Tam
EskidenYeniye
 

Hanefi Avcı haklı çıktı

Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı 3 yıl önce yazdığı bir kitapla gündemi sarsmıştı. Cemaatin emniyet ve yargıda tüm kadroları ele geçirdiğini, Ergenekon ve Balyoz gibi davaları organize ettiğini, hatta Deniz Baykal kasetinin dahi cemaat işi olduğunu ileri sürmüştü. 28 Şubat döneminde darbecilere karşı cesur çıkışları nedeniyle çok saygın bir isim olarak bilinen Avcı'nın bu iddiaları kamuoyunda şaşkınlığa neden olmuş, inanılmaz abartılı ve uçuk bulunmuştu. Üstüne bir de Devrimci Karargah terör örgütüyle bağlantıları da ortaya çıkınca Avcı'nın Ergenekon'a bağlı çok derin ve karanlık bir kişi olduğu, kitabı da kendisine yönelik bir operasyona karşı 'önalma' amacıyla yazdığı, kendini cemaatin linç etmeye çalıştığı izlenimini uyandırmaya çalıştığı kanaati hakim olmuştu. Kitabında hükümete de uyarılarda bulunuyor ve önlem alınmadığı taktirde bu yapılanmanın kendilerine karşı da bir gün harekete geçeceğini ileri sürüyordu. Son haftalarda cemaat eksenli yaşanan yolsuzluk operasyonları ve paralel devlet tartışmaları, Avcı'nın ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Ancak tartışılması gereken bazı ayrıntılar da var..

Önceki haber title=Sonraki haber

13.01.2014 15:43 Hükümet-cemaat kavgası, özellikle cemaatin yargı üzerinden yaptığı salvolar pek çok adli süreçle ilgili soru ve kuşkuları tekrar akla getirdi. Cemaatin emniyet ve yargı içinde keyfi ve kendi hesabına girişimleriyle ilgili pek çok ciddi kanıt, şüphe var ve bu işin pek çok mağduru var. Şüphe yok ki Hanefi Avcı bunların başında geliyor. 2010'da yayınladığı 'Haliç'te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet, Bugün Cemaat' başlıklı, cemaati sorguladığı, pek çok yönüyle teşhir ettiği kitabı onu bir anda cemaatin 'hedef'i yapmıştı. Tutuklandı Avcı. Solcu ve Ergenekoncu ilan edildi. Kitabı delil oldu.

Fethullah Gülen, Avcı için o günlerde, 'Son günlerde emniyet teşkilatından birisinin 'falan yerde kadrolaşma' gibi çok yakışıksız iddiaları oldu. Allah taksiratını affetsin, Allah insanları cehenneme gitme yoluna düşürmesin…' diyordu.

HALİÇ'TE YAŞAYAN SİMONLAR, DÜN DEVLET, BUGÜN CEMAAT

3 yıl önce 2010'da yayınladığı 'Haliç'te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet, Bugün Cemaat' başlıklı, cemaati sorguladığı, pek çok yönüyle teşhir ettiği kitabında şok iddialar ileri sürdü. Cemaatin emniyet ve yargıda tüm kadroları ele geçirdiğini, Ergenekon ve Balyoz gibi davaları organize ettiğini, hatta Deniz Baykal kasetinin dahi cemaat işi olduğunu ileri sürdü. 28 Şubat döneminde darbecilere karşı cesur çıkışları nedeniyle çok saygın bir isim olarak bilinen Avcı'nın bu iddiaları kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu. İnanılmaz abartılı ve uçuk bulundu. Hemen ardından bir de onun sol görüşlü Devrimci Karargah terör örgütü (DKÖ) ile bağlantıları da ortaya çıkınca Avcı'nın Ergenekon'a bağlı çok derin ve karanlık bir kişi olduğu, kitabı da kendisine yönelik bir operasyona karşı 'önalma' amacıyla yazdığı, kendini cemaatin linç etmeye çalıştığı izlenimini uyandırarak kendisini masum göstermeye çalıştığı kanaati hakim oldu. Avcı, kitabında hükümete de uyarılarda bulunuyor ve önlem alınmadığı taktirde bu yapılanmanın kendilerine karşı da bir gün harekete geçeceğini ileri sürüyordu. Kitabın 586'ncı sayfasında hükümet yetkililerine uyarı mahiyetinde olarak Avcı'nın şu sözleri, yaşananlarla adeta birebir örtüşmektedir:

"Bugün bu olaylara mani olma makamında olmasına rağmen yeterince müdahil olmayanlar şunu bilmelidirler ki kendileri hakkında da şu an cemaat tarafından arşivlenen bilgiler bir gün aynı şekilde basına servis edilecektir."

Ancak önce 7 Şubat 2012'deki MİT gözaltıları krizi ile, ardından özellikle de 17 Aralık 2013 yolsuzluk operasyonları ile doğan tartışmalar, Avcı'nın haklı olabileceğini gösterdi. Paralel devlet tartışmalarında ortaya çıkan somut bulgular onun iddialarıyla örtüşüyor. Artık kamuoyunda, Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda sıkça yaşanan ve 'artık sıktı dedirten' sahte delil tartışmalarında haklılık payı olabileceği, delillerin tamamı olmasa bile çok ufak bir kısmında sahteliğin söz konusu olabileceği, ya da sahte olmasa bile kurgulanmış olabileceği, en azından bir kısmının üzerinde şüphe oluştuğu gözleniyor. Bir bardak temiz süte düşen bir damla pislik nasıl süte karşı şüphe doğurursa malesef bahsi geçen davalara da bu şüphe karışmış bulunuyor. Bu nedenle bu davaların yeniden görülmesinde kamuoyu vicdanında oluşan şüpheyi gidermek adına büyük bir gereklilik ortaya çıkmış bulunuyor.

"Kontrgerilla.com" olarak sık sık yaptığımız bir açıklama var. Kontrgerilla.com/mansetara_act.asp?aranacak=tekzipduzeltme adresinden de görülebileceği gibi, hiç kimsenin haksız yere suçlanmasını istemeyiz. Suçlular cezalarını çeksinler. Acıma olmasın. Af olmasın. Yapan yaptığının karşılığını bulsun. Kim ama kim olursa olsun. Ama bir kişinin tipi, düşüncesi hoşumuza gitmedi diye, ya da başka başka kişisel nedenlerle hiç ama hiç kimseye de leke sürülmemelidir. Birileri bize sürse bile biz onlara süremeyiz. Bir kişi haksız yere bir an dahi gözaltında ya da tutuklu kalmamalıdır. Hatta bir suç isnat dahi edilmemelidir. Bilerek bu yapılırsa çok büyük bir zulüm ve günah işlenmiş olur. 'Ama o çok kötü biriydi' falan gibi mazeretler olamaz. Kul hakkına Allah dahi karışmaz. Allah Kur'an'da "aleyhimize bile olsa adaleti sağlamayı" emreder. Birileri bize zulmedebilir ama biz başkasına yapamayız. Yaparsak hesabı öbür tarafta sorulur. Zulmün hiç bir haklılık gerekçesi yoktur. Öyle ki, Allah zulmü kendisine dahi haram kılmıştır. Bir kişinin suçluluğuna dair deliller yeterli değilse ya da ibre orta tarafta yer alıyorsa kanatimizce onun masumiyetine karar verilmelidir. 'Ama darbeciler cezasız mı kalacak' gibi ya da benzeri 'ama'lı itirazlar leke sürmeyi haklı çıkarmaz. Kim olursa olsun kişilerin şeref ve haysiyeti herşeyin üstündedir.

Daha önce de belirttik; "kontrgerilla.com" olarak bize birilerine olduğu gibi bavul içinde belgeler gelmiyor. Biz açıktaki bulgulara bakarak, bu bulguların somut olup olmadığına bakarak ve de bu somut bulguların birbiriyle örtüşüp örtüşmediğine bakarak bir kanaate varmaya ve onu yansıtmaya çalışıyoruz. Bu şekilde ortaya çıkan somut delillerden hareketle analiz ve değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bu bakış açısıyla da Hanefi Avcı olayı hakkında yorumlarımızı defalarca belirttik. Onun suçlu olduğuna kanaat getirdik. Ancak anlaşılıyor ki, ilk günlerde sık sık duyduğumuz "Ergenekon içindeki ABD karşıtları tasfiye ediliyor diğerlerine dokunulmuyor" ya da "kısmi tasfiye yapılıyor" itirazlarında doğruluk payı bulunmakta.

Yine anlaşılıyor ki, deliller sahte olmasa dahi en azından kurgulanmış oldukları şüphesi söz konusudur. Bu bile çok önemlidir. Kurgulanma derken şunu kastediyoruz. Örneğin bir kişi hakkında takip dinleme falan yapılıyor diyelim. O kişi hakkında ele geçen delillerden lehtekiler gözardı edilirken aleyhtekiler dosyaya konuluyorsa, hedeflenen amaca uygun kısımlar konuşmalardan alınıp dosyaya konuluyor kalanlar dışarıda bırakılıyorsa, veya benzer uygulamalar yapılıyorsa bize göre bu kurgulamadır. Hedef kişiyi suçlu gösterme çalışmasıdır. Yanlıştır. Kurgulama yoluyla ya da sahte deliller ile herkes suçlu gösterilebilir. Bir kişiyi sürekli takip ederseniz illa ki kullanmaya müsait bir şeyler bulursunuz. Örneğin bir kişiyi öyle bir yerde beklerken, örneğin durakta otobüs beklerken bir kişinin yanında ya da önünden geçerken fotoğraflarsınız ki bu fotoğraf o kişiyi diğer kişiyle bağlantılı göstermek için kullanılabilir. Bir kişinin evine işyerine delil bırakırsanız o kişi suçlu gösterilebilir. O kişi kendisini savunsa da ağzıyla kuş tutsa da hakkında bir şüphe algısı ortaya çıkar. En yakınlarının bile içinde bir şüphe kırıntısı ortaya çıkar. İnsanın doğası buna müsaittir çünkü. O kişinin kendisini aklaması için geçecek yargılama süresi ise ayları yılları bulabilmektedir. Ve bu sonuç ortaya çıktığında da olan olmuş olacaktır.

Buna dair yakın zamanda yaşanan çok somut bir örneği gösterebiliriz. 2010 yılında İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş'ın da gözaltına alınıp tutuklandığı bir rüşvet operasyonu yaşandı. Menfaat sağlamak adına yüksek yargıda bazı kişilere rüşvet verildiği şüphesiyle bir çok kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Buradaki rüşvet olayı da AK Parti ile ilişkili gibi gösterilmek istendi. Sonuçta şüpheliler arasında yüksek yargı görevlileri de bulunduğundan Anayasa Mahkemesi'ndeki Yüce Divan'da yargılama yapıldı. Anayasa Mahkemesi, esasa girmeden, toplanan delillerin hukuka uygun olmadığına karar vererek, davayı sonuçlandırdı. Sanıklar beraat etti. Ama aradan 2 yıl geçmiş oldu.

Şimdi ise tam yerel seçimler öncesinde 17 ve 25 Aralık ve İzmir rüşvet operasyonları ile seçim sonuçlarının etkilenmek istendiği görülüyor. Bu operasyonların başlamasından kısa süre önce CHP Mustafa Sarıgül'ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. Ancak bu şahıs hakkında yine CHP tarafından daha önce bir yolsuzluk klasörünün hazırlanmış olduğu ve CHP raflarında yer aldığı da herkes tarafından bilinen bir husustu. Bu nedenle Mustafa Sarıgül CHP'ye katıldığı gün, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu yönde bir soru soruldu. Soru şöyleydi: "Mustafa Sarıgül hakkında bizzat partinizin açıkladığı bazı yolsuzluk iddiaları var. Bu dönemde bu iddialar hakkında yargı harekete geçerse tepkiniz ne olur?" Kılıçdaroğlu'nun cevabı şu şekildeydi: "Bu aşamadan sonra açılacak her dava siyasi olur ve bu kararı tanımayız!.." Ancak bunu diyen Kılıçdaroğlu, kısa süre sonra gerçekleşen 17 Aralık operasyonları ertesinde AK Parti hakkında demediğini bırakmadı. Hatta "Yolsuz, hırsız! Hemen istifa edin!" diyecek kadar ileri gidebildi.

Tekrar son tartışmalara dönecek olursak, hiç bir hakim samimi olarak ve vicdani kanaatine dayanarak verdiği karardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bir kişiyi suçlu gösteren somut deliller varsa ona göre işlem yapılması normaldir. Ama o delillere şüphe karışmışsa o zaman o yargılamanın yeniden yapılmasında ya da o delillerin yeniden değerlendirilmesinde bir mecburiyet ortaya çıkmış olur. Aksi halde kamuoyu vicdanı rahatsız olacaktır. Adalet duygusu zedelenecektir. Şu da önemlidir ki, şüpheli şahıs ya da sanık kim ama kim olursa olsun ilk anda masumdur. Yargılama sonucu beklenmelidir.

MESELENİN DİĞER YÖNÜ

Ancak bir de meselenin öbür boyutu vardır... Bir şüphe ortaya çıktı diye aksi yönde bir gayret göstermek, bu tartışmaları bahane edip kafa karıştırmaya çalışmak, suç delillerini delil saymamak, hiç bir suç yokmuş gibi göstermek de mazur görülemez. Buna izin verilemez. Bu şüpheyi bahane edip son günlerde tekrar tartışılmaya başlanan "dijital deliller delil olmaktan çıksın, dijital deliller sahteliğe ya da kurgulanmaya müsaittir ya da uzaktan virüslerle yüklenmesi mümkündür" gibi ya da "imzalar ıslak imza makinesiyle atılmış olabilir, teknolojik olarak bu mümkündür" gibi en uç ihtimalleri gündeme getirmek ve ıslak imza ile dijital delilleri delil olmaktan çıkarmak da kabul edilemez. Aksi durum mahkemelerdeki tüm davaların çökmesi anlamına gelecektir. Çünkü bu delillerin söz konusu olmadığı bir dava hemen hiç yoktur herhalde. Eğer bu kapı açılırsa uçuk gerekçelerin önü alınamayacaktır. Buna izin verilmemelidir. Hiç bir suçlu suç üzerinde yakalanmadığı sürece suçlular yakalanamayacak mıdır şu halde? Buna benzer durumlar da adaletin tümden kaybolmasına neden olmayacak mıdır?

Hanefi Avcı'nın dediklerinin doğru olabileceği ortaya çıkmıştır. Bu açıdan kendisi hakkındaki suçlamalarda da şüpheler ortaya çıkmıştır. Sadece onun yargılamasının değil diğer davaların da yeniden görülmesi, delillerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Bu tartışılabilir. Ancak Avcı'nın dediklerinin bazıları doğru çıktı diye ya da paralel devletin varlığı şüphesi ortaya çıktı diye o yöndeki tüm iddiaların da doğru olduğunu varsaymak aynı derecede yanıltıcı olabilir. Sadece bir delilden söz edilseydi hükme varmak kolay olurdu. Ancak bahsi geçen davalarda çok ama çok fazla delil söz konusudur. Örneğin Balyoz davasında darbe seminerine ait saatlerce süren ses kayıtları vardır. Bunu destekleyen diğer deliller vardır. Bu örnekte olduğu gibi delillerin tümünün sahte ya da kurgulanmış olduğunu varsaymak mümkün değildir. Aksi, insan aklıyla alay etmek demektir. Bir davanın yeniden görülmesine karar verirken hangi gerekçeler etkili olacaktır? Eğer örneğin Ergenekon ve Balyoz gibi davalar yeniden görülecekse bu istisna niye diğer tüm davalardan esirgenecektir? Basit bir adli davada bile aynı şüphe söz konusu olmayacak mıdır? Bu şüphelerin sonu nereye varacaktır?..

Hiç bir şüphenin olmadığı bir yargılama bize göre mümkün değildir. Unutmayalım ki, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) dahi Allah'ın bildirmediği hususlarda bizler gibi hareket etmiştir. Önüne gelen davalarda kişiler arasında hüküm verirken hata yapmış olabileceğini, hükmünü ortaya çıkan bulgulara göre verdiğini belirtmiş ve davalı ile davacı tarafı uyararak "bilerek haksızlık yapan varsa sorumluluğun onda olduğunu" hatırlatmıştır.

Sonuç olarak, bilerek haksızlık yapan, davaları ve delilleri kurgulayan bir paralel yapılanma şüphesi ortaya çıkmıştır ve bu acilen soruşturulmalıdır. Varsa ilgili kişiler tespit edilip en ağır cezalara çarptırılmalıdır. Bu yapılanmanın tüm hükümetler için ortak bir tehdit olduğu görülmeli, siyasi kazanımlar sağlama fırsatçılığı bir yana bırakılarak bu tehlikeye karşı ortak bir tavır gösterilmelidir.

(Abdullah Harun / kontrgerilla.com)

(13 Ocak 2014, 15:43)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=5791    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Damat Darbeyi Biliyormuş

05.10.2021 11:16 Ankara'da, eski MİT görevlisi istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. 1..
Tamamı 5.10.2021

Asker-Polis Mahremlere 143 Gözaltı

07.10.2021 07:51 Ankara merkezli 43 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet bünyesindeki toplam 117 'mahrem imam' ile 'gaybubet evi' isim..
Tamamı 7.10.2021

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

06.10.2021 10:42 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 6.10.2021

Darbede TRT İşgali davası

07.10.2021 11:26 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk bi..
Tamamı 7.10.2021

Baykal Kaset Kumpası davası

05.10.2021 13:46 Ankara'da, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aral..
Tamamı 5.10.2021

Büyük Bölge Sorumlusu Yakalandı

06.10.2021 13:14 Afyon'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FÖTÖ) soruşturması kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Bylock kullanıcısı Nizamettin Yıldız polisin düzenlediği operas..
Tamamı 6.10.2021

Tahşiyecilere Kumpas'ta 2. dava

05.10.2021 14:21 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri ile Zaman..
Tamamı 5.10.2021

Dink'te Firari Sanıklar Yargılanıyor

05.10.2021 14:21 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. 29 Eylü..
Tamamı 5.10.2021

Can Dündar-MİT Tırları davası

07.10.2021 11:48 İstanbul'da, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada bir müşteki yönünden dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının davaya k..
Tamamı 7.10.2021

AK Partili Başkana Kumpas İtirafı

07.10.2021 12:15 Zonguldak'ta, Fetö'nün yargı ve emniyet içinde etkin olduğu dönemde, 2009 yılında gerçekleştirilen Çelik-2 operasyonu kapsamında yapılan operasyona dahil edilen dönemin AK Partili Belediye Başkanı Murat Sesli hakkındak..
Tamamı 7.10.2021

Odatv Yargısı Yargılanıyor

07.10.2021 11:44 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından 'İstanbul'daki Odatv soruşturması ve davası'nda yer alan eski 33 hakim ve savcının 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçların..
Tamamı 7.10.2021

Dicle'de Fetöcü Rektöre Hapis

05.10.2021 14:08 Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır, yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava sona erdi. 23 Eyl..
Tamamı 5.10.2021

Akıncı Üssü: Darbe Zararı davası

05.10.2021 14:02 Ankara'da, Milli Savunma Bakanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı davada keşif..
Tamamı 5.10.2021

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

05.10.2021 12:59 Ankara'da, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcı hakkında, "devletin güvenliğine ve siyasal ..
Tamamı 5.10.2021

Sakarya 34 sanık: Altın Lale Derneği

06.10.2021 10:06 Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2'si firari 34 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. ..
Tamamı 6.10.2021

Sakarya 11 Sanık: Yasadışı Dinleme

06.10.2021 09:59 Sakarya'da, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yasadışı gizli dinleme ve diğer bazı suçlamalarla yargılandığı davanın..
Tamamı 6.10.2021

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
52.550.356