Tam
EskidenYeniye
 

Cihaner yeniden tutuklanabilir

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin ´Kaos Planı´ davasıyla, İlhan Cihaner´in sanık olduğu Erzurum´da görülen terör örgütü davasının birleştirilmesi yönündeki kararına hukukçular tam destek verdi. İstanbul´un kararının doğru ve yerinde olduğunu anlatan akademisyenler, ´terör örgütü üyesi´ olmakla suçlanan İlhan Cihaner´in yeniden tutuklanabileceğini aktarıyor. Hukukçular, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu kararla ayrıca hukukun itibarını da kurtardığına dikkat çekiyor ve ekliyorlar: ´Şimdi dava konusunda son kararı verecek olan Genel Kurul, Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin vermiş olduğu bu fotokopiden dosya birleştirme kararını bozacak. Genel Kurul´da bulunan yaklaşık 125 hâkimin böyle bir hukuka aykırı kararın altına imza atacaklarına ihtimal yok.´

Önceki haber title=Sonraki haber

Cihaner yeniden tutuklanabilir

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin ´Kaos Planı´ davasıyla, İlhan Cihaner´in sanık olduğu Erzurum´da görülen terör örgütü davasının birleştirilmesi yönündeki kararına hukukçular tam destek verdi. İstanbul´un kararının doğru ve yerinde olduğunu anlatan akademisyenler, ´terör örgütü üyesi´ olmakla suçlanan İlhan Cihaner´in yeniden tutuklanabileceğini aktarıyor. Hukukçular, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu kararla ayrıca hukukun itibarını da kurtardığına dikkat çekiyor ve ekliyorlar: ´Şimdi dava konusunda son kararı verecek olan Genel Kurul, Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin vermiş olduğu bu fotokopiden dosya birleştirme kararını bozacak. Genel Kurul´da bulunan yaklaşık 125 hâkimin böyle bir hukuka aykırı kararın altına imza atacaklarına ihtimal yok.´

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, önceki gün tarihi bir karara imza attı. Ergenekon davasına bakan mahkeme, ´İrtica ile Mücadele Eylem Planı´ davasıyla Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner´in de sanıkları arasında bulunduğu Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nin dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nin dosyasının Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmiş olması nedeniyle doğan ´yetki´ uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu´na gönderilmesine hükmetti. Mahkeme heyetince avukatlara dağıtılan birleştirme kararında, Yargıtay´ın yaptığı hukuksuzluklar tek tek sıralandı. Kararda, Yargıtay´ın ´fotokopiler üzerinden´ yaptığı birleştirme ve tahliyelerin ´hukuk dışı´ olduğu, yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net olarak ifade ediliyor. İşte o karardan özet bazı cümleler: Başsavcı İlhan Cihaner ve Albay Dursun Çiçek dosyaları arasında şahsi ve fiili irtibat vardır. Dava dosyalarında isnat edilen suçlar arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Erzurum dosyası sanıklarının, Yargıtay´daki davada isnat edilen suçlarla bir ilgileri yoktur. Birleştirme konusuyla ilgili karar vermesi gereken ilk merci, Yargıtay 11. Ceza Dairesi değil, bizzat İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´dir. Yargıtay 11. Ceza Dairesi yüksek görevli mahkeme olmayıp ilk dereceli mahkeme sıfatıyla yargılama yapmaktadır, yani mahkemeler arasında bir alt-üstlük ilişkisi yoktur. Mahkemelere talimat veremez. Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin resen birleştirme kararı vermesi ve üstelik onaysız fotokopilerden ibaret dava dosyasına dayanarak delil değerlendirmesi yapması, hukuka uygun değildir. Yargıtay uygulamasında, dosyanın tamamının değil de sadece bir tek evrakın bile onaysız fotokopi olması bozma nedeni yapılmaktadır.

Hukukçulardan tam destek

İstanbul 13. Ağır Ceza´nın hukuk dersi niteliğindeki kararına hukukçulardan tam destek geldi. İstanbul´un kararının hukuk adına sevindirici olduğunu anlatan hukukçular, İlhan Cihaner´in yeniden tutuklanması için hiçbir engel olmadığını söylüyor.

Karar, yargıya güvenimizi artırdı

Sacit Kayasu (Emekli Cumhuriyet Savcısı): Mahkemenin kararı Yargıtay´ın yaptığı işlemin haksız olduğunu ortaya koyuyor. Kararda, Yargıtay´ın yerel mahkemelerin amiri olmadığına dair vurgu yapılması çok önemli. Zaten Yargıtay´ın birleştirme kararı vermeden dosyayı istemesi, doğrudan doğruya o mahkemeye karşı saygısızlıktı, mahkemeyi yok saymaktı. Yargıtay´ın birleştirme kararı vermek gibi bir yetkisi yok. Bu yetki, ağır ceza mahkemesinin. Yargıtay´ın aldığı birleştirme kararı ve tahliyelerden sonra kamuoyunda hukukun güvenilirliği büyük yara aldı. Ama İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin kararı ´Bize güvenin, güvenmeyeceksiniz yüksek yargıya güvenmeyin´ niteliğinde bir mesaj veriyor.

Birleştirme kararı doğru mahkeme tutuklama kararı verebilir

Namık Kemal Hatipoğlu (Avukat): İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin birleştirme kararı doğru. İstanbul sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı verebilir. Ancak hukuki bakımdan hata yapılıyor. Burada ´yetki uyuşmazlığı´ değil, ´görev uyuşmazlığı´ söz konusu. Yetki uyuşmazlığı farklı, görev uyuşmazlığı farklı bir şeydir. Bu dosyaya Yargıtay´ın müdahale etmesi son derece yanlıştır. Bu durum ´hiçbir usul hükmünün, gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyici nitelikte kullanılamayacağı´ yönündeki ceza hukukunun genel ilkesine aykırıdır. Neden hâlâ Yargıtay bu dosyayla uğraşıyor, anlamıyorum. Görev uyuşmazlığı konusunda ancak dava temyiz edilirse itiraz edilebilir. Yani 14. Ağır Ceza Mahkemesi´ne gidilebilir kanun gereği. Uyuşmazlık için Yargıtay Ceza Genel Kurul´una gidilmesi hukuka aykırıdır.

İlhan Cihaner´in tutuklanmasına engel yok

Bilal Çalışır (Boğaziçi Avukatlar Derneği Başkanı): 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin verdiği kararın, Yargıtay 11. Ağır Ceza Dairesi´ne karşı alınmış bir tutum olarak algılanmaması gerekiyor. Erzurum´daki mahkeme dosyayı İstanbul´a birleştirme amacıyla göndermişti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi hukuk çerçevesinde kalarak, birleştirme kararı vermiş. Gerekçesinin referans maddeleri tek tek sıralanmış. Mahkeme adeta, Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nce verilen birleştirme kararıyla Türkiye´de kişilere ya da gruplara göre kararlar verildiğini bir daha gün yüzüne çıkardı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin ideolojik saplantılar doğrultusunda verdiği kararın usulsüzlüğü zaten biliniyordu. Son karar ile hukuk bir kesinlik kazandı. Bu aşamadan sonra 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Cihaner ile ilgili tutuklanma kararı çıkarabilir. Bunu engelleyecek bir durum söz konusu değil. 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay Dairesi için görevsizlik kararı veriyor.

Uyuşmazlığı 13. Ağır Ceza çözmeliydi

Prof. Dr. Mustafa Şentop: Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin kararı, içinde ´Yargıtay´ kelimesi geçtiği için, üst mahkeme olduğu anlamına gelmez. İlk derece mahkemesi olarak da, karar verdiği durumlar olur. Nitekim Yargıtay 11. Ceza´nın oldubittiye getirdiği Cihaner kararı da böyle bir karardır. İstanbul 13. Ağır Ceza´nın kararı, Yargıtay kararının tartışılmasını ve hukuken değerlendirilmesini sağlayacak. İki karar olduğu için ortada, ´olumlu görev uyuşmazlığı´ söz konusudur. Dolayısıyla dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu´na gidecek. Oradan ne çıkar bilemeyiz tabii... Ancak bu karar ilke kararı olacağı için, 11. Ceza Dairesi gibi davranmayacaktır. İstanbul 13. Ceza Dairesi´nin görevlendirilmesinin beklenmesi, daha tabiidir.

Fotokopiden birleştirme kararının hükmü yoktu

Gültekin Avcı (Eski Cumhuriyet Savcısı): Kaos Planı´yla ilgili adının geçmemesi gereken tek mahkeme, Yargıtay 11. Ceza Dairesi´dir. Dairenin kendi görev alanına giren suçlar, kanunla belirlenmiştir. Dairenin görev alanına sadece görev suçu girmektedir. Terör suçuyla görev suçu birleştirilemez. Dolayısıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin verdiği karar, anayasal açıdan, yasalar açısından ve Yargıtay içtihatları açısından çok isabetli, çok doğru bir karardır. Dosya kapsamında yargılanan Cihaner dışındakilerin, zaten Yargıtay Ceza Dairesi´nin görev tanımıyla hiçbir ilgisi yoktur. Geçerli olan karar, 13. Ağır Ceza´nın kararıdır. Çünkü dosyanın aslı bu mahkemededir. Fotokopi üzerinden verilen kararın hukuki değeri yoktur. 13. Ağır Ceza, yargılamayı devam ettirecektir. Sanıklar hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarabilir.

Artık üst yargı daha dikkatli olmalı

Prof. Dr. Faruk Turhan (Süleyman Demirel Hukuk Fakültesi Dekanı): İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, gayet yerinde bir karar vermiş, yasalara uygunluk gözeten bir tutum sergilemiştir. Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin fotokopi belgelerle vermiş olduğu birleştirme kararının usulsüzlüğü ortaya konulmuş oldu. Davada İstanbul 13. Ağır Cezası yetkilidir. Çünkü Erzurum´daki mahkemeye dosyayı birleştirme talebiyle İstanbul´a göndermişti. Mahkeme de bu yönde talebini kullandı. Yargıtay Ceza Dairesi, talimat verir gibi dosyayı istemişti ancak bir alt mahkeme olsa bile mahkemeye talimat verilemez. Aynı davada iki farklı kararın çıkması kamuoyunun dikkatini de çekmiştir. Bundan sonra özellikle üst derece yargı mercilerinin karar verirken daha dikkatli karar vermeleri gerektiği kendini gösterdi.

Yargıtay´ın ´hukuksuz´ kararı tescillenmiş oldu

Prof. Dr. Osman Kaşıkçı (Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı): Bu karar ülkemizde hâlâ hukuku tarafsız ve objektif uygulayan hâkimlerin olduğunu gösterdi. Çünkü Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin vermiş olduğu karar hukuku yok sayan bir karardı. Yargıtay her ne kadar üst derece mahkemesi ise de Cihaner´i yargılarken ilk derece konumundaydı. Ama adeta üst derece mahkemesiymiş gibi davrandı. Bunun karşılığında da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, vermiş olduğu isabetli kararda Yargıtay´ın böyle bir şey yapamayacağını, verse bile hukuka aykırı olacağını tescillemiş oldu. Genel Kurul, Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin vermiş olduğu bu fotokopiden dosya birleştirme kararını bozacak. Genel Kurul´da bulunan yaklaşık 125 hâkimin böyle bir hukuka aykırı kararın altına imza atacaklarına ihtimal vermiyorum.

Alkışlanacak bir karar

Reşat Petek (Eski Cumhuriyet Başsavcısı): Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin kararı yetki gasbıydı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin kararı hukuk adına alkışlanacak bir karar. Yargıtay´ın ilk derece mahkemesi pozisyonuna girdiği doğrudur. Mevcut haliyle dosyada hem Yargıtay 11. Ceza Dairesi hem de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yetkili. Dolayısıyla dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu´na gidecek. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin, Albay Dursun Çiçek imzalı ´Darbe Andıcı´ davasıyla Başsavcı İlhan Cihaner´in dosyasını birleştirme kararının doğru olduğunu söyleyen emekli Başsavcı Reşat Petek, Gerekçeler çok yerinde. Yargıtay üst mahkeme değildir, ağır ceza mahkemelerine emir ve talimat veremez dedi. Yargıtay´ın özel kurye ile dosyayı istetmesi, kopya üzerinden birleştirme kararı vermesinin yargılama hukukuna aykırı olduğunu belirten Petek Dolayısıyla İstanbul´da verilen birleştirme kararı yerinde ve hukuk dersi niteliğindedir dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin kararından sonra hukukta ´olumlu görev uyuşmazlığı´ durumunun ortaya çıktığını anlatan Petek, Eğer, 13. Ağır Ceza´nın yetkili olduğuna karar verilirse yargılama süreci başlayacak. Bundan sonra mahkeme tutuklama kararı da verebilir, tahliyelerde tek söz sahibi olur.

Ergenekon´da hem sanık hem savcı çelişkisine HSYK sessizliği

Cihaner´in görevinin başına dönmesinin, sağlıklı soruşturma ve yargılamaya engel olacağını belirten Petek, Erzincan Başsavcılığı´ndan davayla ilgili bir belge istense bu Cihaner´in kontrolünden geçecek. Adliyede davayla ilgili tanık ifadesi alınmak istese, bu kişi amiri konumundaki Cihaner hakkında konuşmuş olacak dedi.

Alkışlayan üyeler karar verecekler: Salt çoğunluk yeterli oluyor

Yargıtay´ın, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner´in tutuklanması ve tahliyesine gösterdiği tepki, Cihaner ve Çiçek dosyalarının birleştirilmesi ile ilgili görev uyuşmazlığının Yargıtay Ceza Genel Kurulu´nda tarafsızlığını yitirmiş hakimler tarafından mı kararlaştırılacak sorusunu akıllara getirdi. Kamuoyu ve hukuk çevreleri tarafından ihsas-ı rey olarak algılanan süreç, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner´in gözaltına alınmasıyla gerçekleşmişti. Erzincan Ergenekon olayları soruşturmasında hakkında 15 ayrı suçtan 26 yıl hapsi talep edilen Cihaner´in tutuklanması Yargıtay´da deprem etkisi meydana getirmişti. Cihaner´in tutuklanmasından sonra Yargıtay üyelerinin toplu olarak, Yargıtay başkanı yurt dışında olduğu için bu göreve vekalet eden Yargıtay Başkanvekili İhsan Akçin´e bildiri yayınlatmak istedikleri öne sürülmüştü. Gözaltı kararından sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yaptığı ilk toplantıda Cihaner´i gözaltına aldıran savcıların özel yetkilerini kaldırmış, 50´den fazla yüksek yargı mensubu da HSYK´ya tebrik ve destek ziyaretinde bulunmuştu. Görevi kötüye kullanmak, evrakta sahtecilik ve imar kirliliğine neden olmak suçlarından Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nde yargılanan Cihaner´in duruşmalarında Yargıtay üyelerinin alkışları dikkatleri çekmişti. 11. Ceza Dairesi´ndeki duruşmalara yine birçok Yargıtay üyesi cübbeleriyle katılmışlar, hatta Cihaner duruşma salonuna girerken ve çıkarken ayakta alkışlamışlardı. Cihaner´in gerek Yargıtay 11. Ceza Dairesi´ndeki duruşmaları gerekse de terör örgütü davasının görüldüğü Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmalarına giderek açıkça destek veren YARSAV üyelerinin de birçoğu Yargıtay mensubu. Tüm bu gelişmeler ışığında dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu´na gönderildi. Kararı işte bu üyeler verecek. Ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşan Ceza Genel Kurulu, toplantıları nöbetleşe yapıyor. Yargıtay Ceza Dairesi Başkanvekilinin başkanlığında, Ceza Daireleri başkanı ve iki üyenin iştirakiyle toplanan Genel Kurul kararı salt çoğunlukla alıyor. ( Zaman, Yenişafak)

13. Ağır Ceza gereğini yaptı, sıra Yargıtay´da

28 Haziran 2010: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner´in sanık olduğu davaya ilişkin verdiği karar Türk hukuk tarihine geçecek nitelikte. Önceki güne kadar temyiz mercii olarak Yargıtay yerel mahkemelerin yaptığı hukuk hatalarını düzelten bir işlev görmüştü. Ancak önceki gün bir ilk derece mahkemesi, Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin yaptığı fahiş hukuk hatasını düzeltmek zorunda kaldı. Ergenekon davasına bakan mahkemenin verdiği kararda belirttiği hususlar, yargıya yürürlükteki mevzuatın dışına çıkılarak yapılan müdahalelerin hukuka verdiği zararı göstermesi açısından çok önemli. Bu düzeltme yapılmasaydı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nin kararında belirtildiği üzere, yargı birliği bozulacaktı. Yargıda bir mahkemenin tutuklu sanıkları görevli olmayan başka bir mahkemece fotokopi dosya üzerinden tahliye edilmesinin yolu açılacaktı. Sivil ve askeri yargı ayrımı nedeniyle sağlanamayan yargı birliği, Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin kararıyla sivil yargı içerisinde de tamamen bozulma tehdidiyle karşı karşıya kalacaktı. Bu yüzden burada görev uyuşmazlığı sorununa bakacak olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu´nun birleştirme hususunda vereceği karar kritik öneme sahip. Ceza Genel Kurulu (CGK) vereceği kararla yargı yetkisinin kullanılmasında yüksek yargının vesayetinin bulunup bulunmadığını gösterecek. CGK, Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin kararını yerinde görürse yerel mahkemelerin yargı yetkisi elinden alınmış olunacak. Hukukçular bu yüzden böyle bir kararın Anayasa ve kanunların ihlali anlamına geleceğine dikkat çekiyor. Yargıtay içinde gerçekleştirilen ´iş bölümü´ gereği olarak resmi belgede sahtecilik suçlarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesi gibi terör örgütü davalarına da bakar hale gelecek. Hukukçular, 11. Ceza Dairesi´nin, fotokopi belgeler üzerinden, duruşma tutanaklarını sanık avukatlarından temin ederek verdiği birleştirme ve tahliye kararının yargı birliğini bozduğunu belirtiyor. Yargıtay´ın kendi eliyle ´paralel yargılama´ sürecini başlatarak, hukukta büyük bir kaosun başlangıcına imza atması, hukuk fakültesinde ders veren akademisyenlere Bu kararı öğrencilerimize anlatamayız. dedirtti.Bu yüzden Yargıtay´ın kararından sonra kimse bu durumu izah edemiyordu. Tam bu sırada Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nden ´Ankara´da hakimler var´ dedirtecek bir karar geldi. Şimdi Cihaner´in yargılandığı dava normal mecrasına girdi. Yani Yargıtay 11. Ceza Dairesi´nin Cihaner davasının mağdurları olmadan, dosyanın aslını görmeden verdiği kararın hukuka uygunluğunu denetleme imkanı doğdu. ( Zaman)

(27 Haziran 2010, 12:39), son güncel.: (28 Haziran 2010)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

Flaş!!! Islak İmza ve Cihaner birleşti

Flaş!!! Yargıtay endişelendi: Cihaner dosyasına inceleme

Kritik gün 28 Haziran: Yargıtay´ın kararı yok sayılabilir

Cihaner´i Yargıtay´da kurtarma planı manşetlerimiz

İŞTE ADIM ADIM ERZİNCAN´DAKİ ISLAK KOMPLO

Ergenekon soruşturmasını/davasını akamete uğratma girişimleri

Kontrgerilla´nın yargıdaki örgütlenmesi

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=1939    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin ?şok mangası? yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında ?işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
58.995.408