Tam
EskidenYeniye
 

BASINDA ABDULLAH HARUN: 28 Ocak-9 Şubat 1995, Akit gazetesi, yazı dizisi | 14 Mart 1996, Akit gazetesi, yazı | 24-28 Kasım 1996, Akit gazetesi, yazı dizisi | 27-28 Aralık 1996, Akit gazetesi, yazı dizisi | 31 Ocak 1998, Akit gazetesi, yazı | 2 Şubat 1998, Akit gazetesi, yazı | 15 Mart 1998, Akit gazetesi, yazı | 31 Ocak 2000, Akit gazetesi, yazı

SUSURLUK OLAYI NEREYE GİDİYOR ?
Akit, 2 Şubat 1998

3 Kasım 1996'da Susurlukta meydana gelen ve cumhuriyet tarihinin en büyük skandalına dönüşen siyaset-mafya-polis birlikteliği ya da diğer adıyla Susurluk çetesi olayı ve olayın perde gerisi bir seneden fazla bir zaman geçmesine rağmen aydınlatılamadı, daha doğrusu resmen aydınlatılamadı. O günden bugüne hemen hergün gündeme gelen Susurluk gelişmeleri, birçok kimsenin tahmin ettiği gibi olayın sonuçsuz kalmaya gittiğini gösteriyor. Kamuoyundaki hakim kanaate göre, Susurluk'ta ortaya çıkan karanlık ilişkiler ağının yasadışı bir oluşum olduğu açıktır, buna şüphe yoktur. Susurluk ekibinin isnat edilen kirli işlerden en azından bazılarına bulaştıklarına inanılmaktadır. Ancak işin çok daha önemli bir yönü vardır ki, asıl ilgiyi çeken bu yön de, Susurluk ekibinin devlet gözetiminde, hatta devlet isteğiyle oluşturulmuş olduğudur, tıpkı daha önce oluşturulan benzer bir çok ekipler gibi. Kamuoyu, devletin bu ekipleri oluşturan ve yönlendiren bölümünü Kontrgerilla olarak tanımaktadır artık. Yıllardır tartışılmaktan öteye geçemeyen, dar kapsamını aşamayan Kontrgerilla konusu, 1990 yılında İtalya'da patlayan ve Türkiye'ye de sıçrayan "Gladio" skandalı ve 1996 yılında patlayan Susurluk skandalıyla kamuoyuna mal olmuştur. Yani kamuoyu, Susurluk olayının Susurluk ekibiyle sınırlı olmadığı, işin Kontrgerilla adı verilen, hükümetlerüstü ve meclis denetiminden geçmemiş, devleti bağlayıcı uluslararası gizli askeri anlaşmalarla kurulmuş, başbakanlar dahil birçok üst düzey yetkilinin bile haberdar olmadığı çok gizli bir iç savaş birimine veya diğer deyişle gizli devlete kadar gittiği ve bu yüzden de örtbas edileceği inancındadır. Kamuoyunun bu inancını doğrulayan, yani Susurluk olayının dar kapsamlı tutulmaya çalışılarak örtbas edilmeye götürüldüğünü doğrulayan bazı gelişmeler vardır.

1. Susurluk olayı MGK'da adeta geçiştirilmektedir:

Susurluk olayı ve askerlerle bağlantısı çok kısa ele alınıp adeta geçiştirilmiştir, ekseriyetini askerlerin teşkil ettiği MGK toplantılarında. Susurluk çetesine dahil oldukları iddia edilen Fethullah Gülen'in de yer aldığı 50 civarında isim konuşulmuş ve basına sızdırılmıştır. Susurluk olayında adı geçenler, çete olarak vasıflandırılıp suçlanmıştır TC'nin en üst kurulu ve "gizli devlet" olarak da vasıflandırılan MGK örgütü tarafından. Oysa çete dedikleri o oluşumları kendileri oluşturup da yarı resmi görevler vermemişler miydi? Birçok yetkili bunu açıkça ya da ima ile belirttiler, örneğin Başbakan Yardımcısı Çiller, MİT üst düzey görevlisi Mehmet Eymür ve Hanefi Avcı. Hem devlet olarak Çatlı'lara görev vereceksin, hem de çete diye suçlayarak işin içinden sıyrılacaksın, işte bu yapılmak isteniyor MGK olayında. Bu konu mümkün olduğunca dar kapsamlı tutulmaya ve geçiştirilmeye çalışılıyor. Bu yüzden fazla konuşulmadı MGK'da. MGK'cıları değil de eğitimcileri ilgilendiren 8 yıllık eğitim olayı bile neredeyse her zirvede ele alınırken, milli maçların TRT'ce yayınlanacağı bir emirle, pardon(!) bir tavsiye ile kararlaştırılırken, milli güvenliği en fazla ilgilendiren Susurluk olayı ve askerlerle bağlantısı alelacele geçiştirilmekte. Sarmusak olayıyla da açığa çıktığı üzere, insanları kuruyemişçi ve kebapçılara varıncaya kadar hitlervari anlayışla düşman kamplara ayıran, "Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse kafirlerin ta kendileridir!.." (Maide suresi: 44-46) diyerek din işleriyle dünya işlerinin ayrılmasını asla kabul etmeyen İslam dinini cesareti olmadığından açıkça değil de dolaylı olarak, PKK'dan daha tehlikeli ve en düşman ilan etme küstahlığını gösterebilen Batı Çalışma Grubu (BÇG) gibi anayasa dışı cuntasal bir gizli oluşumu konuşmayanlar, milli maçların hangi TV kanalından yayınlanacağı, ezan seslerinin kısılması, türkçe ibadet ve ruhban okulunun açılmasına izin verme gibi abuksubuk, üzerlerine vazife olmayan işleri konuşmaktalar.

2. Mesut Yılmaz Susurluk konusunda gerilemekte, Susurluk sanıkları beraate gitmektedir:

Susurluk olayı patladığında tüm gücüyle siyasi rakibi Çiller'e yüklenen Mesut Yılmaz, son zamanlarda sürekli gerilemekte. MİT ve Emniyet'i bilgi vermemekle suçluyor Başbakan olduğu halde. Kendisine gösterildiğini iddia ettiği Susurluk olayına ait çok önemli bilgileri içeren video kasetini elde edememekten yakınıyor. Sansasyonel açıklamalarıyla Susurluk konusunda gündem olmayı başaran Yılmaz, adeta tükürdüklerini yalıyor. Susurluk konusunda suçlanıp tutuklanan tüm sanıklar birer birer beraate gidiyor. 20 günde Susurluk olayını çözemezsem başbakanlık bana haram olsun diyecek kadar bol keseden atan Yılmaz, günbegün rezil olmakta. Halk tarafından değil cunta tarafından iktidara getirildiği için rezil olduğunu düşünmüyor olabilir Yılmaz, çünkü halka değil cuntacılara karşı sorumlu olduğunun farkındadır. Cuntacılar da, Susurluk olayının temelindeki asıl rolün kendilerine ait olduğunun ortaya çıkmasından çekinmekteler. Çünkü rejimin dayandığı asıl payanda olan "gizli devlet-kontrgerilla" olgusu korunmalıdır, rejimin bir müddet daha ayakta kalabilmesi için. Bugünlerde Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanabilmeleri için yapılanlar da Susurluk olayını aydınlatmaya yaramayacaktır, çünkü aslında Susurluk olayı karanlık değildir. Olayın perde gerisinde gizli devlet-kontrgerilla vardır ve çete şeklinde nitelendirilen oluşumları o yapılandırmış ve görevlendirmiştir. 70'li yılların başlarından günümüze değin halen sürmekte olan faili meçhul siyasi terör ve toplumsal kışkırtma-bunalım çıkarma olaylarının gerisinde gizli devlet/kontrgerillanın olduğu kamuoyunca artık anlaşılmış bulunmaktadır. Devletin bunu ısrarla reddedip üstüne almaması kamuoyunca ciddiye alınmamaktadır. Bu itibarla Susurluk olayı zaten aydınlık bir olaydır, devlet içinde devlet şeklindeki çete yapılanmasına sadece en son örneği teşkil etmiştir. O ana kadar gizli devleti net görememiş ya da gördüğü halde inanmakta zorluk çekenler için yeterli delil olmuştur Susurluk gelişmeleri.

3. Topal davasında hakim, "tavsiye ve telkinlerden" bıkarak çekilmiştir:

Hakimi yine de kutlamak gerekir, çünkü hiç birşey demeden ya da sağlığını bahane ederek de çekilebilirdi, oysa yüreklilik göstererek cuntacıları suçlayıcı imada bulunarak çekiliyor. Birileri Susurluk sanıklarının beraate gitmesini istiyor, çünkü onlar mahkum olursa işin ucunun kendilerine dayanacağını düşünüyor. Uzun bir süreçte olay unutturulmaya çalışılıyor. Gizli devlet birilerini yarı resmi görevlerle görevlendirmiş, bu iddia edildi ve yetkili açıklamalarıyla doğrulandı. Bazı işleri ise çete denilen kişilerin kendi menfaatleri için gerçekleştirdiği ve gizli devletin kendisini de tehdit etmeye başlayan bu oluşumu afişe edip tasfiye etmeye çalıştığı iddiaları ileri sürüldü ve gelişmeler bu iddialarla uyumlu oldu. Susurluk ekibi tasfiye edildi, ya da tırnakları söküldü. Ama olası bir askeri darbeye potansiyel direniş kaynağı olan polis özel kuvvetleri ise henüz tasfiye edilemedi.

4. Ömer Lütfü Topal cinayetinde Çatlı'nın parmak izlerinin bulunmasının çok önemli olmasına rağmen olay çözümsüzlüğe gitmektedir:

Ömer Lütfü Topal cinayeti ve Susurluk ekibine izafe edilen cinayetler, ölmüş bulunan Abdullah Çatlı'nın üzerine yıkılarak olay kapatılmak isteniyor. Topal olayında Çatlı'nın parmak izlerinin bulunması faili meçhul terör olaylarında bulunan ilk ve en önemli somut delildir. Buna rağmen Susurluk olayı resmen çözümsüzlüğe gidiyor.

İşte kısaca vermeye çalıştığımız bu gelişmeler ışığında Susurluk olayının, aydınlatılmaya çalışılıyor görüntüsünün ardında aslında örtbas edilmeye çalışıldığı görünmektedir. 28 Şubat süreciyle somut biçimde ortaya çıkan gizli devlet, kendisine engel gördüğü güçleri tasfiye etmeye çalışmakta, faili meçhul cinayetleri ve eylemleri birkaç tetikçinin üzerine yıkarak kendisini kurtarmaya çalışmaktadır. Kamuoyu bunun farkına varmıştır, çünkü Susurluk gelişmeleri ister istemez bazı soruları da beraberinde getirmektedir.

Susurluk ekibinin siyasi cinayetlere girişmediği, Susurluk olayını adeta birbuçuk ay önceden haber veren MİT raporunda bile belirtiliyor. O halde 12 Mart öncesinden beri süregelen siyasi cinayetleri ve eylemleri kim gerçekleştirdi? Ecevit'in (1) dediği gibi, Kontrgerilla'nın 12 Eylül öncesi kullanımının mahzurlu olduğu devlet yetkilileri tarafından görülüp, bu düzenlemeden 12 Eylül sonrası vazgeçildiyse ya da Hasan Fehmi Güneş'in (2) dediği gibi, devlet bu tür bir Kontrgerilla örgütlenmesi yerine Polis Özel Harekat Dairesi vasıtasıyla yeni bir düzenlemeye gittiyse 90'lı yıllar laiklik suikastlerini kim işledi? Oktay Ekşi'nin (3), Musa Anter cinayetinden sorumlu tuttuğu "devletin o menhus gücü", Çiller henüz ortalarda yokken kimdi? Özel Harp Dairesi brifinginde (4) dile getirilen "...ÖHD, sadece komünizme değil din devrimine de karşıdır..." cümlesindeki "devrim" kelimesi neyi ifade ediyor? Örneğin, müslümanların başörtüsünde ısrar etmesi onlara göre bir devrim süreci mi, halkın dinine gittikçe daha çok sarılması bir devrim süreci mi? Eğer öyle kabul ediliyorsa ÖHD devreye girdi mi şu halde? Laiklik cinayetleri bu süreci baltalamak için mi yapıldı? Cinayetlerin failleri müslümanlardır yaygarasıyla toplumun İslam'a yönelişi engellenmeye mi çalışılıyor? Gerçek dergisinin 6 Şubat 1993 tarihli sayısından aktardığımız aşağıdaki satırlarda yer alan, Mumcu cinayeti üzerine Erbakan'ın söylediği sözler buna mı işaret ediyor?: 

"..İslamcılara yönelik hedef göstericiliğin baskısı altında Erbakan, bilinen ama kolayca ve normal koşullarda söylenemeyen gerçeği, onbinlerce kişi "Kahrolsun Kontrgerilla!" diye haykırırken dile getiriyor: "Türkiye'de Özel Harp Dairesi var. Bunların CIA'nın emrinde olduğunu, birçok provokasyonda bulunduğunu biliyoruz. Uğur Mumcu'nun öldürülmesine benzer birçok cinayet profesyonelce işlendi. Bu cinayetlerin Özel Harp Dairesi'nin marifeti olduğunu biliyoruz." "

Faili meçhuller Çatlı gibi tetikçilerin işi mi yoksa, "...gelin sizi Güneydoğu'ya gönderelim, devlet hesabına çalışın, yakalanırsanız firarınızı veririz..." (5) diyerek hapisteki tetikçileri organize eden, Başbakanların bile haberdar olmadığı meclisten geçmemiş uluslararası gizli anlaşmalar imzalayıp gizli daireler kuranların işi mi? Çatlı'ların Genelkurmay'da dosyasının (6) olmasının anlamı ne? Apo'nun bir zamanlar MİT elemanı (7) olmasının anlamı ne?..

12 Eylül öncesi eylemlerinin hesabı sorulmadan, Kontrgerilla 12 Eylül'le birlikte tasfiye edilmiş olabilir denilerek konu kapatılmak isteniyor. Suç, Polis Özel Harekat Dairesi'ne, Çiller-Ağar ikilisine yıkılarak aradan sıyrılmaya çalışılıyor. Bir an, 12 Eylül öncesini unuttuğumuzu ve Çiller-Ağar ikilisinin kurdukları örgütle kirli işlere karıştıklarını kabul edelim. Peki ama ya laiklik suikastleri?.. Toplumu müslüman-laik çatışmasının eşiğine getiren bu suikastleri kim işledi? Güneydoğu'da Kürtlerin çok sevdiği Musa Anter ve Vedat Aydın'ı kimler öldürdü? Tam bir kışkırtma olan bu eylemleri yapanlar, Çiller henüz o tarihlerde ortalarda olmadığından ve dolayısıyla bir örgüt kuramayacağına göre kimlerdi?..

Sorular bu şekilde uzatılabilir.. Ama cevabı bulmak önemli olan. Susurluk'ta birbuçuk ay sonra olacak kazayı adeta(!) bilircesine MİT raporu düzenleyenler, kaza geçirenlerden birinin Mehmet Özbay ve asıl adının ise Abdullah Çatlı olduğunu, kazadan daha yarım saat geçmeden basın organlarına haber verenler olmalı işte o kimseler!..

_________________________________
Dipnotlar:
1 Cumhuriyet, 12 Kasım 1996
2 Show TV-32. Gün, 9 Aralık 1996
3 Hürriyet, 21 Eylül 1992
4 Milliyet, 4 Aralık 1990
5 Milliyet, 13 Kasım 1996
6 Tempo, 5 Aralık 1996-sayı:50-Susurluk kitapçığı
7 Milliyet, 25 Ocak 1993

BASINDA ABDULLAH HARUN: 28 Ocak-9 Şubat 1995, Akit gazetesi, yazı dizisi | 14 Mart 1996, Akit gazetesi, yazı | 24-28 Kasım 1996, Akit gazetesi, yazı dizisi | 27-28 Aralık 1996, Akit gazetesi, yazı dizisi | 31 Ocak 1998, Akit gazetesi, yazı | 2 Şubat 1998, Akit gazetesi, yazı | 15 Mart 1998, Akit gazetesi, yazı | 31 Ocak 2000, Akit gazetesi, yazı


ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Fetö Yargısı AYM'de Yargılanıyor

23.02.2021 10:57 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 23.2.2021

Donanma Darbe davası

22.02.2021 14:07 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. ..
Tamamı 22.2.2021

Şike Kumpası Davası Mütalaada

22.02.2021 13:24 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 'Futbolda şike iddiasıyla yürüttüğü soruşturma'da kumpas kurduğu iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 87 sanığın yargılandığı davada dosya, mütalaasını hazırlaması..
Tamamı 22.2.2021

Balıkesir: Gülen'in Polislerine dava

22.02.2021 12:10 Balıkesir'de, polis okulunda Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik biri tutuklu 13 zanlı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, örgütün Balıkesir Poli..
Tamamı 22.2.2021

ÖSYM Başkanı Ali Demir davası

22.02.2021 12:04 Ankara'da, eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in 'Fetullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye' kullanma suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi...
Tamamı 22.2.2021

Selam-Tevhid Kumpası davası

22.02.2021 11:59 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 'Selam-Tevhid' soruşturmasında kurduğu kumpasta usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının Yargıtayda yargılanmas..
Tamamı 22.2.2021

Karlov Suikastı davası

22.02.2021 11:56 Ankara'da, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in..
Tamamı 22.2.2021

Gülen'in Avrupa Casusları davası

22.02.2021 11:31 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına terör örgütleri Fetö/PKK/DHKP-C/MKP'ye yönelik soruşturma bilgilerinin rüşvetle Malatya Doğanşehir Adliyesindeki bilgisayarlardan UYAP'a girerek sızdırılmasına ilişkin ar..
Tamamı 22.2.2021

Fetö Casusu Altaylı'ya 42 Yıl Hapis

22.02.2021 11:09 Ankara'da, eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'örgüte yardım' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından açılan davaya ..
Tamamı 22.2.2021

K.Maraş: Darbe'de 6 Beraate İtiraz

22.02.2021 14:00 Kahramanmaraş'ta, Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bu ilde yaşanan eylemlere yönelik davada haklarında beraat kararı verilen 18 sanıktan 6'sının cezalandırılmaları yönünde Gaziantep B..
Tamamı 22.2.2021

Adil Öksüz'ü Saklayanlar Yargılanıyor

22.02.2021 12:30 İstanbul'da, Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden örgütün 'hava kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yard..
Tamamı 22.2.2021

Sızıntı Büyük: 233 Muvazzafa Gözaltı

03.02.2021 09:36 İzmir merkezli 60 il ve KKTC ile İstanbul merkezli 42 ilde Fetullah Gülen terör örgütünün (Fetö/PDY) TSK içindeki uzantılarına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 532 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu..
Tamamı 3.2.2021

PKK/Fetö in Atatürk out: CHP şokta

03.02.2021 11:25 CHP'de sular durulmuyor. Son yıllarda Fetö ve PKK/HDP ile girilen ittifak, partiden Atatürk'ün giderek dışlanması gibi tavırlar CHP'de parçalanmalara yol açmaya başladı. 29 Ocak'ta yaşanan gelişmeye göre, CHP İzmir Mi..
Tamamı 3.2.2021

Habertürk-Fetö Bağlantısı Güçleniyor

02.02.2021 15:46 Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Enine Boyuna' programında İsmail Saymaz'ın kendisi hakkında sarf ettiği ifadelere yanıt vermek için canlı yayına bağlanan gazeteci Hilal Kaplan, Habertürk'ü FETÖ ile ilişkilendirerek ..
Tamamı 2.2.2021

Rütbemi Gülen taktı elini öptüm

03.02.2021 14:05 Son haftalarda yurdun çeşitli illerinde Fetullah Gülen terör örgütüne (Fetö/PDY) gerçekleşen operasyonlarda çok sayıda gözaltı yaşandı. Yakalanan zanlılardan bir çoğu etkin pişmanlık kapsamında örgüt hakkında bildikler..
Tamamı 2.2.2021

Kavala'ya Şok: Beraatler Bozuldu

01.02.2021 13:29 İstanbul'da, Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada, Anadolu Kültür AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bo..
Tamamı 1.2.2021

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
48.281.550