Tam
EskidenYeniye
 

FETÖ ve CHP'yi rahatsız eden yasa

Yüksek yargıya sızan FETÖ üyelerine darbe indirecek 'yüksek yargı yasası' Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanunu onaylamasının ardından Yargıtay ve Danıştay'ın dönüşümü için süreç başlayacak. Yasayla birlikte Yargıtay'a 210, Danıştay'a 116 üye seçilecek. Daire sayısı Yargıtay'da 24'e, Danıştay'da 10'a düşecek. Yasa, Gülen Örgütü ile CHP'de büyük rahatsızlığa neden oldu. Anayasa Mahkemesi'ne en hızlı iptal başvurusu yapmakla bilinen CHP'liler bu kez rekoru geliştirdi. Daha yasa onaylanmadan Anayasa Mahkemesi'ne iptal için başvuru yaptı. Yasa ile Danıştay'daki bir çok mensubunun ve özellikle Yargıtay'da 160'lar olarak bilinen blok paralel grubunun tasfiye edilecek olması paralel örgütün de tepkisine neden oldu. Yasaya karşı tepki açıklaması yapan 9 yüksek yargıç, endişelerinin kişisel değil hukukun ve ülkenin geleceği olduğunu dile getirdiler.

Önceki haber title=Sonraki haber

03.07.2016 12:15 Yüksek yargının yapısını değiştiren ve buralara sızan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) darbe indirecek tasarı, Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Yeni yargı düzeninin Danıştay, Yargıtay ve YSK'daki Cemaat üyelerine ağır darbe vuracağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanunu onaylamasının ardından Yargıtay ve Danıştay'ın dönüşümü için süreç başlayacak. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanununun yürürlüğe girmesinin ardından ilk etapta Yargıtay ve Danıştay'daki mevcut üyelerin üyelikleri düşecek.

İLK ÖNCE ÜYELİKLER DÜŞECEK

Her iki kurumun Başkanı, Başsavcısı, başkanvekili ve daire başkanının görevleri devam edecek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, 5 gün içinde 516 üyeli Yargıtay'a 310, 196 üyeli Danıştay'a 116 üye seçecek. Ancak kademeli olarak Yargıtay'ın üye sayısı 200'e, Danıştay'ınki ise 96'ya düşürülecek. Danıştay'daki 116 üyenin 24'ünü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan seçecek. Yargıtay'ın daire sayısı 46'dan 24'e, Danıştay'ın daire sayısı ise 17'den 10'a düşecek. Buna göre, Yargıtay 12 ceza, 12 hukuk, Danıştay da 9 dava, 1 idari daireden oluşacak. Mevcut dosyalara ilgili dairelerce bakılmaya devam edileceği için bu daireler de 3 yıl içinde kademeli olarak kapatılacak.

ÖMÜR BOYU ÜYELİK DÖNEMİ BİTTİ

Yargıtay'da 476, Danıştay'da 176 olan üye bulunurken, boş olan üyelikler de düşüldükten sonra Yargıtay'dan 166, Danıştay'dan 60 isim gönderilecek. Bu kişilerin de ismi paralel yapıyla anılan ya da son dönemde bu kişilerle birlikte hareket eden 'sosyal demokrat'lardan oluşacağı belirtiliyor. Görev süresi biten üyelerden yeniden seçilemeyenler ise HSYK tarafından uygun mahkemelere atanacak. Düzenlemeyle, ömür boyu Yargıtay ve Danıştay üyeliği dönemi sona erecek. Üyelik, 12 yılla sınırlandırılacak ve üyeler bir kez seçilebilecek.

DAİRELERİ BELİRLENECEK

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ile Danıştay Başkanlık Kurulu, seçimden itibaren 10 gün içinde, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak seçilen üyelerin hangi dairelerde görev yapacağını yeniden belirleyecek. Buna ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan 10 gün içinde de uygulanmaya başlanacak. Yargıtay Başkanı olabilmek için öngörülen kıdem süresi 10 yıldan 6 yıla düşürüldü. Yargıtay Genel Sekreteri olabilmek için aranan 5 yıl Yargıtay üyeliği yapma şartı da kaldırıldı. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için gerekli olan 4 yıl Danıştay üyeliği yapma şartı da 6 yıl olacak.

ŞİMDİ SÖZ ERDOĞAN'DA

Anayasaya göre bir kanun ya da anayasa değişikliği TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından onay için Cumhurbaşkanına sunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu onay ya da iade için 15 günlük süresi bulunuyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı tarafından onaylaması halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.

Hakim ve savcıya not

Genel Kurul'da kabul edilen kanuna göre, kanun yolu incelemeleri sonunda, hakim ve savcılar hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenecek ve bu form, derece yükselmelerinde dikkate alınacak. Kanun yolu değerlendirme formunda, soruşturmanın niteliği, iddianame, karar veya hükmün hukuka uygunluğu ve isabet derecesi, soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın hedef sürede tamamlanması, gerekçeli karar ve tebliğnamelerin yazılış gibi hususlar dikkate alınacak. “Çok iyi”, “iyi”, “orta” ve “zayıf” şeklinde düzenlenecek değerlendirme formunu, kararı inceleyen heyetin başkanı hazırlayacak. Hakkında değerlendirme formu düzenlenenler, bir ay içerisinde değerlendirme formunun yeniden incelenmesini isteyebilecek. İtiraz, incelemeyi yapan daire tarafından oy çokluğuyla karara bağlanacak.CHP KANUN ÇIKMADAN İPTALİ İÇİN BAŞVURDU

CHP, kamuoyunda ''yüksek yargıyı tasfiye'' olarak yorumlanan yargı paketinin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Parti adına başvuruyu yapan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Meclis İstanbul'da ölen 44 yurttaşın yasını tutmamış, bu yasın tutulması dahi engellenmiş, iktidarın kendisine göre oluşturacağı bir yargı düzeninin oluşturulması için, tüm evrensel hukuk kurallarına aykırı olarak bir kanun çıkartılmıştır" dedi.

Bu arada CHP'nin başvurusunun geçersiz olduğu ortaya çıktı. Hem Anayasa'da hem de Anayasa Mahkemesi kararlarında kanunların Resmi Gazete'de yayımlanmadan iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açılamayacağı açıkça belirtiliyor.PARALEL YAPININ RAHATSIZLIĞI

Yasa ile Danıştay'daki bir çok mensubunun ve özellikle Yargıtay'da 160'lar olarak bilinen blok paralel grubunun tasfiye edilecek olması paralel kesimlerin de tepkisine neden oldu. Yasaya karşı bir tepki de Danıştay ve Yargıtay üyesi 9 yüksek yargıçtan geldi. Bir bildiri yayınlayan 9 isim, endişelerinin kişisel değil hukukun ve ülkenin geleceği olduğunu dile getirdiler.

‘Yargıtay ve Danıştay üyelerinin azledilmesi yasası’na, tepki gösteren 9 Yargıtay üyesi; Yüksek yargıdaki düzenlemelerin yargının bağımsızlık ve tarafsızlığına ağır hasar vereceğini, kazanılmış haklara, hâkimlik teminatına, hukukun evrensel ilkelerine ve Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu ifade ederek bir bildiri yayınladı.

Yasaya tepki gösteren 9 üye yasama ve yürütme üzerinden, yargı erkine yönelik olağanüstü ve hukuk dışı müdahaleler yapıldığını belirterek yasa TBMM’de kabul edilmeden önce şu bildiriyi yayınladılar:

"HAKİMLER KARARLARIYLA KONUŞUR"

"Yargı erkinin hassasiyeti gereği, yargı mensupları kural olarak kamuoyuna açıklama yapmazlar, polemiğe girmezler, siyasi çekişmelerin ve tartışmaların tarafı olmaktan özenle kaçınırlar. Onlar uyuşmazlıklar hakkında, delilleri değerlendirerek vicdani kanaatlerine göre kararlarını açıklarlar. Ancak son zamanlarda yasama ve yürütme üzerinden, yargı erkine yönelik olağanüstü ve hukuk dışı müdahaleler yapılmaktadır. Bu nedenle, milletimize ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duygusunun gereği olarak, meşru müdafaa ve ıztırar hali kapsamında açıklama yapma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

En son Danıştay ve Yargıtay üye sayısının azaltılması için kanun tasarısı TBMM de görüşülmektedir. Tasarının gerekçesinde, istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi nedeniyle Yargıtay ve Danıştay’da kadro fazlalığı, istinaf mahkemeleri ve yerel mahkemeler için de zaruri ihtiyaç gerekçe gösterilmiştir.

Oysa tasarının komisyon görüşmelerindeki konuşmalar ile hükümet ve yasama mensuplarının açıklamalarından, yüksek yargı kurumlarının bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarını temelinden sarsacak ve yüksek yargı kurumlarını idarenin alt birimi haline getirecek girişimler açıkça dile getirilmektedir. O kadar ki, medyada yeniden seçilmeyecek üyelerin isimleri ve hatta nerelere atanacaklarının dahi şimdiden belli olduğuna dair açıklamalar yer almaktadır.

“MAHKEME KADIYA MÜLK DEĞİLDİR”

Hiçbir makam kalıcı ve daimi değildir. Makamlar sabit, makam sahipleri misafirdir. Bununla birlikte, elbette her kişinin hakkını araması ve savunması da başlı başına değerli ve meşru bir duruştur. Fakat feryadımız şahsi haklarımızı savunmanın çok daha ötesinde, milletimizin huzur ve selametine, devletimizin birlik ve bütünlüğüne yönelik tehlikeye dikkat çekmek içindir.

Devletin otorite ve gücünün yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ayrı erke ayrılması, özellikle yargı erkinin diğerlerinden bağımsız faaliyette bulunması, insanlığın binlerce yıllık birikimiyle oluşan evrensel bir ilkedir.

Yargı erkinin bağımsızlık ve tarafsızlığına ağır hasar verecek olan, kazanılmış haklara, hâkimlik teminatına, hukukun evrensel ilkelerine ve Anayasa’ya açıkça aykırı ‘Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ geri çekilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ali AKIN-6. HD Üyesi
Bilal KÖSEOĞLU-20.HD Üyesi
Ali YILDIZ-20. HD Üyesi
Coskun DEMİR-9. HD Üyesi
Ali ERYILMAZ-6. HD Üyesi
Sefa MERMERCİ-9.HD Üyesi
Mustafa SİMAVLI-10. CD üyesi
İbrahim Tufan ATAMAN-10. CD Üyesi
Gültekin DİNÇ-11. HD Üyesi"


İŞTE ESKİ-YENİ KARŞILAŞTIRMASIYLA TÜM DETAYLAR

Yürürlüğe girmek üzere olan yasanın eski ve yeni hükümleri özetle şöyle:

YARGITAY 200 DANIŞTAY 90 ÜYELİ

ESKİ: 46 daireli Yargıtay’da şu anda 471’i dolu olmak üze 516 kadro var. 17 daireli Danıştay’da 195 kadronun 177’si dolu. Tasarıda Yargıtay’ın üye sayısı 300 olarak belirlenmişti. Ancak, cemaate yakın olanlar dışında, sosyal-demokrat ve ülkücü kökenli 31 üyenin daha gönderilmesi ve kota dolacağı için 31 ek kadro istenmişti.

YENİ: Yasa yürürlüğe girdiği anda Yargıtay’ın üye sayısı 516’dan 310’a; Danıştay’ın üye sayısı da 195’ten 116’ya inecek. En geç 3 yılın sonunda Yargıtay’ın üye sayısı 200’e, Danıştay’ın üye sayısı ise 90’a inecek. Kademeli olarak Yargıtay 24, Danıştay 10 daireye düşürülecek. Hükümet 31 yerine yasaya son anda Yargıtay için 10 ek kadro koydu; bu kadroların sosyal demokrat kökenliler için kullanılması bekleniyor. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, vekalet edenler dışındaki daire başkanları, başsavcı ve başsavcıvekilleri ile HSYK üyelerinin kadroları yasa kapsamı dışında ve hariç tutuldu. YSK üyelerinin kadroları da iptal edileceği için görevleri sona erecek. Yargıtay ve Danıştay gibi YSK da yeniden dizayn edilecek.

İPTAL NASIL OLACAK, HSYK NASIL SEÇECEK?

ESKİ: Yargıtay ve Danıştay üyelerini şu anda HSYK Genel Kurulu seçiyor. Yine anayasa gereği Danıştay üyelerinin 4’te biri cumhurbaşkanınca seçiliyor.

YENİ: HSYK Genel Kurulu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 gün içinde Yargıtay ve Danıştay’a yeni üyeleri seçecek. Üyeler kürsü görevleri dışında istinaf mahkemelerine de HSYK 1. Dairesi’nce atanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, anayasa gereği Danıştay’a tek başına bu 5 gün içinde 24 üye seçecek. Erdoğan, bir yüksek mahkemenin 4’te 1’ini atayan ilk cumhurbaşkanı olacak.

Cumhurbaşkanınca Danıştay üyeliğine seçilmeyenlerden, 5 gün içinde idari yargıda bir göreve atanmak için talepte bulunanlar, HSYK’ca idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanacak. Talepte bulunmayanlar başka bir göreve atanmak üzere Başbakanlık’a bildirilecek. 2011 HSYK’sı döneminde atanan 160’lık üyeler dahil cemaat yapısına yakın olduğu öne sürülen Yargıtay üyeleri ve Danıştay’a atanan üyeler böylece tasfiye edilecek.

GÖREV SÜRESİ 12 YIL, ÇİFT HEYET BİTTİ

ESKİ: Şu anda Yargıtay ve Danıştay üyeleri yasal yaş haddi olan 65’e kadar görev yapabiliyorlardı. Yargıtay ve Danıştay’da iş yükünün azaltılması amacıyla bir dairede çift heyet çalışması yapılıyordu. Bu nedenle de aynı konuda bir daireden iki farklı heyetten birbiriyle çelişen iki ayrı karar çıkabiliyordu.

YENİ: Görev süresi AYM üyeleri gibi 12 yılla sınırlandırıldı. Yargıtay ve Danıştay’a ikinci kez üye seçilememe kuralı getirildi. 12 yılı dolduran üyeler HSYK’ca istinaf veya ilk derece mahkemelerine atanacaklar. Danıştay’da, Yargıtay’da bir dairenin, iki ayrı heyet halinde çalışması sona eriyor.

ÜÇ KADEMELİ YARGILAMA SİSTEMİ

ESKİ: Yargıtay ve Danıştay şu anda temyiz mahkemesi olarak çalışıyor.

YENİ: 1 yıl sonra Türk yargısında Yargıtay ve Danıştay arasında görev yapacak ara mahkemeler olan istinaf (bölge adliye mahkemeleri) 20 Temmuz’da 7 yerde devreye girecek. Yargı iki yerine üç kademeli hale gelecek. Ceza yargılamasıyla ilgili davaların yüzde 91’i, hukukla ilgili olanların yüzde 89’u, idari yargılamayla ilgili olanların yüzde 80’i istinafta kesinleşecek. Yargıtay sadece ‘hukukilik denetimi’ yapacak. Danıştay’ın görev alanı daraltıldı. HES ve maden davaları istinaflarda görülecek.

DANIŞTAY'DA NE OLACAK?

ESKİ: Temyize gelen dosyalar 17 dairede görülüyordu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu işyükü nedeniyle üç yıl süreyle her gün çalışacaktı.

YENİ: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sürekli görev yapan bir kurul haline getirildi. Görevli üyelerin dairelerinde heyete katılmaması kararı 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı. Başkanlık Kurulu, iş durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde daire sayısını 10’a indirecek. Bu daireler, kapatılıncaya kadar çalışacaklar. Halen dairelerde bulunan dosyalar, istinaflar gitmeyecek, temyiz incelemeleri tamamlanacak.

FEZLEKELER BAŞSAVCILARDA

ESKİ: Milletvekili fezleke soruşturmasını şu anda başsavcılar yapıyor.

YENİ: Fezleke soruşturmalarını yine başsavcılar yapacak. Terör suçlarından açılacak soruşturmalar, ‘suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin Cumhuriyet başsavcılığınca’ yürütülecek. O il savcısı, suçun işlendiği yer savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilecek. Sakıncalı halde bu savcılar da delil toplayıp tutuklama talep edebilecekler. Bu savcılıklar görevsizlik veremeyecekler. Açılan davalar suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan ağır cezada görülecek.

ADLİ TATİLDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA OLMAYACAK

ESKİ: İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 27/7. fıkrasındaki adli tatilde idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararlarına karşı 7 gün içinde en yakın nöbetçi mahkeme veya kararı veren hâkimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye itiraz hakkı var.

YENİ: Bu düzenleme kaldırıldı. Adli tatilde yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin önü kapatıldı.

YARGITAY'DA NE OLACAK?

ESKİ: 23 hukuk - 23 ceza dairesi olarak 46 daire temyiz incelemesi yapıyordu.

YENİ: Daire sayısı kademeli 24’e ve üye sayısı 200’e inecek. Birinci Başkanlık Kurulu, seçimden itibaren 10 gün içinde, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak Yargıtay üyelerinin hangi dairelerde görev yapacağını yeniden belirleyecek. Temyizde bulunan dosyalar istinaflara gönderilmeyecek ve burada sonuçlandırılacak.

NOT SİSTEMİ GERİ GELDİ

ESKİ: Hâkim ve savcılarının atama ve terfilerinde esas alınmak üzere ‘hal kağıdı’ adı altında not uygulaması kaldırılmıştı.

YENİ: Not uygulaması “Kanun yolu değerlendirme formu” adı altında geri geldi. Hâkim ve savcılar yargılama işlemleri değerlendirilerek, “çok iyi”, “iyi”, “orta” ve “zayıf” şeklinde not alacaklar.

YARGITAYA 10 MİLYON

ESKİ: Yargıtay Yayınları Döner Sermayesi sadece 50 bin liraydı.

YENİ: Bu rakam 10 milyon liraya çıkarıldı. Bu ödenek tartışma yaratırken, Yargıtay’ın içtihat mahkemesi işlevini yerine getirilebilmesi, ulusal ve uluslararası seminerler, bilimsel toplantılar düzenleyip katılabilmesi açısından bu ödeneğin artırıldığı gerekçe gösterildi.

KIDEM DÜŞÜRÜLDÜ

ESKİ: Yargıtay Başkanı seçilebilmek için öngörülen kıdem süresi, 10 yıldı. Yargıtay Genel Sekreteri seçilebilmek için 5 yıl Yargıtay üyeliği şartı aranıyordu.

YENİ: Başkanlık için kıdem şartı 6 yıla düşürüldü; Genel Sekreterlik için ise süre şartı kaldırıldı.

İLK KEZ: TEK MAHKEME OLAN YERDE ADLİ TATİL YOK

21 Temmuz-31 Ağustos arasındaki adli tatilden, sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri yararlanamayacak. Adli tatilde, birden fazla idari yargı merci olan yerlerde bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine HSYK tarafından idare veya vergi mahkemeleri başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri kadar hâkimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulacak. Bölge idare mahkemeleri için ise bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine HSYK’ca tüm daire başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeterli sayıda nöbetçi daire kurulacak.HSYK'DAN SÜRPRİZ KARARNAME

Öte yandan yargıda bir başka adım da HSYK'dan geldi. Hazırladığı sürpriz kararnameyle 6'sı idari, 107'si adli olmak üzere 113 hakim ve savcının görev yerini değiştiren HSYK, Elazığ, Gaziantep, Hatay'ın başsavcılarını da başka yerlere atadı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), sürpriz bir kararnameye imza attı. HSYK 1. Dairesi, yargı mensuplarının yaz kararnamesine ilişkin yaptığı mazeretleri ve yeniden inceleme taleplerini değerlendirerek yeni bir kararname hazırladı. Kararname ile 6'sı idari, 107'si adli olmak üzere 113 hakim savcının görev yeri değişti. Kararname ile paralel yapının kumpas davalarından Poyrazköy davasına bir dönem bakan 21. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu tenzili rütbe ile Bakırköy'e düz hakim yapıldı. 20 gün önce yayımlanan yaz kararnamesi ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına atanan Yılmazabdurrahmanoğlu'nun görev yerinin tekrar değiştirilmesi dikkat çekti.

BAŞSAVCILAR DEĞİŞTİ

Kararname ile Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, mevcut Başsavcı Abdullah Bayır'ın emekliye ayrılması nedeniyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Çatal'ın yerine Elazığ Başsavcısı Ahmet Tekne atanırken, Tekne'den boşalan Elazığ Başsavcılığına ise Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz getirildi. Çarşı grubuna 'darbeye teşebbüs' davası açan savcı Adem Meral terfi aldı. Meral son kararname ile Küçükçekmece Başsavcıvekilliğine atandı.

BAŞLAMADAN DÖNDÜ

Mart ayında yayımlanan istinaf kararnamesi ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atanan İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Hamdi Çiftçi, bu kararname ile Karşıyaka'ya düz hakim olarak atandı. Böylece Çiftçi, istinafta fiilen göreve başlamadan tekrar ilk derece hakimliğine dönmüş oldu. Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mecit Çelebi, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bartın Hakimi Mehmet Deniz Malkoç ise Cizre Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına getirildi.

YEDİ YENİ AĞIR CEZA

HSYK, görev yerleri değiştirilen ağır ceza mahkemesi başkanlarının yetkilerine ilişkin kararnameyi de yayımladı. Kararname ile Ankara, Gaziantep, Gebze, İstanbul, Şanlıurfa, Samsun ve Mardin'de yeni ağır ceza mahkemeleri kuruldu. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda boş bulunan çok sayıda ağır ceza mahkemelerinin yeni başkanları belirlendi. Başkanlığına Zikrullah Özbağ'ın getirildiği yeni kurulan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne “terör ve örgütlü” suçlara ilişkin davalar bakma yetkisi de tanındı.

'BÖCEK'E YENİ HAKİM

Ankara Adliyesi'nde “KPSS” ve “Böcek (dinleme) davalarına bakan halen terör ve örgütlü suçlara bakmakla yetkili Ankara 2. ACM başkanlığına ise Hüsamettin Otçu atandı. Ankara'da 1. ACM başkanlığına Dursun Yalçınkaya, 6. ACM başkanlığına Şükrü Onat Tekinalp, 12 ACM başkanlığına Oğuz Han Selçuk, 10. ACM başkanlığına ise Aydoğan Levent Gedik getirildi.

(03 Temmuz 2016, 12:15)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=8169    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

ABD Görevlisi Cantürk davası

25.07.2020 11:46 İstanbul'da, ABD Başkonsolosluğu'nun güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcı Cantü..
Tamamı 25.7.2020

Welt Muhabiri Yücel'e Hapis

25.07.2020 13:03 İstanbul'da, Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in 'terör örgütü propagandası yapmak' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. 16 Temmuz'da İstanbul 32. Ağır ..
Tamamı 25.7.2020

FETÖ kılcallarına inen yol: Ankesör

25.07.2020 14:21 FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından prensip edindiği gizlilik ilkesi, gözaltına alınan bir mahrem askerin itiraflarıyla başlanan "ankesör" operasyonlarıyla açığa çıkarıldı. 14 Temmuz'da basına yans..
Tamamı 25.7.2020

Futbolda Şike davası

25.07.2020 12:12 İstanbul'da, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 36 sanık hak..
Tamamı 25.7.2020

Jandarma: Darbeye 121 Müebbet

04.07.2020 13:29 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 245 sanıklı dava sona erdi. 86 kişi 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırla..
Tamamı 4.7.2020

CHP'li Oğuz'a Fetö'den Hapis

04.07.2020 14:53 İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yargılandığı dava sona erdi. 19.06.2020 GÜNKÜ DURUŞ..
Tamamı 4.7.2020

Balıkesir: Darbeye 1 Müebbet

04.07.2020 14:05 Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk'in de yargılandığı dava sona erdi. 1 Temmuz'da Balı..
Tamamı 4.7.2020

Büyükada davasında 3 Hapis

04.07.2020 14:21 İstanbul'da, Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlarından yarg..
Tamamı 4.7.2020

Yargıtay İyidil'in Beraatini Bozdu

04.07.2020 16:24 Ankara'da, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İyidil ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, beraat eden sanıklar eski korgeneral Abdullah B..
Tamamı 4.7.2020

Kastamonu: Müebbet Onandı

04.07.2020 15:42 Kastamonu'da, 15 Temmuz darbe girişiminde sözde 'yurtta sulh konseyi' atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirilen eski Kastamonu Jandarma Bölge ..
Tamamı 4.7.2020

Şırnak: Müebbet Gerekçesi

04.07.2020 15:36 Şırnak'ta, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Adana'da görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü binbaşı Hasan Bilgin'in ör..
Tamamı 4.7.2020

Mersin: Müebbetler Onandı

04.07.2020 15:20 Mersin'de, 15 Temmuz'daki darbe girişimi katıldıkları suçlamasıyla yargılanan eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nc..
Tamamı 4.7.2020

Futbolda Şike Kumpası davası

04.07.2020 14:37 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Futbolda şike soruşturması'nda kumpas iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. 01.07.2020 GÜNKÜ DURUŞMADA YAŞA..
Tamamı 4.7.2020

7 Şubat MİT Kumpası davası

04.07.2020 14:26 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifad..
Tamamı 4.7.2020

Karlov suikastı davası

04.07.2020 12:44 Ankara'da, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ..
Tamamı 4.7.2020

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

04.07.2020 1 7:04 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar..
Tamamı 4.7.2020

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
44.752.249