Tam
EskidenYeniye
 

Brunson gerekçeli kararı açıklandı

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda Brunson'ın 'kazan kazan' prensibiyle hareket ederek Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) yardım aldığı ve bu örgütle iş birliği içerisinde olduğun, örgütün hiyerarşisinde bulunmadığı ancak örgüte yardım ettiği kaydedildi. Kararda, Brunson'ın 'FETÖ ile zaman içinde iletişim ve etkileşime geçtiği, bu örgütle ortak menfaatler bileşkesinde yardımlaşma ve dayanışma sergilediğine' kanaat getirildiği kaydedildi. 124 sayfalık kararda, 'Gizli tanık olarak dinlenen hiçbir tanık kovuşturmanın hiçbir aşamasında ifade değiştirmediği gibi soruşturma aşamasında konuları bir kez daha mahkememiz huzurunda kabul ve tekrar ettiklerini ifade etmişlerdir' denildi.

Önceki haber title=Sonraki haber

03.11.2018 18:41 İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili gerekçeli karar açıklandı.

31 Ekim'deki gelişmeye göre, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yazımı tamamlanan 124 sayfalık gerekçeli kararda Brunson'ın 'kazan kazan' prensibiyle hareket ederek Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) yardım aldığı ve bu örgütle iş birliği içerisinde olduğu, örgütün hiyerarşisinde bulunmadığı ancak örgüte yardım ettiği belirtildi.

15 TEMMUZ İLE İLGİLİ MESAJLARI

Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'ın, aralarında FETÖ'nün sözde eski Ege Bölgesi firari imamı Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa'nın da bulunduğu çok sayıda örgüt mensubuyla bağlantısı olduğu işaret edilen kararda, 'Söz konusu mesaj içeriğinde yer alan bazı hususların sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü ile ilgili düşüncelerini ve bu bakış açısının FETÖ ile paralelliğini ortaya koyması bakımından altının çizilmesinde mahkememizce fayda mülahaza edilmiştir. Sanığın, darbe sonrası devletin bütün siyasi organları, kendi içindeki terör hücrelerine karşı gelen Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet kuvvetleri, yargı organları ve diğer kamu, kurum ve kuruluşları ile topyekün ortaya koymuş olduğu tedbirleri tasfiye olarak nitelemesi bir yana demokratik bir sistemde halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş bir hükümete ve dahası tüm siyasi aktörleri içerisinde bulunduran ve bütün Türk milletini temsil eden TBMM'ye karşı gerçekleştirilmiş bir darbe girişiminin başarısızlığından ortaya çıkan sonucu 'tek adam' yönetimine doğru bir hız kazanma olarak değerlendirildiği her türlü izahtan yoksundur' denildi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI' OLARAK TANITILMIŞ

Brunson öncülüğünde kurulan Kürt Kilisesi'nin Suriyeli mültecilerin 'dil bilmezlik' sorununu aşmak için oluşturulmuş bir pratikten daha fazla anlam taşıdığına vurgu yapılan gerekçeli kararda, '(Brunson'ın kontrolündeki kilise kastedilerek) YPG/PKK terör örgütleri özgürlük savaşçıları olarak tanıtılmaktadır. Türkiye'nin milli misak ile belirlenen sınırları içerisinde kalan topraklarının en azından bir kısmını Kürdistan olarak kabul eden anlayışı kilise katılanlarına empoze edilmiştir. Halkların kendi kaderlerini tayin etme haklarının bulunduğu şeklindeki evrensel söylemlerin popülist çekiciliği kullanılarak açık açık bu örgütlerin desteklenmesi gerektiğinin dillendirildiği kabul edilmiştir' denildi.

BAZI SURİYELİLER DE PKK YA VERİLEN DESTEKTEN RAHATSIZ OLMUŞ

Sanığın etnik bir kitleyi sözde eğitime aldığı belirtilen kararda, 'Geldikleri yerde bu örgütün (YPG/PKK) zulmüne uğramış bazı Suriyeli mültecilerin dahi kilisede PKK terör örgütüne verilen destekten rahatsızlık duyarak kilisedeki toplantılara katılmaktan vazgeçtikleri anlaşılmıştır. Böyle siyasi bir mülahazanın egemen olduğu kilisede sanığın ve destek verdiği kişilerin dini öğreticiliğini aşan gayelerinin olduğu, tıpkı FETÖ ile olduğu gibi 'kazan kazan' prensibi ile PKK terör örgütü ve uzantıları ile girdiği iletişim ve etkileşim içinde bu örgütlere yardım ettiği kabul edilmiştir' ifadesi yer aldı.

Brunson'a isnat edilen 'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığının da belirtildiği kararda, 'Sonuç olarak sanık hakkında, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' eylemi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220/6 maddesi delaletiyle, TCK'nin 314/2. maddesi uyarınca ve 'Siyasi veya askeri casusluk' eylemi nedeniyle TCK'nin 328/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yukarıda ayrıntıları ve delilleri ile birlikte tartışılan eylemleri bütünün TCK'nin 220/7 maddesinde düzenlenmiş bulunan, 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçunu oluşturacağı kanaatine varılmıştır' görüşüne yer verildi.

5 yıl hapis cezasına çarptırılan Brunson'ın bu cezasının TCK'nin 220/7 maddesinin son cümlesi uyarınca yarı oranında indirime gidilerek 2 yıl 6 aya çekildiği ancak Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince bunun 3 yıl 9 aya yükseltildiği vurgulanan kararda, sanığın, yargılama sırasında gözlenen olumlu tutum ve davranışlarının da göz önünde bulundurularak cezanın 3 yıl 1 ay 15 güne düşürüldüğü belirtildi.

Kararda ayrıca Brunson hakkında 28 Temmuz 2018'de verilen 'Konutunu terk etmekten yasaklanması' ve 'Yurt dışına çıkmaktan yasaklanması' gibi adli kontrol tedbirlerinin hükümle kaldırıldığı da yer aldı.

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenen Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson, 12 Ekim'de görülen karar duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almış, hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak serbest bırakılmıştı.

Gerekçeli kararda, sanığın, diplomatik olarak yaşadığı sorunları FETÖ'nün sıkça vurgu yaptığı 'dinler arası diyalog' maskesi altında örgüt aracılığıyla çözme eğiliminde olduğu ve örgütün sözde Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz'dan destek aldığı aktarıldı.

Brunson'ın, yargılama aşamasında firari Baz ile bağlantısını inkar ettiği ancak 'Dua' kod adlı gizli tanık ve açık kimlikleriyle tanık olarak beyanda bulunan A.D. ve G.D'nin bu ilişkiye dikkati çektiği vurgulanan kararda, bu nedenle sanığın inkara yönelik savunmasına itibar edilmediği belirtildi.

Sanığın savunmasının tamamında FETÖ ve mensuplarıyla irtibatını reddettiği kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

'Sanık, yalnızca FETÖ ile değil, başka İslami hareketle iş birliği yapmasının söz konusu olmayacağını, mezhebinin de bunu kabul etmeyeceğini, dinler arası diyalog toplantılarına hiç gitmediğini savunmuştur. Sanığın FETÖ'nün sözde Ege Bölgesi imamı Bekir Baz ile irtibatını ortaya koyan mezkur (zikredilen) tanık ifadeleri, inkara yönelik savunmasını çürütmüştür. Brunson'ın sadece Baz ile değil, Baz'ın yardımcısı Murat Safa, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le doğrudan temas kurabilen kapatılan KAGİAD Genel Sekreteri Oğuzhan Türkkan, FETÖ şüphelileri Halil Baysal ve Ömer Karagöz'le bağlantılı olduğu tanık ifadeleriyle tespit edilmiştir.'

Brunson'ın Güneydoğu'daki nüfuzlu bağlantıları

İzmir'de faaliyet gösteren küçük bir kilisenin pastörünün yoğun terör saldırılarının gerçekleştiği zamanda, arttırılan güvenlik önlemleri ve denetimine rağmen resmi sıfatı olmadan yerel yöneticilerle irtibat kurmasının ancak birtakım nüfuzlu bağlantıların desteğiyle mümkün olabileceği vurgulanan kararda, 'FETÖ'nün firari şüphelilerin konjonktür olarak bu nüfuzu temin edebilecek kilit kişiler olduğu yadsınamaz bir gerçek.' değerlendirmesinde bulunuldu.

Brunson'ın inkara yönelik savunması

Gerekçeli kararda şunlar kaydedildi:

'Sanık, bölgede ev tutacak kadar yoğun alaka göstermiş ve mesai harcamıştır. Sanığın birlikte hareket ettiği aktörlerin devlet içindeki kadroları eliyle ve sivil mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse varan cüretleri böylesi bir kargaşa ortamında bölgede bulunmalarının, hümanist bir inisiyatif almaktan öte amaçlar taşıdığı, 1 Ocak 2014'te Hatay'da ve 19 Ocak 2014'te Adana'da yaşanan Suriye'ye insani yardım götüren MİT tırlarının durdurulması olayında ortaya çıkmış bir gerçektir.

Bölgede bulunan bütün FETÖ hücrelerinin buna benzer gayeyi güttüklerinden bu yolda faaliyet gösterdiklerinden şüphe yoktur. Bu durum 15 Temmuz 2016'dan sonra adli ve idari makamlarca başlatılan soruşturmalar sonucu ortaya konulmuş bir gerçektir. Sanığın pozitif hukukumuz açısından masum görülebilecek misyonerlik faaliyetleri altında FETÖ unsurlarıyla iş birliği yaptığına yönelik inkarı, mezkur tanık ifadeleri karşısında kabul edilebilir bulunmamıştır, ayrıca Brunson'ın FETÖ mensuplarıyla bağlantısını ortaya koyan tanık A.D'nin Diriliş Kilisesi ile bir bağlantısı olmadığı gibi sanıkla da arasında bir husumeti de yoktur.'

TANIKLAR İFADE DEĞİŞTİRMEMİŞLER

124 sayfalık gerekçeli kararda, 'Burada tespit edilmesi gereken bir başka konu da hüküm sonrası ortaya atılan 'gizli tanıkların ifade değiştirdiği' şeklindeki açıklamaların gerçekliğinin bulunmadığıdır. Her ne kadar mahkemelerin kamuoyuna açıklama yapma yükümlülüğü bulunmamakta ise de yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanıldığı ve mahkemelerin Türk milleti adına karar verdiği bir anayasal düzende kamuoyunda son derece akis bulmuş bir dava ile ilgili kararın gerekçelerinin gerçeklere, haklı ve hukuksal temellere dayandırıldığının yalnızca davanın taraflarınca değil adına karar verilen tüm ulusça bilinmesinde hukuk güvenliği ve yargı bağımsızlığı ilkeleri açısından gereklilik vardır. Bu cümleden olmak üzere gizli tanık olarak dinlenen hiçbir tanık kovuşturmanın hiçbir aşamasında ifade değiştirmediği gibi soruşturma aşamasında dile getirdikleri konuları bir kez daha mahkememiz huzurunda kabul ve tekrar ettiklerini ifade etmişlerdir. Açık tanıklar da aynı şekilde soruşturma aşamasındaki ifadelerini kabul ve tekrar etmişlerdir' denildi.

'YALNIZCA GİZLİ TANIK BEYANLARI ESAS ALINMADI' Yargılama süresince savunma tarafından ve sanığın uyruğu olduğu ülke kamuoyunca yargılamanın yalnızca gizli tanık beyanları esas alınarak yürütülmekte olduğu temeline dayalı itiraz ve değerlendirmelerin de gerçeklerle uyuşmadığına dikkat çekilen kararda, yargılama neticesinde hükme esas alınan tanık beyanlarının yalnızca gizli tanık ifadelerinden ibaret kalmamış tüm açık tanık beyanlarının da sanığa isnat olan suçun sübutunun kabulünde değerlendirmeye alındığı vurgulandı. Kararda, 'Yine savunma tarafından dile getirilen yargılamanın gizli tanık beyanlarına dayalı olarak yürütüldüğü yolundaki itirazların, yargı karalarında ve akademik yazılarda adil yargılama ilkesi temel alınarak yapılan gizli tanıklık müessesine yönelik hukuki endişe taşıyan değerlendirme ve tespitlerden uzak olduğu ve bu itirazların haklı gerekçelere ve gerçeklere dayanmadığı ortaya çıkacaktır. Bu koşullar altında tanıkların gizli dinlenmesinde kamu yararı olduğu belirtilmiştir' ifadeleri yer aldı.

TANIK BEYANLARI YANLI MI? Görülen duruşma boyunca Brunson'ın tanık ifadelerini reddetmesinin kabul görülmediği kaydedilen kararda, 'Sanığın bu şekildeki tezi dinlenen bir kısım tanık tarafından ve bazı vakıalara hasren kabul edilmiş ise de tanıklar sanık ve pastörü olduğu Diriliş Kilisesi ile yollarını ayırmış olmalarının temel gerekçesinin sanığın kilise içinde Türk Devleti'nin aleyhine olabilecek konuşmalara ve faaliyetlere izin vermiş olması ve Kürt kökenli kişilere tanınan ayrıcalık olduğu antitezini ileri sürmüşlerdir. Bu durumda sanığın tanıklar ile husumetli olduğu nedenle tanık beyanlarının yanlı olduğunun kabul edilmesi yolundaki savunması haklı bir zemine oturmadığından mahkememizce de kabul görmemiştir. Kaldı ki sanık hakkında mezkur ifadeleri ileri süren tanıkların çoğunluğu Hristiyanlığı seçmiş ve sanığın kilisesine katılarak ders almış, kimisi rahiplik sıfatını kazanmış kimselerdir' denildi.

FETÖ VE PYD BAĞLANTISINA İLİŞKİN ÇARPICI DETAYLAR Kararda Brunson'ın FETÖ ile zaman içinde iletişim ve etkileşime geçtiği, bu örgütle ortak menfaatler bileşkesinde yardımlaşma ve dayanışma sergilediğine de kanaat getirildiği kaydedildi. Sanık Andrew Craig Brunson'ın ilgili yargılama konusunu oluşturan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin de gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

'Sanık savunmasının tamamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve bu örgüt mensupları ile irtibatını reddetmiştir. Sanık yalnızca FETÖ ile değil başka herhangi bir İslami hareketle işbirliği yapmasının söz konusu olmayacağını, mezhebinin de bunu kabul etmeyeceğini, dinler arası diyalog toplantılarına hiç gitmediğini savunmuştur. Ancak dikkat çeken noktalardan biri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Suriye'den göç eden ve çeşitli kamplara yerleştirilen Kürt kökenli gençlerin içinde eğitime uygun görülenlerinin özel olarak seçilerek İzmir'e gönderilmeleri sonrası bunların bir kısmının kendi eğitimlerine alınmaları ve diğerlerinin Diriliş Kilisesi'ne gönderilmeleridir. İslam inancını temel aldığı ve sözde dini bir cemaat olduğu iddiasında bulunan FETÖ ile Hristiyanlık inancını yaymak ve İsa-Mesih'e öğrenci yetiştirmek yolunda misyonerlik faaliyetini yürütmekte olduğunu beyan eden sanık Andrew Craig Brunson'ın hangi ortak temelde birleştikleri ve nasıl bir etkileşim içinde oldukları sorusunun cevabı sanığın suçunun sübutu yönünden varılan önemli bir yargıyı oluşturmuştur.'

'YOĞUN TERÖR SALDIRILARININ OLDUĞU SIRADA SURUÇ'TA NEDEN KALDI?' Gerekçeli kararda ayrıca, Brunson'ın FETÖ terör örgütündeki etkili isimlerden Murat Safa ve Oğuzhan Türkan'ı tanımadığı iddiasına ve Suruç'ta 56 gün kalmasına yer verilerek, 'Sanığın bölgeden çok uzakta İzmir ilinde faaliyet gösteren küçük bir kilisenin pastörü olarak yoğun terör saldırılarının gerçekleştiği bir zamanda, arttırılan güvenlik önlemlerine ve denetime rağmen yerli halkın dahi tutunmakta zorluk çektiği bölgede resmi bir sıfatı taşımaksızın bulunması ve yerel yöneticilerle temas kurması ancak bir takım nüfuzlu bağlantıların desteği ile mümkün görülmektedir. Sanık bölgede ev tutacak kadar yoğun alaka göstermiş ve mesai harcamıştır, birlikte hareket ettiği aktörlerin devlet içindeki kadroları eliyle ve sivil mensupları ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse varan cüretleri böylesi bir kargaşa ortamında bölgede bulunmalarının hümanist bir inisiyatif almaktan öte amaçlar taşıdığı, 1 Ocak 2014'de Hatay ilinde ve 19 Ocak 2014'de Adana'da yaşanan Suriye'ye insani yardım götüren MİT tırlarının durdurulması olayında ortaya çıkmış bir başka gerçektir. Bölgede bulunan bütün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hücrelerinin buna benzer gayeyi güttüklerinden ve bu yolda faaliyet gösterdiklerinden şüphe yoktur ve bu durum yukarıda da izah edildiği biçimde 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra adli ve idari makamlarca başlatılan soruşturmalar sonucu ortaya konulmuş gerçeklerdir. Sanığın pozitif hukukumuz açısından masum görülebilecek misyonerlik faaliyeti altında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü unsurları ile işbirliği yaptığına yönelik inkarı, mezkur tanık ifadeleri karşısında kabul edilebilir bulunmamıştır' denildi.

DELİLLERDEN BİRİ DE BRUNSON'IN MAHKEMEYE KENDİ YAZDIKLARI Sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iletişim ve etkileşimine dair soruşturma makamları tarafından mahkemeye sunulmuş önemli bir delilin bizzat sanığın kendi yazdıkları olduğu belirtilen gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

'Sanık 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe kalkışmasının hemen ardından 21.07.2016 saat 12.38'de Dan Slade adlı açık kimliği ve görevi soruşturmada henüz tespit edilememiş bulunan ve bir mesajında General Dan diye hitap ettiği arkadaşına mesaj göndererek darbe kalkışması ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulunmuştur. Söz konusu mesajın iddianamede yer alan tercüme metnine ve dosya kapsamında bulunan orijinal metni ile sanığın bu konudaki savunmalarına yukarıda ilgili kısımda yer verilmişti. Söz konusu mesaj içeriğinde yer alan bazı hususların sanığın 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ilgili düşüncelerini ve bu bakış açısının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile paralelliğini ortaya koyması bakımından altının çizilmesinde mahkememizce fayda mülahaza edilmiştir. Sanık mesajda 'Bir süreden beridir Türkleri sarsacak olayları bekliyorduk' ifadesini kullanmıştır. Mahkememiz huzurundaki savunmasında sanık mesajda yer alan 'beklenti' ifadesi ile ilgili olarak 'bununla darbeyi kastetmediğini, Rusya ile yaşanan sorun, ekonominin zor duruma düşmesi, enflasyon gibi aslında kendisine göre darbe öncesi birkaç sarsılmanın da yaşanmış olduğunu, kastının da bu türden sarsılmalar olduğunu' ileri sürmüştür. Ancak benzer birçok yazışma yapıldığı soruşturmalar sonucu ortaya konulmuş bir gerçektir. Sanığın özellikle darbe ile ilgili gönderdiği bir mesajda ifade ettiği 'bir süreden beridir Türkleri sarsacak bazı olaylara dair beklentisinin' başka türlü anlaşılması güçtür ve sanığın açıklamaları tatmin edici bulunmamıştır.'

KRİTİK 15 TEMMUZ DETAYI Brunson'ın kazan kazan prensibiyle terör örgütlerine yardım ettiğinin yer aldığı gerekçeli kararda, şu görüşlere yer verildi:

'Aslında iddianamenin ileri sürdüğü sav ve yapılan yargılama neticesinde mahkememizce de kabul gören yorum sanığın izah edilen iletişim ve etkileşim içinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden yardım aldığı ve işbirliği yaptığıdır. Terör örgütlerinin yapılanması içerisinde kimi zaman iki taraflı yardımlaşmanın her birinin nihai hedefine ulaşmasında akılcı bir yol olarak görülebildiği ve karşılıksız inayetlerden ziyade kazan kazan prensibine bağlı olarak çıkar dengelerinin gözetildiği gerçeğinden bakıldığında sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden yardım aldığı gibi bu örgütün hiyerarşisi içerisinde bulunmamakla birlikte örgüte yardım ettiğini kabul etmek gerekmiştir. Sanık ve müdafii iddia edilen suçlamalar gerçek olsa idi sanığın ve eşinin 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası gitmiş oldukları Amerika'dan dönmeyeceklerini ileri süren bir savunma argümanı geliştirmişlerdir. Ne var ki bu kabulün aksini tersten sorulacak birkaç soruya verilecek cevaplarla ortaya koymanın da mümkün olduğu gözden kaçırılmıştır. Darbe kalkışmasının hemen sonrasında Amerika'ya neden gidilmiştir? Böylesi önemli bir tarihe denk gelen önceden yapılmış rezervasyon bir tesadüf müdür? Önceden bilinen bir darbe girişimi sonrası darbenin başarısız olması durumunda yaşanabilecek olumsuz durumlardan uzak kalmak için orada bulunmak istenmemiş olması mümkün müdür? Ayrıca sanığın yurt dışında iken Türkiye'deki köklü demokrasi inancının ve birlik ve beraberliği bırakmayan millet şuurunun darbe sonrası inşa ettiği güven ortamına inanarak ve kendisinin olağan bir şüpheli olmadığını görmüş olmanın rahatlığı ile hareket ederek herhangi bir suçlamayla karşılaşmayacağı inancıyla dönmüş olması mümkün değil midir? Elbette bütün bunlar olasılığı belirten birer varsayımdır ve mahkememiz hükmüne temel oluşturmaktan ziyade sanığın suçlu olsa idi neden Türkiye'ye dönecek olduğu tezinin bir anti tezini oluşturmak ve bu kabil bir savunmanın beyhudeliğini ortaya koymak için bir örnek olarak değerlendirmemize alınmıştır.'

'HER TÜRLÜ İZAHTAN YOKSUNDUR' Brunson'ın FETÖ terör örgütü fikirleriyle paralellik taşıdığına işaret edilen kararda, 'Sanığın darbe sonrası devletin bütün siyasi organları, kendi içindeki terör hücrelerine karşı gelen Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet kuvvetleri, yargı organları ve diğer kamu, kurum ve kuruluşları ile topyekün ortaya koymuş olduğu tedbirleri tasfiye olarak nitelemesi bir yana demokratik bir sistemde halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş bir hükümete ve dahası tüm siyasi aktörleri içerisinde bulunduran ve bütün Türk milletini temsil eden TBMM'ye karşı gerçekleştirilmiş bir darbe girişiminin başarısızlığından ortaya çıkan sonucu 'tek adam' yönetimine doğru bir hız kazanma olarak değerlendirildiği her türlü izahtan yoksundur' kanaati yer aldı. Kararda, 'Sonuç olarak sanık hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' eylemi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220/6 maddesi delaletiyle, TCK'nin 314/2. maddesi uyarınca ve 'Siyasi veya askeri casusluk' eylemi nedeniyle TCK'nin 328/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yukarıda ayrıntıları ve delilleri ile birlikte tartışılan eylemleri bütünün TCK'nin 220/7 maddesinde düzenlenmiş bulunan, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçunu oluşturacağı kanaatine varılmıştır' denildi.

Paralel yapı-13 Mart (2018) 'İzmir 1 sanık ABD'li papaz Andrew Brunson örgüte yardım-casusluk' davası (bitti)
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar

(03 Kasım 2018, 18:41)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=13658    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
64.230.370