Tam
EskidenYeniye
 

Doğan Öz´ün raporu kayıp

1978´de suikastla öldürülen Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz´ün Ecevit´e sunduğu ´ilk kontrgerilla raporu´ kayıp!..

Önceki haber title=Sonraki haber

26.09.2012 12:20 Türkiye ´de ilk kez kontrgerilla yapılanmasını araştıran ve dava açma hazırlığındayken 1978´de öldürülen Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz, 1977´de Bülent Ecevit hükümetinin kurulmasından hemen sonra ´kontrgerilla´ raporu hazırlamış, öldürülmeden önce de Başbakanlığa vermişti. Bu raporun peşine düşen İstanbul 13´üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı´ndan savcı Öz´ün raporunu arşivlerden çıkartarak, Ergenekon dosyasına göndermesini istedi. Ancak her iki kurum da arşivlerinde Öz´ün raporunu bulamadıklarını bildirdi.

Ecevit, 29 Mayıs 1977´de seçim kampanyası için gittiği İzmir Hava Meydanı´nda düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtulmuş, olayla ilgili kontrgerillayı işaret etmiş ve bu örgütün soruşturulmasını istemişti. Gelişmeler üzerine Türkiye´de ilk kontrgerilla soruşturmasını Ankara Cumhuriyet Savcısı Öz başlatmış, raporunu hazırlayıp Başbakanlığa sunmuş, 24 Mart 1978´de de henüz soruşturmasını tamamlayamadan bir suikasta kurban gitmişti. Ergenekon davasına bakan İstanbul 13´üncü Ağır Ceza Mahkemesi, savcı Öz´ün raporunun peşine düştü.

-Art arda ´yok´ yanıtı-

Öz cinayetini de mercek altına alan mahkeme; Başbakanlık, Genelkurmay ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yazışmalar yaptı. Başbakanlık´tan, Öz raporunun arşivden çıkarılarak mahkemeye gönderilmesi istendi. Öz´ün cinayet davasına ilişkin dosya da Genelkurmay Adli Müşavirliği´nden talep edildi. Ayrıca Öz´ün hazırlığını yaptığı kontrgerilla soruşturmasına dair evrak da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü´nden soruldu. Öz´ün cinayet dosyası mahkemeye gönderildi ancak hiç bir kurumdan ´kontrgerilla raporu çıkmadı. ( Sabah)

DOĞAN ÖZ KİMDİR?

1934 yılında doğdu. Ankara´da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken suikaste kurban gitti. Başbakan Bülent Ecevit´in ilk kez gündeme getirdiği kontrgerilla iddialarını araştırdığı bilinen Savcı Öz, ülkücü olarak bilinen ve taşeron olarak kullanıldığı ileri sürülen İbrahim Çiftçi tarafından vurularak öldürülmüştü. Öldürülmeden hemen önce Kontrgerillayla ilgili bir dava açma hazırlığına girişen Doğan Öz, başlatacağı büyük soruşturmanın bir ön çalışması olarak kısa bir rapor yazmıştı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit´e de sunduğu raporunda Öz, kontrgerilla hakkında şöyle diyordu:

?Şiddet olayları, anarşik eylemler olarak nitelendirilebilecek kadar basit değildir. Amaç, demokrasi umudunu yok etmek; onun yerine faşist düzeni gündeme getirmek ve bütün unsurlarıyla yürürlüğe koymaktır. Böylece ABD ve çokuluslu ortaklıklar, Ortadoğu sorununu büyük ölçüde çözmek amacını gütmektedirler. Bize göre bu sonuca ulaşmada CIA, kontrgerilla gibi gizli örgütlerin yönlendirmesi vardır. Bu örgütler, devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun şekle dönüştürerek demokrasi düşmanı akımları iktidar yapmayı öngörmüşlerdir.?

-Raporun bir nüshası eşi Sezen Öz´de mi?-

Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı´nda bulunamayan raporun bir nüshasının Savcının eşi Sezen Öz´de olduğu ileri sürülüyor. Sezen Hanım eliyle basına yansıyan rapor şu şekildeydi:

İŞTE O RAPOR

...... Amaç; şiddet ve anarşi eylemlerini yok etmek ve en doğal insan haklarını yaşanan bir gerçek durumuna getirerek, toplumda can ve mal güvenliğ ini sağlamak, düşünce ve inanç özgürlüğünü korumak, demokrasiye bütün gerekleri ile işlerlik kazandırmaktır.

Ancak, yapılan aralıksız araştırmalarımız ve çalışmalarımız sonucu; yeni hükümet döneminde de sürüp giden, ilk bakışta mal ve can güvenliğini tehdit eder gibi görünen şiddet olayları, anarşik eylemler olarak nitelendirilecek kadar basit olmadığını göstermiştir.

Gerçek olan şudur: Ülkemizde tek seçenek olarak kurulan Ecevit hükümetine ve onun demokrasiye bütün gerekleri işlerlik kazandıracağına olan umutları kitlelerde yok etmektir. Bu duyguların yerine, baskıcı (faşizan) düzeni gündeme getirmek ve bütün unsurlarıyla yürürlüğe koymaktır. Böylece, ABD ve çok uluslu ortaklılıklar, Ortadoğu sorununu büyük ölçüde çözmek amacını gütmektedirler.

Bize göre, bu sonuca ulaşmada CIA, AID, İran ve İsrail gizli haber alama örgütleri,kontrgerilla gibi gizli örgütler yönlendirmekte olup; bu örgütler, 1.ve 2. MC ile devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun bir biçimde dönüştürerek, demokrasi düşmanı akımları iktidar etmeyi öngörmüşlerdir.

Geniş halk kitlelerine girmeyi de AP´nin şemsiyesi altında MHP ve onun yan örgütleri olan ; Ülkü Ocakları, Ülkü-Bir, Ülkücü Teknik Elemanlar, İşçi sendikaları (MİSK), bazı İşveren kuruluşları ve esnaf dernekleriyle gerçekleştirme çalışmaları içinde görülmektedirler. Örneğin; bir ortaöğrenim kurumu (Atatürk Lisesi gibi ), yükseköğrenim kurumu (Gazi Eğitim Enstitüsü, Ticaret Turizm Yüksek Okulu, Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve bazı fakülteler gibi), yurtlar (Site Öğrenci Yurdu ile il yurtları gibi), işyerleri ve kuruluşlarda (Devlet İstatistik Enstitüsü gibi) gizli örgütlerce yönlendirilen OBA-OCAKSANCAK gibi hiyerarşik örgüt yapısıyla, çavuştan başlayarak albaylığa kadar rütbeli kişiler çeşitli ideolojik eğitim koşullandırmalarıyla sistemli, köklü ve yaygın biçimde etkinlik göstermektedir.

Legal yan kuruşlarda başarılı görünenler illegal çalışmalara yönlendirilmektedir. Bunlar bu işi aynı zamanda 10 bin TL´den başlayarak ayda 3040 bin TL´ye kadar varan aylık ücretler de almaktadırlar. Bunun için mali kaynaklar:

a) Okul ve yurtlardaki öğrencilerden alınan ayda 50 TL ödentilerle ve bağışlar.

b) Mahalle esnafından ve küçük zanaatkardan alınan bağış ve ödentiler.

c) İşe yerleştirilenlerden alınan rüşvetler ya da maaşın belli bir miktarı.

d) Mahalle arasındaki evlerden toplanan bağışlar.

e) Devlet ihalelerinden alınan yüzdeler.

f) Silah, afyon kaçakçılığı ile beyaz kadın ticaretinden vurulan vurgunlar.

g) Bazı iş çevrelerinden alınan bağışlar.

h) CIA, AID ve SAVAK gibi kuruluşlardan yapılan desteklemeler...

....... şunu öncelikle bilmekte yarar var: Bütün bu çalışmalar içinde askeri ve sivil güvenlik güçleri vardır.

Kontr-gerilla, Genel Kurmay Harp Dairesine bağlıdır.

Kontr-gerilla, il ve ilçelerde seferberlik işlemini yürüten kurum olarak, askerlik şubelerince yönetilmektedir. Bu konu da en çok, aşamalı eğitimden geçen astsubaylar kullanılmaktadır.

Sivil güvenlik güçleri içinde de MİT elemanları ve 1. Şube görevlileri kullanılmaktadır.

Her iki kesimde ortak çalışma olarak;

1 Gerillaya karşı eğitim, (O inanç vardır ki, goşist sol hareketleri de bunlar yönlendirmekte ve sonra da bu örgütlere karşı savaşım vererek, tabanı kazanmakta, böylece demokrasiye karşı olan eğilimleri geliştirip örgütlemektedir.)

2 İdeolojik eğitim,

3 Halk içinde gelişme ve halktan kadrolar oluşturma eğitimi vermektedir.

Bütün bu çalışmalar, siyasal planda MHP ve onun kadrolarınca yönetilmektedir.

Bu konuda bir örnek, son yerel seçimlerdir. Gerçekten de yerel seçimlerde motorize güçlerce hareketli bir grup oluşturma ve kırsal kesimde yerel yönetimlerde kazanılan mevzilerle şimdiden iktidar olmanın gerekleri, iklimi ve ortamı yaratılmaktadır.

Bu genel çerçevede cinayetleri, şiddet ve anarşik eylem nitelendirmelerini daha iyi anlamak olasıdır.

Konuya bu kapsamda yaklaşılmadıkça, öncelikle can ve mal güvenliğini sağlamak, şiddet ve anarşi eylemlerini kaynağında kurutmak olanak dışı olduğu gibi demokrasiyi tek seçenek olmaktan çıkartarak bütün kurumlarıyla faşizmi kökleştirmek de gündeme gelecektir.

Gerçekten de şiddete karşı halkı örgütleme, kitleler içinde şiddeti yoğunlaştırmama ile olanaklıdır.

Yapılan: Bazı goşist sol akımlar gerçek hedefmiş gibi gösterilerek, hedef saptırılarak sıkıyönetimi çağırma, seçimle olmazsa, darbeyle iktidar olma, demokratik yaşama biçimini yok ederek halkı sömürme seçeneğini tek seçenek durumuna getirilme çalışmasıdır.

Durum bütün açıklığı ve acılığıyla saygı ile sunulur.

-Mahkeme raporun peşine düştü-

Ergenekon davasına bakan ve konuyla ilgisi nedeniyle Kontrgerilla iddialarını da araştıran Ergenekon Mahkemesi, suikaste kurban giden Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz cinayetini aradan 34 yıl geçtikten sonra Ergenekon Davası´nda araştırma kararı almıştı. Mahkeme cinayetle ilgisi olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle TBMM Başkanlığı´na yazı yazarak, Özel Harp Dairesi konulu Meclis Araştırma Raporu´nu, Ankara Cumhuriyet Savcılığı´na yazı yazarak, Doğan Öz´ün görevi sırasında hazırladığı ve 1977 Bülent Ecevit Hükümeti´nin kurulmasından hemen sonra ve öldürülmeden önce Başbakanlık´a (Bülent Ecevit) verdiği raporun Başbakanlık´tan istenmesine karar vermişti. Doğan Öz´ün öldürülmeden önce hazırlığını yaptığı Kontrgerilla Soruşturmasına dair evrakların da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü´nden istenmesine karar veren Mahkeme, Öz´ün öldürülmesiyle ilgili iddianame ve iddianame kapsamında açılan dosya içinde hazırladığı raporun bulunma ihtimali nedeniyle bu dosyayı da Genelkurmay Başkanlığı´ndan istemişti.

MECLİS´TEN ŞOK RAPOR: TERÖR VE KIŞKIRTMALAR ÖZEL HARP´İN İŞİ

Ergenekon davasına bakan mahkeme, Savcı Doğan Öz cinayetiyle ilgisi olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle TBMM Başkanlığı´na yazı yazarak, Özel Harp Dairesi konulu Meclis Araştırma Raporu´nu da istemişti. Hatırlanacağı gibi, 2009 yılı sonunda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç´a yönelik suikast hazırlığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturma, Özel Harp Dairesi´ne (ÖHD) bağlı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı´nda 1 ay süren kozmik oda aramalarına uzanmıştı. Başlayan tartışmalar üzerine o günlerde TBMM Araştırma Merkezi de şok bir ´kontrgerilla´ raporu hazırlamıştı. ´Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı´ başlığıyla milletvekillerine kaynak olarak sunulan raporda, Türkiye´yi geçmiş yıllarda sarsan çok sayıda terör ve kışkırtma olaylarının Özel Harp Dairesi´nin işi olduğu iddia ediliyordu:

6-7 Eylül. 23 Eylül 1969´da Taylan Özgür´ün öldürülmesi. 13 Nisan 1970´de tabip yedek subay Necdet Güçlü´nün öldürülmesi. 27 Kasım 1970´de Kültür Sarayı´nın yakılması. Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü Kızıldere operasyonu. 1 Mayıs 1977 Taksim olayları. 29 Mayıs 1977 İzmir-Çiğli´de Bülent Ecevit´e suikast girişimi. 1977 yılında darbe girişimi. 24 Mart 1977´de Savcı Doğan Öz´ün öldürülmesi. 16 Mart 1978 katliamı. Mehmet Ali Ağca´nın askeri cezaevinden kaçırılması.

Özel Harp Dairesi´yle ilgili Meclis raporunun hazırlanmasına ´kontrgerilla.com´ sitesi de katkı sunmuştu. (Abdullah Harun / kontrgerilla.com)

(26 Eylül 2012, 12:20)

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

Doğan Öz cinayeti Ergenekon´da

SAVCI DOĞAN ÖZ CİNAYETİYLE İLGİLİ MANŞETLERİMİZ

Savcı Öz: Soruşturma tırmanıyor, korkuyorum

Savcı Doğan Öz: Kontrgerilla, Seferberlik Dairesi´ne bağlı

Savcı Doğan Öz´den, Zekeriya Öz´e

Özel Harp Dairesi ile ilgili manşetlerimiz

Özel Harp Dairesi sayfamız

TBMM: Terör Özel Harp işi

İŞTE ÖZEL HARP DAİRESİ KONULU TBMM ARAŞTIRMA RAPORUNUN TAMAMI

http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=4843    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

ABD Görevlisi Cantürk davası

25.07.2020 11:46 İstanbul'da, ABD Başkonsolosluğu'nun güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcı Cantü..
Tamamı 25.7.2020

Welt Muhabiri Yücel'e Hapis

25.07.2020 13:03 İstanbul'da, Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in 'terör örgütü propagandası yapmak' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. 16 Temmuz'da İstanbul 32. Ağır ..
Tamamı 25.7.2020

FETÖ kılcallarına inen yol: Ankesör

25.07.2020 14:21 FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından prensip edindiği gizlilik ilkesi, gözaltına alınan bir mahrem askerin itiraflarıyla başlanan "ankesör" operasyonlarıyla açığa çıkarıldı. 14 Temmuz'da basına yans..
Tamamı 25.7.2020

Futbolda Şike davası

25.07.2020 12:12 İstanbul'da, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 36 sanık hak..
Tamamı 25.7.2020

Jandarma: Darbeye 121 Müebbet

04.07.2020 13:29 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 245 sanıklı dava sona erdi. 86 kişi 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırla..
Tamamı 4.7.2020

CHP'li Oğuz'a Fetö'den Hapis

04.07.2020 14:53 İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yargılandığı dava sona erdi. 19.06.2020 GÜNKÜ DURUŞ..
Tamamı 4.7.2020

Balıkesir: Darbeye 1 Müebbet

04.07.2020 14:05 Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk'in de yargılandığı dava sona erdi. 1 Temmuz'da Balı..
Tamamı 4.7.2020

Büyükada davasında 3 Hapis

04.07.2020 14:21 İstanbul'da, Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlarından yarg..
Tamamı 4.7.2020

Yargıtay İyidil'in Beraatini Bozdu

04.07.2020 16:24 Ankara'da, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İyidil ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, beraat eden sanıklar eski korgeneral Abdullah B..
Tamamı 4.7.2020

Kastamonu: Müebbet Onandı

04.07.2020 15:42 Kastamonu'da, 15 Temmuz darbe girişiminde sözde 'yurtta sulh konseyi' atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirilen eski Kastamonu Jandarma Bölge ..
Tamamı 4.7.2020

Şırnak: Müebbet Gerekçesi

04.07.2020 15:36 Şırnak'ta, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Adana'da görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü binbaşı Hasan Bilgin'in ör..
Tamamı 4.7.2020

Mersin: Müebbetler Onandı

04.07.2020 15:20 Mersin'de, 15 Temmuz'daki darbe girişimi katıldıkları suçlamasıyla yargılanan eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nc..
Tamamı 4.7.2020

Futbolda Şike Kumpası davası

04.07.2020 14:37 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Futbolda şike soruşturması'nda kumpas iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. 01.07.2020 GÜNKÜ DURUŞMADA YAŞA..
Tamamı 4.7.2020

7 Şubat MİT Kumpası davası

04.07.2020 14:26 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifad..
Tamamı 4.7.2020

Karlov suikastı davası

04.07.2020 12:44 Ankara'da, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ..
Tamamı 4.7.2020

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

04.07.2020 1 7:04 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar..
Tamamı 4.7.2020

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
44.630.897