Tam
EskidenYeniye
 

Sabiha Gökçen'de müebbet gerekçesi

İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin hükme bağlanan davanın gerekçeli kararında darbenin Fetullah Gülen örgütüyle bağlantısı vurgulandı. 'Kamuda Hareket Stratejisi' adı altında yer verilen değerlendirmede, kamu kurumlarında çalışanlara yönelik, örgüt jargonunda 'Çetele' olarak adlandırılan ve 1'den 5'e kadar yapılan puanlama esası üzerine fişleme sistemi kurduğuna yer verildi. Örgütle ilgili detaylı bilgilere yer verilen kararda, devletin tüm kılcal damarlarına sızmayı hedefleyen örgütün İslamı ve Hz. Peygamberi edep dışı ifadelerle istismar ettiği de ayrıntılarıyla belirtildi.

Önceki haber title=Sonraki haber

01.01.2018 12:40 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin hükme bağlanan davanın gerekçeli kararı da açıklandı.

25 Aralık'ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Kasım'da görülen duruşmada açıkladığı kararında, darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklardan 8'ine ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası vermişti.

Mahkeme, söz konusu hükümle ilgili hazırladığı 130 sayfalık gerekçeli kararında ayrıca, FETÖ ile ilgili birçok tespite yer verdi.

Gerekçeli kararda, 'FETÖ/PDY'nin Kadrolaşma ve Kamuda Hareket Stratejisi' başlığı altında yer verilen değerlendirmede, terör örgütünün bir taraftan siyasal iktidarlarla iyi geçinme stratejisinin sonucu olarak iktidar imkanlarından yararlanarak devlet kurumlarında kadrolaşırken, diğer taraftan da kamu kurumlarına gizlice yerleştirdiği örgüt üyeleri üzerinden ÖSS, YDS, DGS, ALES, YÖS, ÜDS, KPDS, TUS, KPSS, askeri okullara giriş sınavı, polislik sınavı, hakim adaylığı sınavı başta olmak üzere, birçok sınav sorularını hukuka aykırı yollarla ele geçirerek, kendi mensuplarına verip, mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladığı anlatıldı.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in, amaca ulaşmak için örgüt üyelerine bütün anayasal müesseselerdeki güç dengesini lehlerine çevirinceye dek 'esnek olma', 'iki yanlı olma', 'sivrilmeden can damarları içinde dolanma', 'gizlenme', 'varlığını fark ettirmeme' şeklinde tanımladığı 'Tedbir' stratejisini uygulamalarını, buna aykırı davranışın ihanet olacağını vurgulayarak, örgütün kamuda görev yapan üyelerinin hareket stratejisini belirlediği anlatıldı.

'Fişleme çetelesi'

FETÖ'nün kamu kurumlarında fişleme yaptığına yer verilen gerekçeli kararda, bu fişlemenin örgüt jargonunda 'Çetele' olarak adlandırılan ve 1'den 5'e kadar yapılan puanlama esası üzerine kurulu bir sisteme göre yapıldığı vurgulandı.

Buna göre, söz konusu fişleme sisteminin işleyiş şekli şöyle sıralandı:

' Örgütü düşman olarak gören kamu personeli (1) ile, dini inancı olup, inancına göre yaşamayan, güvenilmez, örgütün yanında olmayan, değerlendirilmeyecek, kullanılmayacak, görev verilmeyecek kamu personeli (2) ile, örgüte mensup olmamakla birlikte dini yönü ağır basan, görüşüldüğü zaman örgüte kazanılması mümkün olan kamu personeli (3) ile, örgüte mensup olmakla birlikte ketum olmamaları nedeniyle kendilerine tam olarak güven duyulmayan, bu nedenle özel görev (mahrem imamlık) verilmeyecek kamu personeli (4) ile, Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün her türlü emirleri, talimatlarına, kayıtsız şartsız, yargılamadan, sorgulamadan, mutlak itaat ederek yerine getiren kamu personeli de (5) ile numaralandırılmıştır.'

'Örgüte bağlılık derecelendirmesi '

Gerekçeli kararda, örgüt üyelerinin bir üst katmana yükseldikleri takdirde yine kendi içinde örgüte bağlılık derecelerinin ölçüldüğü yeni bir '5'lik sistem'e tabi tutulduklarına dikkati çekilerek, bu puanlamanın da yine bir üst sorumlu tarafından yapıldığı anlatıldı.

Bu yöntemle örgütün kendi mensuplarını dahi örgüte maddi katkısı, örgütün verdiği görevlerdeki performansı gibi kritere göre fişlediği, mensuplarını yakından takip edip değerlendirdiği ve örgüt mensuplarının gelişimini izlediğine yer verilen gerekçeli kararda, 'Kısaca; devletin resmi makamlarında bulunan her türlü gizlilik içeren bilgi, belge ve kayıtlar ve kamu personelleri hakkında yapılan fişlemeler, o kurumda çalışan örgüt üyeleri tarafından, örgütün birim ve bölge sorumlularına ulaştırılmakta, örgütün bilgi havuzunda toplanan bu tür veriler,, örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda kullanılmaktadır.' ifadelerine yer verildi.

Kararda, terör örgütünün 'tedbir' adı altında istihbarat servislerince uygulanan 'İstihbarata Karşı Koyma (İKK)' olarak adlandırılan koruyucu güvenlik tedbirlerini uyguladığına vurgu yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarına sızan örgüt üyelerinin, yine istihbarat literatüründe espiyonaj (ülkenin hükümetlerine, sivil ve asker bürokrasisine, stratejik kuruluşlarına ve diğer hedeflere sızan ajanların kapalı kaynaklardan temin ettikleri gizli bilgileri derleyerek, bağlı oldukları örgüte aktarma faaliyeti) ve kontraespiyonaj (kamu kurum ve kuruluşlarına sızan ajanların, karşıdaki gücü aldatmak amacıyla yanlış bilgi verme ve dezenformasyon faaliyetleri yürütme) olarak tanımlanan teknikleri kullandıkları belirtildi.

'Zarrab Davası üzerinden Türkiye aleyhine operasyon'

Kararda, kullanılan söz konusu teknikler göz önüne alındığında ortadaki örgütün, bir dini cemaat olmayıp, bir istihbarat servisi olduğunun açık kanıtı olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

'Nitekim; FETÖ/PDY'nin, emniyet teşkilatına sızan örgüt üyeleri üzerinden yolsuzluk kılıfı altında yürüttüğü 17/25 Aralık siyasi darbe girişimine ait sahte/montajlanmış ses kaydı, görüntü, bilgi ve belgelerin, örgüt üyeleri tarafından ABD'ye kaçırılarak, Zarrab davası üzerinden Türkiye aleyhine bir operasyona dönüştürülmesi, ortadaki suç organizasyonunun, hangi uluslararası istihbarat servislerinin taşeronu olarak faaliyet gösterdiğini de açıkça ortaya koymuştur.'

'Diğer terör örgütlerine her türlü destek sağlanmıştır'

'Terör örgütünün nitelendirilmesi' başlığıyla yer verilen değerlendirmede, bir terör örgütünün varlığının kabul edilebilmesi için, örgütlü bağlılık, üyeler arasında görev bölüşümü, kod isimleri, bir hiyerarşi ve bu örgütün ideolojisini savunan insanların olması gerektiği anlatıldı.

Kararda, FETÖ/PDY elebaşının kendi icat ettiği karmaşık bir söylem metodu etrafında 'Kur'an-ı Kerim'in bir sırlar kitabı olduğu ve liderin de içinde yaşadığımız dönem için bunun ifşasıyla görevlendirildiği' bu nedenle de 'mehdi, mesih, kainat imamı' olduğu inancı etrafında şekillenen, sadece liderin bilip (rüyalar yoluyla) erişebildiği tartışılmaz yasaların varlığına inanılan, kendine özgü bir inanç ve ideolojisinin bulunduğu ifade edildi.

Hücre tipi yapılanma modeline göre faaliyet gösterdiği, üyeleri arasında 'mutlak sadakat ve itaat' anlayışı üzerine kurgulanmış, 'alttan yukarıya doğru rapor, yukarıdan aşağıya doğru talimat verme' şeklinde işleyen, katı bir hiyerarşi ve üyeler arasında sıkı bir işbirliği bulunan bu örgütün, devleti ve kendisine karşı duranları hasım ve karşı cephe olarak gördüğü, hasımlarını saf dışı etmek için de her türlü baskı, şantaj ve yasa dışı faaliyetleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, tüm yapısıyla açık ve şeffaf olması gerekirken bir istihbarat örgütü gibi kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı bilinmeyen paralar kullanan FETÖ'nün yönetim kadrosunun, örgütün faaliyetlerini yurt dışından idare ettiği, yönetici ve mensuplarının çeşitli yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmeler yaptıkları anlatılarak, diğer terör örgütleriyle temas kuran FETÖ'nün, bu örgütlere istihbarat, lojistik, eylem tarzı türü destek sağladıkları vurgulandı.

'Gülen, 'Tüm kılcal damarlara sızın' dedi, Hz. Peygamberi edep dışı ifadelerle istismar etti'

Gerekçeli kararda, terör örgütü elebaşı Gülen'in, 'Bütün güç merkezlerine ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden sistemin ana damarlarında ilerleyin' talimatı yer alırken, 'Fetullah Gülen, Hz. Peygamber efendimizin örgütün bütün hizmetlerini takip ettiğini, hatta evlerde uyurken üzeri açılan Gülen müntesiplerinin yorganlarını örttüğünü edep dışı tasvirlerle ifade etmektedir.' denildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Kasım'da 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararının gerekçesinin yazımını tamamlandı.

130 sayfalık gerekçeli kararda, terör örgütü FETÖ/PDY'nin kuruluşu ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan süreç anlatıldı.FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in üst düzey örgüt üyelerine/yöneticilerine hitaben yaptığı gizli bir toplantıdaki konuşmalara yer verilen gerekçeli kararda, terör örgütü lideri Gülen'in şu talimatlarına yer verildi:

'Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın. Bütün güç merkezlerine ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden sistemin ana damarlarında ilerleyin. Türkiye'deki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Adliye, mülkiye veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir.

Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın teminatıdır. Ben yine kuvvet dengesinin olmadığı için şahsen o yol yerine kendi düşüncemi yayma, kendi düşünce sistemim adına varlığı her tarafı fethetme, ele geçirme yolunu şahsen tercih ederim. Zaman henüz uygun değil. Bütün dünyayı omuzlayıp taşıyabileceğimiz zamana dek tamam olacağınız ve koşulların uygun olacağı zamana dek beklemelisiniz. Bilhassa, haber alma hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır.'

Örgüt liderinin, örgüt içinde belirli aşamalardan geçerek örgüt içinde güven telkin ettiği kaydedilen kararda, Gülen'in örgüt hiyerarşisi içinde belirli bir statüye sahip örgüt üyelerine yaptığı anlaşılan bu konuşmalarda temel hedeflerinin, başta siyaset, mülkiye, adliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızarak kadrolaşmak suretiyle ''anayasal düzeni'' değiştirmek olduğuna vurgu yapıldı.

Gerekçeli kararda, Gülen'in, 'Bizi anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara talip falan... Deli mi bu adamlar, öyle küçük şeyle uğraşacağım ben. Senin iktidar dediğin şey nedir ki? Ben 20 yaşımda onu devireceğimi, yerine başkasını kuracağını planlamış insanım...' ifadesini kullanarak devleti ele geçirme planını, örgütün ilk kuruluş yıllarında hedefine koyduğunu ve bu doğrultuda gerekli stratejiyi oluşturduğu kaydedildi.

Terör örgütü elebaşının daha sonraki süreçte hedef büyütüp 1990'lı yıllardan sonra yurtdışına açılması ve 160'dan fazla ülkede okullar açarak benzer yapılanmaya gittiğine işaret edilen gerekçeli kararda, örgütün temel hedefinin sadece Türkiye'deki anayasal rejimi ele geçirmek değil, yapılanmaya gittiği her ülkedeki anayasal rejimleri de değiştirmeyi hedefine koyduğu vurgulandı.

Kararda, FETÖ/PDY'nin kuruluş yıllarından bu yana kendini dini referanslar üzerinden tanımlayarak bir cemaat görüntüsü vermeye çalışmış ise de bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirildiğinde dini kavram ve değerleri örgüt çıkarları doğrultusunda yeniden biçimlendirdiği ifade edildi.

Örgütün, devlet içindeki tüm birimlerde en güçlü olmayı her türlü ahlaki/hukuki değerden daha önemli sayan yaklaşımı göz önüne alındığında, anayasal rejimi değiştirme 'hedefine ulaşmak amacıyla dini araçsallaştıran seküler bir suç organizasyonu' olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Gülen'in kitap ve konuşma içeriklerine de yer verilen kararda, şu tespitlere yer verildi: ''Örgüt liderinin, bir taraftan sık sık tevazu (alçak gönüllülük) ve mahviyetten (kendine değer vermemek) söz etmesine karşın, diğer taraftan da kendisini 'Allah'la doğrudan konuşan', 'Peygamber efendimizle istişare etmeden karar vermeyen', 'Allah'ın kendisinde tecelli ettiği' ve 'ilahi sırların kendisine verildiği kişi' olarak sunması dikkate alındığında, bu abartılı tevazu ve mahviyet retoriğinin, aslında seçilmiş̧lik sanrısını gizlemeye dönük illüzyonist bir tavır olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Örgüt lideri Gülen, Hz. Peygamber efendimizle uykuda ve uyanıkken görüştüğünü, emirler aldığını ve ödüllendirildiğini sıklıkla ifade eder.

Örgüt lideri Gülen, birçok rüyasında Allah ve Hz. Peygamber tarafından özel olarak seçilip ilahi sevgiye mazhar olduğundan bahsetmekte, Kuran-ı Kerim'deki bazı ayetlerin bizzat kendisinden ve örgütünden söz ettiğini ileri sürmektedir. 'İstesek biz de cinlerle meşgul olabilir ve onları bazılarının üzerine salar, hatta akıllarıyla da oynayabiliriz' gibi ifadelerle kendisinin 'olağanüstü güçlere sahip seçilmiş kişi' olduğunu vurgulamaktadır.'

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, FETÖ elebaşı Gülen'in vaazlarında, konuşmalarında ve kitaplarında yalnızca kendisini ilahi sırların verildiği seçilmiş kişi olarak tanıtmakla kalmayıp 'kendisine tabi olma bahtiyarlığına erişmiş' takipçileri hakkında da ayrıştırıcı ve seçkinci nitelemeler yaparak, diğer müminlerden ayrı bir yere yerleştirerek onları da bir anlamda kutsamaya çalıştığı vurgulandı.

İncelenen bazı konuşma ve kitaplarında Gülen'in, 'Hz. Peygamber efendimizin kendisinin vaazlarına iştirak ettiğini, takipçilerinin arasında dolaştığını' iddia ettiğine vurgu yapılan gerekçeli kararda, 'Hz. Peygamber efendimizin örgütün bütün hizmetlerini takip ettiğini, hatta evlerde uyurken üzeri açılan Gülen müntesiplerinin yorganlarını örttüğünü, edep dışı tasvirlerle ifade etmektedir.' denildi.

Kararda, Gülen'in örgütün eleman temininde en kritik rolü oynayan hücre evlerini, mescitlerle kıyaslayarak, bu evlere mescitlerden daha kutsal bir misyon yüklediğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

'FETÖ/PDY örgütü lideri Gülen, kendisinin 'seçilmiş kişi' olduğunu Allah ve Hz. Peygamber efendimizle doğrudan görüştüğünü ve onlardan emir aldığı iddialarıyla tesis eder. 'Mesihlik' inancını kendi şahsı için, 'Mehdilik' inancını ise örgütü için yorumlar. Gülen takipçilerini 'Kutsiler', 'ruhani timler', 'ışık süvarileri', 'rabbaniler', 'ikinci sahabe nesli', 'sonsuz nur rehberleri' olarak nitelendirerek 'cenneti kazandıklarını ve seçilmiş olduklarını' telkin eder. Kur'an-ı Kerim'de müjdelenen seçkinler onlardır.'

Gülen'in bu övgülerinin, örgüt içerisinde otoritesini katmerleştirmekte ve takipçilerini emirlere itaate zorunlu bireylere dönüştürmekte kullandığı en büyük enstrüman olduğuna vurgu yapılan kararda, 'Örgüt üyelerinin 'seçilmiş' olduklarına inanmaları, onları kapalı bir yapıya hapsedip Gülen'in otoritesini vazgeçilmez hale getirir. Bu haliyle üyeler, örgüte yönelik analiz ve eleştiri kabiliyetlerini zamanla yitirir.' denildi.

Robotlaşmış örgüt mensupları

Gerekçeli kararda, küçük yaşlarda ailelerinden koparılarak örgütle bağ kurmaya zorlanmış, örgüt liderinin ve kendisinin 'seçilmiş kişi' olduğuna ikna edilmiş, mutlak itaat duygusuyla örgüt liderine koşulsuz olarak bağlanmış örgüt üyesinin zamanla rasyonel düşünmeyi bıraktığı belirtilerek, örgütün bu kişilerin aklını, iradesini ve duygularını örgütün soyut kişiliğine teslim ettiği, yapılan kimi uygulamaları sorgulayan örgüt üyelerine de 'Ağabeylerimiz yaptığına göre vardır bir bildikleri', 'detayda boğulmamak lazım' gibi söylemlerle sadece itaat eden, emirleri asla sorgulayamayan robotlaşmış bireylere dönüştürdüğü bildirildi.

Kararda, FETÖ/PDY elebaşı Gülen'in konuşmalarında ve kitaplarında her bir örgüt üyesinin sürekli bir 'metafizik gerilim' halinde bulunması gerektiğini söylediği belirtilerek, sık sık 'adanmışlık' vurgusunda bulunduğunu, örgüt literatüründe 'metafizik gerilimin', sol terör örgütlerindeki 'ideolojik yoğunlaşma' kavramının FETÖ'deki karşılığı olduğunu, örgüt elemanının, örgüt tarafından kendisine verilecek bir eylem emrini gerçekleştirmek üzere her an göreve hazır bir manevi atmosferde ve psikolojide bulunduğu aktarıldı.

Kararda, şu değerlendirmelere yer verildi: 'Adanmışlık, örgüt üyesinin, örgütün hedeflerini gerçekleştirmeye dönük maddi ve manevi olarak her türlü fedakarlığı yapmaya tam bir teslimiyetle hazır olma durumunu ifade eder. Örgüt lideri bu durumu Yunus Emre'nin 'Bana seni gerek seni' sözüyle izah eder ve kendisini örgüte adayan örgüt 'adanmış ruhlar' olarak nitelendirir. FETÖ/PDY terör örgütü lideri, örgüt üyelerine 'adanmışlık' adı altında örgüt yararına olmak kaydıyla gerektiğinde her türlü büyük günahı/suçu işleyebileceklerini, tüm inanç disiplinlerinde ve hukuk sistemlerinde şiddetle yasaklanan her türlü yasa dışı yöntemlere başvurabileceklerini salık verir.'

'Örgütün motivasyon aşaması'

130 sayfalık gerekçeli kararın 'Örgütün motivasyon aşaması' başlığını taşıyan değerlendirme bölümünde, örgütün ilk darbe mesajının örgüt tabanına, 2013 yılı Kasım ayında örgütün yayın organı olan Zaman Gazetesi'nin 'Zaman kardeşlik zamanı' başlıklı slogan adı altında hazırlanan reklam film ve afişleriyle verildiği belirtilen gerekçeli kararda, reklam görsellerinde, askerin elinde tuttuğu sayfada, 'bir ihtimal daha var' manşetinin yer aldığı, reklamla siyasal iktidara karşı aba altından sopa gösterilirken, diğer taraftan da örgüt üyelerine 'en son ihtimalin darbe olduğu' yönünde subliminal mesaj verildiği ifade edildi.

Gülen'den 'kılıcın hakkını verin' mesajı

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in, Pensilvanya'daki malikanesinde yaptığı ve açık kaynaklarda 'Kılıçların Gölgesinde - 498.Nağme' başlıklı, 5 Şubat 2016 tarihli sözde vaazında söylediklerine yer verilen gerekçeli kararda, Gülen'in konuşmasında, 'örgüt üyeleri hakkında yürütülen soruşturmalara karşı sabredilmesi gerektiği, ancak örgütün sabır anlayışının durağanlık içeren bir sabır anlayışı olmadığı, amaca ulaşmak için mutlaka alternatif yolların/yöntemlerin oluşturulması gerektiğini' söyleyerek, bu sabır anlayışını 'aktif sabır' olarak nitelendirdiği dile getirildi.

Konuşmanın sonuna doğru dini kaynaklarda 'düşmanı yenme duası' olarak yer alan Arapça duayı okuyup açıklayan Gülen'in, konuşma bütünündeki 'düşman' tanımlamasıyla örgüte karşı yürütülen mücadeleye öncülük eden siyasal iktidarı kastettiğini açıkça ifade ettiği belirtilen gerekçeli kararda, şu değerlendirme yer aldı:

'Gülen konuşmasında, örgüt üyelerinin tutuklanmalarına gönderme yaparak, 'hürriyetlerine dönük saldırılar karşısında, bunları koruma adına düşmanla savaşılabileceğini, düşmanın öldürülebileceğini, düşmanla karşılaşıldığında mutlaka kılıcın hakkını vermek gerektiğini' vurguladığı, 'kılıç'ın, başta Genel Kurmay Başkanlığı'nın ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın amblemleri olmak üzere TSK'nın temel simgelerinden biri olduğu, gücü ve kararlılığı simgelediği, TSK bünyesinde subay sınıfına mensup askeri personelin rütbe aldıklarında bir gelenek olarak kılıç kuşandıkları, yine etkin pişmanlıktan yararlanan birçok örgüt üyesinin alınan beyanlarında, 'harp okulundan mezun olan örgüt üyelerinin Fetullah Gülen'in huzuruna götürülerek burada kılıç kuşanma merasimi yapıldığını' beyan ettikleri, Gülen'in bu konuşması ile huzurunda kılıç kuşanan TSK içindeki örgüt üyelerine, 'düşmanla karşılaşıldığında kılıcın hakkını vermek gerektiği' mesajıyla birlikte, 'Öyleyse şimdiden tavrınızı ona göre ayarlamalısınız' şeklindeki sözleriyle, ileride gerçekleştirilecek bir darbe girişimine hazır olmaları yönünde subliminal mesaj verdiği, küçük yaştan bu yana örgüte karşı olan herkesi 'hasım cephe' adı altında 'düşman' tanımlaması içinde gören örgüt üyelerinin, örgüt liderinin 'hürriyetinizi müdafaa etme adına düşmanla karşılaştığınız zaman öldürebilirsiniz' şeklindeki talimatı uyarınca darbe girişimine direnen 250 vatandaşımızı ve güvenlik görevlilerimizi şehit ettikleri anlaşılmıştır.'

'Konuşmadan bir gün sonra gazetede yazdılar'

Halen 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan gazeteci Ali Bulaç'ın, örgüte ait Zaman gazetesinde, Gülen'in konuşmasından bir gün sonra, 6 Şubat 2016 tarihinde yazdığı 'Kıyam mı, temkin mi?' başlıklı yazısında, 'Kılıç her zaman gayrimeşru bir siyaset aracı mıdır? Zorbalar kılıç kullanır da, mazlumların kılıç kullanma hakları yok mu?' şeklinde yazdığı anlatılan kararda, yazıda, 'Kılıç kullanmanın mazlumlar için de bir hak olduğu' yönünde örgüt tabanına mesaj verildiği ifade edildi.

Zaman gazetesi köşe yazarlarından Abdullah Aymaz'ın da 16 Şubat 2016 tarihli, 'Salih Zat'ın dönemi' başlıklı yazısında bir şeyhle görüşmesini anlatırken, 'Şeyh efendi bizlere bol bol dua etti ve ilginç bir şekilde 2016 yılının çok zor geçeceğini, felaketlerin yakın olduğunu ve 2016 yılında göğsü yumruklandıkça genişleyen Salih Zat'a görevinin bildirileceğini söyledi' şeklinde ifadeler kullandığı belirtilen kararda, 'hakkında FETÖ/PDY yöneticisi olmak' suçundan dava açılan Abdullah Aymaz'ın küçük yaştan bu yana Gülen'in, 'seçilmiş kişi, beklenen salih zat, mehdi' olduğu inancıyla beyinleri yıkanmış örgüt üyelerine, 'Mehdi'nin 2016 yılında çıkacağı' mesajını verdiği, ileriki zaman diliminde örgüt elebaşı tarafından verilecek darbe talimatına koşulsuz olarak riayet etmelerini sağlamak amacıyla lidere olan bağlılığı artırmaya ve örgüt içi motivasyon sağlamaya çalıştığı dile getirildi.

Gerekçeli kararda, Abdullah Aymaz'ın 29 Şubat 2016 tarihli yazısında da Gülen'in 12 Eylül ihtilalinden önce yazdığı ve Sızıntı Dergisi'nin Haziran 1980 tarihli sayısında yayımlanan 'Nevbahar mesajı' başlıklı yazısını alıntıladığı ve yazısının sonuna da 'Şimdi de 36 sene sonra, diyorum ki: Yusuflara müjdeler olsun!..' şeklinde ifadeler kullandığının anlaşıldığı kaydedildi.

Cezaevindeki örgüt üyeleri: 'Yusuflar'

Yürütülen soruşturmalar nedeniyle tutuklanarak ceza infaz kurumlarına konulan örgüt üyelerinin 'Yusuflar' olarak nitelendirildiği ve tutuklanan örgüt üyelerinin Hz.Yusuf (a.s.)'a benzetilerek motivasyonlarının arttırılmaya çalışıldığı bilgisi de verilen gerekçeli kararda, Gülen'in 20 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan ve örgütün yargı teşkilatı içindeki mensuplarına, cezaevlerinde bulunan örgüt üyelerinin salıverilmesi talimatını verdiği, 'Mukaddes Çile ve İnfak Kahramanları' başlıklı konuşması ile birçok konuşmada 'Yusuflar' tanımının kullanıldığı vurgulandı.

Şüpheli Abdullah Aymaz'ın, 'Yusuflara müjdeler olsun' tabirini kullandığı yazısıyla 12 Eylül ihtilaline göndermede bulunarak, cezaevlerinde bulunan örgüt üyelerinin çok yakında gerçekleştirilecek bir askeri darbe ile salıverilecekleri yönünde örgüt tabanına subliminal mesaj verdiği anlatılan gerekçeli kararda, Sızıntı dergisinde Gülen'in yazının yayımlandığı 1980 yılı itibariyle de örgütün TSK içerisinde yapılandığının anlaşıldığına işaret edildi.

Kararda, 'Örgüt liderinin askeri darbeyi baharın gelişine benzeterek, 'Kışlada sanki tozu dumana katarak gelen biri var' şeklindeki ifadesi ile 1980 darbesinin gelişini TSK bünyesindeki örgüt üyelerinden önceden haber aldığı belirlenmiştir. Örgüt liderinin bu haberi de örgüt tabanına şifreli bir şekilde aktardığı, nitekim örgüt liderinin 1980 ihtilaline ilişkin sözleri dikkate alındığında, örgütün 1980 ihtilalinden çok önce TSK bünyesinde yapılandığı ve örgüt mensuplarının örgüt liderine kurum içinden bilgi taşıdıkları anlaşılmıştır.' denildi.

Haki pardesülü vaazda geçen 'Kapadokya' ifadesi: Özel mahrem yerlerin TSK şifresi

Fetullah Gülen'in, 'baharın geliş haberini kışladaki bir defneden aldıkları' ifadesinin, Genel Kurmay Başkanlığı'nın ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın simgesinde, general ve amirallerin şapkalarının kenarlarında sarı sırma şeklinde defne yaprağı bulunması nedeniyle ilgi çekici olduğu vurgulanan kararda, FETÖ/PDY elebaşının 19 Mart 2016 tarihinde Pensilvanya'daki malikanesinde üzerine ilk defa giydiği haki renk (asker yeşili) bir pardesü ile kameraların karşısına geçtiği ve canlı olarak yayımlanan sözde vaazında verdiği eylem talimatlarının hedef kitlesinin, örgütün TSK içerisindeki mensupları olduğunu subliminal mesaj olarak verdiği dile getirildi.

Gülen'in, konuşmanın bir yerinde, kurmakta olduğu cümleyi bir anda yarıda keserek ilgisiz bir şekilde, tane tane ve son derece dikkat çekici vurgulu ifadelerle, 'Anti parantez umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum' şeklinde konuştuğu ve konuşmasında verdiği eylem talimatlarının hedef kitlesinin hangi örgüt üyeleri olduğunu ezoterik bir dille ifade ettiği aktarılan kararda, 'Bu ifadede kullandığı kelimeler incelendiğinde, Osmanlıca bir kelime olan 'Serkar' kelimesinin Türkçe'de 'komutan', 'amir', 'müdür' anlamlarına geldiği, 'Kapadokya' ifadesinin ise FETÖ içerisinde, 'özel mahrem yerler' olarak kodlanan kurumlardan TSK için kullanılan bir şifre olduğu, bu şifrenin anlamını örgüt içerisinde sadece -örgüt literatüründe, 'mahrem hizmetler veya hususiler' olarak adlandırılan ve örgütün TSK bünyesindeki örgütsel faaliyetlerini koordine eden- üst düzey TSK imamlarının bildiği anlaşılmıştır.' denildi.

Darbeden 39 gün önce alınan gizli tanık beyanı: 'TSK'ya 'yeşil', polise 'mavi' denir'

Gerekçeli kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ/PDY çatı soruşturması' sırasında 6 Haziran 2016 tarihinde, 15 Temmuz darbe girişiminden tam 39 gün önce beyanı alınan örgütün TSK (mahrem hizmetler) imamlarından gizli tanık 'Jüpiter'in beyanında, 'FETÖ üyesi olduğu, örgüt tarafından Kara Harp Okulu başta olmak üzere askeri okullara öğrenci sokmakla görevlendirildiği, halen kendisine bağlı örgüt üyesi 2 teğmenin sorumlusu olduğu' yönünde ifade verdiği belirtilerek, başta kendisine bağlı örgüt üyeleri olmak üzere, TSK içindeki örgüt mensuplarından tanıdığı çok sayıda örgüt üyesine ilişkin somut bilgiler verdiği ve ifadesi sırasında, 'Fetullah Gülen, vaazının içinde Kapadokya kelimesini kullandığında TSK'yı kastettiği örgüt jargonunda bilinir. TSK'ya 'yeşil', polise ise 'mavi' denir' şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Gerekçeli kararda, örgüt elebaşı Gülen'in konuşma sırasında, örgütüne karşı etkin bir mücadeleye öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, siyasal iktidarı sorumlu tuttuğu belirtilerek, Gülen'in, örgüt üyelerinin gerekli ıslah hareketini yapmamaları, zalime dur dememeleri halinde ağlamaların ağlamaları takip edeceğini ve kendilerinin de ilahi gazaba uğrayacaklarını beyan ederek, TSK içindeki örgüt üyelerini darbe yaparak siyasal iktidarı indirmemeleri halinde Allah'ın gazabına uğramakla korkuttuğuna da işaret edildi.

'Islah' ve 'sulh'tan, Yurtta Sulh Konseyi'ne

Kullandığı sözlerle açıkça siyasal iktidara karşı güç kullanmalarının ve darbe yapmalarının talimatını veren Gülen'in konuşmasında sık sık 'ıslahçılar' ve 'ıslah hareketi' tabirlerini kullandığına dikkati çekilen kararda, 'Islah' kelimesinin Arapça kökenli bir kelime olup, 'sulh' kelimesi ile aynı kökten ('saleha' kökünden) türediği, 'ıslah' ve 'sulh' kelimelerinin aynı anlamı ifade ettiği, nitekim örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı bu konuşmadan gerekli mesajı alan örgüt üyelerinin kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandırdıkları ve 15 Temmuz 2016 tarihinde bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır.' ifadesi kullanıldı.

Gerekçeli kararda, şu değerlendirme de yapıldı:

'Örgütünün kurucusu ve lideri Fetullah Gülen'in 19 Mart 2016 tarihli konuşmasında, örgütün anayasal düzeni değiştirme amacı doğrultusunda silahlı darbe girişiminin talimatını verdiği, örgüt liderinin verdiği talimatın, örgütün hücre tipi yapılanma modeline uygun olarak 'abi-imam' tabir edilen yönetici vasfını haiz sivil unsurlar vasıtasıyla, alt kademelerde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanmış, içinde generaller ve amirallerin de bulunduğu subay, astsubay, uzman er ve erbaşlar ile askeri öğrencilerden oluşan, devletin silahlı gücünü kullanmaya yetkili hücrelere gizlilik kurallarına riayet edilerek ulaştırıldığı, küçük yaşlarda örgüte kazandırılarak 'mehdiyet inancı' çerçevesinde örgüt liderine koşulsuz itaate şartlandırılmış sözde 'altın nesil'in, yıllardır beklenen vaktin geldiği inancıyla 'altın vuruş'u yapmak amacıyla 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak ve anayasal düzeni değiştirmek amacıyla cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe girişimine imza attıkları anlaşılmıştır.'

Paralel yapı-15 Temmuz (2016)-28 Kasım (2016) 'İstanbul 28 sanık (ilk 62) Sabiha Gökçen İşgali' davası (bitti)
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar

(01 Ocak 2018, 12:40)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=12111    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin ?şok mangası? yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında ?işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
59.671.044