Tam
EskidenYeniye
 

Hukukçular: Savcılar çekilmeli

17 Aralık operasyonu ile ilgili Hukukun Üstünlüğü Platformu'ndan açıklama geldi. Savcıların tarafsız olmadığına dair somut bulguların gerekçe gösterildiği açıklamada; operasyon savcılarının davadan bir an önce çekilmesi ya da HSYK tarafından görevden alınması gerektiği belirtildi. Öte yandan konuyla ilgili 4 gün önce de önemli bir gelişme yaşanmış, operasyonla ilgili savcılığa suç duyurusu yapılmıştı.

Önceki haber title=Sonraki haber

24.12.2013 17:03 17 Aralık operasyonu kapsamında yapılan baskınlar ve gözaltılar sonrasında, operasyonla ilgili ortaya atılan çelişkili iddialar bir çok kişinin aklında soru işareti bırakırken, kamuoyunda operasyonun arkasında gizli güçlerin olduğuna yönelik bir kanının da oluşmasına sebep oldu.

17 Aralık operasyonunda tarafsızlığını yitirdiklerinden dolayı savcıların, HSYK nın da kabul ettiği ''Savcılar İçin Avrupa Konseyi İlke Kararları'' çerçevesinde dosyadan çekilmeleri gerektiğini dile getiren Hukukun Üstünlüğü Platformu Başkanı Avukat Cahit Özkan konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

Hukukun Üstünlüğü Platformu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Kamuoyunun yakından ilgilendiği, 17 aralık operasyonu ile başlayan süreç gündemimize tekrar adil yargı sorunlarını getirmiştir. Bu kez soruşturmanın yoğunlaştığı temel tartışma noktası; soruşturma savcısının kamuoyunda ileri sürüldüğü ve sayın savcılar tarafından da tekzip edilmeyen cemaate yakınlığı meselesidir. Bu çerçevede kamuoyunda iddia edilen camia mensubiyeti, bir savcının soruşturmanın adil ve tarafsız yürütülmesini engelleyip engellemediği engelliyor ise hakimlerin reddi nedenlerindekine benzer bir nedenle savcının reddi mümkün olup olmadığı meselesidir.

Gerçekten gündemdeki operasyonu yürüten savcının birtakım camiaya yakınlığı iddiaları yanında soruşturma dosyasına UYAP kaydı açılmadığı, soruşturma dosyasının İstanbul Adliyesinde hazırlanmadığı, gizlilik kararı olan dosya içeriği bir kısım gazeteci ile aylar öncesinden paylaşıldığı veya sızdırıldığı iddiaları, yine arama ve tutuklamaya sevk ile ilgili kendi camiasına yakın olan hakim nöbetinin beklendiği iddiaları savcının tarafsızlığı ve adil yargılanma hakkı konularında ciddi şüpheleri gündeme getirmiştir.

Hukukumuzda hakimin reddi mümkün iken savcının reddine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak böyle bir düzenlemenin bulunmamış olması savcının her soruşturmayı takip yetkisinin olup olmadığı önemli bir tartışma konusudur. Savcının reddi meselesine ilişkin tartışmalar soruşturmanın tarafı olup olmaması temel alınarak yürütülmektedir.

Tarafsızlığa ilişkin hükümler sadece Anayasa ve kanunlarda yer almamaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslar arası alandaki etik kurallarda tarafsızlığa yer verilmiştir. Bu çerçevede savcının yürüttüğü soruşturma hakkında adil soruşturma ve yargılama açından savcının tarafsızlığı etik anlamda elzemdir.

Mevzuatımızda kamu görevlilerinin tarafsızlığına ilişkin pek çok düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemelere bakıldığında herhangi bir kamu görevlisi için gerekli olan tarafsızlık ilkesinin, suçların soruşturulması ile görevlendirilmiş savcılar için evleviyetle gerekli olduğu açıktır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"e göre kamu görevlilerinin tarafsızlık, dürüstlük, çatışmadan kaçınma, güven sağlayıcı düzenlemelere yer verilmiştir.

Bunun yanında Savcılar için, Avrupa Konseyi tarafından 31 mayıs 2005 de Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları "Budapeşte İlkeleri kabul edilmiştir. Budapeşte İlkelerinin birinci maddesinde savcıların görevlerini tarafsız olarak icra edeceklerine, ikinci maddesinde de savcılar görevlerini her zaman; tarafsız ve önyargısız olmak, herkese eşit mesafede olmak, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer düşünceler, cinsiyet tercihleri, ulusal veya sosyal köken, ulusal azınlık, mülkiyet, doğum, sağlık, özürlülük veya herhangi bir diğer statü ile ilişki temelinde her hangi bir kişiye karşı ayrımcılıktan sakınmak zorundadır. Özellikle, kendilerinin, ailelerinin veya kendi çevrelerinin, özel ve mali çıkarları ile ilgili olan davalarda görev yapmaktan kaçınırlar.

Bu durumda Avrupa Konseyi tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde savcılar, özel yaşamlarındaki faaliyet ve çevreleri ile makul olarak algılanan savcılık hizmetinin dürüstlüğünü, adilliğini ve tarafsızlığını tehlikeye atmamalıdırlar,

HSYK'nın da benimsediği Budapeşte'de kabul edilen ilkelerden anlaşıldığı üzere tarafsızlık sadece hâkimler için geçerli bir etik ilke değildir. Savcılar tarafından yürütülen adalet hizmetinin niteliği göz önüne alındığında tarafsızlığın önemi daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak usul kanunlarımıza bakıldığında etik ilkelerle belirlenen tarafsızlığı gerçekleştirmeye yönelik ret ve çekinmenin, savcılar yönünden geçerli olmadığı görülmektedir.

Bu çerçevede 17 aralık tarihinde başlayan soruşturma savcısının, soruşturmanın selameti adil yargılanma hakkı kanun önünde eşitlik ilkeleri dikkate alındığında yürüttüğü soruşturmanın konusu savcının tarafsızlığı hususunda ciddi şüphe uyandırdığından Avrupa Konseyi'nin 2005 tarihli "Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları" ilkelerine göre dosyaya bakmaktan çekilmelidir." (Haber7)

OPERASYONLAR İÇİN SUÇ DUYURUSU DA YAPILMIŞTI

Öte yandan konuyla ilgili 4 gün önce önemli bir gelişme yaşanmış, operasyonla ilgili savcılığa suç duyurusu yapılmıştı. Sakarya Adalet ve Vicdan Platformu'nun suç duyurusunda, daha önce 18 Aralık'ta yapılmış olan ve "emniyet ve yargı içindeki adli cuntanın ortaya çıkarılması talebi"ni içeren ilk suç duyurusuna eklenmek üzere çok önemli iki delil savcılığa iletilmekteydi. Yeni delillerin sadece bu cunta yapılanmasının varlığını değil aynı zamanda son operasyonların da aynı yapılanmanın işi ya da onunla bağlantılı olduğu şüphesini doğurduğu dile getiriliyordu. Suç duyurusunda çok önemli iki delil olarak, Taraf yazarları Emre Uslu ve Mehmet Baransu'nun operasyonları aylar öncesinden bilmeleri ve halen de gizli belgelere ulaşmaları gösterilmekteydi.

Konuyla ilgili bu şüpheleri güçlendiren bir yeni gelişme de, soruşturmanın başındaki Savcı Zekeriya Öz'ün belgelerin medyaya sızma olayı yerine emniyet istihbaratın soruşturma bilgilerini İçişleri Bakanı Muammer Güler'e sızdırdığı suçlamasıyla bir emniyet görevlisini şüpheli sıfatıyla ifade almaya çağırması olmuştu. Medyada çarşaf çarşaf belgeler yayınlanmasına sessiz kalan Öz'ün aksine yönde bir soruşturma yürütmesi ise şüpheleri güçlendirmişti. (Abdullah Harun / kontrgerilla.com)

HUKUKÇULAR: ÖZ'ÜN YETKİSİ YOK

25.12.2013 13:33 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcıların yetkisiz olduğu iddia ediliyor. Soruşturmayı yürüten savcıların özel yetkileri olmamasına rağmen operasyon yaptığı öğrenildi. Toplum mühendisliği” yada “kirli operasyon” olarak adlandırılan 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcıların yetkisiz olduğu ortaya çıktı. 17 Aralık soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Zekeriya Öz ile savcılar Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in özel yetkileri olmamasına rağmen operasyon başlattığı öğrenildi. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10. maddesinin a fıkrasında; “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu”na ilişkin soruşturmalara TMK’nın 10. maddesiyle yetkili savcı ve hakimlerin yürüteceği ifade ediliyor.

İŞTE O MADDE

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 10. maddesinin a fıkrasında; “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu (…) dolayısıyla açılan davalar, birinci fıkra hükmüne göre görevlendirilen mahkemelerde görülür” deniliyor. Söz konusu maddenin 1. fıkrası; “Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi, soruşturma ve kovuşturma usulü” başlığıyla tanımlanmış. Maddede şu ifadeler yer alıyor: “Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar; Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca yargı çevresi birden çok ili kapsayabilecek şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülür. Bu mahkemelerin başkan ve üyeleri adlî yargı adalet komisyonunca, bu mahkemelerden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır. Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak; a) Soruşturma, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca bizzat yapılır. Bu Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet başsavcılığınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.”

TUNA: ÖZ, ORTAYA ÖRGÜT ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

AK Parti Konya Eski Milletvekili ve Hukukçular Derneği Eski Başkanı avukat Hüsnü Tuna, Zekeriya Öz’ün ortaya bir örgüt çıkarmaya çalıştığını belirterek, “Bu soruşturma Zekeriya Öz’ün soruşturma alanına girmez. Bu, Kartal Adliyesi başsavcılarının görev alanına giriyor. Öz, Halkbank soruşturmasını ele alabilmek için İstanbul Adliyesi’nin sınırlarına giren Fatih Belediyesi ve Ali Ağaoğlu ile ilgili imar yolsuzluğunu da soruşturmanın içine alarak bir dosya birleştirmesi yapmak sureti ile bunu da örgüt olarak bu işi yaptıkları iddiası ile yetkisine almaya çalıştı” dedi.

Öz’ün operasyonda hiçbir yetkisinin olmadığının altını çizen Tuna, “Ortada örgütlü bir iş söz konusu değil. Bu normal mahkemelerin görev alanına giren bir durumdur. Dolayısı ile zorlama bir girişim ile Zekeriya Öz bu soruşturmayı kendi görev alanına çekmeye çalıştı. Sanıyorum, önümüzdeki günlerde dosyalar birbirlerinden ayrılacak, sonra da muhtemelen herkesin dosyası ilgili olduğu yere gönderilecek” diye konuştu.

TORAMAN: YETKİLİ OLMAYAN SAVCI DOSYAYA BAKAMAZ

Avukat Cüneyt Toraman da, isnat edilen suçların vasfını bilmediğini ve dosyayı da görmediğini belirterek, “Yanlış beyanda bulunmak istemem. Suçun vasfının tayini savcıya aittir, eğer savcı suçun vasfını yanlış tayin etmişse zaten sorumluluğu vardır” dedi. Müfettişlerin Adalet Bakanlığı’ndan HSYK’ya bağlandığına değinen Toraman, “Bu müfettişler bunu araştırırlar ve ortada bir usulsüzlük var ise gerekli işlemler yapılır. Zaten yetkisi olmayan bir savcı kesinlikle bu soruşturma içerisinde bulunamaz” diye konuştu.

Toraman, “Eğer suçlar farklı savcıların görev alanlarına giriyorsa o suçların tefrik edilmesi lazım. Bu soruşturma sırasında ortaya çıkarsa savcı o suçlarla ilgili tefrik kararı verir, suçları ayırır ve TMK 10. madde ile görevlendirilen mahkemeye gönderilir. Yetkisi olmayan savcı kesinlikle bakamaz. Böyle bir şey soruşturma sırasında ortaya çıkarsa dosyaların ayrılması lazım” ifadelerini kullandı. (Yeni Akit)

(24 Aralık 2013, 17:03), son güncel.: (25 Aralık 2013, 13:33)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=5752    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Kara Kuv.: 92 Müebbet Gerekçesi

09.06.2022 17:18 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada 30 Aralık 2021'de verilen kararların gerekçesi açıklandı. 6 ..
Tamamı 9.6.2022

Fetö Üniversite Yapılanması davası

09.06.2022 14:46 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından açılan 'güncel üniversite öğrenci yapılanmasına' ilişkin 12'si tutuklu 37 öğrencinin yargılandığı davanın görülmesine devam edil..
Tamamı 9.6.2022

Yargıtay İyidil'in Cezasını Az Buldu

08.06.2022 09:50 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit'e 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezalarını, eksik ceza..
Tamamı 8.6.2022

Darbeci 2 Pilot Kayıplara Karıştı

10.06.2022 10:35 Malatya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat kararları istinaf mahkemesince bozulan sanık 6 eski pi..
Tamamı 10.6.2022

Kılıçdaroğlu'nun Danışmanına Hapis

10.06.2022 16:53 İstanbul'da, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, 'FETÖ..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yöneticilerine 166 Yıl Hapis

10.06.2022 12:16 Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis ve Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalar..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

10.06.2022 10:15 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 10.6.2022

Kriptolu Dinleme Cezaları Onandı

09.06.2022 14:34 Ankara'da, devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (F..
Tamamı 9.6.2022

Dink Davasında Hapisler Onandı

08.06.2022 16:54 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetö elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6's..
Tamamı 8.6.2022

İzmir: Darbeye 60 Onama 80 Bozma

04.06.2022 20:51 İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve 282 sanıklı dava, dosyaları ayrılarak 2018'de hüküm verilen 137 sanığın dosyası Yargıtay'da görüşüldü.

14 Nisan'daki gelişmeye dair edinilen ..

Tamamı 4.6.2022

Yakalanan İlk Darbecinin davası

09.06.2022 09:59 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 9.6.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

08.06.2022 16:40 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 8.6.2022

Nazilli Esnaf Yapılanması davası

08.06.2022 15:32 Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesindeki esnaf yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20 Mayıs'ta Aydın 3. Ağır..

Tamamı 8.6.2022

Ordu: Yeni Yapılanmaya 17 Hapis

08.06.2022 15:20 Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 41 sanıktan 17'sine, 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.
<..

Tamamı 8.6.2022

Gülen'in İtirafları İndirim Gerekçesi

10.06.2022 11:09 Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

1..

Tamamı 10.6.2022

Şike: Cezaya Onama Beraate Bozma

09.06.2022 16:51 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle örgüt mensubu 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'..
Tamamı 9.6.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
56.477.897