Tam
EskidenYeniye
 

Can´a hukukçulardan destek: Anayasa Mahkemesi yok hükmünde

Anayasa Mahkemesi hakkında, ´Anayasa paketindeki bazı maddeleri esasa girerek iptal ederse bu yok hükmünde olacaktır, hükümet bu hukuksuz kararı kaale almadan referanduma sunmalıdır. Hükümetin bu yöndeki adımı hukuki olarak herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir´ şeklinde şok bir çağrı yapan Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can´a hukukçulardan destek geldi.

Önceki haber title=Sonraki haber

Can´a hukukçulardan destek: Anayasa Mahkemesi yok hükmünde

Anayasa Mahkemesi hakkında, ´Anayasa paketindeki bazı maddeleri esasa girerek iptal ederse bu yok hükmünde olacaktır, hükümet bu hukuksuz kararı kaale almadan referanduma sunmalıdır. Hükümetin bu yöndeki adımı hukuki olarak herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir´ şeklinde şok bir çağrı yapan Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can´a hukukçulardan destek geldi.

Emekli Başsavcı Reşat Petek: Esastan inceliyorsa İsrail devletinin açık sularda yardım gemilerine müdahalesi kadar gayri meşrudur

Anayasa Mahkemesi kararları tüm yasama ve yürütme makamlarını bağlar. Ancak görev alanına girmeyen fonksiyon gaspı ile karar veriyorsa bu karar TBMM´ni bağlamaz. Türkiye´de Anayasa Mahkemesi yetkisi olmadığı bir alanda karar verebiliyor. Geçmişten günümüze örnekleri var. 1977 yılında Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 137. maddesini Anayasa´ya aykırı bularak iptal etmiştir. Böyle bir yetkisi yok. Anayasa Mahkemesi ´ilelebet TBMM kanun yapamaz´ dese buna da mı evet denilecek? Anayasa´ya rağmen Anayasa değişikliğini esastan inceliyorsa İsrail devletinin açık sularda yardım gemilerine müdahalesi kadar gayri meşrudur. Anayasa ve kanunların yetki vermediği bir alanda bir kurum, anayasa da olmayan bir yetkiyi kullanmaya kalkıyorsa buna hukukta fonksiyon gaspı deniyor. Fonksiyon gaspı sonunda verilen kararlar da yok hükmündedir. TBMM bunları ilelebet uygulamak yerine tavır takınmalıdır. TC Anayasası´na TBMM sahip çıkmalıdır.

Avukat Kezban Hatemi: Kendini ihlal ediyor

Osman Can´ın kimlik ve kişiliğini bütün Türkiye biliyor. Son yıllarda yetişmiş demokratik tavrını koyan sayılı hukukçulardan. Dediklerine aynen katılıyorum. Et kokarsa tuzlamak lazım tuz kokarsa ne yapacağız? Türkiye 12 Eylül askeri anayasası ile yönetiliyor. Bence Anayasa baştan sona yenilenmelidir. Ama kiminle konsensüs yapacaksınız? ?Derin devlet?le mi konsensüs yapacağız? Biz zaten derin devletten kurtulmak için çaba harcıyoruz. Anayasa içindeki madde çok açık ve net, Anayasa Mahkemesi ancak şekli yönünden bakabilir. Anayasa Mahkemesi kendi kendini ihlal ediyor.

DGM eski Savcısı Mete Göktürk: Karar kaale alınmamalı

Anayasa Mahkemesi Anayasa´da yapılan değişikliklerin Anayasa´ya uygun olmadığını araştıramaz diye Anayasa´nın 143. maddesi var. Sadece usul değişikliği bakımından bakar. Bu bakımdan Can´ın demek istediği de hukukidir. Yetkisi olmayan bir konuda Anayasa Mahkemesi karar verirse bunu yok saymak gerekir şeklinde bir görüş bildirmiş. Nasıl Anayasa Mahkemesi bir yasayı iptal ettiğinde TBMM, Hükümet buna uymak zorunda. Peki Anayasa Mahkemesi Anayasa´yı ihlal ederse ne olacak? Bu takdirde herhalde bunu kaale almamak gerekiyor. ( Bugün)

?Hukukçu Robin Hood? gibi sahneye çıkan genç yargıç Osman Can çaresizliğimiz kırdı

Ahmet Altan (Taraf): Kendi ülkesinde esir düşmüş bir milletiz biz. Cumhuriyet, kurduğu ?düzenle? hepimizi kuşatıp bir çaresizliğin içine hapsetmiş. Ordu-yargı-medya üçgeni, bu büyük kuşatmanın ayaklarını oluşturuyor. İtiraf edeyim ki bu kuşatmayı büyük bir maharetle, hayranlık uyandıracak bir ustalıkla oluşturmuşlar. Çıplak gözle baktığınızda kolayca görmeniz mümkün değil. Yargı sistemini öyle yerleştirmişler ki özellikle incelemedikçe, bizi içine hapsettikleri ağın ilmeklerini görmüyorsunuz. Eğer Ergenekon çetesinin üstüne gidilmeseydi ve yargının bazı unsurları telaşa düşmeseydi hiçbirimiz bu ?gizli ilmekleri? keşfedemeyecektik. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu´nun aslında ne işe yaradığını görmemiz mümkün olmayacaktı. Orduya dokunan bir savcının hayatını mahvedecek mekanizmanın, düzenin içine nasıl yerleştirildiğini göremeyecektik. Soruşturmayı engellemek için ne tür ilişkilerin, ne tür baskıların devreye sokulabildiğini asla anlayamayacaktık. Halkın talepleri doğrultusunda anayasa değişiklikleri gündeme gelmeseydi Anayasa Mahkemesi´nin, Yüksek Seçim Kurulu´nun işlevlerini ve düzeni, ?hukuka? da aldırmadan nasıl savunduklarını bilemeyecektik.

Anayasa Mahkemesi, açıkça, fütursuzca anayasayı çiğniyor

Ama şimdi biliyoruz. Türkiye´nin, devleti kutsayıp halkı küçümseyen bir düzeni değiştirmek için harekete geçmesi, o ?gizli? mekanizmanın açığa çıkmasına neden oldu. Ek yerleri gözüktü. Yıllarca, mafya cinayetlerinin izlerini silen ?temizlikçiler? gibi devletin suçlarını örtüp saklayan medyanın da çatlaması, ?suçu? haberleştiren yayın organlarının ortaya çıkması, bu büyük mekanizmanın, spot lambalarının altında kalmasını sağladı. Suç ve suçlu birdenbire sahnenin ortasında çırılçıplak kaldı. O anda da biz çaresizliğimizle yüzleştik. Ordu hukuka uymuyordu, yargı da hukuka uymuyordu. Yargının da medya gibi çatlaması, ?düzeni değil? adaleti savunan hukukçuların harekete geçmesi, ordunun suçlarını bir ölçüde de olsa yargıya taşıdı. Ama hukuku çiğneyen yargı konusunda elimiz kolumuz bağlıydı. Kendisine hukuku uygulaması için verilen yetkiyi, yargı, ?hukuku? çiğnemek için kullanıyordu. Anayasa Mahkemesi, açıkça, fütursuzca anayasayı çiğniyordu. Kurallara, kanunlara uymuyordu. Ve, bizim, yargıyı şikâyet edebileceğimiz bir merci bulunmuyordu. Sistem, bizi yargının ?zorbalığına? esir edecek biçimde kurulmuştu. Bu zorbalığı ?türban? olayında yaşadık. ?367? rezaletinde yaşadık. Anayasa Mahkemesi´nin yasalara aykırı davrandığını biliyorduk ama bu hukuksuzluğu engelleyebilecek, durdurabilecek, yargılayabilecek bir mekanizmamız yoktu.

Hukukçu Robin Hood

Son olarak, 12 Eylül rejimini önemli ölçüde değiştirecek anayasa paketi de Anayasa Mahkemesi´nin önüne geldi ve Mahkeme bu değişiklikleri anayasanın açık maddesine rağmen engelleyebileceğinin sinyallerini verdi. Anayasayı parlamento yapar, Anayasa Mahkemesi sadece bu yasanın yapılması sırasında ?şekil şartlarına? uyulup uyulmadığını denetler, değişikliğin ?özünü? denetlemesi, mahkemenin parlamentonun yerini alması anlamına gelir. Bunun için bizim anayasamız bile Anayasa Mahkemesi´nin, anayasa değişikliklerini ?esastan? incelemesini ?yasaklar.? Mahkeme, anayasal bir ?yasağa? uymadığı, anayasanın ?değişmez maddeleri? arasında bulunan ?hukuk devleti? ilkelerini çiğnediği, parlamentonun hakkını gasp ettiği zaman ne yapacağız? Bu çaresizliği, son zamanlarda bir tür ?hukukçu Robin Hood? gibi sahneye çıkan genç yargıç Osman Can kırdı ve çareyi hepimize gösterdi. Anayasa´nın değiştirilemez maddesi olan ?hukuk devleti? ilkesini, anayasayı, hukukun üstünlüğünü korumak görevi ve yetkisi parlamentoya verilmişti, Anayasa Mahkemesi yasaları çiğnediği, hukuku yok saydığı, anayasanın değiştirilemez maddelerini fiilen değiştirmeye kalktığı zaman, parlamento, hukuku korumak ve Mahkeme´nin kararını geçersiz kılmak zorundaydı. Eğer Anayasa Mahkemesi, parlamentonun anayasa değişikliklerini ?esastan? inceleyip bozarsa, parlamentonun görevi mahkemenin işlediği bu ?suçun? işlerlik kazanmasını önlemek ve Mahkeme´nin karını geçersiz saymaktı. Şimdi bir çaremiz var hukuksuz yargıya karşı. Parlamentoya görevini ve yetkisini hatırlatarak onu bu mahkemenin kararlarını yok saymaya çağırabiliriz. Bu düzendeki esaretimizin en büyük kırılma noktası da bu olacak. Parlamento ?görevini? yaparsa, hukuksuz yargı sistemini bitirip, o gizli kuşatmayı kırabileceğiz. ( Taraf)

Osman´larda çifte standart: Biri el üstünde diğerine linç

Ergun Babahan (Star): Belaltı sürmanşetinden sonra Hürriyet Osman Can´ı bu kez ana manşete taşıdı. Terfi mi desek acaba, yoksa uyarıdan anlamayan bir hukukçuya gözdağı mı? Manşetin amacı açık: İdeolojik kavgada kelle koparmaya yönelik bir haber. Hürriyet´in iddiasına göre, Anayasa Mahkemesi Osman Can´a ´Ya düzelt, ya git´ demiş. Medya piyasasında ilk haberden Enis Berberoğlu´nun bilgisi olmadığı iddiaları dolaşıyor. O haber imzasızdı. Bu haber Ankara Temsilcisi´nin imzasını taşıdığına göre, bilgisi dışında olması düşünülemez. Ama bu sorunlu bir haber. Can´a verildiği iddia edilen ültimatomun kaynağı, tüzel kişilik olarak Anayasa Mahkemesi sanki. Tek bir kaynak gösterilmemiş. Bu konu, kurulun ve başkanının doğrudan yetkisinde. Haberde, uyarı öncesi haberin doğrulatılıp doğrulatılmadığı bilgisi yok. Kurul toplanmış mı belli değil. Başkan uyarı verdiyse, adının haberde olması gerekir, koskoca başkan uyarı vermekten utanacak değil ya. Peki kim verdi bu uyarıyı belli değil. Mahkeme vermiş. Hürriyet öyle diyor. Koskoca mahkeme, raportörünü savunmasız yollar mı, bilemiyorum. Ama bu haberin bir yerle pişirilip servis edilmiş olacağını biliyorum. Muhtemelen belaltı haberiyle bu haberin kaynağı aynı. Birileri mahkemenin iptal kararına öyle bel bağlamış ki, kararın önünde engel gördükleri Osman Can´ı tasfiye çabası içindeler. Bir yandan da bu davanın raportörüne gözdağı veriliyor herhalde.

Ya eşini boşa ya git

Eşi Ergenekon davasının zanlıları arasında olan, kendisinin telefon konuşmaları gazetelere sızan Osman Paksüt´e ses eden yok. O istenilen Osman. Mahkeme ona ?ya eşini boşa, ya git? demiyor ama hukuki bir görüş bildiren Osman Can´a diyor. Neden? Çünkü askeri bürokrasi öyle istiyor. Askeri bürokrasinin istemediği Osman hakkındaki haberler asker yandaşı medya tarafından manşete çıkarılıyor. Eşinin askerlerle birlikte darbe planı yaptığı iddia edilen öteki Osman ise isteniyor, el üstünde tutuluyor. Onunla ilgili bırakın tek sütun eleştirel haber, köşe yazısı bile çıkmıyor bu yandaş kesimde. 1969´daki anayasa değişikliğinde de benzer bir olay yaşamıştık. Asker, değişiklik geçerse darbe yapacağını belirtmiş, bu değişiklikle 27 Mayıs´ın ruhunun zedelendiğini iddia eden TİP de paketi Anayasa Mahkemesi´ne götürüp iptal ettirmişti. O zaman tek sesli basın vardı, şimdi çok sesli. O zaman Meclise saygı duyan azdı, şimdi çok. Ergenekon´a karşı çıkan, yasadışı işlere bulaştığı iddia edilen hakim ve savcılara sahip çıkanların, hukuku, yasamanın üstünlüğünü, anayasanın yazılı hükmünü savunanlara küfür yağdırması tesadüf değil. Bu onlar için varlık savaşı. Kendi çocuklarının, ekollerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu´ndaki egemenliğinin sona ermesi korkusu sardı onları. Ne kamu üzerinden zenginleşme kalacak, ne Türkiye´nin kaderine hakim olma iddiası. Demokratikleşme hiçbir alanda işlerine gelmiyor. Kürt meselesinde de, Alevi meselesinde de, yargının işleyişinde de. Onun için küfür ediyorlar. Dün komutanları Ahmet Kaya´yı, Hrant Dink´i, Orhan Pamuk´u hedef gösteriyordu, bugün Osman Can´ı gösteriyor. Onlar da ateş ediyor. Huylu huyundan vazgeçmez sözünün daha doğru bir kanıtı olabilir mi? ( Star)

(13 Haziran 2010, 12:17)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

´Anayasa Mahkemesinin vereceği hukuksuz iptal kararı yok hükmündedir´ tartışmasıyla ilgili tüm manşetlerimiz

Kontrgerilla´nın yargıdaki örgütlenmesi

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=1886    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö Yöneticilerine 128 Yıl Hapis

24.03.2022 14:56 Adana, Ankara, Afyon, Gaziantep, İstanbul ve Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalarda 14 sanığa toplam 128 yıl ha..
Tamamı 24.3.2022

Karlov Suikastı: Cezalar Onandı

23.03.2022 10:41 Ankara'da, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davada verilen ..
Tamamı 23.3.2022

MİT Tırları Kumpası: 3 Hapis

24.03.2022 12:56 Adana ve Hatay'da, MİT'e ait tırların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca durdurulmasına ilişkin ana davadan dosyası ayrılan 7 sanığın Yargıtayda yargılandığı davada karar açıklandı. 9 Mart'ta ilk derece mahk..
Tamamı 24.3.2022

Fetö Casuslarına 165 Yıl Onandı

23.03.2022 10:51 Ankara'da, FETÖ/PDY üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör şüphelisinin soruşturma ve yakalama bilgilerini rüşvetle sızdırdığı suçlamasıyla aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Ad..
Tamamı 23.3.2022

Halkbank Kumpasçısı: Hapis Onandı

24.03.2022 15:40 Ankara'da, Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu. 15 Şubat'ta Ankara 1..
Tamamı 24.3.2022

Islak İmza Kumpası davası

24.03.2022 14:30 İstanbul'da, Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (Fetö) Adli Tıp yapılanması kapsamında 'ıslak imzalı belgede' dönemin askeri görevlilerine kumpas kurduğu iddiasıyla 18 sanığın tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. 9..
Tamamı 24.3.2022

Güncel Fetö Yapılanmasına Dava

24.03.2022 14:30 Ankara'da, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 5 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün Karaman, Konya ve Ankara'da yeniden örgütlenmeye başladığı, evler açarak örgütsel toplantılar yaptığı, cezaevlerinden tah..
Tamamı 24.3.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

22.03.2022 14:55 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 22.3.2022

Odatv Yargısı Yargılanıyor

22.03.2022 14:55 Ankara'da, İstanbul'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından Odatv soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan eski 33 hakim ve savcının, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kıl..
Tamamı 22.3.2022

Yeğen Gülen'e İtiraf İndirimi

Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. 7 Mart'ta Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada cumhur..
Tamamı 23.3.2022

YARSAV Başkanının Hapsi Onandı

23.03.2022 15:14 Ankara'da, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edilmesi Yargıtay tarafından oybirliğiyle onandı. 9 M..
Tamamı 23.3.2022

Vodafone Arena: Müebbetler Bozuldu

24.03.2022 14:13 İstanbul'da, 15 Temmuz ihanet girişiminde TV yayınlarını kesmek için Vodafone Stadı'na inen helikopter pilotlarının aldığı ağırlaşmış müebbet hapis cezalarının Yargıtay'dan dönmesi üzerine yeniden yargılama yapılmasına..
Tamamı 24.3.2022

Zırhlı Tugay: Darbe Cezaları Değişti

24.03.2022 11:14 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 26 sanıklı davada haklarında verilen hükümler Yargıtay tarafından bozu..
Tamamı 24.3.2022

FETÖ Medya Yapılanması davası

23.03.2022 15:44 İstanbul'da, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 8 Mart 2018 tarihinde karara bağlandıktan sonra 6 Mart 2020 tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından aralarında Atilla Taş ile gazeteci Ahmet Memiş'in de bulund..
Tamamı 23.3.2022

Sakarya 19 Sanık: Kadın Yapılanması

24.03.2022 18:28 Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi. 22 Mart'ta Sakarya 2. Ağır Ceza ..
Tamamı 24.3.2022

Adil Öksüz'ün yakınlarına beraat

23.03.2022 12:54 Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan'ın ve eşi Alişan Alişan, yargılandıkları davada delil yetersizliğinden beraat etti. 17 Ma..
Tamamı 23.3.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
55.174.969