Tam
EskidenYeniye
 

Ersever´in emrinde 21 katil

JİTEM kurucularından Binbaşı Ahmet Cem Ersever´in ekibindeki sivillerden oluşan infaz timinin listesi ortaya çıktı. Altında faili meçhule kurban giden Ersever´in imzasının bulunduğu ölüm timinde, 21 sivilin isimleri, baba adları, doğum tarihleri ve aldıkları maaş bilgisi yer alıyor. Jandarma komutanı emri ile kurulan tim listesinin oluşumunda yeraldığı anlaşılan diğer bir isim ise Abdülkerim Babat.

Önceki haber title=Sonraki haber

06.07.2012 10:23 Türkiye´de, 1990´larda çok sayıda faili meçhul cinayetten sorumlu tutulan JİTEM´in operasyonlarda kullandığı sivil timin isim listesi ortaya çıktı. Resmi yazışma belgelerine göre, varlığı inkar edilen JİTEM´in, rütbeli askerlerin yanı sıra operasyonlarda kullanılmak üzere sivil timler de oluşturduğu anlaşılıyor. Maaş ve diğer ihtiyaçlarının Binbaşı Cem Ersever tarafından karşılandığı görülen JİTEM belgesinde ´Özel Sivil Tim´in Jandarma Asayiş Komutanı´nın emriyle kurulduğu belirtiliyor. Belgenin başında ise Jandarma Asayiş Komutanı emri ile kurulan özel sivil timde görev alacak olan A.Kerim Babat ve ekibinin listesidir ibaresi yer alıyor.

21 KİŞİLİK ÖZEL SİVİL TİM

Abdulkerim Babat´ın başında olduğu JİTEM´in sivil operasyon timi listesinde 21 kişinin ismi bulunuyor. Adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, memleketi, maaş ve imza bölümünün yer aldığı listede timde görev alan her vatandaş için Ersever´in 250 bin TL para ödediği görülüyor. Listenin altında ´Hazır bulunanlar´ kısmının altında imzası bulunan Abdülkerim Babat´ın da imzası bulunuyor. Teslim Eden bölümünde ise 2. J. İsth. Ter. Müc. Brl. K. J. Binbaşı Cem Ersever´in imzası bulunuyor. Abdülkerim Babat´a bağlı faaliyet gösterecek olan ölüm timinde görevlendirilenlerin isimleri ise şöyle: A.Kerim Babat, Haşim Babat, Bişan Çabuk, Ferhan Çabuk, İhsan Güvercin, Yavuz Çabuk, Cindi Babat, Hurşit Babat, Mehmet Uysal, A.Kerim Uysal, Hüseyin Bilen, Mahmut Babat, Ömer Kara, Ömer Babat, Hasan Babat, Abdülmecit Babat, Sadık Babat, Mahmut Babat, Mehmet Babat, Mahmut Babat, Ömer Babat.

ÖZEL OPERASYON TİMLERİ

Belgelerde ayrıca, JİTEM´in sivil operasyon timleriyle birlikte er ve erbaş kadrolarından oluşan istihbarat ve operasyon timlerinin de faaliyetleri çok net biçimde görülüyor. Dönemin Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Hulusi Sayın´ın yazdığı emir yazılarında JİTEM´in er ve erbaş kadrosunda görevlendirilecek isimlerlerle birlikte verilen talimatlar yer alıyor. Gizli ve Jandarma Genel Komutanlığı başlıklı antetli belgede özel operasyon timinde görev alacak er ve erbaşların isimleri bulunuyor. Arif Doğan´ın da imzasının yer aldığı belgede Jandarma Asayiş Komutanlığı´na ait JİTEM´e iletilen talimatlar yer alıyor.

8 MADDELİK GİZLİ EMİR

Jandarma Asayiş Komutanı´nın 1988 yılında JİTEM Grup Komutanlıkları´na gönderdiği 8 maddelik Gizli emirde JİTEM içinde er ve erbaşlardan oluşan istihbarat birimleriyle birlikte operasyon yapabilecek özel bir timin daha kurulması da isteniyor.

-Lav ve el bombası Jandarma´dan-

Jandarma Asayiş Komutanlığının yazısında yer alan 5-6-7 ve 8´nci maddelerde ise erbaş ve erlerden oluşturulacak JİTEM´in özel operasyon timinin ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ile ilgili talimatlara yer veriliyor. İşte özel operasyon timinin ihtiyaçlarıyla ilgili gönderilen emirlerin bazılarında, Grup ve Birlik Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere seçilen erbaş ve erlerin görevlendirme hariç her türlü iskan, iaşe ve özlük işlemleri İl J. Alay K.lıklarınca yürütülecektir. Yeni teşkil edilecek özel istihbarat ve operasyon timinin her türlü silah, mühimmat (law ve el bombası) ve teçhizat ihtiyaçları güvenlik komutanlıkları ve il J. Alay. K.lıkları´nca karşılanacaktır deniliyor. Belgenin devamında ise özel timde görevlendirilecek 4 erbaş ve 8 erin isimleri bulunuyor. Arif Doğan´ın kontrolünde gerçekleştirilen JİTEM içindeki er ve erbaş özel timinde görev alan askerlerin hangi birliklere atandıkları da belgede ayrıntılı olarak belirtiliyor. ( Yenişafak)

ERSEVER, HAZIRLADIĞI ANDIÇ´TA ´JİTEM YASAL DEĞİL´ DEMİŞ

Jandarma Genel Komutanlığı´nın inisiyatifiyle kurulan Jandarma istihbarat Teşkilatı ve Terörle Mücadele Birimi (JİTEM)´nin kilit isimlerinden biri olan Jandarma Kıdemli Binbaşı Cem Ersever´in, 1990 yılında JİTEM ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı´nın emriyle andıç hazırladığı ortaya çıktı. Cihan Haber Ajansı (CİHAN)´nın ulaştığı gizli ibareli belgeye göre Cem Ersever, JİTEM´in yasal olmadığını belirterek, birimin yasal statüye girmesini istemiş.Cem Ersever imzalı ´Andıç´ başlıklı raporun ekinde, ´Öngörülen JİTEM Teşkilat Şeması´ ve ´JİTEM İl Kadro Çizelgesi´ isimli iki evrak bulunuyor. Belgede, Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı´nın ve Jandarma Genel Komutanlığı´nın 24 Kasım 1988 gün ve 1160-8-88/PL.Ş.(638) sayılı teklifi ile 23 Mart 1989 tarihli onayı ile önce ´deneme´ mahiyetinde, daha sonra JİTEM adı altında 29 Mayıs 1990 tarihine kadar istihbarat faaliyetlerine devam ettiğini anlatıyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, JİTEM BÜNYESİNDE 6 İSTİHBARAT TİMİ KURMUŞ

Ersever, ´Andıç´ başlıklı raporunda, JİTEM´in doğrudan Jandarma Genel Komutanlığı´nın 29 Mayıs 1990 gün ve HRK.:0963-17-90/TSK.S.(189) sayılı İstihbarat Gruplar Komutanlığı´nın Reorganizesi emriyle kurulduğunu belirtiyor. Cem Ersever, JİTEM´in önce yürütülen faaliyetlerini de ´Öncesi´ başlığı altında kaleme almış. JİTEM´den öncesinin deneme mahiyetinde çalıştığını söyleyen Ersever´in raporundaki ilgili bölüm şöyle: Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı´na bağlı olarak teşkil edilen Jandarma İstihbarat Gruplar Komutanlığı kuruluşu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nde faaliyet göstermiş, Jandarma Genel Komutanlığı´nın 23 Mart 1989 tarihindeki emri ile İstihbarat timlerinin sayısı 6´ya çıkarılmıştır. Bu dönemde görev geçici görevli 1 nci bölgede atamalı personel tarafından sürdürülmüştür. 13 Ekim 1988 tarihinde J. Asayiş Komutanlığı´nın emrine verilen Jandarma İstihbarat Grup komutanlığı J. Genel Komutanlığı´nın 24 Kasım 1988 tarihinde verdiği teklif sonucu ´deneme´ mahiyetinde Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı (JİTEM) adı altında J. Genel Komutanlığı´nın 29 Mayıs 1990 tarihindeki emrine kadar görev yapmıştır. Halen Jandarma istihbarat Gruplar Komutanlığı adı altında kuruluşundaki 3 grup komutanlığı ile görev yapmaktadır.

ERSEVER: JİTEM, İHTİYAÇTAN DOĞDU

Jandarma Kıdemli Binbaşı Cem Ersever´in kaleme aldığı raporun en ilginç yanı ise ´İnceleme´ başlıklı bölüm. Ersever raporunda JİTEM elemanlarının eğitimden yoksun olduğunu vurgularken, JİTEM´in diğer istihbarat kuruluşlarının yanında klasik ve ilave bir teşkilat durumuna geldiğini itiraf ediyor. Cem Ersever´in ´İnceleme´ başlığı ile kaleme aldığı raporun ilgili bölümü şöyle: Zaman içerisinde büyüyen ve müstakil konumunu sürdüren bu teşkilat, müstakil olmanın getirdiği birtakım zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasında giderek artan oranda güçlüklerle karşılaşmıştır. Anılan istihbarat teşkilatının yasal bir statüye kavuşturulmamış olması da gerek görev etkinliğini gerekse jandarma teşkilatı içindeki konumunu olumsuz yönde etkilemiştir. Göreve atanmış mevcut personelin, çoğunlukla belirtilen vasıflara uygun olmadığı; ayrıca mevcut durumlarını geliştirici herhangi bir eğitimden geçirilmedikleri sabittir. Mevcut yapı ve yaşanan olumsuzluklar, henüz kurulmuş bulunan bu teşkilatı, zaten mevcut olan diğer kuruluşların istihbarat unsurlarının yanında, klasik ve ilave bir teşkilat durumuna getirmiştir. Oysa bu teşkilat bir ihtiyaçtan doğmuştur. Jandarma teşkilatının iç güvenlik faaliyetlerindeki etkinliğini sağlayacak, daha iyi görebilen, işitebilen, hissedebilen birimlere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç da karşılanmak durumundadır. Buna mukabil, jandarma teşkilatının ihtiyacından doğan bu ünitenin, sağlam temellere oturtmak ve yaşamasını sağlamak gerekmektedir.

CEM ERSEVER´İN JİTEM TEŞKİLAT ŞEMASI

Cem Ersever raporunda nasıl bir JİTEM olması gerektiğini de JİTEM Teşkilat Şeması´nda anlatıyor. Ersever, İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde reorganize edilerek Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanlığı´na bağlı olarak yeniden JİTEM unsurlarının oluşmasını istiyor. Ersever´in raporunda öngördüğü JİTEM teşkilat şeması şöyle: Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanlığı bünyesinde bir komutanlık karargahı. Tüm elektronik sistemlerle teçhiz edilmiş ve iller bazında Jitem Birlik Komutanlıklarıyla data bağlantılı hale getirilmiş; zorunlu hallerde manuel çalışmaya imkan verebilen bir ´istihbarat ve değerlendirme merkezi.´ İhtiyaç nispetinde ´merkezi istihbarat ve operasyon timleri.´ Bu timler belli alanlarda uzmanlaşmış personelden teşkil edilecek ve üst düzeyde eğitilecek.

´JİTEM, İL JANDARMA KOMUTANLIKLARINA BAĞLANMALI´

Raporun sonuç ve talepler bölümünde ise Cem Ersever, Jandarma Genel Komutanlığı´nın mutlaka istihbarat teşkilatına ihtiyacı olduğunu belirtirken, bu kapsamda JİTEM´in yasal statüye kavuşmasını istiyor. Ersever´in raporundaki sonuç ve talepler bölümü ise şöyle sıralanıyor: Jandarma Genel Komutanlığı´nın bir istihbarat teşkilatına mutlak ihtiyacı olduğu, bu ihtiyaçtan kaynaklanan ve teşkil edilen mevcut J. İstihbarat Teşkilatı´nın ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı, yetersizliğin giderilmesi için, JİTEM´in teşkilat şemasına uygun olarak reorganize edilmesi. Teşkilat şemasında belirtilen reorganize edilmiş JİTEM Birliği şeklinde ve il jandarma komutanlıklarının emir ve kuruluşuna alınması. JİTEM birliklerinde görev alacak personel ile bu birliğin kurs, özel eğitim, araç, gereç vs. ihtiyaçlarının, merkez teşkilatı J. İsth. Grup Komutanlığınca seçilmesi, planlanması ve tedarikinin sağlanması. 2303 Sayılı J. Teşkilat Görev Yetki ve Sorumluluk Kanunu ile 1412 Sayılı CMUK´larında gerekli değişikliklerin yapılması. JİTEM Teşkilatının işleyişine münhasır bir yönergenin tecrübeli JİTEM personeli marifeti ile düzenlettirilerek yayımlanmasının uygun olacağı...

ÖLMESEYDİ FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİ AÇIKLAYACAKTI

JİTEM´in kilit isimlerinden biri olan J. Kıdemli Binbaşı Cem Ersever 1990´lı yıllarda JİTEM Bölge Komutanı olarak PKK´ya karşı mücadele vermişti. Daha sonra JİTEM´den ayrılmış ve ´Gerçekler Türk milletinden gizleniyor´ diyerek o gün içinde olduğu yapıyla ters düştüğünü ifade etmişti. Ersever, faili meçhul cinayetler ve bazı siyasilerin örgütsel konumları hakkında açıklamalarda bulunacağını söyledikten sonra 4 Kasım 1993´te elleri önden bağlanmış kafasına iki el ateş edilmiş şekilde, Ankara´nın Elmadağ ilçesi çıkışında cesedi bulunmuştu. ( Cihan)

(06 Temmuz 2012, 10:23)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

JİTEM´in varlığını ispatlayan resmi belgeler

JİTEM´le ilgili tüm manşetlerimiz

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=4673    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
61.772.634