Tam
EskidenYeniye
 

CHP ve İP´e kapatma başvurusu

Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu CHP ve İşçi Partisi´nin kapatılması için başvuru yaptı. Gerekçe olarak, geçtiğimiz günlerde bu iki partiye mensup yetkililer ile üyelerin Silivri´deki Ergenekon davasını basma girişimi ve bu kapsamda ortaya çıkan suçlar gösterildi. AK Parti hakkında yalan haberleri dahi kapatma davası açmak için yeterli gören Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı´nın bu iki partiye karşı harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

Önceki haber title=Sonraki haber

21.12.2012 15:39 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, 6 ilde cumhuriyet savcılıklarına, Ankara´da ise Yargıtay Cumhuriyet Başsasavcılığı´na dilekçe ile başvurarak CHP ve İşçi Partisi´nin kapatılmasını talep etti.

Kapatma´ya gerekçe olarak; geçtiğimiz günlerde bu iki partiye mensup yetkililer ile üyelerin Silivri´deki Ergenekon davasını basma girişimini gösteren Platform, bu girişim sonucunda ortaya çıkan darbeye teşebbüs, kanunları uygulatmamak, yargının, TBMM´nin ve hükümetin faaliyetlerini engellemek, yargıya baskı emir ve talimat vermek, milleti ve millet adına karar veren mahkemeyi tehdit etmek, mahkeme üyelerini terör örgütlerine hedef göstermek, adaleti engellemek, suça iştirak, suçu ve suçluyu övmek, teröre yardım ve yataklık ve benzer suçları da gerekçelere ekledi.

AK Parti hakkında yalan haberleri dahi kapatma davası açmak için yeterli gören Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı´nın, yönetici ve eski milletvekilleri terör örgütü yöneticili ve örgüte yardım yataklıktan yargılanan bu iki partiye karşı harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Kapatma dilekçesinde belirtilen suçlamalar aslında daha önce de defalarca ortaya çıkmış ancak önceki Yargıtay C. Başsavcıları adeta kıllarını dahi kıpırdatmamıştı.

Adalet Platformu´nun savcılıklara teslim ettiği başvuru dilekçesinde şu satırlar yer alıyor:

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI´NA (TM.10. Maddeye Göre Özel Yetkili )

ŞÜPHELİLER: CHP, İP, ADD, TGB, HKP, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal, Kemal Kılıçdaroğlu, Süheyl Batum, CHP ve İP yönetim kademesi, darbe yapan, darbeyi-darbeciliği savunan soruşturma-inceleme ile tespit edilecek kişiler.

MÜŞTEKİ: Adem ÇEVİK TCNo:12409824156 Toros sk. 17/14 Sıhhiye Ankara Tel:05322467411 www.adaletplatformu.net www.facebook.com/adaletplatformu www.twitter.com/adaletplatformu

SUÇLAR: ?Mahkemeyi basıp sanıkları kurtaralım? projesini tatbik etmek, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmak, ADİL YARGILAMAYI Alenen Engellemek, ALENEN YARGIYA BASKI YAPMAK, Görevi kötüye kullanmak, suçu ve suçluyu övmek, vatana ihanet, kaos, anayasa 138. ve 10. madde ihali ve TCK 288., 277., 215., 216., 40., ve 217.madde ihlali ve tehdit. Darbeye teşebbüs, kanunları uygulaTmamak, Yargının, TBMM´nin ve hükümetin faaliyetlerini engellemek. Yargıya baskı yapmak, yargıya emir ve talimat vermek, Milleti ve millet adına karar veren mahkemeyi tehdit etmek. Ergenekon ve Balyoz yargıçlarını terör örgütlerine hedef göstermek, adaleti engellemek, suça iştirak, suçu ve suçluyu övmekteröre yardım ve yataklık, siyasi demeçler vermek, bir zümreye ayrıcalık. Anayasanın ve kanunların uygulanmasını engellemek devlet malına zarar vermek, suçu ve suçluyu gizlemek, Uluslar arası hukuku ve sözleşmeleri uygulamamak.

İZAH: CHP ve İP ayrı bir devlet midir ki silahlı terör örgütü Ergenekon´u açıkça savunmakta, ticaret yapması yasak olmasına rağmen işbankası ile ticaret yapmasına göz yumulmaktadır. CHP ve İP TEMELLİ KAPATILMALI ve tüm mal varlığı hazineye devredilmelidir. İşbankasındaki hisseleri de diyanete devir edilmelidir.

CHP daha önceki muhtıra açıklamalarında da Ergenekon, Ballyozu ve balyozcu insanlığa karşı suç işleyen cuntacıları savunmuş etki altındaki mahkeme üyeleri tahliye vermek zorunda kalmış ve deliler de karartılmıştır hatta Ergenekon ve balyoz savcılarının görev yerleri değiştirilmiştir. CHP ´nın alenene ERGENEKON ve Balyozculara destek vermesi de alenen suçtur.

?Kaos ve darbe için Öcalandan yararlanalım? ve ?darbeci Cihaneri ses kaydındaki gibi kopya belge ile kurtaralım?a emirle parti kapatmada CHP ve İP´in rolü olduğu söylenmektedir.

CHP´li Seyfi Oktay´ın yargıya emir ve talimat verdiği belgelenmiştir. CHP´deki cuntacıların alenen mahkemelere baskı yapması ve ergenekona, balyoza kafese irticaya poyrazköye atabeylere sahip çıkması da suça iştiraktir ve suçu-suçluyu övmektir. Re´sen soruşturma açmamak da CHP ve İşçi partisine kapatma davası açılmaması da suçtur. Mahkemeye ALENİ BASKIdır.

CHP´li ve İp´lilerin insanlığa karşı suç işleyen anayasayı, hukuku ve TBMM´yi ve tüm siyasi partileri fesh eden 12 eylülcüleri ve onların takipçisi darbeci Ergenekoncuları savunmak, Silivri duruşmalarına katılıp mahkeme de kaos çıkarmaları sanıkları kaçırmaya teşebbüs etmeleri YARGIYA, HÜKÜMETE, TBMM´ye ve MİLLİ İRADEYE ALENEN HAKARETTİR AYRICA DARBEYE AÇIKCA DESTEK VE MAHKEMEYİ TEHDİTTİR. Hatta bu durumdakilerin katiline tecavüzcüsüne işkencecisine aşıklık olup bu durumdakilerin müşahede altına alınmaları gerekir, paranoyaklıktan ve şizofrenlikten kurtulmaları gerekir. Çünkü siyaseti yasaklayanları savunmak akıl mantık dışılıktır.

CHP´lilerin zaman zaman tutuklu general-amiral ve subaylarla görüşmesi, Ergenekon, Balyoz Mahkemesi hakim ve savcılarına ALENEN BASKIdır. Ergenekoncu ve Balyozcu paşaları açığa almayarak delillerin karartılması suçlarını da işleyenler cezalandırılmalıdırlar.

Silivri önünde kamp kuran CHP ve İP dahil mahkemeyi tehdit edenler TCK 266., 288., 265/2 madde anayasanın 138. Maddesine alenen aykırıdır

YARGININ, TBMM ve hükümetin faaliyetlerini engellemek, vatana ihanet, anayasal düzeni ortadan kaldırmak, suça yardım-yataklık ve suça iştirak suçu işlenmiştir 251. Maddenin ve 288. Maddenin açık hükmüne rağmen adil yargılamayı engellemek ve etkilemek suçları işlenmiştir

BALYOZ´u ERGENEKONu, uyuşturucu ticaretini, silah ve terör rantının arıştırılmasını engellemeye çalışarak suça iştirak edenler ve YARGIYA BASKI yapanlar, devam ettirenler ve emeği geçenler de suçludur.

Ergenekon, ?BALYOZ PLANI?, ?Kafes planı?, ?irtica eylem planı?, ?tank skandalı? sarıkız, ayışığı, yakamoz, eldiven v.b. Soruşturma ile tespit edilecek ?DARBE ve KAOS? planlarında adı geçenler, şikayete konu planların hazırlanması için talimat veren, hazırlayan ve suç için anlaşan, planın icrasında görev alan ve suça asli ve fer`i iştirak eden, suçu öven, suçluyu gizleyenler, suçluları azletmeyenler veya destekleyen veya resen soruşturma açmayanlar ve diğer şüpheliler. Subay Sicil Yönetmeliğinin 65. maddesini uygulamayarak görevini kötüye kullanan dolayısıyla delillerin karartılmasına aracılık yapan bakanlar da suça iştirak ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi kutsal olmayıp, mensuplarının suçlardan azade olabileceği de söylenemez. Hesap verebilir ve şeffaf olmayan yapılar elbette ki eleştiriye açık olmalıdır. CHP mensuplarının işlediği iddia edilen hususlarda ayrımcılık yapılmadan etkin soruşturma ve faillerin yargılanarak cezalandırılmaları gerekir.

Türkiye´deki modern ve post modern askeri darbelerin, sivillere muhtıraların, askeri harcamaların, JİTEM ve psikolojik harp dairesinin faaliyetlerinin, Çukurca, Reşadiye, Dağlıca, 33 asker ve diğer olaylardaki kusurların, kafes eylem planı, millete komplo planları, Lahikaların, yer altından çıkan silahların, suikast planları ve diğer onlarca hukuk dışı faaliyetlerin 12 Eylül ve 27 Mayıs darbesinin ve 28 Şubat postmodern darbesinin, 12 Mart ve 27 Nisan Muhtırasının ve tüm darbe planlarının CHP mensublarının veya CHP´li asker ve yargıçların desteğiyle gerçekleştirmiş olduğu bilimsel ve tarihi bir olgudur. Zalim CHP´liler ve emrindeki askerler ve yargıçlar dün olduğu gibi bugün de başbakan-bakan adam asabilirler. mutlaka darbecilerin acilen hesaplarının verilmesi gerekir. Hesap soramayanların da sorgulanması gerekmektedir. Vatana ihanet edenler, cinnet geçirenler de derhal müşahede altına alınmalıdır. Tüm darbecilerin malvarlığına el konulmalıdır.

Suç işlediği gerekçesiyle yargılananların açığa alınmaması, askeriyeden ve bürokrasiden uzaklaştırılmayıp , sahip çıkılmasi ve soruşturulmaması; üstelik terfi ettirilmesi görevi ihmal, vatana ihanet ve görevi kötüye kullanmaktır. siyaset yapmak, yargıyı etkilemek ve baskı yapmak ve kaos planları oluşturma suçları işlenmiş ve halen alenen hukuksuzluğa devam edilmesinden dolayı suça iştirak suçu işlenmesinin yanısıra organizeli şekilde yasama, yargı ve yürütme faaliyetleri engelleniyor.

Ayrıca Ergenekon PKK KCK İsrail stratejik işbirliği iddialarını, CHP+Yargı ve diğer kurumlardaki ilişkilerini araştırmamak. uyuşturucu ticareti ve terörden rant sağlayanların heron ihanetlerinin ve GATA da askerleri kobay olarak kullananların hala görevde kalmasını sağlamak görevi kötüye kullanmaktır. Vatana ve millete ihanet içinde olunmasıdır. Terör ve darbeden rant-çıkar sağlamak için ekonomik kriz çıkartmak dolayısıyla işsizliği çoğaltmak da suçtur. 400 milyar doların terör-silah harcamasında ve 30bin ölü, 20bin faili meçhul meydana gelmesinde terör tüccarı darbecilerin Ergenekoncuların, Balyozcuların ve tüm darbecilerin rolü büyüktür ve asıl müsebbibi CUNTAYA DESTEK VEREN CHP VE YÖNETİCİLERİDİR.

DELİLLER: tüm yasal deliller, tanıklar ve ilgili görüntülü ve sesli haberler . zaman gazetesi 15/12/2012 11.sayfa. Http://www.kontrgerilla.com/mansetgoster.asp?haber_no=4998

NETİCE-İ TALEB: 13 ve 14 aralık 2012 de silivrideki 270. ve 271. Ergenekon duruşmalarındaki olaylar ile Yargı, Yasama ve Yürütme tehdit edilmiştir. Balyoz ve Ergenekon belgelerinden, şüphelilerin uygulamalarıyla görüldüğü gibi; anayasal düzeni ortadan kaldıran hatta uygulayan, görevini kötüye kullananlardan ve kamu malı helikopteri ve bulunduğu statüyü kullanarak alenen mahkemeye baskı yapanlardan suçu-suçluyu ve DARBEYİ-DARBECİLERİ övenlerden şikayetçiyim.

Şüphelilerin; TCK´nın halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etme suçunu düzenleyen 216. maddesi, görevi kötüye kullanma suçunu içeren 257. maddesi ve mahkemeyi etkilemek suçunu düzenleyen 288. Maddesi çerçevesinde yargılanmaları gerekiyor. Şüpheliler ayrıca TCK´nın ´silahlı örgüt kurarak anayasal düzeni değiştirmek ve değiştirmeye çalışmak, Yargının ve hükümetin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, seçilmiş meşru hükümete silahlı isyan, Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs v.b.suçlarını düzenleyen 309,310, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316, 318, 319,maddelerinden de yargılanmalı.

Ayrıca diğer suçlar için de ilgili anayasalara yasalara kanunlara ve maddelere aykırılığın yanı sıra;, Anayasa 138.madde ihlali, 288.madde, 214.madde, 213., 215.,216., 217., 218., 265., 266., 251., 39. 38/1. Ve 40.madde,125.madde, 220.madde, 657 sayılı devlet memurları kanununa göre de işlem yapılmasını,

Yukarıdaki iddialardan dolayı ilgililere Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinin uygulanması kamu davası açılmasını ve tüm medyada çıkan bu iddialarla ilgili idari veya hukuki kamu davası veya soruşturma açmayanlar, delillerin karartılmaması için açığa almayanlar ve görevden azletmeyenler veya istifasını istemeyenler, darbecilerin malvarlığına el koymayanlar, CHP ve Yargı mensublarının da içinde bulunduğu CUNTAcılarla 27 Mayıs - 12 Mart cuntacıları, 28 Şubat - 27 Nisan muhtıracıları ve Ergenekon - Balyoz - Kafes - İrtica - Susurluk - pkk - kck - bçg - gladio vb. çetelerle organik-inorganik bağlantılarının araştırılmasını, özellikle insanlığa karşı suç işlenmesinden dolayı TCK 77. maddeye göre de cezalandırılmalarını arz ve talep ederiz.

Anayasayı, evrensel hukuku,uluslararası anlaşmaları uygulamayanlar da suçludur. 10 Aralık 2003 yılında anlaşması imzalanmış ve 9 Kasım 2006´da anlaşma yürürlüğe girmiş ?Yolsuzlukları ve Görev Suistimallerini Önlemeye Yönelik BM Sözleşmesi?ni Yolsuzlukla Savaş kanunlarını 90.madde ve 5506 sayılı kanun çerçevesinde uygulamayarak görevini ihmal eden ve dolayısıyla görevini kötüye kullanan tüm yetkililerle ilgili de işlem yapılmasını dilerim.

19.12.2012 Adem ÇEVİK www.adaletplatformu.net

(Abdullah Harun / kontrgerilla.com)

(21 Aralık 2012, 15:39)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

Mahkeme baskınına suç duyurusu

Flaş!!! CHP ve İP´liler mahkemeyi basmaya kalktılar

Batum: 50 bin kişi Silivri´yi basalım

Ergenekon davasını engelleme girişimleri

Örneklerle CHP´nin Ergenekon davalarında sempatizanlıktan öte tavırları

´Ergenekon ve CHP´ manşetlerimiz

Adalet Platformu ile ilgili manşetlerimiz

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap

CHP´ye kapatma davası açılamaz, çünkü..

Yargıda Kontrgerilla örgütlenmesi

Yargıtay İşçi Partisi´ne kör

İşçi Partisi ile CHP´ye hala kapatma davası açılmadı

CHP fezlekeleri ne zaman gelecek?

Kontrgerilla yargısı suskun: Ya aynı şeyi AK Parti yapsaydı?..

İşte Kontrgerilla yargısı: CHP´nin yüksek yargıda dokunulmazlığı var

Yargıtay´ın Cihaner faksına örtbas

Ergenekon´un yüksek yargı ile kaos buluşmaları

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=5015    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Amiralin Alıkonulmasına Müebbet

21.12.2021 08:47 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Tümamiral Mesut Özel'in, emrindeki askerler tarafından kelepçelenip cezaevine kapatılmasına ilişkin 9 sa..
Tamamı 21.12.2021

Fetö Casuslarına 165 Yıl Gerekçesi

20.12.2021 15:05 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına Fetö/PKK/DHKP-C/MKP terör örgütlerine yönelik soruşturma bilgilerinin bazı Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçiliklerine ait talepler doğrultusunda rüşvetle Malatya Doğanş..
Tamamı 20.12.2021

ATO Fetö Yapılanmasına dava

20.12.2021 14:39 Ankara'da, Fetullah Gülen terör örgütünün Ankara Ticaret Odası'ndaki (ATO) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında “örgüte üye olma ve yardım etme” suçlarından dava açıldı. 1..
Tamamı 20.12.2021

Fetö Yöneticilerine 28 Yıl Hapis

23.12.2021 09:06 Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalarda biri mahrem sorumlu ve nöbetçi imam, diğeri sahte kimlikçi olarak yönetic..
Tamamı 23.12.2021

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

21.12.2021 12:36 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 21.12.2021

Darbede TRT İşgali davası

21.12.2021 12:12 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk bi..
Tamamı 21.12.2021

Yeğen Gülen 212 İsmi Deşifre Etti

22.12.2021 10:01 Ankara'da, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi. 18 Kasım'da Ankara..
Tamamı 22.12.2021

Zirve Kumpası: Sahte İhbarlar Davası

21.12.2021 12:17 Malatya'da, 18 Nisan 2007 tarihinde meydana gelen ve biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ'nün talimatıyla, kendilerinden olmayan askerleri engellemek ve örgüt ..
Tamamı 21.12.2021

Şemdinli Savcısına Yine 10 Yıl Hapis

21.12.2021 08:36 2005'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki olaylara yönelik soruşturmasıyla adı duyulan eski savcı Ferhat Sarıkaya, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada FETÖ ü..
Tamamı 21.12.2021

Selam Kumpası: Hapis Gerekçesi

20.12.2021 14:49 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 'Selam-Tevhid' soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve sa..
Tamamı 20.12.2021

Kapıyı Mahrem İmam Değil Polis Açtı

23.12.2021 13:15 Ankara'da, FETÖ soruşturması kapsamında firari jandarma 'mahrem imamı' Mehmet Sağlam'ın evinde arama yapıldığı sırada ikametgaha gelen iki kişinin, ihraç edilmiş eski binbaşılar olduğu ortaya çıktı. 19 Kasım'daki geli..
Tamamı 23.12.2021

Akıncı Üssü Dosyası İstinafta

23.12.2021 10:58 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olan Akıncı Üssü davasında yer alan klasörler, kanun yolu incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) gönderildi. ..
Tamamı 23.12.2021

Balıkesir: 17 sanıklı Darbe davası

21.12.2021 08:30 Balıkesir'de, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında bazı subayların katıldığı toplantının yanı sıra tankların ve araçların revirin önüne dizilmesine ilişkin açılan davada 10'u tutu..
Tamamı 21.12.2021

Balıkesir: 7 sanıklı Darbe davası

21.12.2021 08:25 Balıkesir'de, Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. 15 Kasım'da Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkem..
Tamamı 21.12.2021

Ankara 7 sanıklı Darbe davası

20.12.2021 12:34 Ankara'da, FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olan, darbeciler tarafından hazırlanan sözde görevlendirme listesinde TRT Genel Müdürlüğü'ne atandığı belirtilen es..
Tamamı 20.12.2021

Sakarya 34 sanık: Altın Lale Derneği

21.12.2021 12:26 Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2'si firari 34 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. 17 Aralık'ta Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruş..
Tamamı 21.12.2021

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
53.704.337