Tam
EskidenYeniye
 

12 Eylül Darbesini Örtme Davası

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, haklarındaki mahkumiyete ilişkin hükmü 2 sanığın da ölmüş olması gerekçesiyle bozmasının ardından, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın görülmesine tekrar başlandı. Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkındaki kamu davasının ölüm nedeniyle düşürülmesini talep etti. Sanık yakınları da bu talebe katılırken müdahiller ise tepki gösterdi. Yargıtay'ın devreye girmesi le yaşanan gelişmeler, 12 Eylül Darbesinin, daha önce verilen mahkumiyet kararları yok sayılarak hukuk perdesi altında kapatılmaya çalışıldığı değerlendirmelerine yol açtı.

Önceki haber title=Sonraki haber

18.02.2017 10:29 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın Yargıtay tarafından bozulması sonrası tekrar görülmesine başlandı.

15 Ocak'ta Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Evren ve Şahinkaya'nın avukatları ile eski milletvekili Ahmet Türk, eski bakanlardan Azimet Köylüoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı müdahillerin avukatları, Diyarbakır Barosu ve TÖBDER'in de arasında yer aldığı bazı müdahil tüzel kişiliklerin avukatları katıldı.

Hakim Aydoğan Levent Gedik, sanıklardan Şahinkaya'nın 9 Temmuz 2015, Evren'in 9 Mayıs 2015'te vefat ettiğine dair kayıtları tutanağa geçirdikten sonra müdahil avukatlarından Ömer Kavili söz alarak, duruşmanın sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı İsmail İlhan'ın bu talebin reddini istemesi üzerine Kavili, savcının ret istemine gerekçe ve yasal dayanak göstermediğini ifade etti.

Hakim Gedik ve Kavili arasında, beyanların tutanağa tam olarak geçirilip geçirilmediğine ilişkin tartışma yaşandı. Müdahil avukatı Aydın Erdoğan da bu tartışmalara yol açmamak için duruşmanın kayda alınmasını talep etti.

Başkan Gedik, heyetle yaptıkları değerlendirme sonucunda, 'ifade ve sorgu işlemi yapılmayacağından' duruşmanın sesli ve görüntülü kaydedilmesi istemini reddetti.

'Zorla getirme kararı'

Ardından söz alan müdahil avukatlarından Mehmet Horuş tarihi bir davanın görüldüğünü belirtti.

Mahkemenin, bazı müdahillerin beyanlarının alınması için talimat yazdığını anlatan Horuş, 'Talimat mahkemesi, 17 yaşında sanık generallerce asılan Erdal Eren'in ağabeyi için zorla getirme kararı almış. Yine idam edilen Necati Vardar'ın kardeşi ile ilgili zorla getirme kararı var. İki darbeci generalin salona getirilemediği yargılamada, idam edilenlerin yakınlarına zorla getirme kararı çıkarılıyor. Gerekirse talimatlar geri çekilsin veya mahkemeler uyarılsın' diye konuştu.

'Mahkemenin istedi belgeleri göndermeyen Genelkurmay Adli Müşaviri tutuklandı'

Horuş ayrıca, daha önce iddianameyi hazırlayan, duruşmaya çıkan hakim ve savcılar ile önceki mahkemenin istediği belgeleri göndermeyen Genelkurmay Adli Müşavirinin tutuklandığını kaydederek, 15 Temmuz darbe girişimi ile 12 Eylül darbesi arasında bağlantı kurdu ve 'Bu darbe planıyla 'Yurtta Sulh Konseyi'nin darbe planları arasında benzerlik görüyoruz. 'Bu dosyaya evrak göndermeyen Genelkurmay Adli Müşaviri kopya mı çekti' diye aramızda espri yapıyoruz. Bizzat huzurdaki davanın darbe konusuna dönüştüğünü görüyoruz. OHAL koşullarında 12 Eylül'ü yargılıyoruz' dedi.

Avukat Kavili de talimat mahkemelerinin, müdahiller ve şikayetçilerin zorla getirilmelerine ilişkin uygulamasın önüne geçilmesini isteyerek, 'Evlatlarının asılması suretiyle acı çeken insanlara yeniden acı çektirilmesin' ifadesini kullandı.

Dosyada bazı eksikler bulunduğunu anlatan Kavili, bunların giderilmesi için duruşmanın ertelenmesini istedi.

'1980 öncesi MHP içinde görev yapan MİT elamanlarının listesi istenmiş, ancak gönderilmemiştir'

Müdahil Erdem Şenocak'ın avukatı Mehmet Bacanlı da 12 Eylül anlaşılmadan 15 Temmuz'un anlaşılamayacağını söyledi. Dava kapsamında istenen bazı belgelerin ilgili kurumlarca gönderilmediğini kaydeden Bacanlı, 'Örneğin 1980 öncesi MHP içinde görev yapan MİT elamanlarının listesi istenmiş, ancak gönderilmemiştir. Bu bilgi ve belgeleri göndermeyen şahısların FETÖ darbesindeki konumlarının tespiti için başsavcılıktan bilgi sorulsun' dedi.

Müdahil avukatlarından Arif Ali Cangı, davanın düşmesi halinde dosyanın AİHM'e gideceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, bozma ilamına uyulup uyulmaması konusunda karar verilmemiş olması nedeniyle taleplerin reddine karar verdi.

MÜDAHİL AVUKATLAR: ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLSİN

Mahkeme Başkanı Gedik'in Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararını okumasının ardından taraflara bozma ilamına uyulup uyulmaması yönündeki görüşleri soruldu.

Müdahiller ve avukatları bozma ilamına uyulmayarak, eski kararda direnilmesini istedi.

Müdahil avukatlarından İmdat Balkoca, zaman aşımının yalnızca adil suçlar için geçerli olabileceğini, darbenin ise toplumsal bir suç olduğunu ve zaman aşımının uygulanamayacağını ifade etti.

Avukat Öztürk Türkdoğan, 12 Eylül'ün mağduriyetlerinin sürdüğünü kaydederken, avukat Aydın Erdoğan, Yargıtay kararının siyasi olduğunu ve büyük hukuksuzluk yarattığını öne sürdü.

Avukat Oya Aydın da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sadece üst rütbedekilerin değil, alt kadroların da soruşturulduğunu, yargılandığını ifade ederek, ' 12 Eylül davasında da suçu işleyen, suça iştirak eden, darbenin başarılı olmasını sağlayan tüm görevlilerin, özellikle işkenceci asker ve polislerin yargılanması gerekir' dedi.

Müdahillerden Hüseyin Esentürk ise '12 Eylül kararlarının halen 'Demokles'in kılıcı' gibi durduğunu' savundu ve 'Yargılamanın sürdürülmesini, hatta genişletilmesini talep ediyorum' diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı İlhan ile Evren ve Şahinkaya'nın mirasçılarının avukatı Bülent Hayri Acar da Yargıtay kararına uyulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyulmasına karar vererek, duruşmaya devam etti.

SAVCI: DAVA DÜŞÜRÜLSÜN

Müdahiller ve müdahil avukatları esasa ilişkin beyanda bulunmak üzere süre talep ederken, Cumhuriyet Savcısı İlhan, soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin olmadığını bildirdi ve esas hakkındaki görüşünü beyan edeceğini söyledi.

İlhan, nüfus kayıtlarından, Evren ve Şahinkaya'nın öldüklerinin anlaşıldığını belirterek, 'sanıklar hakkında açılan kamu davasının ölüm nedeniyle düşürülmesini' talep etti.

Sanık avukatlarından Acar ise müdahillerin beyanlarını vermelerinin ardından esas hakkındaki savunmalarını yapacaklarını bildirdi.

Mahkeme heyeti, müdahillere esasa karşı beyanlarını bildirmeleri için süre vererek, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Haziran 2014'te Evren ve Şahinkaya'yı, 21 Aralık 1979'da dönemin başbakanına verdikleri muhtırayla Anayasa'yı ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçunu işledikleri, 12 Eylül 1980'de de cebren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tağyir, tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül eden TBMM'yi ıskat ve cebren men suçunu işledikleri gerekçesiyle eylemlerine uyan 765 sayılı TCK'nin 146/1. maddesine göre 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezasına çarptırmış, sanıkların duruşmadaki tavır ve hareketlerini dikkate alarak, takdiri indirimle cezayı 'müebbet hapse' çevirmişti.

Mahkeme ayrıca, Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca sanıkların rütbelerinin sökülmesine de hükmetmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise temyiz incelemesi sonucunda hükmün bozulmasına karar vermişti. Dairenin kararında şu ifadeler yer almıştı:

'Suç tarihinde yürürlükte olması ve sanıklar lehine sonuç doğurması nedeniyle uygulanan 765 sayılı TCK'nın 146. maddesinde tanımlanan, anayasal düzene karşı suçun, aynı kanunun 102/1 ve 104/2. maddeleri gereğince dava zaman aşımına uğradığı anlaşılmakta ise de sanıkların, hüküm verildikten sonra, kararın temyizi aşamasında, Ahmet Kenan Evren'in 9 Mayıs 2015, Ali Tahsin Şahinkaya'nın 9 Temmuz 2015'te öldükleri nüfus kayıtlarından anlaşıldığından, dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18 Eylül 2012 tarih ve 158-1773 sayılı kararında ayrıntısı açıklandığı üzere, ölüm halinde sanığın cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasına, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler dışında hiçbir şekilde devam olunamayacağından ve bu kapsamda zaman aşımına ilişkin değerlendirme de yapılamayacağından kamu davasının ölüm nedeniyle düşmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir.'

12 EYLÜL DAVASININ GEREKÇELİ KARARI

(18 Şubat 2017, 10:29)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

12 Eylül soruşturma ve davasıyla ilgili manşetlerimiz

Flaş!!! 12 Eylül iddianamesine kabul

12 Eylül iddianamesini okumak/indirmek için tıklayın

12 Eylül gerekçeli kararını okumak için tıklayın

Flaş!!! 12 Eylül´e soruşturma açıldı.. Dosya no: 2010/605

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=9651    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
61.772.865