Tam
EskidenYeniye
 

Darbe planlarına yetkisizlik

Ayışığı, Yakamoz, Sarıkız ve Eldiven darbe planlarına ilişkin 6 yıldır yürütülmekte olan soruşturma, 'Hükümet Ankara'da' gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Önceki haber title=Sonraki haber

23.06.2014 11:56 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ergenekon terör örgütünün, 2003-2004 yıllarında gerçekleştirmeyi planladığı Ayışığı, Yakamoz, Sarıkız ve Eldiven darbe planlarına yönelik, 6 yıldır yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Delil olarak 30 klasör bilgi ve doküman gönderildiği öğrenilen soruşturma, Anayasal Suçlar Bürosu tarafından silbaştan ele alındı.

"HÜKÜMET ANKARA'DA"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008 yılında başlatılan ve 2 ayrı iddianameyle tamamlanan Ergenekon davasına ilişkin soruşturmada, darbenin hayata geçirilmesi için hazırlandığı iddia edilen Ayışığı, Yakamoz, Sarıkız ve Eldiven darbe planlarına yönelik soruşturmaya "Hükümet Ankara'da" diyerek, yetkisizlik kararı verdi. Ankara Anayasal Suçlar Bürosu Savcısı Serdar Coşkun'a gönderilen soruşturmaya ek olarak 30 klasör delil sunuldu. Savcı Coşkun, soruşturma dosyasını yeni baştan incelemeye aldı. 4 farklı darbe planı, Ergenekon soruşturmasından ayrılmıştı. Ergenekon Davası'nda, sanıklar hapis cezası ile cezalandırıldı, temyiz dosyası ise Yargıtay'da bekliyor. Özel yetkili mahkemelerin kapatılması ve tutukluluk süresinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesiyle, uzun tutukluluk süresi nedeniyle mağduriyeti değerlendiren ağır ceza mahkemeleri, 8 kişi hariç, sanıkların tümü hakkında tahliye kararı verdi. Delil incelemesi sonunda soruşturmaya yön verecek olan Savcı Serdar Coşkun, gerekli görürse dava açacak. Aksi takdirde, 4 darbe planı soruşturması kapanacak.

3 AŞAMALI DARBE

Ergenekon 2'inci iddianamesinde yer verilen darbe planlarına yönelik, 2003-2004 yıllarındaki darbe teşebbüslerinin 3 aşamada planladığı, birinci ve öncelikli olarak darbeye zemin hazırlamaya çalıştığı, bu faaliyeti Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki illegal "Cumhuriyet Çalışma Grubu" ile yaptıkları iddia edilmişti. İkinci olarak darbeyi gerçekleştirmek için engelleri kaldırmayı planladıkları, bu çerçevede Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz kod adlı darbe planlarının hazırlanıp uygulamaya konulduğu, üçüncü aşamada darbe sonrasında yapılacakların Eldiven kod adlı darbe planı ile belirlediği, askeri müdahaleye zemin hazırlama ve gerçekleştirme yönündeki planlar hazırlandığı ileri sürülmüştü. Sarıkız kod adlı darbe planının, darbe öncesi ülkede uygun zemini oluşturmak için yapılaması gerekli faaliyetleri içerdiği, Ayışığı ve Yakamoz darbe planlarının, darbenin bizzat aktif olarak nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini, 'Eldiven' kod isimli darbe planının ise darbe sonrası yapılacak faaliyetlerini kapsadığı belirtilmişti. (Sabah)

PLANLAR, ERGENEKON'UN DARBEYE TEŞEBBÜS SUÇUNUN KANITLARINDAN

Ergenekon davasında mahkemenin açıkladığı gerekçede bu planlara şu şekilde yer veriliyordu:

"Dosyamız kapsamında bu suçun, yani darbeye teşebbüs suçunun gerek 765 sayılı TCK'nın gerekse 5237 Sayılı TCK'nın yürürlükte olduğu her iki dönemde de gerçekleştiği kanaatine varılmıştır.

"İlk dönem"de hükümetin başında olan Başbakan Bülent Ecevit'i başbakanlık görevinden el çekmeye zorlama ve AKP Hükümetine karşı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yasadışı olarak oluşturulduğu anlaşılan Cumhuriyet Çalışma Grubu'nun faaliyetleri ve planlanıp yürürlüğe konulan Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz, Eldiven darbe planları çerçevesinde hükümeti cebren ıskata veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs edildiği görülmüştür. Bu dönemle ilgili birçok plan ve delilin ele geçirilmesi yanında zamanın Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın tuttuğu günlüklerin 2003-2004 yılına ait kısmı ile yine sanık Mustafa Balbay'ın tuttuğu dijital not/günlük mahiyetindeki çalışmalar suç içeren eylemlerin anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.

Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırı ve Danıştay Hakimlerine karşı cinayet eylemi ile başlayan "2. Dönem"de ise, bu eylemlerin hemen öncesinden kurulan nefret, şiddet ve darbe söylemleri içeren ve yasadışına çıkan sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri ile AKP Hükümetinin görevlerini engelleme yönünde etkinlikler gösteren Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün kontrolündeki diğer bir kısım sivil toplum çalışmalarının yapıldığı görülmüştür.

Yapılan bu çalışmalar ile öncelikli olarak AKP orjinli birinin Cumhurbaşkanlığı'na seçtirilmemesi hedeflenmiştir. Yine Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Destek Dairesi'nde yoğunlaşan muvazzaf personel ve silsiledeki üstleri tarafından hükümet aleyhine yasadışı planlar hazırlanmış, sahte isimlerle internet siteleri kurdurularak buralarda hükümeti yıpratıcı psikolojik propaganda içerikli yayınlar yapılmış, bunlarla hem toplumun tahrik olması hedeflenmiş, hem de AKP'nin kapatılması sürecinde deliller üretilmiştir. AKP Kapatma Davası sürecinde de bir kısım sanıkların aktif faaliyetleri olmuştur. Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesi gizli bölmelerinden ele geçirilen deliller arasında dosyamızdaki iddiaları doğrulayan önemli delillere ulaşılmıştır. Bu deliller arasında özellikle "İrtica İle Mücadele Eylem Planı" denilen AKP Hükümetine karşı hazırlanan çalışmanın taslak çalışması "Proje" isimli çalışma, aralarında bazı dosya sanıklarının da bulunduğu ordudan emekli olanlar ve bazı diğer sivil şahıslardan oluşan gruplar ve görevlerini düzenleyen "Kitleşim" isimli belge önem arz etmektedir. Yine Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Destek Başkanlığı'na ait Mahkememizce getirtilip incelen bilgisayarlar içinde de AKP Hükümeti aleyhine ve Ergenekon Terör Örgütü'nü destekler mahiyetinde çok sayıda belgeler elde edilmiştir. Bu belgeler incelendiğinde" İrtica İle Mücadele Eylem Planı" içeriği ile birebir örtüşen birçok çalışmalara ulaşılmıştır. Tüm bu süreçte Ergenekon Terör Örgüt' ne ait muhtelif yerlere gizlenmiş nitelik ve nicelik olarak vahamet arz eden silah, bomba, mühimmat ele geçirilmiş, Örgüt' ün "Karargah Evleri" ismi altında Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlendiği anlaşılmış, bazı sivil sanıkların Harp Okulu'nda okuyan askeri öğrencileri buralarda ki örgüt mensubu öğrenciler aracılığıyla kazanma amaçlı çalışmalar yaptıkları ve bu öğrencileri üstlerine hatta o tarihteki mevcut Genelkurmay başkanı aleyhine kışkırttıkları görülmüştür. Yine geçmişte devlet içindeki derin yapıyla ilişkisi gündeme gelen ve çete lideri olmaktan mahkum olan dosyamız sanığı emekli emniyet mensubu bir sanığın liderliğinde bazı suikast ve sabotaj planları yapıldığı, bu eylemler için subay ve emniyet teşkilatındaki örgüt üyelerinden kadrolar oluşturulduğu, bu kişilerin özellikle azınlık cemaat önderlerine ve alevi toplum temsilcilerine karşı eylem hazırlıkları içine girdikleri anlaşılmıştır. Dosya genelinde azınlıklara karşı sistematik olarak bir nefret söylemi geliştirildiği açıktır. Bu dönemde gerçekleşen amaç suçlara yönelik daha birçok olay gerekçeli kararımızda ayrıntılı olarak anlatılmıştır."

PLANLARIN ORJİNALİ GÖLCÜK'TEN ÇIKTI

Gerekçede bu şekilde yer verilen ve Ergenekon davasında en önemli deliller arasında yer alan darbe planlarının orjinalleri Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki aramalarda ele geçirilmişti. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur liderliğinde hazırlanan darbe planlarının asıllarının renkli slaytları 2010 sonunda ihbar üzerine yapılan aramalarda Gölcük Donanma Komutanlığı'nda istihbarat şubenin zemin karoları altına gizlenmiş çuvallarca belge içerisinden çıktı. Slaytlardaki tüm plan çalışmalarının “Gemi Aslanı, Yetim, Tayfa, Çiyan, Ocak” gibi kod isimlerle yer aldığı görülüyordu. Kod isimlerle dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün istifaya zorlanması, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın etrafının istifalarla boşaltılarak etkisiz hale getirilip düşürülmesi gibi planlamaların yapıldığı anlaşılıyordu. (Abdullah Harun / kontrgerilla.com)

------------------------------------------------------------------------------

YETKİ SORUNU SÜRÜYOR: 6. SAVCI DA YETKİSİZLİK KARARI VERDİ

02.08.2014 14:28 Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’e ait olduğu iddia edilen ‘Darbe Günlükleri’ ile ilgili soruşturma ortada kaldı. 2007’de ortaya çıkan günlüklerle ilgili soruşturma dosyasını 7 yılda 6 savcı inceledi. ‘Yetki’ sorunu çözülemediği için soruşturma ilerleyemedi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun da ‘yetkisizlik’ kararı verdiği dosya için son sözü Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi söyleyecek.

Dosya hakkında son takipsizlik kararını veren Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Mesut Erdinç Bayhan soruşturma dosyasında şüpheli olan Örnek, Aytaç Yalman ve Halil İbrahim Fırtına’nın o tarihlerde Ankara’da görev yaptığını’ ve ‘delillerin de Ankara’da ele geçirildiğini’ belirtti. Selahattin Günday’ın Al Jazeera Türk'te yer alan 01.08.2014 tarihli haberi şöyle:

Savcılık yetkisizlik kararı verdi

7 yıldır karar bağlanamayan ‘Darbe Günlükleri’ için soruşturma son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ele alındı. Soruşturma dosyasını inceleyen Savcı Mesut Erdinç Bayhan da yetkisizlik kararı verdi. Terör Savcısı Bayhan, yetkisizlik kararında öncelikle ‘Darbe Günlükleri’nin içinde yer alan çalışmaların Ankara’da yapıldığını belirterek, suç yerinin Ankara olduğunu belirtti. Soruşturmanın Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğini belirten Savcı Bayhan, ‘soruşturma dosyasında şüpheli olan Örnek, Yalman ve Fırtına’nın o tarihlerde Ankara’da görev yaptığını’ ve ‘delillerin de Ankara’da ele geçirildiğini’ vurguladı.

Yetki krizini Ağır Ceza Mahkemesi çözecek

Oysa soruşturma daha önce başkentten yine ‘yetkisizlik’ gerekçesiyle İstanbul’a gönderilmişti. Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı dosyayı 6 ay inceleyip Nisan 2011’de “Ergenekon ve Balyoz’la bağlantısı var” gerekçesiyle "yetkim yok" diyerek İstanbul’a gönderdi. Ankara’daki yetkisizlik kararıyla geri gelen, İstanbul’da aynı kararla iade edilen dosya ilgili son sözü Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi söyleyecek. Mahkeme dosyayı inceleyip hangi savcılığın ‘yetkili’ olduğuna karar verecek.

Özden Örnek’in günlükleri

Özden Örnek’in kaleme aldığı iddia edilen ve 2001- 2003 yılları arasında yaşananları anlatan günlükler ilk olarak Nokta Dergisi’nde yayınlandı. 2007 yılında yayınlanan günlüklerde AK Parti hükümetinin devrilmesi için yapılan çalışmalar yer aldı. Günlüklerde “Sarıkız”, “Yakamoz”, “Eldiven” ve “Ayışığı” isimli darbe planlarından bahsediliyordu.

Günlükler yedi yıldır adresi arıyor

Günlüklerin yayınlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmayı dönemin Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz yürüttü. Savcı Öz, günlüklerin sahibi Özden Örnek ile günlüklerde adı geçen Aytaç Yalman ve Halil İbrahim Fırtına’yı ifadeye çağırdı. Üç ismin ifadesi o dönem Beşiktaş’ta bulunan adliyede 5 Aralık 2009'da alındı.

Zekeriya Öz’den sonra soruşturma Özel Yetkili Savcı Mehmet Ergül’e verilmişti. Dosyayı inceleyen Savcı Ergül, 26 Ekim 2010 tarihinde yetkisizlik kararı verdi. Darbe Günlükleri’nin Ergenekon ile bağlantısının bulunamadığını belirten Savcı Ergül, suça isnat edilen konuların Ankara’da meydana gelmiş olması nedeniyle dosyayı Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi.

Ankara İstanbul’a gönderdi

Soruşturma İstanbul’da Ergenekon davasının eski savcıları Cihan Kansız ve Muammer Akkaş tarafından ele alındı. Uzun süre hiçbir işlemin yapılmadığı dosya, son olarak TMK. 10. madde ile yetkili savcılığın kaldırılmasından sonra Terör Büro Savcısı Mesut Erdinç Bayhan’a gönderildi. Darbe günlüklerini yayınlayan Nokta dergisinin genel yayın yönetmenliğini Alper Görmüş yapıyordu. Gazeteci Alper Görmüş hakkında dava açıldı. Görmüş yargılandığı davadan beraat etti. Özden Örnek’in Alper Görmüş hakkında açtığı tazminat davası da Örnek takipçi olmadığı için düştü. Gazeteci Alper Görmüş’ün konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

Darbe günlükleri ne olacak?

Ergenekon davasının birinci iddianamesi açıklanıp da Darbe Günlükleri’nin iddianamede hiç yer almadığı ortaya çıktığında herkes çok şaşırmıştı. Çünkü iddianame, sanıkları darbeye zemin hazırlamak üzere faaliyette bulunmakla suçluyor, fakat hangi darbeye zemin hazırladıkları sorusunu cevapsız bırakıyordu. Tartışmacılar, darbeye zemin hazırlayanlar varsa, darbecilerin de olması gerektiğini hatırlatarak, Ergenekon davasının 2003-2004’teki darbe girişimlerini de kapsaması gerektiğini savunuyorlardı. Üstelik, Günlükler’de darbe hazırlığı içinde görünen dört kuvvet komutanından biri olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur davada tutuklu olarak yargılanıyordu. İleride, “O neden hapiste de, öbür generaller dışarda?” sorularına yol açacak olan bu durum, ikinci Ergenekon iddianamesinin yayımlanmasından sonra yeni sorular üretti.

Üç generalin Eruygur’dan farkı

Çünkü Darbe Günlükleri, “Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'in bilgisayarından çıktığı sabit olan günlükler” ibaresiyle İkinci İddianame’nin delil klasörlerinde yer almıştı ama dönemin Eruygur dışındaki komutanları (Özden Örnek, Aytaç Yalman, İbrahim Fırtına) davaya dahil edilmemişti. Kafalar bir kez daha karıştı, davanın savcılarının bu “çelişki”yi izah etmeleri istendi.

Aslında İkinci Ergenekon iddianamesinde bu sorunun cevabı vardı. Savcılar, ikinci iddianamede, 2003-2004’teki “Sarıkız” darbe girişimini hazırlayan dört komutandan üçünün (Örnek, Yalman, Fırtına), “Şener Eruygur’un emekli olmasını (2004 – A. G.) müteakip bu yönde herhangi bir çalışma ve eylemlerinin tespit edilemediği” (s. 644), keza “Ergenekon terör örgütü ile irtibatlarının tespit edilemediği” (s. 651) sonucuna varmışlar, bu nedenle de dosyalarını “tefrik” etmişlerdi. Şener Eruygur’un durumu ise farklıydı. İddianameye göre, Eruygur, “Sarıkız” planından vazgeçilmesinden sonra, öbür komutanları by-pass ederek yeni bir darbe (“Ayışığı”) planı hazırlamış, bu girişimini emekliliğinden sonra da, üstelik “Ergenekon terör örgütünün amaç ve stratejisi doğrultusunda devam ettirdiği” için (s. 645) dosyası Ergenekon davası içinde mütalaa edilmişti.

‘Tefrik’in macerası...

Mesele anlaşılmıştı, Darbe Günlükleri Ergenekon soruşturmasında yer almayacak, “darbeye eksik teşebbüs” ya da benzeri bir suçlamayla bağımsız bir davanın konusunu teşkil edecekti. Böylece, Ergenekon davasından “tefrik edilmiş” dosyanın bir top gibi o savcıdan bu savcıya gönderilmesinin macerası da başlamış oluyordu. İlk adım Ergenekon davası savcısı Zekeriya Öz’den geldi. Öz, 5 Aralık 2009’da Beşiktaş’taki adliye binasında Örnek, Yalman ve Fırtına’nın ifadelerini aldı. Sabah saatlerinde başlayan işlem yaklaşık sekiz saat sürdü. İfadelerin ardından üç emekli kuvvet komutanı serbest bırakıldı. Serbest bırakma işlemi, ertesi gün basının bir kesiminde “Darbe Günlükleri’nin içinin boş olduğunun kanıtı” ve “soruşturmanın sonu” olarak takdim edilmeye çalışıldıysa da, 7 Aralık’taki “gerekçe” açıklaması bu tartışmayı bitirdi. Gerekçe “yeterli delilin bulunmadığı” değil, “Delillerin karartılması ihtimalinin düşüklüğü ve kaçma şüphesinin bulunmaması”ydı. Zaten Başsavcı Turan Çolakkadı da “soruşturma sürüyor” açıklamasını yapmıştı.

Dosya, Öz’den nasıl alındı?

Turan Çolakkadı, eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in 1 Ocak 2006 tarihli genelgesini gerekçe göstererek soruşturmayı Öz’den kendi uhdesine aldı. (Söz konusu genelge, kuvvet komutanlarının da dahil olduğu üst düzey devlet görevlileriyle ilgili soruşturmaların başsavcılar ya da başsavcıvekilleri tarafından yürütülmesine âmirdi.) Fakat sonra çok ilginç bir gelişme oldu: Çolakkadı, dosyayı bir süre kendinde tuttuktan sonra, Zekeriya Öz’le aynı seviyede olan Savcı Mehmet Ergül’e verdi. O da Ekim 2010’da “yetkisizlik” gerekçesiyle soruşturma dosyasını Ankara’ya gönderdi. Zaten ondan sonra da dosya top gibi oradan oraya gitmeye başladı.

Hurşit Tolon haklı mı çıktı?

Manzara hayli tuhaf görünüyor: Ortada, hiçbir savcının “sahih” olduğu hususunda itirazının olmadığı bir dosya var, iddialar çok ciddi, fakat bu savcılardan hiçbiri dosyayı işleme koymaya yanaşmıyor. Darbe Günlükleri’nin Nokta dergisinde yayımlanmasından (29 Mart 2007) dört gün sonra, Başbakan Erdoğan “Herhalde savcılar görevlerini yapacaklardır” demiş, fakat hiçbir savcı soruşturma başlatmamıştı. Bir yıl sonra Ergenekon soruşturmasında tutuklanacak olan emekli Orgeneral Hurşit Tolon ise Başbakan’dan üç gün sonra, 5 Nisan 2007 tarihli Sabah gazetesinde yer alan demecinde, Başbakan’ın savcıları göreve çağırması hususunda şöyle demişti: “Cumhuriyet savcıları ne tür görevleri üstleneceklerini, ne tür görevleri üstlenmeyeceklerini bilecek kadar cumhuriyetin savcılarıdır.”

(23 Haziran 2014, 11:56), son güncel.: (02 Ağustos 2014, 14:28)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER:

Mahkeme davayı başarıyla gördü

Ergenekon gerekçesi açıklandı

Paralel´e de Ergenekon´a da hayır

Şok!!! Ergenekon, yargıyı sarstı

Ergenekon: Sanıklara ceza yağdı

Flaş!!! Mütalaa: Ergenekon var

Ergenekon ve benzer davaları engelleme girişimleri

Ergenekon, Balyoz ve benzer davalarda delil tartışmaları

Ergenekon ve bağlantılı iddianamelerde arama yap


Özden´den şok itiraf: Notlar benim

Darbe Günlükleri ve Komutanlarla ilgili manşetlerimiz

Deniz Kuv. Komutanı Özden Örnek´in darbe günlükleri (tam metin)

Örnek´in yalanladığı ´Darbe Günlükleri´ni Gölcük doğruladı

Donanma´da zemine gizlenmiş 10 çuval belge manşetlerimiz

Flaş!!! Donanma´da arama: 10 çuval belge

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=6048    yazdır/print

ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
63.921.756