Tam
EskidenYeniye
 

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine yeniden görülen ve bu kez beraatle sonuçlanan "Balyoz Darbe Planı" davasının örtbas edildiği ileri sürülüyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı beraat kararlarının 7'sine itiraz etmiş, darbe girişimini gösteren inkar edilemez somut delillerin bulunduğunu belirtmişti. Savcılığın itirazı Yargıtay Genel Kurulunda görüşülecekti. Ancak geçen 2 yılda herhangi bir gelişme basına yansımış değil. Yaşandığı açık olan Balyoz darbe girişimi "Fetö ile mücadele kılıfının arkasına saklanılarak" örtbas edilmek isteniyor.

Önceki haber title=Sonraki haber

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine yeniden görülen ve bu kez beraatle sonuçlanan "Balyoz Darbe Planı" davasının örtbas edildiği ileri sürülüyor.

Kapatılan Özel Yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararları Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 9 Ekim 2013'de onanarak kesinleşmişti. Bu gelişmeden 1 ay sonra 14 Kasım 2013'te "dershanelerin kapatılması" konulu iddialara Gülen cemaatinin çok sert tepki göstermesi, 1 ay sonra da 17/25 Aralık sözde yolsuzluk soruşturmaları kılıfında hükümete darbe girişiminde bulunması Fetö ile mücadele sürecinin başlamasına yol açtı.

Fetö cemaatinin tüm devlet birimlerinde, özellikle emniyet ve yargıda çok geniş kapsamlı örgütlendiğini gösteren bulgular, bu yapılanmanın Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda kumpas kurduğu şüphesine yol açtı.

Bu şüphe sonrası Balyoz davası için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru neticesinde yargılanan askerlerin adil yargılanma hakkının ihlal edildiği kararı çıktı.

Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı üzerine yeniden görülen davaya bakan İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015'de tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Ancak davanın görüldüğü Anadolu Adliyesi Başsavcılığı 2 ay sonra, 9 Haziran 2015'te Yargıtay'a başvurarak 7 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

Yargıtay Başsavcılığı 1 yıl sonra, 6 Haziran 2016'da görüşünü açıkladı. Temyiz başvurusunu doğru bularak Balyoz davasında beraat kararı verilen isimlerden 7'si hakkındaki kararın bozulması talebinde bulundu.

İşte o isimler:

Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Tümgeneral Behzat Balta, Emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol, Emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı, Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, Emekli Albay Erdal Akyazan ve Emekli Kurmay Albay Emin Küçükkılıç.

Yargıtay Başsavcılığı, talebinde şu gerekçeleri gösterdi:

"İRTİCA BAŞLIĞI ALTINDA SENARYONUN OYNANMASI YÖNÜNDE HAZIRLIK YAPTIĞI"

"Öncelikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca 1. Ordu Komutanlığına rutin seminer planı kapsamında 'egemen' planının uygulanması yönünde talimat verilmesine rağmen sanık Çetin Doğan'ın bu açık emir karşısında güncel olmamasına ve o tarih itibariyle tehlike arz etmemesine rağmen irtica başlığı altında olasılığı en yüksek senaryonun oynanması yönünde hazırlık yaptığı ve yaptırdığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bu durumu bildirdiğinde olasılığı en yüksek senaryo (irtica) plan seminerinin ileriki bir tarihte plan çalışması şeklinde değerlendirilmesine yönelik yazı yazıldığı değerlendirilmiştir."

"DOĞAN'IN YETKİLERİ AŞACAK ŞEKİLDE KONUŞMALAR YAPTIĞI"

Dilekçede, "Sanık Çetin Doğan'ın bu açık emre karşın olasılığı en yüksek senaryoda ısrar ettiği ve daha önce tarihi belirlenen plan seminerinin tarihini ileri alarak irtica başlığı altında olasılığı en yüksek senaryoyu oynadığı, sanık Çetin Doğan'ın irticai ayaklanmayı öngören plan semineri oynanmasındaki ısrarı ve plan seminerinde sıkıyönetim kanununun sıkıyönetim ilanı halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vermiş olduğu yetkileri de aşacak şekilde konuşmalar yaptığı, plan seminerinin senaryosunda hukuken kabul edilebilecek bir karar bulunmaksızın orduya müdahale yetkisi verecek şekilde oluşturulmasında da sanık Çetin Doğan'ın hükümete karşı tavrını ortaya koyduğu değerlendirilmiştir."

"KONUŞMA İÇERİĞİNİN DARBE YAPMAYA YÖNELİK OLDUĞU"

Ordunun Milli Mutabakat Hükümeti kurma gibi bir görev ve yetkisinin bulunmadığı belirtilen dilekçede, "Sanık Çetin Doğan'ın seminer konuşmasında AK Parti İktidarının düşürülmesinden sonra Milli Mutabakat Hükümeti kurulmasından bahsettiği, bu şekilde sanık Çetin Doğan'ın plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik olduğu, diğer sanıklar Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın da plan seminerindeki konuşmalarının içerik itibariyle sanık Çetin Doğan'ın konuşmasına paralellik arzettiği ve benzer mahiyette olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

"ATILI SUÇLAMAYI GERÇEKLEŞTİRMEYE ELVERİŞLİ İMKANLAR İÇİNDE BULUNDUKLARI"

"Sanıkların rütbeleri, emir ve komutaları altındaki birliklerin sayı ve imkanları ile sahip oldukları araç ve gereç bakımından atılı suçlamayı gerçekleştirmeye elverişli imkanlar içinde bulundukları.. Ayrıca sanıkların üzerlerine atılı cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçu açısından aralarındaki dayanışmanın Türk Silahlı Kuvvetlerinin yasal askeri hiyerarşisi dışında olduğu, seminerde gerçek kişi ve kurumlardan söz edilmemesi gerekmesine rağmen bu kurala uyulmayıp sanıkların konuşmalarında gerçek kişi ve kurumlardan söz ettikleri, bu şekliyle sanıkların, üzerlerine atılı suçun icrai hareketlerine başladıkları, elverişli vasıtalarla hükümeti devirme kastının ortaya konulmasından sonra buna ilişkin hareketlere başlanması halinde suçların icrai hareketlerinin de başladığının kabulü gerektiği, zaten suç işlenip tamamlandıktan sonra düzenin değişmiş olacağı, böyle bir durumda eylemi gerçekleştirenleri cezalandıracakların makamında olmayacağı değerlendirilmiştir."

"ÇETİN DOĞAN OLUŞTURULAN YAPILANMANIN LİDERİ"

"1. Ordu Komutanlığındaki plan seminerinin sanık Çetin Doğan ve diğer sanıklar tarafından seçimle gelen meşru hükümeti antidemokratik yollarla yıkmaya yönelik tertip edildiği, sanık Çetin Doğan'ın oluşturulan yapılanmanın lideri olduğu, bununla ilgili olarak emirler verdiği ve bu doğrultuda görevlendirmelerin yapıldığı, diğer sanıkların da plan seminerindeki sunumları dikkate alındığında Çetin Doğan liderliğinde atılı suçlamaya konu eylemi gerçekleştirmek için oluşturulan yapılanma içinde yer aldıkları, plan seminerine katılarak yukarıda belirlenen amaç doğrultusunda sunum yaptıkları anlaşılmıştır."

"MAHKUMİYETLERİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN BERAATLARINA KARAR VERİLDİ"

Bahsi geçen sanıkların emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eylemine iştirak ettikleri ifade edilen dilekçede, "Bu şekilde sanıkların Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

HİLMİ ÖZKÖK VE AYTAÇ YALMAN NİÇİN GÖZDEN KAÇIRILIYOR?

1) Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök ile Kara Kuvvetleri komutanı Org. Aytaç Yalman'ın medyada karşılıklı atışmayla girdikleri polemik. Bir darbe girişiminin var olduğuna dair itiraflar ve "bunu sen değil asıl ben önledim" çekişmesine varan tartışma.

2) İnkar edilemez nitelikte, saatlerce süren Balyoz ses kayıtları.

İşte bu deliller, "Balyoz" isimli darbe girişiminin yaşandığını açıkça ispatlıyor.

2 YILDIR SES YOK

Ancak beraatlere itirazın ardından geçen iki senede Balyoz davasında bir gelişme yaşanmadı. Bu durum uzun süreli sessizlik sürecinin ardından dosyanın kapatılmaya götürüldüğü şüphesini akıllara getiriyor.

Yeniden görülen Balyoz davasının paralel yapı tartışmalarının gölgesinde yangından mal kaçırırcasına tüm sanıkların beraatiyle örtbas edilmek istendiği iddiası daha önce de dile getirilmişti. Bu iddiaya yol açan şey, beraat kararlarını veren mahkemenin skandal gerekçeleriydi. Mahkemenin beraat gerekçesinde '11 ve 17 nolu CD'lerin sahte olduğu kesin olarak tespit edildi' denilmiş adeta tüm delillerin sahte olduğu ima edilmişti. Oysa Balyoz davası bu cd'lerden ibaret değil. Gerekçede mahkeme heyetinin Balyoz seminer kayıtlarını aklar mahiyette 'gizli iş yapsalar sesleri kaydetmezlerdi' demesi, 'mantıklı bulunmamıştır, hayatın olağan akışına aykırıdır' gibi değerlendirme yapması ise dikkati çekmişti. Yine mahkemenin, dönemin en üst komutanları Hilmi Özkök ile Aytaç Yalman'ın darbe girişimini doğrular mahiyetteki itiraflarına değinmemesi, yeniden yargılama sürecinde bu isimlerin tanıklığına başvurmaması davanın örtbas edilmek istendiği iddiasını güçlendirmişti.

BALYOZ ve 15 TEMMUZ'UN HAYRET VERİCİ BENZERLİĞİ

Yargıtay'ın başvurusu 7 ismi ve Balyoz çevreleri denilen bu isimlerle bağlantılı kesimleri şok etmişti. Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz şu sözleri sarfetmişti:

"15 Temmuz darbe teşebbüsü bize bir darbenin nasıl planlanacağını ve hayata geçirildiğini açıkça gösterdi. FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen bu darbenin hazırlığı Balyoz Davası gibi kumpas yargılama süreçleriyle yapıldı. Bugün kamu vicdanında tartışma konusu olan bu kumpas davaları kurgulayanlardan hesap sorulması gerekirken, bu davaların mağdurlarının yeniden gündeme taşınması ancak ve ancak FETÖ/PDY'nin propagandasına hizmet edecektir."

Bu sözlere göre, Balyoz davası daha fazla konuşulmamalı. Aksi halde Fetö'ye hizmet edilmiş olunur!..

Ama bu sözlere rağmen Yargıtay'ın başvurusuna yönelik değerlendirmeler yapıldı. 7 üst düzey subayın Balyoz darbesini planladığı, seminere katılan diğer zanlıların ise bu darbe hazırlığından habersiz olduğu, bu nedenle de onların beraatlerine itiraz edilmediği dile getirildi. Eğer Yargıtay Genel Kurulu yerel mahkemenin 7 beraat kararını bozarsa dosya bu sanıklar için yerel mahkemede tekrar görülecek.

Ancak aradan geçen 2 yılda bu konuda yeni bir gelişme olduğuna dair basına bir bilgi yansımış değil.

Doğan'ın avukatının açıklamasındaki şu satırlar ilginç: "15 Temmuz darbe teşebbüsü bize bir darbenin nasıl planlanacağını ve hayata geçirildiğini açıkça gösterdi."

Çok doğru. Bravo. Yerinde bir tespit.. 15 Temmuz akşamı köprülerin zırhlı araçlarla trafiğe kapatılması ve askeri araçların her yerde boy göstermeye başlaması sonrası yayılan söylentilerde "sıkıyönetim ilan edildi, büyük terör saldırıları yapılacakmış, önlem için jandarma yetkisi dahilinde harekete geçti" türü bahaneler, Balyoz Planı Seminerinde konuşulan "terör olayları nedeniyle sıkıyönetim ilan edilmeli, şu şu yetkililer gözaltına alınmalı" senaryosuna ne kadar da benziyor değil mi?..

Balyoz'da FETÖ'nün davaya sahte deliller yerleştirdiğinin somut delillerle ortaya çıktığı, bir çok masum ismin FETÖ tarafından olaya karıştırıldığı ve davada sanık yapıldığı, Balyoz darbe hazırlığına dair bilgileri TSK, polis ve MİT içindeki uzantıları aracılığıyla öğrenen FETÖ'nün, sahte deliller oluşturup yerleştirerek ileride açılacak bir davayı hedefleri doğrultusunda genişletmeyi planladığı, emniyet ve yargı soruşturmalarında hukuksal açıdan elini sahte delillerle daha da güçlendirmeye çalıştığı belirtiliyor. Fetö'nün kumpas çabaları netleşti. Artık tartışma konusu değil.

Ancak Çetin Doğan liderliğindeki darbe hazırlığının da gerçek olduğu, saatlerce süren seminer ses kayıtlarının sahte olmadığı, konuşmalarda darbe hazırlığını ispatlayan konuşmaların açık olduğu, kumpas girişimleri var diye bu açık darbe hazırlığının yok sayılamayacağı dile getiriliyor.

Fetö'nün Ergenekon ve Balyoz gibi davalara sahte delil yerleştirdiği açık. Bunun somut kanıtları çok sayıda Fetö davasında ortaya çıktı.

Fetö'nün sahte delil yoluna, mevcut delilleri yeterli görmediği için girdiği söylenebilir. Ya da kadrolaşmada hedefledikleri makamları boşaltabilmek ve örgüt üyelerini o makamlara yerleştirebilmek için bu yola girmiş olabilirler. Ya da kendilerine TSK ve diğer devlet kurumlarında direnebilecek isimleri, lekeleyip yollarından çekmek için davalara yerleştirmiş olabilirler.

İzmir askeri casusluk davasında en önemli sanıklardan Narin Korkmaz'ın evine yapılan gözaltı operasyonunda sahte delil yerleştirildiğini gösteren polis arama görüntüsü bizzat davaya bakan yeni mahkeme başkanının dikkatini çekti. Başkanın duruşmada "görüntüleri izlerken özellikle 57. saniyeye dikkat edin" diyerek uyarmasıyla kumpasa dair bu güçlü kanıt ilk kez kamuoyuna yansıdı.

Bir başka sahte delil yerleştirme olayının Gülen karşıtı 'Tahşiye' grubunun evine yapılan polis baskınında yaşandığı mahkemece kanıtlandı. Polislerin günler öncesinden o grubun evini izlemeye aldığı, evde kimsenin olmadı saatlerde polis yoğunluğunun arttığı, evde bulunan el bombalarının üzerinde o evde kalanlara ait parmak izi çıkmazken aramaya katılan polislerden birinin parmak izinin tespit edildiği mahkemece ortaya çıkarıldı.

İşte bu gibi bir çok kumpas kanıtı yeni yargı birimlerince ortaya çıkarıldı. Fetö'nün kumpasa kalktığı kesin. Ancak bu durum, Balyoz darbe girişiminin örtbas edilmesini haklı kılmamalı.

TSK içinde darbecilerin ne Fetöcüsü ne Balyozcusu barınmamalı. TSK'nın, içindeki pisliklerden arındıkça daha da güçlendiği görülüyor. Aksi halde Suriye ve Irak'taki operasyonlar gerçekleşemezdi. ABD'ye cephe alınıp kafa tutulamazdı.

Fetöcü ya da Balyozcu, farketmez. TSK'da barındırılmamalılar. Bu ordu milletin ordusudur. Darbecilerin ne muvazzafları TSK içinde barınabilir ne de geçmişte darbeye teşebbüs etmiş artık muvazzaf olmayanları görmezden gelinebilir.

28 ŞUBAT'A MÜEBBET

Üstelik çok çarpıcı bir bağlantı daha var. Balyoz'da beraatine itiraz edilen 7 isimden biri olan Çetin Doğan bir başka dava olan 28 Şubat davasında darbe girişiminde rol aldığı mahkemece kanıtlanarak 13 Nisan 2018'de oy birliği ile müebbet hapse mahkum edilen 21 isim arasında yer aldı. Bu mahkumiyet Fetöden arınmış mahkemelerce verildi.

MAKSADINI AŞMAK YA DA AŞMAMAK

"Kararı verenler de Fetöcü olabilir. Biz 28 Şubat'ta darbe falan yapmadık. Basında bazı iyi niyetli uyarılarımız gündem olmuş olabilir. Ama bu darbe sayılmaz. Belki maksadımızı biraz aşmış olabiliriz. Ama o kadar" gibi savunmalar gülünç ve milletin aklına hakaret olacaktır. Herkes Sincan'da tanklar yürürken hükümete gözdağı niteliğinde bir darbe girişimi yaşandığını gördü. Fetö liderinin hükümeti eleştirip darbecileri desteklediğini gördü. 28 Şubatçıların Fetö ile yakınlıkları inkar edilemez. Dolayısıyla kendilerini mahkum edenleri ya da yargılanmalarını isteyen çevreleri Fetöcü diye ilan etmekle de bu iş kapatılamaz. Balyoz seminerindeki darbe içerikli konuşmaları, maksadını aşan konuşmalar deyip örtbas etmek de olmaz. Hele bir mahkemeye hiç yakışmaz.

Hilmi Özkök ile Aytaç Yalman'ın basındaki karşılıklı atışmalarını unutmak mümkün mü? Süt dökmüş kedi gibi oldu o tartışmalardan sonra bu iki isim. Nasıl da kapışmışlardı o polemikte. Bu en üst yetkili iki ismin söyledikleri kadar açık bir delil olamaz. Ama beraat kararını veren mahkeme bunu görmedi. Bu görmeme iyi niyetle açıklanabilir mi?..

Mahkeme, saatlerce uzunluktaki ses kayıtlarında sarfedilen "sıkıyönetim olunca şu yetkiliyi gözaltına alalım, şunu derdest edelim" ve benzeri detayları ise maksadını aşan sözler deyip masum olarak değerlendirdi.

Bu nasıl bir yargılama böyle, açık delilleri görmeyen, gördüğünü ise çarpıtan!..

GÜLEN: 28 ŞUBAT MGK'SI SEVAPTI

Bunların görmezden gelinmesini istiyor Balyoz ve 28 Şubat çevreleri. Ne ilginç değil mi o süreçte Fetö ve 28 Şubat'çıların birbirine destek vermiş olması.

Ancak zaman değişti. Artık bir iki baskınla sesi susturabilecek, darbe bildirisi okutturulabilecek tek tük medya yok. "Şu kurum, bu tv kanalı darbecilerce işgal edildi. Direnişe koşun. Şurada toplanalım" türü çağrılar internet medyası ve sosyal medya aracılığıyla hızla yayılıyor. Darbe gecesi dakika dakika nerede ne oluyor tüm gelişmeler canlı yayında halka duyuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi ve çağrısı sosyal medya canlı yayını üzerinden halka ulaştırılıyor.

Darbe girişimlerine karşı millet susmuyor. 15 Temmuz gerçekten bir destan. Kurtuluş savaşında Maraş'ta halkın silahını kazma küreğini kapıp işgalci düşmanla çatışmaya girmesi ve onları şehirden kovması durumunun bir benzeri yaşandı darbe gecesi. Halk her yerde harekete geçti. Askeri birliklerin önü iş makineleriyle kapatıldı. Darbeye asker taşıyan araçların lastikleri patlatıldı. Uçaklardan bombalar atılmasına, helikopter ve tanklardan yaylım ateşi açılmasına, yaşamların kaybedildiğinin görülmesine karşın korkuya kapılınmadı, direniş sonuna kadar devam etti.

Ve 28 Şubat sürecinde darbecilerin korktuğu bir şey yıllar sonra başlarına geldi. Polis darbecilere karşı etkin şekilde direndi. 28 Şubatçılar, polis olası bir darbeye direnmesin diye ellerindeki ağır silahların toplanmasını devirdikleri hükümetin yerine kurdukları hükümete görev olarak vermişlerdi.

TSK milletin ordusudur. Aşırı laik seçkinci bir grubun ya da bir örgütün ya da bir cemaatin değil. Darbenin Fetöcüsü de Balyozcusu da aynı lanet yolun yolcusu.

Soru: 7 sanıklı Balyoz davasının son durumu nedir. Dosya kapatıldı mı?.. (Abdullah Harun / kontrgerilla.com)

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz
Balyoz'da Doğan'ı şok eden talep
Yeniden görülen Balyoz davası kapandı
Balyoz örtbasında skandal detaylar
Skandal: Balyoz davası örtbasla bitti
Yalan tanıklık suç duyurusu getirir
Balyoz davası sil baştan
Özkök ve Yalman'dan şok inkar
Balyoz'da 25 beraat
Balyoz'da 230 tahliye
AYM: Balyoz'da hak ihlali var
Yalman, Başbuğ'u suçladı
Keçisi Yalman da günah kimin?
Yalman mahalle baskısına öfkeli

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı
Paralel yapı-28 Şubat süreci
28 Şubat gerekçeli kararı açıklandı
28 Şubat sivillerine soruşturma
28 Şubat Darbesine 21 müebbet

(16 Aralık 2018, 11:00), güncel.: (18 Aralık 2018)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=13815    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Kara Kuv.: 92 Müebbet Gerekçesi

09.06.2022 17:18 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada 30 Aralık 2021'de verilen kararların gerekçesi açıklandı. 6 ..
Tamamı 9.6.2022

Fetö Üniversite Yapılanması davası

09.06.2022 14:46 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından açılan 'güncel üniversite öğrenci yapılanmasına' ilişkin 12'si tutuklu 37 öğrencinin yargılandığı davanın görülmesine devam edil..
Tamamı 9.6.2022

Yargıtay İyidil'in Cezasını Az Buldu

08.06.2022 09:50 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit'e 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezalarını, eksik ceza..
Tamamı 8.6.2022

Darbeci 2 Pilot Kayıplara Karıştı

10.06.2022 10:35 Malatya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat kararları istinaf mahkemesince bozulan sanık 6 eski pi..
Tamamı 10.6.2022

Kılıçdaroğlu'nun Danışmanına Hapis

10.06.2022 16:53 İstanbul'da, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, 'FETÖ..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yöneticilerine 166 Yıl Hapis

10.06.2022 12:16 Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis ve Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalar..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

10.06.2022 10:15 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 10.6.2022

Kriptolu Dinleme Cezaları Onandı

09.06.2022 14:34 Ankara'da, devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (F..
Tamamı 9.6.2022

Dink Davasında Hapisler Onandı

08.06.2022 16:54 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetö elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6's..
Tamamı 8.6.2022

İzmir: Darbeye 60 Onama 80 Bozma

04.06.2022 20:51 İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve 282 sanıklı dava, dosyaları ayrılarak 2018'de hüküm verilen 137 sanığın dosyası Yargıtay'da görüşüldü.

14 Nisan'daki gelişmeye dair edinilen ..

Tamamı 4.6.2022

Yakalanan İlk Darbecinin davası

09.06.2022 09:59 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 9.6.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

08.06.2022 16:40 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 8.6.2022

Nazilli Esnaf Yapılanması davası

08.06.2022 15:32 Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesindeki esnaf yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20 Mayıs'ta Aydın 3. Ağır..

Tamamı 8.6.2022

Ordu: Yeni Yapılanmaya 17 Hapis

08.06.2022 15:20 Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 41 sanıktan 17'sine, 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.
<..

Tamamı 8.6.2022

Gülen'in İtirafları İndirim Gerekçesi

10.06.2022 11:09 Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

1..

Tamamı 10.6.2022

Şike: Cezaya Onama Beraate Bozma

09.06.2022 16:51 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle örgüt mensubu 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'..
Tamamı 9.6.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
57.102.819