Aile Meclisi’nden 14/15 Temmuz’da Dua ve Basın açıklaması
Tam
EskidenYeniye
 

Sümeyye suikastinde neler oluyor?

Emre Uslu ile CHP milletvekilleri Umut Oran ve Akif Hamzaçebi arasında geçtiği iddia edilen Sümeyye Erdoğan'a suikast diyaloglarının sahte olduğunun mahkeme kararı ile belgelendiği ileri sürülüyor. Ancak bu kararı verenlerle bu karara dayanak gösterilen bilirkişinin olayı örtbas etmeye çalıştığı, bu kişilerin hükümet ve Erdoğan karşıtlığının ortaya çıktığı da dile getiriliyor. HSYK'nın bu şok iddiaları soruşturmak için harekete geçmesi isteniyor.

Önceki haber title=Sonraki haber

09.08.2015 10:51 Emre Uslu ile CHP milletvekilleri Umut Oran ve Akif Hamzaçebi arasında geçtiği iddia edilen Sümeyye Erdoğan’a suikast diyaloglarıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Cemaat gazetecisi Emre Uslu ile CHP milletvekilleri Umut Oran ve Akif Hamzaçebi arasında geçtiği iddia edilen Sümeyye Erdoğan'a suikast konuşmalarının da yer aldığı, bir dizi Twitter yazışmasının sahte olduğu savcılıkça dile getirildi.

Hürriyet'in haberine göre; Savcılık, iddiaları yayımlayan iki gazete hakkında “yayın yoluyla zincirleme hakaret ve iftira” suçlamasıyla toplam 5 ayrı dava açtı.

SAVCILIK SORUŞTURMASINI TAMAMLADI

Akşam ve Güneş Gazetesi’nde gündeme gelen yazışmalar üzerine dönemin CHP Milletvekili Umut Oran ile Akif Hamzaçebi böyle bir yazışma yapmadıklarını kendilerine iftira atıldığını beyan ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ankara savcılığı “görevsizlik” kararı ile dosyayı İstanbul Basın Savcılığı’na gönderdi.

Soruşturma dosyalarına bakan Bakırköy Basın Savcısı Hüseyin Parlakkılıç her iki gazeteye dört ayrı dava açarken, Savcı Mustafa Gökay’da iki gazeteye “iftira” suçundan bir dava açtı. İddialarla ilgili toplam dava sayısı 5 oldu.

Savcı Parlakkılıç, tarafından hazırlanan ve “Sümeyye Erdoğan’a suikast” konuşmalarını da içeren 2015/13974 sayılı İddianame de, bahse konu twitter konuşmaları için iki ayrı bilirkişi raporu düzenlendiğini, yazışmaların sahte olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç’ın hazırladığı ve Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdiği 11 sayfalık iddianamede özetle şöyle denildi :

ANKARA EVRAK GÖNDERMEDİ

Şikayete konu Twitter yazışmaların sıhhatinin tetkiki amacıyla konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmış ise de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca gazetelerde çıkan haberlerin içeriği dikkate alınarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast planlanıp planlamadığı yönünde resen soruşturma başlatıldığı ve 2015/29499 soruşturma sayılı dosya üzerinden soruşturmanın devam ettiğini belirtilerek istenilen evraklar ile ilgili gizlilik kararı bulunduğu belirtilip yazışmalar yapıldığını bildirilmiştir. Basın kanunu gereği soruşturmalarımızın 4 aylık hak düşürücü süre ile sınırlandırılmış olması nedeniyle Ankara Savcılığı’nın soruşturmasını tamamlamasının beklenmesi mümkün görülmemiştir.

ACEMİCE HAZIRLANMIŞ DELİL ÜRETME ÇABASI

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/32720 soruşturma sayılı dosyasında, şikayete konu twitter yazışmaları ile ilgili bilirkişi raporu bulunduğu belirlendiğinden ilgisi sebebiyle tutanak tanzim edilerek bir nüshası dosyamız içerisine alınmıştır. Yine Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/28176 soruşturma sayılı dosyasına dosya müşteki vekilince gönderilen ve ilgisi nedeniyle bir nüshası soruşturma dosyamıza alınan Bilişim Ve Adlı Bilişim Uzmanı Yeminli Adli Bilirkişi T.Koray Peksayar tarafından hazırlanmış bilirkişi raporu incelenmiş olup her iki raporun da Twitter yazışmalarının gerçek Twitter yazışması olmadığı, son raporda acemice hazırlanmış bir delil üretme çabası olduğunun belirlendiği görülmüştür.

ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDI

Hakkında soruşturma dosyaları devam eden ve tespite çalışılan fuatavni isimli Twitter hesabı ile somut şüphe oluşturacak, çağrışım ve kanaat uyandıracak bir bilgi ve belge bulunmadığı halde, sırf haber yapılan twitter yazışmalarda hesap sahibinin müşteki gibi gösterilerek hazırlanmış yazışmaların müşteki tarafından yapılmış gibi gerçek dışı bir bilgiyi eleştiri veya yorum sayılamayacak şekilde manşetten haber olarak verilmesinin telafisi zor sonuçlara yol açacaktır. Kaldı ki şikayete konu gazetelerin bu twitter haberlerini ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu konuyla ile ilgili soruşturma başlattığı, haber yazısının Gazeteciler Cemiyetinin hak ve sorumluluk ve Uluslararası Basın Meslek ilkeleri kriterlerine açıkça aykırılığı da dikkate alındığında şikayete konu gazete haberinin ve gazetenin bağlı bulunduğu yayın grubunun siyası kimliği bulunan müştekiye yönelik, bir takım zorlama çıkarımlar ile ve bu çıkarımı her kişiye yöneltilmesi mümkün olabilecek muğlaklıkta kullanarak, elde yeterli done, delil, araştırma, araştırma çabası gibi basın mensubunun yapması ve baz alması gereken gazetecilik ölçütleri kullanılmadan, eleştiri, yorum, sitem ve yergi yapılırken gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi ve konu ile ifade arasındaki düşünsel bağlılık kurallarına uyulmaksızın, müştekiyi Terör örgütü mensubu olma suçundan hakkında soruşturma yürütülen kişi ile illegal yöntemler ile işbirliği yapmak, örgüt üyeliğinde bulunmak, suikast girişimi içerisinde olmak suçlamaları ile itham ederek veya bu yönde algı oluşturmaya çalışılarak basın etiğine uygun olmayan şekilde, mevzuatımızın ifade ve basın özgürlüğü konusunda sağladığı koruyucu alan aşılarak, müştekinin şerefini, onurunu, toplum içindeki itibarını incitmeye ve saygınlıklarını zedelemeye yönelik hakaret ve iftira kastıyla hareket edildiği ve bu suretle eylemlerin cezai sorumluluk doğurduğu sonucuna varılmıştır.” (Hürriyet)

KARŞI GÖRÜŞ: SUİKAST İDDİASI ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Öte yandan bu kararı veren savcılar ile bu karara dayanak gösterilen bilirkişinin olayı örtbas etmeye çalıştığı, bilirkişinin  hükümet ve Erdoğan karşıtlığının ortaya çıktığı da dile getiriliyor.

Bu konuda Star gazetesinde iki haber yayınlandı. "Paralel’den suikast planını kapatma operasyonu" başlıklı ilk haber şu şekilde:

Star, Akşam ve Güneş gazetelerinin, Paralel Devlet Yapılanması’nın (PDY) Twitter’daki tetikçilerinden ‘Fuatavni’ hesabını kullanan Emre Uslu ile CHP’li Umut Oran arasında geçen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a yönelik suikast girişimine dair yazışmaların ortaya çıkması üzerine PDY harekete geçti. Paralel Yapı, yargı içindeki uzantıları ile suikast planı kapatmak için yargı teamüllerini altüst etmeye başladı. Bu kapsamda Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç ve Savcı Mustafa Gökay, Akşam ve Güneş gazeteleri hakkında hakkında 5 ayrı dava açtı.

Savcı Parlakkılıç’ın hazırladığı iddianamenin temelini ise sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı yapan adli bilirkişi T. Koray Peksayar’ın hazırladığı rapor oluşturuyor. Peksayar raporunda, “Acemice delil üretilmiş” raporu verince savcı hukuku katletme pahasına “Algı oluşturuldu” diyerek söz konusu gazetelere dava açtı.

HSYK harekete geçmeli

Cumhuriyet Savcısı Parlakkılıç’ın soruşturma safhasında iddiaları araştırmadığı da öğrenildi. Savcı, iddiaların kaynağını oluşturan ve merkezi ABD’de bulunan Twitter yetkilileri ile irtibata geçerek söz konusu yazışmaların doğru olup olmadığını sorması gerekirken, bunu yapmadı. Yine iddiaların odağındaki kişi olan Emre Uslu ile CHP Umut Oran’ın ifadesine de başvurulmadı. Hazırladığı iddianamede Paralel Yapı’nın sözcüsü gibi algı oluşturan savcı Hüseyin Parlakkılıç ile skandal iddianameyi kabul eden Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi hakkında HSYK’nın müfettiş görevlendirip inceleme yapması bekleniyor.Dayanak taraflı bilirkişi raporu

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı akıl almaz ve hukukla hiçbir ilgisi olmayan suçlamaya dayanan raporu hazırlayan bilirkişi T. Koray Peksayar, twitterdaki skandal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Görevi gereği tarafsız hareket etmesi gereken Peksayar’ın Twitter hesabından AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden tweetleri paylaştığı öğrenildi. Peksayar’ın ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a diktatör’ diyen bir gazetecinin twiti ile Gezi’deki provokasyonları öven bir twiti takipçileriyle paylaştığı belirtildi. Peksayar, yakalanan DAEŞ’lilerin AK Parti’li olduğu yalanını yazan bir gazetenin haberini ve AK Parti’nin miting alanlarındaki kalabalığı hazmedemeyen insanların hazırladığı görsellere ilişkin haberleri de sayfasından paylaştı. Bu kadar yanlı ve taraflı bir isimden sözde ‘bağımsız’ bilirkişi raporu alan savcının ne kadar ‘tarafsız’ olabileceği ise büyük bir tartışma konusu.

İşte "Bilirkişi" Koray Peksayar'ın attığı hükümet ve Erdoğan karşıtı tweetler:ORTAYA ÇIKINCA TWİTLERİNİ NEDEN HEMEN GİZLEMEYE ALDI?

Twitlerin ortaya çımasının ardından çarpıcı bir başka gelişme daha yaşandı. Twit mesajları hemen gizlemeye alındı..

Twitler Sümeyye Erdoğan'a suikast planını haberleştiren gazetelere dava açıldı. Ancak davalara dayanak oluşturan raporu yazan bilirkişinin Erdoğan ve AK Parti karşıtı twitleri ortaya çıktı. Bunun üzerine sözde bilirkişi, twitlerini dün aniden gizledi.

STAR, Akşam ve Güneş gazeteleri, FETÖ'nün Twitter'daki tetikçisi Fuat Avni hesabını yöneten Emre Uslu ile CHP'li Umut Oran arasındaki DM kayıtlarını haberleştirmişti. Kayıtlardaki "Sümeyye Erdoğan'a suikast planı" bölümü büyük infial uyandırmıştı.

Paralel yapının yargı içindeki uzantıları bu haberler üzerine harekete geçti ve olayı kapatmaya çalıştı. Bununla da kalmayan örgüt savcıları, Akşam ve Güneş gazeteleri hakkında 5 ayrı dava açtı.

ERDOĞAN VE AK PARTİ'DEN NEFRET EDEN "BİLİRKİŞİ"

Ancak, iddianameye temel oluşturan raporu hazırlayan bilirkişinin daha önceden Twitter'da AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

Sözde bilirkişi T. Koray Peksayar Twitter'da Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye yönelik hakaret ve iftira dolu çok sayıda twit atmış, Türkiye aleyhine sosyal medyada dolaşan twitlerin yayılmasına katkıda bulunmuştu.

DOĞAN MEDYASI VE FETÖ MEDYASI HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Tarafsızlığını çoktan yitirmiş olan sözde bilirkişinin raporu esas alınarak, iki gazeteye açılan davayı paralel medya ve Doğan Grubu medyası haberleştirdi. Gün boyu, Hürriyet kaynaklı haber sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

SÖZDE BİLİRKİŞİ TWİTTER HESABINDAKİ TWİTLERİ ANİDEN GİZLEDİ

Haber dolaşıma sokulduğu anda sözde bilirkişi T. Koray Peksayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti aleyhine attığı twitlerin görülmemesi için twitlerini apar topar gizledi.

Ancak Peksayar'ın twitlerinin ortaya çıkmasını engelleyemedi. (Star)

İŞTE AKŞAM VE GÜNEŞ'E DAVA AÇAN BAKIRKÖY BASIN SAVCISI HÜSEYİN PARLAKKILIÇ'IN 11 HATASI:

Sümeyye Erdoğan'a suikast tweetleri ile ilgili Ankara Terör Savcılığı'ndaki soruşturma bitmeden tartışmalı bir bilirkişi raporu ile tweetleri haberleştiren Akşam ve Güneş yöneticilerine 5 ayrı dava açan Bakırköy Basın Savcısı Hüseyin Parlakkılıç'ın soruşturmada birçok hukuki hataya imza attığı iddia edildi. Savcı Parlakkılıç'ın hazırladığı iddianame üzerinden soruşturmadaki eksikliklerini irdeleyen hukukçular şu tespitlerde bulundular:

1-Ankara'da söz konusu tweetlerle ilgili ana soruşturmanın sonucunu beklenmesi gerekir. Çünkü asıl olay sonuçlanmadıkça iftira ve hakaret olup olmadığı anlaşılamaz.

2-Tümden dosyaları Ankara'daki ana dosyaya göndermelidir, göndermiyorsa bu gerekçeyle takipsizlik vermelidir. Asıl olayla ilgili soruşturma sonuçlanınca iftira iddiasının değerlendirilmesi gerekir.

3-Ayrıca Twitter'dan tüm kayıtların orijinali istenmelidir, gelmezse yine takipsizlik ya da daimi arama verilmelidir.

FUAT AVNİ'NİN İFADESİ ALINMADIKÇA...

4-Kayıtlar gelse bile Fuat Avni gerçek kişisi bulunup ifadesi alınmadıkça iftira olup olmadığı anlaşılamaz.

5-Ayrıca twitterde Umut Oran ve Fuat Avni adıyla yazanlar gerçekte kimlikleri telefon ve IP numaraları araştırılıp tespit edilmelidir. O kişilerin ifadesi alınmalıdır.

6-Suikast iddiası ve o yazılardaki olayların gerçekliğiyle ilgili diğer olay delil ve tanıklar araştırılmalıdır..

7-Bu konularda kısmen de olsa delil elde edilirse iftira suçu oluşmaz.

8- Bu yazıların iftira ya da hakaret olması için asıl iddiaların hiçbir gerçekliği olmaması kasıtlı olarak uydurulduğunun sabit olması gerekir.

9-İftira suçunu da asıl iddiaları araştıran savcı ana dosya ile birlikte araştırması gerekir çünkü birbirine bağlı iddialardır, birinin olup olmaması diğerini de etkiler...Yargının işleyişi budur.

PARALEL YARGILAMA YASAKTIR

10-Bu olayda eksiklikler giderilmeden bilirkişi incelemesi olmaz çünkü bu asıl soruşturmayı etkiler, paralel yargılama olur...Yani aynı konuda iki ayrı mercide yargılama olur, hukukumuzda paralel ve mükerrer yargılama yoktur ve yasaktır.

11-Bilirkisi "suç oluştu ya da oluşmadı" diye tespit yapamaz. Bu hakim savcının yetkisini devralmak olur ve TCK 257 uyarınca görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturur. Bu yönüyle de savcı suçun oluşup oluşmadığıyla ilgili bilirkişi incelemesi yaptıramaz.. Sadece teknik konuda yaptırabilir bu olayda.  Bilirkişilik bir konu değil Twitter'in bildirimi ile netleşecek bir konu. (Sabah)

Erdoğan suikastine soruşturma
Şok: Fuat Avni=Emre Uslu!
Sümeyye Erdoğan suikast girişimiyle ilgili manşetlerimiz
Paralel yapı-Medya uzantıları manşetlerimiz
Doğan Medya ile ilgili haberlerimiz

(09 Ağustos 2015, 10:51), son güncel.: (09 Ağustos 2015, 17:11)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

PARALEL YAPI KONULU HABER GRUPLARINDAN KISA BİR BÖLÜM: (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)  
Paralel Yapıya yönelik hemen hemen tüm operasyonlar ve açılan davalar
Paralel yapıya açılan ve sonuçlanan davalar
Paralel yapı ve diğer kurum kuruluşlarla bağlantıları
Başbakan Erdoğan'ın paralel yapıyla ilgili açıklamaları
Paralel yapı-Abdullah Gül
Paralel yapı-Taksim Gezi Parkı olayları bağlantısı
Paralel yapı-Çeşitli davalardaki kumpaslar
Paralel yapı-Ergenekon
Paralel yapı-Behçet Oktay intiharı
Paralel yapı-Hablemitoğlu cinayeti
Paralel yapı-Üzeyir Garih cinayeti
Paralel yapı-Cevzet Soysal cinayeti
Paralel yapı-Gaffar Okkan cinayeti
Paralel yapı-Paris cinayetleri
Paralel yapı-Haydar Meriç cinayeti
Paralel yapı-15 Temmuz (2016) 'TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimine açılan davalar'
Paralel yapı-Fenerbahçe/Şike soruşturması
Paralel yapı-Ses kayıtları
Paralel yapı-Hanefi Avcı'nın cemaat iddiaları
Paralel yapı-Sabri Uzun'un cemaat iddiaları
Paralel yapı-28 Şubat süreci
Paralel yapı-Kaset olaylarıyla bağlantısı
Paralel yapı-Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti
Paralel yapı-1990 Uğur Mumcu vd. Laiklik suikastleri soruşturmasında kumpas
Paralel yapı-TSK'daki Fetö'cülerin 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bağlantısının delilleri
Paralel yapı-15 Temmuz askeri darbe girişimindeki rollerini saptırma gayretleri
Paralel yapı-Yargılandıkları davalarda Fetö'nün terör örgütü olduğunu kabul etmeyen sanıklar
Paralel yapıya karşı devlet kurumlarının attığı adımlar
Paralel yapı-Deşifreyi ve soruşturmaları engelleme çabaları
Paralel yapı-Kamikaze tahliye girişimleri
Paralel yapı-Teslim olmayıp saklanan ya da yurtdışına firar eden şüpheliler
Paralel yapıya dair hukuki deliller
Paralel yapı mensuplarından gelen itiraflar
Paralel yapı-Suç duyuruları
Paralel yapı-Abdullah Harun
Paralel yapı-Dış ülke bağlantıları
Paralel yapı-Vatana ihanet
Paralel yapı-Misyonerlik/Dinlerarası Diyalog Bağlantıları
Paralel yapı-İslami açıdan sapkın görüşleri
Paralel yapı-Fetullah Gülen'in bedduaları
Paralel yapı-Örgüt mensuplarının intiharları
Paralel yapı konulu kitaplar
Paralel yapı konulu filmler
Paralel yapı bahanesiyle kontrgerilla yapılanmalarının gözden kaçırılma çabaları ... (TÜMÜ ve LİNKLER İÇİN TIKLAYIN)

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=7071    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
60.933.593