jandarma´nın ´ıslak imza´ operasyonları

Islak İmza davası Erzincan´ı destekledi

Erzincan iddianamesinde arama yap

Tüm Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=1849    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

1 Dolarlık İhaneti İlk O Yakaladı

03.08.2019 12:40 FETÖ'nün emniyet içindeki yapılanması ile ilgili 1998 yılında hazırladığı raporla bilinen dönemin Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak, örgüt içindeki hiyerarşiyi belirleyen 1 doların sırrını ilk kez kendilerinin bulduğun..
Tamamı 3.8.2019

Akıncı Üssü Darbe davası

03.08.2019 17:29 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişk..
Tamamı 2.8.2019

İzmir: 145 sanıklı Darbe davası

03.08.2019 11:48 İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 5'i tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi. 18 Temmuz'da İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kuru..
Tamamı 3.8.2019

Darbeciler İHA uçurmuş

02.08.2019 18:03 Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 32 sanıklı davada verilen 7 müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın talim..
Tamamı 2.8.2019

TBMM'ye Siber Saldırı davası

03.08.2019 12:12 Kayseri'de, siyasilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ifşa ettikleri, devlet büyüklerine yönelik tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan, darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ..
Tamamı 3.8.2019

Kahramanmaraş Darbe davası

03.08.2019 12:03 Kahramanmaraş'ta, FETÖ'nün askeri yapılanması ve 15 Temmuz darbe girişimine destek verdikleri suçlamasına ilişkin 4'ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi. 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinc..
Tamamı 3.8.2019

Kozmik Oda Polisleri davası

02.08.2019 16:55 Ankara'da, kamuoyunda 'Kozmik Oda' olarak bilinen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis tutuksu..
Tamamı 2.8.2019

Düzce: Mahrem Askerlere 12 Hapis

02.08.2019 17:50 Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem askeri yapılanması'nda yer aldıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada karar verildi. 16 Temmuz'da Düzce 2. Ağır..
Tamamı 2.8.2019

Kozan İmamına 12 Yıl Hapis

03.08.2019 13:01 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde 'Kozan imamı' olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl hapis cezası verildi. 16 Temmuz'da Adana 2. Ağ..
Tamamı 3.8.2019

İsmail'in Yeri Davası: 5 Yıl Hapis

03.08.2019 12:32 Düzce'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Dağı'ndaki ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edildi. İsmail Çolak etkin pişmanlık yasası göz önünde bulundurularak cezası düşürüldü..
Tamamı 3.8.2019

Telekulak Davası Tekrar Görülecek

02.08.2019 17:09 Antalya'da, 2009-2013 yılları arasında, aralarında siyasetçi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 130 kişiyi yasa dışı dinledikleri gerekçesiyle 15 sanıklı 'telekulak' davasında yargılanan ve hakkında verilen beraat kar..
Tamamı 2.8.2019

Nazilli Fetö Davası Tekrar Görülecek

02.08.2019 17:29 Aydın'daki 108 sanıktan 63'üne 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdığı dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi verilen hükümleri bozdu. Daire, dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mah..
Tamamı 2.8.2019

Savcılık: Darbe Tehlikesi Sürüyor

14.07.2019 13:33 Türkiye genelinde son 10 günde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK içindeki örgütlenmesine yönelik çok sayıda operasyonda 388 şüpheli gözaltına alındı. Kripto eleman olarak tanımlanan ..
Tamamı 14.7.2019

Zırhlı Birlikler: Darbeye 33 Müebbet

13.07.2019 13:10 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 45'i tutuklu, 53 sanığın yargılandığı dava sona erdi. 10 Temm..
Tamamı 13.7.2019

Mahrem Sat'lara 44 Müebbet

13.07.2019 15:38 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının ..
Tamamı 13.7.2019

Polatlı'daki 47 Müebbet Onandı

14.07.2019 12:46 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 27'si 'ağırlaştırılmış müebbet', 20'si 'müebbet', 64'ü de beraat..
Tamamı 14.7.2019

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
37.791.035