Tam
EskidenYeniye
 

Koşaner: Gerekirse şantaj yapın

Ocak 2011 tarihli skandal bir Genelkurmay belgesi ortaya çıktı. Cuntacı askerlerin darbe çalışmalarına zemin hazırlayabilecek ve fişlemeye olanak tanıyabilecek bir çalışmanın temelinin Ocak 2011´de ´Başemir´le atıldığı anlaşıldı. Genelkurmay eski Başkanı Koşaner ve dönemin 2. Başkanı Güner´in yetki alanlarının dışına çıktıkları, ´gerekirse şantaj yapın´ talimatı verdikleri anlaşıldı. Belgenin başkalarının eline geçmemesi için ilgililere okutturulduktan sonra, dağıtımı yapılan her birimden tek tek toplatıldığı öğrenildi. Hatırlanacağı gibi, Balyoz davasının açılmasına neden olan 1 valiz dolusu darbe belgesi ve ses kaydının 1. Ordudan çıktığını ses kaydında itiraf eden Koşaner, belgelerin mahkemenin eline geçmesine tepki göstermiş ve ´malesef namerde malzeme verdik´ demişti. Aynı gün içerisinde ikinci flaş gelişme de yeni bir ses kaydının internete düşmesi oldu. İstihbaratçı Ömer Faruk Gürüz ile Ergenekon sanığı emekli Org. Şener Eruygur ve eşi Mukaddes Eruygur´a ait olduğu ileri sürülen ses kaydı, yasal düzenleme ile darbe davalarından yargılananların tahliye edileceğine dair ifadeler içeriyor.

Önceki haber title=Sonraki haber

13.06.2012 11:08 Balyoz ve Ergenekon sanıkları ´rövanş´ tehditleri savururken BUGÜN şok bir belgeye ulaştı. Geçen yıl skandal bir ´başemir´ yayınlandığı ortaya çıktı. ´İç savaş´ ve ´rövanş´ tehditlerini doğrulayan skandal belge, Genelkurmay eski Başkanı Koşaner ve Aslan Güner´in imzasını taşıyor. Ocak 2011 tarihli belge, darbe çalışmalarına zemin hazırlayacak unsurlar içeriyor.

-İNİS (İnsan İstihbaratı) TEŞKİLATI -

İnternete düşen ses kayıtlarında ´iç savaş´ ve ´rövanş´ tehditleri yapan Balyoz tutuklusu generallerin bu sözleri ?Neye güvenerek söyledikleri? tartışılırken skandal bir belge gün yüzüne çıktı. Cuntacı askerlerin darbe çalışmalarına zemin hazırlayabilecek ve fişlemeye olanak tanıyabilecek bir çalışmanın temelinin Ocak 2011´de ´Başemir´le atıldığı anlaşıldı. Genelkurmay eski Başkanı Işık Koşaner ve dönemin 2.Başkanı Arslan Güner´in Ocak 2011 tarihli ?Askeri İnsan İstihbaratı Talimnamesi? konulu bir ´Başemir´ yayınladığı öğrenildi. Kısa adı İNİS olan İnsan İstihbaratı (İNİS) Talimnamesi´nde TSK´nın görev alanının dışına kalan birçok talimat yer alıyor. Altında Aslan Güner´in adının yer aldığı belgede, İNİS talimnamesinin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilirken, 2002 tarihli eski İnsan İstihbaratı Talimnamesi´nin yürürlükten kaldırılacağı vurgulanıyor. Güner belgede, ?Bu talimnamenin uygulanmasından elde edilecek sonuçlara ve günün koşullarına göre oluşacak değişikliklere ilişkin görüş ve öneriler, zaman gözetmeksizin yazılı veya elektronik ortamdan faydalanılarak Genelkurmay Başkanlığı´na gönderilecektir? talimatını veriyor.

-Belge okutturuldu, sonra toplatıldı-

Bu arada ele geçme ihtimaline karşılık İNİS Talimnamesi´nin ilgililere okutturulduktan sonra, dağıtımı yapılan her birimden tek tek toplatıldığı öğrenildi.

ARINÇ´A SUİKAST GİRİŞİMİ OLAYINDAN 1 YIL SONRA

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı,Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutalığı gibi 61 farklı yere dağıtılan talimnamede dikkat çekici bir yapılanma öngörülüyor. TSK´nın barış ortamında istihbarat toplamada yetkili olmadığı belirtilmesine karşılık, talimnamede barış zamanında adli kolluğun alınana giren bir çok konuda talimatların yer alması dikkat çekiyor. Talimnamede öngörülen yapının nasıl teşkil edileceği şema ve tablolarla gösteriliyor.

Karargahlarda kurulması istenen İNİS Birlikleri JİTEM benzeri bir yapılanmayı akıllara getirirken, Türkiye´nin yakın geçmişinde yaşanan bazı olayların bu talimname ile bir ilişkisinin olup olmadığını da kafalarda soru işaretlerine neden oldu. İNİS çalışmasının Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç´a yönelik suikast iddiasıyla iki subayın gözaltına alınması olayından 1 yıl sonra yapılması da dikkat çekti. Hakimlerin ´kozmik oda´ya girmesine kadar uzanan bir sürecin yaşandığı dönemde iki subayın salınması, soruşturmanın üstünün kapatılması, şüpheleri İNİS Talimnamesi´ne yöneltti. Hukuk dışı çalışma Arınç´ın evinin yanında istihbarat toplayan subayların suçüstü yakalanmalarına ve bir çok skandalın deşifre olmasına rağmen Karargah´ın yasa dışı uygulamalara Ocak 2011 itibariyle devam ettiğini gösterdi.

Güner onaylı talimnamenin genel esaslar bölümünde amaç, ?Hem savaş hem de barış zamanında asimetrik tehdit oluşturan ve en az konvansiyonel harp kadar yıkıcı olabilen uluslararası terörizm ve bunun yurt içindeki uzantıları, psikolojik harp tehdidi... Geniş kitleleri etkilediği ve ülke savunmasını telafisi imkansız zarara uğrattığı...? gibi ifadelerle açıklanıyor. Talimnameye göre İNİS, mülakat, sızma-sızdırma, gözlem ve gibi gibi temel harekât yanında sorgulama, tetkik-tahkik, takip ve gözetleme, teknik ve elektronik haber toplama, arama, sansür, provokasyon gibi özel yöntemleri de içeriyor.

Belirlenen özel yöntemlerin Gayri Nizami Harp unsurlarıyla örtüşmesi ve üstlenilen faaliyetin Seferberlik Tetkik Kurulu Faaliyetleri ile benzerlik göstermesi de dikkat çekiyor. Talimnamede İnsan İstihbarat Teşkilatı (İNİS TEŞKİLATI) adı altında karargahlarda bir birim kurulması istenirken, nasıl hareket edeceği ve kimlere karşı sorumlu olduğu da tek tek anlatılıyor. İNİS Birliği Teşkilatı için şu tespitte bulunuluyor: ?İNİS birlikleri veya karargâhının teşkilâtını standart bir organizasyon yapısı haline getirmek hata olur. Her ülkenin ve bölgenin şartları, vazife, istihbarat ihtiyaçları gibi etkenler bu teşkilâtın şekillendirilmesinde esas alınmalıdır. Bir askerî İNİS teşkilâtı; bir İNİS birliği ve bu birliğin bağlı olduğu karargâh İNİS teşkilinden ibarettir. Karargâh faaliyetleri ile toplama vasıtalarının faaliyet alanları mümkün olduğu kadar birbirinden ayrılmalı ve teşkilâtlanmada bu husus dikkate alınmalıdır.?

Yasa dışılığa ´MASKE´ öneriliyor

İNİS ünitelerine özgü güvenlik faaliyet ve tedbirleri dikkat çekiyor. İNİS personeli açısından da diğer askeri personelden farklı ´maske´ ve ´mazeret´ olarak adlandırılan güvenlik tedbirlerini kullanıyor. Talimname´de ´maske´ şöyle tarif ediliyor: ?İstihbarat toplayıcının gerçek görevini, bazen de kimliğini saklayarak, yaptığı işi akla uygun hale getirdiği, öğrenmesi ve savunulması basit ve inandırıcı bir temadır. Gerekli ise gerçek kimliğin saklanmasını da ihtiva eden, askeri istihbarat faaliyetini gizlemek için mevcut kimliğine, pozisyonuna ve yaşantısına uygun olarak hazırlanmış hayat hikayesidir.?

Talimnamede ´mazeret´ şöyle tarif ediliyor: ?Toplayıcının gerçek görevinin veya neyin peşinde olduğunun ortaya çıkması durumunda maskeyi, görevini ve kimliğini açığa çıkartmamak için kullandığı temadır. Belirli bir gizli faaliyet için kullanılan yedek bahanedir. Genellikle ilk kullanılan bahane veya açıklamanın geçerli olmaması üzerine, ufak çaplı bir suç veya yanlış bir uygulamaya karışmış olma keyfiyetinin itiraf edilmesi halidir. Maksat, esas gizli faaliyetin ve niyetin saklanmasıdır.?

CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE GİRER

Maske ve mazeretin haber elemanlarına kaynaklarına ulaşmada ve onlardan bilgi temin etmede personele kolaylık sağladığı vurgulanırken, istihbarat toplayıcının ve birliğin emniyeti açısından önemli olduğu belirtiliyor. Maske´nin deşifre olmasının toplayıcının, tercümanların, kaynakların can güvenliği açısından riskler doğurabileceği de hatırlatılıyor.

-İNİS elemanında aranan şartlar-

İNİS elemanlarından asgari bazı özelliklere sahip olması isteniyor. Talimnameye göre iyi bir İNİS toplayıcısı şöyle tarif ediliyor: ?İyi ahlaklı, kendisini mesleğine adamış olmalıdır. Görevi ve onurunu her şeyin üstünde tutmalı, görev dışında yetki ve nüfuzunu kullanmamalıdır. Zeki, kabiliyetli, enerjik ve kararlı olmalı, kuvvetli bir hafızaya, muhakeme yeteneğine ve sağduyuya sahip olmalıdır. Konusuna hakim, genel kültürü yüksek, güncel olayları takip edip okuyan bir kimse olmalıdır. Özellikle tarih, sosyoloji, kültürel antropoloji, coğrafya, siyaset, uluslararası ilişkiler, ekonomi, kamu yönetimi konularında bilgili olmalıdır. Sinirlerine ve hislerine son derece hakim olmalı, sabırlı ve anlayışlı davranmalıdır. Güven verici ve sempatik olmalı, herkesle anlaşıp geçinebilmelidir. Ancak, asla tesir altında kalmamalıdır. Konuşurken sakin olmalı, manevra yeteneği ile güzel konuşma ve yazma kabiliyeti olmalıdır. Rol yapabilmelidir. Tepkileri sezme yeteneğine sahip olmalı, eleştiriye, gerekirse hakaret ve baskıya dayanıklı olmalıdır. Sır saklamalı. Harekat alanının dilini, şivesini konuşabilmeli, yörenin örf ve adetlerini iyi bilmelidir.? İNİS´in eleman kategorileri de dikkat çekiyor.

Ajan, haberci, mutemet ve yardımcı unsurlar şeklinde tasnif edilen eleman kategorileri görev alanı, hedef durum ve faaliyetleri ile kullanıldıkları alanlara göre isimlendiriliyor. Ajanlar, baş ajan, faal ajan, destek ajan; angaje ajanı, mimleme ajanı, ara ajan, ikmal ajanı, uyuyan ajan, saldırı ajanı ve etki ajanı şeklinde tasnif ediliyor. Hedef durum ve faaliyetine göre de iç hulul ajanı, dış hulul ajanı, ikili ajan, yerli ajan, haber simsarı ve piston ajan yanında askeri istihbarat ajanı ve İKK ajanı gibi isimlerle isimlendiriliyor. Her bir yapı kendi içinde örgütlenmiş ve görevi ile münhasır donanıma sahip.

YASA DIŞI TALİMATTA İKİ ÇARPICI ÖRNEK

BARIŞTA ÖZEL YÖNTEM OLMAZ

1-) Talimnamede İNİS´in Özel Yöntemleri yer alıyor. İNİS temel eğitimi almış ve İNİS Temel Harekatı kapsamında yöntemlerle İNİS faaliyeti icra etmiş personel arasında kabiliyetine göre seçilen kimselerin özel eğitim alması sonucu yürütebileceği İNİS haber toplama yöntemi olarak tanımlanan Özel Yöntem´ler şöyle sıralanıyor: Sorgulama, tetkik-tahkik, takip ve gözetleme, teknik ve elektronik haber toplama, aramalar, sansür, provokasyon. Özel yöntemlerin yurtiçinde barış zamanında adli kolluk yetkisini haiz olmayan askeri insan istihbaratı teşkilleri tarafından uygulanması yasalara uygun değil.

2-) Talimnamede İNİS kapsamında haber toplama yöntemi olan ´Elemanlanma Harekatı´ kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak yasalara göre Elemanlanma Harekatı´nın askeri istihbarat teşkillerince yurtiçinde barış zamanında icrası uygun değil. Ancak mülki ve adli kolluk görev ve yetkisi verilmiş birlikler bu vazifelerinin icrasında haber toplamak için Elemanlanma yapabilirler. Yasaya göre TSK ancak kendi personeli, faaliyeti, kışla ve kurumlarında olmak üzere İKK faaliyetinde Elemanlanma Harekatı yapabilir.

AÇIĞINI BULDUĞUNU ŞANTAJLA ELEMAN YAP!

İNİS elemanın güvenliğinin belirlenmesinde kullanılan ilginç bir yöntemler dikkat çekiyor. En dikkat çekicisi ise ?Motif? başlığı altında anlatılıyor. Motif, eleman adayının gizli faaliyete katılmasını sağlayan neden olarak tanımlanıyor. Talimnamede aynı zamanda ´baskı ve şantaj´ da bir motif olarak tarif ediliyor. Yurt içinde kullanılması hukuka aykırı olan baskı ve şantaj motifi talimnamede menfi kontrol unsuru olarak nitelendirilirken, şunlar anlatılıyor: ?Nitelikleri uygun olduğu halde görevi kabul etmekten kaçınan bir kişinin zayıf taraflarını bularak baskı yapılmak suretiyle göreve sevki de baskı ve şantaj motifi özelliği taşır.

Bu güdüye esas olabilecek faktörler..

- Evlilik dışı ilişkiler

- Yasa veya geleneklere uygun olmayan yaşam cinsi anormallikler (homoseksüellik vs.)

- Uyuşturucu maddelere düşkünlük

- Geçmişiyle ilgili olumsuz durumlar

- Yasa dışı faaliyetler

- Ahlak ve töre dışı yaşam biçimi

- Kendisi veya ailesindeki bireylerin uygunsuz davranışları..

Bu güdüye uygun adaylara geçici ve kısa süreli görevler verilebilir. Menfi kontrol unsurunun kalkması durumunda elemanın ihanet etmesi sıkça rastlanan bir durumdur.? ( Bugün)

-51 No DVD-

Açığını yakaladıkları şahısları ajan yapma talimatı, akıllara Ergenekon soruşturmasında emekli Binbaşı Levent Göktaş´tan ele geçirilen 51 nolu DVDyi getiriyor. DVD içinde yer alan çok sayıda yetkiliye ait uygunsuz görüntülerin, şantaj unsuru olarak kullanıldığı ileri sürülmüştü. Çok çarpıcı bir şantaj olayı da Fuhuş ve Askeri Casusluk soruşturmasında ortaya çıkarılmıştı. Deniz Kuvvetlerinde inanılmaz sayıda askeri yetkiliye porno içerikli uygunsuz görüntüleri yoluyla şantaj yapıldığı, baskı altına alınan bu şahıslardan çok gizli askeri sırların elde edildiği ortaya çıkmıştı. Ergenekon´la bağlantısına dair bulguların da ortaya çıktığı bu gizli örgüte yönelik dava halen mahkemede görülmekte.

YENİ SES KAYDI: ERGENEKON BİTTİ, TAHLİYELER BAŞLAYACAK!

13.06.2012 21:53 Yasal düzenleme ile darbe davalarından yargılananların tahliye edileceğine ilişkin ses kayıtlarının bir benzeri daha internete düştü. İstihbaratçı Ömer Faruk Gürüz ile Ergenekon sanığı emekli Org. Şener Eruygur ve eşi Mukaddes Eruygur´a ait olduğu ileri sürülen ses kaydı Twitter´daki Ses_Tv adresinde yayınlandı. Eruygur ailesine ´iyi haberler´ vermek için ziyarete gittiği anlaşılan Gürüz, Ergenekon olayının tamamen bittiğini, mayıs ve haziran aylarının çok kritik olduğunu ve yakın zamanda mahkûmların tahliyesine karar verileceğini söylüyor. İzleyin bundan sonra gazeteleri renkli ve görsel yazılı basını izleyin komutanım. Artık Ergenekon´u işitmeyeceksiniz. Arkasından şeyler başlayacak. Yavaş yavaş. Mahkûmlar tahliye. İçerideki herkesi tahliyeye başlayacaklar. diyor. Aldığı haberden çok memnun olan Mukaddes Eruygur ise, Yüreğimize su serptiniz. diye karşılık veriyor. Gürüz´ü destekleyen Eruygur, artık Ergenekon meselesinin basında yer almadığını teyit ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da Balyoz sanığı üç generale ait olduğu iddia edilen ses kayıtları internette yayınlanmıştı. Sanık generaller, ´yakında çıkacaklarını ve çoluk çocuğuna kadar rövanş alacaklarını´ anlatıyordu.

Ergenekon ve Balyoz davalarında, darbeye teşebbüs ve terör suçlamasıyla yargılananların ´çok yakında´ tahliye olacaklarına dair internete düşen ses kayıtlarına bir yenisi daha eklendi. Balyoz davası sanıklarına ait olduğu iddia edilen önceki ses kayıtlarında, amiraller, ´sağlam kaynaklardan bilgi aldıklarını, yapılacak yasal düzenlemelerle çok yakında dışarı çıkacaklarını´ söylüyorlardı. Özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin kısıtlanarak işlevsiz hale getirilmesine yönelik tartışmalar da söz konusu ses kayıtlarında yer alan iddiaların doğru olabileceği şüphesi uyandırmıştı.

Dün twitter´daki Ses TV hesabından paylaşılan yeni ses kaydında da benzer ifadeler kullanılıyor. Kayıttaki seslerin, Ergenekon davasının tutuksuz sanıklarından emekli Orgeneral Şener Eruygur, eşi Mukaddes Eruygur ve İstihbaratçı Ömer Faruk Gürüz olduğu ileri sürülüyor. Kayıttaki ses, İzleyin, bundan sonra gazetelerde Ergenekon´u işitmeyeceksiniz. Arkasından tahliyeler başlayacak. diyor. Bunun üzerine Mukaddes Eruygur olduğu ileri sürülen kişi, Yüreğimize su serptiniz. ifadelerini kullanıyor. Şener Eruygur olduğu iddia edilen şahıs ise, Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. diyor. İşte ses kaydından bazı bölümler:

Ömer Faruk Gürüz: Evet komutanım, Kılıç paşamlaydım. Kurmay Başkanımız Kılıç paşam vardı.

Mukaddes Eruygur: Evet şey. Hakkı Kılıç. (Emekli Tümgeneral -28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu)

Ömer Faruk Gürüz: Hakkı Kılıç paşam. Çok sık ziyaret etmiştim. TÜPRAŞ ihalesini iptal ettirmiştik hatırlıyor musunuz?

Şener Eruygur: İptal ettirmiştik tabii.

Ömer Faruk Gürüz: TÜPRAŞ´ı Z. Grubu´na sattılar. Ben hemen perde arkasında kim var? Onun belgelerini getirmiştim komutanıma. Aman dedim komutanım tesis gitti dedim. İptal ettirdi komutanım onu. Aynı TÜPRAŞ´ı K. Grubu aldı.

Şener Eruygur: Bizi de dövdüler.

Ömer Faruk Gürüz: Sizleri dövdüler.

Mukaddes Eruygur: Sen bir tanesisin.

Ömer Faruk Gürüz: İşte kimse görmüyor. Kimse görmüyor da vakti saati gelince açacağız tabii. Şimdi komutanım. Siz önce bir kendinize gelin de bir komutanım. Şöyle ayaklanın Allah´ın izniyle. Sizden evvel birkaç tane değerli var ama en büyük şeyi size kaldı. Ama atlatacağız komutanım.

Mukaddes Eruygur: E artık gazetelerde hiç yok. Adamlar kendi dertlerine düştüler. Ergenekon bitince bitecek bizim işimiz.

Ömer Faruk Gürüz: Bitti o. Obama´yla bitti o. Bitti o. Clinton açıklama yaptı. Hillary Clinton. ´Türkiye ılımlı İslam devleti olamaz´ dedi. Türkiye laiktir.

Şener Eruygur: Ondan dolayı mı dönecek şimdi?

BUNLARIN HESABI SORULACAK

Ömer Faruk Gürüz: Hayır şimdi şöyle komutanım. Bu ılımlı İslam, büyük Ortadoğu projesi falan bunlar bitti artık. Çöktü. Irak´a gittim komutanım. 15 gün kaldım. Felluce´den Kerkük´e kadar geldim. Her tarafı gezdim. Irak diye bir devlet yok. Halk yok yani. Halkı bitirmişler. Adamlar gittiler, Amerika da baktı ki bu işin altından çıkamıyor. Şimdi bizimkilerden 3 şey istiyorlar. Ermeni sınır kapısını aç. Kürdistan´a hamilik yap. Kıbrıs´ı...

Şener Eruygur: O şeyler çok kötü. Aynen dinledim. Anlattı.

Ömer Faruk Gürüz: Bunun bir şekilde hesabı sorulacak. Bunlar korkunç suçlar. Dolayısıyla iktidar da şimdi gidici olduğunu onlar da gördü.

Şener Eruygur: Evet.

Ömer Faruk Gürüz: Ergenekon artık dillerden yavaş yavaş.

Mukaddes Eruygur: Gazetelerde hiç yok.

Ömer Faruk Gürüz: Ben de zaten oraya gelecektim. İzleyin bundan sonra gazeteleri renkli ve görsel yazılı basını izleyin komutanım. Artık Ergenekon´u işitmeyeceksiniz. Arkasından şeyler başlayacak, yavaş yavaş tahliyeler.

Mukaddes Eruygur: İnşallah. Amerika, fikrini mi değiştirdi?

Ömer Faruk Gürüz: Şimdi ama işte o günkü yönetim sistemi onlardan taraftı yaptı. Ama şimdi objektif birileri var orda. Obama kendini geriye çekti şimdi. Yeni bir strateji uygulaması var. O yüzden artık komutanım bu Ergenekonvari hayali iddialar, davalar bitecek. Çünkü adamlar kendi dertlerini düşünüyorlar.

Şener Eruygur: Bitti. Dertlerini düşünüyorlar.

YÜREĞİMİZE SU SERPTİNİZ, SAĞOLUN

Ömer Faruk Gürüz: Mayıs ve haziran ayı çok kritik. Ziyaretinize gelirken artık güle oynaya geliyorum.

Mukaddes Eruygur: Yüreğimize su serptiniz...

Ömer Faruk Gürüz: Çünkü iki ay, bak önümüzdeki iki aya dikkat edin. İki ay çok tehlikeli mayıs ve haziran ayları. Yani bunlar öyle bir şeyin içine düştüler ki şu anda. Ben o yüzden size böyle gelirken güle oynaya geliyorum. Sağlığınıza da hep şey yapıyorum, Allah´tan şifa diliyorum duam. Eden bulur komutanım. Bu şeydir. Anadolu´da büyük bir sözdür. Eden bulur.

Şener Eruygur: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz.

Mukaddes Eruygur: Yüreğimize su serptin.

Şener Eruygur: Tam zamanında, bu lazımmış yani.

Ömer Faruk Gürüz: Dolayısıyla ektiklerini biçemeyecekler gibime geliyor.

Şener Eruygur: Biraz da biz rahatımıza bakalım.

Ömer Faruk Gürüz: Ben gerçekten çok merak ettim. Aradım sizi.

Mukaddes Eruygur: Çok sağ olun, eksik olmayın. İzmit´e de geldiler.

Ömer Faruk Gürüz: Yok Kılıç paşam beni iyi tanıyor komutanım, siz rahat olun. Kimiz, neyiz? Çok iyi tanır. ( Zaman)

(13 Haziran 2012, 11:08)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

Ses kayıtları, parmak izi ve ıslak imza gibi doğrulanabilir mi?

Ergenekon soruşturma sürecindeki ses kayıtları

Ergenekon, Balyoz ve benzer davaları engelleme girişimleri

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=4616    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Kara Kuv.: 92 Müebbet Gerekçesi

09.06.2022 17:18 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada 30 Aralık 2021'de verilen kararların gerekçesi açıklandı. 6 ..
Tamamı 9.6.2022

Fetö Üniversite Yapılanması davası

09.06.2022 14:46 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından açılan 'güncel üniversite öğrenci yapılanmasına' ilişkin 12'si tutuklu 37 öğrencinin yargılandığı davanın görülmesine devam edil..
Tamamı 9.6.2022

Yargıtay İyidil'in Cezasını Az Buldu

08.06.2022 09:50 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit'e 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezalarını, eksik ceza..
Tamamı 8.6.2022

Darbeci 2 Pilot Kayıplara Karıştı

10.06.2022 10:35 Malatya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat kararları istinaf mahkemesince bozulan sanık 6 eski pi..
Tamamı 10.6.2022

Kılıçdaroğlu'nun Danışmanına Hapis

10.06.2022 16:53 İstanbul'da, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, 'FETÖ..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yöneticilerine 166 Yıl Hapis

10.06.2022 12:16 Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis ve Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalar..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

10.06.2022 10:15 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 10.6.2022

Kriptolu Dinleme Cezaları Onandı

09.06.2022 14:34 Ankara'da, devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (F..
Tamamı 9.6.2022

Dink Davasında Hapisler Onandı

08.06.2022 16:54 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetö elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6's..
Tamamı 8.6.2022

İzmir: Darbeye 60 Onama 80 Bozma

04.06.2022 20:51 İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve 282 sanıklı dava, dosyaları ayrılarak 2018'de hüküm verilen 137 sanığın dosyası Yargıtay'da görüşüldü.

14 Nisan'daki gelişmeye dair edinilen ..

Tamamı 4.6.2022

Yakalanan İlk Darbecinin davası

09.06.2022 09:59 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 9.6.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

08.06.2022 16:40 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 8.6.2022

Nazilli Esnaf Yapılanması davası

08.06.2022 15:32 Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesindeki esnaf yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20 Mayıs'ta Aydın 3. Ağır..

Tamamı 8.6.2022

Ordu: Yeni Yapılanmaya 17 Hapis

08.06.2022 15:20 Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 41 sanıktan 17'sine, 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.
<..

Tamamı 8.6.2022

Gülen'in İtirafları İndirim Gerekçesi

10.06.2022 11:09 Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

1..

Tamamı 10.6.2022

Şike: Cezaya Onama Beraate Bozma

09.06.2022 16:51 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle örgüt mensubu 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'..
Tamamı 9.6.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
55.736.559