Tam
EskidenYeniye
 

Flaş!!! Yargıtay´ın Haberal skandalına karşı yasa teklifi

Ergenekon´un yargı uzantısına karşı Meclis harekete geçiyor. AK Parti Bolu Milletvekili Fatih Metin ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili zarara uğrayan kişilerin, sadece ilgili kurum aleyhine dava açabileceğini öngörüyor. Bu teklifin Ergenekon sanığı Mehmet Haberal´ın kendisini tutuklayan 9 hakim aleyhine açtığı davada Yargıtay´ın skandal şekilde tazminat cezası kararı vermesi üzerine gündeme geldiği sanılıyor. Yargıtay Prof. Dr. Haberal´ı tahliye etmedikleri gerekçesiyle, dokuz hakimi 1500´er lira tazminat ödemeye mahkum etmişti. Haberal´ın ardından birçok balyoz ve Ergenekon sanığı da harekete geçmiş, çok sayıda hakim aleyhine yargıtayda toplamı 468 bin lira tutan tazminat davaları açmışlardı. Yargıtay´ın şok eden tazminat cezalarına hakimler isyan etmiş, yasaların hiçe sayıldığı bu içtihat ile yürüyen davalara müdahale edildiği, Ergenekon, balyoz ve benzeri davaların bu yolla baskı altına alınmak istendiği, artık hiçbir hakimin tazminat cezası korkusuyla tutuklama kararı veremeyeceği ileri sürülmüştü. Tazminat cezalarının diğer bir sonucu olarak da, ceza alan hakimin reddi hakim talebi üzerine o davadan çekilmesi gerektiği ileri sürülmüştü. İşte Yargıtay´ın skandal Haberal kararıyla birlikte tüm bu şok detayların ortaya çıkması üzerine kamuoyunda, Ergenekon´un yargı uzantısının birkez daha harekete geçtiği, şok eden içtihadı ile araladığı kapıdan Ergenekon davalarını çökertmeye, soruşturmaların örgütün yargı ayağına uzanmasını engellemeye çalıştığı yorumları yapılmaya başlanmıştı.

Önceki haber title=Sonraki haber

FLAŞ!!! Yargıtay´ın Haberal skandalına karşı yasa teklifi

Ergenekon´un yargı uzantısına karşı Meclis harekete geçiyor. AK Parti Bolu Milletvekili Fatih Metin ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili zarara uğrayan kişilerin, sadece ilgili kurum aleyhine dava açabileceğini öngörüyor. Bu teklifin Ergenekon sanığı Mehmet Haberal´ın kendisini tutuklayan 9 hakim aleyhine açtığı davada Yargıtay´ın skandal şekilde tazminat cezası kararı vermesi üzerine gündeme geldiği sanılıyor. Yargıtay Prof. Dr. Haberal´ı tahliye etmedikleri gerekçesiyle, dokuz hakimi 1500´er lira tazminat ödemeye mahkum etmişti. Haberal´ın ardından birçok balyoz ve Ergenekon sanığı da harekete geçmiş, çok sayıda hakim aleyhine yargıtayda toplamı 468 bin lira tutan tazminat davaları açmışlardı. Yargıtay´ın şok eden tazminat cezalarına hakimler isyan etmiş, yasaların hiçe sayıldığı bu içtihat ile yürüyen davalara müdahale edildiği, Ergenekon, balyoz ve benzeri davaların bu yolla baskı altına alınmak istendiği, artık hiçbir hakimin tazminat cezası korkusuyla tutuklama kararı veremeyeceği ileri sürülmüştü. Tazminat cezalarının diğer bir sonucu olarak da, ceza alan hakimin reddi hakim talebi üzerine o davadan çekilmesi gerektiği ileri sürülmüştü. İşte Yargıtay´ın skandal Haberal kararıyla birlikte tüm bu şok detayların ortaya çıkması üzerine kamuoyunda, Ergenekon´un yargı uzantısının birkez daha harekete geçtiği, şok eden içtihadı ile araladığı kapıdan Ergenekon davalarını çökertmeye, soruşturmaların örgütün yargı ayağına uzanmasını engellemeye çalıştığı yorumları yapılmaya başlanmıştı.

AK Parti´li Metin, AK Parti Siirt Milletvekili Mehmet Yılmaz Helvacıoğlu ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak´ın imzasını taşıyan teklif, bazı kanunlarda değişiklik yapıyor. Teklife göre, Devlet Memurları Kanunundaki Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar hükmü değişecek. Bu kapsamda, zarar gören kişiler bundan dolayı sadece kurum aleyhine dava açabilecek; kişisel kusur iddiasıyla bile olsa görevlerini yerine getiren personel aleyhine dava açılamayacak. İdari Yargılama Usulü Kanununda da bu kapsamda değişiklik yapılıyor. Buna göre, idare mahkemeleri kararlarını 30 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, lehine karar verilen ilgili sadece idare aleyhine davacı olabilecek ve kamu görevlisi aleyhine kişisel kusur olsa bile tazminat davası açılamayacak. Ancak, idarenin kamu görevlisine rücu etme hakkı saklı tutulacak. Bu kapsamda, Yargıtay´ın görevleri arasında sayılan görevden doğan tazminat davalarına bakmak hükmü de ilgili maddeden çıkarılıyor. Bu düzenleme, henüz görülmekte olan davalar ile henüz kesinleşmemiş hükümler bakımından da uygulanacak. Teklifle, ayrıca Adli Tıp Kurumundaki başkan yardımcılarının sayısı 2´den 5´e yükseltiliyor, bunlardan en az 2´si adli tıp uzmanı olacak.

Hakim ve savcıların kararları

Hakimler ve Savcılar Kanununda öngörülen değişikle; hakim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili yaptıkları işlem ve verdikleri karar nedeniyle haklarında tazminat davası açılması imkanı ortadan kaldırılıyor. Bu hakim ve savcıların kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hallerinde de geçerli olacak. Hakim ve savcıların işlem, kovuşturma, işlem veya verdikleri kararlar nedeniyle sadece devlet aleyhine tazminat davası açılabilecek. Devlet aleyhine açılacak tazminat davalarında ise söz konusu işlem ve kararların kanuna ve hukuka aykırı olması temel kıstas olacak. Teklifte, bu aykırılığın dayandırılabileceği gerekçeler kayırma ve taraf tutma, düşmanlık ve kin, sağlanan menfaat, farklı bir anlam yüklenmeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırılık, kararın soruşturma evrakında veya duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayandırılması, ilgili evraklarda tahrifat, hakkın yerine getirilmesinden kaçınma veya Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili düzenlemelerindeki hükümler şeklinde sıralanıyor.

Değişiklik, süren davalar için de geçerli olacak

Tazminat davasının açılması, hakime ve savcıya karşı bir ceza kovuşturmasının yapılması ya da mahkumiyet şartına bağlanamayacak. Devlet aleyhine açılacak tazminat davaları ilgili hakim ve savcının görev yaptığı yerdeki asliye hukuk mahkemesinde, eğer dava asliye hukuk mahkemesinin görevinden kaynaklanıyorsa en yakın yerdeki asliye hukuk mahkemesinde ele alınacak. Bu davalar ilgili hakim ve savcıya re´sen ihbar edilmiş sayılacak. Tazminat istemli davalar, kovuşturma sonucunda verilen hükmün ya da davalara ilişkin kararın kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay içinde açılabilecek. Eğer tazminat kararı verilirse, devlet ilgili kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde görevini kötüye kullanan hakim ve savcıya rücu edecek. Teklif, bu düzenleme doğrultusunda Ceza Muhakemesi Kanununda da değişiklik öngörüyor. Öngörülen değişiklikler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan davalar, kesinleşmemiş hükümler, temyiz aşamasında olan kararlar için de uygulanacak. Görülmekte olan davalar da devlet aleyhine devam edecek. Yargıtay´daki davalar görevli ve yetkili asliye hukuk mahkemesine devredilecek. ( AA)

Yargıtay Ergenekon davasını çökertmek için hareketlenmişti

Bu teklifin Ergenekon sanığı Mehmet Haberal´ın kendisini tutuklayan 9 hakim aleyhine açtığı davada Yargıtay´ın skandal şekilde tazminat cezası kararı vermesi üzerine gündeme geldiği sanılıyor. Haberal´ın ardından birçok balyoz ve Ergenekon sanığı da harekete geçmiş, çok sayıda hakim aleyhine yargıtayda toplamı 468 bin lira tutan tazminat davaları açmışlardı. Yargıtay´ın şok eden tazminat cezalarına hakimler isyan etmiş, yasaların hiçe sayıldığı bu içtihat ile yürüyen davalara müdahale edildiği, Ergenekon, balyoz ve benzeri davaların bu yolla baskı altına alınmak istendiği, artık hiçbir hakimin tazminat cezası korkusuyla tutuklama kararı veremeyeceği ileri sürülmüştü. Tazminat cezalarının diğer bir sonucu olarak da, ceza alan hakimin reddi hakim talebi üzerine o davadan çekilmesi gerektiği ileri sürülmüştü. İşte Yargıtay´ın skandal Haberal kararıyla birlikte tüm bu şok detayların ortaya çıkması üzerine kamuoyunda, Ergenekon´un yargı uzantısının birkez daha harekete geçtiği, şok eden içtihadı ile araladığı kapıdan Ergenekon davalarını çökertmeye, soruşturmaların örgütün yargı ayağına uzanmasını engellemeye çalıştığı yorumları yapılmaya başlanmıştı.

Danıştay ve Yargıtay hakimlerine de dava açılabilecek

09 Aralık 2010: TBMM´de grubu bulunan siyasi partilerin Ocak ayında yasalaşması konusunda uzlaşmaya vardığı tasarılar arasında yer alan ve yaklaşık 1,5 yıl önce TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı önemli düzenlemeler içeriyor. Yargı mensuplarının hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile diğer kanunlarda yapılması düşünülen değişiklikle yüksek yargıda görev yapan hakim ve savcıların tazminat ayrıcalığına son verilecek. Yargıtay ve Danıştay´da görev yapan başkan ve üyeler hakkında Yüce Divan´da cezai mahkumiyetlerine karar verilmedikçe doğrudan tazminat davası açılamıyordu. Yasa teklifinde bu ortadan kaldırılıyor. Hakimleri baktıkları davalardan tazminat baskısından kurtaracak olan yasa değişikliği teklifi ile yargılama faaliyeti yürüten hakim ve savcıların etki altında kalmaları da önlenmiş olacak.

Yüksek yargı aynı seviyeye indiriliyor!

AK Partili üç milletvekilinin verdiği ve Yargıç teminatını güvence altına alan Yasa değişikliği teklifiyle Yargıtay ve Danıştay´ın başkan ve üyeleri tazminat konusunda hakim ve savcılarla aynı hükümlere tabi olacaklar. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu´nun 1976 yılı ve sonrasında verdiği kararlar gereğince Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyeleri hakkında Yüce Divan´da (Anayasa Mahkemesinde) cezai mahkumiyetlerine karar verilmedikçe doğrudan tazminat davası açılamıyor. Yasa değişikliği teklifiyle aynı zamanda hakim ve savcı olan yüksek yargı mensuplarının Tazminat ayrıcalıkları da ortadan kaldırılmış olacak. Vatandaşlar, Yasa değişikliği teklifine çerçevesinde Yargıtay ve Danıştay başkanları, başkanvekilleri ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin bir soruşturma, kovuşturma ve ya davalarıyla ilgili yaptıkları işlem ve kararlara karşı devlete tazminat davası açılabilecek. Yasa teklifinde aynı hususlar HSYK ve Adalet Bakanlığı müfettişleri için de geçerli olacak.

Tazminat davaları mahalli mahkemeye

Devlet aleyhine açılacak tazminat davaları, miktar veya değerine bakılmaksızın, ilgili hakim veya savcının görev yaptığı yerdeki asliye hukuk mahkemesinde görülecek. Adli ve idari yargı mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcıların işlem, faaliyet veya kararlarından dolayı devlet aleyhine altı aylık sürede tazminat davası açılabilecektir. ( Yenişafak)

Abdullah Harun

(06 Aralık 2010), son güncel.: (09 Aralık 2010)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

Örgüte para lazım: Ergenekoncular 468 bin lira istiyor

Haberal ve onun yargı ile sağlıkta kollanması manşetlerimiz

Böyle olur yükseklerin alçak hukuku: Skandala yargıtay onayı

Haberal´ın dava açtığı iki hakim ´Şemdinli kararını´ hatırlattı

Balyoz hakimlerinden Yargıtay´a isyan: Baskı yapmayın

Ergenekon hakimlerinin Yargıtay tazminatlarıyla yıldırılma çabası

Yargıda kontrgerilla örgütlenmesi

Ergenekon davasını engelleme girişimleri

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=2601    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Kara Kuv.: 92 Müebbet Gerekçesi

09.06.2022 17:18 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada 30 Aralık 2021'de verilen kararların gerekçesi açıklandı. 6 ..
Tamamı 9.6.2022

Fetö Üniversite Yapılanması davası

09.06.2022 14:46 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından açılan 'güncel üniversite öğrenci yapılanmasına' ilişkin 12'si tutuklu 37 öğrencinin yargılandığı davanın görülmesine devam edil..
Tamamı 9.6.2022

Yargıtay İyidil'in Cezasını Az Buldu

08.06.2022 09:50 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit'e 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezalarını, eksik ceza..
Tamamı 8.6.2022

Darbeci 2 Pilot Kayıplara Karıştı

10.06.2022 10:35 Malatya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat kararları istinaf mahkemesince bozulan sanık 6 eski pi..
Tamamı 10.6.2022

Kılıçdaroğlu'nun Danışmanına Hapis

10.06.2022 16:53 İstanbul'da, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, 'FETÖ..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yöneticilerine 166 Yıl Hapis

10.06.2022 12:16 Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis ve Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalar..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

10.06.2022 10:15 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 10.6.2022

Kriptolu Dinleme Cezaları Onandı

09.06.2022 14:34 Ankara'da, devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (F..
Tamamı 9.6.2022

Dink Davasında Hapisler Onandı

08.06.2022 16:54 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetö elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6's..
Tamamı 8.6.2022

İzmir: Darbeye 60 Onama 80 Bozma

04.06.2022 20:51 İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve 282 sanıklı dava, dosyaları ayrılarak 2018'de hüküm verilen 137 sanığın dosyası Yargıtay'da görüşüldü.

14 Nisan'daki gelişmeye dair edinilen ..

Tamamı 4.6.2022

Yakalanan İlk Darbecinin davası

09.06.2022 09:59 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 9.6.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

08.06.2022 16:40 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 8.6.2022

Nazilli Esnaf Yapılanması davası

08.06.2022 15:32 Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesindeki esnaf yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20 Mayıs'ta Aydın 3. Ağır..

Tamamı 8.6.2022

Ordu: Yeni Yapılanmaya 17 Hapis

08.06.2022 15:20 Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 41 sanıktan 17'sine, 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.
<..

Tamamı 8.6.2022

Gülen'in İtirafları İndirim Gerekçesi

10.06.2022 11:09 Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

1..

Tamamı 10.6.2022

Şike: Cezaya Onama Beraate Bozma

09.06.2022 16:51 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle örgüt mensubu 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'..
Tamamı 9.6.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
56.478.170