Tam
EskidenYeniye
 

HSYK eski ihraçlarına da yargı yolu: Tasarı Meclis´te

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu´nun yapısı ile ilgili anayasa değişikliğine uyum amacı taşıyan kanun tasarısı TBMM Başkanlığı´na sunuldu. Tasarıya göre, HSYK22 asıl, 12 yedek üyeden oluşacak. Kurul, 3 daire halinde çalışacak. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olacak.Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulda tabii olarak yer alacak. Müsteşar bulunmadığı zaman kendisine vekalet eden kişi kurul toplantılarına katılacak. Tasarıya eklenen çok önemli bir madde ile kurul tarafından verilen ihraç kararları da yargıya açılıyor. Bu maddenin eski ihraç kararları için de geçerli olduğu bildiriliyor. Bu maddeden kurul tarafından savcılık mesleğinden çıkarılan ve kamu kurum kuruluşlarında dahi çalışması yasaklanan Şemdinli savcısı Ferhat Sarıkaya da yararlanabilecek. Sarıkaya´nın ihraç gerekçesi, hazırladığı ve mahkemeye sunduğu Şemdinli iddianamesinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt´a da yer vermesi olmuştu. Sarıkaya´nın hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edilmiş, sanıklar yargı sürecinde ağır cezalara çarptırılmıştı. Ancak bir kez daha devreye giren HSYK, bu kez davaya bakan iki yerel mahkemedeki hakimlerin tümünü sürgün etmişti.

Önceki haber title=Sonraki haber

HSYK eski ihraçlarına da yargı yolu: Tasarı Meclis´te

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu´nun yapısı ile ilgili anayasa değişikliğine uyum amacı taşıyan kanun tasarısı TBMM Başkanlığı´na sunuldu. Tasarıya göre, HSYK 22 asıl, 12 yedek üyeden oluşacak. Kurul, 3 daire halinde çalışacak. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olacak.Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulda tabii olarak yer alacak. Müsteşar bulunmadığı zaman kendisine vekalet eden kişi kurul toplantılarına katılacak. Tasarıya eklenen çok önemli bir madde ile kurul tarafından verilen ihraç kararları da yargıya açılıyor. Bu maddenin eski ihraç kararları için de geçerli olduğu bildiriliyor. Bu maddeden kurul tarafından savcılık mesleğinden çıkarılan ve kamu kurum kuruluşlarında dahi çalışması yasaklanan Şemdinli savcısı Ferhat Sarıkaya da yararlanabilecek. Sarıkaya´nın ihraç gerekçesi, hazırladığı ve mahkemeye sunduğu Şemdinli iddianamesinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt´a da yer vermesi olmuştu. Sarıkaya´nın hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edilmiş, sanıklar yargı sürecinde ağır cezalara çarptırılmıştı. Ancak bir kez daha devreye giren HSYK, bu kez davaya bakan iki yerel mahkemedeki hakimlerin tümünü sürgün etmişti.

HSYK´nın yapısı ile ilgili hazırlanan ön kanun taslağı, sivil toplum örgütleri ve yargı organlarına gönderildikten sonra; son şeklini aldı ve Bakanlar Kurulu´nun onayıyla TBMM´ye yollandı. Kanun tasarısı öncelikle komisyonda görüşülecek. Komisyon çalışmalarını bitirdikten sonra, tasarı Meclis Genel Kurulu´na gönderilecek. Tasarının bir ay içinde yasalaşması bekleniyor. Çünkü yeni HSYK üyeleri, uyum yasası çıkmadığı için eski sistemde çalışmaya devam ediyorlar. Bu sebeple, Kurul´un önünde bekleyen disiplin dosyaları da görüşülemiyor. Diğer taraftan, ön taslakta bir değişiklik yapıldığı ortaya çıktı. Hükümet, eski HSYK´nın verdiği meslekten ihraç kararlarını da yargı yoluna açtı. Bunun için tasarının sonuna geçici bir madde eklendi. Böylece Ferhat Sarıkaya ve Sacit Kayasu gibi HSYK´nın ihraç ettiği hakim ve savcılara, mesleklerine geri dönme hakkı tanındı. İhraç olmuş hakim ve savcılardan geri dönmek isteyenlerin kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurula başvurması gerekiyor. Başvurunun kabulü halinde genel kurul, meslekten ihraç kararının kaldırılmasına, hakimlik-savcılık mesleğine kabulde aranan nitelikleri kaybetmediyse mesleğe tekrar atanmasına, ihracına neden olan eylem sebebiyle başka bir disiplin cezasına gerek gördüğünde eyleme uyan disiplin cezasına karar verebilecek. Başvurusu reddedilenler kararın iptali talebiyle Danıştay´a dava açabilecek.

Tasarıya göre, HSYK 22 asıl, 12 yedek üyeden oluşacak. Kurul, 3 daire halinde çalışacak. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olacak. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulda tabii olarak yer alacak. Müsteşar bulunmadığı zaman kendisine vekalet eden kişi kurul toplantılarına katılacak. HSYK, Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Cumhurbaşkanınca seçilecek 4 asıl, Yargıtay´dan seçilecek 3 asıl ve 3 yedek, Danıştay´dan seçilecek 2 asıl ve 2 yedek, Türkiye Adalet Akademisinden seçilecek 1 asıl ve 1 yedek, birinci sınıf olan adli yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek 7 asıl ve 4 yedek ile birinci sınıf olan idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşacak. HSYK, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız olacak, hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremeyecek. Kurul, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapacak.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısı ile ilgili anayasa değişikliğine uyum amacı taşıyan kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıya göre, HSYK 22 asıl, 12 yedek üyeden oluşacak. Kurul, 3 daire halinde çalışacak. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olacak. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulda tabii olarak yer alacak. Müsteşar bulunmadığı zaman kendisine vekalet eden kişi kurul toplantılarına katılacak. HSYK, Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Cumhurbaşkanınca seçilecek 4 asıl, Yargıtay´dan seçilecek 3 asıl ve 3 yedek, Danıştay´dan seçilecek 2 asıl ve 2 yedek, Türkiye Adalet Akademisinden seçilecek 1 asıl ve 1 yedek, birinci sınıf olan adli yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek 7 asıl ve 4 yedek ile birinci sınıf olan idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşacak. HSYK, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız olacak, hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremeyecek. Kurul, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapacak. HSYK Genel Kurulu, başkanvekili ve daire başkanlarını seçecek, dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazlar ile daireler arasında çıkan görev ve iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlayacak. Adalet Bakanlığının bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini de genel kurul karara bağlayacak. Önceki HSYK´nın meslekten çıkardığı hakim ve savcılara mesleğe dönüş yolu açılıyor. Meslekten çıkarma kararlarına karşı yargıya başvurulabilinecek. Danıştay, bu davalara acele olarak bakacak. HSYK, kendi bütçesine sahip olacak. ( AA)

Eski ihraç kararları da yargıya açıldı

Tasarıya eklenen çok önemli bir madde ile kurul tarafından verilen ihraç kararları da yargıya açılıyor. Bu maddenin eski ihraç kararları için de geçerli olduğu bildiriliyor. Önceki HSYK´nın meslekten çıkardığı hakim ve savcılara mesleğe dönüş yolu açılıyor. Meslekten çıkarma kararlarına karşı yargıya başvurulabilinecek. Danıştay, bu davalara acele olarak bakacak. Bu maddeden kurul tarafından savcılık mesleğinden çıkarılan ve kamu kurum kuruluşlarında dahi çalışması yasaklanan Şemdinli savcısı Ferhat Sarıkaya da yararlanabilecek. Sarıkaya´nın ihraç gerekçesi, hazırladığı ve mahkemeye sunduğu Şemdinli iddianamesinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt´a da yer vermesi olmuştu. Sarıkaya´nın hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edilmiş, sanıklar yargı sürecinde ağır cezalara çarptırılmıştı. Ancak bir kez daha devreye giren HSYK, bu kez davaya bakan iki yerel mahkemedeki hakimlerin tümünü sürgün etmişti. Yargıtay´ın baskıları ve HSYK´nın atadığı yeni mahkeme heyetinin kararıyla dava dosyası askeri mahkemeye gönderilmiş sanıklar ilk duruşmada tahliye edilmişlerdi.

91 hakim ve savcıya umut ışığı

29 Ekim 2010: Anayasa değişikliğinin ardından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu´nun (HSYK) yapısında gerçekleşecek değişikliğe ilişkin kanun taslağı dün Meclis´e sunuldu. Adalet Komisyonu´nda ele alınacak olan taslak, geçmiş dönemde HSYK kararıyla meslekten ihraç edilen hâkim ve savcılara geri dönüş yolunu açıyor. Taslağın onaylanması durumunda eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hakkında iddianame hazırladığı için ihraç edilen eski Van Savcısı Ferhat Sarıkaya başta olmak üzere birçok mağdur görevlerine geri dönebilecek. 12 Eylül referandumunun ardından Anayasa değişikliğinin uygulanmasına yönelik uyum yasaları Meclis´e sunulmaya başlandı. Meclis onayına sunulan ilk uyum yasası 46 maddelik HSYK´nın yapısında öngörülen değişikliğe ilişkin kanun taslağı oldu. Dün TBMM´ye sunulan taslak Adalet Komisyonu´nda ele alınacak. Tasarının onaylanması halinde 22 üye ile tek bir kurul olarak toplanacak olan HSYK, yedişer üyeden oluşan üç daire şeklinde çalışacak. Disiplin, atama ve terfi gibi işlemlerin görüşüleceği dairelere kimin başkanlık edeceği ise Genel Kurul´da belirlenecek. Kurul üyeleri ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin´in de katılacağı Genel Kurul´da başkanvekili ve genel sekreter ile dairelerin üyelerini belirleyecek.

Geçmiş ihraçlara itiraz yolu

Meclise sunulan taslağın 36. maddesiyle HSYK kararlarına itiraz yolu açılıyor. Geçmişte kurul kararlarına itiraz yolu kapalı olduğu için zaman aşımı uygulaması da söz konusu olmayacak. Böylece, geçmiş yıllarda haklarında ´meslekten ihraç´ kararı verilen hâkim ve savcılara ´mesleğe iade´ yolu da açılmış olacak. Taslağa eklenen geçici 3. maddeye göre, meslekten atılan hâkim ve savcılar kanunun onaylanmasından sonraki 60 gün içinde idari dava açmadan direkt kurula başvurabilecek. Taslağın ne zaman onaylanacağı konusunda Taraf´a konuşan Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, ?Taslağın alt komisyona gitmesine karar verilirse, taslak bayramdan önce onaylanamaz? dedi.

Atama ve terfiler salı günü görüşülecek

Yaz aylarında HSYK´daki kriz nedeniyle atama ve terfileri yapılamayan 138 unvanlı hâkim ve savcının durumu kurulun salı günü yapacağı toplantıda ele alınacak. HSYK üyeleri, önceki gün Başkan Vekili Ahmet Hamsici başkanlığında Konya yolu üzerinde yapılan yeni binada biraraya geldi. Kurul üyelerinin salı günü yapacakları toplantıda atama ve terfi görüşmelerinin başlayacağı bildirildi. Kurul toplantıda Ergenekon, Balyoz ve faili meçhul davalarına bakan hâkim ve savcıların durumları ile bir yıldır boş olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´na kimin atanacağı değerlendirilecek.

21´e 1 oyla ´sil baştan´ önerisi kabul edildi

Kurulun önceki gün yapılan toplantısında, HSYK´nın eski ?ilke kararlarının? da sil baştan yazılması önerisinin de Ali Suat Ertosun dışındaki tüm üyelerin oylarıyla kabul edildiği bildirildi.

Kimler tekrar görev isteyecek

Taslak, Meclis´te onaylanırsa Şemdinli İddianamesi´nde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt hakkında iddialara yer veren eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, Kenan Evren´in de aralarında bulunduğu 12 Eylül darbecilerinin yargılanması için iddianame hazırlayan Sacit Kayasu ve 2003´te ´fazla makyaj yaptığı ve mini etek giydiği´ gerekçesiyle HSYK tarafından meslekten ?ihraç? kararı verilen Hâkim Arzu Özpınar mesleğe dönmek için Kurul´a başvurabilecek.

Yargı sistemi topyekün yenilenmeli

Eski Savcı Sacit Kayasu, konuya ilişkin Taraf´a yaptığı açıklamada şunları söyledi: ?Yüzlerce hâkim hem mesleğe alınırken hem de meslekten atılırken birçok haksızlığa uğruyor. Bunun için yargı sisteminin topyekûn yenilenmesi gerekir. Türkiye´de de Amerika ve İngiltere´de olduğu gibi, mesleğe alırken de meslekten atarken de titiz bir inceleme yapılması gerekir. Eski Kurul, hakkında ilk kez soruşturma açılan bir hâkime ya da savcıya direkt ihraç kararı verebiliyordu. Bu yüzden Kurulun mağdur olan tüm arkadaşlara artık hoşgörülü davranması gerekir.? Taslağın geçmişe dönük kararları da kapsadığını Taraf aracılığıyla öğrendiğini belirten eski Hâkim Arzu Özpınar´ın Avukatı Gülbin Çelik ise ?Eğer taslak bu haliyle onaylanırsa bu, HSYK´nın bugüne kadar oluşturduğu imajdan kurtulmasını sağlar. Özpınar gibi yüzlerce hâkim, sağlam delillere dayanmadan meslekten atılmışlardı, hepsi için bir umut olur? dedi. ( Taraf)

(28 Ekim 2010), son güncel.: (29 Ekim 2010)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

İşte HSYK Kanun Tasarısının tam metni >>>

HSYK tartışmaları ve kurul üzerinden Ergenekon davasını engelleme çabaları

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=2444    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin ?şok mangası? yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında ?işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
59.670.372