Tam
EskidenYeniye
 

Mahkeme balyoz raporlarının peşinde

´Balyoz Planı´ davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Kara Kuvvetleri Komutanlığına müzekkere yazılarak, 5-7 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında yapılan seminerin sonuç raporunun gönderilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, Balyoz belgelerinin 2007-2009 yılında yaratılmış olduğu ve 1. Ordu bilgisayarlarında bu belgelerin izinin bulunmadığının belirtildiği iddia edilen bir bilirkişi raporunu da askeri savcılıktan istedi. Mahkeme yine, Balyoz seminerlerinin bir darbe hazırlığı olduğunu değerlendiren diğer bir bilirkişi raporuna dair bazı bilgileri de istedi.

Önceki haber title=Sonraki haber

Mahkeme balyoz raporlarının peşinde

´Balyoz Planı´ davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Kara Kuvvetleri Komutanlığına müzekkere yazılarak, 5-7 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında yapılan seminerin sonuç raporunun gönderilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, Balyoz belgelerinin 2007-2009 yılında yaratılmış olduğu ve 1. Ordu bilgisayarlarında bu belgelerin izinin bulunmadığının belirtildiği iddia edilen bir bilirkişi raporunu da askeri savcılıktan istedi. Mahkeme yine, Balyoz seminerlerinin bir darbe hazırlığı olduğunu değerlendiren diğer bir bilirkişi raporuna dair bazı bilgileri de istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin değerlendirmesini yaparak, ara kararlarını aldı. Buna göre mahkeme heyeti, Beşiktaş´daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin emanet memurluğunda kayıtlı bulunan CD´lerin kopya ve fotoğraflarının verilmesi yönündeki taleplerini kabul ederek, suçlamaya konu olan 11, 16, 17 numaralı CD´lerin kopyalarının çıkartılarak, dosyada bulunan 19 adet CD´nin de toplu halde üst kısımları görülecek şekilde renkli fotoğraflarının çektirilerek talep eden sanık ve müdafilerine verilmesine karar verdi. Bu 19 adet CD´nin adli emanet memurluğundan celbedilerek Cumhuriyet Başsavcılığı kasasında saklanılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme heyeti, bazı sanıklar ve müdafilerinin tanık dinletme ve bilirkişilerin duruşmada dinlenilmesi yönündeki taleplerinin ise savunmaların alınmasından sonra değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, Balyoz Planı hazırlandığı dönemde 1. Ordu Komutanlığındaki kozmik oda görevlisi olan tanıklar Melek Üçtepe ve Sevilay Erkani Bulut hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı hususunun sorulması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını karara bağlayarak, işlem yapılmışsa bu kişiler ile ilgili tüm evrak ve ifade suretlerinin gönderilmesinin istenmesini hükme bağladı.

Gölcük´te ele geçirilen cd ve harddiskler

Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığına yazı yazılarak yüzbaşılar Orhan Ozan, Birol Ayvat ve Bayram Yaşar ile Binbaşı Haşim Türker ve Tuğamiral Sinan Azmi Tosun´a hangi soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlatıldığı, soruşturmanın sonuçlanıp sonuçlanmadığının bildirilmesini isteyen mahkeme heyeti, Beşiktaş´taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine müzekkere yazılarak, Gölcük Donanma Komutanlığından elde edilen CD ve harddiskler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp yaptırılmadığı, yaptırılmış ise bir örneğinin gönderilmesini kararlaştırdı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından 5-7 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında yapılan seminerin sonuç raporunun gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, ayrıca sanıklardan Ahmet Şentürk´ün hangi tarihte emekli olduğu, emekli olduğu tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde hangi tarihlerde izin ve rapor aldığı, bunların sonrasında görev yapıp yapmadığı hususlarının da bildirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Yoleri´nin, suç tarihinde TCK´nın 32. maddesine göre işlediği iddia edilen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamayacağı, bu fiili ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinde azalma bulunup bulunmadığı hususunda rapor aldırılması için Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesine müzekkere yazılmasına karar verdi.

Sanıklar Aytekin Candemir, Levent Erkek, İkrami Özturan, Murat Nuri Alacalı, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, İlkay Nerat, Orkun Gökalp ve Hasan Hakan Dereli´nin 2002-2003 yıllarında yurt dışında görevde bulunup bulunmadıkları, görevdeyseler yer ve tarihlerinin bildirilmesi için Genelkurmay Başkanlığına yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, yine bu tarihlerde yurda giriş çıkışların tespiti için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmetti.

Mesut Göğebakan ile Alaeddin Kaya´nın davaya katılma taleplerinin sonraki celselerde değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, Göğebakan´ın TSK mensubu olup olmadığı, mensubu ise kurumdan ilişik kesilme tarihi ve kesilme sebebinin de mahkemeye bildirilmesi için Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılmasını ararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Taylan Çakır´ın avukatı tarafından bildirilen uyku apnesi rahatsızlığıyla ilgili olarak müdafi ve sanıktan gerekli tedavi evrakları temin edilerek, sanığın ceza infaz kurumu şartlarında kalmasının hayati önem teşkil edip etmediği hususunda Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılmasını karara bağladı.

Mahkeme bilirkişi raporlarının peşinde

Yüzbaşı Hakan Erdoğan´ın bilirkişi raporu

1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından düzenlenen 24 Şubat 2010 tarihli tutanakta ana sunucu üzerinde yapılan analizleri içerir bilirkişi raporunun yer aldığı 1 adet CD´nin askeri savcı tarafından polis memurlarına teslim edildiğinin belirtildiğini ifade eden mahkeme heyeti, CD´nin yapılan incelemesinde Yüzbaşı Hakan Erdoğan´ın hazırladığı bildirilen raporun yer almadığının anlaşıldığını kaydetti. Mahkeme heyeti, Erdoğan´ın hazırladığı bildirilen bilirkişi raporunun onaylı bir suretinin, bilirkişi görevlendirme ve yemin tutanağının 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığından mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Balyoz davasının 22 Mart´ta görülen 19. duruşmasında söz alan Özden Örnek, avukat Hüseyin Ersöz´ün gündeme getirdiği iki askeri bilirkişi raporundan birinin soruşturma savcıları tarafından görmezden gelindiğini iddialarıyla ilgili olarak Adli emanete dahi konmayan bu rapor sanki buharlaşıp uçmuştur. Bu rapor 19 Şubat 2010 tarihinde Jandarma Yüzbaşı Hakan Erdoğan tarafından gönderilmiştir. Raporda, Balyoz belgelerinin 2007-2009 tarihleri arasında yaratıldığı ve 1. Ordu bilgisayarlarında bu belgelerin izinin bulunmadığını değerlendirmektedir diye konuşmuştu.

Binbaşı Ahmet Erdoğan´ın bilirkişi raporu

1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığına müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, Binbaşı Ahmet Erdoğan ve Albay Yavuz Fildişi, Yarbay Birol Çelik, Tümgeneral Mehmet Daysal, Kurmay Albay Cüneyt Akyol, Kurmay Albay Bayram Uğur, Kurmay Binbaşı Erdal Toğaç, Mühendis Üsteğmen Hüseyin Erol´a 22 Şubat, 11 Mart, 26 Mart ve 28 Haziran 2010 tarihli bilirkişi raporlarının hazırlatıldığına ilişkin soruşturmaların sonuçlanıp sonuçlanmadığı hususunun mahkemeye bildirilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, bilirkişiler Binbaşı Ahmet Erdoğan ve Yarbay Birol Çelik´in görevlendirme ve yemin tutanaklarının birer suretinin gönderilmesini de talep etti.

22 Şubat tarihini taşıyan ve Binbaşı Ahmet Erdoğan´ın hazırladığı rapor ´balyoz´un bir darbe planı olduğunu değerlendirmekteydi. Rapor, ´seminer´ tartışmalarına son noktayı koyacak bilgiler içeriyordu. Askeri bilirkişi Ahmet Erdoğan, raporun sonuç bölümünde Balyoz Güvenlik Harekat Planı´nın sıkıyönetim uygulama esaslarının ötesinde tedbir ve faaliyetleri içerdiğini belirtiyor, planın hükümeti devirip devlet idaresine el koymayı öngördüğüne dikkat çekiyordu: ´Nitekim seminer uygulama emri ile seminer sonuç raporunda yazılan maksatların bile tamamen farklı olduğu tespit edilmiştir.´ Hazırlanan bu şok rapor sonrası Erdoğan görevden alınmış, daha sonra beş kişiden oluşan diğer bir heyete daha farklı bir rapor hazırlatılmıştı. Bu entrika ise askeri savcıların aralarında yaptıkları ve bu entrikayı tartışan ses kaydı ile ortaya çıkmıştı. Kamuoyunda büyük tepki çeken bu skandal üzerine hukukçular balyoz davasına bakan mahkemenin, askeri bilirkişi Binbaşı Ahmet Erdoğan´ı mahkemede tanık olarak dinlemesi gerektiğini belirtmişlerdi.

Avukat Ersöz hakkında yasal işlem

18 Mart 2011 tarihli celsenin öğleden sonraki oturumunda sanıklardan Çetin Doğan´ın avukatı Hüseyin Ersöz´ün savunmasını sunduğu sırada talebi üzerine ara verildiğini anımsatan mahkeme heyeti, mahkeme heyetinin duruşma salonundan çıkmasından sonra hakimlerin görülen davayla ilgili klasörleri ve şahsi bilgisayarları kürsüde olmasına rağmen, kürsüdeki telefonun altına gizlice CD yerleştirdiği, duruşmaya yeniden başlanıldığında da sanık müdafinin savunmasına bir mizansen ile devam edeceğini bildirerek, Kürsüdeki telefonun altında bir CD var. Bu CD´nin oradan alınıp bilgisayara takılmasını talep ediyorum şeklinde beyanda bulunduğunu kaydetti. Bilgisayara takılan CD içeriğinde sanık müdafinin heyette bulunan hakimlerin isimlerini, iddia makamının soyadını kullanmak suretiyle iddia makamı ve mahkeme heyetini küçük düşürecek şekilde davranışlarda bulunduğu, ayrıca savunması sırasında, savunma sınırlarını aşacak şekilde, heyetteki hakimlerin isimlerini defalarca vurgulamak suretiyle hakimleri hedef gösterdiğini belirten mahkeme heyeti, avukat Hüseyin Ersöz hakkında gereğinin takdir ve ifası için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, müzekkereye söz konusu CD´nin bir suretinin de eklenmesine karar verdi. ( Vatan)

Çetin Doğan´ın avukatı için soruşturma talebi

01 Haziran 2011 - Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Balyoz davasının tutuklu sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan´ın avukatı Hüseyin Ersöz hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığı´ndan izin istedi. Balyoz davasının 18 Mart 2011 tarihli celsesinde sanıklardan Çetin Doğan´ın avukatı Hüseyin Ersöz, mahkemenin ara vermesi ile birlikte heyetin bulunduğu kürsüye bir CD koymuştu. Bunun üzerine İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, CD´nin mahkeme heyetinin bulunduğu kürsüye gizlice konulduğunu belirterek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı´na avukat Ersöz hakkında gereğinin yapılması için müzekkere yazmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde avukat Hüseyin Ersöz hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığı´ndan izin istedi. Soruşturma için izin isteyen savcılığın, bakanlığın izin vermesi halinde Ersöz´ün ifadesini alacağı öğrenildi. Avukatlık Kanunu´nun 58. maddesine göre, avukatlar hakkında avukatlık görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri CMK 250. maddesi kapsamına girmeyen suçlardan dolayı soruşturma açılması Adalet Bakanı´nın iznine bağlı. ( Cnnturk)

(15 Nisan 2011), son güncel.: (01 Haziran 2011)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

Ses Kaydı: Balyoz´a asker teyidi

İşte ´Balyoz, darbe´ diyen rapor

O bilirkişi Balyoz´da tanık olsun

Askeri ´bilmezkişiler´ itinayla seçilir

BALYOZ İDDİANAMESİNDE ARAMA YAP

Balyoz Planı manşetlerimiz

FLAŞ Flaş!!! Balyoz´da 163 tutuklama

Flaş!!! Balyoz´da reddi hakim ve tutuklama itirazları reddedildi

Donanma´da zemine gizlenmiş 10 çuval belge manşetlerimiz

Flaş!!! Donanma´da arama: 10 çuval belge

Çetin Doğan´ın avukatından mahkemede inanılmaz cd tezgahı manşetlerimiz

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=3198    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin ?şok mangası? yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında ?işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
59.670.352