Tam
EskidenYeniye
 

BASINDA ABDULLAH HARUN: 28 Ocak-9 Şubat 1995, Akit gazetesi, yazı dizisi | 14 Mart 1996, Akit gazetesi, yazı | 24-28 Kasım 1996, Akit gazetesi, yazı dizisi | 27-28 Aralık 1996, Akit gazetesi, yazı dizisi | 31 Ocak 1998, Akit gazetesi, yazı | 2 Şubat 1998, Akit gazetesi, yazı | 15 Mart 1998, Akit gazetesi, yazı | 31 Ocak 2000, Akit gazetesi, yazı

SINIRI ÇİZİLMİŞ SUSURLUK TARTIŞMASI
Akit, 31 Ocak 1998

3 Kasım 1996'da meydana gelen Susurluk kazasının ortaya çıkardığı devlet-mafya-polis birlikteliğinin ardında yatan birçok gerçek hala resmen anlaşılamadı ve koparılan onca yaygaraya rağmen olay kapanmaya gidiyor. O zamana kadar devlet bu işlere karışmaz diye bilinen Demirel, Susurluk olayı için (1) 'nereye kadar gidiyorsa oraya kadar götürün' demişti. Devleti kutsamakta üstüne olmayan Demirel'i tanıyanlar için şaşırtıcı bir gelişmeydi bu, bunda bir bit yeniği olmalıydı. Nitekim kazadan bir seneden fazla zaman geçmesine rağmen bir arpa boyu yol alınamamasıyla bu bit yeniği anlaşıldı. Susurluk olayının aydınlatılması istenmiyordu, çünkü örneğin Mesut Yılmaz'a bir itiraf video kasedini izletip (2) onu gaza getirenler daha sonra bu kasedi kendisine vermeyerek (3) ve verdikleri diğer sınırlı bilgilerin akışını da durdurarak onu cascavlak ortada bıraktılar. Böylece olayın aydınlatılamayacağı, Susurluk yaygaralarının başını çeken Yılmaz'ın, çaresizliğini itirafıyla (4) belli oldu.

Evet, Susurluk olayının aydınlatılması istenmiyor. Susurluk kazasından bugüne kadarki süreçte tartışmaların sınırlı tutulmaya çalışıldığı görülebilir. Tartışmaların özü, Susurluk ekibinin devlet kontrolünden çıkarak kendi menfaatleri için, PKK'yı finanse ettikleri öne sürülen kumarhanecileri ve uyuşturucu kaçakçılarını öldürmesiydi, ya da bunlardan haraç almasıydı, ya da örgütlerine gelir temin etmek için kumarhaneleri ele geçirme gayretiydi. Evet, tartışmaların yoğunluğu buradaydı. Eğer ekip, Susurluk kazasıyla deşifre ve ardından tasfiye edilmemiş olsaydı, yakında siyasi cinayetlere de tevessül edebilecekmiş. (5)

Susurluk çetesi, kumarhaneler kralı da denilen ve PKK'ya haraç verdiği öne sürülen Ömer Lütfü Topal'ı, nükleer madde kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen Lazım Esmaeili ve Asker Smitko adlı İran'lıları, MİT muhbiri olduğu iddia edilen Tarık Ümit'i kendi menfaatleri için öldürdü diye bazı çevreler kıyamet koparıyor ve çeteyi tasfiye etmeye kalkıyorlar. Yani vurgulanan, adamların öldürülmüş olması değil, çetenin şahsi menfaatleri için bu işlerin yapılmış olmasıdır. Bu ayıptı, çünkü şimdiye kadar bu işler şahsi menfaatler için değil devletin yüce(!) menfaatleri için yapılmıştı. Örneğin Güldal Mumcu'nun dile getirdiğine göre, DGM Savcısı Ülkü Coşkun'un ağzından kaçırmasıyla (6) Uğur Mumcu'nun devlet tarafından katledilenlere son bir örnek oluşturduğu öğrenilmişti.

Görüldüğü gibi tartışmalar sınırlı tutularak devlet bu işlerin dışında tutulmaya ve böylece asıl suçlulara inilmesi engellenmeye çalışıldı. Diğer taraftan çete aleyhine yoğun ve karalayıcı bir kampanya yürütülerek ikinci bir amaca ulaşılmak istendi ve halen isteniyor. Susurluk yaygaralarıyla, hem askeri darbelerin karşısına çıkacak hem de bu darbeleri haber vermeyecek MİT'e kafa tutacak bir güç odağı olan polis istihbaratı ve özel timleri tasfiye edilmek istendi. Bunu doğrulayacak birçok gelişme yaşandı Susurluk tartışmaları sürecinde:

1. Sarmusak olayı, askeri darbeye direnecek özel time dayalı bir polis gücünün varlığını apaçık ortaya koydu. Emniyet İstihbarat Daire Başkanvekili Bülent Orakoğlu'nun, Sarmusak olayından çok önce, meşhur 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısı öncesi darbecilere meydan okuyan sözleri (7) hatırlanmalıdır. Ayrıca Susurluk olayı tartışmaları esnasında askerlerin, polisin Susurluk olayına karışmışlığını bahane ederek özel timin Genelkurmay'a bağlanmasını sık sık dile getirmeleri de hatırlanmalıdır.

2. Susurluk ekibinin diğer özelliği, askeri darbeciler kadar bu darbeleri haber vermeyerek dolaylı destek veren MİT'e alternatif olmalarıydı, yani geleneksel derin devlet politikalarını savunan MİT'ten bağımsız istihbarat yapmalarıydı. Askerler ve MİT gibi derin devlet organlarının, kendilerini tehdit eden, rahatsız eden Susurluk ekibi türü sivil bir istihbarat ekibine tahammül etmeleri beklenemezdi. MİT'ten Tarık Ümit'in Susurluk ekibince öldürülmesi bu sürtüşmenin en somut bir işaretiydi. Bugünlerde (8) polis istihbaratının bilgisayarlarına MİT'in de ulaşabilmesi için, yani MİT'in tüm polis istihbaratlarına ulaşabilmesi için yapılan girişimler ve buna karşılık polisin MİT'in bilgisayarlarına ulaşmasına izin verilmemesi de buna diğer bir örnektir. Bu örnek de göstermektedir ki, 28 Şubat süreci ile derin devlet tarafından başa getirilen Mesut Yılmaz ve arkadaşları, Susurluk olayı ve yaygaralarıyla amaçlanan tasfiye-sınırlandırma-kontrol altına alma sürecini siviller adına yürütmektedir. DYP-RP hükümeti buna engeldi. Hatta polis istihbaratını ve özel timi DYP güçlendirmekteydi. Malum kaza ayarlanarak Susurluk ekibi tasfiye edildi. Her ne kadar asıl amaç olan polis istihbaratının ve vurucu güç özel timin tasfiyesi ya da kontrolü henüz tümden sağlanamamışsa da şimdilik ekip tasfiye edilmiştir. Eğer polis istihbaratının bilgisayarlarına MİT'in ulaşması sağlanırsa, diğer bir önemli adım da atılmış olacaktır. Susurluk kazasıyla ekibin bir kısmı öldürüldü, bir kısmı da koparılan yaygarayla sindirildi, yıldırıldı. Bu sınırlı tasfiye bile onlar açısından çok önemli bir adımdır. Göreceksiniz, bu işin kaynağına inilmeyecek. Ekip üyelerinin üstüne daha fazla gidilmeyecek, onlar da buna karşılık bildiklerini açıklamayacak ve "kızılcık şerbeti içtim" (9) deyip susacaklar.

Yukarıda da dediğimiz gibi Susurluk yaygarasının altındaki asıl sebep, askerlere ve MİT'e kafa tutan Susurluk ekibi-polis istihbaratı-özel tim üçlüsünün tehdit olmaktan çıkarılmasıdır. Tartışmalar duruldu. Asıl konuşulması gerekenler konuşulmadı, konuşulmuyor. Susurluk raporu da denilen 2. MİT raporunda bile Susurluk ekibinin siyasi cinayetlere karışmadığı belirtiliyor, bu çok önemli. Susurluk ekibi siyasi cinayetlere karışmamış. Oysa bu ülkede 12 Mart 1971 öncesinden Uğur Mumcu'nun öldürülmesine kadar çok yoğun faili meçhul(!) siyasi cinayetler işlendi, sabotaj eylemleri gerçekleştirildi. Bunlar niye gündeme getirilmiyor? 1 Mayıs 1977 Taksim katliamı gibi 36 kişinin öldürüldüğü, 136 kişinin yaralandığı ve bugüne kadar tek suçlunun dahi yakalanamadığı korkunç bir katliamın devletin bilgisi olmadan gerçekleştirilmesi tek kelimeyle 'imkansız'dır. Ecevit ve Özal gibi başbakanlara bile suikast düzenlemeye cüret edenler, devletin bilgisi olmadan bu işleri yapamazlar.

Avrupa'daki gladio tartışmalarında ortaya çıktığı gibi, NATO'ya üye olan her ülkeye şart koşulan bir madde ile, komünizme karşı hem işgal olasılığında hem de barış zamanında savaşmak için Özel Harp Daire'leri kuruldu, terörü yöntem olarak benimseyen sivil uzantılar bu daireler içinde oluşturuldu. Genelkurmay'ın, ÖHD brifinginde dile getirdiği (10) "sadece komünizme karşı değil din devrimine karşı da kullanılacak" açıklamasıyla sivil uzantının barış zamanlarında da kullanılacağı (11) resmen anlaşılmış oldu. Daha sonra da (bu sivil uzantıların organizesiyle Çatlı'lar Çiftçi'ler gibi ve hatta) sadece sağdan değil soldan da elemanlar (12) ikinci el olarak teşkilatlandırıldı. Tüm bunlar yoğun şekilde tartışıldı 1990 yılının kasım aralık aylarında. En yetkili ve etkili insanların hayret verici açıklamaları oldu. Bu açıklamaları bir araya getiren kitaplar (13) yazıldı. Yetmişli yıllarda dahi tartışılmıştı bu konu. Başbakan Ecevit, sivil uzantıyı ve ÖHD'yi 1 Mayıs katliamıyla suçlayarak Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e şikayet etmiş, Çiğli ve Taksim suikast girişimleri ile de ağzının payını almıştı.

Refahyol'un düşürülmesiyle Susurluk tartışmaları da adeta gündemden düşürüldü. 1 dakika karanlık eylemcileri seslerini çıkarmaz oldular. Onları kim organize etmişti, şimdi niye etmiyor? Başbakan Yılmaz, MİT ve Emniyet bana bilgi vermiyor diyor açık açık (14), Susurluk konusunda acziyetini itiraf ediyor. O halde 1 dakikacılar niye pıstılar? Onları gaza getiren failler demek ki meçhule karıştılar. Şu halde, Susurluk yaygaralarıyla, DYP'nin askere karşı kurmaya çalıştığı polis dengesinin bozulmasının ve aynı zamanda Refahyol'un bitirilmesinin amaçlandığı iddiaları da (15) yerine oturmuş oluyor, yani "Refahyol gitti kavga bitti" anlaşılan.

Çatlı'lar yargılansın, Mehmet Ağar'lar ve Sedat Bucak'lar yargılansın, kabul. Ama Çatlı'ların, İbrahim Çiftçi'lerin ve diğer olası yüzlerce tetikçinin Genelkurmay'da, Adalet Bakanlığı'nda ve Milli Savunma Bakanlığı'ndaki 'elemanımızdır' dosyalarını (16) düzenleyenler de, bu iddiaların araştırılması için yargılansın. Yine askerler de dokunulmazlıkları kaldırılarak yargılansınlar ki, ÖHD hangi terör eylemlerine bulaşmış ortaya çıksın. Yargılansınlar ki, en üst komutanları olmuş eski Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in bile dile getirdiği şüpheler (17) ortadan kaldırılabilsin. Askerler de bu işlere ve Susurluk olayına karışmış olabilirler, şüpheler var. (18) Hayır karışmaz diyenler, Söylemezler çetesiyle başlayıp ardı ardına ortaya çıkarılan birçok çetede askerlerin de bulunduğunu hatırlasınlar. Bunlar şahsi menfaat için çeteleşmişlermiş. Peki, ya devlet için çeteleşenler nerede? Ne zamana kadar onlardan hesap sorulmayacak? Evet, sadece birkaç kişi değil tüm zanlılar yargılansın. Yargılansın ki, 1973'ten bu yana 25 yıldır süren bu iddialar da artık bitsin!..

_________________________________
Dipnotlar:
1 8 Kasım 1996 günkü gazeteler
2 Sabah, 16 Kasım 1996; Hürriyet-16 Kasım 1996
3 Akit, 23 Kasım 1996; Akit, 25 Ekim 1997
4 Akit 15 ve 16 Kasım 1997; Yeni Şafak, 17 Kasım 1997
5 Aydınlık, 22 Eylül 1996, MİT Raporu
6 Milliyet, 24 Kasım 1994
7 Susurluk, Enis Berberoğlu, sh.198
8 Akit, 8 Ocak 1998
9 Hürriyet, 15 Kasım 1996
10 Milliyet, 4 Aralık 1990
11 Kontrgerilla Tanıklar Belgeler Bilgiler, Hüseyin Mertoğlu, Sh.103
12 Yeni Asya, 21 Kasım 1992; Kontrgerilla Cumhuriyeti, Talat Turhan, sh. 151
13 Kontrgerilla Tanıklar Belgeler Bilgiler, Hüseyin Mertoğlu, Esra Yayınları
14 Akit, 16 Kasım 1996
15 Akit, 13 Aralık 1997- Yaşar Kaplan'ın yazısı
16 Cumhuriyet, 8 Kasım 1996; Radikal, 11 Kasım 1996; Milliyet, 13 Kasım 1996
17 Anılar, Kenan Evren, sh. 431; Hürriyet, 26 Kasım 1990; Kontrgerilla, Hüseyin Mertoğlu, sh. 50 
18 Akit ve Yeni Şafak, 8 Ekim 1997- Mehmet Elkatmış'ın açıklamaları

BASINDA ABDULLAH HARUN: 28 Ocak-9 Şubat 1995, Akit gazetesi, yazı dizisi | 14 Mart 1996, Akit gazetesi, yazı | 24-28 Kasım 1996, Akit gazetesi, yazı dizisi | 27-28 Aralık 1996, Akit gazetesi, yazı dizisi | 31 Ocak 1998, Akit gazetesi, yazı | 2 Şubat 1998, Akit gazetesi, yazı | 15 Mart 1998, Akit gazetesi, yazı | 31 Ocak 2000, Akit gazetesi, yazı


ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö'nün Şok Mangasına dava

21.11.2022 14:22 Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence ..
Tamamı 21.11.2022

Kara Kuvvetleri: 80 Müebbet Onandı

29.11.2022 10:33 Ankara'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyasının istinaf incelemesi tamamlandı..
Tamamı 29.11.2022

Kars: 12 Müebbetin Gerekçesi

30.11.2022 13:13 Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Me..
Tamamı 30.11.2022

Yakalanan İlk Darbeciye Müebbet

29.11.2022 11:03 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 29.11.2022

Darbeci Yaver'in Müebbeti Onandı

29.11.2022 10:43 Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kaldığı oteli darbecilere bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile eski Dalaman Deni..
Tamamı 29.11.2022

Çatı Davada Müebbetler Değişmedi

29.11.2022 10:22 Ankara'da, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İm..
Tamamı 29.11.2022

Askeri Hakimlere Müebbet Onandı

02.12.2022 09:55 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri Hayrettin Kaldırım ve Muharrem Köse'nin de aralarında bulundu..
Tamamı 2.12.2022

Poyrazköy Kumpası: 1. Dava Başladı

28.11.2022 13:39 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat, Kafes eylem planı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast" gibi davalardaki usulsüzlüklere ilişkin polis mem..
Tamamı 28.11.2022

Poyrazköy Kumpası: 2. Dava Yargıya

28.11.2022 15:42 İstanbul'da, kamuoyunda 'Poyrazköy davası' olarak bilinen dava ve soruşturmalarda görev alan 48 eski hakim ve savcı hakkında 'gizliliği ihlal', 'iftira', 'suç delillerini yok etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olar..
Tamamı 28.11.2022

1985'teki Sınav Hırsızlığına Dava

02.12.2022 12:37 Ankara'da, FETÖ irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C.'nin, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, 'örgüt abisi' aracılığıyla önceden aldığını itiraf etmesi, verdiği bilgilerin doğru çı..
Tamamı 2.12.2022

Pinhan Restaurant'a 9 Hapis

30.11.2022 12:08 İstanbul'da, Fetullah Gülen liderliğindeki terör örgütü (Fetö) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan örgütün karargahı konumundaki Maltepe Pinhan Restoran yapılanmasına dair 45 sanıklı davaya devam..
Tamamı 30.11.2022

Zırhlı Tugay Darbe davası

30.11.2022 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'si tutuklu 138 askerin 'kamu malına zarar verme' suçundan altışar yıl ile 'Anayasal düzeni ort..
Tamamı 30.11.2022

Darbede Valilik İşgali davası

30.11.2022 12:29 İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgalini konu alan 90 sanıklı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılan..
Tamamı 30.11.2022

Donanma Darbe davası

28.11.2022 13:24 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi..
Tamamı 28.11.2022

Adana Yasadışı Dinleme davası

21.11.2022 12:10 Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa ..
Tamamı 21.11.2022

Tır Kumpası Organizatörleri davası

21.11.2022 11:57 Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ..
Tamamı 21.11.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
64.253.061