Tam
EskidenYeniye
 

İstanbul Cezaevi Yapılanmasına dava

İstanbul'da Fetö'nün Ceza İnfaz Kurumu Yapılanmasına ilişkin ilk iddianame tamamlandı. 3'ü cezaevi müdürü 6'sı cezaevlerinde görevli öğretmen, 39'u da infaz koruma memuru olan 49 şüpheli hakkında 'Fetö silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Cezaevleri izleme kurullarında görevli bulunan ve asıl mesleklerinin öğretmenlik olduğu tespit edilen bazı şüphelilerin, aynı zamanda örgütün cezaevlerindeki yapılanmasının ara 'ağabey/imam'ları oldukları, bu şüphelilerin kurumlardan edindikleri bilgileri örgütün üst kadrolarına ilettikleri belirtiliyor. Öte yandan soruşturmanın da halen sürdüğü öğrenildi.

Önceki haber title=Sonraki haber

11.02.2017 15:42 İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün cezaevlerindeki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, 3'ü cezaevi müdürü 6'sı cezaevlerinde görevli öğretmen, 39'u da infaz koruma memuru olan 49 şüpheliye yönelik ilk iddianame tamamlandı.

45'inin tutuklu olduğu belirtilen iddianamede, 1 kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı, diğer 3 kişinin ise şahsi durumları nedeniyle tutuksuz yargılandıkları belirtildi.

İddianamede 43 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması olan Bylock'u kullandığının tespit edildiği ifade edildi.

İddianamenin, örgütün ceza ve infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik ilk iddianame olduğu, ancak soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İddianamede tüm şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

DETAYLAR

FETÖ'nün cezaevi yapılanmasıyla ilgili hazırlanan ilk iddianamenin detayları belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 45'i tutuklu 49 şüpheli hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, onbeşer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, cezaevleri izleme kurullarında görevli bulunan ve asıl mesleklerinin öğretmenlik olduğu tespit edilen bazı şüphelilerin, aynı zamanda örgütün cezaevlerindeki yapılanmasının ara 'ağabey/imam'ları oldukları, bu şüphelilerin kurumlardan edindikleri bilgileri örgütün üst kadrolarına ilettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç'un koordinesinde FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, savcı Yakup Ali Kahveci tarafından hazırlanan 109 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İddianamede, şüphelilerden 3'ünün ceza infaz kurumu ikinci müdürü, 39 şüphelinin cezaevi memuru, 4 şüphelinin ise sosyolog, psikolog ve öğretmen olarak görev yaptığı belirtilen iddianamede, şüphelilerden birinin etkin pişmanlık hükümleri nedeniyle, diğer 3 şüphelinin ise şahsi durumlarından dolayı tutuksuz olarak tanzim edildiği kaydedildi.

Şüpheli 43 kişinin örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'' kullanıcısı olduğu ifade edilen iddianamede, FETÖ'nün yapısı ve eylemleri ile örgütün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik bilgilere de yer verildi.

İddianamede, yüksek yargı organları ve HSYK gibi üst birimlerde örgütlenen ve üyesi olan her hakim-savcı açısından özel planlama ile mahrem bir yapı oluşturan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, adliye, ceza ve infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan kamu görevlileri arasında örgütlenmemiş olmasının düşünülemeyeceği aktarılarak, şöyle devam edildi:

''Sindirme, baskı oluşturma, toplumsal algı yönetimi ile örgütsel amaçlara hizmet eden yargı teşkilatındaki yapının tamamlayıcısı olan adliye ve ceza infaz kurumları yapılanması da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı teşkilatı içerisindeki yapılanmasına dahildir. Bu husus, iş bu soruşturma evrakına yansıyan bir kısım şüphelilerin, beyanlarında da bahsi geçen adliye personeli ve hakim-savcı sınıfından olan mahrem grubun zaman zaman örgüte dair çeşitli etkinliklerde bir arada bulunmalarından ve mahrem örgüt mensuplarının örgütle çok sınırlı iletişim halinde olmalarına rağmen örgüte dair konularda, adliye ve ceza infaz kurumu personeliyle doğrudan iletişime geçmeleri yönündeki tespitlerden anlaşılmaktadır.''

Örgütün adliye yapılanmasına ilişkin her yıl Türkiye çapında alınacak Hakim ve Cumhuriyet Savcısı sınıfı dışında adliye ve ceza infaz kurumlarında görev yapan personelle ilgili listeleri temin ettiği vurgulanan iddianamede, bu listeler üzerinde çalışma yaparak öncelikle örgüt içinden referanslı olanlarla ilerleyen dönemde kamu görevine dahil edilmesi halinde örgüte kazandırılabilecek veya örgüt adına çeşitli görevler verilebileceği şahısların tespit edildiği, bu şahısların kendileri ve aileleriyle irtibata geçilerek örgüte kazandırılmaya çalıştıkları ve bu kapsamda oluşturulan havuza dahil olan şahıslarla örgüt mensupları ve imamları tarafından ön mülakatlar yapıldığı anlatıldı.

Bu mülakatlar sonucu ve istihbarat birimlerinde çalışan örgüt elemanlarının getirmiş oldukları bilgilerin karşılaştırılarak, örgüt içerisinde 'mezun mes'ulü' adı verilen görevi yürüten kişilerce, şahıslara ilişkin puanlama yapıldığı kaydedilen iddianamede, yine bu puanlamalar üzerinden gidilerek ''5A, 5, 4A, 4, 3A ve 3'' puan sıralamasıyla sıraladıkları şahısları kamu görevine dahil etmek maksadıyla yine örgütle bağlantılı bulunan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarından oluşan Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yönlendirdikleri ve bu sayede kamu görevine soktuklarının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

''Proje davalarda hakimiyet sağlamak için...''

İddianamede, örgütün kendisi açısından güvenilir olarak tespit ettiği 5A, 5, 4A ve 4 puan verdiği kişilerin, örgütün yapı olarak güçlü olduğu veya eleman ihtiyacının ivedilik arz ettiği Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yönlendirildiği ve buralardan öncelikle kamu görevine dahil edilerek örgüt içerisine sokuldukları, bahsi geçen bu gruptaki şahısların değerlendirilmelerinin sonrasında, kadro kalması halinde daha düşük puanlı şahısların kamu görevlerine dahil edilmeye çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Örgüt, adliye ve ceza infaz kurumlarında çalışan personeli, öncelikle içlerinden eleman devşirmek ve gelir elde etme maksadıyla kullanmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, ışık evlerinde, okullarda veya dershanelerindeki tedrisatından geçmiş kişileri iş sahibi yapma ve ilerleyen dönemde lüzum olduğu halde kullanmak maksadıyla, mahrem gruba dahil olan hakim-savcıların, işe alım mülakatlarında uyguladıkları taraflı değerlendirmeler ile kamu görevlisi yapmış, sonrasında ise bu personeli örgüt amaç ve ilkeleri doğrultusunda yönlendirmiştir. Örgüt özellikle üretmiş olduğu proje davalardaki hakimiyetini sağlamlaştırmak ve bu kapsamda da adliyeler ve ceza infaz kurumlarındaki hakimiyetini ve etki alanını tesadüflere bırakmamak amacıyla kamuoyunda Ergenekon ve Balyoz davaları olarak bilinen soruşturmalar sonrası başlayan süreçte, yani 2006 yılı sonrasındaki kadrolaşmasını adliyeler ve ceza infaz kurumlarında en üst seviyelere çıkarmıştır.''

FETÖ'nün, kamu görevlisi yaptığı adliye ve ceza infaz kurumu personeliyle göreve başlamaları sonrasında derhal iletişime geçerek, sohbet adı verilen toplantılara katılımını sağladığı anlatılan iddianamede, örgütün bahsi geçen sohbet toplantılarında, tedrisatından geçen ve örgüte bağlılığından emin olduğu personeli ise kendisi için kilit önemi haiz olduğunu düşündüğü kurumlarda görevlendirdiği belirtildi. Bu gruptaki personelin çoğunlukla Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, yüksek yargı organları, HSYK, Adalet Akademisi, Terör Suçları ile Görevli Cumhuriyet Başsavcılıkları, Özel Yetkili Mahkemeler ve Komisyon Başkanlıkları ile Ceza ve İnfaz Kurumları Eğitim Merkezleri gibi birimlerde görevlendirildiği anlatılan iddianamede, bu sayede bu birimlerde görev yapan örgüte mensup elemanlarının örgüt iradesi dışına çıkmamaları yönünde denetim sağladığı gibi, bu birimlerde görev yapan örgütle herhangi bir alakası bulunmayan kamu görevlilerinin takip, kontrol, denetim ve tasfiyesi ile ilgili bilgilerin temin edildiği kaydedildi.

'Özellikle Silivri cezaevi...''

Örgütün, görevlendirdiği personel aracılığıyla kamuoyunu yakından ilgilendiren soruşturma/kovuşturma dosyalarında, sürecin takibi ve yönlendirmesini şüpheye mahal vermeyecek şekilde sağladığı belirtilen iddianamede, yine görevlendirdiği personelle, örgüte üye olmayan şahısların dini bakış açısı, sosyal çevresi gibi nedenlerle örgüte sonradan kazandırılabilecek veya örgüte kazandırılamayacaksa da örgüt amacı doğrultusunda yönlendirmeye uygun kamu görevlilerinin tespitini sağlamakta kullandığı vurgulandı.

İddianamede, örgütün adliyeler, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik kurumlarında görev yapan personeli aynı sohbet gruplarına dahil ettiği, bu personeli genellikle kurum içinden temin ve tayin ettiği meslektaşları olan 'ağabey'ler ve 'abla'lar aracılığıyla bir araya getirdiği ve örgütlediği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

''Zaman zaman ise sohbet grubu 'ağabey'liğinin veya 'abla'lığının öğretmenlik mesleği mensupları tarafından üstlenildiği, bu sohbetlere katılanlara kod isimlerin verildiği ancak kod isim kullanılması uygulamasının, bu birimlerde görev yapan personelin sayısının çokluğu ve mahremiyet derecelerinin düşük olması nedeniyle sağlıklı şekilde kullanılamadığı, özellikle Silivri Ceza İnfaz Kurumlarında cezaevi iç sorumlusu olarak kurum içi personelden görevlendirmeye gidildiği, bu örgüt elemanına paralel biçimde aynı kurum için bir de dış sorumlu adı verilen kurum içerisinde görev yapmayan genellikle öğretmenlik mesleği mensuplarının görevlendirildiği, cezaevlerinde grup sohbet 'ağabey'lerinin (imamı) bir üst hiyerarşik kademesinde ise genellikle Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurullarında görev yapması hasebiyle cezaevleri ve cezaevleri personelleri ile iletişim ve temasları abes görülmeyecek kurum içerisinde görev yapmayan genellikle öğretmenlik mesleği mensupları görevlendirmiştir.''

''Şüpheli, cezaevi müdürleri ByLock'çu''

Cezaevleri izleme kurullarında görevli bulunan ve asıl mesleklerinin öğretmenlik olduğu belirtilen şüphelilerin aynı zamanda örgütün cezaevlerindeki yapılanmasının ara 'ağabey/imam'ları oldukları, söz konusu şüphelilerin bu kurumlardan edindikleri bilgileri örgütün üst kadrolarına ilettikleri iddianamede yer aldı.

İddianamede, tutuklu bulunan cezaevi 2. müdürleri Hasan Topaloğlu, Abdullah Çoban, Murat Küçük'ün, 15 Temmuz darbe girişimine kadar yoğun bir şekilde 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespitine yer verildi. Şüphelilerden Hasan Topaloğlu'nun ifadesi sırasında etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği, ancak kendisi hakkında değil, başka şüpheliler hakkında açıklamalar yaptığı için etkin pişmanlıktan faydalanmasının şartlarının oluşmadığı belirtilen iddianamede, yine şüphelilerden infaz koruma memuru Yakup Güneş'in de Silivri Ceza İnfaz Kurumlarında çalışanları örgüt faaliyeti kapsamında fişlediği belirtilerek, personelin alkol kullanıp kullanmadıkları, namaz kılıp kılmadıkları veya benzer sosyal davranışları kapsamında notlarla fişlediği anlatıldı.

İddianamede, şüphelilerin alınan savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları inkar etmelerinin ise terör örgütünün 'nasıl ifade vermeliyiz?' konulu talimatı doğrultusunda olduğu görüşüne yer verildi. Yine iddianamede bazı gizli tanıkların ifadelerinde örgütün cezaevi yapılanmasında yer alan bazı şüphelilerin 'sohbetler'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi darbe olacağı yönünde bilgiler paylaştıklarını söyledikleri belirtildi.

Paralel yapı-19 Ağustos (2016) 'İstanbul Cezaevi Yapılanması 49 sanık' davası

(11 Şubat 2017, 15:42)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=9569    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin ?şok mangası? yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında ?işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
59.653.597