Tam
EskidenYeniye
 

CUMHURBAŞKANI GÜL´E ŞOK ÇAĞRI: 104. MADDEYİ ÇALIŞTIR

Anayasa Mahkemesi, CHP´nin anayasa değişikliklerinin iptali istemini önümüzdeki haftalarda karar bağlayacak. Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç CHP´nin başvurusundan sonraki günlerde yaptığı bir açıklamasında üç-beş maddenin iptal edilebileceğini belirtmişti. Hukukçular bu işaret üzerine, Anayasa Mahkemesi´nin 411 gibi çok yüksek bir oyla meclisten geçen başörtüsü kararını iptal etmesi ve 367 kararında olduğu gibi kendi yapısının ve HSYK´nın yapısının değiştirilmesine yönelik anayasa değişiklik maddelerini de iptal edeceğine, esasa girmemesi gerektiği halde buna gireceğine, hassas maddeleri iptal edeceğine, öncelikle de referandum sürecini durduracağına kesin gözle bakmaya başladılar. Kamuoyunda o günden bu yana bu kanaat yerleşti. Referandumun durdurulması durumu ilk defa yaşanacak. Böyle bir skandal karşısında hukukçulardan çeşitli çözüm önerileri geliyor. Son önerinin sahibi hukukçu Gökhan Bacık. Bacık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası´na göre bütün sistemin üstünde olan ve bütün ´devlet organlarının´ işleyişini gözetmekle yükümlü tek kurumun anayasa mahkemesi değil Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı ve Gül´ü 104. maddeyi çalıştırarak anayasa mahkemesinin kararına müdahale etmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Gül şu ana kadar olası bir yetki aşımı durumunda çıkacak iptal krizini çözmeye yönelik önerilerin tartışılmasına karşı olmadığını, konunun tartışılmasından yana olduğunu açıklamıştı.

Önceki haber title=Sonraki haber

CUMHURBAŞKANI GÜL´E ŞOK ÇAĞRI: 104. MADDEYİ ÇALIŞTIR

Anayasa Mahkemesi, CHP´nin anayasa değişikliklerinin iptali istemini önümüzdeki haftalarda karar bağlayacak. Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç CHP´nin başvurusundan sonraki günlerde yaptığı bir açıklamasında üç-beş maddenin iptal edilebileceğini belirtmişti. Hukukçular bu işaret üzerine, Anayasa Mahkemesi´nin 411 gibi çok yüksek bir oyla meclisten geçen başörtüsü kararını iptal etmesi ve 367 kararında olduğu gibi kendi yapısının ve HSYK´nın yapısının değiştirilmesine yönelik anayasa değişiklik maddelerini de iptal edeceğine, esasa girmemesi gerektiği halde buna gireceğine, hassas maddeleri iptal edeceğine, öncelikle de referandum sürecini durduracağına kesin gözle bakmaya başladılar. Kamuoyunda o günden bu yana bu kanaat yerleşti. Referandumun durdurulması durumu ilk defa yaşanacak. Böyle bir skandal karşısında hukukçulardan çeşitli çözüm önerileri geliyor. Son önerinin sahibi hukukçu Gökhan Bacık. Bacık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası´na göre bütün sistemin üstünde olan ve bütün ´devlet organlarının´ işleyişini gözetmekle yükümlü tek kurumun anayasa mahkemesi değil Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı ve Gül´ü 104. maddeyi çalıştırarak anayasa mahkemesinin kararına müdahale etmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Gül şu ana kadar olası bir yetki aşımı durumunda çıkacak iptal krizini çözmeye yönelik önerilerin tartışılmasına karşı olmadığını, konunun tartışılmasından yana olduğunu açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesi, 111 milletvekilinin 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun´un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini önümüzdeki haftalarda karar bağlayacak. Mahkeme başkanı Haşim Kılıç birkaç CHP´nin başvurusundan sonraki günlerde yaptığı bir açıklamasında üç-beş maddenin iptal edilebileceğini belirtmiş, buna AK Parti ve hukukçulardan büyük tepki gelmişti. Hukukçular bu işaret üzerine, Anayasa Mahkemesi´nin 411 gibi çok yüksek bir oyla meclisten geçen başörtüsü kararını iptal etmesi gibi kendi yapısının ve HSYK´nın yapısının değiştirilmesine yönelik anayasa değişiklik maddelerini de iptal edeceğine, esasa girmemesi gerektiği halde buna gireceğine, hassas maddeleri iptal edeceğine, öncelikle de referandum sürecini durduracağına kesin gözle bakıyorlar. Kamuoyunda o günden bu yana bu kanaat yerleşti. üzerine, mahkeme üyesi Fulya Kantarcıoğlu´nun ´içtihat´ yoluyla esasa girilip iptal edileceği izlenimi veren ses kaydındaki cümleleri geldi. Anayasa Mahkemesi´nin hukuk dışı kararına ilk ciddi tepki aynı mahkemede raportör olarak görev yapan Osman Can´dan geldi. Can hukuksuz kararın yok hükmünde olacağını açıkladı ve hükümeti , mahkemenin olası iptal kararını resmi gazetede yayımlamamaya çağırdı. Diğer bir öneri Hukukçu Mustafa Şentop´tan geldi. Şentop´a göre hükümet iptal kararı üzerine meclisi acilen toplayıp iptal edilen maddelerde bazı değişiklikler yaparak tekrar referandum paketine eklemeli ve referanduma gitmeli. Son olarak radikal bir öneri de diğer bir hukukçu Gökhan Bacık´tan geldi. Bacık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası´na göre bütün sistemin üstünde olan ve bütün ´devlet organlarının´ işleyişini gözetmekle yükümlü tek kurumun anayasa mahkemesi değil Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Gül´ü 104. maddeyi çalıştırarak anayasa mahkemesinin kararına müdahale etmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Gül şu ana kadar Osman Can´ın dile getirdiği görüş konusunda bir açıklama yapmış ve tartışmaya karşı olmadığını, konunun tartışılmasından yana olduğunu açıklamıştı. İşte Gökhan Bacık´ın görüşleri..

Anayasa Mahkemesi, bütün sistemin üstünde midir?

367 kararını bir başlangıç merkezi kabul edersek Anayasa Mahkemesi, yakın zaman içinde adım adım kendisini mutlak, aldığı kararlar yanlış ve usule aykırı bile olsa sorgulanamaz bir konuma getirmiştir. Aslında olup biteni daha basit ifade etmek yerinde olacaktır: Demokratikleşmeye, normalleşmeye direnen statüko, mahkeme üzerinden keyfi ve sınırsız yorum yoluyla savunma yapmaktadır. Mahkeme, benim kararlarım ne olursa olsun herkesi bağlar diyerek her türlü sonsuz ve sınırsız yorum ile siyasi kararlar almaktadır. Bir bakıma fiilen Anayasa Mahkemesi hiçbir yasal ve anayasal kuralı tanımaz halde kendisine namütenahi bir hareket ve yetki alanı yaratmıştır. Bu şu anlama geliyor: Mahkeme, artık istediği konuda istediği biçimde karar alır. Demokratik yollardan ümidini kesen sivil uzantılar ise Anayasa Mahkemesi´nin siyasal sistemin bütününün en üstünde bir yerde olduğunu iddia etmektedirler. Bu görüşe göre Anayasa Mahkemesi sistemin en üstünde her şeyi kontrol etmeye muktedir bir kurumdur. Ancak iki temel soru ile Türkiye karşı karşıyadır: 1. Anayasa Mahkemesi, bütün sistemin üstünde midir? 2. Anayasa Mahkemesi anayasal düzene ve uyuma aykırı eylemde bulunursa ne yapılmalıdır? İlk olarak hemen belirtmek gerekiyor ki Anayasa Mahkemesi, Türk idari ve siyasal sisteminin en üstünde bir yerde değildir. Anayasa, mahkemeye ancak yasamanın anayasaya uygunluk denetimini yapmasına izin verir. Dolayısıyla bazılarının iddia ettiği gibi Anayasa Mahkemesi, bütün düzenden, siyasal sistemden sorumlu değildir. Mahkeme ancak usulüne uygun olarak yasama faaliyetlerini usul ve içerik açısından denetler. Mahkemenin bütün sistemin işleyişine nazır bir yerde olduğunu iddia etmek mümkün değildir.

Anayasası´nın 104. maddesine göre cumhurbaşkanının en tepede yer alması

Peki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası´na göre bütün sistemin üstünde olan ve bütün ´devlet organlarının´ işleyişini gözetmekle yükümlü kurum kimdir? TC Anayasası´nın 104. maddesi bu yetkiyi ve konumu açıkça cumhurbaşkanına vermiştir. İlgili madde, cumhurbaşkanına ithafen şöyle demektedir: ´Anayasa´nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.´ Bu madde açıkça anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının uyumlu ve düzenli çalışmasını gözetmek yetkisini cumhurbaşkanına vermektedir. Yani Anayasa Mahkemesi de dahil bütün kurumların üstünde olarak onları uyum ve düzen açısından gözetebilecek kişi cumhurbaşkanıdır.Asıl önemli olan Anayasa´nın 104. maddesi bize yukarıdaki ikinci soru hakkında da cevap vermektedir. Anayasa´nın bu maddesine göre cumhurbaşkanı ´devlet organlarının´ anayasal düzen ve uyuma göre işlemesini gözetir. Devlet organları içinde Anayasa Mahkemesi de bulunmaktadır. Açık ifade edersek Anayasa Mahkemesi´nin anayasal düzen ve uyum içinde işlemesini gözetmek hakkına cumhurbaşkanı sahiptir. Burada üzerinde durulması gereken iki kavram ´düzen ve uyum´ olmalıdır. ´Uyum´ devlet organlarının birbirinin yetki alanına girmeden Anayasa´nın emrettiği biçimde iş görmesidir. Mesela Anayasa Mahkemesi kendini yasa koyucu yerine koyamaz. Yaparsa bu, anayasal uyumu ihlal anlamına gelir. ´Düzen´ ise her bir devlet organının işleyişini Anayasa´nın belirttiği biçimde yapmasıdır. Mesela yine Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerinin içeriğine bakmaya kalkarsa Anayasa´nın belirttiği düzeni ihlal eder.

Cumhurbaşkanı hangi durumda devreye girer

104. maddeden Anayasa Mahkemesi´ne yönelik pratik çıkacak sonuç şudur: Eğer Anayasa Mahkemesi, sıradan bir devlet organı olarak, eğer Anayasa´nın belirlediği düzen ve uyuma göre işlev görmese cumhurbaşkanına anayasal bir görev doğmaktadır. Sorunu daha açık ifade edelim: Eğer Anayasa Mahkemesi, Anayasa´ya aykırı faaliyette bulunursa, mesela yetkisi olmadığı halde anayasa değişikliğini içerik açısından bozarsa, cumhurbaşkanı 104. maddeden kaynaklanan yetki ile müdahil olmalıdır. 104. madde açıkça cumhurbaşkanına devlet organlarının anayasal düzen ve uyuma göre çalışıp çalışmadığını gözetme yetkisi vermiştir. Böyle bir gözetme yetkisini cumhurbaşkanına verip ona takdir yetkisi vermemiş olmak mantıksız olacağına göre cumhurbaşkanı re´sen devlet organlarının anayasal düzen ve uyuma göre çalışıp çalışmadığına karar verecektir. Zaten Türk Anayasası´na göre cumhurbaşkanı kanunda belirtilmeyen yetkileri re´sen kullanılır. Ayrıca yine Anayasa´ya göre cumhurbaşkanının re´sen kullandığı yetkiler yargısal yolla denetlenemez. Bir kimseye ´anayasa uygulamak, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek´ yetkisini verip takdir yetkisi verilmediğini düşünmek hukuk mantığı açısından tutarlı bir yaklaşım değildir.

Cumhurbaşkanının devreye girmesi Osman Can formülünden daha pratik

Anayasa´nın 7. maddesi ´Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi´nindir. Bu yetki devredilemez´ demektedir. Ancak Anayasa Mahkemesi, geçen süreç içinde adım adım bu yetkiye kendini ortak ilan etmiştir. Fiilen Anayasa Mahkemesi pek çok diğer maddenin yanında temel olarak Anayasa´nın 7. maddesini ihlal etmektedir. Bu süreç bütün Türk siyasal sistemi açısından bir tür kaosa yol açabilir. En kötüsü, bu süreç TBMM´nin yetkisiz ve işe yaramaz bir kuruma dönüşmesine meydan verebilir. Meclis´in yasama yetkisine mahkeme yoluyla ortak olmak bir tür ´sürekli darbe´ durumu doğuracaktır. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can, yerinde ve haklı olarak, bu sürecin muhtemel zararlarına işaret ederek Meclis´in direnme hakkından bir yöntem olarak bahsetmiştir. Ancak Meclis´in direnmesi fiilen salt AK Parti direnişi olarak yorumlanacaktır. Böyle bir direnişe MHP dahil başka bir partinin katılması mümkün görünmemektedir. Halbuki Anayasa bu konuda genel de olsa bir düzenleme öngörmektedir. Eğer Anayasa Mahkemesi yerleşik usul ve kanunları ihlal ederse görev cumhurbaşkanına düşmektedir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 104. maddenin kendisine verdiği yetkiye dayanarak olası bir ihlal durumunda bunu en azından kamuoyuna ilan etmelidir! 104. maddeye dayanarak Cumhurbaşkanı, Anayasa´nın uygulanmasına sahip çıkmalıdır. Eğer Mahkeme, Anayasa´nın belirlediği düzen ve uyuma aykırı iş yaparsa bunu tespit etmelidir. ( Gökhan Bacık, Zirve Üniversitesi / Zaman)

(19 Haziran 2010, 14:50)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

´Anayasa Mahkemesinin olası iptal kararına yönelik manşetlerimiz

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=1916    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö Yöneticilerine 128 Yıl Hapis

24.03.2022 14:56 Adana, Ankara, Afyon, Gaziantep, İstanbul ve Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalarda 14 sanığa toplam 128 yıl ha..
Tamamı 24.3.2022

Karlov Suikastı: Cezalar Onandı

23.03.2022 10:41 Ankara'da, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davada verilen ..
Tamamı 23.3.2022

MİT Tırları Kumpası: 3 Hapis

24.03.2022 12:56 Adana ve Hatay'da, MİT'e ait tırların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca durdurulmasına ilişkin ana davadan dosyası ayrılan 7 sanığın Yargıtayda yargılandığı davada karar açıklandı. 9 Mart'ta ilk derece mahk..
Tamamı 24.3.2022

Fetö Casuslarına 165 Yıl Onandı

23.03.2022 10:51 Ankara'da, FETÖ/PDY üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör şüphelisinin soruşturma ve yakalama bilgilerini rüşvetle sızdırdığı suçlamasıyla aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Ad..
Tamamı 23.3.2022

Halkbank Kumpasçısı: Hapis Onandı

24.03.2022 15:40 Ankara'da, Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu. 15 Şubat'ta Ankara 1..
Tamamı 24.3.2022

Islak İmza Kumpası davası

24.03.2022 14:30 İstanbul'da, Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (Fetö) Adli Tıp yapılanması kapsamında 'ıslak imzalı belgede' dönemin askeri görevlilerine kumpas kurduğu iddiasıyla 18 sanığın tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. 9..
Tamamı 24.3.2022

Güncel Fetö Yapılanmasına Dava

24.03.2022 14:30 Ankara'da, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 5 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün Karaman, Konya ve Ankara'da yeniden örgütlenmeye başladığı, evler açarak örgütsel toplantılar yaptığı, cezaevlerinden tah..
Tamamı 24.3.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

22.03.2022 14:55 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 22.3.2022

Odatv Yargısı Yargılanıyor

22.03.2022 14:55 Ankara'da, İstanbul'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından Odatv soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan eski 33 hakim ve savcının, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kıl..
Tamamı 22.3.2022

Yeğen Gülen'e İtiraf İndirimi

Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. 7 Mart'ta Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada cumhur..
Tamamı 23.3.2022

YARSAV Başkanının Hapsi Onandı

23.03.2022 15:14 Ankara'da, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edilmesi Yargıtay tarafından oybirliğiyle onandı. 9 M..
Tamamı 23.3.2022

Vodafone Arena: Müebbetler Bozuldu

24.03.2022 14:13 İstanbul'da, 15 Temmuz ihanet girişiminde TV yayınlarını kesmek için Vodafone Stadı'na inen helikopter pilotlarının aldığı ağırlaşmış müebbet hapis cezalarının Yargıtay'dan dönmesi üzerine yeniden yargılama yapılmasına..
Tamamı 24.3.2022

Zırhlı Tugay: Darbe Cezaları Değişti

24.03.2022 11:14 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 26 sanıklı davada haklarında verilen hükümler Yargıtay tarafından bozu..
Tamamı 24.3.2022

FETÖ Medya Yapılanması davası

23.03.2022 15:44 İstanbul'da, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 8 Mart 2018 tarihinde karara bağlandıktan sonra 6 Mart 2020 tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından aralarında Atilla Taş ile gazeteci Ahmet Memiş'in de bulund..
Tamamı 23.3.2022

Sakarya 19 Sanık: Kadın Yapılanması

24.03.2022 18:28 Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi. 22 Mart'ta Sakarya 2. Ağır Ceza ..
Tamamı 24.3.2022

Adil Öksüz'ün yakınlarına beraat

23.03.2022 12:54 Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan'ın ve eşi Alişan Alişan, yargılandıkları davada delil yetersizliğinden beraat etti. 17 Ma..
Tamamı 23.3.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
55.197.195