Tam
EskidenYeniye
 

Flaş!!! Subaydan andıç ihbar mektubu

İrtica İle Mücadele Eylem Planı´nın orijinalini Ergenekon Savcılarına gönderen ´meçhul subay´ savcılara dün akşam e-postayla ikinci bir ihbar mektubu daha yolladı.

Önceki haber title=Sonraki haber

04.11.2009 10:00 İrtica İle Mücadele Eylem Planı´nın orijinalini Ergenekon Savcılarına gönderen ´meçhul subay´ savcılara dün akşam e-postayla ikinci bir ihbar mektubu yolladı. Ancak bugün akşam saatlerinde açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, ihbar mektubunun kendilerine ulaşmadığını söyledi. Mektubun sonunda bir nüshanın savcılığa bir nüshanın da medya kuruluşlarına gönderildiği belirtiliyordu. Mektupta TSK´nın bilgi sahibi olmak için günlük olarak izlediği 292´si yurtiçi Türkçe yayın yapan ve 138´i de yurtdışı yabancı dilde yayın yapan toplam 430 web sitesinin de adresi yeralıyor. Bunun dışında yine Genelkurmay´daki psikolojik savaşçılar tarafından kurulan ve işletilen propaganda siteleri yer alıyor. İrtica ile Mücadele Eylem Planı isimli belgenin ´ıslak imzalı´ aslını ihbar mektubuyla Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılara gönderen meçhul askerin dün akşam saatlerinde internetten elektronik posta yoluyla gönderilen gönderdiği ikinci mektupta yine şok suçlamalar var. Meçhul asker, ikinci mektubunda ilk mektubunun basına yansımasından sonra yaşadıklarını anlattı. Aşağıda mektubun tamamını yayınlıyoruz.

Kendimi, ailemi mesleki kariyerimi ve geleceğimi riske attım. Amacım, tutku ile bağlı bulunduğum Türk Silahlı Kuvvetleri´ni yıpratmak değildir

Sayın Savcım, Ben ülkesini ve çalıştığı kurumu her şeyden üstün tutan bir TSK mensubuyum. Ülkemi o kadar seviyorum ki kendimi, ailemi mesleki kariyerimi ve geleceğimi riske atarak İrticayla Mücadele Eylem Planı belgesinin aslını gönderdim. Elde ettiğim belgelerin kamuoyuna yansımasından ve Adli Tıp Kurumu´nca da teyit edilmesinden sonra yaptığım bu girişimin çok yerinde olduğunu kıymetlendirmekteyim. Amacım, tutku ile bağlı bulunduğum Türk Silahlı Kuvvetleri´ni yıpratmak değildir. Aksine, Silahlı Kuvvetlerin arkasına saklanarak ülkemizin istikrar, güven ve demokrasisine kastedenleri deşifre etmek suretiyle ülkeme hizmet etmektir. Sadece gerçekler ortaya çıksın ve telafisi imkansız girişimlere engel olunsun istiyorum. Bu kapsamda, Kurumumuzda çalışan herkesi yardımcı olmaya ve elde ettikleri bilgi-belgeleri yargı ve kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum.

Komplo Belgesi´nin orjinali hakkında şüphe uyandırmak ve ona zarar vermek için Genelkurmay´da çalışma yapılıyor

Gönderdiğim mektupta birbirinin devamı olan Bilgi Destek Planı (LAHİKA) ve İrticayla Mücadele Eylem Planı ile ilgili detayları birleştirerek yazmıştım. Cunta yapılanması tarafından bu hususlar gerekçe gösterilerek, belge ve mektubun içeriği üzerinde güvensizlik oluşturmak ve delil niteliğine zarar vermek için bir çalışma başlatılmıştır. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek ve Cunta´nın istismarının önüne geçmek için ilk mektubumdaki İrticayla Mücadele Eylem Planının basında yer almasını müteakip, ... diye başlayan paragrafta İrticayla Mücadele Eylem Planı yerine Bilgi Destek Planı (LAHİKA) ifadesi konularak aşağıdaki gibi değerlendirilmesi gerekmektedir:

Lahika ve Komplo belgelerinin hazırlanmasında görev alan askeri personel

Bilgi Destek Planı (LAHİKA)´nın basında yer almasını müteakip, belgenin hazırlanmasında kullanılan tüm bilgisayarlar temizlenmiş ve ilgili evraklar imha edilerek, kamuoyuna Genelkurmay Başkanlığı tarafından böyle bir çalışmanın olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştır. İmha süreci bizzat Org. Ergin SAYGUN´un Özel Sekreteri Kur.Alb. Uğur BERKSUN tarafından takip edilmiş, kendisi Bilgi Sistemleri İşletme Şubesine giderek söz konusu eylem planının hazırlanmasında kullanılan 30709, 33746, 40077, 27238, 27229 ve 16693 BİM numaralı bilgisayarların hard disklerinin geri getirilemeyecek şekilde silinmesine nezaret etmiştir. Bu işlemde Alb. Şükrü KISADERE, Ütğm. Erhan SAKALLI, Ütğm. Kazım BOZKURT, Bçvş. Mustafa URHAN ve Svl.Me. Rıfat SÜLÜK görev almışlardır. Mektubumda ayrıca, Bilgi Destek Planı (LAHİKA)nın ve İrticayla Mücadele Eylem Planının hazırlanmasında görev alan personeli bir arada yazmıştım. Soruşturmanın sıhhati açısından, İlker Ziya GÖKTAŞ´ın sadece İrticayla Mücadele Eylem Planının hazırlanmasında görev almış olduğunu da detay bilgisi olarak ekliyorum.

Belge skandalını etkisiz bırakmak için Genelkurmay´daki cuntanın strateji ve taktikleri

Karargah içindeki Cunta yapılanması, kendileri adına gelişen olumsuz süreci tersine çevirmek için aşağıda ifade edilen faaliyetleri planlamaktadır.

1. Mektuptaki belge ile ilgili olarak yazıcı, kalem, mürekkep vb. tali unsurları ön plana çıkararak belgenin içeriğinden çok şekli unsurlarının kamuoyunda tartışılmasını sağlamak.

2. Belgenin gerçekliğini ortaya koyan kişi ve kurumları yıpratmak.

3. Belgeyi yayınlayan ve savunan gazete ve gazetecileri belgenin gerçek olmadığına dair ikna etmeye çalışmak, ikna edemediklerini de yıpratmak.

4. Belge´nin orijinalinin Askeri Savcılık aracılığı ile elde edilerek, Jandarma Kriminal´e göndermek suretiyle gerçek olmadığına dair rapor çıkarttırmak.

5. İmza makinesi gibi argümanlara sarılarak kamuoyunda belgenin gerçekliğine olan inancı sarsmak.

6. Belgenin içeriğinden daha çok, gündeme geldiği dönemin kamuoyunda tartışılmasını sağlayarak dikkatleri belgenin içeriğinden uzaklaştırmak.

7. Anayasa Mahkemesine baskı yaparak bir an önce ilgili maddedeki değişikliğin iptaline yönelik karar çıkarttırmak ve yargılama sürecini askeri yargıya taşımak suretiyle takipsizlik kararı verdirmek.

8. 28 Şubat sürecinde dönemin Başbakanı Necmettin ERBAKAN´a imzalatarak ihraç edilen 1000´in üzerinde TSK mensubu gibi TSK bünyesinde cadı avı başlatılarak YAŞ kanalıyla büyük bir tasfiye yapmak.

9. Bu girişimler ile sonuç alınamaz ise Genelkurmay Askeri Savcılığı aracılığı ile suçluların sadece Alb. Dursun Çiçek ve birlikte çalıştığı alt kademe personel olduğu şeklinde karar aldırmak. Bu personelin olabilecek en hafif suçlar ile cezalandırılmasını sağlamak. Yargılama sürecinin, emir vererek çalışmaları başlatan ve yönlendiren komuta kademesine sıçramasına engel olmak.

Genelkurmay adına dezenformasyon (yanıltıcı yayın) yapan 42 web sitesi

Cunta faaliyetlerinin daha açık bir şekilde ortaya çıkmasını ve bu planların sadece Dursun Çiçek´in faaliyetleri ile sınırlı olmadığını göstermek istiyorum. Genelkurmayda yürütülen psikolojik harekat faaliyetleri kapsamında kamuoyunda daha önce de kısmen gündeme gelmiş olan internet faaliyetlerinin detaylarını paylaşmak ve bütün bu çalışmaların Cunta aracılığı ile hiyerarşik bir yapıda gerçekleştirildiğini göstermek için Ek-A´daki belgeyi dikkatlerinize sunuyor ve tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Bu belge Genelkurmay tarafından yürütülen psikolojik harekat faaliyetleri için kullanılan internet sitelerinin kamuoyuna yansımasından sonra (Basında 35 adet internet sitesi yer almıştı. Halbuki bu sitelerin adedi 42 dir ve Ek-B´de sunulmaktadır.) bunların Genelkurmaya ait olmadığını göstermek ve daha sonraki sızmaları engellemek maksadıyla hazırlanmıştır. Belgenin hazırlanmasında sızma olasılığı da dikkate alınarak çok özenli bir dil kullanılmıştır. Ancak Belgenin son bölümünde gri ve siyah propaganda faaliyetlerinin Kurum´dan bağımsız olarak devam ettirileceği ifade edilmiştir. Halbuki bundan önce bu illegal faaliyetler çok yoğun bir şekilde açıktan icra edilmekte idi.

Daha önce medyada çıkan 35 site haberi üzerine bu siteler kapatılarak yenileri açıldı

İnternet siteleri ile ilgili haberler medyaya yansıdıktan sonra tüm siteler kapatılarak yeniden yapılandırılmıştır. Ekteki belgede görüleceği üzere, Cunta aracılığı ile Komuta katının görüş ve onayı alınarak yeniden faaliyete geçirilmiştir. Komuta katının onayından sonra 35 site yerine 4 adet site ve bu adreslere yönlendirilen bir miktar alan adının alınması kararlaştırılmıştır. PH faaliyetleri bu siteler üzerinden devam etmiştir. Ekte sunulan belgedeki ANDIÇ´da da ifade edildiği gibi Bilgi Destek Daire Başkanlığında görevli Şube Müdürlerinin üzerine kredi kartları alınarak ödemeler bu kartlar üzerinden yapılacak şekilde yeni alan adları temin edilmiştir. ANDIÇ´ta parafı bulunan Şb. Md.lerinin o dönemde yeni aldıkları kredi kartları ve yaptıkları ödemeler rahatlıkla banka kayıtlarından temin edilebilir. Örnek olarak İlker Ziya GÖKTAŞ´ın bu görev için almış olduğu Ziraat Bankası´na ait olan 454...............061 no´lu kredi kartı gösterilebilir.

Takdir sayın savcılarımızın ve Yüce Türk Milletinindir. Saygılarımla arz ederim. EKLER : EK-A İnternet Siteleri andıcı, EK-B Psikolojik Harekat Sitelerinin Listesi, DAĞITIM : 1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2. Medya Kuruluşları ( Cafesiyaset)

Daha önceki 35 dezenformasyon sitesini hazırlayan kişi Ergenekon´da halen tutuklu

Taraf, Nisan 2009 tarihli andıçta bahsedilen www.irtica.org, www.pkkgercegi.net, www.greekmurderers.net, gibi 35 farklı sitenin tek bir merkezden yönetildiğini, sunucularının aynı email adresi kullanılarak alındığını ortaya çıkarmıştı. Haberde söz konusu sitelerin Ergenekon soruşturmasında tutuklanan yazılım şirketi sahibi, emekli Deniz Yüzbaşı Ataman Yıldırım tarafından hazırlandığı, sitelerin ad ve içeriklerin satın alan hayhaytr@yahoo.com adresine de Genelkurmay´da sivil memur olarak çalışan Mehmet Bülent Sarıkahya´ya ait bir ADSL hattından sık sık girildiğine ilişkin belgelere yer verilmişti. Haberin çıkmasından kısa bir süre sonra İngilizce ve Türkçe yayın yapan siteler hep birlikte kapanmıştı. İkinci ihbar mektubuyla birlikte ortaya çıkan andıç, Ergenekon İddianamesi´ne de giren sitelerle ilgili Taraf´ın haberinden sonra Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Destek Şubesi´nde yeniden yapılanmaya gidildiğini, sitelerin tek merkezden yönetildiğinin anlaşılmaması için çeşitli tedbirler alındığını ortaya koyuyor. Genelkurmay Karargahı´nda pek çok ismin önüne gittiği anlaşılan andıçın altında tanıdık bir imza var: Bilgi Destek D.Bşk.Vek. Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek.

Siteler cuntanın işi

İhbarcı subay mektubunda resmi kurumlar tarafından hazırlandığı ortaya çıkarsa Türkiye´yi diplomatik olarak zor durumda bırakacak sitelerin de aralarında olduğu psikolojik harekat internet adresleriyle ilgili andıçı ´Bu ve benzer planların sadece Dursun Çiçek´in faaliyetleri ile sınırlı olmadığını göstermek´ için gönderdiğini söylüyor. Mektupta şu ifadeler kullanılmış: ?Yürütülen psikolojik harekat faaliyetleri kapsamında kamuoyunda daha önce de kısmen gündeme gelmiş olan internet faaliyetlerinin detaylarını paylaşmak ve bütün bu çalışmaların cunta aracılığı ile hiyerarşik bir yapıda gerçekleştirildiğini göstermek için Ek-A´daki belgeyi dikkatlerinize sunuyor ve tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.?

İşte isim isim Cunta ve imza hiyerarşisi

Nisan 2009 tarihinde 3020- 09 nosuyla Bilgi Destek Şubesi´nde görevli Yzb. Murat Uslukılıç tarafından hazırlanan ve Bilgi Destek Dairesi Başkan Vekili sıfatıyla Dursun Çiçek imzalı bir üst yazıyla ilgili makamlara dağıtılan gizli ibareli andıçın altında Karargahta görevli pek çok ismin parafı var. Bu isimlerden biri de belgenin yazıldığı makam olarak görülen Genelkurmay İkinci Başkanlığı koltuğunda o günlerde oturan Orgeneral Hasan Iğsız. İhbarcı subayın Genelkurmay Karargahı´ndaki ?cunta? olduklarını iddia ettiği ve hiyerarşik bir sırayla andıç belgesini görüp, paraflayan o isimler şöyle: Des. Ş. Md. Alb. C. GÖKÇEOĞLU, 1´inci Bilgi Des. Ş. Md. Alb. S. ÖZÜER, 2´nci Bilgi Des. Ş. Md. Alb. İ. GÖKTAŞ, 3´ncü Bilgi Des. Ş. Md. Alb. D. ÇİÇEK, 4´üncü Bilgi Des. Ş. Md. Alb. H. GÜLBAHAR, Bilgi Des. Gr. K. Alb. O. GÜÇLÜ, Bilgi Des. D. Bşk. Vek. Tuğg. M. BAKICI, Hrk. Bşk. Korg. M. ERÖZ. Koordine başlığı altında da sırasıyla şu isimlerin andıçı parafladığı görülüyor: İsth Bşk. Korg. İ.H. PEKİN, MEBS Bşk. Kora. M. OTUZBİROĞLU Adli Müşavir Tuğg. H. ÇUBUKLU, II nci Bşk. Org. H. IĞSIZ. ( Taraf)

Genelkurmay´ın ikna siteleri

Nisan 2009 tarihli Andıç belgesi Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığı Destek Şubesi tarafından hazırlanmış. Belgenin altında Topçu Albay Cemal Gökçeoğlu ve Albay Dursun Çiçek de dahil 8 kişinin imzası var. Belgede ´Kimden´ bölümünün karşısında ´Harekat Başkanlığı´ndan´, ´Kime?´ bölümünün karşısında da ´Genelkurmay 2. Başkanı´na´ yazıyor: Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığı Destek Şube tarafından kamuoyunu yönlendirmek maksadıyla illegal bir şekilde işletilen internet siteleri: http://www.irtica.org ve bu siteye yönlendirilen www.naksilik.com, www.geocities.com/fethullahgercegi, www.nursi.info, www.irtica.net, www.ozgurgenc.net ve bu siteye yönlendirilen www.genclik.info, www.gencizbiz.net, www.aslar.org ve bu siteye yönlendirilen www.askeriz.info, www.stratejik.info, www.tskasker.com, www.turkatak.gen.tr ve bu siteye yönlendirilen www.turkuz.info ve www.turkler.info, www.turkses.com ve bu siteye yönlendirilen www.turkeyturks.com, www.turksturkey.com, www.turkses.net, www.turkses.org, www.pkkgercegi.net ve bu siteye yönlendirilen www.pkkapo.com, www.apopkk.com, www.pkkgercegi.com, www.pkkgercegi.org, www.armenianreality.com ve bu siteye yönlendirilen www.turkishgenocide.net, www.turkishmassacre.com, www.terorveguvenlik.net ve bu siteye yönlendirilen www.terorizm.info, www.terorgercegi.com, www.terorveguvenlik.com, www.terorveguvenlik.org, www.greekmurderers.net ve bu siteye yönlendirilen www.members.tripod.com/camerian_volunteer, www.cameria.org, www.yunanli.com, www.pontuslu.com, www.gurbetciler.info ve bu siteye yönlendirilen www.turkuzbiz.org, www.hepimizturkuz.org, www.bizturkler.org

Askerden 430 siteye gözaltı

Genelkurmay Başkanlığı Ankara üst başlığının bulunduğu ´gizli´ ibareli Andıç belgesi 1. Bilgi Destek Şube Müdürlüğü´ne hitaben yazılmış. Belgenin giriş yazısında ´Bilgi Destek Daire Başkanlığı´nın internet sitesi faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması maksadıyla hazırlanıp komuta katından anayı alınan andıç ekte sunulmaktadır´ ifadesi yer alıyor. ´Andıç´ belgesi olduğu iddia edilen ekte Genelkurmay´ın kamuoyunu yönlendirmek için kurduğu iddia edilen sitelerin dışında bir de Genelkurmay tarafından takip edildiği öne sürülen internet sitelerinin listesi bulunuyor. ´Günlük olarak takip edilen Türkçe yayın yapan siteler´ başlığı altında 292 internet sitesi yer alıyor. Bunlar ´Fettullahçı siteler´, ´irticai siteler´ ve Bölücü siteler´ gibi ifadelerle fişlenmiş.

New York Times de listede

´Günlük takip edilen Yabancı dilde yayın yapan siteler´ başlıklı listede ise 138 internet sitesi bulunuyor. Bunlar da ´Bölücü yayın yapan site´, ´Kürt insan hakları projesi´, ´Strateji sitesi´ ´haber sitesi´ ifadeleriyle fişlenmiş. Bu listede New York Times, New York Post, Independent gibi uluslar arası yayın yapan gazetelerin internet siteleri de yer alıyor. ´Andıç´ belgesinde Genelkurmay tarafından takip edildiği öne sürülen internet sitelerinin bazıları şunlar: ( Akşam)

İrticai siteler

www.alticizili.worldpress.com

www.araratinsesi.com

www.asringetirdigitereddutler.com

www.aylikdergi.com

www.cafesiyaset.com

www.cemaat.com

www.derindusunce.org

www.dogu.worldpress.com

www.dusunceler.org

www.fatihzeki.blogcu.com

www.fethullahciler.atspac.com

www.gericiler.worldpress.com

www.haber7.com

www.haber10.com

www.haberkasedi.com

www.habersutun.com

www.habervakti.com

www.haksoz.net

www.harunyahya.org

www.irticai.blogcu.com

www.irtica.worldpress.com

www.islamdunyasi.com

www.tesetturworldpress.com

www.itibarhaber.eu

www.kafkascihat.com

www.kemalistler.com

www.mucahede.com

www.maskelitehditler.com

www.nurhaber.com

www.otvaworldpress.com

www.platformdergisi.net

www.realhaber.com

www.risaleinurenstitusu.org

www.saidnursi.de.tr

www.sehadetvakti.com

www.sentezhaber.com

www.sirat.blogcu.com

www.sonsaniye.net

www.sosturk.worldpress.com

www.suhareketi.org

www.takva.com

www.tevhidhaber.com

www.tr.fgulen.com

www.vahdet.com.tr

www.videoalemi.net

www.yazimhane.com

www.yobasis.com

www.yobazlariz.biz
Fethullahçı siteler

www.fethullahgulen.belgeleri.com

www.haber5.comTSK karşıtı siteler


www.aloihbar.org

bedelliaskerlik.org

www.dahabuyukanit.com

www.genel-kurmay.com

www.gizlibelge.com

www.haberkurd.com

www.harbiyeli.net

www.kursadhareketi.org

www.tsk-genelkurmay.com

www.turkiyegercegi.net

www.ulkucan.com

www.ulusalihanet.comBölücü siteler


www.abdullah-ocalan.com

www.amedchat.com

www.amedxacek.blokspot.com

www.amigradergisi.com

www.apocu.webbyen.dk

www.azadiyar.com

www.babaerdogan.org

www.barandegisi.com

www.batman.efendisi.com

www.beritan.com

www.bijinewroz.com

ciwanen.org

www.ciwanenroje.com

www.darajiyane.com

darajiyane.150m.com

www.demanu.com.tr

www.dengeciwan.com

www.dengezelal.com

dersim.dr

www.ewindarin.com

www.ferhattunc.net

www.firatnews.com

www.freewomen.dr

gelawej.org

www.gercekgundem.com

www.gundemimiz.com

www.halklarinsesi.com

www.kerkuk-kurdistan.com

www.kesireocalan.com

www.komalenciwan.com

www.kongra-gel.net
www.koxuz.blz

www.koxuz.org

www.kurddem.com

www.kurdinfo.com

www.kurdisinfo.com

www.kurdis-info.net

www.kurdisonline.org

www.kurdislam.org

www.kurdistan.nu

www.kurdistan-ip.org

www.kurdistan-post.com

www.kurdistaninfo.de

www.kurdmedia.com

www.lekolin.com

www.leylazana.net

www.mazlum.com

www.memleketinsesi.com

www.mezopotamya.org

move.tr/welad

www.nasname.com

www.newroz.com

www.newroz.net

www.newskurd.com

www.newskar.com

www.olperver.com

www.osmanbaydemir.com

www.osmanocalan.com

www.parastina.gel.com

www.partiyagel.com

www.pdk-bakur.com

www.pdk-xoybun.com

www.pekeke.net

Milliyetçi siteler

www.anayurtgazetesi.com

www.asilkan.org

www.atin.org

www.gizlitarih.com

www.haberden.com

www.habergazete.com

www.haberim.com

www.heddam.com

www.internetajans.com

www.kuvayyimilliye.net

www.ozelharekat.com

www.pressturk.com

www.sonsayfa.com

www.turkcutoplumcubudun.org

www.turktime.com

www.turkintikambirligi.tr.cx


16.32: FLAŞ!!! Başsavcı Vekili Çolakkadı: Mektup bize ulaşmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, 2. ihbar mektubunun kendilerine ulaşmadığını söyledi. ( Zaman)

06 Kasım 2009: Millete ve hükümete yönelik komplo belgesinin orijinalini Ergenekon savcılarına gönderen subayın, ikinci ihbar mektubu da kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı´nın, e-mail yoluyla gönderilen 2. postanın kendilerine ulaşmadığını açıklaması, dikkatleri istanbulcbs@adalet.gov.tr adresine çevirdi.

Başsavcılığın e-posta adresi arızalıydı

İddialara göre, vatandaşların ihbarda bulunduğu savcılığın resmi mail adresi bir süredir arızalıydı. Medyaya da gönderilen ikinci mektup, bu yüzden yerine ulaşmadı. Adliyenin ´Bilgi İşlem Dairesi´ yetkilileri, konuyla ilgili sorulara çelişkili cevaplar verirken, Başsavcı Vekili Çolakkadı tartışmalara şöyle açıklık getirdi: Subay, içerisinde imzaların bulunduğu belgenin orijinalinin bize ulaşmasını istemiş ve posta yoluyla göndermiş olabilir. Savcılığa postaladıysa bize biraz daha geç gelir. Komplo belgesinin orijinalini Ergenekon savcılarına gönderen meçhul subay, Genelkurmay içerisindeki cuntacı ekibin kara propaganda stratejisini izah eden bir mektup daha gönderdi. İnternet andıcını eklediği belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı´na ve basın mensuplarına e-mail yoluyla iletti. Mektup, basın yayın organlarında geniş yer bulurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kendilerine böyle bir mektubun ulaşmadığını açıkladı. İddiaya göre bunun sebebi savcılığın resmi internet sitesinde yer alan ve vatandaşların ihbarlarda bulunduğu istanbulcbs@adalet.gov.tr isimli elektronik posta adresinin arızalı olması. Bu nedenle gönderilen mailler geri dönüyor. İstanbul Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki ´Bilgi İşlem Dairesi´ yetkilileri, önce ´arıza var, aktif değil´ açıklamasını yaptı. Bir süre sonra ise elektronik posta adresinin doğru yazılması halinde sorun çıkmadığını savundular. ( Haber7)

Genelkurmay muhbir subayın varlığını doğruladı: Sitelerin andıçlanmasını Başbakanlık istedi

06 Kasım 2009: Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu, internet sitesi andıçları için,E-posta internet sitesi andıçları 5671 sayılı kanunla ilgili Başbakanlık tarafından istenen bir çalışmaydı. dedi. Bazı internet sitelerinin andıçlanmasıyla ilgili olarak Genelkurmay topu Başbakanlığa attı. Başbakan Erdoğan´ın Salı günkü grup konuşmasında Genelkurmay´a Sorumluları ifade evermeye gönderin mesajının ardından Genelkurmayın adrese teslim açıklaması dikkat çekti. Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu, bazı internet sitelerinin fişlenmesiyle ilgili olarak direktifin Başbakanlık´tan geldiğini söyledi. TSK tarafından işletilen internet siteleriyle ilgili bir andıcın medyaya gönderildiğini belirten Çubukçu; ´Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Başbakanlığın ilgili plan ve direktifleri çerçevesinde irticai ve bölücü tehdit unsurlarını izlemek üzere kurulmuş, işletilmiş internet siteleri bulunmaktadır´ dedi. Andıcın arkasında olduğunu söyleyen Çubukçu bunun sızdırılma şeklinin olayı amacından saptırdığına dikkat çekti. Çubukçu´nun açıklamasında Başbakanlık vurgusu öne çıktı. Bu da akıllara Salı günkü günkü AK Parti toplantısında Başbakan´ın Genelkurmaya gönderdiği Sorumluları teslim edin mesajını getirdi.. Acaba Genelkurmay´da bir mesaj mı vermek istiyordu? Şimdi gözler Başbakanlık´ta... ( Zaman)

(04 Kasım 2009), son güncel.: (06 Kasım 2009)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

´AKP ve Gülen´i Bitirme Planı´ manşetlerimiz

Flaş!!! Subaydan andıç ihbar mektubu

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=1094    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Kara Kuv.: 92 Müebbet Gerekçesi

09.06.2022 17:18 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada 30 Aralık 2021'de verilen kararların gerekçesi açıklandı. 6 ..
Tamamı 9.6.2022

Fetö Üniversite Yapılanması davası

09.06.2022 14:46 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından açılan 'güncel üniversite öğrenci yapılanmasına' ilişkin 12'si tutuklu 37 öğrencinin yargılandığı davanın görülmesine devam edil..
Tamamı 9.6.2022

Yargıtay İyidil'in Cezasını Az Buldu

08.06.2022 09:50 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit'e 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezalarını, eksik ceza..
Tamamı 8.6.2022

Darbeci 2 Pilot Kayıplara Karıştı

10.06.2022 10:35 Malatya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat kararları istinaf mahkemesince bozulan sanık 6 eski pi..
Tamamı 10.6.2022

Kılıçdaroğlu'nun Danışmanına Hapis

10.06.2022 16:53 İstanbul'da, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, 'FETÖ..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yöneticilerine 166 Yıl Hapis

10.06.2022 12:16 Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis ve Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalar..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

10.06.2022 10:15 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 10.6.2022

Kriptolu Dinleme Cezaları Onandı

09.06.2022 14:34 Ankara'da, devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (F..
Tamamı 9.6.2022

Dink Davasında Hapisler Onandı

08.06.2022 16:54 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetö elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6's..
Tamamı 8.6.2022

İzmir: Darbeye 60 Onama 80 Bozma

04.06.2022 20:51 İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve 282 sanıklı dava, dosyaları ayrılarak 2018'de hüküm verilen 137 sanığın dosyası Yargıtay'da görüşüldü.

14 Nisan'daki gelişmeye dair edinilen ..

Tamamı 4.6.2022

Yakalanan İlk Darbecinin davası

09.06.2022 09:59 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 9.6.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

08.06.2022 16:40 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 8.6.2022

Nazilli Esnaf Yapılanması davası

08.06.2022 15:32 Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesindeki esnaf yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20 Mayıs'ta Aydın 3. Ağır..

Tamamı 8.6.2022

Ordu: Yeni Yapılanmaya 17 Hapis

08.06.2022 15:20 Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 41 sanıktan 17'sine, 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.
<..

Tamamı 8.6.2022

Gülen'in İtirafları İndirim Gerekçesi

10.06.2022 11:09 Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

1..

Tamamı 10.6.2022

Şike: Cezaya Onama Beraate Bozma

09.06.2022 16:51 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle örgüt mensubu 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'..
Tamamı 9.6.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
55.721.305