Tam
EskidenYeniye
 

BASINDA ABDULLAH HARUN: 28 Ocak-9 Şubat 1995, Akit gazetesi, yazı dizisi | 14 Mart 1996, Akit gazetesi, yazı | 24-28 Kasım 1996, Akit gazetesi, yazı dizisi | 27-28 Aralık 1996, Akit gazetesi, yazı dizisi | 31 Ocak 1998, Akit gazetesi, yazı | 2 Şubat 1998, Akit gazetesi, yazı | 15 Mart 1998, Akit gazetesi, yazı | 31 Ocak 2000, Akit gazetesi, yazı

SINIRI ÇİZİLMİŞ SUSURLUK TARTIŞMASI
Akit, 31 Ocak 1998

3 Kasım 1996'da meydana gelen Susurluk kazasının ortaya çıkardığı devlet-mafya-polis birlikteliğinin ardında yatan birçok gerçek hala resmen anlaşılamadı ve koparılan onca yaygaraya rağmen olay kapanmaya gidiyor. O zamana kadar devlet bu işlere karışmaz diye bilinen Demirel, Susurluk olayı için (1) 'nereye kadar gidiyorsa oraya kadar götürün' demişti. Devleti kutsamakta üstüne olmayan Demirel'i tanıyanlar için şaşırtıcı bir gelişmeydi bu, bunda bir bit yeniği olmalıydı. Nitekim kazadan bir seneden fazla zaman geçmesine rağmen bir arpa boyu yol alınamamasıyla bu bit yeniği anlaşıldı. Susurluk olayının aydınlatılması istenmiyordu, çünkü örneğin Mesut Yılmaz'a bir itiraf video kasedini izletip (2) onu gaza getirenler daha sonra bu kasedi kendisine vermeyerek (3) ve verdikleri diğer sınırlı bilgilerin akışını da durdurarak onu cascavlak ortada bıraktılar. Böylece olayın aydınlatılamayacağı, Susurluk yaygaralarının başını çeken Yılmaz'ın, çaresizliğini itirafıyla (4) belli oldu.

Evet, Susurluk olayının aydınlatılması istenmiyor. Susurluk kazasından bugüne kadarki süreçte tartışmaların sınırlı tutulmaya çalışıldığı görülebilir. Tartışmaların özü, Susurluk ekibinin devlet kontrolünden çıkarak kendi menfaatleri için, PKK'yı finanse ettikleri öne sürülen kumarhanecileri ve uyuşturucu kaçakçılarını öldürmesiydi, ya da bunlardan haraç almasıydı, ya da örgütlerine gelir temin etmek için kumarhaneleri ele geçirme gayretiydi. Evet, tartışmaların yoğunluğu buradaydı. Eğer ekip, Susurluk kazasıyla deşifre ve ardından tasfiye edilmemiş olsaydı, yakında siyasi cinayetlere de tevessül edebilecekmiş. (5)

Susurluk çetesi, kumarhaneler kralı da denilen ve PKK'ya haraç verdiği öne sürülen Ömer Lütfü Topal'ı, nükleer madde kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen Lazım Esmaeili ve Asker Smitko adlı İran'lıları, MİT muhbiri olduğu iddia edilen Tarık Ümit'i kendi menfaatleri için öldürdü diye bazı çevreler kıyamet koparıyor ve çeteyi tasfiye etmeye kalkıyorlar. Yani vurgulanan, adamların öldürülmüş olması değil, çetenin şahsi menfaatleri için bu işlerin yapılmış olmasıdır. Bu ayıptı, çünkü şimdiye kadar bu işler şahsi menfaatler için değil devletin yüce(!) menfaatleri için yapılmıştı. Örneğin Güldal Mumcu'nun dile getirdiğine göre, DGM Savcısı Ülkü Coşkun'un ağzından kaçırmasıyla (6) Uğur Mumcu'nun devlet tarafından katledilenlere son bir örnek oluşturduğu öğrenilmişti.

Görüldüğü gibi tartışmalar sınırlı tutularak devlet bu işlerin dışında tutulmaya ve böylece asıl suçlulara inilmesi engellenmeye çalışıldı. Diğer taraftan çete aleyhine yoğun ve karalayıcı bir kampanya yürütülerek ikinci bir amaca ulaşılmak istendi ve halen isteniyor. Susurluk yaygaralarıyla, hem askeri darbelerin karşısına çıkacak hem de bu darbeleri haber vermeyecek MİT'e kafa tutacak bir güç odağı olan polis istihbaratı ve özel timleri tasfiye edilmek istendi. Bunu doğrulayacak birçok gelişme yaşandı Susurluk tartışmaları sürecinde:

1. Sarmusak olayı, askeri darbeye direnecek özel time dayalı bir polis gücünün varlığını apaçık ortaya koydu. Emniyet İstihbarat Daire Başkanvekili Bülent Orakoğlu'nun, Sarmusak olayından çok önce, meşhur 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısı öncesi darbecilere meydan okuyan sözleri (7) hatırlanmalıdır. Ayrıca Susurluk olayı tartışmaları esnasında askerlerin, polisin Susurluk olayına karışmışlığını bahane ederek özel timin Genelkurmay'a bağlanmasını sık sık dile getirmeleri de hatırlanmalıdır.

2. Susurluk ekibinin diğer özelliği, askeri darbeciler kadar bu darbeleri haber vermeyerek dolaylı destek veren MİT'e alternatif olmalarıydı, yani geleneksel derin devlet politikalarını savunan MİT'ten bağımsız istihbarat yapmalarıydı. Askerler ve MİT gibi derin devlet organlarının, kendilerini tehdit eden, rahatsız eden Susurluk ekibi türü sivil bir istihbarat ekibine tahammül etmeleri beklenemezdi. MİT'ten Tarık Ümit'in Susurluk ekibince öldürülmesi bu sürtüşmenin en somut bir işaretiydi. Bugünlerde (8) polis istihbaratının bilgisayarlarına MİT'in de ulaşabilmesi için, yani MİT'in tüm polis istihbaratlarına ulaşabilmesi için yapılan girişimler ve buna karşılık polisin MİT'in bilgisayarlarına ulaşmasına izin verilmemesi de buna diğer bir örnektir. Bu örnek de göstermektedir ki, 28 Şubat süreci ile derin devlet tarafından başa getirilen Mesut Yılmaz ve arkadaşları, Susurluk olayı ve yaygaralarıyla amaçlanan tasfiye-sınırlandırma-kontrol altına alma sürecini siviller adına yürütmektedir. DYP-RP hükümeti buna engeldi. Hatta polis istihbaratını ve özel timi DYP güçlendirmekteydi. Malum kaza ayarlanarak Susurluk ekibi tasfiye edildi. Her ne kadar asıl amaç olan polis istihbaratının ve vurucu güç özel timin tasfiyesi ya da kontrolü henüz tümden sağlanamamışsa da şimdilik ekip tasfiye edilmiştir. Eğer polis istihbaratının bilgisayarlarına MİT'in ulaşması sağlanırsa, diğer bir önemli adım da atılmış olacaktır. Susurluk kazasıyla ekibin bir kısmı öldürüldü, bir kısmı da koparılan yaygarayla sindirildi, yıldırıldı. Bu sınırlı tasfiye bile onlar açısından çok önemli bir adımdır. Göreceksiniz, bu işin kaynağına inilmeyecek. Ekip üyelerinin üstüne daha fazla gidilmeyecek, onlar da buna karşılık bildiklerini açıklamayacak ve "kızılcık şerbeti içtim" (9) deyip susacaklar.

Yukarıda da dediğimiz gibi Susurluk yaygarasının altındaki asıl sebep, askerlere ve MİT'e kafa tutan Susurluk ekibi-polis istihbaratı-özel tim üçlüsünün tehdit olmaktan çıkarılmasıdır. Tartışmalar duruldu. Asıl konuşulması gerekenler konuşulmadı, konuşulmuyor. Susurluk raporu da denilen 2. MİT raporunda bile Susurluk ekibinin siyasi cinayetlere karışmadığı belirtiliyor, bu çok önemli. Susurluk ekibi siyasi cinayetlere karışmamış. Oysa bu ülkede 12 Mart 1971 öncesinden Uğur Mumcu'nun öldürülmesine kadar çok yoğun faili meçhul(!) siyasi cinayetler işlendi, sabotaj eylemleri gerçekleştirildi. Bunlar niye gündeme getirilmiyor? 1 Mayıs 1977 Taksim katliamı gibi 36 kişinin öldürüldüğü, 136 kişinin yaralandığı ve bugüne kadar tek suçlunun dahi yakalanamadığı korkunç bir katliamın devletin bilgisi olmadan gerçekleştirilmesi tek kelimeyle 'imkansız'dır. Ecevit ve Özal gibi başbakanlara bile suikast düzenlemeye cüret edenler, devletin bilgisi olmadan bu işleri yapamazlar.

Avrupa'daki gladio tartışmalarında ortaya çıktığı gibi, NATO'ya üye olan her ülkeye şart koşulan bir madde ile, komünizme karşı hem işgal olasılığında hem de barış zamanında savaşmak için Özel Harp Daire'leri kuruldu, terörü yöntem olarak benimseyen sivil uzantılar bu daireler içinde oluşturuldu. Genelkurmay'ın, ÖHD brifinginde dile getirdiği (10) "sadece komünizme karşı değil din devrimine karşı da kullanılacak" açıklamasıyla sivil uzantının barış zamanlarında da kullanılacağı (11) resmen anlaşılmış oldu. Daha sonra da (bu sivil uzantıların organizesiyle Çatlı'lar Çiftçi'ler gibi ve hatta) sadece sağdan değil soldan da elemanlar (12) ikinci el olarak teşkilatlandırıldı. Tüm bunlar yoğun şekilde tartışıldı 1990 yılının kasım aralık aylarında. En yetkili ve etkili insanların hayret verici açıklamaları oldu. Bu açıklamaları bir araya getiren kitaplar (13) yazıldı. Yetmişli yıllarda dahi tartışılmıştı bu konu. Başbakan Ecevit, sivil uzantıyı ve ÖHD'yi 1 Mayıs katliamıyla suçlayarak Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e şikayet etmiş, Çiğli ve Taksim suikast girişimleri ile de ağzının payını almıştı.

Refahyol'un düşürülmesiyle Susurluk tartışmaları da adeta gündemden düşürüldü. 1 dakika karanlık eylemcileri seslerini çıkarmaz oldular. Onları kim organize etmişti, şimdi niye etmiyor? Başbakan Yılmaz, MİT ve Emniyet bana bilgi vermiyor diyor açık açık (14), Susurluk konusunda acziyetini itiraf ediyor. O halde 1 dakikacılar niye pıstılar? Onları gaza getiren failler demek ki meçhule karıştılar. Şu halde, Susurluk yaygaralarıyla, DYP'nin askere karşı kurmaya çalıştığı polis dengesinin bozulmasının ve aynı zamanda Refahyol'un bitirilmesinin amaçlandığı iddiaları da (15) yerine oturmuş oluyor, yani "Refahyol gitti kavga bitti" anlaşılan.

Çatlı'lar yargılansın, Mehmet Ağar'lar ve Sedat Bucak'lar yargılansın, kabul. Ama Çatlı'ların, İbrahim Çiftçi'lerin ve diğer olası yüzlerce tetikçinin Genelkurmay'da, Adalet Bakanlığı'nda ve Milli Savunma Bakanlığı'ndaki 'elemanımızdır' dosyalarını (16) düzenleyenler de, bu iddiaların araştırılması için yargılansın. Yine askerler de dokunulmazlıkları kaldırılarak yargılansınlar ki, ÖHD hangi terör eylemlerine bulaşmış ortaya çıksın. Yargılansınlar ki, en üst komutanları olmuş eski Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in bile dile getirdiği şüpheler (17) ortadan kaldırılabilsin. Askerler de bu işlere ve Susurluk olayına karışmış olabilirler, şüpheler var. (18) Hayır karışmaz diyenler, Söylemezler çetesiyle başlayıp ardı ardına ortaya çıkarılan birçok çetede askerlerin de bulunduğunu hatırlasınlar. Bunlar şahsi menfaat için çeteleşmişlermiş. Peki, ya devlet için çeteleşenler nerede? Ne zamana kadar onlardan hesap sorulmayacak? Evet, sadece birkaç kişi değil tüm zanlılar yargılansın. Yargılansın ki, 1973'ten bu yana 25 yıldır süren bu iddialar da artık bitsin!..

_________________________________
Dipnotlar:
1 8 Kasım 1996 günkü gazeteler
2 Sabah, 16 Kasım 1996; Hürriyet-16 Kasım 1996
3 Akit, 23 Kasım 1996; Akit, 25 Ekim 1997
4 Akit 15 ve 16 Kasım 1997; Yeni Şafak, 17 Kasım 1997
5 Aydınlık, 22 Eylül 1996, MİT Raporu
6 Milliyet, 24 Kasım 1994
7 Susurluk, Enis Berberoğlu, sh.198
8 Akit, 8 Ocak 1998
9 Hürriyet, 15 Kasım 1996
10 Milliyet, 4 Aralık 1990
11 Kontrgerilla Tanıklar Belgeler Bilgiler, Hüseyin Mertoğlu, Sh.103
12 Yeni Asya, 21 Kasım 1992; Kontrgerilla Cumhuriyeti, Talat Turhan, sh. 151
13 Kontrgerilla Tanıklar Belgeler Bilgiler, Hüseyin Mertoğlu, Esra Yayınları
14 Akit, 16 Kasım 1996
15 Akit, 13 Aralık 1997- Yaşar Kaplan'ın yazısı
16 Cumhuriyet, 8 Kasım 1996; Radikal, 11 Kasım 1996; Milliyet, 13 Kasım 1996
17 Anılar, Kenan Evren, sh. 431; Hürriyet, 26 Kasım 1990; Kontrgerilla, Hüseyin Mertoğlu, sh. 50 
18 Akit ve Yeni Şafak, 8 Ekim 1997- Mehmet Elkatmış'ın açıklamaları

BASINDA ABDULLAH HARUN: 28 Ocak-9 Şubat 1995, Akit gazetesi, yazı dizisi | 14 Mart 1996, Akit gazetesi, yazı | 24-28 Kasım 1996, Akit gazetesi, yazı dizisi | 27-28 Aralık 1996, Akit gazetesi, yazı dizisi | 31 Ocak 1998, Akit gazetesi, yazı | 2 Şubat 1998, Akit gazetesi, yazı | 15 Mart 1998, Akit gazetesi, yazı | 31 Ocak 2000, Akit gazetesi, yazı


ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'ye 'La Casa de Papel' Darbesi

17.11.2021 10:44 Ankara'da, FETÖ soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevli 53 örgüt mensubu ile bir 'mahrem imam', Dışişleri Bakanlığında aktif görev yaptığı anlaşılan bir Bylock kullanıcısından yola çıkılarak de..
Tamamı 15.11.2021

Şike Kumpası Yargısına dava

15.11.2021 15:27 İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazırlandı. 5 Kasım'daki gelişmeye g..
Tamamı 15.11.2021

Gülen'in Casuslarına 56 Yıl Hapis

15.11.2021 12:12 Ankara'da, eski MİT görevlisi istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesi sona erdi. Altaylı'ya..
Tamamı 15.11.2021

ABD Görevlisinin Hapsi Onandı

17.11.2021 11:12 İstanbul'da, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'e 'FETÖ'ye yardım' suçundan verilen 5 yıl hapis cezası istinaf incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafın..
Tamamı 17.11.2021

Balyoz kumpasında 'Taraf' davası

15.11.2021 13:46 İstanbul'da, yeniden görülen ve 7 sanık hariç beraat kararıyla sonuçlanan 'Balyoz Planı' davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan Taraf gazetesi yazarları Mehmet Baransu, Yasem..
Tamamı 17.11.2021

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

17.11.2021 10:56 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 17.11.2021

Kuleli: Gülen ve Doktorları davası

15.11.2021 15:15 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) lideri Fetullah Gülen ile 11 askeri doktorun, Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gören 33 öğrenci hakkında sahte sağlık kurulu raporları düzenleye..
Tamamı 15.11.2021

Zirve Katliamı: Fetö Kumpası davası

16.11.2021 12:18 Malatya'da, biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet ..
Tamamı 16.11.2021

Darbede TRT İşgali davası

15.11.2021 15:23 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk bi..
Tamamı 15.11.2021

Ergenekon Yargısı Yargılanıyor

15.11.2021 12:53 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından 'Ergenekon' davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, 'suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak' suçlarından Yargıtay'da yargılanmalarına devam edildi. 1..
Tamamı 15.11.2021

Donanma Darbe davası

16.11.2021 12:14 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. ..
Tamamı 16.11.2021

Balıkesir: 17 sanıklı Darbe davası

15.11.2021 13:22 Balıkesir'de, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili açılan dava kapsamında 10'u tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi. 3 Kasım'da Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu..
Tamamı 15.11.2021

Balıkesir: 6 sanıklı Darbe davası

15.11.2021 13:16 Balıkesir'de, Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. 11 Ekim'de Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkeme..
Tamamı 15.11.2021

İstanbul Üniversitesi Fetö davası

15.11.2021 14:08 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10 sanığın, ..
Tamamı 15.11.2021

FETÖ Medya Yapılanması davası

15.11.2021 14:01 İstanbul'da, daha önce karara bağlanan 25 sanıklı FETÖ medya yapılanması davasının, 8 sanık yönünden Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden görülmesine devam edildi. 26 Ekim'de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde y..
Tamamı 15.11.2021

Fetö MASAK Yapılanmasına 3 Hapis

15.11.2021 12:41 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılanması kapsamında 8 sanığın yargılandığı davada 7 sanık için karar çıktı. 4 Kasım'da Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görül..
Tamamı 15.11.2021

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
53.082.911