Tam
EskidenYeniye
 

Koç suç duyurusunda şok iddia

Adalet Platformu, yabancı vakıfların Gezi olaylarına karıştığına dair Aralık ayı başında verdikleri suç duyurusuyla ilgili şok bir iddiada bulundu. Platform, suç duyurusu dilekçesini vermek istedikleri Çağlayan'daki nöbetçi müracaat savcısının işi yokuşa sürdüğünü, bunu o gün basına da açıkladıklarını hatırlattı. Savcının dilekçede Mustafa Koç'un da suçlanmakta olduğuna dikkat çektiğini açıklayan Platform, 25 Aralık operasyonunu başlatan Savcı Muammer Akkaş'ın da Koç'a yönelik bir soruşturmayı sürüncemede bıraktığına dair basında çıkmış olan haberleri hatırlattı. Paralel yapılanmanın Koç'la bağlantısını gösteren Fethullah Gülen telefon görüşmelerinin dün basına yansıması üzerine de içlerinde doğan şüphe ve endişeyi paylaşmak adına bir açıklama yapmaya ve bazı soruları sormaya mecbur kaldıklarını açıkladı.

Önceki haber title=Sonraki haber

15.01.2014 15:27 Sivil toplum kuruluşlarından Adalet Platformu, yabancı vakıfların Gezi olaylarına karıştığına dair 2 Aralık 2013'de verdikleri suç duyurusuyla ilgili şok bir iddiada bulundu.

MÜRACAAT SAVCISI KOÇ'A DİKKAT ÇEKTİ, DİLEKÇEYİ ALMAK İSTEMEDİ

Platform, suç duyurusu dilekçesini vermek istediklerinde nöbetçi müracaat savcısı İ.U.'nun işi yokuşa sürdüğünü iddia etti. Savcı nın dilekçede Mustafa Koç'un da suçlanmakta olduğuna dikkat çektiğini açıklayan Platform, benzer bazı bahaneler ileri sürülerek suç duyurusuna kayıt no verilmediğini, bu ilgisizlik üzerine kendilerinin yılmayarak TMK ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Oktay Erdoğan'a müracaat ettiklerini ve dilekçeyi ona elden teslim ettiklerini açıkladı.

SAVCI AKKAŞ KOÇ DOSYASINI SÜRÜNCEMEDE BIRAKTI

Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, 25 Aralık operasyonunu başlatan Savcı Muammer Akkaş'ın Mustafa Koç'a yönelik bir soruşturmayı sürüncemede bıraktığına dair basında çıkmış olan haberleri hatırlattı. (1)

Haberlerde yer alan iddiaya göre; 2004 yılında KANALTÜRK'e test yayını aşamasında para aktaran Koç Grubuna ait BEKO Ticaret A.Ş. firması, Ergenekon'a finans sağladığı iddiasıyla yakın dönemde soruşturmaya dahil edildi. Ergenekon soruşturmasını ilk başlatan savcı Zekeriya Öz idi. Onun hükümetin baskısıyla görevinden alınmasının ardından dosya savcı Cihan Kansız'a devredilmiş, Savcı Kansız'ın da terfi ettirilmesi sonrası dosya son kez Savcı Muammer Akkaş'a devredilmişti. İşte Koç Grubuna ait BEKO Ticaret A.Ş. firmasının, Ergenekon'a finans sağladığı iddiasıyla soruşturmaya dahil edilmesinin altında bu şekilde savcı Muammer Akkaş'ın imzası oldu. Ancak iddialara göre bu noktadan sonra dosya sessizliğe büründü. Koç ailesinin, Fethullah Gülen grubunun faaliyeti olan Türkçe olimpiyatlarına sponsor olmasının ardından dosyadaki hareketlilik durdu. Diğer deyişle dosya gizlendi ve sümen altı edildi.

Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, bu gelişme üzerine Koç'u da içeren suç duyurularının akıbeti hakkında içlerinde bir şüphe ve endişenin doğduğunu açıkladı.

GÜLEN'İN TELEFON GÖRÜŞMESİ KOÇ'A DESTEĞİ BELGELEDİ

Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, Paralel Yapılanma'nın Koç'la bağlantısını gösteren Fethullah Gülen telefon görüşmelerinin dün basına yansıdığını da hatırlattı. (2)

Buna göre; Fethullah Gülen telefonla kendisini arayan kişiye Pensilvanya'daki malikanesinden talimatlar verirken şok ifadeler kullanıyor. Gülen'in birçok ünlü iş adamıyla yakın temasta olduğu ve ülke içerisinde paralel yapılanmayı bizzat kendisinin takip ettiği de görülüyor. Gülen cemaatine bağlı iş adamlarının kurduğu TUSKON'dan yapılan aramada çeşitli konularda Fethullah Gülen'den izin isteniyor. Konuşmanın bir bölümünde Mustafa Koç'un kendilerine sponsor olduğu vurgulanırken araya Fethullah Gülen giriyor ve şunları diyor: "Hükümet onlara müfettiş falan göndermiş. Bir sıkıntıları var mı? Bir sıkıntıları varsa haberimiz olsun. Ona bir şey yaptırmayız." Gülen, bu sözlerin ardından da sıkı sıkı talimat veriyor: "Bunlarla ilişkimizden büyük patronun haberi olmasın."

İŞTE O SORULAR

Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, bu son gelişme ile içlerinde doğan şüphenin güçlendiğini ve kamuoyu ile paylaşmak adına bir açıklama yapmaya ve bazı soruları sormaya mecbur kaldıklarını açıkladı.

-Bahsi geçen yabancı vakıflar suç duyurumuzda (3) çok somut deliller sıraladığımız halde niçin bu konuda bir gelişme yaşanmamaktadır?

-Gezi olaylarında Mustafa Koç ile Gülen cemaatinin tavrının Gezi eylemlerine destekte örtüştüğü görülmekteydi. Bunun suç duyurusunun sürüncemede bırakılmasıyla bir bağlantısı olabilir mi?

-Savcı Muammer Akkaş'ın Koç'a dair bir soruşturmayı sürüncemede bıraktığı basına yansımıştı. Aynı şekilde dün basına yansıyan Fethullah Gülen'in telefon görüşmelerinde Mustafa Koç'un cemaatin devlet kademelerindeki mensupları kullanılarak kollandığı anlaşılıyor. Savcı İ.U.'nun suç duyurumuza tepkisi ile bu son iki gelişme örtüşmektedir. Koç da suçlanıyor diye acaba bizim suç duyurumuz da mı sürüncemede bırakılmaktadır?

-Paralel yapılanmayla ilgili daha önce bir kaç kez verdiğimiz ve çok sayıda somut delili de eklediğimiz suç duyuruları (4) niçin işleme konulmamaktadır?

-Yargıda cemaat tabanlı bir paralel yapılanma olduğu iddiaları doğru mudur?

-Çok sayıda kişiyi temsil eden bir sivil toplum kuruluşuyuz. Son haftalarda yapmış olduğumuz çok sayıdaki suç duyuruları niçin dikkate alınmamaktadır? Bunun paralel yapı iddialarıyla bir bağlantısı olabilir mi?

İŞTE O AÇIKLAMA

Adalet Platformu'nun açıklaması da şu şekilde:

"Yabancı vakıflar ile ilgili suç duyurusu dilekçesini vermeye Çağlayan Adliyesi'ne gittiğimizde müracaat savcısı İ.U. suç duyurusu dilekçemizi kayda almadan dilekçeyi bırakmamızı istedi. Savcı tarafından, "İnceleyeceğiz, gerek görürsek işleme alacağız" denildi. Buna karşın biz de, "Dilekçemiz işleme alınmadığında verilmemiş sayılır. Yetkisizlik ve takipsizlik de verilse kayda alınma zorunluluğu vardır" dediğimizde U. bizi Başsavcı Oktay Erdoğan'a yönlendirdi. Savcı U., dilekçeye göz atarken, "Burada Mustafa Koç da suçlanıyor" gibi bir ifade kullandı. Burada sayın Savcı İsmail U.'ya bir suçlamada bulunmak istemiyoruz. Bu olay 1 ay önce yaşanmıştır. Ancak o günden bugüne ortaya çıkan bazı somut bulgular ışığında içimizde bir şüphe ve endişe ortaya çıkmıştır. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Yabancı vakıflarla ilgili verdiğimiz suç duyurusu dilekçesinde Koç grubunun Gezi darbe girişimine desteği de dile getirilmekteydi. Diğer bir savcı Muammer Akkaş'ın malum Koç dosyasını yıllarca beklettiği ve sümenaltı edercesine soruşturma açmadan Ergenekon soruşturmasının içinde dosyayı görünmez kıldığı basında dile getirilmişti. Buna ek olarak bir de dünkü ses kayıtları olayı yaşandı. Bu gelişmeler sonrası şüphe ve endişelerimiz güçlenmiştir. 17-25 Aralık adli cunta yapılanması iddiaları gerçek midir? Bu yapılanma suç duyurularımızda işe karışacak mıdır? Acaba yabancı vakıflar dosyası da sümen altı mı edilecektir? Dava dosyalarının Pensilvanya'ya onaya gönderildiği eski bir bakan tarafından ileri sürülmüştür. Bu şok açıklama ışığında bizim suç duyurusu dosyamız için de aynı endişeye kapılmış bulunmaktayız. Daha önceki suç duyurularımız, bu suç duyurularını doğrular mahiyette son günlerde ortaya çıkmaya devam eden somut deliller, özellikle de son örnek olarak dün basına yansıyan Fethullah Gülen'in telefon görüşmesinde Koç grubunun cemaate sponsor olması karşılığında devlet kademelerindeki cemaat mensupları tarafından devletin çıkarları aleyhine kollandığına yönelik ifadeler endişelerimizi bir kat daha arttırmıştır.

Web sitemizde bulunan http://www.adaletplatformu.com/?Syf=18&Hbr=262684 adresinden de görüleceği gibi, Savcı Muammer Akkaş, darbecilere destek veren generallere yönelik suç duyurumuza da takipsizlik kararı vermişti.

Yine platformumuz tarafından verilen suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında açılan 28 Şubat davasının kapatılmaya çalışıldığına dair endişeler de giderek güçlenmektedir.

Daha önce yine platformumuz tarafından verilmiş olan 27 Nisan 2007 e-muhtırasına yönelik suç duyurumuz ile Yargıtay eski Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya ile ilgili bir başka suç duyurumuzla ilgili de uzun zaman geçmiş olmasına karşın hala bir gelişme yaşanmamaktadır.

Basında dün ortaya çıkan Fethullah Gülen'in telefon görüşmesindeki ifşaatlarına dair haberler ihbar kabul edilip halen bir soruşturma açılmamış olması dikkat çekmektedir. Bu durum, paralel devletle ilgili iddiaları güçlendirmektedir. Bu durum temsilcisi olduğumuz platforma mensup kesimlerde ve diğer kamuoyunda; yasal Türkiye Cumhuriyeti dışında acaba paralel bir cumhuriyet tarafından mı yönetiliyoruz, yasama ve yürütme bir şekilde denetlenirken hiç denetlenemeyen yargı içine sızan paralel derin devlet mensupları devlete hakim mi şeklinde endişelere neden olmaktadır.

İlk suç duyurusunu verdiğimiz 18 Aralık'tan bugüne yaşanan olaylar, o ve hemen peşinden verdiğimiz suç duyurularındaki şüpheleri doğrulamaktadır. Bu dilekçelerde araştırılması ve kovuşturulması talep edilen adli çeteye hala dokunulamaması kanaatimizce millet iradesinin ipotek altına alınması ve 76 milyona hakarettir.

Gülen'in dün basına yansıyan telefon görüşmesinde Mustafa Koç'a devletin mali denetim yapacağının önceden cemaat mensuplarınca haber verildiği ve böylece devletin vergi kaybına sebeb olunmuş olabileceği anlaşılmaktadır. Benzer şüpheler nedeniyle son 2 haftada ülkemizin 200 katrilyon TL, 100 milyar dolar zarara uğratıldığı ekonomi çevrelerinde ileri sürülmektedir. Bu çok ciddi iddialara rağmen savcıların re'sen soruşturma açmaması da kanaatimizce görevi ihmal ve vatana ihanet suçunu teşkil etmektedir.

Ortaya çıkan somut deliller ışığında Fethullah Gülen, menfaat sağlamak için organize suç örgütü kurmaktan ve yönetmekten yargılanmalıdır.

Gazeteci ve Yazarlar Vakfı, TUSKON işadamları kuruluşu, Bugün-Kanaltürk-Samanyolu gibi tv kanalları ile diğer bağlantılı internet ve basılı medya yöneticileri ile sorumluları da ortaya çıkmış olan somut bulgular ışığında paralel derin devlet yapılanmasına üye olmaktan yargılanmalıdır.

Bahsi geçen tüm yargı, iş adamı ve medya mensupları ile diğer şahıslar, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, yasama yürütme ve yargı faaliyelerini engellemek, adil yargılamayı engellemek, yargıya emir talimat vermekten de yargılanmalıdır.

Ülke ekonomisinin zarara uğratılmasından dolayı her vatandaşın 1 liralık sembolik manevi ve 99 liralık maddi tazminat davası açması gerektiğine inanmaktayız.

Ayrıca bahsi geçen yapılanmanın, insanlığa karşı savaş açan siyonizm ile İsrail ve ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğine yönelik çok sayıda somut bulgu ortaya çıkmıştır. Bu hem nüfusunun çoğunluğunu teşkil eden Türkiye'ye hem de 2 milyarlık islam alemine hakaret suçunu teşkil etmektedir.

Filistin, Suriye, Mısır halkının yanında hareket eden millete ve onun hükümetine savaş açtıkları şüphesi ortaya çıkan bu yapılanmaya mensup olanlara kamuoyunun herşeyin farkında olduğunu, bu paralel mensuplarının akıllarını başlarına almaları gerektiğini hatırlatıyor ve onları yanlış yoldan dönmeye davet ediyoruz.

Sayın Fetullah Gülen'in sadece Türkiye'ye değil, 2 milyar müslümana da zarar verdiği kanaati hızla yayılmaya başlamıştır. Bundan hem müslümanlar hem de yetimler zarar görmektedir.

15 Ocak 2014, Adem Çevik, ADALET PLATFORMU BAŞKANI"

(Abdullah Harun / kontrgerilla.com)

(1) Kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=5763
(2) Ergenekon.ws/mansetgoster.asp?haber_no=5793
(3) Ergenekon.ws/mansetgoster.asp?haber_no=5712
(4) Ergenekon.ws/mansetgoster.asp?haber_no=5745
(4) Ergenekon.ws/mansetgoster.asp?haber_no=5741

(15 Ocak 2014, 15:27)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=5797    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Kara Kuv.: 92 Müebbet Gerekçesi

09.06.2022 17:18 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada 30 Aralık 2021'de verilen kararların gerekçesi açıklandı. 6 ..
Tamamı 9.6.2022

Fetö Üniversite Yapılanması davası

09.06.2022 14:46 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından açılan 'güncel üniversite öğrenci yapılanmasına' ilişkin 12'si tutuklu 37 öğrencinin yargılandığı davanın görülmesine devam edil..
Tamamı 9.6.2022

Yargıtay İyidil'in Cezasını Az Buldu

08.06.2022 09:50 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit'e 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezalarını, eksik ceza..
Tamamı 8.6.2022

Darbeci 2 Pilot Kayıplara Karıştı

10.06.2022 10:35 Malatya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat kararları istinaf mahkemesince bozulan sanık 6 eski pi..
Tamamı 10.6.2022

Kılıçdaroğlu'nun Danışmanına Hapis

10.06.2022 16:53 İstanbul'da, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, 'FETÖ..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yöneticilerine 166 Yıl Hapis

10.06.2022 12:16 Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis ve Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalar..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

10.06.2022 10:15 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 10.6.2022

Kriptolu Dinleme Cezaları Onandı

09.06.2022 14:34 Ankara'da, devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (F..
Tamamı 9.6.2022

Dink Davasında Hapisler Onandı

08.06.2022 16:54 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetö elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6's..
Tamamı 8.6.2022

İzmir: Darbeye 60 Onama 80 Bozma

04.06.2022 20:51 İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve 282 sanıklı dava, dosyaları ayrılarak 2018'de hüküm verilen 137 sanığın dosyası Yargıtay'da görüşüldü.

14 Nisan'daki gelişmeye dair edinilen ..

Tamamı 4.6.2022

Yakalanan İlk Darbecinin davası

09.06.2022 09:59 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 9.6.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

08.06.2022 16:40 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 8.6.2022

Nazilli Esnaf Yapılanması davası

08.06.2022 15:32 Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesindeki esnaf yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20 Mayıs'ta Aydın 3. Ağır..

Tamamı 8.6.2022

Ordu: Yeni Yapılanmaya 17 Hapis

08.06.2022 15:20 Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 41 sanıktan 17'sine, 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.
<..

Tamamı 8.6.2022

Gülen'in İtirafları İndirim Gerekçesi

10.06.2022 11:09 Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

1..

Tamamı 10.6.2022

Şike: Cezaya Onama Beraate Bozma

09.06.2022 16:51 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle örgüt mensubu 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'..
Tamamı 9.6.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
55.749.737