Tam
EskidenYeniye
 

FETÖ, Gladio örgütlenmesidir

Polis Akademisi Başkanlığınca yayımlanan raporda FETÖ'nün Gladio/Kontrgerilla hareketi çerçevesinde ele alınması gerektiği vurgulandı. FETÖ'nün dış istihbarat servisleriyle hareket ettiği belirtilen raporda, 15 Temmuz ile Türkiye'nin "uluslararası vesayetçilerle" karşı karşıya olduğu kaydedildi. Rapordaki uyarılar da oldukça önemli.

Önceki haber title=Sonraki haber

03.12.2017 09:28 Polis Akademisi Başkanlığı tarafından eylül ayında Antalya'da gerçekleştirilen, ‘Yeni Nesil Terör Örgütü: FETÖ'nün Analizi' başlıklı çalıştayın sonuç raporu tamamlandı.

26 Kasım'da açıklanan rapora göre Fetullahçı Terör Örgütü, 1950'li yıllarda zemin bulan Gladio hareketi çerçevesinde ele alınmalı. Raporda FETÖ'nün dış istihbarat servisleri ile ilişki içerisinde “Gladio” tarzı bir örgütlenmeye gittiği ifade edildi. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında gerçekleşen saldırıların da bu kapsamda ele alınması istendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek “uluslararası vesayetçilerle” ilk defa karşı karşıya geldiği kaydedildi.

47 sayfalık raporun bir bölümü şu şekilde: (Tamamı)

'TÜRKİYE'DE FETÖ YAPILANMASININ ortaya çıkışını ve gelişimini daha iyi anlayabilmek için siyaset ve toplum üzerindeki “Bürokratik Vesayet” ve yine bununla ilişkili 1950'li yıllar ile birlikte zemin bulan “Gladio” hareketleri çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Türkiye'de siyaset ve toplumdan otonom bürokrasinin varlığı Türk demokrasisinin gelişiminin ve yerleşmesinin önündeki en büyük engel ola gelmiştir. Küçük bir bürokratik klik sınırlı düzeyde sosyo-ekonomik ve entellektüel bir zemin oluşturarak yıllarca muktedir olmuşlardır. Aslında yetki gaspı yaparak sivil siyaset üzerinde tam bir vesayet kurmuşlar ve darbeler ile de iktidarlarını tahkim etmişlerdir. FETÖ unsurları da yıllarca bu mevcut yapı üzerinden yürümüş ve zamanla devlet alanını tamamen işgal etmeye kalkmışlardır.

15 Temmuz darbe girişimine katılmayan, direnen subayların “Darbe girişiminde bulunanların emir komuta zinciri içerisinde hareket etmediklerini anladığımda direndim” ifadesi askeri bürokrasi nezdinde sivil yönetime dönük bir hakir görme ve küçümseme içerdiğini göstermektedir. Bu ifade ayrıca darbe girişimi emir komuta zinciri içinde gerçekleşmiş olsaydı kalkışmaya katılacakları anlamına gelebilmektedir.

FETÖ militanları mevcut içe dönük kadrocu klikleşmenin mümkün olduğu bürokratik yapının bu özelliğini kullanarak 1970'li yıllardan itibaren yavaşça ve sinsice bürokraside özellikle de güvenlik bürokrasisinde örgütlenmeye başlamış ve zamanla büyük ölçüde de bu bürokratik yapıları ele geçirmişlerdir. Ve bu örgütlenmede dış “istihbarat servisleri” ile ilişki içerisinde “Gladio” tarzı bir örgütlenme olmuştur. Örgüt mensubu bu kişiler, esasında, diğer vesayetçi bürokratlar gibi, bir anlamda devleti kendileri olarak görmektedirler. Ayrıca Gladio hareketi bağlamında ise 15 Temmuz ve sonrasında gerçekleşen senkronize saldırılar devletimizin gerçek (“uluslararası”) vesayetçilerle ilk defa karşı karşıya geldiğini göstermektedir.

Türkiye'de bürokrasinin siyasi gücü anlamında askeriye bürokrasinin amiral gemisi olarak önemli bir yer almaktadır. Yakın tarihimizde pek çok kez yaşanan siyasî müdahaleler ile bu duruma tanık olunmuştur. Muhafazakâr bir sosyal tabana sahip olan Türkiye'de, 1960 darbesine kadar olan süreç, Gladio hareketine “laik Kemalist anlayışa” sahip askeri yöntemlerden vazgeçerek, davranış değişikliğine gitmesinin gerekliliğini göstermiştir. Bunun nedeni şu tespite dayanmaktadır: 1950'den sonra geçilen demokratik sistemde seçmenlerinin çoğunluğunun muhafazakar olduğu bir yapıda “radikal laik seçkinler” yapısı ve anlayışı karşılık bulmuyordu. Sivil siyaset ve toplum üzerindeki vesayeti sürdürebilmek için vatandaşların geneline hitap edecek, “Gladio” tarzı yapılarca devşirilmiş muhafazakar seçkinlere ihtiyaç duyuldu. Aslında bu süreçte Türkiye üzerinde bir konsensüs sağlandı. 1971 muhtırasında gözaltına alınan isimlerden biri de örgüt elebaşı Fetullah Gülen'di. Ve daha sonra 1970'li yıllar ile birlikte onun etrafında 40 yıllık bir radikalleşme sürecine sahip olacak örgütün ilk nüvesi ortaya çıktı.

FETÖ'nün devlet içerisinde örgütlenme sürecinde en fazla önemi verilen birimler güvenlik bürokrasi olmuştur. 1970'li yılların sonlarından itibaren askerde, emniyette ve istihbarat teşkilatlarında örgütlenmeye başlamışlardır. FETÖ içerisinde bu birimlerle özel olarak ilgilenilmesi için özel bir birim kurulmuş ve adına “Mahrem Hizmetler İmamı” denmiştir. 1980 darbesi, FETÖ unsurlarının askeri liselerde ve harp okullarında, polis kolejlerinde ve Polis Akademisinde örgütlenmesinin yolunu açmıştır. 15 Temmuz sanık ifadelerinden anlaşılacağı üzere 1980'li yıllardan itibaren bu okullara giriş sınavları kontrol edilmeye başlanmıştır. “Mahrem Hizmetler İmamı”nın doğrudan kontrolü altında tedrisatından geçmiş olan subay ve polis amirleri FETÖ'nün en has militanları olmuşlardır. Bu İmam'ın tedrisatında radikalleşen 1980'li ve 1990'lı yıllarda mezun olan polis amirleri 17-25 Aralık'ı ve subaylar da 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışmışlardır.

Örgüt 1980'lerdeki sıkıyönetim zamanlarından güçlenerek çıktı ve faaliyetlerine devam etti. 28 Şubat sürecinde ise diğer dini gruplar bastırıldı ve muhafazakâr kitlenin önüne sadece FETÖ yapısı tek alternatif olarak sunuldu.

Örgütün yapısına ve eylemlerine bakıldığında Türkiye'nin 1970'lerin sonlarından itibaren FETÖ'nün manipülasyonu altında olduğu görülmektedir. Her askeri darbe döneminde de tüm devlet, özellikle de güvenlik, bürokrasisinde önü açılmış ve örgütlenmesine müsaade edilmiştir. Nitekim örgüt 1980'lerdeki sıkıyönetim zamanlarından güçlenerek çıktı ve faaliyetlerine devam etti. 28 Şubat sürecinde ise diğer dini gruplar bastırıldı ve muhafazakâr kitlenin önüne sadece FETÖ yapısı tek alternatif olarak sunuldu. Bu süreçte sahte ihbar mektuplarıyla birçok kişiyi sistemle karşı karşıya getirerek saf dışı bıraktılar. Aynı zamanda örgütle ilgisi olmayan herkes operasyonel güce sahip önemli birimlerden arındırılmaya başlandı. 2007 e-muhtıra da örgüt için önemli bir eşik oldu. Askeriye, Emniyet, MİT gibi güvenlik birimlerindeki etkisi hissedilir bir şekilde arttı. 2008 Ergenekon, Balyoz dava süreçlerinde vesayet ile yüzleşme ve hesaplaşma fırsatı yine Gladio'nun ürünü olan FETÖ'nün manipülasyonu altında kaçırıldı. 2009 Davos “one minute” çıkışından sonra, o zamana kadar sesi çıkmayan örgüt çevresindeki insanlar, masumane kavramların arkasına sığınarak o dönem başbakanlık görevinde bulunan Cumhurbaşkanına ve yönetimine yönelik yoğun eleştiriler yöneltmeye başladı. Özellikle 2010 HSYK seçimleri sonrasında FETÖ açık bir hamle gerçekleştirdi ve devlet bu hamleye refleks gösterdi.

Son yedi yılda Örgüt tüm iktidarı eline almak için emellerinin önündeki en büyük engel olarak gördükleri Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birçok kez darbe girişiminde bulundu. 2011'de “one minute” isimli bir hesaptan Oslo görüşmeleri sızdırıldı. Bu süreç örgütün devlete ve yönetime karşı hızlı bir atağa geçme süreci oldu. 2012 yılındaki MİT krizi ve 2013 yılında alınan dershanelerin kapatılma kararıyla örgüt beklemediği bir şekilde sarsıldı. Siyasî irade, 2013 yılının Mayıs ayında güvenlik bürokrasisinde örgütün etkisini kırmak için planlamalar yaparken; ülkemiz “Gezi Olayları” ile karşı karşıya kaldı. Bu olayların etkisi atlatılmaya çalışılırken örgüt etkisini kaybetmemek için 17-25 Aralık darbe girişimlerinde bulundu.

Yaşanan bu olaylardan sonra devlet, FETÖ'yle güvenlik, hukuk, ekonomik vb. alanlarda mücadele ederken, örgütün devletin içine yerleştirdiği kripto elemanlar bu süreçleri sürekli olarak kesintiye uğrattı ve yanlış yönlendirdi. Başka bir deyişle FETÖ ile yine örgütün kendi elemanları mücadele etmiş oldu. Devlet ise adeta bu kirli yapının içine sızmaya çalışmıştır. Bu dönemde örgütle mücadele eden asıl kişilere örgüt üyesi oldukları yönünde sahte ihbar mektupları düzenlenmiş ve soruşturma geçirmeleri sağlanmıştır. Güvenlik bürokrasisi mücadelesini yıllarca sisteme hâkim olan FETÖ'nün kurgulamış olduğu sistem içerisinde yürütmek zorunda kalmıştır.'

47 sayfalık raporun tamamı (pdf)

Sağı solu ile asıl Gladio Gülen
Paralel Yapı = P2 Locası
Şok: Fetö-Dhkp/c suikast kardeşliği

(03 Aralık 2017, 09:28)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=11874    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

MİT Kumpasında İtiraflar

04.01.2020 14:14 Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davada yargılanan eski üsteğmen Musa Köse'nin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014..
Tamamı 4.1.2020

Akıncı Üssü Darbe davası

04.01.2020 10:59 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. 23.12.2019 GÜNKÜ DURUŞMAD..
Tamamı 4.1.2020

Muhafız Alayı Darbe davası

04.01.2020 11:06 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulun..
Tamamı 4.1.2020

Jandarma Darbe davası

04.01.2020 10:49 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. 30 Aralık'ta Ankara..
Tamamı 4.1.2020

İzmir 145 sanıklı Darbe davası

04.01.2020 13:47 İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 280 sanıklı ana darbe davasında dosyaları ayrılan 3'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi. 3 Oca..
Tamamı 4.1.2020

Kosova'da Paketlenen Sanığa Hapis

04.01.2020 14:56 İstanbul'da, FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye getirilen sanık Kahraman Demirez, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası..
Tamamı 4.1.2020

Ahmet Altan'ın Hapsi Onandı

04.01.2020 14:56 İstinaf Mahkemesi, bir internet sitesinde yazdığı yazıda, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği gerekçesi ile toplam 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan hakkındaki ceza..
Tamamı 4.1.2020

Malatya 5 sanıklı Darbe davası

04.01.2020 15:31 Malatya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat ve mahkumiyet kararları bozulan, aralarında dönemin 2...
Tamamı 4.1.2020

Hakkari 5 sanıklı Darbe davası

04.01.2020 14:52 Hakkari'de, Yüksekova ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında dönemin 3. Yüksekova Piyade Tümen Komutanı eski tümgeneral Halil İbra..
Tamamı 4.1.2020

Adana 4 sanıklı Darbe davası

04.01.2020 14:14 Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davada hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın, istinaf mahkemesinin 'hükmün yeniden ince..
Tamamı 4.1.2020

Şike Davası Usulden Bozuldu

04.01.2020 12:49 Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'futbolda şike' davasına dair kararlarını 'usul eksikliği' nedeniyle bozdu. Buna göre, Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarınd..
Tamamı 4.1.2020

Adana 17 sanık: Fetö Astsubayları

04.01.2020 10:33 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün 'mahrem imamları'yla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılana..
Tamamı 4.1.2020

Baklavacı Güllü Fetö davası

04.01.2020 15:23 İstanbul'da, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin 86 sanıklı TUSKON davasında dosyası ayrılan baklavacı iş adamı Faruk Güllü'nün yargılanmasına devam edildi. 30 Aralık'ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki du..
Tamamı 4.1.2020

Hablemitoğlu Zanlısı Yakalandı

22.12.2019 10:12 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan, 18 Aralık 2002'de faili meçhul silahlı bir saldırıda hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın (45) ..
Tamamı 22.12.2019

CHP'ye iki şok: Başkan tutuklandı

22.12.2019 09:50 İzmir'de, Urla İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklandı. 16 Aralık'taki gelişmeye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturma..
Tamamı 22.12.2019

25 Aralık: Müebbetler Onandı

21.12.2019 17:25 İstanbul'da, İstinaf Mahkemesi, FETÖ/PDY tarafından yapılan ve takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaparak darbeye teşebbüs ettikleri gerekçesi ile eski emniyet müdürleri Yakup Saygılı, Kaz..
Tamamı 21.12.2019

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
40.572.383