Tam
EskidenYeniye
 

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'resmi belgede sahtecilik', 'suçluyu kayırma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 83 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Daha önce açılan diğer bir dava ise aynı soruşturma ve davalarda görev alan polis ve bilirkişilere yönelikti. O dava 20 Haziran'da görülmeye başlanmıştı.

Önceki haber title=Sonraki haber

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'resmi belgede sahtecilik', 'suçluyu kayırma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 83 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

2 Haziran'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 45 sayfalık iddianamede, aralarında vefat eden Ali Tatar'ın ailesi ile Poyrazköy davasında yargılanan Ali Türkşen'in de bulunduğu 89 kişi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Merkez İktisadi İşletmesi, İstanbul ve Tekirdağ valilikleri müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, kamuoyunda 'Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı soruşturması', 'Amirallere suikast soruşturması', 'Kafes Operasyonu Eylem Planı soruşturması', '2. Poyrazköy soruşturması' ile '2. Amirallere suikast soruşturması' adlarıyla anılan soruşturmaların, kapatılan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirildiği hatırlatıldı.

Kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava dosyasının bu mahkeme kapandıktan sonra Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği belirtilen iddianamede, bu mahkemenin ise delillerin kanuna aykırı şekilde elde edilmesi, verilerle oynanması, taleplerin kanuna uygun gösterilmeden reddedilmesi, soruşturma ile kovuşturma makamında görev alanların belli bir grup ya da yapı adına hareket ettiklerine dair kuvvetli şüphelerin bulunması nedenleriyle yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin, 'Poyrazköy davası' kapsamında haksız yere gözaltı kararı, yakalama, adli kontrol ve tutuklama gibi koruma tedbirleri aldıkları, buna gerekçe olarak da mevzuat, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterlerine aykırı olarak yasa maddesini gösterdikleri aktarıldı.

Yine şüphelilerin, hukuki ve fiili hiçbir olgu ortaya koymadan soyut, basmakalıp cümlelerle, toptancı bir anlayışla gözaltı, yakalama, adli kontrol, tutuklama ve tutukluluk halinin gözden geçirilmesi kararları verdikleri ifade edilen iddianamede, bu kararlara yönelik tahliye talebi ve itirazların reddedilerek hürriyetlerin hukuka aykırı şekilde kısıtlandığı vurgulandı.

'Adil yargılama haklarına müdahale ettiler'

İddianamede, aralarında FETÖ firarileri Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 19 eski hakim ve savcının kamuoyunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı soruşturması ve davada aralarında Türkan Saylan'ın da bulunduğu vakfın mensupları ile tüzel kişiliklerine karşı üst akıl tarafından ortak bir merkezde hazırlanan kumpasın hayata geçirilmesi için kendileriyle aynı illegal yapıya mensup kolluk görevleriyle hareket ettikleri belirtildi.

Bu şekilde şüphelilerin, sistematik olarak sahte ihbar mektupları ve dijital verilere müdahale ederek sahte deliller üretmek suretiyle hukuka aykırı iş ve işlemler yaptıkları anlatılan iddianamede, kişilerin özel hayatına müdahale eden ve özgürlüklerini kısıtlayan şüphelilerin adil yargılanma hakkına da müdahalede bulundukları bildirildi.

Şüphelilerin, kamuoyunda 'Kafes Eylem Planı davası' olarak bilinen davada Kurmay Albay Ali Türkşen'in yapma imkanı olmayan telefon görüşmesine istinaden haksız yere hakkında iddianame düzenleyerek dava açtıkları aktarılan iddianamede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde amiral, subay, astsubay ve işçi olarak görev yapanların bu soruşturmaya kasıtlı olarak dahil edilerek bir kısmının terfilerinin engellendiği, bazılarının ise görevlerinden ayrılmak zorunda bırakıldıkları kaydedildi.

İddianamede, askeri casusluk soruşturmasında da şüphelilerin dosyada yaptıkları hukuka aykırı işlemler ve üretilen sahte delillerle kamuoyunda '2. Amirallere suikast soruşturması' olarak bilinen soruşturmanın başlatılmasını sağladıkları belirtildi.

Amirallere suikast davasında eski hakim ve savcı olan şüphelilerin, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde sahte ihbar ve delillerle gerçeğe aykırı dijital veriler kullandıkları vurgulanan iddianamede, bu şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı üst akıl tarafından ortak bir merkezde hazırlanan kumpasın hayata geçirilmesi için kendileriyle aynı illegal yapıya mensup kolluk güçleriyle hareket ettikleri aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin caydırıcılığının zafiyete uğramasına, müştekilerin hürriyetlerinin kısıtlanmasına, terfilerinin engellenmesine, çalıştıkları kurumdan ayrılmalarına neden oldukları gibi sistematik şekilde hukuka aykırı kararlar vererek haksız uygulamalar yaptıkları kaydedildi.

'Algı yarattılar'

İddianamede, şüphelilerin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde amiral, subay, astsubay ve işçi olarak görev yapan müştekiler ile sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve üyesi olan müştekilere yönelik hazırlanan kumpasın hayata geçirilmesi için terör örgütü FETÖ/PDY'ye mensup kolluk görevlileri ve kişilerle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, planlı ve sistematik şekilde yürütülen organizasyonun parçası olarak mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemlerde bulundukları vurgulandı.

Şüphelilerin gerçekte olmayan örgütlenmenin bulunduğuna dair algı yarattıkları, hukuka aykırı elde edilen ve kişileri suçlamak için üretilen sahte delilerle yeterli inceleme yapmadıkları, kasıtlı hazırlanan ve adli işlemi meşrulaştıran sahte raporlar kullandıkları anlatılan iddianamede, şüphelilerin maddi gerçeği araştırmadıkları gibi araştırılması yönündeki talepleri görmezden geldikleri ifade edildi.

'Devletin caydırıcılığının zafiyete uğramasına sebebiyet verdiler'

İddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

'Şüpheliler, dosyada kısıtlama kararı bulunduğundan bahisle şüpheli müdafilerinin dosyayı inceleme hakkını kısıtlayıp savunmaları engellemişledir. Soruşturmalardaki ihbar ve bilgileri örgütle irtibatlı basın ve yayın organı çalışanlarına sızdırıp ifşa eden şüphelilerin, müştekilere olan güven duygusunu sarsıp onları itibarsızlaştırdıkları anlaşılmıştır. Şüphelilerin, müştekileri komplo soruşturmalar ve kovuşturmalara dahil ederek hürriyetlerini kısıtladıkları, iftira attıkları ve terfilerini engelledikleri, çalıştıkları kurumdan ayrılmak zorunda bıraktıkları tespit edilmiştir. Bu şekilde şüpheliler, örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik, devletin yargı gücünü bir silah olarak kullanarak hukuk güvenliğini ortadan kaldıran, daha önceden kurgulanmış soruşturmaları ve kovuşturmaları yürütmüşlerdir. Bunun sonucunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının üst düzey subaylarının tasfiye edilerek yerlerine FETÖ/PDY terör örgütü üyesi subayların yerleştirilmesine, bu subayların da 15 Temmuz 2016'da anayasal düzen ve meşru hükümete karşı darbe girişiminde bulunmalarına ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin caydırıcılığının zafiyete uğramasına sebebiyet vermişlerdir.'

İddianamede, şüphelilerin, yaptıkları yargısal faaliyetlerde Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaate göre karar vermedikleri belirtilerek, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleriyle hiçbir biçimde bağdaşmayacak şekilde FETÖ/PDY yapılanmasının içine girerek örgüt hiyerarşisi ve ideolojik bağlılık duygularıyla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri anlatıldı.

İddianamede, örgütün amaçları doğrultusunda hareket eden şüphelilerin maddi gerçeğin ortaya çıkmasına çalışmadıkları kaydedildi.

Ceza istemleri

İddianamede, şüphelilerden eski savcılar Zekeriya Öz, Ercan Şafak, Fikret Seçen ve Mehmet Murat Yönder'in 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'gizliliğin ihlali', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etme', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'iftira', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'suçluyu kayırma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 22 yıl 4'er aydan 83'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer şüpheliler Adnan Çimen, Ali Haydar, Ali Efendi Peksak, Aytekin Özanlı, Bilal Bayraktar, Birol Bilen, Davut Bedir, Dursun Ali Gündoğdu, Fatih Mehmet Uslu, Gökmen Demircan, Hadi Çağdır, Hakan Karaali, Hasan Hüseyin Özese, Hikmet Şen, Hüseyin Aksoy, Hüseyin Ayar, İbrahim Balık, İdris Asan, Mehmet Berk, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Karababa, Mehmet Ali Pekgüzel, Mehmet Ali Uysal, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Nalan Can, Nihat Taşkın, Nurullah Çınar, Osman Kaya, Ömer Diken, Resul Çakır, Rüstem Eryılmaz, Sadrettin Sarıkaya, Salim Duran, Savaş Çelik, Sedat Sami Haşıloğlu, Süleyman Pehlivan, Ümit Zafer Çolak, Vedat Dalda ve Yakup Hakan Günay hakkında 'görevi kötüye kullanma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etme' suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 32 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Davanın iddianamesi, son soruşturmanın açılmasına karar verilmesi için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Son soruşturmanın açılması kararı verilmesi durumunda şüpheliler, görev aldıkları dönemde birinci sınıf hakim ve savcı oldukları için yargılamaları Yargıtay'da yapılacak.

Paralel yapı-21.02.2022-İstanbul 68 sanık Poyrazköy davalarında usulsüzlük yapan polis ve bilirkişiler davası

(28 Kasım 2022, 15:42)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=15313    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
64.593.274