Tam
EskidenYeniye
 

Darbe kaydına tekzip talebi

28 Şubat davasında yargılanan EDOK Komutanı Korg. Tevfik Özkılıç'a ait olduğu ileri sürülen ses kaydına yönelik haberimize avukatı Haluk Pekşen'den tekzip metni geldi. Ses kaydında çok gizli bir darbe yapılanmasına ait konuşmalar yer alıyordu. Ses kaydı, geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılmasına da neden olmuştu. Yayın haklarına saygı gereği tekzip metnini aynen yayınlıyoruz. Üstelik talep edildiği gibi 1 hafta değil süresiz olarak.. Ancak cevabımız da aynı haberde yer alıyor.

Önceki haber title=Sonraki haber

25.11.2013 14:10 Adalet Platformu'nun suç duyurusu ses getirdi. Platform, geçtiğimiz yıl Genelkurmay karargahında yapılan çok gizli bir darbe toplantısına ait ses kaydıyla ilgili 1 hafta önce suç duyurusu yapmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen ve sitemizdeki bir haberin delil olarak gösterildiği suç duyurusundaki ses kaydının 28 Şubat davasında yargılanan EDOK Komutanı Korg. Tevfik Özkılıç'a ait olduğu ileri sürülüyordu. ´Darbe için herşeyimizle hazırdık ama KKK´lığı ile Genelkurmay arasında yorum farklılıkları oldu´ diyen ses, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül´e de inanılmaz küfürler ediyordu. Kaydın yayınlandığı tarihe yakın zamanda yapılan çok gizli bir toplantıya ait olduğu anlaşılan ses kaydında bir darbe hazırlığı yapıldığını gösteren ifadeler yer alıyordu.

Haberle ilgili olarak, ses kaydının sahibi olduğu ileri sürülen Tevfik Özkılıç'ın avukatı Haluk Pekşen'den bir tekzip metni geldi. Yayın haklarına saygı gereği tekzip metnini aynen yayınlıyoruz. Üstelik talep edildiği gibi 1 hafta değil süresiz olarak..

--------------------------------------------------------------------------------------

İŞTE O TEKZİP METNİ

TEKZİPTİR

www.kontrgerilla.com adresinde yayın yapan internet sitenizde 18 Kasım 2013 tarihinden itibaren yayınlanmakta olan ‘Darbe Kaydına Suç Duyurusu’ başlıklı haberde müvekkil Tevfik ÖZKILIÇ’a atfen son derece çirkin ve dahası kamuoyunda yanlış intiba uyandırıcı ifadelere yer verilmiştir. Haberin ana dayanağı olan ve Adalet Platformu isimli bir Platform adına yapıldığı belirtilen suç duyurusu gerçeği yansıtmayan ifadelerle dolu olup; internet sitenizin müvekkilin kişilik haklarını açıkça zedeleyen bu ifadeleri herhangi bir araştırma yapmadan yayınlamasının Basın Ahlakı kavramı ile bağdaşmadığı açıktır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki habere konu ses kaydı içerisinde müvekkil tarafından sarf edilmiş tek bir kelime veya cümle bulunmamaktadır. Konuşmanın tamamı mantıksız, yanlış ve müvekkilin konuşma üslubuna aykırı, asla sarf etmeyeceği ifadelerden oluşan sanal bir uyarlamadır. Bununla birlikte özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı yürütülen sistemli bir çabanın ürünü olan bu haberde, belirtilen ses kaydının müvekkile ait olduğuna her nasılsa kuşku duyulmamaktadır.

Müvekkilin Cumhurbaşkanına küfür etmesi gibi durum söz konusu değildir. Müvekkil tarafından bugüne kadar ne emrinde bulunan personele ne de bir başkasına karşı hakaret içeren bir kelime kullanılmamıştır. Müvekkilin Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ne çalışma ortamında ne de özel hayatında hiçbir yorum veya açıklaması olmamıştır, olduğu iddiaları da akla ve mantığa aykırıdır.

Müvekkil bugüne kadar Tük Silahlı Kuvvetleri içerisindeki faaliyetlerinde kanunlara ve nizamlara uygun hareket etmiştir. Hizmetlerindeki başarısı tüm çalışma arkadaşları ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından bilinen müvekkili karalamaya yönelik kampanyanın sebebi ve yöneldiği saik açık bir şekilde ortadadır. Müvekkilin hiçbir zaman yapmamış olduğu bir konuşma montaj veya başka yöntemlerle oluşturularak, aleyhine kamuoyu oluşturma çabası içerisine girildiği açıkça görülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin güzide ve çok az sayıda personelinin ulaşabildiği bir makama erişmiş olan kanunlara ve insanlara saygılı bir kişiliğe sahip olan müvekkilin darbe yapma amacıyla emrindeki askerleri örgütlediği, bu yönde çalışmalar yaptığı yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmaktan uzaktır.

Müvekkilin haberde yer verilen ses kaydına ilişkin mahkeme huzurunda sorulan soruları cevaplamadığı hususu dahi söz konusu iddiaların temelsiz bir iftira çabasından başka bir şey olmadığını ortaya koymaktadır. Zira, haberde belirtilen ses kaydı 28 Şubat Davası olarak bilinen yargılamanın başında ‘hukuka aykırı delil’ niteliğinde olduğundan dosya kapsamından çıkartılmış ve müvekkilin Mahkeme huzurundaki çapraz sorgusunda ne Mahkeme heyetinden, ne Cumhuriyet Savcısından, ne müşteki vekillerinden ne de müştekilerden ses kaydına ilişkin tek bir soru dahi sorulmamıştır. Bu itibarla, müvekkilin sorulmayan soruları cevaplamaktan kaçınması gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

Müvekkil hakkında haberde yer verilen olumsuz ifadeler kabulü mümkün olmayan, içeriği yönüyle kamuoyunu son derece hatalı biçimde yönlendiren ifadelerdir. Müvekkil hakkında tek taraflı olarak, yanlı şekilde haber yapılmasının Basın Ahlakı kavramıyla bağdaşmadığı da açıktır. Müvekkil aleyhinde yapılan karalama kampanyasını ve iftirayı hiçbir biçimde kabul etmemektedir. Haberde yer verilen nitelendirmeler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde hakaret ve iftira suçunu oluşturmakta, müvekkilin kişilik haklarını açıkça zedelemektedir. Bir kurum nezdinde o kurum mensuplarına duyulan kin ve garez neticesinde suç uydurmanın hukukumuzda yeri bulunmadığından ilgililer hakkında gerekli yasal yollara başvurulduğu ve başvurulmaya da devam edileceğini belirtmekte fayda görmekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Saygılarımızla;
Av. Haluk PEKŞEN

--------------------------------------------------------------------------------------

SES KAYITLARININ DOĞRULUĞU TESPİT EDİLEBİLİYOR

Sayın Tevfik Özkılıç'ın ve avukatı Haluk Pekşen'in itiraz ettiği hususlara gelince;

-Bu ses kaydı 31 Mayıs 2012 tarihinde internette yayınlanmış ve o tarihte bir çok haber kaynaklarından haber olarak verilmiştir. Nitekim biz de 31 Mayıs 2012 tarihinde "Ses kaydı: Yeni darbe hazırlığı" başlığı ile o olayı haberleştirmişiz. (http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=4588)

-Adalet Platformu, 1 hafta önce 18 Kasım 2013 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ses kaydının araştırılmasını ve soruşturma başlatılmasını talep etmiştir. Suç duyurusu 2013/669 evrak kayıt no ile savcılıkta kayıt altına alınmıştır. Suç duyurusunda haberimiz de delil olarak yer almıştır. (http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5691)

-Tıpkı parmak izi ve ıslak imza gibi ses kayıtlarının da ilgili kişiye ait olup olmadığı teknik olarak laboratuvarlarda belirlenebilmektedir. Sesin montaj olup olmadığı ve diğer teknik ayrıntılar da aynı şekilde laboratuvarlarda doğruluk derecesinde tespit edilebilmektedir. Bu sonuçlar mahkemelerce delil olarak kabul edilebilmektedir. Nitekim; Ağustos ayında sonuçlanan Ergenekon davasının sonlarına doğru mahkeme medyada yayınlanmış olan dava sanığı 17 farklı kişiye ait ses kaydını duruşmaya getirtmiştir.

-Yine, http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5635 haberimizde de belirtildiği gibi bir suçu ve kamuya yönelik bir tehlikeyi ifşa eden gizli ses kayıtları delil olarak mahkeme ve yargıtay tarafından da kabul edilmektedir. Haber incelendiğinde görülecektir ki, haberleştirilmesi bir yana, bir suçu ispat eden ses kayıtlarının kaydedilmesi dahi yasak kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

-Suç duyurusunda; kamuoyunu çok yakından ilgilendiren bir şüpheye dikkat çekilmekte, gizli bir darbe hazırlığı yürütüldüğü şüphesinin aydınlatılması talep edilmektedir. Suç duyurusunda 28 Şubat ve Balyoz davalarına da atıf yapılmakta, iddiaları güçlendiren bazı bulgular aktarılmaktadır. Suç duyurusunda, ses kaydının iddia edildiği gibi Özkılıç’a ait olup olmadığının tespit edilmesi, ona ait olsun ya da olmasın halen bir darbe hazırlığı yürütülmekte olduğuna dair bu şüphenin yürütülecek bir soruşturma ile aydınlatılması, 28 Şubat davasının genişletilerek derinleştirilmesi, şüphelilerin itiraflarından dolayı ilgililer hakkında kovuşturma başlatılarak gerekli cezalara çarptırılmaları talep edilmektedir.

-Tekzip metninde belirtildiği gibi 28 Şubat davasında gündeme gelen diğer ses kaydının mahkemedeki duruşmada Özkılıç'a yöneltildiği, ancak Özkılıç'ın buna cevap vermediği hususu medyadaki haberlerde belirtilmektedir. (http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5665) Habere göre, Tevfik Özkılıç, 28 Şubat davasının 5 Kasım 2013 tarihinde görülen 30. duruşmasında mahkeme huzurunda savunmasını yapmış ve o ses kaydıyla ilgili kendisine savcılık soruşturmasında soru sorulmadığını belirtmiştir. Ayrıca, o ses kaydıyla ilgili bir başka suç duyurusunun geçtiğimiz yıl savcılığa yapıldığı da tespit edilmiştir.

-Tekzip metninde tam anlaşılmayan bir husus da, ses kaydının montaj veya hiç yapılmayan bir konuşmaya olduğu iddiasıdır. Acaba hangisi doğrudur: Sesin sayın Tevfik Özkılıç'a ait olmadığı mı savunulmaktadır, yoksa sesin ona ait olduğu kabul edilmekte ancak montajlanmış olduğu mu savunulmaktadır?

Yukarıda aktarılan şüphe ve bulguların öğrenilmesinin kamunun bilgi edinme hakkı kapsamında bir değer taşıdığı açıktır.

Sayın Tevfik Özkılıç'a karşı kişisel bir husumetimiz yoktur. Tekzip metninde iddia edildiğinin aksine, TSK'ya karşı da husumetimiz yoktur. TSK hepimizin ordusudur. 'Düşürün şu heronları çok PKK'lı vuruluyor' ses kaydıyla da ortaya çıktığı gibi, onun içerisinde suça bulaşanlar ve ihanet edenler varsa onu ifşa etmek kanatimizce bir vatandaşlık görevidir. Dolayısıyla konuyu kişiselleştirmeye çalışmak beyhude çabadır.

Ses kaydını internette yayınlayan da, ona ait olduğunu iddia eden de biz değiliz. Biz sadece bir sitede ortaya çıkmış bir haberi alıntılayarak haber yapanlardan biriyiz. Ses kaydı muhtemelen o gizli toplantıya katılanlardan birisi tarafından yapılmış olmalı. Bu ihtimali güçlendiren bir ayrıntı, internete konulan ses kaydının dökümünde 'Bu oda' ibaresinin yanına '(plan odası)' açıklamasının eklenmiş olması. O toplantının plan odasında yapıldığını bilen birisi olmalı. Tekraren, ses kaydını internette yayınlayan da, ona ait olduğunu iddia eden de biz değiliz. Sadece dikkatli bir gözle bakıldığında görülenler bunlar.. Bunlar sadece bir iddia.. Ancak çok somut bir delile, ses kaydına dayanan bir iddia. Biz sadece bu iddiayı dile getiriyoruz. Araştırılmaya ve aydınlatılmaya muhtaç korkunç bir şüphe söz konusu..

Umarız ses kaydı iddia edildiği gibi sayın Tevfik Özkılıç'a ait değildir. Onun haksız yere zan altında kalmasını istemeyiz. Ancak teknik olarak sesin ona ait olup olmadığının da kolayca belirlenebileceği kanısındayız. Takipsizlikle sonuçlansa bile suç duyurusuyla ilgili gelişmeleri de aynı şekilde haber olarak duyurmaya devam edeceğiz.

Abdullah Harun / kontrgerilla.com

(25 Kasım 2013, 14:10), son güncel.: (26 Kasım 2013, 10:13) 

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

Darbe kaydına suç duyurusu

Savcı ve mahkeme gizli ses kaydını delil kabul etti

Ses kaydı: Yeni darbe hazırlığı

Ses kayıtları, parmak izi ve ıslak imza gibi doğrulanabilir mi?

Profesör: Kayıt Tolon´un, ispat ederim

Ergenekon soruşturma sürecindeki ses kayıtları

Adalet Platformu ile ilgili manşetlerimiz

Su uyur cuntacı uyumaz: İşte ispatı

ERGENEKON´UN HENÜZ ORTAYA ÇIKARTILAMAYAN YEDEK (İDHAR) KADROLARI

Savcılar Ergenekon ´İdharı´nın peşinde

Gölcük´teki çuvallar devede kulak: Savcılar iz peşinde

Ergenekon davası gerekli mi?

Ergenekon henüz çökertilemedi

Ergenekon hala diri, Bakıcı kaçabildi

7. iddianame: Ergenekon hala faal

Ergenekon hala aktif: Planları çökünce yenisini yapıyorlar

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

28 Şubat´a Balyoz etkisi

28 Şubat davası duruşmaları

Flaş!!! 28 Şubat davası açıldı

28 Şubat soruşturması manşetlerimiz

28 Şubat süreci manşetlerimiz

28 Şubat iddianamesinde arama yap

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=5700    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Damat Darbeyi Biliyormuş

05.10.2021 11:16 Ankara'da, eski MİT görevlisi istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. 1..
Tamamı 5.10.2021

Asker-Polis Mahremlere 143 Gözaltı

07.10.2021 07:51 Ankara merkezli 43 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet bünyesindeki toplam 117 'mahrem imam' ile 'gaybubet evi' isim..
Tamamı 7.10.2021

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

06.10.2021 10:42 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 6.10.2021

Darbede TRT İşgali davası

07.10.2021 11:26 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk bi..
Tamamı 7.10.2021

Baykal Kaset Kumpası davası

05.10.2021 13:46 Ankara'da, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aral..
Tamamı 5.10.2021

Büyük Bölge Sorumlusu Yakalandı

06.10.2021 13:14 Afyon'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FÖTÖ) soruşturması kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Bylock kullanıcısı Nizamettin Yıldız polisin düzenlediği operas..
Tamamı 6.10.2021

Tahşiyecilere Kumpas'ta 2. dava

05.10.2021 14:21 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri ile Zaman..
Tamamı 5.10.2021

Dink'te Firari Sanıklar Yargılanıyor

05.10.2021 14:21 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. 29 Eylü..
Tamamı 5.10.2021

Can Dündar-MİT Tırları davası

07.10.2021 11:48 İstanbul'da, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada bir müşteki yönünden dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının davaya k..
Tamamı 7.10.2021

AK Partili Başkana Kumpas İtirafı

07.10.2021 12:15 Zonguldak'ta, Fetö'nün yargı ve emniyet içinde etkin olduğu dönemde, 2009 yılında gerçekleştirilen Çelik-2 operasyonu kapsamında yapılan operasyona dahil edilen dönemin AK Partili Belediye Başkanı Murat Sesli hakkındak..
Tamamı 7.10.2021

Odatv Yargısı Yargılanıyor

07.10.2021 11:44 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından 'İstanbul'daki Odatv soruşturması ve davası'nda yer alan eski 33 hakim ve savcının 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçların..
Tamamı 7.10.2021

Dicle'de Fetöcü Rektöre Hapis

05.10.2021 14:08 Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır, yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava sona erdi. 23 Eyl..
Tamamı 5.10.2021

Akıncı Üssü: Darbe Zararı davası

05.10.2021 14:02 Ankara'da, Milli Savunma Bakanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı davada keşif..
Tamamı 5.10.2021

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

05.10.2021 12:59 Ankara'da, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcı hakkında, "devletin güvenliğine ve siyasal ..
Tamamı 5.10.2021

Sakarya 34 sanık: Altın Lale Derneği

06.10.2021 10:06 Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2'si firari 34 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. ..
Tamamı 6.10.2021

Sakarya 11 Sanık: Yasadışı Dinleme

06.10.2021 09:59 Sakarya'da, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yasadışı gizli dinleme ve diğer bazı suçlamalarla yargılandığı davanın..
Tamamı 6.10.2021

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
52.560.818