Tam
EskidenYeniye
 

Em. Md. Özdemir'e Kumpas

Ankara'da, FETÖ'nün 2010 yılında Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'i ve Özel Kalem Müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak amacıyla komplo kurmasını konu alan 11 sanıklı dava dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Önceki haber title=Sonraki haber

22.12.2021 13:18 Ankara'da, FETÖ’nün 2010 yılında Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’i ve Özel Kalem Müdürü Ömer Zeren’i görevden uzaklaştırmak amacıyla komplo kurmasını konu alan dava dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı.

20 Şubat'taki gelişmeye göre, Zeren'in soruşturma dosyasında olan bir klasörde yüksek yargıdaki önemli isimlere de kumpas kurulmaya çalışıldığı ancak bu klasörün kayıp olduğu öğrenildi. FETÖ'cü savcının kumpasla cezaevine atılan Zeren'in ablası ve eniştesine de soruşturma açmaya kalkıştığı da belgelendi.

Savcılık, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile dönemin özel yetkili savcıları Cemil Tuğtekin ve Mustafa Bilgili'nin aralarında olduğu 11 FETÖ'cü hakim-savcı hakkında iddianame hazırlanmıştı. Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için kurulan kumpasın dava dosyası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Kayıp klasör iddiası

Zeren'in kumpas dosyasında bir klasörün daha olduğu öğrenilirken, bu dosyanın kayıp olduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına kumpas için konulan isimler arasında dönemin HSK üyesi, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlarının da isimlerinin yer aldığı iddia edildi. Bu dosyanın da söz konusu isimlere kumpas için oluşturulduğu ancak kaybedildiği öğrenildi.

Ablası ve eniştesine soruşturma açmaya çalışmış

Kumpas savcısı Cemil Tuğtekin'in Ömer Zeren'i Elmadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı dönemde ziyarete gelen ablası Gülcan K. ile eniştesi Orhan K. hakkında da soruşturma açmaya çalıştığı öğrenildi.

İŞTE İDDİANAME (5-15. sayfaların tamamı)

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi’nin 17/12/2020 tarihli, 2020/400 Esas ve 2020/1068 Karar sayılı kovuşturma izni verilmesine ilişkin kararı ve eklerinin incelenmesinde;
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili eski hâlen Gaziantep Cumhuriyet Savcısı iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararı ile meslekten ihraç edilen (34000) Hüseyin GÖRÜŞEN, Ankara eski hâlen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararı ile meslekten ihraç edilen (34074) Cemil TUĞTEKİN, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı hâlen Kayseri 4. İş Mahkemesi Hâkimi iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı karan ile meslekten ihraç edilen (33990) Süleyman İNCE, Ankara Cumhuriyet Savcısı iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı karan ile meslekten ihraç edilen (34884) Yıldırım BAYYURT, Kayseri eski Cumhuriyet Savcısı hâlen Aydın Cumhuriyet Savcısı iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararı ile meslekten ihraç edilen (37305) Nakip ÖZDEMİR, Ankara Cumhuriyet Savcısı iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararı ile meslekten ihraç edilen (34659) Mustafa BİLGİLİ, Ankara eski Hâkimi hâlen Denizli Hâkimi iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı karan ile meslekten ihraç edilen (35974) Dündar ÖRSDEMİR, Ankara Hâkimi iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı karan ile meslekten ihraç edilen (34184) Muhammet ALABAŞ, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı karan ile meslekten ihraç edilen (40069) Dursun Ali GÜNDOĞDU, Ankara eski Hâkimi hâlen Kahramanmaraş Hâkimi iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı karan ile meslekten ihraç edilen (33300) Gürcan ACAR, Ankara eski Hâkimi hâlen Elazığ Hâkimi iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı karan ile meslekten ihraç edilen (37411) Ali ERTAN ve Ankara Hâkimi iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 31/08/2016 tarih ve 2016/428 sayılı kararı ile meslekten ihraç edilen (37544) Abdulkadir ÇAKIR hakkında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 2015/5873 dosya numaralı, 09.05.2019 tarihli ve 2019/10043 sayılı
-----
"İnceleme maddeleri yönünden soruşturma izni verilmesi teklifi, Soruşturma maddeleri yönünden dosyanın İkinci Daireye tevdii" kararı ardından HSK Başmüfettişleri ve Müfettişi tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 22/06/2020 tarihli soruşturma raporu ve eki evrak kapsamında kovuşturma izni verildiği,
Kayseri eski Cumhuriyet Savcısı hâlen Aydın Cumhuriyet Savcısı iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı karan ile meslekten ihraç edilen (37305) Nakip ÖZDEMİR hakkında iddia olunan eylemler nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesince dosyanın Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği,
Kamuoyunda 'Paralel Yapı' olarak bilinen, özellikle emniyet ve yargı teşkilatı başta olmak üzere devletin çeşitli kademelerinde Örgütlenmiş olan, iş dünyası, bürokrasi ve siyaset içerisindeki uzantıları sayesinde ekonomik ve siyasi olarak destek kazanan, yerel olmanın ötesinde küresel ölçekte faaliyet gösteren, devlet otoritesini sarsarak devlet yönetimini ele geçirmeye çalışan, devlet içinde kurumlardan ayrı olarak bağımsız hareket eden, mevcudiyetini tamamlamış, gerçekleştirdiği, pek çok sahte CD, DVD, ses kayıtlan ve yazılı belge üretme eylemleriyle hedef şahıslar hakkında hukuka aykırı soruşturmalar açılmasını sağlayarak toplum algılamasında korku odağı haline gelen organize suç örgütünün, yargı teşkilatı içerisindeki yapılanmasında yönetici ve üye konumunda bulundukları, aynı yapının emniyet içerisinde bulunan ve liderliğini Ramazan Akyürek’in yaptığı örgüt mensupları ile birlikte hareket ettikleri (Liderliğini Ramazan Akyürek’in yaptığı emniyetteki örgüt mensuplarının, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yönetici olarak görev yapan personelden hedef konumuna getirdikleri üst düzey yöneticiler hakkında kolluk ve yargısal mekanizmalardan aldıkları güçle, başta önleyici olmak üzere teknik takip çalışması yaparak suç uydurmak suretiyle delil ürettikleri, gerçek dışı delil ve yalan beyanlara hedef konumuna getirdikleri üst düzey yöneticiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatarak, adli yönden hürriyetlerinden mahrum ettikleri (tutuklama), idari yönden ise meslekten ihraç veya disiplin cezalan uygulayarak diğer emniyet mensuplarına örnek teşkil etmek üzere sindirdikleri), bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’i ve Öze! Kalem Müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak amacıyla kurulan komploda (Kayseri merkezli sürdürülen ihale yolsuzluğu ve bazı emniyet ihalelerinde gerçekleşen yolsuzluklarda Orhan Özdemir’in parmağı olduğu iddiası ile "özel ileti" başlıklı sahte belgenin Ömer Zeren tarafından düzenlendiği iddiası) kendilerine verilen görevi yerine getirdikleri, emirlere itaat ederek destek sağladıkları, bu amaçla yürütülen soruşturmalarda usule aykırı işlemler yaptıkları yönünde bir takım delillere ulaşıldığı,
Ömer Zeren hakkında yürütülen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/332 sayılı soruşturması ile ilgili olarak;
I-Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararı ile meslekten ihraç edilen (34000) Hüseyin GÖRÜŞEN hakkında;
1) Emniyetteki paralel yapı mensuplarına emir ve talimatlar verdiği, yönetici konumunda olduğu,
2) Paralel yapının emniyetteki yöneticilerinden Muharrem Durmaz ve Zeki Güven'in müracaat savcılığını ilgilendiren, CMK 250. madde ile yetkili ve görevli Cumhuriyet savcılığım ilgilendirmeyen bir konu ile ilgili olarak, doğrudan kendisine gelmeleri üzerine, müracaat savcılığına yönlendirmeyip 01/07/2010 tarihinde ifadelerini bizzat aldığı,
3) Muharrem Durmaz ve Zeki Güven'in, görevlerinden alınmalarına neden olan 'özel ileti' başlıklı belgenin Ömer Zeren tarafından hazırlandığını basın mensuplarından öğrendiklerini ve aldıklarını beyan etmelerine rağmen, ilgili basın mensuplarının isimlerinin tespitine ilişkin sorular sormadığı gibi, bu iddianın doğruluğuna ilişkin araştırma yapmadığı,
-----
4) Bahsi geçen belgenin sahte olup olmadığı yönünde bir bilirkişi incelemesine dahi gerek görmeden, Ömer Zeren’in kullanmış olduğu GSM hat numaralarının tespitine yönelik, emniyetteki paralel yapı mensubu Organize Şube Müdürü Ahmet Taşdemir’e talimat yazdığı,
5) Herhangi bir somut delil olmadığı hâlde, tamamen beyana dayalı olarak Ömer Zeren’i, Ankara İl Emniyet Müdürü Orhan Özdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Örgüt yöneticisi1 konumuna getirdiği, akabinde CMK 250. maddesi ile görevli Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden Ömer Zeren’in kullanmış olduğu GSM hatlarına ilişkin teknik takip talebinde bulunduğu,
UYAP bilişim sisteminde yapılan sorgulamada şüpheli Hüseyin GÖRÜŞEN hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kurma veya yönetme suçundan işlem kaydı bulunduğu, ancak şu aşamada bu dosyada/dosyalarda yer alan bilgilere UYAP üzerinden yapılan sorgulamada ulaşma imkanı olmadığı, kovuşturma izni verilen 17/12/2020 tarihli 2020/400 Esas, 2020/1068 Karar numaralı karardaki mevcut delillerin bir bütün olarak ele alınması gerektiği, bu anlamda "dosyaların birleştirilmesinin gerekip gerekmediği, isnat edilen eylemlere ilişkin fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği” hususlarına ilişkin değerlendirmenin yargılama makamlarınca yapılması gerektiği kanaatine varılmakla, şüphelinin kovuşturma iznine konu tüm eylemleri yönünden son soruşturma açılması talepli iddianamede sevk maddelerine yer verilmiş olup, mevcut delil durumu itibariyle şüphelinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle Ömer ZEREN’in mağduriyetine sebep olarak zincirleme suç şeklinde Görevi Kötüye Kullanma; Ömer ZEREN’e yönelik kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetki kötüye kullanılarak haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi; Emniyetteki paralel yapı mensuplarına emir ve talimatlar vererek Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme suçlarını işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil bulunduğu,
II- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı karan ile meslekten ihraç edilen (34074) Cemil TUĞTEKİN hakkında;
1) Emniyetteki paralel yapı mensuplarına emir ve talimatlar verdiği, yönetici konumunda olduğu,
2) Ömer Zeren’in hürriyetini yoksun kılabilmek (tutuklatmak) amacıyla, Kayseri KOM Müdürü Ahmet Acar’a 05/07/2010 tarihinde yazılı talimatlar vererek yönlendirdiği, Ömer Zeren’in amiri konumunda olan Emniyet Müdürü Kirami Çelik ile yaptığı Ankara Emniyet Müdürlüğünün görev alanına ilişkin işlemlerle ilgili olan ve suç unsuru içermemekle birlikte imha edilmesi zorunlu olan telefon görüşmelerine dair tape içeriklerini, Ahmet Acar aracılığıyla ismi tespit edilemeyen büro amiri, şube müdür yardımcısı ile polis memurları Hakan Coşkun ve Talip Karabulut’a tutanak ile zapt altına aldırdığı,
3) 16/07/2010 tarihinde, emniyetteki paralel yapı mensupları Adem Yalçınkaya ve Halit Şimşek ile birlikte Özel Kalem İdari Büro Amiri odasına gelerek mahkeme kararına aykırı olacak şekilde içeri girip 45 dakika içeride incelemelerde bulunarak mahkeme kararına muhalefet ettiği,
4) Akabinde, durumun polis memuru Hasan Gemalmaz tarafından Ömer Zeren'e bildirildiğini teknik takip nedeniyle öğrenmesi üzerine, Ömer Zeren’in odaya girip örgüt üyesi Mehmet Akif Eker tarafından odada bulunan lenova bilgisayara yüklenen ses kayıtları, 'Özel İleti' başlıklı belge ve diğer belgelerin ifşa edileceği endişesiyle odaya acilen örgüt üyeleri Hasan Özkan, Yavuz Sarıoğlu ve Özkan Kavukçu’ya mühürlettiği,
5) CMK’nun 116, 117, 118, 119, 150 ve 121. maddelerine aykırı olarak el koyma ve mühürleme işlemi yaptığı,
-----
6) Ömer Zeren'in avukatı Hasan İşgüzar ile 16/07/2010 tarihinde saat 22:48 sıralarında yaptığı telefon görüşmesinde, mahkeme kararına muhalefet etmek ve hürriyeti tahdit suçlarına ilişkin ilgililer hakkında tutanak düzenleneceğinden bahsedildiğini dinlemeyi yapan kolluk görevlilerinden öğrenmesinin ardından, Hasan Özkan, Levent Gökbulut ve Mehmet Ziya Yılmaz’a 17/07/2010 tarihli (01:50) tutanağı tutturup tedbir aldığı gibi Ömer Zeren hakkında idari yönden işlem yaptırmak amacıyla tutanağı Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderttiği,
7) Muharrem Durmaz ve Zeki Güven'in, görevlerinden alınmalarına neden olan 'Özel İleti' başlıklı belgenin Ömer Zeren tarafından hazırlandığını basın mensuplarından öğrendiklerini ve aldıklarını beyan etmelerine rağmen, ilgili basın mensuplarının isimlerinin tespitine ilişkin sorular sormadığı gibi, bu iddianın doğruluğuna ilişkin araştırma yapmadığı,
8) Bahsi geçen belgenin sahte olup olmadığı yönünde bir bilirkişi incelemesine dahi gerek görmeden, Ömer Zeren’in kullanmış olduğu GSM hat numaralarının tespitine yönelik, emniyetteki paralel yapı mensubu Organize Şube Müdürü Ahmet Taşdemir’e talimat yazdığı,
9) Herhangi bir somut delil olmadığı hâlde, tamamen beyana dayalı olarak Ömer Zeren’i Ankara İl Emniyet Müdürü Orhan Özdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'örgüt yöneticisi’ konumuna getirdiği, akabinde CMK 250. maddesi ile görevli Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden Ömer Zeren'in kullanmış olduğu GSM hatlarına ilişkin teknik takip talebinde bulunduğu,
10) Orhan Özdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CMK 64/6 maddesi uyarınca özel bilirkişi raporu aldırılması yönünde uzman bilirkişi Osman Akman ile görüşen Ömer Zeren'in, suç unsuru içermemekle birlikte imha edilmesi zorunlu olan görüşmelerine ilişkin tapelerden, 15/07/2010 tarihli saat 12:35 de yapılan görüşme tapesinin ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, kamu ihalelerine fesat karıştırma yönünden yargı görevini yapanı etkileme’ suçunun işlendiğine gerekçe yaparak, Ankara CMK 250. madde ile yetkili ve görevli nöbetçi hâkimliğinden 16/07/2010 tarihinde arama ve el koyma talebinde bulunduğu hâlde, söz konusu görüşme tapesinin soruşturma dosyasına 22/07/2010 tarihinde konulduğu,
11) Mehmet Akdeniz tarafından Ömer Zeren aleyhine verilen 21/07/2010 tarihli dilekçeyi 2010/332 sayılı soruşturma dosyasına koyup Örgüt faaliyeti kapsamına aldığı ve Ömer Zeren'i tutuklatmak amacıyla yaptığı algı operasyonunda kullandığı,
12) Ömer Zeren'in, Özel Kalem Büro Amirliğinde çalıştığı dönemde geçici görevli sıfatı ile kullandığı belirtilen odada bulunan lenova bilgisayarda kayıtlı 'Özel İleti' başlıklı belge ile bir kısmı ses kayıtlan ve belgelerin, 24/06/2010 tarihinde saat 12.16 sıralarında bilgisayara taranarak kaydedildiği raporlarda tespit edildiği hâlde, Ömer Zeren’e ait HTS kayıtlarına göre 24/06/2010 tarihinde saat 11.17 ila 12.56 arasında İdari Büro Amiri odası olmak bir yana Ankara Emniyet Müdürlüğünde olmadığı hususunu görmezden gelerek, söz konusu belgenin Ömer Zeren tarafından hazırlandığını iddia ettiği, (oysa odanın diğer kullanıcısı olan Mehmet Akif Ekerim belirtilen zaman diliminde odada bulunduğu HTS kayıtları ve Özel Kalem Sekreteryasının tuttuğu liste ile sabit olup, adı geçenin ifadesinde belirtilen saatte odada bulunmadığını belirttiği)
13) Soruşturmaya mesnet teşkil eden ’Özel İleti’ başlıklı belgenin, Ömer Zeren’e ait arama yapılan hiçbir yerde bulunmadığı, Ömer Zeren’in ayrıldığı tarihten sonra bir tarihte bilgisayara yüklendiği, İdari Büro Amiri odasında fiilen çalışan görevlinin Mehmet Akif Eker olduğu şeklindeki Ömer Zeren'in beyan ve şikâyetleri ile ilgilenmeyip gereğine tevessül etmediği, suç delili ile ilgili Mehmet Akif Eker hakkında şüpheli sıfatı ile hiçbir işlem yapmadığı, el koyma ve arama işlemleri esnasındaki kamera kayıtlanın da dikkate almadığı,
-----
14) Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/07/2010 tarihli kararı ile arama ve el koyma talebinin reddedilmesi üzerine, Mehmet Akif Eker tarafından bilgisayara yüklendiği sabit olan ses kayıtlan ile 'Özel İleti’ başlıklı belge ve diğer belgelerin bulunduğu bu oda ile Ömer Zeren’in ilişkisini kurmak için, 2. kez arama ve el koyma talebinde bulunduğu, ilgili hâkimi yanıltmak maksadıyla gerekçe olarak da Ömer Zeren’in eksik bilgi vererek daha önce geçici olarak kullandığını söylediği odadan bahsetmediğini tutanağa bağlayarak, 16/07/2010 tarihli sahte tutanağı düzenlediği gibi odayı da mühürlettiği şikâyetçiye iftira attığı,
15) Söz konusu odaya ilişkin arama talebi Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/07/2010 tarihli kararı ile reddedildiği hâlde, odanın incelenmesi ve daha sonrasında mühürlenmesi aşamalarında yasal zorunluluk olmasına rağmen, Ömer Zeren’i hazır etmeden içeri girip 45 dakika kaldıktan sonra mühürlettiği, ertesi gün söz konusu oda için arama kararı aldığı hâlde, arama işlemine katılmadığı,
16) Polis memurlarına, 'İdari Büro Amiri odasının mühürlendiği, bu aşamadan itibaren Ömer Zeren’in söz konusu odadaki mührü bozmaya kalkıştığı, hizmet binasına özel televizyon kanal muhabirlerini sokarak çekim yaptırdığı, yapılan işlemin usulsüz olduğunu söyleyerek bir tutanak düzenlemek suretiyle mühür altına alınan odaya girmeye çalıştığı, aynı gece yetkisi olmadığı hâlde, Foto Film Şube Müdürlüğü personelini aynı yere çağırarak çekim yaptırmak istediği' şeklinde 07/07/2010 tarihli tutanağın düzenlenmesi talimatı vererek Ömer Zeren’in 2 ayrı disiplin cezası almasını sağladığı,
17) Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmeden önce Ömer Zeren hakkında suç algısı oluşturabilmek için, adı geçenin geçmiş soruşturma dosyalarına ilişkin karar örneklerini istediği, şikayetçinin serbest bırakılmasının ardından, tutuklanması talebiyle itirazda bulunduğu,
18) 28/07/2010 tarihinde tutuklanan Ömer Zeren hakkında, teknik takip çalışmalarına tutuklama üzerine son verdirmeyip 21 gün daha devam ettirdiği,
19) Ömer Zeren ve Avukatı Mücahit Topaloğlu'nun soruşturmayla ilgili olarak;
-Ses dosyalarının, ses kaydı alınmak suretiyle iki farklı birime incelettirilmesi,
-Söz konusu bilgisayarda ele geçirilen ses kayıtlarının montaj olup olmadığı hususunda araştırma ve tespit yapılması,
-Bilgisayara taranmak suretiyle yüklendiği belirtilen belgelerin, odada bulunan tarama cihazında inceleme yapılmak suretiyle vâki taramanın hangi cihaz üzerinden yapıldığının tespiti,
-'Özel ileti' belgesinin idari büroda bulunan printerdan taranarak bilgisayara yüklenilip yüklenilmediğinin tespiti,
-İkisi kendi adına birisi eşi adına kayıtlı olup kendisinin kullandığı 3 adet telefonuna ait HTS raporlarının getirilerek iddia edilen zamanlarda nerede olduğunun tespiti,
-Muharrem Durmaz imzalı ve 'Gizli' ibareli 5 adet belgenin hangi birimlerde ve hangi emniyet personelinin kontrolünde olduğunun, bu belgelerin Ankara Emniyeti Özel Kalem Amirliği’ne giriş olup olmadığının tespiti,
-'Gizli' ibareli 5 adet belgenin asıllarının temin edilerek bu belgelerin 'Özel İleti1 başlıklı belge ile karşılaştırılması konusunda uzman bilirkişi incelemesi yaptırılması,
-Özel İleti' başlıklı belgenin herhangi bir yerde kullanılıp kullanılmadığının ve hukuken geçerli bir belge olup olmadığının tespiti,
-24/06/2010 ve 28/06/2010 tarihlerinde bilgisayara yüklendiği iddia edilen belgelerin doğrudan Polnet Ağı veya internet ağı ile yüklenip yüklenmediğinin tespiti,
-Aynı tarihler arasında ikametgahı ve çalışmış olduğu yerde kullanmış olduğu bütün sabit hatların görüşme kayıtlarının temin edilmesi,
-----
-Orhan Özdemir ile ilgili Özel Bilirkişi Raporu alınması sürecinde ismi geçen kişilerin tanık olarak ifadelerinin alınması,
-Özel Kalem Müdür Yardımcısı odasında yapılan aramada el konulan bütün materyal üzerinde tarafsız bir kurum tarafından inceleme yaptırılması,
-24/06/2010 ila 28/06/2010 tarihleri arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Amirliği Müdüriyet Makamına ait kamera kayıtlarının istenilmesi,
Şeklindeki şüpheli lehine delillerin toplanması taleplerini yerine getirmediği gibi yazılı taleplere rağmen CMK 153/3 maddesi kapsamında avukatlara verilmesi gereken İnceleme Raporlarını da mahkeme kararlarına muhalefet ederek vermediği,
20) Arama ve el koyma aşamasında yapılan kamera çekimlerine ilişkin görüntülerin verilmesi talebini, önce tutanaklarda Ömer Zeren’in imzası bulunmadığı gerekçesiyle, sonra da 'kamera kaydının bulunduğuna ilişkin bir bilgiye rastlanılmadığı' şeklindeki gerekçeyle reddettiği,
21) Ömer Zeren hakkında ikinci kez teknik takip kararı verilmesi için Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi Kadir Kayan'a talimat verdiği,
22) Yeni delilleri görmezden gelerek tutukluluk halinin devamı yönünde talepte bulunduğu,
23) 16 Temmuz Cuma gününü 17 Temmuz Cumartesine bağlayan gece 00.30'da (İdari Büro Amirliği odasının mühürlenmesinden 2,5 saat sonra) odada herhangi bir arama ve el koyma işlemi yapılmadan 8 saat öncesinde, 'Ömer Zeren'in odasında arama yapıldığı ve sahte ihbar mektubu hazırladığı’ şeklinde Star Gazetesinin internet sitesinde haber yayınlanması üzerine, Ömer Zeren'in haberden sorumlu gazeteci Zafer Kütük hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili olarak, soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılması için yoğun çaba sarfettiği, buna göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazdığı 22/09/2010 tarihli yazıda "Yazınız ekinde gönderilen ve Özdemir’in Özel Kaleminde yasa dışı ortam dinlemesi kayıtları çıktı' başlıklı haber içeriğinde, söz konusu arama işlemlerine ilişkin elde edilen delillerin ayrıntılarından söz edilmediği, sadece bir kısım verilerin elde edildiği belirtildiğinden haber içeriğinin soruşturmamızın gizliliğini ihlal etmediği kanaatine varılmış olup, bu hususta takdirin C. Başsavcılığınıza ait olduğu düşünülmüştür." şeklinde ifadelere yer verdiği,
24) Özel yetkisinin kaldırılmasının ardından, dosyayı devralan Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Bayyurt’a mağdur sıfatıyla ifade verdiği,
UYAP bilişim sisteminde yapılan sorgulamada şüpheli Cemil TUĞTEKİN hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan işlem kaydı bulunduğu, ancak şu aşamada bu dosyada/dosyalarda yer alan bilgilere UYAP üzerinden yapılan sorgulamada ulaşma imkanı olmadığı, kovuşturma izni verilen 17/12/2020 tarihli 2020/400 Esas, 2020/1068 Karar numaralı karardaki mevcut delillerin bir bütün olarak ele alınması gerektiği, bu anlamda "dosyaların birleştirilmesinin gerekip gerekmediği, isnat edilen eylemlere ilişkin fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği" hususlarına ilişkin değerlendirmenin yargılama makamlarınca yapılması gerektiği kanaatine varılmakla, şüphelinin kovuşturma iznine konu tüm eylemleri yönünden son soruşturma açılması talepli iddianamede, sevk maddelerine yer verilmiş olup, mevcut delil durumu itibariyle şüphelinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle Ömer ZEREN’in mağduriyetine sebep olarak zincirleme suç şeklinde Görevi Kötüye Kullanma; Ömer ZEREN’e yönelik kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetki kötüye kullanılarak haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi; Emniyetteki paralel yapı mensuplarına emir ve talimatlar vererek Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme; Hukuka Aykırı Olarak Arama yaparak Ömer ZEREN’e yönelik haksız arama, yukarıda
-----
12 ve 14. maddelerde belirtilen eylemler ile gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemek suretiyle Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği; 14. maddede belirtilen eylem ile fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak İftira ve Ömer ZEREN'in gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına sebep olarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil bulunduğu,
III- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararı ile meslekten ihraç edilen (34074) Cemil TUĞTEKİN ve (34000) Hüseyin GÖRÜŞEN hakkında I ve II. madde başlıkları altında belirtilen eylemlerinin yanı sıra;
1) Paralel yapının emniyetteki yöneticilerinden Muharrem Durmaz ve Zeki Güven'in 01/07/2010 tarihinde Hüseyin Görüşen’e verdikleri beyanlarına ilişkin hiçbir araştırma yapılmasına gerek görmeden, doğrudan adı geçenlerin beyanlarına itibarla 'özel ileti' başlıklı sahte belgeyi hazırlayanın Ömer Zeren olduğunu ilan ettikleri,
2) Ömer Zeren’i meslek hayatında hiç görev yapmadığı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Özel Kalem Amiri olarak gösterdikleri,
3) Ömer Zeren ile Aydın Karakoçlu adlı kişi arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesi, yine Ömer Zeren’in amiri konumunda olan Emniyet Müdürü Kirami Çelik ile Ankara Emniyet Müdürlüğünün görev alanına ilişkin işlemlerle ilgili olan ve suç unsuru içermemekle birlikte imha edilmesi zorunlu olan telefon görüşmelerine dair tape içeriklerini, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kamu ihalelerine fesat karıştırma ve bu suçlara ilişkin suç delillerini gizleme ve değiştirme’ suçlarına gerekçe yaptıkları anlaşılmakla,
Şüphelilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle Ömer ZEREN’in mağduriyetine sebep olarak zincirleme suç şeklinde Görevi Kötüye Kullanma eylemine devam ettikleri yönünde kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil bulunduğu,
IV- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararı ile meslekten ihraç edilen (33990) Süleyman İNCE hakkında;
1) Yukarıda anlatılan suç örgütünün yargı içerisindeki mensuplarından olup kendisine verilen talimatı zaman kaybetmeksizin yerine getirdiği,
2) Hayali bir suç örgütü içerisinde faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle kolluk görevlileri tarafından düzenlenen sahte raporda adlan geçen Hilmi Yıldırım ve Murat Çirkin sahte isimlerine ilişkin, gerçekte Ömer Zeren adına kayıtlı (0532 317 08 65) numaralı GSM hattı ile (357173016979480) imei numarasıyla kullandığı cep telefonunun iletişim tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi yönünde mevzuata aykırı şekilde karar verdiği,
3) Yine bu karardan 1 yıl sonra, 2010/332 sayılı soruşturma Orhan Özdemir ve Ömer Zeren’in tutuklanması sonrasındaki tahliye kararlarının tamamında muhalif olarak yer aldığı,
UYAP bilişim sisteminde yapılan sorgulamada şüpheli Süleyman İNCE hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan işlem kaydı bulunduğu, ancak şu aşamada bu dosyada/dosyalarda yer alan bilgilere UYAP üzerinden yapılan sorgulamada ulaşma imkanı olmadığı, kovuşturma izni verilen 17/12/2020 tarihli 2020/400 Esas, 2020/1068 Karar numaralı karardaki mevcut delillerin bir bütün olarak ele alınması gerektiği, bu anlamda "dosyaların birleştirilmesinin gerekip gerekmediği, isnat edilen eylemlere ilişkin fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği" isnat edilen eylemlere ilişkin fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği hususlarına ilişkin değerlendirmenin yargılama makamlarınca yapılması gerektiği kanaatine varılmakla, şüphelinin kovuşturma iznine konu tüm eylemleri yönünden son soruşturma açılması talepli iddianamede, sevk maddelerine yer verilmiş olup, mevcut delil durumu itibariyle şüphelinin görevinin
-----
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle Ömer ZEREN’in mağduriyetine sebep olarak zincirleme suç şeklinde Görevi Kötüye Kullanma; Ömer ZEREN'e yönelik kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetki kötüye kullanılarak haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yargı içerisindeki mensuplarından biri olarak hareket ederek kendisine verilen talimatı zaman kaybetmeksizin yerine getirmek suretiyle Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarını işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil bulunduğu,
V-Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararı
ile meslekten ihraç edilen (34884) Yıldırım BAYYURT hakkında;
1) İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in liderliğini yaptığı emniyet içerisindeki paralel yapının mensuplarından olan, istihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Durmaz tarafından düzenlenen 'Özel İleti’ başlıklı sahte belgeyi, Ömer Zeren’in düzenlediği iddiasıyla, adı geçen hakkında ’özel belgede sahtecilik, iftira, yargılama görevini yapanı etkileme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından iddianame düzenlediği,
2) Ömer Zeren’in Özel Kalem Büro Amirliğinde çalıştığı dönemde, geçici görevli sıfatı ile kullandığı belirtilen odada bulunan lenova bilgisayarda kayıtlı Özel İleti' başlıklı belge ile bir kısmı ses kayıtları ve belgelerin, 24/06/2010 tarihinde saat 12.16 sıralarında bilgisayara taranarak kaydedildiği raporlarda tespit edildiği hâlde, Ömer Zeren’e ait HTS kayıtlarına göre 24/06/2010 tarihinde saat 11.17 ile 12.56 arasında İdari Büro Amiri odası olmak bir yana, Ankara Emniyet Müdürlüğünde olmadığı hususunu görmezden gelerek, söz konusu belgenin Ömer Zeren tarafından hazırlandığını iddia ettiği, (oysa odanın diğer kullanıcısı olan Örgüt üyesi Mehmet Akif Eker'in belirtilen zaman diliminde odada bulunduğu HTS kayıtlan ve Özel Kalem Sekreteryasının tuttuğu liste ile sabit olup, adı geçenin ifadesinde belirtilen saatte odada bulunmadığını belirttiği),
3) İddianamede Ömer Zeren’e ait HTS raporları ile örgüt üyesi Mehmet Akif Eker’in ifadesine yer vermediği,
4) Uhdesinde bulunan soruşturma dosyasını 9 ay boyunca işlemsiz bıraktığı,
5) 13. Ağır Ceza Mahkemesince 25/06/2013 tarihinde görevsizlik kararı verilmesi sonrasında, hiçbir yetkisi ve görevi olmadığı hâlde, basın muhabiri Tolga Şardan'ın usule aykırı olarak ifadesini UYAP harici aldığı,
6) Hakkında aynı soruşturma sonunda iddianame düzenlediği, Murat Çetiner'in 'mektup 1' adlı ses dosyasının içerisindeki seslerin kendisine ait olup olmadığına ilişkin kendisine ait asıl sesiyle mukayese yapılması yönündeki talebi ile 'Özel İleti' belgesine benzer bir fotokopi belgesini Murat Öztürk isimli arkadaşından aldığını, bu nedenle adı geçen arkadaşının tanık olarak dinlenmesi taleplerini yerine getirmediğini,
7) Soruşturma dosyasının müştekisi Zeki Güven'i soruşturma dosyasından çıkardığı,
8) Ömer Zeren tarafından 14/11/2012 tarihinde kendisine teslim edilen bilirkişi raporuna yer vermeden iddianame tanzim ettiği,
UYAP bilişim sisteminde yapılan sorgulamada şüpheli Yıldırım BAYYURT hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan işlem kaydı bulunduğu, ancak şu aşamada bu dosyada/dosyalarda yer alan bilgilere UYAP üzerinden yapılan sorgulamada ulaşma imkanı olmadığı, kovuşturma izni verilen 17/12/2020 tarihli 2020/400 Esas, 2020/1068 Karar numaralı karardaki mevcut delillerin bir bütün olarak ele alınması gerektiği, bu anlamda "dosyaların birleştirilmesinin gerekip gerekmediği, isnat edilen eylemlere ilişkin fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği" isnat edilen eylemlere ilişkin fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği hususlarına ilişkin değerlendirmenin yargılama makamlarınca yapılması gerektiği kanaatine varılmakla, şüphelinin kovuşturma
-----
İznine konu tüm eylemleri yönünden son soruşturma açılması talepli iddianamede sevk maddelerine yer verilmiş olup, mevcut delil durumu itibariyle şüphelinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle Ömer ZEREN’in mağduriyetine sebep olarak zincirleme suç şeklinde Görevi Kötüye Kullanma; yukarıda 2. maddede belirtilen eylem ile Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği; suçunu işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil bulunduğu,
VI- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararı ile meslekten ihraç edilen (34074) Cemil TUĞTEKİN ve (34884) Yıldırım BAYYURT (34884) hakkında II ve IV. madde başlıkları altında belirtilen eylemlerinin yanı sıra;
1) Bu olay nedeniyle Ömer Zeren hakkında idari soruşturma yürütülerek, sahte belge hazırladığı iddiasıyla meslekten men ve ayrıca 16 ay kademe durdurma cezalarının alınmasını sağladıkları gibi, Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmesini engelledikleri,
2) 3’üncü yargı paketinin yürürlüğe girmesinin ardından, örgüt adına yapmış oldukları eylemlerin ifşa olmaması için Ömer Zeren ile Murat Çetiner hakkında yürüttükleri soruşturma dosyasını ilgili savcılığa yollamayıp, TMK 10. madde kapsamında kendi ellerinde tutabilme adına, soruşturma dosyası ile hiçbir ilgisi olmayan başka soruşturmalara ait, Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen ve içerisinde örgüt şeması, görüntülü ve sesli takip kayıtları ile buna benzer daha birçok detay bulunan 159 sayfalık jandarma fezlekesini, soruşturma kapsamına aldıkları, bunun da ötesinde PKK terör örgütüne yönelik olduğu anlaşılan başka soruşturma dosyalarına ait bilgi ve belgelere ilişkin evrakları da soruşturma dosyası kapsamına aldıkları,
Bu suretle şüphelilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle Ömer ZEREN’in mağduriyetine sebep olarak zincirleme suç şeklinde Görevi Kötüye Kullanma eylemine devam ettikleri, Ömer ZEREN’e yönelik 1. maddede belirtilen eylem ile fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak İftira ve Ömer ZEREN’in tutuklanmasına sebep olarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil bulunduğu,
Orhan Özdemir hakkında yürütülen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/332 ve 2009/625 sayılı soruşturmalarıyla ile ilgili olarak;
VII- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararı ile meslekten ihraç edilen (34074) Cemil TUĞTEKİN hakkında;
1) 04/12/2009 tarihinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen isimsiz imzasız ihbar mektubu içeriğinde adı geçen ve 2009/625 sayılı soruşturmada şüpheli sıfatı bulunan, hakkında teknik takip yapılmak üzere araştırma ve inceleme yapılan Kayseri Organize Şube Büro Amiri Mustafa Cihat Yapıcı’yı şüpheli olarak dinlemediği, hakkında dava açmadığı gibi takipsizlik de vermediği, dosyadan buharlaştırdığı, daha da dikkat çekici olarak soruşturma dosyasını adli kolluk amiri olarak bizzat yürütmesini sağladığı gibi, tanık olarak ifadesini aldığı, düzenlediği ihale inceleme tutanağının ardından Orhan Özdemir’i tutuklamaya sevk ettiği,
2) 'Kayseriden Bir Grup Emniyet Mensubu' başlıklı ihbar mektubunun kendisine gönderilmesinden 10 gün sonra Orhan Özdemir'i tutuklamaya sevk ettiği,
3) Orhan Özdemir ile Türker Horoz arasında geçen 24/04/2010 tarihli görüşme içerik itibariyle suç unsuru içermediği gibi tarih itibariyle dinleme kararının sona erdiği 15/03/2010 tarihinden sonrasına tekabül etmesi nedeniyle yok hükmünde olduğunu görmezden gelerek soruşturma dosyasında muhafaza ettiği,
-----
4) Orhan Özdemir tarafından tanık olarak gösterilen Tuncay Yalçınoğlu’nun hazır edilmesine rağmen dinlemediği, diğer tanıklar Aydın Karakoçoğlu, Kiramı Çelik ve Ömer Zeren'in de ifadelerini almadığı, adı geçenleri dosyada şüpheli yaptığı,
5) Teslim tesellüm tutanağında bilirkişi isimlerine yer vermeyerek, sadece l., 2., 3. Bilirkişi olarak imzalatmak suretiyle ve talimatla düzmece bilirkişi raporu hazırlattığı,
6) Orhan Özdemir aleyhine düzenlettiği bilirkişi raporunun ardından, 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/06/2010 tarihli serbest bırakma kararma itiraz ederek, istediği gibi karar çıkmasını sağlayacak mahkeme heyetini oluşturduktan sonra yakalama kararı çıkmasını sağladığı,
7) Orhan Özdemir'in görevden alınmasının ardından, önce birleştirdiği ilgisiz dosyaları 10 ayrı soruşturma olmak üzere ayırdığı,
UYAP bilişim sisteminde yapılan sorgulamada şüpheli Cemil TUĞTEKİN hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan işlem kaydı bulunduğu, ancak şu aşamada bu dosyada/dosyalarda yer alan bilgilere UYAP üzerinden yapılan sorgulamada ulaşma imkanı olmadığı, kovuşturma izni verilen 17/12/2020 tarihli 2020/400 Esas, 2020/1068 Karar numaralı karardaki mevcut delillerin bir bütün olarak ele alınması gerektiği, bu anlamda "dosyaların birleştirilmesinin gerekip gerekmediği, isnat edilen eylemlere ilişkin fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği hususlarına ilişkin değerlendirmenin yargılama makamlarınca yapılması gerektiği kanaatine varılmakla, şüphelinin kovuşturma iznine konu tüm eylemleri yönünden son soruşturma açılması talepli iddianamede, sevk maddelerine yer verilmiş olup, mevcut delil durumu itibariyle şüphelinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle Orhan ÖZDEMİR’in mağduriyetine sebep olarak zincirleme suç şeklinde Görevi Kötüye Kullanma; Orhan ÖZDEMİR’e yönelik dinleme kararının sonlandırılması gerekirken sonlandırılmayarak dinlemelere devam edildiği ve görüşme kayıtlarını dosyada muhafaza ederek kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetki kötüye kullanılarak haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi; yukarıda 5. madde de belirtilen eylem ile gerçeğe aykırı bilirkişi raporu hazırlatarak Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği; 3 ve 5. maddelerde belirtilen eylem ile fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak Orhan ÖZDEMİR’e yönelik İftira ve gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına sebep olarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil bulunduğu,
VIII- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı karan ile meslekten ihraç edilen (34659) Mustafa BİLGİLİ hakkında;
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararı vererek gönderdiği, 2009/39671 soruşturma dosyasının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/625 sayılı soruşturma dosyası ile irtibatlı bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verdiği,
Bu suretle şüphelinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle Orhan ÖZDEMİR ve Ömer ZEREN’in mağduriyetine sebep olarak zincirleme suç şeklinde Görevi Kötüye Kullanma suçunu işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil bulunduğu,
IX- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı karan ile meslekten ihraç edilen (33990) Süleyman İNCE hakkında; yukarıda IV. madde başlığı altında belirtilen eylemlerinin yanı sıra;
-----
Orhan Özdemir hakkında verilen yakalama kararının kaldırılmasının önüne geçmek ve bu kapsamda, muhalif oy kullanan Hâkim Musa Yeşil'in heyet dışı kalmasını sağlamak adına başka bir hâkim görevlendirilmesi talebinde bulunduğu,
Bu suretle şüphelinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle Orhan ÖZDEMİR’in mağduriyetine sebep olarak Görevi Kötüye Kullanma suçunu işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil bulunduğu,
X- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı karan ile meslekten ihraç edilen (35974) Dündar ÖRSDEMİR, (34184) Muhammet ALABAŞ, 40069) Dursun Ali GÜNDOĞDU, (33300) Gürcan ACAR, (37411) Ali ERTAN ve (37544) Abdulkadir ÇAKIR hakkında;
1) Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin tarafından Orhan Özdemir ve Ömer Zeren hakkında yürütülen soruşturmalarda, adil ve tarafsız muhakeme yapmak yerine, kendilerine verilen talimatla karar verdikleri kanaatini uyandırdıkları,
2) Orhan Özdemir hakkında 4 ay boyunca doğal heyet oluşumuyla karar vermedikleri,
UYAP bilişim sisteminde yapılan sorgulamada şüpheliler Dündar ÖRSDEMİR, Muhammet ALABAŞ, Dursun Ali GÜNDOĞDU, Gürcan ACAR, Ali ERTAN ve Abdulkadir ÇAKIR hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan işlem kaydı bulunduğu, ancak şu aşamada bu dosyada/dosyalarda yer alan bilgilere UYAP üzerinden yapılan sorgulamada ulaşma imkanı olmadığı, kovuşturma izni verilen 17/12/2020 tarihli 2020/400 Esas, 2020/1068 Karar numaralı karardaki mevcut delillerin bir bütün olarak ele alınması gerektiği, bu anlamda "dosyaların birleştirilmesinin gerekip gerekmediği, isnat edilen eylemlere ilişkin fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği" hususlarına ilişkin değerlendirmenin yargılama makamlarınca yapılması gerektiği kanaatine varılmakla, şüphelilerin kovuşturma iznine konu tüm eylemleri yönünden son soruşturma açılması talepli iddianamede, sevk maddelerine yer verilmiş olup, mevcut delil durumu itibariyle şüphelilerin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle Ömer ZEREN'in ve Orhan ÖZDEMİR’in mağduriyetine sebep olarak zincirleme suç şeklinde Görevi Kötüye Kullanma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yargı içerisindeki mensuplarından biri olarak hareket ederek adil ve tarafsız hareket etmek yerine kendilerine verilen talimatı zaman kaybetmeksizin talimat doğrultusunda yerine getirmek suretiyle Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarını işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil bulunduğu anlaşılmakla,
Yukarıdaki sevk maddeleri dikkate alınarak şüpheliler hakkında 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 89/2 maddesi gereğince SON SORUŞTURMANIN AÇILMASINA karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 25/02/2021
SERKAN KÖSE 125227
Cumhuriyet Savcısı E-İmzalıdır
Eki: 11 Adet klasör, 4 adet CD.

Paralel Yapı-25.02.2021-Ankara 11 sanık Emniyet md. Orhan Özdemir'e kumpas davası

(22 Aralık 2021, 13:18)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=15210    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
63.921.958