Tam
EskidenYeniye
 

Gelin-damat çürük çıktı: İşte kozmik CD´ler

Balyoz darbe girişiminin lideri Çetin Doğan´ın kızı ve damadı tarafından ileri sürülen ´Balyoz CD´leri gerçek değil sonradan üretildi´ iddiaları çürük çıktı. CD´lerin orijinal fotoğraflarının yanı sıra ek klasörlerdeki askeri savcılık soruşturmaları ve TÜBİTAK ile Emniyet kriminal raporları ´CD´ler sonradan üretildi´ iddialarını yalanlıyor. 1. Ordu´nun kozmik odasında görevli sivil memurlar Melek Üçtepe ile Sevilay Bulut da ifadelerinde CD´leri kendilerinin hazırladığını ifade ediyor.

Önceki haber title=Sonraki haber

Gelin-damat çürük çıktı: İşte kozmik CD´ler

Balyoz darbe girişiminin lideri Çetin Doğan´ın kızı ve damadı tarafından ileri sürülen ´Balyoz CD´leri gerçek değil sonradan üretildi´ iddiaları çürük çıktı. CD´lerin orijinal fotoğraflarının yanı sıra ek klasörlerdeki askeri savcılık soruşturmaları ve TÜBİTAK ile Emniyet kriminal raporları ´CD´ler sonradan üretildi´ iddialarını yalanlıyor. 1. Ordu´nun kozmik odasında görevli sivil memurlar Melek Üçtepe ile Sevilay Bulut da ifadelerinde CD´leri kendilerinin hazırladığını ifade ediyor.

Balyoz darbe planı davasının bir numaralı sanığı Çetin Doğan´ın kızı ve damadının ´CD´ler sonradan üretildi´ iddialarını yalanlayan yeni belgeler ortaya çıktı. Davanın en önemli delilleri arasında yer alan 19 CD´nin orijinal resimleri üzerindeki el yazıları ve parmak izleri, plan CD´lerinin 2003 yılında oluşturulduğunu ispatlıyor. Aynı dönemde 1. Ordu´da görevli sivil memurlar Melek Üçtepe ile Sevilay Erkani Bulut da askeri ve özel yetkili savcılıkta verdikleri ifadelerde CD´leri bizzat kendilerinin hazırladıklarını kabul ediyor. Sivil memurların, askeri savcı tarafından fotoğrafları gösterilen CD´lerin içeriklerini doğruladığı, Balyoz iddianamesinin ek klasörlerinde yer alıyor. Üzerinde ´Or.K.na´ yazılı 11 No´lu dosyanın ordu komutanına takdim edilecek dosyaları içerdiğini aktaran sivil memur, bunların kendi hazırlama tekniklerine uyduğunu vurguluyor. TÜBİTAK ve Emniyet Kriminal incelemeleri de bu ifadeleri doğruluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi raporlarında ise dosyaların oluşturulma ve son kaydetme tarihlerinin 2003 yılına ait olduğuna işaret ediliyor. CD´lere sonradan ekleme yapılmadığı, dosyalarda kayıt yapan kişiler ve işlem zamanlarının da tek tek tespit edildiği belirtiliyor.

Görevli memureler itiraf etti

Darbe toplantılarının yapıldığı iddia edilen 2003 döneminde 1. Ordu´da çalışan sivil memurlar Melek Üçtepe ve Sevilay Erkani Bulut, askeri savcılıkta ve özel yetkili savcılıkta verdikleri ifadelerde, CD´leri bizzat kendilerinin hazırladıklarını ifade ediyor. TÜBİTAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarları´na ait incelemeler de CD´ler üzerindeki notların ve parmak izlerinin sivil memurlara ait olduğunu gösteriyor. Balyoz davasının delilleri arasında yer alan 19 CD´nin fotoğrafları tüm gerçekliği gözler önüne seriyor. Örneğin tartışmalı hale getirilen 11 numaralı CD´nin üzerinde Or.K.na yazısı bulunuyor. Sivil memur Sevilay Erkani Bulut, askeri savcıya verdiği 25 Şubat 2010 tarihli ifadesinde, Or.K.na dosyası ordu komutanına takdim edilecek dosyaları içermektedir. Bizim hazırlama tekniğimize uygundur. 1. Ordu klasörü içerisinde yer alan Balyoz Güvenlik Harekat Planı´nda yer alan dosyalar diğer dosyalarla uyumludur, kullanıcı adı olarak (kayıt yapan bilgisayarı kastediyor) benim emekli sicil numaram, Hrk.Bşk., Nazlı gibi isimler yer almaktadır. Yukarıda belirttiğim gibi yaptığımız çalışmalara benzemektedir. diyor. Askeri savcının orijinal belgeler klasöründe CD´lerin kapaklarını gösterdiği Bulut´tan aldığı cevap da çok net: CD´lerin resimlerini incelediğimde söz konusu resimler bizim plan odasında yapılan çalışmaların kaydedildiği ve arşiv amacıyla numaralanarak evrak odasına koyduğumuz CD´lerdir. Evrak odasında kilitli çekmeceli demir karteks dolabının içerisinde muhafaza edilmekteydi, bunun sorumluluğu Melek Hanım ve bendeydi.

´11 No´lu CD´yi biz hazırladık´

Melek Üçtepe ise 25 Şubat 2010 ve 1 Mart 2010 tarihinde iki kez askeri savcı karşısına çıkıyor. Üçtepe, ´Plan Odası´ olarak adlandırılan 1. Ordu Komutanlığı Kozmik Bürosu´ndaki kayıtları yapılan CD´lerin üstündeki el yazılarının kendisine ait olduğunu söylüyor ve çarpıcı bilgiler veriyor: O.E.Y.T.S birliklere gönderilmişti, birlikler senaryoya göre hal tarzlarına hazırlayacaklardı. İç ve dış tehdidi aynı zamanda Egemen Harekat Planı´nı nazara alarak kendi görev alanları ile ilgili soruların cevaplarını ve bunlara uygun davranış tarzlarını, senaryoya göre sıkıyönetim ilanı gerekmekte ise sıkıyönetim hal tarzlarını hazırlamakla görevliydiler. Hazırlıkların somut verilere dayanması hususundaki emri hatırlıyorum, ancak bunun sebebini bilemiyorum. Üçtepe, çok gizli belgelerin senet karşılığı alındığını ve kozmik bürodan çıkarılmasının güçlüğünü anlatıyor. Ayrıca memurlar CD´lerin üzerindeki el yazıları, saklandığı yer ve CD içerikleriyle ilgili de çok detaylı bilgiler veriyor. Askeri Savcı Hakim Albay Bülent Münger´in aldığı ifadesinde Sevilay Erkani Bulut, kamuoyunda tartışmalı hale getirilmeye çalışılan ve 11 No´lu CD olarak bilinen dosyaların kendileri tarafından hazırlandığını dile getiriyor. Bulut, ifadesinde bu CD´lerin kendileri tarafından hazırlandığını, tamamının plan seminerinin bitmesinden sonra kozmiğe kaldırıldığını, bilgisayarlarında toplanan tüm word belgelerini, dosyaları, power point sunumları bu CD´lere kendisi ve Melek Üçtepe´nin aktardığını anlatıyor. Sivil memur Üçtepe ise askeri savcıya verdiği ifadesinde Harekât Başkanlığı´nın plan odası diye bilinen kozmik odaya sınırlı sayıda kişinin girebildiğini belirtti. Üçtepe, ifadesinde, bu odanın güvenlik seviyesinin çok üst düzeyde olduğunu ve belirli kişiler dışında bu odalara giriş yapılamadığını kaydediyor. Sivil memur Melek Üçtepe´nin verdiği ifadeye göre 1. Ordu Komutanlığı´nda bulunan kozmik odaya o dönemde girebilenlerin isimleri şöyle: Harekat Başkanı Süha Tanyeri, Şube Müdürü Bülent Tunçay, plan subayları Bayram Tanrısevdi, Erol Türeli, Tanju Posher, sivil memurlar Sevilay Erkani Bulut ve Melek Üçtepe.

CD´lerde son 10 işlemi yapanlara ulaşılabiliyor

CD´lerin orijinalleri üzerindeki ifadeler ve el yazıları ile parmak izleri, 195 kişinin yargılandığı Balyoz darbe planı iddialarına yönelik soruşturmada Çetin Doğan´ın kızı ve damadının ortaya attığı iddiaların gerçek dışı olduğunu gözler önüne seriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilirkişi Raporu´na göre de dosyaların oluşturulma ve son kaydetme tarihlerinin 2003 yılı ve öncesine ait olduğu ifade ediliyor. Raporda, CD´lere sonradan ekleme yapılmadığı da belirtiliyor. CD´ler üzerinde yapılan incelemede, dosyalarda kayıt yapan kişiler ve işlem zamanlarının da tek tek tespit edildiği aktarılıyor.

Ekleme yapanlar da görülebiliyor

Ayrıca CD´lerin iddia edildiği gibi sonradan üretim olması durumunda ekleme yapan kişiler rahatlıkla görülebiliyor. Bilirkişi raporlarına göre CD üzerinde işlem yapan ´son on yazar´a rahatlıkla ulaşılabiliyor. Örneğin 19. CD´deki ´Kapatılacak ve el konulacak dernekler.doc´ isimli dosyanın ilk olarak ´Kubilay Aktaş´, daha sonra ´HYILDIRIM´ ve en son olarak da Süha Tanyeri tarafından kaydedildiği görülüyor. Ayrıca dosya üzerinde yapılan isim değişikliklerine de dosyayla ilgili alt bilgilerden rahatlıkla ulaşılabiliyor. Soruşturma konusu 19 CD ile ilgili TÜBİTAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bilirkişilerince hazırlanan raporlarda ise belgeyi oluşturan, kullanan ve son kaydeden kullanıcı isimlerinin birçoğunun ´Nazlı´, ´m.Uctepe´, ´79964008´, ´HRKBSK´, ´79561079´, ´serkani´, ´Suha TANYERİ´, ´fserbest´ olduğunun belirlendiği ifade ediliyor. Balyoz belgeleriyle ilgili yapılan TÜBİTAK ve Emniyet Kriminal raporlarına göre ´Balyoz Harekât Planı´, plan kapsamında hazırlanan bazı belgeler, ´Suga´ harekât planı kapsamında hazırlanan bazı belgeler ve yeniden yapılandırma safhasında savunma sanayii ile ilgili olarak hazırlanan bir belgede en son kaydedenin Süha Tanyeri olduğu görülüyor. Emniyet Kriminal raporlarına göre birçok belgenin yer aldığı 17 No´lu CD´nin seminerden önce, 11 No´lu olanın ise seminerin ilk gününün ardından komutana özel olarak hazırlandığı değerlendiriliyor. ( Zaman)

Kozmik odaya kimler girebiliyordu?

Balyoz davasının bir numaralı sanığı Çetin Doğan´ın kızı ve damadı, Balyoz CD´lerinin gerçek olmadığını, sonradan üretildiğini iddia ediyorlar. Doğan´ın kızı ve damadı, sivil memurların askeri savcılığa verdiği ifadeleri okumamış gözüküyor. Çünkü CD´leri hazırlayan sivil memurların ifadeleri gerçekleri tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. 1. Ordu´da bulunan ´kozmik´ odaya girebilen sivil memurlardan Sevilay Erkani Bulut, askeri savcılığa verdiği ifadesinde 1998 ve 2004 yılları arasında 1. Ordu Harekât Başkanlığı´nda sivil memur olarak görev yaptığını anlatıyor. 2003 yılı Mart ayında icra edilen plan semineri için yapılan hazırlık faaliyetleri ve icra safhasında kendisiyle birlikte sivil memur olarak Melek Üçtepe, harekât başkanı olarak Süha Tanyeri ve ordu komutanı olarak Çetin Doğan´ın görev yaptığını belirtiyor. Seminerden önce gece 03.00-04.00´e kadar çalışmaların olduğunu ve seminer öncesi ve sonrası plan çalışmalarının dosyalar halinde geldiğini, bunların CD ortamına alınıp plan odasının arka tarafındaki evrak odasına saklandığını ifade ediyor. Bulut, bu odaya girişin demir kapılı ve şifreli olduğunu anlatıyor. Kozmik odadaki güvenliğin en üst seviyede olduğunu anlatan sivil memur Bulut, buraya girişlerin yaka kartını tanıttıktan sonra şifre girilip ondan sonra kapının açıldığını dile getiriyor. Ayrıca görev yaptığı süre içerisinde 2003 ve 2004 yıllarında plan odasındaki evrak kısmından evrakların alınmadığını ve bir imha çalışması olmadığını da anlatıyor. Sevilay Erkani Bulut´a dosyaların gösterilmesi üzerine ise bu içeriklerin seminere hazırlık faaliyetleri kapsamında ve seminer sonrası CD´ler içerisinde getirdikleri dokümanlar olduğunu anlatıyor. Ayrıca seminerdeki konuşmaların kasete kaydedildiği için konuşmaların kaset olarak geldiğini ve evrak odasına konulduğunu belirtiyor. Bulut, ´K.Özel´ klasörü içerisindeki ´Balyoz Güvenlik Harekât Planı´ adlı dosya içeriğindeki word belgelerini incelediğinde dosyanın içinde bulunan çizelgeleri, ´Diğer kiliseler ve sinagoglar´ adlı dosyayı hatırladığını belirtiyor. Yine bu kapsamda birçok harekât planı yazdıklarını ifade eden Bulut, ´Balyoz Güvenlik Harekât Planı´ isimli dosya içeriğinin kendi yazım tekniklerine uygun olduğunu söylüyor.

Binbaşı: Ana kapı şifreli, anahtarı üç kişide

2008 yılından itibaren kozmik odada çalışmaya başlayan Plan Kurmay Binbaşı Ahsen Süren ise askeri savcıya verdiği ifadesinde, çalıştığı yerin üst düzey güvenlik kontrolünde olduğunu ve görevli üç beş kişi dışında başka hiç kimsenin giremeyeceğini doğruluyor. ´Kozmik´ oda sorumlu subaylarından Süren, ifadesinde, Ana kapı şifreli, demir parmaklıklı, kartla açılan bir kapıdır, anahtarı üç kişide vardır, bunlar iki plan subayı ve plan hareket şube müdürüdür, anahtarlar bu kişilerde bulunmaktadır. diye konuşuyor. ( Zaman)

Balyoz soruşturması halen sürüyor

Hilmi Özkök´ten raporu kim gizledi?

Genelkurmay gözlemcisinin 1. Ordu Plan seminerine ilişkin Öncelikle bir Milli Mutabakat Hükümetinin kurulmasının gerektiği ne ilişkin tespit yaptığının ortaya çıkmasından sonra savcılık, Hilmi Özkök´ten bu raporu kim gizledi ? sorusunun yanıtını arıyor. Genelkurmay eski Başkanı Org. Hilmi Özkök, Balyoz darbe planı iddialarının ortaya çıkmasından sonra kendisine suç sayılacak raporların sunulmadığını açıklamıştı. Ancak Genelkurmay gözlemcisinin önemli ayrıntılar verdiği raporun dönemin Daire Başkanı Tuğgeneral Bekir Kalyoncu tarafından paraflandığı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt tarafından onaylanmasına rağmen Özkök´e sunulmamış olması anlamlı bulundu. Savcılık, şimdi bu raporun Özkök´ten neden ve nasıl gizlendiğini araştırıyor. Genelkurmay eski Başkanı emekli orgeneral Hilmi Özkök, Balyoz Darbe Planı iddialarının gündeme gelmesinden sonra önemli açıklamalarda bulunarak, Seminer sonuç raporu emreden makama hiyerarşik komuta kanalıyla sunulur. Bu raporu Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı karargâhları inceler ve özetini komutanlara sunarlar. Basında yer aldığı şekilde suç sayılacak şeyler bana sunulmadı demişti. Bu arada dava süreci ile birlikte plan seminerine katılan 14 gözlemcinin raporlarının akıbetleri de merak ediliyor. Savcılık kayıtlarında sadece plan seminerinde Milli mutabakat hükümeti tartışıldı tespitinde bulunan Genelkurmay temsilcisi Kurmay Albay Hasan Durak´ın raporu yer alıyor. Seminere gözlemci olarak katılan Tuğgeneral Mehmet Pınar, Tuğgeneral Tevfik Özkılıç ve Tuğgeneral Cevdet Kurnaz´ın da olduğu 13 gözlemcinin raporu ise araştırılıyor. ( Sabah)

(03 Ocak 2011, 11:11)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

Balyoz´un ekonomi bakanı, damat Rodrik miydi?

Ergenekon ve benzer davaları engelleme girişimleri

BALYOZ İDDİANAMESİNDE ARAMA YAP

Balyoz Planı manşetlerimiz

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=2740    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Tır Kumpası Organizatörleri davası

16.04.2021 12:46 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 16.4.2021

Balıkesir: Darbe davası başladı

16.04.2021 12:31 Balıkesir'de, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında 3 muvazzaf subay, rütbesi geri alınan tuğgeneral ve meslekten ihraç edilen kurmay albay ile bir emekli albay olmak üzere 6 sanığ..
Tamamı 16.4.2021

Fetö İstihbaratçısı Altaylı davası

15.04.2021 13:35 Ankara'da, eski MİT görevlisi istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. 14 N..
Tamamı 15.4.2021

Zirve Katliamı: Fetö İhbarları davası

12.04.2021 12:50 Malatya'da, 2007'deki Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda hareket ettiği gerekçesiyle 10 sanık hakkında açılan davada itirafçı olan mahre..
Tamamı 12.4.2021

Yazıcıoğlu'ya Fetö Suikasti davası

12.04.2021 12:34 Kahramanmaraş'ta, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla..
Tamamı 12.4.2021

Casusluk Kumpasında İtirazlara Ret

12.04.2021 12:25 İzmir'de, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 'askeri casusluk' soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte deliller üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davada yerel mahkemece 75 sanık ..
Tamamı 12.4.2021

Tuskon Fetö İşadamları davası

12.04.2021 11:55 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulund..
Tamamı 12.4.2021

FETÖ Medya Yapılanması davası

12.04.2021 11:06 İstanbul'da, daha önce karara bağlanan 25 sanıklı FETÖ medya yapılanması davasının, 8 sanık yönünden Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden görülmesine devam edildi. 31 Mart'ta İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki..
Tamamı 12.4.2021

Odatv Yargısı Yargılanıyor

12.04.2021 13:06 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından 'İstanbul'daki Odatv soruşturması ve davası'nda yer alan eski 33 hakim ve savcının 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçların..
Tamamı 12.4.2021

İstanbul Üniversitesi Fetö davası

12.04.2021 11:14 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10 sanığın, ..
Tamamı 12.4.2021

Zonguldak: Fetö'ye 11 Hapis

12.04.2021 13:25 Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin farklı meslek gruplarından 19 sanıklı dava sona erdi. 2 Nisan'da Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıkla..
Tamamı 12.4.2021

Sakarya: Kadın Yapılanması davası

12.04.2021 13:14 Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanması sürüyor. 1 Nisan'da..
Tamamı 12.4.2021

Adana: Fetö Finansörleri davası

12.04.2021 10:39 Adana'da, daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddia edilen, aralarında örgütün 'Türkiye finans sorumlusu'nun da bulunduğu 3'ü tutuklu 40 sanığın yargılanm..
Tamamı 12.4.2021

Adana: Fetö Öğretmenlerine dava

12.04.2021 10:26 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen ve idareci olarak çalışan tutuksuz 12 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyl..
Tamamı 12.4.2021

Afyon: Tuğgeneral Beraat Etti

16.04.2021 12:39 Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İ.G.G. beraat etti. 15 Nisan'da Afyonkarahisar 2. Ağ..
Tamamı 16.4.2021

Fetö Medyası Davaları Bozuldu

15.04.2021 13:35 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan aldıkları cezalar ile gaze..
Tamamı 15.4.2021

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
49.475.115