Tam
EskidenYeniye
 

KONTRGERİLLA VAR MI?

KlasikİlkBölümDelilleri | AksiyonDergisi,4Mart2007 | BülentOrakoğluRöpörtajı,Y.Şafak,18Haziran2007 | AliBayramoğlu,Y.Şafak,20Haziran2007 | ErgenekonTüzüğü,Radikal,5Nisan2008 | İbrahimKaragül,Türkiye'ninNeresindeSilahDepolarıYapıldı?,Y.Şafak,8Nisan2008 | ErgunBabahan,TetikçilerVeDestekçileri,Sabah,9Nisan2008 | BülentOrakoğluRöpörtajı,27Mayıs'ınArefesiGibi,CafeSiyaset,9Nisan2008 | İsmetBerkan,Ergenekon'unYakınTarihiYazıDizisi,Radikal,4-11Nisan2008 | Ergenekon'daVeliKüçük'tenbüyük7kişivar,Sabah,22Nisan2008 | A'danZ'yeErgenekon,Milliyet,24Mart2008 | ErgenekonİddianamesiTamamlanmakUzere,Sabah,6haziran2008 | ErgenekonİddianamesiKabulEdildi!-TAMAMI,25temmuz2008 | ErgenekonİddianamesindeKontrgerilla,27temmuz2008 | GladioyuÇökertenSavcıdanTavsiyeler,3temmuz2008 | Ecevit'in,ÖzelHarp'inSivilUzantısındanDuyduğKorku,10ocak2010GENÇ SUBAYLAR PEK FAZLA RAHATSIZ DEĞİL
YENİ ŞAFAK GAZETESİ, 18 HAZİRAN 2007
Mehmet Gündem

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski Başkanı Bülent Orakoğlu, “Genç subaylar rahatsız değil, rahatsız olanlar dış güçler, içteki uzantıları ve hiyerarşik yapıda bir yerlere gelememiş bazı askerler” diyor.

Söz yetmez icraat lazım

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, bir siyasi parti genel başkanıyla Ankara Armada'da yaptığı bir konuşmayı gündeme getirdi. Siyasi lider, Orakoğlu'na, kimlerle beraber hareket ettiklerini, amaçlarının hükümeti devirmek olduğunu ve yakın bir zamanda darbe olacağını anlatıyor ve seni de aramazda görmek isteriz, deyip konuyu devletten yer beğene kadar getiriyor.

Orakoğlu medyanın ısrarlarına rağmen vermiyor darbeci siyasi lideri.

İyi yapıyor ve söylemiyor.

Söylememeli, çünkü o lider tek değil bu tür sapkın düşüncelerinde. Bugün demokrasiye, Meclis'e, milletin iradesine ihanet eden o kadar çok siyasi parti, lider var ki, hepsinin sorgulanmaya, ciddi bir demokrasi sınavından geçmeye ihtiyacı var.

Kitleler “kim o demokrasi düşmanı” nazarıyla baktığında çevrelerinde o kadar çok düşman görecek ki… Demokratların tek gücü var, çeteleşmek, yakmak, yıkmak, öldürmek değil, birleşmek ve demokrasi hırsızlarının suçüstü olmasını sağlamaktır.

Orakoğlu, o ismi açıklamadığı müddetçe halk rahat edecektir, çünkü bütün siyasi partiler şaibe altında kalacaklar. Bu şaibeden kurtulmanın tek yolu da fiili olarak demokrasiye sadakati göstermekten geçer, söz yetmez, icraat lazım.

Orakoğlu, bu anlamda bir fırsat sundu topluma.

Sahici demokratlar ile darbecileri ayırt etme fırsatı.

Şimdi söz milletin…

Fırsatçılara fırsat vermeme zamanı.

Gelin darbecilerin fotoğraflarını çekip her yere asalım da bir daha sokağa çıkamasınlar.

Yeni yayınlanan “Ankara'da Gölge Oyunları” kitabınızda; “Kırk yılı aşkın bir süredir sanki kontrollü, düşük yoğunlukta bir iç savaş yaşanıyor” diyorsunuz. Türkiye'de neler oluyor?

Türkiye'de iç huzur ve istikrarın bozularak kaos ortamının yaratılması ve darbe şartlarına zemin hazırlanması hedefleniyor. Bu maksatla her darbe öncesinde gördüğümüz tabloları şimdi de görüyoruz.

Kim planlıyor bu çatışma ortamını?

Bu işlerin arkasında dış güçlerin ve Türkiye'deki uzantılarının olduğu çok açık…

Şimdi yaşanan durumun merkezinde ne var, seçimler mi?

Türkiye NATO sonrası birtakım nizamnameleri bazı ülkelerden almış ve Özel Harp Dairesi gibi bazı özel birimlerin kurulması sağlanmış. Özel Harp Dairesi'ni kuran Kemal Yamak Paşa birimi savunmak için yazdığı kitapta, “biz bu nizamnameyi Amerikalılardan aldık” diyor ve yanlış anladıklarını da itiraf ediyor. Yanlış çeviriler yapmış Türkiye, insan haklarıyla, demokrasiyle bağdaşmayan ifadeler var.

Onların özel birimleri dışa, bizim özel birimler içe dönük mü çalışıyorlar?

Tercüme yanlışı dediğim şey bu. Amerika bunu işgal ettiği ülkelerde, Afganistan'da Irak'ta uyguluyor, biz ise bunu kendi halkımıza uyguladık. Devleti koruyorum diye, halkı tehdit gören bir anlayış…

İÇİ DÜŞMAN GÖREN BİR ALGILAMA VAR

O halde yaşadığımız kaoslarda, ihtilallerde, muhtıralarda Amerika'nın dışa dönük stratejilerinin etkisi büyük…

Örneğin, Erbakan G-8'in alternatifi olarak D-8'i kurduğu için 28 Şubat müdahalesi oldu. Sadece Erbakan değil, D-8 oluşumu içindeki bütün liderler aynı tarihlerde ülkelerinde iktidardan uzaklaştırıldılar. BOP'un ne olduğunu dahi tam bilmiyoruz. Bunlar 50 yıl sonrasını da düşünen planlar… Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Toplumla İlişkiler Başkanlığı da bizde yanlış tercüme edilen birimlerdendir. Bunlar Genelkurmay'ın içindedir. 80 ihtilali öncesinde bütün eylemlerinin arkasında kontrgerillayı aramıştık. Nedir bu dendiği zaman Ecevit ve İçişleri Bakanı, kontrgerillayı Özel Harp Dairesi'nin resmi veya sivil unsurları diye tanımlamıştı. Bunlar soğuk savaş konseptine göre yetiştirilmiş, her türlü bombalama, öldürme yeteneğine sahiptirler.

Barış zamanında ne yapıyor bu birimler?

Özel kuvvetler içindeki bu sivil unsurların çok disipline altında olmadıklarını düşünüyorum.

Şu anda?

Evet şu anda da disipline edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleri sürüyor mu?

Ediyor.

Peki bu disiplinli mi disiplinsiz mi?

Daha hukuki çerçevede devam ediyor. Toplum İlişkiler Başkanlığı 28 Şubat'ta bu birimi iyi çalıştırmıştı. Biliyoruz ki, -dost ve müttefik ülkelerde dahil olmak üzere- birçok ülke Türkiye'ye ciddi anlamda uzun-kısa-orta vadeli psikolojik harekat uyguluyor. Unutmayın ki 28 Şubat topyekun psikolojik harekattır ve Türk milletine karşı yapılmıştır. Siz o birimlerinizle Türkiye'de insanların dini inançlarını iç tehdit olarak kabul ettiniz. Demirel 28 Şubat darbesinin gerçekleştirilmesinde motor görevini yaptı. Türkiye'nin darbelerle anılan bir ülke olmasında Yön hareketinin etkisi büyüktür. Şimdi de bu misyonu Kızılelma koalisyonu üstlendi. Genç subaylar sendromu ve 27 Mayıs İhtilali de bunların ürünüdür.

Genç subaylar sendromu da psikolojik harekatın sonucu mu?

27 Mayıs'tan itibaren TSK'nın üst kademesinin aşağıdan yönlendirilmesi ve hiyerarşik yapının bozulması çabaları var. Bu hâlâ uygulanıyor ama komuta kademesini ihtilale götürecek kadar bir durum yok. Yani rahatsız olan genç subaylar değil, dış güçler, onların içteki uzantıları ve hiyerarşik yapı içinde istediği yere gelemeyen bazı askerler.

HEDEF HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEK

Siz, hükümeti düşürmek amacıyla oluşturulmuş 25 ayrı birim var diyorsunuz.

Birim dememden rahatsız oluyorlar ama Danıştay saldırısı, Atabeyler ve Küre operasyonu incelendiğinde hepsi aynı adrese çıkıyor. Burada kritik bir nokta var, TSK'da kime sorsanız Özel Kuvvetler Komutanlığı ordunun göz bebeğidir. Ancak burada bir askeri personel var, bir de eğitilmiş sivil unsurlar…

Nerede o sivil harpçiler?

Bu konuda Ecevit'le Yamak Paşa arasında gerilim yaşandığında, “Sayın genel başkan önce CHP'ye baksın, kaç tane milletvekili var Özel Harp'te çalışan” diyor paşa. Toplumun her kesiminde var onlar. Bu 25 birim kurumsal yapı değil, çeteleşmeler şeklindedir.

25 birim birbiriyle ilintili mi?

Devlet içinde hukuki yapısı olmayan ama devlet yet-kilerini kullanan bir yapı üretiyor bunları. Demirel derin devlet diyor, Ecevit kontrgerilla. Herkes kendi zarar gördüğü yerden olaya bakıyor. Aslında bir derin devlet falan yok. Çeteleşmiş yapılar var. Bunlardan birinin Ergenekon olduğu söyleniyor. Bunlar devlette üst düzey yetkileri olan birtakım insanlarla irtibatlı. Argümanları da, vatan, millet, bayrak sevgisi gibi ulvi değerler.

ÖZKÖK DÖNEMİNDE SORUN ASKERİN KENDİ İÇİNDEYDİ

Genç subaylar rahatsızlığını Özkök Paşa döneminde de dillendirdi. Büyükanıt gelince ne değişti ki 27 Nisan muhtırası oldu?

Özkök döneminde de sorunlar yaşandı ama esas sorun askerin kendi içindeydi. Nokta dergisinin ortaya çıkarttığı iki büyük darbe girişimini hatırlayın. Onlar ve kimi çeteleşmeler hep hükümeti yıkmaya dönüktür. Kurulan 25 birimin tümü mafya tabir edilen çetelerle ilişkili. Bu bir konsepttir.

Neyin konsepti?

28 Şubat sürecinin 2007 versiyonu lazımdı ve bir takım ulusalcı-kuvvacı dernekler mantar gibi türedi. Hepsinin içinde emekli asker var ve bunlar sivil toplum olarak lanse edildi. Türkiye'nin zor günler yaşadığı, yeni bir kurtuluş savaşına ihtiyaç olduğu propagandaları yapıldı. Eğer 2004 yılındaki zihniyet 2007 yılında da TSK içinde devam ediyorsa işimiz zor.

Devam ediyor mu?

Devam ediyor ama birliktelik olarak devam etmiyor.

ABD'nin darbe istediğini ancak Büyükanıt'ın 27 Nisan'da muhtıraya indirgediğini iddia ettiniz…

Bütün ihtilallerin arkasında, Türkiye'nin ABD'nin hem iç, hem dış politikada yörüngesi dışına çıkma korkusu var.

AK Parti ABD'nin yörüngesine girdi de çıkıyor mu şimdi?

ABD'nin stratejisi hep menfaat üzerine kuruludur. ABD'yle bir siyasi parti bir süre yan yana gelebilir, ama ufak bir güvensizlikte başka alternatifler ararlar. 27 Nisan muhtırası verildi, Amerika muhtıraya 13 gün sessiz kaldı. Fakat yine de ABD'yle Genelkurmay Başkanlığı arasında bir sıkıntı var.

Gül'ün cumhurbaşkanı olamamasında bunun da payı olabilir mi?

RP'ye kapatma davası açtığında yardımcım Hanefi Avcı'yı Vural Savaş'a gönderdim; “Ben davayla darbeyi engelliyorum” demiş Savaş.

BÜYÜKANIT DA BİLİNÇLİ HAREKET ETTİ

Anayasa Mahkemesi'nin 367 şartı da bir darbe engelleme çabası mıydı?

Burada anayasal organlar kullanılarak Türkiye sıkıntıya giriyor denilerek hukuktan sapılmıştır. Hilmi Özkök devrinde demokraside zaaf olmadı. Büyükanıt geldiğinde de umutluydum, çünkü istihbarattan geliyordu, daha bilinçli hareket etme imkanı vardı. Yine de bilinçli hareket ettiğine inanıyorum. Büyük sıkıntılara rağmen darbeyi muhtıraya indirgedi.

ABD darbe olmasa da muhtıraya razı mı?

Yeni beklentiler mümkün. Mitingler, çeteleşmiş odaklar, terör hepsi hükümeti istikrarsızlaştırmak için. Bu hükümet -ekonomi de iyi oysa- terör konusunda başarısızdır imajı yaratılmak isteniyor. PKK birden hortladı ve daha etkin eylemler yapmaya başladı. Şehit cenazelerinde hükümete karşı atılan sloganlar bir merkezden organize ediliyor, orada provokatörler var…

Bazı çevreler terörün tırmanışında askerin de etkisi olduğunu ima ediyorlar…

Böyle bir şey yok elbette, ama şu var; bazen kurumsallık dışına çıkan cuntaların yapmak istedikleriyle, dış güçlerin yapmak istedikleri birleşiyor. Türkiye bir Kürt-Türk çatışmasına götürülüyor. Devlet kurumları arasına nifak tohumları sokuluyor şehit cenazelerinde.

Darbe isteyen sivil cuntacılar her yerde var

“Darbe geliyor, ben de başbakan olacağım. Sana da bir şeyler düşünelim” diyen siyasi lideri ciddiye aldınız mı?

Hayır, ama ben bunu Türkiye'de var olan o çarpık zihniyetin bir kere daha sorgulanması için gündeme getirdim, adını vermedim ki bu tür faaliyetler içine giren siyasi partiler kendilerine çeki düzen versinler, oyuna gelmesinler.

Konuyu ortaya atıp ismi meçhul bırakmayı bir strateji olarak mı sürdürüyorsunuz?

Gerektiğinde söylerim ama söylememeyi tercih ediyorum. Çünkü bir tek o değil bu tür hesaplar yapanlar, bu gözle bütün partilere bakmak lazım, kimler giriyor, kimler çıkıyor, ne tür tavır ve söylem değişiklikleri var… Yani demokrasiye ne kadar sadakat içindeler..

Nedir o liderin adresi?

Milliyetçi-muhafazakar vurguları da olan yeni ulusalcılık… Küçük ve etkisiz bir parti. Aslına bakarsanız o şahısla görüşme isteği ilk benden geldi. Bu tür faaliyetler içinde olduğunu bildiğim için olayı tespit etmek istedim. O da toy bir siyasetçi gibi anlattı bunları.

Görevli mi gittiniz?

Resmi görev değil…

Bu bilgiyi devletin ilgili birimleriyle paylaştınız mı?

Gereğini yaptım…

Bir gün açıklamanız gerektiğinde ya reddederse…

Güçlü delillerim var…

MSGB hükümete provokasyonla imzalatıldı

Güvenlik siyasetinin oluşmasında asker ne kadar etkili?

Bunlar Milli Güvenlik Siyaset Belgesi türü belgelerle belirleniyor. Bunlara siyasette imza attı ama oluşmasında irade askerindir. Asker çalışır, yazar ve siyasetin önüne getirir. Ama bu hükümet AB uyum yasalarını hazırlarken büyük sıkıntılar oldu, MGSB'nin iç ve dış tehdit anlayışına müdahale etmek istedi.

Edebildi mi?

Bir generalin ağzından cevap vereyim; Tanrıverdi Paşa dedi ki; MGSB ilk defa askerlerle siyasiler arasında müzakere edildi, karara bağlandı ama bakanlar kurulu imzalamadı. Çünkü iç tehdit algılaması değişmemişti. Paşa; “Hükümete birtakım provokasyonlarla imzalatıldı” dedi. Hükümet 6-7 ay sonra imzaladı.

Mehmet Ağar, muhtıradan haberim olsaydı oylamaya katılırdım dedi. Mumcu'nun da muhtırayı bildiğini ima eden açıklamaları oldu. O akşam ne oldu da siyaset kilitlendi?

28 Şubat'tan 27 Nisan'a gelen sürece bakarsak, sanki Türkiye'de askeri vesayetin güçlendirilmesiyle ilgili bir master plan uygulanıyor. Komuta kademesinin de, siyasetin de önündeki manevra alanı daraltılıyor. Bunu planlayanlar iktidarın anti demokratik bir şekilde uzaklaştırılmasını bekliyorlar. Fakat Genelkurmay'ın üst kademesi böyle bir şeyi istiyor gözükmüyor.

Alan daralması askeri bir yanlışa iter mi?

Mumcu'nun danışmanlını da yapan Hüseyin Kocabıyık dedi ki; hem Mumcu hem de Ağar Türkiye'de fiili bir darbe olacağını biliyorlardı, bu yüzden oylamaya girmediler. Ağar'ın iki milletvekiliyle görüştüm, “kesinlikle girecektik. Ne olduysa o gece oldu ve Ağar fikir değiştirdi, telefonlarını kapattı” dediler. TSK adına hareket ettiklerini söyleyen “sivil cuntacılar” var, bu tür durumlarda devreye girerler.

Biz bunları tanıyor muyuz?

Bunlar her parti içinde vardır, partiyle TSK arasında bağlantı kuran, ilişkileri yürüten kişi olarak lanse ederler kendilerini.

ANAP Genel Merkezi'nin çevresinde tanklar gözüktü mü o günlerde?

Erkan Mumcu'ya bir arkadaşımla not gönderdim; “bunu ver, oylamaya kesinlikle katılsın” dedim. Çiller döneminde de darbe olacak mı diye sık soruyorlardı bana. Meral Akşener'e, eğer bu ülkede fiili bir darbe olacaksa 72 saat önceden haber alırız demiştim. Bugün de aşağı yukarı böyledir. (Yenişafak)KlasikİlkBölümDelilleri | AksiyonDergisi,4Mart2007 | BülentOrakoğluRöpörtajı,Y.Şafak,18Haziran2007 | AliBayramoğlu,Y.Şafak,20Haziran2007 | ErgenekonTüzüğü,Radikal,5Nisan2008 | İbrahimKaragül,Türkiye'ninNeresindeSilahDepolarıYapıldı?,Y.Şafak,8Nisan2008 | ErgunBabahan,TetikçilerVeDestekçileri,Sabah,9Nisan2008 | BülentOrakoğluRöpörtajı,27Mayıs'ınArefesiGibi,CafeSiyaset,9Nisan2008 | İsmetBerkan,Ergenekon'unYakınTarihiYazıDizisi,Radikal,4-11Nisan2008 | Ergenekon'daVeliKüçük'tenbüyük7kişivar,Sabah,22Nisan2008 | A'danZ'yeErgenekon,Milliyet,24Mart2008 | ErgenekonİddianamesiTamamlanmakUzere,Sabah,6haziran2008 | ErgenekonİddianamesiKabulEdildi!-TAMAMI,25temmuz2008 | ErgenekonİddianamesindeKontrgerilla,27temmuz2008 | GladioyuÇökertenSavcıdanTavsiyeler,3temmuz2008 | Ecevit'in,ÖzelHarp'inSivilUzantısındanDuyduğKorku,10ocak2010


ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö Yöneticilerine 128 Yıl Hapis

24.03.2022 14:56 Adana, Ankara, Afyon, Gaziantep, İstanbul ve Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalarda 14 sanığa toplam 128 yıl ha..
Tamamı 24.3.2022

Karlov Suikastı: Cezalar Onandı

23.03.2022 10:41 Ankara'da, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davada verilen ..
Tamamı 23.3.2022

MİT Tırları Kumpası: 3 Hapis

24.03.2022 12:56 Adana ve Hatay'da, MİT'e ait tırların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca durdurulmasına ilişkin ana davadan dosyası ayrılan 7 sanığın Yargıtayda yargılandığı davada karar açıklandı. 9 Mart'ta ilk derece mahk..
Tamamı 24.3.2022

Fetö Casuslarına 165 Yıl Onandı

23.03.2022 10:51 Ankara'da, FETÖ/PDY üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör şüphelisinin soruşturma ve yakalama bilgilerini rüşvetle sızdırdığı suçlamasıyla aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Ad..
Tamamı 23.3.2022

Halkbank Kumpasçısı: Hapis Onandı

24.03.2022 15:40 Ankara'da, Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu. 15 Şubat'ta Ankara 1..
Tamamı 24.3.2022

Islak İmza Kumpası davası

24.03.2022 14:30 İstanbul'da, Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (Fetö) Adli Tıp yapılanması kapsamında 'ıslak imzalı belgede' dönemin askeri görevlilerine kumpas kurduğu iddiasıyla 18 sanığın tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. 9..
Tamamı 24.3.2022

Güncel Fetö Yapılanmasına Dava

24.03.2022 14:30 Ankara'da, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 5 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün Karaman, Konya ve Ankara'da yeniden örgütlenmeye başladığı, evler açarak örgütsel toplantılar yaptığı, cezaevlerinden tah..
Tamamı 24.3.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

22.03.2022 14:55 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 22.3.2022

Odatv Yargısı Yargılanıyor

22.03.2022 14:55 Ankara'da, İstanbul'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından Odatv soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan eski 33 hakim ve savcının, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kıl..
Tamamı 22.3.2022

Yeğen Gülen'e İtiraf İndirimi

Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. 7 Mart'ta Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada cumhur..
Tamamı 23.3.2022

YARSAV Başkanının Hapsi Onandı

23.03.2022 15:14 Ankara'da, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edilmesi Yargıtay tarafından oybirliğiyle onandı. 9 M..
Tamamı 23.3.2022

Vodafone Arena: Müebbetler Bozuldu

24.03.2022 14:13 İstanbul'da, 15 Temmuz ihanet girişiminde TV yayınlarını kesmek için Vodafone Stadı'na inen helikopter pilotlarının aldığı ağırlaşmış müebbet hapis cezalarının Yargıtay'dan dönmesi üzerine yeniden yargılama yapılmasına..
Tamamı 24.3.2022

Zırhlı Tugay: Darbe Cezaları Değişti

24.03.2022 11:14 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 26 sanıklı davada haklarında verilen hükümler Yargıtay tarafından bozu..
Tamamı 24.3.2022

FETÖ Medya Yapılanması davası

23.03.2022 15:44 İstanbul'da, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 8 Mart 2018 tarihinde karara bağlandıktan sonra 6 Mart 2020 tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından aralarında Atilla Taş ile gazeteci Ahmet Memiş'in de bulund..
Tamamı 23.3.2022

Sakarya 19 Sanık: Kadın Yapılanması

24.03.2022 18:28 Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi. 22 Mart'ta Sakarya 2. Ağır Ceza ..
Tamamı 24.3.2022

Adil Öksüz'ün yakınlarına beraat

23.03.2022 12:54 Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan'ın ve eşi Alişan Alişan, yargılandıkları davada delil yetersizliğinden beraat etti. 17 Ma..
Tamamı 23.3.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
55.174.740